• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27531.0

  -2.43 %

  ETH /USDT

  1753.95

  -3.07 %

  ARB /USDT

  1.25373

  -9.04 %

  ID /USDT

  0.494986

  -7.49 %

  OAX /USDT

  0.516236

  60.53 %

  CFX /USDT

  0.332682

  -9.76 %

  LQTY /USDT

  2.1828

  -6.42 %

  LTC /USDT

  92.92

  -2.40 %

  AGIX /USDT

  0.47196

  -1.62 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.05 %

  BLUR /USDT

  0.5281

  -7.25 %

  FIL /USDT

  5.5581

  -6.14 %

  MAGIC /USDT

  1.46190

  -9.80 %

  DOGE /USDT

  0.075172

  -1.88 %

  FTM /USDT

  0.45471

  -5.65 %

  RDNT /USDT

  0.32279

  -5.05 %

  BNB /USDT

  324.22

  -0.69 %

  GNS /USDT

  7.2047

  -14.31 %

  STX /USDT

  0.99950

  -11.43 %

  TRX /USDT

  0.06405

  -1.70 %

  TOMI /USDT

  3.22067

  54.64 %

  FLOKI /USDT

  0.0000351408

  -6.13 %

  TEM /USDT

  0.10304

  -22.33 %

  DOT /USDT

  6.0533

  -3.84 %

  SHIB /USDT

  0.0000106274

  -1.42 %

  FLR /USDT

  0.033841

  5.87 %

  LINK /USDT

  7.2220

  -4.05 %

  EOS /USDT

  1.1645

  0.97 %

  SOL /USDT

  20.762

  -5.56 %

  KEY /USDT

  0.0095716

  5.31 %

  ASTRA /USDT

  0.31405

  -8.11 %

  XCN /USDT

  0.004199

  -8.45 %

  OP /USDT

  2.2697

  -6.81 %

  ACS /USDT

  0.00917443

  -4.07 %

  VGX /USDT

  0.32468

  -3.45 %

  EVER /USDT

  0.087753

  1.38 %

  DODO /USDT

  0.175449

  -11.29 %

  ADA /USDT

  0.36242

  -0.73 %

  GALA /USDT

  0.039583

  -4.82 %

  SDAO /USDT

  0.6433

  -7.54 %

  DYDX /USDT

  2.3779

  -8.16 %

  MASK /USDT

  5.63643

  -11.79 %

  MINA /USDT

  0.82555

  -9.35 %

  APE /USDT

  4.1294

  -0.48 %

  JASMY /USDT

  0.0046515

  -4.80 %

  MCG /USDT

  0.13420

  64.38 %

  DZOO /USDT

  0.0408281

  27.75 %

  ZBC /USDT

  0.015289

  -2.40 %

  HFT /USDT

  0.62083

  -4.69 %

  VRA /USDT

  0.0062481

  -5.81 %

  VOLT /USDT

  0.0000014341

  -4.68 %

  SYN /USDT

  0.8635

  -8.60 %

  APT /USDT

  12.1523

  -6.15 %

  AVAX /USDT

  17.088

  -1.96 %

  GPT /USDT

  0.0695507

  -10.96 %

  HAI /USDT

  0.03930

  6.30 %

  HOOK /USDT

  1.85933

  -5.80 %

  RNDR /USDT

  1.2062

  -9.15 %

  GRV /USDT

  0.67610

  -2.19 %

  LUNA /USDT

  1.2909

  -3.90 %

  MDT /USDT

  0.06648

  12.58 %

  SQUAD /USDT

  0.027937

  -4.20 %

  ETC /USDT

  20.459

  -0.80 %

  ACH /USDT

  0.032767

  -5.49 %

  CSIX /USDT

  0.045753

  -6.28 %

  HIGH /USDT

  2.1369

  -5.25 %

  MATIC /USDT

  1.10460

  -3.12 %

  WEMIX /USDT

  1.3977

  -1.98 %

  1INCH /USDT

  0.50368

  -3.02 %

  SUSHI /USDT

  1.0284

  -3.96 %

  UNI /USDT

  5.8664

  -5.88 %

  XEN /USDT

  0.00000120

  33.33 %

  LUNC /USDT

  0.00012210

  -3.14 %

  THETA /USDT

  1.0103

  -2.55 %

  XLM /USDT

  0.090854

  -0.83 %

  CKB /USDT

  0.0055152

  -11.08 %

  ATOM /USDT

  11.2613

  -2.51 %

  GMM /USDT

  0.00116900

  9.12 %

  AGLA /USDT

  0.13604

  -3.81 %

  TRU /USDT

  0.087989

  1.32 %

  GRT /USDT

  0.141465

  -6.10 %

  SPA /USDT

  0.006075

  -11.27 %

  LDO /USDT

  2.1326

  -6.36 %

  VELO /USDT

  0.007289

  -8.75 %

  HNT /USDT

  1.4000

  14.19 %

  BONE /USDT

  1.1817

  5.22 %

  FTT /USDT

  1.2585

  -5.77 %

  ASTR /USDT

  0.062616

  -3.87 %

  FLUX /USDT

  0.60311

  -1.83 %

  ML /USDT

  0.15877

  164.61 %

  VOXEL /USDT

  0.24543

  -4.25 %

  SUN /USDT

  0.0065297

  -1.78 %

  GFT /USDT

  0.046898

  -3.46 %

  HBAR /USDT

  0.060040

  -3.31 %

  CRV /USDT

  0.9081

  -5.31 %

  NEAR /USDT

  1.9723

  -2.15 %

  QTUM /USDT

  3.139

  -4.90 %

  NFT /USDT

  0.00000039475

  -1.30 %

  GRAIL /USDT

  3005.73

  -1.23 %

  HT /USDT

  3.6183

  4.58 %

  IMX /USDT

  1.09616

  -9.21 %

  OCEAN /USDT

  0.35474

  -3.37 %

  FET /USDT

  0.36903

  -3.90 %

  CARE /USDT

  0.005551

  -17.56 %

  AAVE /USDT

  72.93

  -4.74 %

  BTT /USDT

  0.0000006096

