• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27454.9

  -2.11 %

  ETH /USDT

  1746.63

  -2.28 %

  ARB /USDT

  1.24233

  -16.95 %

  ID /USDT

  0.476192

  -14.34 %

  OAX /USDT

  0.420434

  -5.08 %

  CFX /USDT

  0.323060

  -4.98 %

  LTC /USDT

  92.84

  0.88 %

  LQTY /USDT

  2.1096

  -6.48 %

  AGIX /USDT

  0.45885

  -6.16 %

  BLUR /USDT

  0.5333

  -4.81 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.07 %

  MAGIC /USDT

  1.43795

  -9.08 %

  FIL /USDT

  5.5256

  -2.84 %

  DOGE /USDT

  0.074766

  -0.33 %

  FTM /USDT

  0.44505

  -5.11 %

  TOMI /USDT

  3.07673

  44.46 %

  KEY /USDT

  0.0099677

  14.28 %

  RDNT /USDT

  0.31946

  2.99 %

  BNB /USDT

  323.73

  0.12 %

  STX /USDT

  0.96395

  -12.99 %

  GNS /USDT

  7.1124

  -10.98 %

  TEM /USDT

  0.10020

  -24.69 %

  FLR /USDT

  0.035660

  9.69 %

  FLOKI /USDT

  0.0000358542

  -2.15 %

  TRX /USDT

  0.06362

  0.58 %

  DOT /USDT

  6.0082

  -2.24 %

  SHIB /USDT

  0.0000105706

  -0.46 %

  LINK /USDT

  7.1090

  -3.05 %

  EOS /USDT

  1.1430

  -0.60 %

  SOL /USDT

  20.558

  -5.20 %

  ASTRA /USDT

  0.31320

  -0.96 %

  OP /USDT

  2.2493

  -2.02 %

  GALA /USDT

  0.038970

  -4.70 %

  DODO /USDT

  0.172589

  -8.81 %

  ACS /USDT

  0.00902525

  -4.24 %

  ADA /USDT

  0.35920

  -0.84 %

  VGX /USDT

  0.32403

  -2.32 %

  XCN /USDT

  0.004205

  -8.34 %

  DYDX /USDT

  2.3584

  -5.55 %

  SDAO /USDT

  0.6402

  -5.85 %

  MASK /USDT

  5.51711

  -10.28 %

  GMM /USDT

  0.00153000

  30.92 %

  ZBC /USDT

  0.015245

  -0.61 %

  DZOO /USDT

  0.0393808

  16.61 %

  SQUAD /USDT

  0.027974

  -5.36 %

  MINA /USDT

  0.81485

  -5.03 %

  VRA /USDT

  0.0061797

  -3.49 %

  JASMY /USDT

  0.0046241

  -2.73 %

  APE /USDT

  4.1536

  1.23 %

  MDT /USDT

  0.06747

  17.60 %

  MCG /USDT

  0.12500

  42.33 %

  VOLT /USDT

  0.0000014259

  -4.29 %

  AVAX /USDT

  16.714

  -2.81 %

  GPT /USDT

  0.0692918

  -10.06 %

  RNDR /USDT

  1.1918

  -5.92 %

  SYN /USDT

  0.8480

  -6.35 %

  APT /USDT

  11.9093

  -5.57 %

  HFT /USDT

  0.61578

  -4.18 %

  EVER /USDT

  0.087202

  0.98 %

  HAI /USDT

  0.03739

  2.29 %

  GRV /USDT

  0.67860

  -0.13 %

  HOOK /USDT

  1.83365

  -3.87 %

  LUNA /USDT

  1.2924

  -1.63 %

  ETC /USDT

  20.441

  0.53 %

  CSIX /USDT

  0.046879

  -3.90 %

  ACH /USDT

  0.032598

  -0.93 %

  XEN /USDT

  0.00000114

  25.27 %

  HNT /USDT

  1.3933

  16.66 %

  WEMIX /USDT

  1.3746

  -2.59 %

  MATIC /USDT

  1.08954

  -1.97 %

  SUSHI /USDT

  1.0206

  -2.69 %

  THETA /USDT

  1.0025

  -1.08 %

  HIGH /USDT

  2.1009

  -3.26 %

  LUNC /USDT

  0.00012206

  -1.05 %

