• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

BTC /USDT

28417.1

-0.55 %

ETH /USDT

1813.51

-0.84 %

ARB /USDT

1.27331

-6.94 %

ID /USDT

0.484714

-0.21 %

DOGE /USDT

0.083763

8.24 %

LQTY /USDT

2.2506

3.49 %

CFX /USDT

0.384354

-8.01 %

SHIB /USDT

0.0000112768

3.91 %

BLUR /USDT

0.6249

-2.60 %

USDC /USDT

0.9992

-0.04 %

FIL /USDT

5.7216

-0.38 %

FLOKI /USDT

0.0000373344

11.44 %

VOLT /USDT

0.0000013336

0.58 %

XEN /USDT

0.00000225

25.69 %

LTC /USDT

92.34

-0.58 %

MAGIC /USDT

1.42000

-4.11 %

KAS /USDT

0.040127

20.39 %

AGIX /USDT

0.41458

-5.15 %

VGX /USDT

0.33951

1.86 %

TOMI /USDT

2.08790

0.18 %

FTM /USDT

0.46172

-3.06 %

OAX /USDT

0.315464

-8.91 %

TRX /USDT

0.06684

1.96 %

XDB /USDT

0.0014497

-10.91 %

DOT /USDT

6.3882

0.86 %

TEM /USDT

0.05010

-0.87 %

MASK /USDT

5.86710

-7.70 %

CSIX /USDT

0.051459

1.12 %

RDNT /USDT

0.34901

-7.02 %

DODO /USDT

0.181390

2.70 %

ADA /USDT

0.38617

-3.24 %

VRA /USDT

0.0063890

3.52 %

GNS /USDT

7.3144

-4.99 %

BNB /USDT

315.28

-0.46 %

XRD /USDT

0.043000

3.31 %

LINK /USDT

7.4696

-1.43 %

ETC /USDT

21.055

1.57 %

DZOO /USDT

0.0315611

-1.30 %

HBAR /USDT

0.073901

1.31 %

AGLA /USDT

0.07510

-1.40 %

SOL /USDT

20.968

-0.30 %

HAI /USDT

0.03905

0.10 %

HOOK /USDT

1.81798

-1.22 %

SQUAD /USDT

0.018971

0.18 %

EOS /USDT

1.1914

-0.01 %

LUNC /USDT

0.00012671

1.18 %

ASTRA /USDT

0.33590

8.00 %

SXP /USDT

0.66657

8.93 %

SUN /USDT

0.0065150

0.56 %

DYDX /USDT

2.4195

-3.35 %

SYN /USDT

0.8889

-1.72 %

GALA /USDT

0.040904

-2.20 %

RNDR /USDT

1.3081

-3.28 %

HIGH /USDT

2.1478

-4.26 %

STX /USDT

0.86894

-5.70 %

BTT /USDT

0.0000006279

-0.49 %

SPA /USDT

0.005457

11.20 %

1INCH /USDT

0.53339

-3.28 %

ATOM /USDT

11.4031

1.87 %

OP /USDT

2.2526

-1.80 %

APE /USDT

4.1883

-0.59 %

ACS /USDT

0.00785651

-4.31 %

GRV /USDT

0.65737

1.79 %

ACH /USDT

0.034700

-3.21 %

INJ /USDT

4.9828

4.19 %

EVER /USDT

0.076230

-1.39 %

SDAO /USDT

0.6031

-2.26 %

HFT /USDT

0.58775

-1.38 %

KEY /USDT

0.0091977

-6.16 %

FLR /USDT

0.034993

-1.94 %

CARE /USDT

0.002456

-16.40 %

ANKR /USDT

0.03655

1.95 %

NFT /USDT

0.00000038439

0.91 %

MINA /USDT

0.76536

-1.51 %

JASMY /USDT

0.0050882

-1.24 %

LUNA /USDT

1.2895

-0.24 %

DC /USDT

0.0013117

20.27 %

XLM /USDT

0.107806

-3.82 %

AVAX /USDT

17.661

-0.46 %

SMART /USDT

1.0513

-5.78 %

VINU /USDT

0.00000001309

-7.68 %

SLP /USDT

0.0028082

3.89 %

ZMT /USDT

0.087582

97.28 %

ZIL /USDT

0.031600

7.69 %

MCG /USDT

0.10934