  -2.05 %

  CSPR /USDT

  0.035570

  -4.12 %

  MANA /USDT

  0.59057

  -3.13 %

  DUSK /USDT

  0.1991

  -8.83 %

  IGU /USDT

  0.07306

  -8.41 %

  GMT /USDT

  0.38676

  -4.29 %

  WBT /USDT

  5.100

  5.13 %

  DASH /USDT

  60.77

  -5.16 %

  ALGO /USDT

  0.21013

  -2.98 %

  SAND /USDT

  0.6407

  -2.40 %

  VAI /USDT

  0.099176

  0.18 %

  FITFI /USDT

  0.01432

  4.44 %

  SSV /USDT

  34.8053

  -2.30 %

  PAW /USDT

  0.0000000303293

  -6.81 %

  XRD /USDT

  0.042193

  -2.48 %

  SKL /USDT

  0.042630

  -0.16 %

  USDD /USDT

  0.99145

  -0.18 %

  ALI /USDT

  0.043382

  8.07 %

  OMG /USDT

  1.9074

  1.91 %

  RACA /USDT

  0.00019140

  -1.67 %

  LRC /USDT

  0.33817

  -7.30 %

  GT /USDT

  5.1613

  -1.64 %

  MPI /USDT

  0.0045739

  -1.31 %

  BCH /USDT

  125.84

  -2.07 %

  ICP /USDT

  4.9340

  -4.85 %

  CHO /USDT

  0.58828

  -10.13 %

  BRISE /USDT

  0.00000047060

  -1.10 %

  MOTG /USDT

  0.43090

  1.20 %

  STORE /USDT

  0.034196

  0.35 %

  DHX /USDT

  3.7880

  -0.36 %

  ARPA /USDT

  0.04098

  -6.35 %

  RIF /USDT

  0.134309

  -8.03 %

  PYR /USDT

  3.5955

  -2.97 %

  RLC /USDT

  2.1579

  -1.01 %

  PSL /USDT

  0.000466

  -0.63 %

  ATM /USDT

  3.0410

  13.92 %

  QRDO /USDT

  0.10376

  -3.80 %

  DF /USDT

  0.0762

  6.57 %

  MAN /USDT

  0.0398555

  4.23 %

  BDX /USDT

  0.057020

  6.53 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.08 %

  DMTR /USDT

  0.0328259

  -10.38 %

  IOTX /USDT

  0.025015

  -2.97 %

  CORE /USDT

  1.9814

  -0.52 %

  METIS /USDT

  27.428

  -3.61 %

  KDA /USDT

  0.96406

  -3.85 %

  ZIL /USDT

  0.027224

  -3.06 %

  AOG /USDT

  0.01682

  -0.41 %

  POKT /USDT

  0.0472

  -8.70 %

  UNDEAD /USDT

  0.21111

  -4.37 %

  HAM /USDT

  0.0000000034828

  -6.99 %

  CHZ /USDT

  0.12049

  -0.44 %

  SERO /USDT

  0.03609

  4.91 %

  INJ /USDT

  4.1707

  -3.39 %

  HOT /USDT

  0.001796

  -3.64 %

  SCLP /USDT

  0.21733

  7.73 %

  JST /USDT

  0.02584

  -1.67 %

  SOS /USDT

  0.00000019556

  -5.63 %

  NBLU /USDT

  0.015875

  26.00 %

  HIFI /USDT

  0.41180

  -2.86 %

  STIK /USDT

  1.05542

  -7.93 %

  YGG /USDT

  0.25722

  -7.55 %

  NVIR /USDT

  0.055343

  3.51 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019888

  -2.98 %

  RPL /USDT

  38.003

  -5.10 %

  SRM /USDT

  0.20246

  -6.29 %

  MMPRO /USDT

  0.24656

  -0.48 %

  LOOKS /USDT

  0.14488

  -7.35 %

  REELT /USDT

  0.023364

  -13.62 %

  OVO /USDT

  0.179892

  0.28 %

  CEEK /USDT

  0.08974

  -2.48 %

  ZKS /USDT

  0.070150

  -8.04 %

  COCOS /USDT

  1.4369

  -7.16 %

  SMART /USDT

  1.5628

  -7.23 %

  AZERO /USDT

  1.4363

  -5.38 %

  VET /USDT

  0.02305

  -1.70 %

  BBC /USDT

  0.015363

  0.19 %

  KING /USDT

  0.013674

  -12.49 %

  XCH /USDT

  37.601

  -0.16 %

  WIN /USDT

  0.00008409

  -2.53 %

  KAS /USDT

  0.016421

  -2.38 %

  SIDUS /USDT

  0.0017998

  -2.32 %

  NOM /USDT

  1.02454

  540.33 %

  COREUM /USDT

  0.42150

  4.19 %

  BONK /USDT

  0.0000005604

  -7.31 %

  ETHW /USDT

  3.4063

  -2.35 %

  PEOPLE /USDT

  0.022103

  -3.16 %

  ROSE /USDT

  0.056618

  -4.65 %

  ZEC /USDT

  35.98

  -4.13 %

  CTI /USDT

  0.026279

  -4.48 %

  D2T /USDT

  0.025454

  -5.33 %

  BNX /USDT

  0.5954

  -0.70 %

  FEAR /USDT

  0.15596

  -1.03 %

  KON /USDT

  0.08485

  0.01 %

  XDB /USDT

  0.0013248

  -8.43 %

  SIN /USDT

  0.005770

  0.43 %

  WOM /USDT

  0.024729

  -3.15 %

  PRIMAL /USDT

  0.0053123

  -8.57 %

  PROM /USDT

  4.8154

  -4.15 %

  VP /USDT

  7.082

  1.98 %

  CRPT /USDT

  0.09289

  -3.28 %

  GAL /USDT

  1.7201

  -6.57 %

  USTC /USDT

  0.020687

  -2.85 %

  AQDC /USDT

  0.00672

  11.81 %

  ANC /USDT

  0.01989

  -2.64 %

  RJV /USDT

  0.089957

  -3.64 %