  ATOM /USDT

  11.1536

  -2.11 %

  FTT /USDT

  1.3142

  0.68 %

  CKB /USDT

  0.0055873

  -5.72 %

  XLM /USDT

  0.090038

  0.17 %

  1INCH /USDT

  0.49974

  -1.49 %

  SPA /USDT

  0.006166

  -3.06 %

  UNI /USDT

  5.8445

  -1.70 %

  AGLA /USDT

  0.13522

  -1.16 %

  GRT /USDT

  0.139689

  -5.08 %

  TRU /USDT

  0.087051

  -2.17 %

  BONE /USDT

  1.1345

  2.72 %

  FLUX /USDT

  0.58983

  -2.92 %

  GFT /USDT

  0.047493

  0.42 %

  VOXEL /USDT

  0.24703

  -0.49 %

  SRM /USDT

  0.22564

  10.18 %

  CRV /USDT

  0.9172

  -3.03 %

  ASTR /USDT

  0.061674

  -1.93 %

  PAW /USDT

  0.0000000362418

  15.99 %

  NEAR /USDT

  1.9491

  -1.76 %

  HBAR /USDT

  0.060054

  -0.73 %

  SUN /USDT

  0.0064442

  -0.40 %

  LDO /USDT

  2.0829

  -4.31 %

  BRISE /USDT

  0.00000048122

  2.08 %

  IMX /USDT

  1.07825

  -7.22 %

  OCEAN /USDT

  0.34953

  -2.07 %

  VELO /USDT

  0.007300

  -5.53 %

  AAVE /USDT

  71.91

  -3.52 %

  NFT /USDT

  0.00000039241

  0.48 %

  CARE /USDT

  0.005487

  -10.12 %

  MANA /USDT

  0.58835

  -1.38 %

  QTUM /USDT

  3.110

  -5.52 %

  BTT /USDT

  0.0000006092

  -0.92 %

  GMT /USDT

  0.38153

  -3.74 %

  HT /USDT

  3.6466

  3.77 %

  FITFI /USDT

  0.01400

  3.01 %

  FET /USDT

  0.36340

  -2.04 %

  CSPR /USDT

  0.035438

  -1.83 %

  DASH /USDT

  59.54

  -3.48 %

  DUSK /USDT

  0.1968

  -9.84 %

  SAND /USDT

  0.6325

  -1.60 %

  GRAIL /USDT

  2933.30

  -3.72 %

  WBT /USDT

  5.082

  3.84 %

  MOTG /USDT

  0.43020

  1.13 %

  IGU /USDT

  0.07199

  -7.37 %

  MPI /USDT

  0.0042169

  -9.09 %

  ALGO /USDT

  0.20818

  -1.30 %

  DF /USDT

  0.0803

  12.62 %

  VAI /USDT

  0.096214

  -1.87 %

  USDD /USDT

  0.99176

  0.20 %

  LRC /USDT

  0.33632

  -4.15 %

  GT /USDT

  5.1481

  -1.48 %

  SSV /USDT

  34.2345

  0.09 %

  RLC /USDT

  1.8666

  -16.39 %

  HIFI /USDT

  0.40908

  -2.47 %

  XRD /USDT

  0.042596

  -1.16 %

  ML /USDT

  0.15523

  -37.43 %

  SKL /USDT

  0.040775

  -1.89 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.03 %

  ALI /USDT

  0.039751

  -10.14 %

  OMG /USDT

  1.8723

  -9.81 %

  ARPA /USDT

  0.04019

  -3.57 %

  DHX /USDT

  3.8155

  -2.13 %

  ATM /USDT

  2.9241

  11.40 %

  BCH /USDT

  125.35

  -1.01 %

  PYR /USDT

  3.5613

  -1.54 %

  STORE /USDT

  0.034110

  0.10 %

  ICP /USDT

  4.9366

  -2.84 %

  RIF /USDT

  0.128775

  -7.54 %

  CHZ /USDT

  0.11903

  0.21 %

  CHO /USDT

  0.58734

  -10.80 %

  POKT /USDT

  0.0478

  -6.45 %

  KDA /USDT

  0.95332

  -4.08 %

  QRDO /USDT

  0.10283

  -3.14 %

  MAN /USDT

  0.0388473

  2.83 %

  PSL /USDT

  0.000469

  2.17 %

  CORE /USDT