3.70 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025567

-1.32 %

SCLP /USDT

0.25848

6.23 %

GPT /USDT

0.0840761

0.40 %

STORE /USDT

0.032489

0.40 %

GFT /USDT

0.048100

-1.02 %

ASTR /USDT

0.063653

-0.85 %

USDD /USDT

0.98996

0.18 %

VELO /USDT

0.006641

-5.43 %

SOS /USDT

0.00000011967

3.38 %

WEMIX /USDT

1.3991

0.24 %

STIK /USDT

1.31848

14.50 %

FLUX /USDT

0.61541

-0.97 %

BONE /USDT

1.1269

4.81 %

HOT /USDT

0.002028

-5.89 %

WBT /USDT

5.333

-0.18 %

KON /USDT

0.08500

0.16 %

FET /USDT

0.35964

-2.96 %

CHO /USDT

0.62170

3.39 %

UNI /USDT

6.0543

-0.58 %

FDT /USDT

0.05128

-0.62 %

BRISE /USDT

0.00000045389

-2.59 %

RACA /USDT

0.00019238

-1.27 %

GMM /USDT

0.00140137

-5.30 %

POLYX /USDT

0.1692

0.83 %

PAW /USDT

0.0000000337422

1.13 %

ICX /USDT

0.2862

5.06 %

DHX /USDT

3.7303

0.50 %

CSPR /USDT

0.039945

-2.20 %

OPUL /USDT

0.162755

-0.78 %

CTI /USDT

0.033100

4.60 %

VAI /USDT

0.100073

-1.01 %

GMT /USDT

0.39015

-0.51 %

AOG /USDT

0.01603

-2.07 %

SSV /USDT

37.9318

0.63 %

LDO /USDT

2.4144

-0.15 %

IGU /USDT

0.06799

-4.96 %

NEAR /USDT

1.9793

-0.80 %

APT /USDT

11.1833

-1.74 %

XCN /USDT

0.004087

-1.30 %

NOM /USDT

0.91067

-8.18 %

VOXEL /USDT

0.23954

-2.13 %

HAM /USDT

0.0000000032832

-0.53 %

PYR /USDT

3.8234

6.30 %

ALGO /USDT

0.22183

-1.81 %

MPI /USDT

0.0037264

-4.31 %

BONK /USDT

0.0000006631

2.44 %

OAS /USDT

0.082220

-1.12 %

KDA /USDT

0.99519

-0.37 %

COCOS /USDT

1.6425

0.60 %

MMPRO /USDT

0.24904

2.21 %

MOTG /USDT

0.42931

-0.32 %

DMTR /USDT

0.0398656

-1.94 %

CKB /USDT

0.0047616

-4.43 %

QRDO /USDT

0.10071

-2.28 %

MDT /USDT

0.06120

-4.65 %

TRADE /USDT

0.18395

66.53 %

METIS /USDT

24.628

-1.51 %

BDX /USDT

0.055605

-0.54 %

UNDEAD /USDT

0.21260

-1.11 %

DAG /USDT

0.04400

-15.80 %

NVIR /USDT

0.053280

2.72 %

GRT /USDT

0.140434

-4.47 %

OCEAN /USDT

0.35108

-2.20 %

IMX /USDT

1.09259

-4.28 %

FTT /USDT

1.3199

-0.56 %

AR /USDT

8.695

-0.70 %

WIN /USDT

0.00008806

-0.93 %

CRPT /USDT

0.10029

-2.62 %

LOOKS /USDT

0.14877

-4.37 %

SPUME /USDT

0.040923

45.76 %

FITFI /USDT

0.01326

-2.85 %

CHZ /USDT

0.12188

1.23 %

ETHW /USDT

3.4898

2.55 %

CRV /USDT

0.9095

-3.38 %

SUSHI /USDT

1.0797

-2.61 %

ICP /USDT

5.1916

-0.27 %

JST /USDT

0.02794

3.51 %

CEEK /USDT

0.08506

-2.44 %

YGG /USDT

0.25829

-1.35 %

DIO /USDT

0.00541

5.04 %

XDC /USDT

0.042360

-1.78 %

SRM /USDT

0.22003

2.09 %

LRC /USDT

0.37926

3.60 %

ATLAS /USDT

0.0032789

-1.40 %

HT /USDT

3.6756

1.00 %

PEOPLE /USDT

0.023352

0.78 %

MATIC /USDT

1.10593

-0.98 %