  BSV /USDT

  36.278

  -2.35 %

  DIO /USDT

  0.00554

  -1.42 %

  WAVES /USDT

  2.132

  -4.48 %

  JOE /USDT

  0.38800

  -9.51 %

  TLOS /USDT

  0.15482

  -2.75 %

  MELI /USDT

  0.004301

  98.29 %

  MDAO /USDT

  0.29369

  6.41 %

  EUL /USDT

  2.7862

  -2.29 %

  ZEN /USDT

  10.184

  -6.75 %

  CVP /USDT

  0.45225

  -2.73 %

  GOAL /USDT

  0.2060

  -4.45 %

  XDC /USDT

  0.038133

  -0.48 %

  CRO /USDT

  0.068573

  -1.68 %

  POLYX /USDT

  0.1626

  -1.75 %

  STG /USDT

  0.6566

  -7.78 %

  CELR /USDT

  0.026392

  -2.28 %

  EGLD /USDT

  42.534

  -2.78 %

  FRM /USDT

  0.05212

  -3.19 %

  SLP /USDT

  0.0026621

  -4.07 %

  GMX /USDT

  70.467

  -4.90 %

  OPUL /USDT

  0.154246

  -8.32 %

  OAS /USDT

  0.078152

  2.77 %

  XCAD /USDT

  1.87600

  -4.09 %

  DBC /USDT

  0.0051206

  -2.01 %

  REALM /USDT

  0.01577

  13.29 %

  RUNE /USDT

  1.3789

  -3.91 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38179

  0.05 %

  BLOK /USDT

  0.0025540

  -3.32 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010794

  -1.97 %

  SNX /USDT

  2.5036

  -7.77 %

  ATLAS /USDT

  0.0033232

  -2.10 %

  YFII /USDT

  1108.80

  -1.11 %

  ING /USDT

  0.0009659

  6.35 %

  AXS /USDT

  8.475

  -1.31 %

  ORO /USDT

  0.004920

  17.00 %

  FEG /USDT

  0.0006713

  2.86 %

  AR /USDT

  8.057

  -5.72 %

  BS /USDT

  0.42935

  -0.97 %

  MOB /USDT

  1.4279

  -7.69 %

  ANKR /USDT

  0.03312

  -3.60 %

  SC /USDT

  0.003957

  -3.46 %

  BEL /USDT

  0.59741

  -6.99 %

  OVR /USDT

  0.3001

  -1.60 %

  EJS /USDT

  0.004846

  -0.87 %

  DC /USDT

  0.0010801

  -7.95 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004046

  -1.41 %

  BLZ /USDT

  0.082529

  -3.93 %

  IRIS /USDT

  0.03571

  -7.12 %

  EGAME /USDT

  0.000113632

  -21.49 %

  VINU /USDT

  0.00000001253

  0.40 %

  REN /USDT

  0.10023

  -6.31 %

  FNZ /USDT

  0.004847

  -10.27 %

  WSI /USDT

  0.04836

  0.02 %

  PORTO /USDT

  2.2846

  -1.87 %

  ALICE /USDT

  1.5232

  -2.85 %

  XTZ /USDT

  1.1299

  -2.40 %

  ONSTON /USDT

  0.00879

  1.73 %

  DEBT /USDT

  15.710

  -0.55 %

  CQT /USDT

  0.1534

  0.65 %

  PRQ /USDT

  0.1070

  0.00 %

  BICO /USDT

  0.36652

  -4.72 %

  ERG /USDT

  1.5218

  -5.92 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000884

  -3.59 %

  PIAS /USDT

  0.01453

  -15.67 %

  XTAG /USDT

  0.03083

  -5.22 %

  DIA /USDT

  0.38694

  8.68 %

  NEO /USDT

  12.07

  -7.22 %

  TARI /USDT

  2.785

  -11.22 %

  TWT /USDT

  1.1910

  0.29 %

  DENT /USDT

  0.00106622

  -3.75 %

  SOLO /USDT

  0.17759

  -3.87 %

  DSLA /USDT

  0.00160094

  10.61 %

  FIO /USDT

  0.03236

  -3.34 %

  AE /USDT

  0.0913

  7.53 %

  CHAMP /USDT

  0.025872

  8.49 %

  KIN /USDT

  0.00000423

  0.23 %

  GST /USDT

  0.020958

  0.71 %

  FTRB /USDT

  0.005931

  0.33 %

  WOO /USDT

  0.19667

  -3.71 %

  VXT /USDT

  0.018616

  -2.62 %

  IAG /USDT

  0.008730

  -1.21 %

  MKR /USDT

  671.77

  -3.77 %

  XPLA /USDT

  0.58575

  -0.91 %

  ONE /USDT

  0.020507

  -4.28 %

  SWASH /USDT

  0.01682

  -4.48 %

  RBC /USDT

  0.018645

  -0.92 %

  ADX /USDT

  0.1726

  -3.57 %

  AURORA /USDT

  0.1869

  -3.00 %

  LPT /USDT

  6.681

  -4.25 %

  FIS /USDT

  0.50402

  -3.11 %

  AIOZ /USDT

  0.030641

  9.78 %

  GLQ /USDT

  0.0100391

  -14.07 %

  CHESS /USDT

  0.2683

  4.80 %

  SGB /USDT

  0.007442

  -2.16 %

  PBR /USDT

  0.11180

  -5.09 %

  DAO /USDT

  1.51959

  -0.42 %

  GLMR /USDT

  0.37402

  -3.54 %

  MDX /USDT

  0.07042

  -1.60 %

  DARK /USDT

  0.031231

  -1.50 %

  WIT /USDT

  0.003604

  34.17 %

  ENS /USDT

  13.276

  -4.04 %

  EQ /USDT

  0.0013588

  -6.75 %

  SEELE /USDT

  0.003474

  -4.74 %

  LINA /USDT

  0.0102637

  -9.02 %

  ELON /USDT

