• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
การกู้ยืมมาร์จิ้น
การกู้ยืมจากแพลตฟอร์มเป็นจำนวนหลายเท่าของสินทรัพย์เดิมเพื่อทำการซื้อขาย โดยใช้สินทรัพย์ที่ท่านถือครองของท่านเป็นหลักประกันในแพลตฟอร์ม
สกุลเงิน(0)
การซื้อขายล่าสุด
ตลาด ราคา % 24 h
LTC / USDT บัญชีมาร์จิ้น10X
LTC ตลาดกู้ยืม
ให้กู้ยืม LTC
รวม: 12531.710000 LTC / เหลือ 12531.710000 LTC
อัตราดอกเบี้ยต่อวัน ปริมาณที่ยืมได้(LTC) ระยะเวลายืม (วัน)
บันทึกการยืมเงิน
คําสั่งการยืม
  • รอชำระเงินคืน [0]
  • ชำระด้วยตนเอง
  • ชำระคืนอัตโนมัติ
ID เวลายืมเงิน สกุลเงิน ปริมาณ อัตรา ระยะเวลา (วัน) เวลาสิ้นสุด คืนเงินต้นแล้ว ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ/ดอกเบี้ยสะสม ยืมต่ออัตโนมัติ สถานะ ดำเนินการ
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io