GRAIL /USDT

2801.30

-9.30 %

BAT /USDT

0.2821

0.89 %

HIFI /USDT

0.42669

2.00 %

ZEC /USDT

37.94

-1.98 %

QTUM /USDT

3.108

-0.06 %

XCH /USDT

38.271

-1.26 %

RIF /USDT

0.140318

-3.65 %

SIN /USDT

0.005902

-5.65 %

BBC /USDT

0.014144

-5.28 %

PRQ /USDT

0.1190

-1.57 %

C98 /USDT

0.27370

-4.87 %

FEAR /USDT

0.14734

-2.71 %

PROM /USDT

4.8449

-0.91 %

AURORA /USDT

0.1850

-0.69 %

GOAL /USDT

0.1914

-8.15 %

NMT /USDT

0.0097053

52.13 %

TLOS /USDT

0.16887

1.75 %

YFII /USDT

1105.07

-0.41 %

PRIMAL /USDT

0.0044648

-4.57 %

ALI /USDT

0.035262

-4.90 %

SEELE /USDT

0.003536

2.07 %

BS /USDT

0.39024

-8.56 %

OPTIMUS /USDT

0.35375

0.79 %

WIT /USDT

0.004124

1.02 %

STARL /USDT

0.000002924

8.37 %

MANA /USDT

0.58789

-0.50 %

ROUTE /USDT

2.4497

-2.31 %

STG /USDT

0.7249

-2.77 %

ROSE /USDT

0.060176

-1.48 %

AZERO /USDT

1.5173

1.62 %

SAND /USDT

0.6308

0.30 %

D2T /USDT

0.027853

-7.64 %

USTC /USDT

0.021679

0.94 %

OGV /USDT

0.007708

19.98 %

JOE /USDT

0.59971

-0.18 %

DASH /USDT

58.18

-2.34 %

DSLA /USDT

0.00232803

-11.18 %

FRM /USDT

0.05503

0.76 %

T /USDT

0.03830

-8.91 %

SIDUS /USDT

0.0018547

-4.07 %

ELON /USDT

0.00000033796

2.27 %

KLV /USDT

0.00849

22.15 %

MDX /USDT

0.06759

-1.29 %

ZRX /USDT

0.3119

-12.11 %

TROY /USDT

0.003799

8.66 %

MAN /USDT

0.0384106

0.66 %

PBR /USDT

0.12225

-3.57 %

XCV /USDT

0.004177

2.22 %

SKL /USDT

0.040551

-1.54 %

RPL /USDT

44.211

-0.38 %

SERO /USDT

0.02816

-1.94 %

UFO /USDT

0.000001481

-3.13 %

SWASH /USDT

0.02083

3.89 %

ZBC /USDT

0.016961

0.40 %

BCH /USDT

125.57

0.35 %

SPELL /USDT

0.0007854

-4.81 %

RSR /USDT

0.0042799

5.79 %

DERC /USDT

0.23079

-3.45 %

TRU /USDT

0.079352

0.30 %

GT /USDT

5.1713

-0.20 %

MDAO /USDT

0.29376

-1.31 %

MATCH /USDT

0.0000856

12.92 %

PIAS /USDT

0.00968

7.79 %

STRAX /USDT

0.59159

-7.37 %

ANC /USDT

0.01852

-2.16 %

PSL /USDT

0.000442

-7.53 %

WOM /USDT

0.024825

-0.03 %

OVR /USDT

0.2968

0.30 %

CVP /USDT

0.46139

0.62 %

VP /USDT

6.472

-1.90 %

ISP /USDT

0.0010453

0.06 %

BLOK /USDT

0.0025446

3.52 %

ASTO /USDT

0.043616

-1.05 %

FNZ /USDT

0.004887

-3.13 %

THETA /USDT

1.0645

1.06 %

ML /USDT

0.10839

-6.05 %

RBC /USDT

0.020488

1.04 %

DESO /USDT

12.4106

10.31 %

ALPH /USDT

0.35945

4.66 %

WSI /USDT

0.05690

3.24 %

DANA /USDT

0.0058

34.88 %

KING /USDT

0.011604

-4.24 %

CRO /USDT

0.069665

0.50 %

ZEN /USDT

10.697

-3.39 %

FTRB /USDT

0.005989

4.06 %

QUACK /USDT

0.0000000010296

-0.19 %

GDT /USDT

0.0139

2.20 %

PORTO /USDT

2.5527