  0.00000034059

  -2.07 %

  ROSN /USDT

  0.08437

  -3.62 %

  UFO /USDT

  0.000001501

  -4.45 %

  FIU /USDT

  0.003210

  11.49 %

  PERP /USDT

  0.85911

  -7.77 %

  YFDAI /USDT

  212.890

  3.05 %

  SUTER /USDT

  0.000821

  19.33 %

  OSMO /USDT

  0.7900

  -2.49 %

  TON /USDT

  2.1140

  1.61 %

  BUY /USDT

  0.020041

  -0.06 %

  BDP /USDT

  0.21034

  -5.62 %

  SOV /USDT

  0.87796

  -10.89 %

  CVTX /USDT

  0.157348

  7.18 %

  RVN /USDT

  0.02602

  -2.58 %

  BAND /USDT

  1.8219

  4.18 %

  DKS /USDT

  0.002513

  -7.74 %

  PENDLE /USDT

  0.30086

  -14.42 %

  BOA /USDT

  0.028802

  -4.57 %

  PERL /USDT

  0.039790

  4.26 %

  HECH /USDT

  0.05303

  -1.95 %

  DAG /USDT

  0.04902

  2.40 %

  MBOX /USDT

  0.47595

  -3.82 %

  ATD /USDT

  0.1676

  -7.65 %

  ASTO /USDT

  0.048303

  0.19 %

  ROUTE /USDT

  2.6528

  -7.79 %

  CPOOL /USDT

  0.03718

  -2.77 %

  AKITA /USDT

  0.00000020275

  -5.91 %

  STRAX /USDT

  0.57026

  1.97 %

  RFOX /USDT

  0.014240

  -3.91 %

  CFG /USDT

  0.2903

  -8.27 %

  WOZX /USDT

  0.051190

  -0.52 %

  BAT /USDT

  0.2421

  -3.04 %

  CAKE /USDT

  3.7049

  -0.93 %

  FDT /USDT

  0.05074

  -0.23 %

  SFG /USDT

  0.008336

  -28.01 %

  DAFI /USDT

  0.0112918

  -15.66 %

  STARL /USDT

  0.000002357

  -3.83 %

  REEF /USDT

  0.0026284

  -3.94 %

  ENJ /USDT

  0.39030

  -1.69 %

  HELLO /USDT

  0.043333

  0.00 %

  QLC /USDT

  0.0894503

  23.20 %

  KAVA /USDT

  0.8837

  1.80 %

  MHUNT /USDT

  0.01018

  -1.35 %

  DCR /USDT

  21.538

  -2.10 %

  XEM /USDT

  0.038894

  -3.16 %

  ZMT /USDT

  0.049222

  -28.37 %

  TSUKA /USDT

  0.067717

  -3.98 %

  KLO /USDT

  0.008981

  -4.86 %

  MOVR /USDT

  8.1607

  -3.49 %

  JAM /USDT

  0.0026054

  -4.11 %

  PUSH /USDT

  0.34986

  -4.45 %

  KMA /USDT

  0.0025405

  -4.99 %

  COMBO /USDT

  0.075269

  80.02 %

  CULT /USDT

  0.000006830

  -4.71 %

  UBXS /USDT

  0.039081

  11.39 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014444

  -0.73 %

  ZRX /USDT

  0.2281

  -2.47 %

  ORT /USDT

  0.015946

  -3.27 %

  AIRTNT /USDT

  0.000672

  1.20 %

  XCV /USDT

  0.004743

  2.33 %

  NOS /USDT

  0.01738

  0.81 %

  NUM /USDT

  0.044160

  -6.39 %

  WNCG /USDT

  0.13722

  -8.93 %

  WATT /USDT

  0.02901

  10.85 %

  NANO /USDT

  0.8844

  -2.18 %

  RSR /USDT

  0.0039323

  -4.30 %

  PLCU /USDT

  159.95

  0.43 %

  DOME /USDT

  0.001325

  -3.49 %

  MC /USDT

  0.28765

  -3.01 %

  METAX /USDT

  0.2415

  -3.59 %

  YFI /USDT

  8270.07

  -4.24 %

  HOD /USDT

  0.00560

  -4.76 %

  IHC /USDT

  0.00004579

  0.63 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004907

  -4.14 %

  CELL /USDT

  0.2355

  -5.95 %

  ESG /USDT

  0.74585

  3.99 %

  LABS /USDT

  0.00102858

  11.58 %

  KLAY /USDT

  0.2285

  -1.42 %

  MER /USDT

  0.00260

  -19.50 %

  LOCG /USDT

  0.01943

  -1.52 %

  ABBC /USDT

  0.073238

  -0.63 %

  UFT /USDT

  0.4100

  -1.77 %

  ARV /USDT

  0.00008122

  -1.82 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.326

  3.06 %

  LUFFY /USDT

  0.0001200

  -3.45 %

  XYO /USDT

  0.005324

  1.50 %

  ELT /USDT

  0.049551

  -1.45 %

  BONDLY /USDT

  0.006666

  -1.22 %

  GITCOIN /USDT

  2.1487

  -4.86 %

  PBX /USDT

  0.001924

  3.21 %

  FXS /USDT

  7.844

  -3.29 %

  SDN /USDT

  0.37064

  -4.11 %

  WLKN /USDT

  0.050393

  -1.67 %

  REI /USDT

  0.03119

  -1.26 %

  DX /USDT

  0.00040081

  14.42 %

  FRA /USDT

  0.0025566

  -4.28 %

  ACA /USDT

  0.09857

  -3.82 %

  LIT /USDT

  1.02992

  -4.84 %

  FRIN /USDT

  0.006198

  14.45 %

  NKN /USDT

  0.104045

  -6.59 %

  COTI /USDT

  0.07285

  -0.93 %

  VEMP /USDT

  0.01368

  -2.21 %

  REAP /USDT

  0.02257

  -0.17 %

  ECOX /USDT

  0.89905

  -0.94 %