  1.9506

  -0.27 %

  OAS /USDT

  0.073614

  -2.46 %

  HAM /USDT

  0.0000000034854

  -3.62 %

  AOG /USDT

  0.01694

  -0.41 %

  ZIL /USDT

  0.026948

  -2.10 %

  METIS /USDT

  26.780

  -4.76 %

  BDX /USDT

  0.059502

  7.54 %

  RACA /USDT

  0.00019160

  0.23 %

  UNDEAD /USDT

  0.21489

  -1.09 %

  HOT /USDT

  0.001754

  -4.20 %

  LOOKS /USDT

  0.14455

  -4.60 %

  IOTX /USDT

  0.024636

  -2.12 %

  JST /USDT

  0.02568

  -0.84 %

  INJ /USDT

  4.0198

  -6.83 %

  SCLP /USDT

  0.21973

  11.10 %

  SIDUS /USDT

  0.0017631

  -4.06 %

  NVIR /USDT

  0.054589

  3.05 %

  STIK /USDT

  1.05618

  -0.19 %

  MELI /USDT

  0.005710

  94.88 %

  CEEK /USDT

  0.09052

  0.24 %

  MDAO /USDT

  0.31585

  12.17 %

  DMTR /USDT

  0.0340188

  1.35 %

  AZERO /USDT

  1.4610

  -0.37 %

  YGG /USDT

  0.25426

  -3.97 %

  MMPRO /USDT

  0.24658

  -0.21 %

  SOS /USDT

  0.00000019256

  -1.77 %

  XDB /USDT

  0.0012223

  -12.22 %

  FEAR /USDT

  0.15983

  1.95 %

  XCH /USDT

  37.664

  1.54 %

  VET /USDT

  0.02290

  -1.07 %

  SERO /USDT

  0.03618

  -2.55 %

  AQDC /USDT

  0.00780

  23.80 %

  WIN /USDT

  0.00008362

  -1.14 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019612

  -2.43 %

  D2T /USDT

  0.025571

  -0.37 %

  BBC /USDT

  0.015381

  1.05 %

  BONK /USDT

  0.0000005644

  -3.45 %

  PEOPLE /USDT

  0.021804

  -2.06 %

  ROSE /USDT

  0.056279

  -3.12 %

  ZEC /USDT

  35.73

  -2.32 %

  KON /USDT

  0.08513

  0.51 %

  KING /USDT

  0.013998

  -8.20 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055968

  -1.42 %

  PROM /USDT

  4.8509

  -1.10 %

  CTI /USDT

  0.026491

  -3.20 %

  COREUM /USDT

  0.36852

  18.03 %

  CVP /USDT

  0.45600

  1.71 %

  POLYX /USDT

  0.1633

  -0.66 %

  XDC /USDT

  0.038544

  1.10 %

  NBLU /USDT

  0.016178

  -3.14 %

  ANC /USDT

  0.01964

  -1.65 %

  SIN /USDT

  0.005763

  1.14 %

  REELT /USDT

  0.024324

  12.74 %

  WAVES /USDT

  2.129

  -2.20 %

  USTC /USDT

  0.020641

  -1.53 %

  GAL /USDT

  1.7006

  -3.81 %

  DBC /USDT

  0.0049114

  -3.88 %

  YFII /USDT

  1106.25

  -0.07 %

  ETHW /USDT

  3.3849

  -1.11 %

  KAS /USDT

  0.016889

  -1.81 %

  BNX /USDT

  0.5799

  -6.69 %

  CRPT /USDT

  0.09226

  -2.05 %

  SLP /USDT

  0.0026527

  -3.11 %

  CELR /USDT

  0.026884

  0.66 %

  OVO /USDT

  0.181302

  -6.41 %

  ZKS /USDT

  0.069317

  -11.35 %

  ZEN /USDT

  10.207

  -2.79 %

  REALM /USDT

  0.01535

  11.79 %

  ATLAS /USDT

  0.0033160

  -2.86 %

  RJV /USDT

  0.089831

  6.21 %

  RPL /USDT

  37.779

  -3.23 %

  EUL /USDT

  2.7574

  1.43 %

  COCOS /USDT

  1.4187

  -4.54 %

  CRO /USDT

  0.068426