-4.08 %

OVO /USDT

0.161716

0.50 %

ERG /USDT

1.4618

-2.84 %

FIO /USDT

0.03355

-0.26 %

TSUKA /USDT

0.087350

2.30 %

FEVR /USDT

0.00057240

-1.39 %

POKT /USDT

0.0499

-0.79 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000013056

-8.12 %

OSMO /USDT

0.8047

0.12 %

SNX /USDT

2.5617

0.38 %

RUNE /USDT

1.4669

1.70 %

CFG /USDT

0.3003

6.30 %

DEVT /USDT

0.00325

-1.21 %

VXT /USDT

0.018422

-1.91 %

SFUND /USDT

1.1448

2.23 %

GST /USDT

0.020733

-1.30 %

CQT /USDT

0.1568

1.16 %

DF /USDT

0.0688

-2.27 %

COTI /USDT

0.07957

-1.47 %

RJV /USDT

0.060012

-6.96 %

REAP /USDT

0.01744

-3.21 %

DKS /USDT

0.002223

-4.95 %

SONAR /USDT

0.01181

-29.99 %

SGB /USDT

0.009224

-0.54 %

AAVE /USDT

73.91

-1.09 %

REN /USDT

0.10295

-6.07 %

LINA /USDT

0.0110103

-5.24 %

RITE /USDT

0.0019390

3.52 %

WING /USDT

7.0964

11.32 %

MC /USDT

0.29623

2.61 %

HNT /USDT

1.3490

-1.57 %

SOLO /USDT

0.16023

-1.25 %

DUSK /USDT

0.1782

-0.88 %

XCAD /USDT

1.76233

-1.72 %

ATD /USDT

0.1810

-3.05 %

ONSTON /USDT

0.00827

-2.70 %

CULT /USDT

0.000006700

0.13 %

REDTOKEN /USDT

0.000801

-1.59 %

OMG /USDT

1.5420

-1.77 %

CORE /USDT

1.6883

-2.15 %

BNX /USDT

0.5771

2.96 %

BLZ /USDT

0.085260

-0.60 %

HELLO /USDT

0.037165

-9.10 %

WAVES /USDT

2.127

0.51 %

DARK /USDT

0.029255

-0.75 %

AKITA /USDT

0.00000022202

3.82 %

EUL /USDT

3.4954

-3.22 %

DAO /USDT

1.55167

-0.06 %

BOSON /USDT

0.2201

0.18 %

DEBT /USDT

16.465

0.75 %

BOA /USDT

0.027627

0.97 %

DENT /USDT

0.00111346

0.28 %

CRF /USDT

0.002123

4.06 %

SC /USDT

0.004160

2.33 %

AIRTNT /USDT

0.000635

-1.85 %

EJS /USDT

0.004808

-2.73 %

BSV /USDT

36.063

0.02 %

NUM /USDT

0.047676

-1.74 %

VADER /USDT

0.000066

37.50 %

XTAG /USDT

0.02913

0.06 %

RFOX /USDT

0.013922

-2.78 %

MDF /USDT

0.001079

-12.84 %

GMX /USDT

74.923

-1.35 %

TIDAL /USDT

0.00032428

-0.83 %

CAKE /USDT

3.7592

1.32 %

VEMP /USDT

0.01331

1.13 %

FIU /USDT

0.002626

0.38 %

SWP /USDT

0.002048

25.95 %

BUY /USDT

0.020067

0.00 %

FEG /USDT

0.0006427

-5.45 %

METALDR /USDT

0.0007877

-3.63 %

VET /USDT

0.02355

0.46 %

WAR /USDT

0.008110

19.31 %

BVT /USDT

0.017553

-3.93 %

CELL /USDT

0.3298

4.69 %

GLQ /USDT

0.0101626

2.00 %

PHB /USDT

1.145567

-0.93 %

EGLD /USDT

42.579

-1.22 %

MLT /USDT

0.11345

-1.71 %

GAME /USDT

0.03888

-1.44 %

HECH /USDT

0.05399

-0.93 %

PUSH /USDT

0.36469

-3.38 %

CHNG /USDT

0.11397

9.58 %

NOS /USDT

0.01708

-0.29 %

KISHU /USDT

0.0000000005383

2.80 %

IRIS /USDT

0.03321

-2.00 %

PERL /USDT

0.032113

-3.02 %