  FREE /USDT

  0.00000017815

  1.21 %

  LIME /USDT

  0.010503

  -5.48 %

  QNT /USDT

  122.045

  -2.85 %

  SFUND /USDT

  1.0794

  -1.55 %

  ZAM /USDT

  0.002593

  -0.57 %

  CTC /USDT

  0.3549

  -6.23 %

  NEXO /USDT

  0.7283

  2.00 %

  GAME /USDT

  0.03497

  -0.93 %

  POP /USDT

  0.000001809

  -0.76 %

  RITE /USDT

  0.0021793

  2.12 %

  COMP /USDT

  41.986

  -5.00 %

  KSM /USDT

  33.486

  -3.00 %

  TRB /USDT

  14.1116

  -2.44 %

  POWR /USDT

  0.1803

  -1.58 %

  GARI /USDT

  0.05301

  -2.37 %

  LGX /USDT

  0.007029

  2.77 %

  DCRN /USDT

  0.2826

  -7.40 %

  PDEX /USDT

  1.7749

  0.57 %

  MLK /USDT

  0.26036

  -2.44 %

  AUDIO /USDT

  0.26846

  -4.98 %

  KUB /USDT

  1.7284

  -2.11 %

  RSS3 /USDT

  0.14230

  -7.00 %

  TIP /USDT

  0.01116

  2.57 %

  MSWAP /USDT

  0.0003408

  -2.48 %

  CELO /USDT

  0.60826

  -1.96 %

  ILV /USDT

  60.63

  -11.19 %

  STBU /USDT

  0.023405

  -6.60 %

  XPR /USDT

  0.001496

  2.81 %

  MESA /USDT

  0.003148

  -4.54 %

  SHILL /USDT

  0.016559

  1.47 %

  TORN /USDT

  6.9142

  -6.24 %

  FRONT /USDT

  0.24403

  2.25 %

  C98 /USDT

  0.21642

  -4.90 %

  NULS /USDT

  0.2713

  -3.17 %

  HTR /USDT

  0.08303

  -6.23 %

  CRU /USDT

  1.23852

  -6.93 %

  RON /USDT

  1.0464

  -0.01 %

  KAR /USDT

  0.1503

  -7.10 %

  BERRY /USDT

  0.0014492

  -6.18 %

  IMPT /USDT

  0.0077300

  -5.00 %

  WAXL /USDT

  0.61659

  -0.62 %

  UNFI /USDT

  4.8286

  -6.39 %

  RLY /USDT

  0.014096

  -6.13 %

  GOV /USDT

  0.007437

  2.43 %

  NEER /USDT

  0.18225

  0.57 %

  HNS /USDT

  0.031000

  -6.50 %

  KNIGHT /USDT

  0.00899

  -2.06 %

  PRIME /USDT

  1.7335

  -10.54 %

  CHR /USDT

  0.16009

  -2.39 %

  WRT /USDT

  0.16139

  -2.89 %

  PAF /USDT

  0.0004253

  -1.68 %

  ATA /USDT

  0.15391

  -5.37 %

  UFI /USDT

  0.03071

  6.18 %

  MNW /USDT

  1.8598

  -4.85 %

  XPNET /USDT

  0.007260

  36.74 %

  NBT /USDT

  0.0031501

  -4.32 %

  ONT /USDT

  0.2256

  -3.00 %

  EWT /USDT

  3.4581

  -4.22 %

  FLM /USDT

  0.090531

  -6.49 %

  WZRD /USDT

  0.00358

  -1.64 %

  BOSON /USDT

  0.2343

  -2.08 %

  API3 /USDT

  1.53298

  -5.69 %

  LAZIO /USDT

  2.6512

  -0.41 %

  MXC /USDT

  0.019237

  -3.47 %

  DESO /USDT

  9.4068

  -3.12 %

  PYM /USDT

  0.0018499

  5.58 %

  OG /USDT

  2.7643

  8.29 %

  IOI /USDT

  0.1311

  -16.12 %

  MLT /USDT

  0.13117

  -15.96 %

  ORAI /USDT

  4.3931

  -3.25 %

  FIRE /USDT

  0.0135653

  5.20 %

  THN /USDT

  0.036073

  -2.16 %

  SXP /USDT

  0.26558

  -3.64 %

  MEAN /USDT

  0.02033

  -5.26 %

  DERC /USDT

  0.23200

  -1.79 %

  POLC /USDT

  0.029673

  -5.51 %

  IDEX /USDT

  0.05082

  -4.54 %

  HSF /USDT

  0.7088

  0.41 %

  SLIM /USDT

  0.0483

  -5.29 %

  GOB /USDT

  0.004675

  3.95 %

  NVG /USDT

  0.0735

  -7.19 %

  NUX /USDT

  0.012675

  2.16 %

  BAL /USDT

  6.5360

  -6.05 %

  DES /USDT

  0.0015459

  -10.22 %

  METAL /USDT

  0.0493

  -0.60 %

  ALPHA /USDT

  0.10489

  -4.56 %

  TOMO /USDT

  0.5571

  -5.81 %

  OCT /USDT

  0.2212

  1.84 %

  ROCO /USDT

  0.1463

  -9.91 %

  SFP /USDT

  0.43958

  -3.89 %

  SANTOS /USDT

  4.4109

  -0.70 %

  RARE /USDT

  0.11326

  -6.78 %

  BOBA /USDT

  0.23193

  -0.51 %

  SYS /USDT

  0.17328

  -6.22 %

  IOST /USDT

  0.010365

  -4.54 %

  STETH /USDT

  1752.1498

  -1.49 %

  LEVER /USDT

  0.0018811

  -5.31 %

  KZEN /USDT

  0.014479

  0.77 %

  TLM /USDT

  0.019287

  -5.07 %

  HADES /USDT

  0.8279

  -4.46 %

  AST /USDT

  0.112970

  14.19 %

  BSW /USDT

  0.17740

  -4.59 %

  FNCY /USDT

  0.077805

  2.83 %

  PHM /USDT

  0.00007290

  -0.28 %

  PHA /USDT

  0.1470

  -4.60 %

  SCY /USDT

  0.00016881

  -28.70 %

  MTL /USDT

  1.23717

  3.48 %

  ALPH /USDT

  0.24616