  -1.23 %

  IRIS /USDT

  0.03710

  1.20 %

  GMX /USDT

  69.807

  -2.38 %

  ORO /USDT

  0.003938

  -6.50 %

  NOM /USDT

  1.02638

  -5.11 %

  JOE /USDT

  0.37204

  -13.99 %

  FRM /USDT

  0.05117

  -0.98 %

  RUNE /USDT

  1.3829

  -2.24 %

  BSV /USDT

  36.112

  -0.68 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010834

  -1.25 %

  OPUL /USDT

  0.150503

  -7.01 %

  SNX /USDT

  2.4383

  -5.45 %

  TLOS /USDT

  0.15627

  0.58 %

  XCAD /USDT

  1.87569

  -4.80 %

  EGLD /USDT

  42.330

  -1.28 %

  ING /USDT

  0.0010393

  9.00 %

  AR /USDT

  8.008

  -3.63 %

  STG /USDT

  0.6435

  -4.45 %

  AXS /USDT

  8.325

  -1.12 %

  DIO /USDT

  0.00545

  -3.36 %

  BLOK /USDT

  0.0025336

  -1.87 %

  ALICE /USDT

  1.4751

  -2.68 %

  SMART /USDT

  1.5500

  -3.17 %

  BS /USDT

  0.42987

  -0.54 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38004

  4.18 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004024

  1.10 %

  EJS /USDT

  0.005016

  4.63 %

  SC /USDT

  0.003955

  -4.39 %

  BLZ /USDT

  0.081331

  -2.55 %

  PRQ /USDT

  0.1042

  -2.70 %

  AURORA /USDT

  0.1832

  -5.27 %

  WSI /USDT

  0.04838

  -1.98 %

  WOM /USDT

  0.025239

  -2.10 %

  GST /USDT

  0.020312

  -1.04 %

  GOAL /USDT

  0.2060

  0.04 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000847

  -7.22 %

  OVR /USDT

  0.3006

  -1.28 %

  VP /USDT

  6.850

  -1.96 %

  DEBT /USDT

  15.762

  0.51 %

  PORTO /USDT

  2.2829

  0.48 %

  ANKR /USDT

  0.03260

  -3.83 %

  FNZ /USDT

  0.004853

  -7.82 %

  VINU /USDT

  0.00000001249

  1.46 %

  XTZ /USDT

  1.1159

  -2.16 %

  REN /USDT

  0.09946

  -4.40 %

  BEL /USDT

  0.59556

  -4.05 %

  CQT /USDT

  0.1508

  0.60 %

  PIAS /USDT

  0.01508

  -11.86 %

  DIA /USDT

  0.37321

  7.14 %

  MOB /USDT

  1.4383

  -2.33 %

  DC /USDT

  0.0010487

  -6.98 %

  DENT /USDT

  0.00103858

  -4.05 %

  AE /USDT

  0.0892

  5.93 %

  DSLA /USDT

  0.00161585

  14.13 %

  FTRB /USDT

  0.005927

  0.47 %

  FIO /USDT

  0.03222

  -1.91 %

  ROSN /USDT

  0.07224

  -12.54 %

  TARI /USDT

  2.698

  1.73 %

  TIMECHRONO /USDT

  42.466

  5.32 %

  BICO /USDT

  0.36769

  -0.93 %

  CHESS /USDT

  0.2663

  7.07 %

  SWASH /USDT

  0.01652

  -6.18 %

  PERL /USDT

  0.040771

  7.09 %

  GLMR /USDT

  0.37042

  -2.65 %

  MDX /USDT

  0.06942

  -2.81 %

  ONE /USDT

  0.020163

  -3.32 %

  DARK /USDT

  0.030822

  -2.73 %

  FEG /USDT

  0.0006485

  -2.20 %

  AIOZ /USDT

  0.032648

  22.63 %

  VXT /USDT

  0.018934

  -0.98 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  0.47 %

  IAG /USDT

  0.008959

  2.67 %

  RBC /USDT

  0.018726

