• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
หน้าแรก Gate.io Startup Free Offering: Bajun Network (BAJU)and Announcement of Free Distribution Rules( 879,758.9 BAJU free of charge)

Gate.io Startup Free Offering: Bajun Network (BAJU)and Announcement of Free Distribution Rules( 879,758.9 BAJU free of charge)

2023-03-23 11:21:41 UTC 17338 อ่าน

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io
//