  -9.01 %

  REVOLAND /USDT

  0.03549

  -13.20 %

  DEVT /USDT

  0.00283

  -13.98 %

  XWG /USDT

  0.0011657

  -0.70 %

  ELF /USDT

  0.31240

  1.77 %

  METAG /USDT

  0.0002802

  -1.95 %

  MONS /USDT

  0.012940

  -0.97 %

  HIBS /USDT

  0.0003412

  -26.68 %

  KUBE /USDT

  0.008524

  -4.48 %

  AGLD /USDT

  0.4094

  -3.32 %

  CHNG /USDT

  0.07847

  1.36 %

  RMRK /USDT

  2.3276

  -3.24 %

  FEVR /USDT

  0.00066251

  -1.03 %

  SPO /USDT

  0.00105505

  -4.46 %

  ORN /USDT

  0.9478

  2.25 %

  EURT /USDT

  1.07626

  -0.56 %

  CERE /USDT

  0.0058452

  -7.33 %

  SLK /USDT

  0.003108

  -8.45 %

  FXF /USDT

  0.003416

  5.10 %

  CTSI /USDT

  0.1449

  -4.79 %

  SAITO /USDT

  0.012639

  -4.22 %

  AART /USDT

  0.001867

  0.00 %

  AUCTION /USDT

  5.2575

  -4.89 %

  BTS /USDT

  0.011475

  -1.64 %

  CAPS /USDT

  0.038871

  -11.72 %

  OKB /USDT

  42.162

  -6.06 %

  WNXM /USDT

  23.4607

  -5.01 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -11.76 %

  SUKU /USDT

  0.07908

  1.20 %

  SYLO /USDT

  0.001893

  -0.57 %

  MPH /USDT

  0.018888

  -3.00 %

  LIKE /USDT

  0.00520

  -1.32 %

  MBX /USDT

  2.4751

  -5.75 %

  TRACE /USDT

  0.02916

  7.00 %

  CLV /USDT

  0.06221

  -2.41 %

  WAM /USDT

  0.005038

  0.92 %

  T /USDT

  0.04043

  -4.21 %

  MOJO /USDT

  0.003529

  -0.02 %

  WWY /USDT

  0.005070

  -3.20 %

  CWEB /USDT

  0.015556

  -3.54 %

  DUNE /USDT

  0.00083036

  -3.74 %

  WILD /USDT

  0.3520

  -4.99 %

  RBN /USDT

  0.2183

  -3.44 %

  PIT /USDT

  0.0000000005318

  -5.97 %

  HAO /USDT

  0.005007

  -0.27 %

  EFI /USDT

  0.07563

  -3.97 %

  ANT /USDT

  2.3761

  -2.42 %

  SCRT /USDT

  0.6366

  -3.50 %

  FUSE /USDT

  0.07221

  -1.36 %

  ROOBEE /USDT

  0.001019

  -0.09 %

  SUP /USDT

  5.6020

  2.95 %

  RIDE /USDT

  0.0470

  -1.87 %

  NXD /USDT

  0.000756

  -2.32 %

  SIS /USDT

  0.0901

  -8.06 %

  PERC /USDT

  0.1940

  0.41 %

  ETHF /USDT

  0.2754

  -2.30 %

  WELL /USDT

  0.0092057

  1.25 %

  QTC /USDT

  0.6673

  -2.95 %

  QKC /USDT

  0.010876

  -0.63 %

  CIRUS /USDT

  0.096467

  -4.82 %

  PROS /USDT

  0.5001

  -3.86 %

  VELODROME /USDT

  0.12562

  -8.15 %

  PSI /USDT

  3.2304

  -14.40 %

  SWP /USDT

  0.001872

  -10.43 %

  REQ /USDT

  0.09658

  -3.06 %

  STND /USDT

  0.026627

  -5.54 %

  DYP /USDT

  0.11836

  -1.56 %

  SNK /USDT

  0.01336

  -0.74 %

  ASR /USDT

  2.6386

  2.22 %

  QUICK /USDT

  85.359

  -3.99 %

  WOOF /USDT

  0.0007245

  -5.25 %

  GEL /USDT

  0.3110

  -11.24 %

  PINE /USDT

  0.17681

  12.48 %

  STRM /USDT

  0.01301

  1.32 %

  BADGER /USDT

  2.8938

  -3.41 %

  LAT /USDT

  0.01657

  -3.21 %

  SKEB /USDT

  0.0020315

  4.34 %

  MOONEY /USDT

  0.0019382

  2.34 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  -0.06 %

  ICX /USDT

  0.2158

  -2.44 %

  LEASH /USDT

  418.11

  1.41 %

  STORJ /USDT

  0.3547

  -2.66 %

  WING /USDT

  6.1971

  -2.77 %

  MTRG /USDT

  2.9970

  -0.87 %

  SOLR /USDT

  0.0349

  -6.43 %

  HERO /USDT

  0.004567

  -2.28 %

  ADS /USDT

  0.1472

  -2.12 %

  CHER /USDT

  0.011157

  5.36 %

  RDF /USDT

  0.00913

  -2.45 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053822

  -3.30 %

  SOUL /USDT

  0.17131

  -4.02 %

  HIVE /USDT

  0.3922

  -1.33 %

  KT /USDT

  0.002093

  8.10 %

  NSURE /USDT

  0.010712

  -15.56 %

  PUNDIX /USDT

  0.46577

  -0.04 %

  CNAME /USDT

  0.000657

  -1.35 %

  WALV /USDT

  0.041553

  -1.64 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -4.69 %

  AMP /USDT

  0.003825

  -4.01 %

  OKT /USDT

  22.472

  -2.97 %

  NWC /USDT

  0.055140

  -1.34 %

  GQ /USDT

  0.0061114

  2.40 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001055

  -2.31 %

  BBANK /USDT

  0.005787