PENDLE /USDT

0.37621

4.47 %

REELT /USDT

0.016635

14.95 %

BEL /USDT

0.62254

-1.19 %

HOD /USDT

0.00576

7.86 %

ABBC /USDT

0.082821

0.92 %

FCON /USDT

0.0000887

3.13 %

MGKL /USDT

0.00000104598

-5.87 %

WOZX /USDT

0.048061

-1.22 %

CELR /USDT

0.022142

-6.10 %

WOO /USDT

0.21714

-2.10 %

PYM /USDT

0.0016239

-0.27 %

CTC /USDT

0.3606

2.88 %

ONE /USDT

0.020628

-1.93 %

WNCG /USDT

0.11485

-0.73 %

MTL /USDT

1.25797

-1.91 %

LABS /USDT

0.00108913

1.21 %

REALM /USDT

0.01350

-3.98 %

LBLOCK /USDT

0.0002370

33.59 %

POP /USDT

0.000001253

-8.07 %

BDP /USDT

0.20892

-0.36 %

DOGGO /USDT

0.000000003962

-0.17 %

LIME /USDT

0.010656

-6.94 %

NAOS /USDT

0.040244

-13.16 %

STORJ /USDT

0.3971

-1.78 %

KIN /USDT

0.00000651

8.50 %

RVN /USDT

0.02633

0.91 %

DCRN /USDT

0.2446

-1.01 %

FIN /USDT

0.0011390

0.49 %

CWEB /USDT

0.022000

5.03 %

GAL /USDT

1.7990

0.59 %

LUFFY /USDT

0.0001321

18.36 %

CRU /USDT

1.26531

-0.92 %

HIBS /USDT

0.0002815

-1.40 %

FIS /USDT

0.54969

-1.93 %

EGAME /USDT

0.000115233

0.58 %

ORT /USDT

0.018301

9.11 %

ONT /USDT

0.2419

1.12 %

ZODI /USDT

0.00056

16.66 %

ESG /USDT

0.63282

-2.47 %

GARI /USDT

0.05107

0.69 %

DYP /USDT

0.10913

-0.63 %

LIT /USDT

1.09277

-1.24 %

MHUNT /USDT

0.01000

-1.67 %

RLY /USDT

0.012565

-2.27 %

CHAMP /USDT

0.027771

-3.29 %

TWT /USDT

1.1835

-1.01 %

ONG /USDT

0.3094

4.49 %

MOB /USDT

1.4183

-1.91 %

GLMR /USDT

0.37979

-1.34 %

NEXO /USDT

0.6749

-5.70 %

CPOOL /USDT

0.03748

-0.92 %

MNW /USDT

1.8213

-2.82 %

ARV /USDT

0.00007743

-1.97 %

CELO /USDT

0.65667

-4.00 %

POLC /USDT

0.028410

-3.79 %

GOV /USDT

0.007961

-4.56 %

ENJ /USDT

0.41243

0.21 %

AXS /USDT

8.398

-0.27 %

WAXL /USDT

0.60741

0.19 %

NBS /USDT

0.000437

-0.45 %

BBANK /USDT

0.005818

7.88 %

XTZ /USDT

1.1189

-0.84 %

LEVER /USDT

0.0021490

0.37 %

COREUM /USDT

0.26849

-4.02 %

MSWAP /USDT

0.0003369

-5.23 %

IMPT /USDT

0.0079140

-2.56 %

TIMECHRONO /USDT

38.663

-1.39 %

METAX /USDT

0.0938

-2.89 %

MKR /USDT

687.53

-0.44 %

WRT /USDT

0.16877

-4.47 %

FREE /USDT

0.00000017278

1.30 %

NEO /USDT

12.33

-1.51 %

METAL /USDT

0.0484

0.00 %

KZEN /USDT

0.015996

3.87 %

PLCU /USDT

172.55

-1.52 %

ZAM /USDT

0.002613

5.23 %

DBC /USDT

0.0048677

-2.19 %

LOCG /USDT

0.01957

-0.86 %

LGX /USDT

0.006906

-1.35 %

HE /USDT

0.002719

5.71 %

MESA /USDT

0.002884

-0.03 %

MOVR /USDT

8.3228

-1.16 %

CERE /USDT

0.0055641

-4.13 %

SNT /USDT

0.02864

-8.32 %

CHESS /USDT

0.2682

-3.31 %

LIKE /USDT

0.00551

-4.67 %

SPELLFIRE /USDT

