• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

  Gate.io แจ้งเตือนความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายลงทุนแบบคงที่

  • วัตถุประสงค์ในสิทธิภาระผูกพันการลงทุนแบบคงที่นี้คือพอร์ตลงทุนสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงแฝงเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนด้วยเงินดิจิทัล
  • ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลงทุนแบบคงที่จะได้ผลกำไรได้มากกว่าการลงทุนแบบครั้งเดียวในกรณีเกิดการขาดทุน ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ความสูญเสียจะน้อยกว่าการลงทุนแบบครั้งเดียว
  • การลงทุนแบบคงที่ไม่ใช่การลงทุนแบบรับประกันเงินต้นอาจมีความเสี่ยงในการการสูญเสียเงินต้นได้
  • สินทรัพย์ในการลงทุนแบบคงที่อาจมีการลดลงหรือสูญเสียทั้งหมดได้กรุณาลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่สามารถรับความสูญเสียทั้งหมดได้
  ฉันได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดตลาดและความเสี่ยงแล้ว
  เข้าสู่การซื้อขาย ไม่ตกลง ออก
  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io