• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
 • การตั้งค่ากําหนด
  สีการเปลี่ยนแปลง
  เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
สตาร์ทอัพ OVO โครงการ
สำเร็จแล้ว

OVO NFT Platform
INITIAL'

7,620 ผู้สนับสนุน

22,848,220 /150,000 USDT

15,232.15% เพิ่มขึ้น
เวลาเริ่ม: เวลาสิ้นสุด:
Succeeded

กำลังจะ สิ้นสุด ภายใน:

OVO NFT Platform

OVO NFT Platform (OVO) is the No.1 NFT issuance platform in Japan, with more than 100,000 pieces of NFT sold and 150,000 times of transfers. OVO integrates various NFT features based on decentralized smart contracts to provide one-stop NFT solutions for high-quality contents. Our features include Mystery Box, Auction, Marketplace, Fusion, Mining etc, and OVO will deliver Super Avatars to the Metaverse in the future.

คำแนะนำโครงการ

ผู้ก่อตั้งโครงการ

Founder Sem.D.Leo
Master degree, a researcher in applied mathematics. Member of Mensa.
Mainly studied the category theory of matrix theory (including generalized inverse algebraic theory) and its applications.
Has been engaged in the blockchain-related industry and served as the product manager of an exchange since 2018.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมควรลงทะเบียนใน Gate.io และเข้าสู่ระบบ
 2. หลังจากเข้าสู่ระบบ ให้ดําเนินการผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์
 3. สปอตสินทรัพย์ ≥ 10 USD
 4. ตรวจสอบว่าคุณมียอดคงเหลือในสกุลเงินที่รองรับเพียงพอสําหรับการขาย สําเนา 1 ชุดต้องมียอดคงเหลือ 20 USDT สินทรัพย์จะไม่ถูกหัก

*ไม่รับรองพื้นที่และประเทศต่อไปนี้

Afghanistan, Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Burma, Canada, China, Democratic Republic of Congo, Cuba, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Iran, Iraq, Japan, North Korea, Liberia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Somalia, Syria, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United States of America, Italy, Germany, Lithuania.
ผู้ใช้บัญชีจากประเทศอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตัวเอง

*แจ้งเตือนความเสี่ยง

 1. โปรเจกต์ Startup ยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น ปัจจัยต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานและเทคโนโลยีพื้นฐานของโปรเจกต์และกิจกรรมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญ
 2. จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคและการเงินขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจและประเมินความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
 3. ความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับสูง และราคาของโทเค็นอาจผันผวนอย่างมากเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิค กฎระเบียบ และการตลาด เป็นต้น
 4. ผู้ใช้อาจไม่สามารถถอนโทเค็นที่ซื้อทั้งหมดได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของโปรเจกต์หรือ Gate.io
Gate.io Startup -OVO NFT Platform _OVO_ $2,000 Giveaway
Gate.io Startup -OVO NFT Platform _OVO_ $2,000 Giveaway
คำแนะนำ: ดาวน์โหลดแอป -> คลิกที่โปรไฟล์ Gate.io -> การตั้งค่า -> การจัดการแบบพุช -> เปิดใช้งาน "Startup"
คุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม "Grand Wheel" และมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งเพิ่ม! โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการยืนยัน KYC2 ของคุณเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อต่อไปนี้:
เงื่อนไขการเข้าร่วม
1.ถือโทเค็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 usd ในบัญชี Spot
2. คุณเป็น VIP 1 หรือระดับสูงกว่า อัปเกรดสถานะ VIP ของคุณ
โอนออกทันที
ส่วนแบ่งการสมัครใช้บริการสูงสุดของคุณจะตัดสินโดยผลลัพธ์ของ Grand Wheel คุณจะมีโอกาสรับส่วนแบ่งมากขึ้น (คุณอาจได้รับส่วนแบ่งน้อยลงจาก "Grand Wheel" ด้วยเช่นกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพร้อมที่จะหมุน) ตัวอย่างเช่น
หากคุณเป็น VIP3 โดยไม่ได้เล่นเกม คุณสามารถอ้างสิทธิ์รับส่วนแบ่ง 90 รายการ
หากคุณเป็น VIP3 และได้รับส่วนแบ่ง 300 รายการจากเกม คุณสามารถอ้างสิทธิ์รับส่วนแบ่ง 300 รายการได้
หากคุณเป็น VIP3 และได้รับส่วนแบ่ง 10 รายการจากเกม คุณสามารถอ้างสิทธิ์รับส่วนแบ่ง 10 รายการได้เท่านั้น
ขั้นตอนต่อไป
1
3
5
10
40
90
160
250
420
640
800
1000
1500
START
ยินดีด้วย!
รางวัลของคุณ:
หุ้น
คุณได้รับส่วนแบ่ง สำหรับการสมัครใช้บริการ Startup OVO
สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวสำหรับ Startup OVO
ยอดคงเหลือที่จำเป็น
ยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายสปอตที่ต้องการ
ยอดเงินคงเหลือ :
เคล็ดลับ: โปรดเก็บทรัพย์สินสปอตให้เพียงพอก่อนที่การแจกจ่ายจะเสร็จสมบูรณ์ มิฉะนั้น คุณอาจไม่ได้รับเหรียญ
หมุนรับรางวัลเลย
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io
t:649.730ms