0.001251

-3.54 %

ELT /USDT

0.043286

7.60 %

RSS3 /USDT

0.18591

3.99 %

STND /USDT

0.030700

5.87 %

BICO /USDT

0.38207

-2.15 %

WWY /USDT

0.006886

-0.66 %

CELT /USDT

0.000185

-4.14 %

MLK /USDT

0.28167

0.73 %

DREP /USDT

0.4628

1.09 %

IOTA /USDT

0.2335

3.54 %

DDOS /USDT

0.0457

28.01 %

PBX /USDT

0.001656

-3.32 %

ORAI /USDT

4.1085

-5.00 %

CREDIT /USDT

0.0073318

7.88 %

PSTAKE /USDT

0.10146

4.77 %

WLKN /USDT

0.047524

0.95 %

CVTX /USDT

0.140030

-0.73 %

PIP /USDT

0.10553

-6.51 %

NVG /USDT

0.0973

1.88 %

ACA /USDT

0.09938

-1.33 %

UFI /USDT

0.02997

-2.40 %

SD /USDT

1.1196

-4.70 %

KLO /USDT

0.009892

0.01 %

POPK /USDT

0.008229

-17.28 %

HERA /USDT

0.006366

13.39 %

STEPG /USDT

0.0004618

32.16 %

XEM /USDT

0.041294

2.20 %

TDROP /USDT

0.004092

4.84 %

WAM /USDT

0.005208

-2.32 %

HSF /USDT

0.7480

-0.83 %

GITCOIN /USDT

1.8190

-3.55 %

LPT /USDT

6.947

-1.80 %

IAG /USDT

0.009441

0.27 %

SPO /USDT

0.00160290

9.11 %

KNIGHT /USDT

0.009160

3.15 %

OKB /USDT

41.836

-0.23 %

JAM /USDT

0.0023743

-0.01 %

HADES /USDT

0.8377

-2.63 %

BBF /USDT

0.225

-8.16 %

CANTO /USDT

0.29188

-0.19 %

WATT /USDT

0.01407

-13.36 %

TORN /USDT

6.9461

2.59 %

BONDLY /USDT

0.005914

-0.55 %

GOB /USDT

0.003953

-3.70 %

EWT /USDT

3.2902

-1.78 %

MXC /USDT

0.019489

0.80 %

CHR /USDT

0.17012

4.56 %

MEAN /USDT

0.02040

0.00 %

YFDAI /USDT

214.340

-0.86 %

GENS /USDT

0.001364

5.40 %

OGN /USDT

0.1199

-0.66 %

TLM /USDT

0.020089

-0.34 %

SHILL /USDT

0.016516

0.15 %

SUPE /USDT

0.0136

3.81 %

LOKA /USDT

0.49077

-1.82 %

FLM /USDT

0.098163

0.02 %

BAND /USDT

1.8132

-4.58 %

ZLW /USDT

0.034567

-0.87 %

PERC /USDT

0.1735

-7.02 %

ADS /USDT

0.1595

-1.96 %

QNT /USDT

125.594

0.37 %

PRMX /USDT

0.0037430

-3.15 %

RNDX /USDT

0.000135

-1.45 %

TARA /USDT

0.001693

1.55 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008929

-4.14 %

DCR /USDT

20.059

-0.17 %

XPR /USDT

0.001488

-1.97 %

UBXS /USDT

0.036655

12.35 %

LEASH /USDT

391.56

-0.36 %

UOS /USDT

0.2442

-0.81 %

DES /USDT

0.0015204

-2.30 %

LAZIO /USDT

2.7052

-1.72 %

CEL /USDT

0.37964

5.07 %

DFL /USDT

0.002906

5.78 %

ILV /USDT

59.39

-1.14 %

BAJU /USDT

0.076170

-4.66 %

SENATE /USDT

0.057680

-3.26 %

KUBE /USDT

0.008804

-1.80 %

IOST /USDT

0.011017

1.63 %

MILO /USDT

0.000000018853

-1.41 %

TOMO /USDT

0.6022

-3.86 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

MONS /USDT

0.014215

-0.01 %

VELODROME /USDT

0.14374

-1.49 %

VELA /USDT

4.8572

-4.88 %

CITY /USDT

4.5028

-0.84 %