  -3.80 %

  OOKI /USDT

  0.0039451

  -4.00 %

  IDV /USDT

  0.0017974

  13.12 %

  SWAP /USDT

  0.35738

  -3.02 %

  COS /USDT

  0.006515

  -3.32 %

  SPUME /USDT

  0.006617

  -5.37 %

  LOKA /USDT

  0.50410

  -2.69 %

  KFC /USDT

  10.2544

  5.14 %

  WAXP /USDT

  0.067725

  -1.37 %

  AAG /USDT

  0.00609

  -4.69 %

  STOS /USDT

  0.56216

  2.79 %

  STC /USDT

  0.011711

  -4.49 %

  BLOCK /USDT

  0.05992

  1.97 %

  FOF /USDT

  0.5066

  -20.68 %

  WSIENNA /USDT

  0.49014

  -0.16 %

  XEC /USDT

  0.00003065

  -2.04 %

  DDOS /USDT

  0.0435

  5.83 %

  DAR /USDT

  0.17265

  -5.10 %

  BOX /USDT

  1.67722

  -11.29 %

  RAD /USDT

  1.8657

  -4.28 %

  DOCK /USDT

  0.02068

  -0.72 %

  ERN /USDT

  1.75500

  -2.42 %

  JUV /USDT

  2.5993

  1.91 %

  WEAR /USDT

  0.0009531

  -6.21 %

  GMEE /USDT

  0.01253

  -0.31 %

  RAY /USDT

  0.23766

  -3.60 %

  METO /USDT

  0.001238

  -5.78 %

  POND /USDT

  0.0095809

  -3.66 %

  BAKE /USDT

  0.18122

  -4.47 %

  GOF /USDT

  0.025490

  6.70 %

  INSUR /USDT

  0.07374

  -9.14 %

  OGN /USDT

  0.1136

  -3.97 %

  BEPRO /USDT

  0.0013445

  -4.52 %

  DEUS /USDT

  63.92

  -5.24 %

  ORB /USDT

  0.08630

  -9.12 %

  UNO /USDT

  0.06568

  -4.63 %

  OLV /USDT

  0.01103

  4.74 %

  AUTO /USDT

  228.57

  -2.43 %

  LSS /USDT

  0.19173

  -5.35 %

  MTV /USDT

  0.0012272

  0.70 %

  GAS /USDT

  3.411

  -1.50 %

  O3 /USDT

  0.0654

  -2.67 %

  REVV /USDT

  0.012609

  -3.38 %

  ATEAM /USDT

  2.330

  21.79 %

  XOR /USDT

  3.511

  -3.59 %

  K21 /USDT

  0.4578

  -6.79 %

  SUPER /USDT

  0.1158

  -3.09 %

  BZZ /USDT

  0.51738

  0.10 %

  TARA /USDT

  0.001287

  -6.26 %

  PRMX /USDT

  0.0045064

  0.13 %

  CVX /USDT

  5.0585

  -5.03 %

  KLV /USDT

  0.00569

  -0.35 %

  ALEPH /USDT

  0.06398

  2.77 %

  XPRESS /USDT

  0.0668

  -2.19 %

  PUMLX /USDT

  0.021775

  -1.61 %

  GGG /USDT

  0.17428

  -2.62 %

  LM /USDT

  0.21766

  -4.69 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00511

  -6.58 %

  MNZ /USDT

  0.0004405

  -15.45 %

  ORBR /USDT

  3.0328

  -1.07 %

  POLIS /USDT

  0.2638

  0.61 %

  NEBL /USDT

  1.0202

  -3.55 %

  ZCX /USDT

  0.07540

  -4.21 %

  EPK /USDT

  0.016260

  -8.03 %

  KNC /USDT

  0.6960

  -2.49 %

  SD /USDT

  0.9665

  -12.08 %

  LYXE /USDT

  8.5558

  -2.30 %

  ZLW /USDT

  0.031999

  -0.24 %

  DHB /USDT

  0.0006955

  2.12 %

  LAND /USDT

  1.2964

  -13.73 %

  MILO /USDT

  0.000000015188

  -4.83 %

  BITCI /USDT

  0.0060862

  -0.54 %

  URUS /USDT

  18.336

  -2.50 %

  DEGO /USDT

  1.9381

  -3.49 %

  SKU /USDT

  0.00889

  -4.81 %

  PNT /USDT

  0.2122

  -0.37 %

  POSI /USDT

  0.0487

  -1.61 %

  KOK /USDT

  0.0719

  4.81 %

  MAHA /USDT

  0.676108

  -2.78 %

  BIT /USDT

  0.5149

  -2.66 %

  TVK /USDT

  0.039888

  -2.94 %

  ITSB /USDT

  0.002769

  -17.29 %

  WICC /USDT

  0.040592

  -1.39 %

  TT /USDT

  0.004502

  -1.18 %

  ELA /USDT

  1.15232

  -4.05 %

  ALN /USDT

  0.0047596

  2.19 %

  IOTA /USDT

  0.2202

  -6.01 %

  MATTER /USDT

  0.10705

  -11.34 %

  NEST /USDT

  0.018561

  -0.73 %

  VLX /USDT

  0.02101

  -2.18 %

  FNF /USDT

  0.0000000002910

  -4.90 %

  SENSO /USDT

  0.1326

  1.84 %

  VTHO /USDT

  0.0013523

  -3.68 %

  CANTO /USDT

  0.23910

  -8.02 %

  CEL /USDT

  0.34503

  -5.45 %

  FSN /USDT

  0.3080

  0.78 %

  TAMA /USDT

  0.011376

  -3.47 %

  TROY /USDT

  0.003508

  -5.18 %

  POLK /USDT

  0.04788

  -3.54 %

  NRFB /USDT

  0.00329

  -1.20 %

  KILT /USDT

  0.3917

  -1.68 %

  DFYN /USDT

  0.040541

  -2.40 %

  DUST /USDT

  1.7789

  -5.03 %

  VR /USDT

  0.00872

  -3.43 %

  BAGS /USDT

  0.4377

  21.11 %

  ISP /USDT

  0.0009910

  -6.60 %

  ALCX /USDT

  20.896

  -3.51 %

  CTK /USDT

