Phân tích kỹ thuật: Một công cụ hữu ích để hiểu xu hướng trong giao dịch hợp đồng

Tương lai

"Hiểu mô hình nến và nhận biết xu hướng thị trường. Xây dựng hệ thống phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt"

Giới thiệu về khóa học

"Phân tích kỹ thuật: Công cụ hữu ích để hiểu xu hướng trong giao dịch hợp đồng" là khóa học cơ bản về phân tích kỹ thuật, được thiết kế để giúp người dùng xây dựng một hệ thống phân tích kỹ thuật thực tế. Bạn sẽ được hướng dẫn để hiểu thị trường hợp đồng và biểu đồ nến, đồng thời nắm vững cách xác định và sử dụng các mẫu phân tích kỹ thuật.

Bạn sẽ học được gì

 • Có được cái nhìn toàn diện về thị trường hợp đồng.
 • Phân tích nguyên nhân bản chất của diễn biến thị trường.
 • Tìm hiểu cơ sở của phân tích kỹ thuật - Lý thuyết Dow.
 • Tìm hiểu biểu đồ nến từ đầu.
 • Tìm hiểu các phương pháp cơ bản và công cụ phân tích thị trường từng bước.
 • Nắm bắt cách hình thành các mẫu kỹ thuật.
 • Tìm hiểu cách xác định và sử dụng các mẫu kỹ thuật trong giao dịch thực tế.
 • Phát triển khả năng tiến hành phân tích kỹ thuật cơ bản.

Nội dung khóa học

Phân tích kỹ thuật: Một công cụ hữu ích để hiểu xu hướng trong giao dịch hợp đồng
Đã học
17Thời gian cập nhật
427Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Trung cấp

Người hướng dẫn

Bitboy_Frank

Bitboy_Frank

thương nhân chuyên nghiệp
Sau khi tìm thấy BTC vào năm 2016, anh ấy đã rời bỏ lĩnh vực tài chính truyền thống để đến với thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã được đào tạo giao dịch chuyên nghiệp và có hệ thống khi làm việc trong bộ phận hợp đồng và định lượng của nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới. Tài sản do ông quản lý đã tăng hơn 20 lần kể từ năm 2021.

Phân tích kỹ thuật: Một công cụ hữu ích để hiểu xu hướng trong giao dịch hợp đồng

Tương lai

"Hiểu mô hình nến và nhận biết xu hướng thị trường. Xây dựng hệ thống phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt"

Phân tích kỹ thuật: Một công cụ hữu ích để hiểu xu hướng trong giao dịch hợp đồng
Đã học
17Thời gian cập nhật
427Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Trung cấp

Giới thiệu về khóa học

"Phân tích kỹ thuật: Công cụ hữu ích để hiểu xu hướng trong giao dịch hợp đồng" là khóa học cơ bản về phân tích kỹ thuật, được thiết kế để giúp người dùng xây dựng một hệ thống phân tích kỹ thuật thực tế. Bạn sẽ được hướng dẫn để hiểu thị trường hợp đồng và biểu đồ nến, đồng thời nắm vững cách xác định và sử dụng các mẫu phân tích kỹ thuật.

Bạn sẽ học được gì

 • Có được cái nhìn toàn diện về thị trường hợp đồng.
 • Phân tích nguyên nhân bản chất của diễn biến thị trường.
 • Tìm hiểu cơ sở của phân tích kỹ thuật - Lý thuyết Dow.
 • Tìm hiểu biểu đồ nến từ đầu.
 • Tìm hiểu các phương pháp cơ bản và công cụ phân tích thị trường từng bước.
 • Nắm bắt cách hình thành các mẫu kỹ thuật.
 • Tìm hiểu cách xác định và sử dụng các mẫu kỹ thuật trong giao dịch thực tế.
 • Phát triển khả năng tiến hành phân tích kỹ thuật cơ bản.

Nội dung khóa học

Người hướng dẫn

Bitboy_Frank

Bitboy_Frank

thương nhân chuyên nghiệp
Sau khi tìm thấy BTC vào năm 2016, anh ấy đã rời bỏ lĩnh vực tài chính truyền thống để đến với thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã được đào tạo giao dịch chuyên nghiệp và có hệ thống khi làm việc trong bộ phận hợp đồng và định lượng của nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới. Tài sản do ông quản lý đã tăng hơn 20 lần kể từ năm 2021.