FXS /USDT

8.760

-1.79 %

XPRT /USDT

0.3523

-0.59 %

BSCPAD /USDT

0.1805

3.26 %

KSM /USDT

33.519

-3.89 %

DEGO /USDT

2.0646

-4.62 %

UFT /USDT

0.4055

-0.39 %

AIOZ /USDT

0.028621

-0.41 %

AART /USDT

0.001713

-2.22 %

WZRD /USDT

0.00377

-0.52 %

SDN /USDT

0.37057

0.40 %

OOKI /USDT

0.0040129

1.75 %

TAMA /USDT

0.011347

-6.73 %

STOS /USDT

0.58176

4.90 %

TWITFI /USDT

0.0005053

-5.07 %

WNXM /USDT

25.4854

-2.23 %

PVU /USDT

0.025531

-14.35 %

ATM /USDT

2.8103

-2.72 %

URUS /USDT

17.836

-1.11 %

IBFK /USDT

0.7245

-14.17 %

EFI /USDT

0.07557

-2.35 %

ZCX /USDT

0.08328

-3.26 %

ATA /USDT

0.16121

-3.17 %

MTS /USDT

0.005811

-0.73 %

HTR /USDT

0.08502

0.43 %

NBP /USDT

0.000102710

21.71 %

ZKS /USDT

0.061876

-1.33 %

EMPIRE /USDT

0.0016585

-20.55 %

AAA /USDT

0.000007353

18.06 %

KAVA /USDT

0.8692

-2.33 %

LOA /USDT

0.00258

-17.83 %

KT /USDT

0.003351

-11.48 %

UMEE /USDT

0.00627

-5.85 %

VLX /USDT

0.01972

1.33 %

IOI /USDT

0.1521

3.25 %

HORD /USDT

0.04799

3.71 %

WAXP /USDT

0.071182

0.00 %

ROOBEE /USDT

0.000824

0.36 %

SAITAMA /USDT

0.0018221

0.19 %

REI /USDT

0.03111

-1.70 %

XYO /USDT

0.005193

-0.30 %

BTG /USDT

15.1763

-0.73 %

GZONE /USDT

0.035849

14.21 %

EQ /USDT

0.0010326

-0.33 %

SRT /USDT

0.000077

-3.75 %

TON /USDT

2.2578

1.15 %

ARTEM /USDT

0.001395

-4.05 %

O3 /USDT

0.0669

3.56 %

ORBR /USDT

2.3105

-7.61 %

QLC /USDT

0.0794642

0.33 %

REEF /USDT

0.0027569

0.11 %

BAKE /USDT

0.19122

-2.53 %

SOV /USDT

0.82508

-0.15 %

WILD /USDT

0.3901

-1.04 %

AUCTION /USDT

5.5768

-2.44 %

WOOF /USDT

0.0008310

0.28 %

STRM /USDT

0.01230

1.73 %

CIRUS /USDT

0.081662

5.96 %

SFG /USDT

0.010235

49.45 %

LIFE /USDT

0.00032349

-1.24 %

XOR /USDT

3.312

2.85 %

AAG /USDT

0.00627

0.15 %

CRTS /USDT

0.0002384

-3.55 %

STBU /USDT

0.019575

-9.48 %

FSN /USDT

0.3924

7.92 %

VTHO /USDT

0.0013570

-0.24 %

NYM /USDT

0.23283

-3.08 %

SWFTC /USDT

0.0011877

10.34 %

AQDC /USDT

0.00397

-4.10 %

METO /USDT

0.001336

5.36 %

ADX /USDT

0.1868

-5.12 %

RLC /USDT

1.7114

-2.02 %

GEAR /USDT

0.012784

-9.64 %

PDEX /USDT

1.7453

-1.36 %

OMI /USDT

0.0007845

1.08 %

QKC /USDT

0.010992

1.32 %

HAO /USDT

0.004619

2.71 %

XPLA /USDT

0.51857

-4.05 %

AFC /USDT

3.0466

-3.38 %

BRKL /USDT

0.022417

21.87 %

CVC /USDT

0.10977

1.17 %

FLY /USDT

0.0012716

-0.36 %

AERGO /USDT

0.13450

2.37 %

MPH /USDT

0.019350

-0.74 %

SKRT /USDT

0.0011547

-2.15 %

CLV /USDT

0.06252

-0.93 %

NXD /USDT

0.000595

1.01 %

MBX /USDT

2.7000

0.08 %

EZ /USDT