  0.77461

  0.81 %

  JOY /USDT

  0.064727

  -9.59 %

  BTCST /USDT

  0.6708

  1.20 %

  RBLS /USDT

  0.12211

  -7.51 %

  1ART /USDT

  0.020029

  2.78 %

  CELT /USDT

  0.000645

  -2.71 %

  MDF /USDT

  0.001004

  -4.28 %

  LSK /USDT

  1.0686

  0.50 %

  AFC /USDT

  3.0415

  0.99 %

  ZLK /USDT

  0.02331

  -8.90 %

  FCON /USDT

  0.0000968

  -4.91 %

  FLY /USDT

  0.0012945

  -2.27 %

  UMEE /USDT

  0.00693

  -4.41 %

  WHALE /USDT

  0.7099

  -1.67 %

  GMPD /USDT

  0.021909

  2.71 %

  THE /USDT

  0.001830

  -1.82 %

  KONO /USDT

  0.022950

  -4.11 %

  GHST /USDT

  1.1324

  -9.36 %

  ACE /USDT

  0.00698

  1.74 %

  IDEA /USDT

  0.01071

  -0.37 %

  POLS /USDT

  0.4160

  -2.93 %

  OLE /USDT

  0.026221

  3.08 %

  DREP /USDT

  0.4507

  -1.80 %

  PNG /USDT

  0.044029

  -4.30 %

  MOON /USDT

  0.27287

  -9.23 %

  ALU /USDT

  0.028238

  -3.25 %

  MLS /USDT

  0.60864

  -3.46 %

  TRVL /USDT

  0.064405

  0.60 %

  CONV /USDT

  0.0006763

  -1.35 %

  SOMM /USDT

  0.14765

  -15.00 %

  CREAM /USDT

  12.296

  1.90 %

  THG /USDT

  0.0727

  -3.83 %

  LIFE /USDT

  0.00036352

  -0.73 %

  FOR /USDT

  0.02285

  -2.47 %

  KICKS /USDT

  0.001879

  -11.32 %

  XIL /USDT

  0.00351

  -2.77 %

  SHFT /USDT

  0.007861

  -4.16 %

  HYDRA /USDT

  1.7092

  -3.27 %

  NCT /USDT

  0.01051

  -0.75 %

  SENATE /USDT

  0.050462

  -8.91 %

  PET /USDT

  0.181528

  -3.32 %

  AVA /USDT

  0.6115

  -1.79 %

  GNO /USDT

  107.57

  -4.56 %

  DELFI /USDT

  0.00406

  16.66 %

  XYM /USDT

  0.035296

  -1.95 %

  YIN /USDT

  0.02598

  -0.80 %

  MGG /USDT

  0.00325

  -2.10 %

  WAS /USDT

  0.022786

  0.86 %

  BNC /USDT

  0.23336

  -5.67 %

  HAPI /USDT

  14.0943

  1.19 %

  XAVA /USDT

  0.4157

  -4.72 %

  TKO /USDT

  0.33852

  -1.53 %

  HEART /USDT

  0.014338

  -4.71 %

  PIZA /USDT

  0.00000729

  2.96 %

  TAKI /USDT

  0.006672

  1.75 %

  AAA /USDT

  0.000006513

  -1.00 %

  CHEQ /USDT

  0.051490

  1.64 %

  SUDO /USDT

  0.8969

  -6.24 %

  GZONE /USDT

  0.036434

  -1.39 %

  ANML /USDT

  0.0004225

  -4.23 %

  FORM /USDT

  0.0022045

  -5.44 %

  OMI /USDT

  0.0008124

  -1.31 %

  XNL /USDT

  0.01991

  -4.41 %

  SRT /USDT

  0.000081

  3.84 %

  KGC /USDT

  0.000081361

  2.64 %

  PSY /USDT

  0.00790

  3.26 %

  ASW /USDT

  0.0000545

  2.05 %

  ALPINE /USDT

  2.2157

  -0.33 %

  UOS /USDT

  0.2181

  -3.87 %

  AZY /USDT

  0.011946

  0.02 %

  XED /USDT

  0.091933

  -3.93 %

  TEER /USDT

  0.2869

  -5.21 %

  LTO /USDT

  0.103040

  -6.05 %

  10SET /USDT

  0.6144

  -1.12 %

  TFUEL /USDT

  0.05231

  -2.16 %

  NFTB /USDT

  0.016636

  -1.12 %

  DFA /USDT

  0.04751

  0.40 %

  HOPR /USDT

  0.06347

  -0.15 %

  XPRT /USDT

  0.3276

  -2.61 %

  DPET /USDT

  0.06960

  1.45 %

  UTK /USDT

  0.09574

  -4.24 %

  HARD /USDT

  0.1696

  -3.80 %

  MOO /USDT

  0.002339

  -2.94 %

  GEAR /USDT

  0.014273

  -4.68 %

  BTM /USDT

  0.020266

  -3.96 %

  BTG /USDT

  15.6524

  -5.35 %

  TWITFI /USDT

  0.0005586

  -4.96 %

  CWS /USDT

  0.44125

  -0.22 %

  FIRO /USDT

  2.0575

  -7.11 %

  XVG /USDT

  0.0028523

  -1.15 %

  LITH /USDT

  0.0008038

  -0.60 %

  ALPA /USDT

  0.039149

  -3.97 %

  FARM /USDT

  34.169

  -3.15 %

  CTG /USDT

  0.09247

  -13.98 %

  TBE /USDT

  0.00018218

  -5.79 %

  SAMO /USDT

  0.0034097

  -3.58 %

  MIST /USDT

  0.013382

  3.09 %

  GASDAO /USDT

  0.000001399

  -1.13 %

  SNM /USDT

  0.7442

  -1.56 %

  BFC /USDT

  0.06380

  -1.67 %

  VRX /USDT

  38.640

  -0.32 %

  PPAD /USDT

  0.00291

  -4.90 %

  TXT /USDT

  0.001950

  -1.51 %

  OOE /USDT

  0.024435

  -3.46 %

  BASE /USDT

  0.6278

  -1.92 %

  DEXE /USDT

  2.7638

  -3.35 %

  GFI /USDT

  0.6118

  -4.42 %

  DUCK /USDT