0.07207

-7.56 %

BAMBOO /USDT

0.036828

26.17 %

PLSPAD /USDT

0.0092544

0.97 %

OUSD /USDT

0.99992

0.00 %

1EARTH /USDT

0.0025840

-2.62 %

PHTR /USDT

0.029556

0.92 %

DIA /USDT

0.36714

-2.03 %

SLIM /USDT

0.0500

-0.79 %

POLK /USDT

0.04587

-8.24 %

TFUEL /USDT

0.05543

-0.53 %

WOOP /USDT

0.011677

-4.16 %

ODDZ /USDT

0.02024

0.59 %

PIT /USDT

0.0000000005344

2.69 %

NKN /USDT

0.106690

-1.21 %

SOUL /USDT

0.17940

0.69 %

IDEA /USDT

0.01004

-2.23 %

EDEN /USDT

0.0691

-1.42 %

KLAY /USDT

0.2282

-1.25 %

LIQUIDUS /USDT

0.1465

-0.87 %

EPK /USDT

0.015002

-0.79 %

TKO /USDT

0.34043

1.88 %

ETHF /USDT

0.2740

-1.58 %

OLE /USDT

0.023490

-4.95 %

CTK /USDT

0.82609

-1.20 %

ORBS /USDT

0.032469

1.61 %

FIRE /USDT

0.0126125

-8.62 %

LTO /USDT

0.108021

-3.56 %

ENS /USDT

13.485

-0.36 %

BSW /USDT

0.18441

-1.14 %

XWG /USDT

0.0011025

-0.40 %

DLC /USDT

0.130532

0.14 %

YFI /USDT

8773.13

-0.02 %

DORA /USDT

3.28456

-2.40 %

COS /USDT

0.006834

-1.34 %

VATRENI /USDT

0.3595

6.17 %

ATEAM /USDT

2.332

0.99 %

GNO /USDT

112.02

-2.25 %

NIM /USDT

0.0014407

2.91 %

KAR /USDT

0.1484

-2.30 %

SNK /USDT

0.01278

0.31 %

FRONT /USDT

0.23823

-0.30 %

LSK /USDT

1.1146

2.34 %

REVU /USDT

0.02366

-1.49 %

10SET /USDT

0.5030

0.53 %

PAF /USDT

0.0003922

-1.92 %

ELA /USDT

1.18173

1.60 %

FIDA /USDT

0.40804

-0.84 %

CREAM /USDT

13.883

-2.06 %

DOME /USDT

0.001159

-1.52 %

COMP /USDT

43.082

-0.66 %

CNAME /USDT

0.000616

-1.59 %

BTS /USDT

0.011512

-0.21 %

NSBT /USDT

2.381

-3.87 %

ARPA /USDT

0.04153

-0.78 %

VEGA /USDT

1.2432

-1.48 %

VEE /USDT

0.00015582

-0.47 %

IDEX /USDT

0.05344

-1.67 %

DRGN /USDT

0.00748

7.62 %

CTSI /USDT

0.1439

-1.09 %

IHC /USDT

0.00005324

2.30 %

PINE /USDT

0.18164

-2.14 %

PERP /USDT

0.82904

-2.86 %

BOBA /USDT

0.22879

-0.23 %

PRT /USDT

0.00281277

-23.97 %

ERN /USDT

1.85850

-0.36 %

QTC /USDT

0.6728

-3.20 %

BNC /USDT

0.27555

-0.05 %

SUDO /USDT

0.8503

-4.82 %

LOVELY /USDT

0.000000071850

1.16 %

HIVE /USDT

0.4060

-2.42 %

GQ /USDT

0.0067987

-2.01 %

SCY /USDT

0.00013582

-0.41 %

SLG /USDT

0.010779

-11.56 %

HAPI /USDT

15.4195

-1.91 %

ULU /USDT

32.8486

-3.18 %

SCRT /USDT

0.6760

-0.92 %

ICE /USDT

1.30783

31.45 %

PHA /USDT

0.1447

-0.95 %

XCUR /USDT

0.05622

7.31 %

ARES /USDT

0.0013896

4.97 %

MTRG /USDT

2.8829

-2.34 %

MCRN /USDT

0.08697

-2.02 %

PUNDIX /USDT

0.48555

-0.84 %

RARE /USDT

0.11908

0.04 %

AMP /USDT

0.003730

-1.16 %

RAY /USDT

0.25328

7.00 %

POND /USDT

0.0098380

-1.76 %

HOTCROSS /USDT

<