  0.43 %

  XPLA /USDT

  0.56286

  -2.30 %

  WOO /USDT

  0.19441

  -2.09 %

  PBR /USDT

  0.11039

  -2.56 %

  SGB /USDT

  0.007618

  2.84 %

  KAR /USDT

  0.1413

  -12.61 %

  WIT /USDT

  0.003198

  10.31 %

  NEO /USDT

  12.10

  -5.54 %

  EGAME /USDT

  0.000114101

  -5.14 %

  ADX /USDT

  0.1713

  -2.22 %

  MKR /USDT

  668.60

  -1.07 %

  POP /USDT

  0.000002108

  23.92 %

  ENS /USDT

  13.204

  -2.96 %

  FIS /USDT

  0.50611

  -0.06 %

  TWT /USDT

  1.2001

  1.76 %

  STRAX /USDT

  0.57707

  3.59 %

  FIU /USDT

  0.003300

  13.40 %

  XEM /USDT

  0.038831

  -0.95 %

  ERG /USDT

  1.5192

  -2.92 %

  QLC /USDT

  0.0838119

  6.69 %

  LPT /USDT

  6.654

  -1.80 %

  EQ /USDT

  0.0013823

  -2.72 %

  LINA /USDT

  0.0101492

  -5.97 %

  ELON /USDT

  0.00000033810

  -2.54 %

  BAND /USDT

  1.8168

  6.68 %

  BUY /USDT

  0.020061

  0.07 %

  COMBO /USDT

  0.077012

  92.08 %

  ONSTON /USDT

  0.00878

  0.22 %

  CHAMP /USDT

  0.023568

  -15.80 %

  DAO /USDT

  1.52726

  -0.51 %

  XTAG /USDT

  0.03082

  -3.08 %

  PENDLE /USDT

  0.30034

  -12.70 %

  CVTX /USDT

  0.154504

  7.45 %

  SEELE /USDT

  0.003466

  -0.60 %

  RFOX /USDT

  0.014416

  -1.36 %

  SUTER /USDT

  0.000808

  7.44 %

  BDP /USDT

  0.20121

  -9.47 %

  UFO /USDT

  0.000001485

  -4.80 %

  DKS /USDT

  0.002471

  -7.59 %

  GLQ /USDT

  0.0105116

  -6.03 %

  DCR /USDT

  21.429

  -0.60 %

  OSMO /USDT

  0.7868

  -1.69 %

  SOLO /USDT

  0.17741

  -2.55 %

  DAG /USDT

  0.04838

  1.08 %

  PERP /USDT

  0.85424

  -3.99 %

  YFDAI /USDT

  205.564

  -2.21 %

  WOZX /USDT

  0.051479

  -0.23 %

  XYO /USDT

  0.005114

  -2.72 %

  ENJ /USDT

  0.38532

  -0.85 %

  HECH /USDT

  0.05210

  -2.15 %

  REEF /USDT

  0.0026154

  -2.37 %

  RVN /USDT

  0.02553

  -2.70 %

  KAVA /USDT

  0.8939

  5.15 %

  KLO /USDT

  0.008724

  -4.02 %

  MBOX /USDT

  0.47529

  -1.28 %

  MHUNT /USDT

  0.01020

  -1.35 %

  SFG /USDT

  0.008702

  -14.13 %

  DAFI /USDT

  0.0112100

  -16.41 %

  STARL /USDT

  0.000002348

  -2.00 %

  LABS /USDT

  0.00103051

  11.79 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014453

  -1.90 %

  MOVR /USDT

  8.0560

  -2.08 %

  ATD /USDT

  0.1692

  -6.05 %

  BAT /USDT

  0.2367

  -2.59 %

  FRIN /USDT

  0.006928

  40.72 %

  CAKE /USDT

  3.7104

  0.41 %

  NUM /USDT

  0.044314

  -4.59 %

  REAP /USDT

  0.02257

  0.04 %

  HOD /USDT

  0.00578

  -0.85 %

  ROUTE /USDT

  2.6343

  -8.98 %

  UBXS /USDT

  0.038605

  13.35 %

  PBX /USDT

  0.001983

  9.98 %

  SOV /USDT

  0.88056

  -9.36 %

  ZRX /USDT

  0.2268

  -1.30 %

  CFG /USDT

  0.2940

  -6.04 %

  TSUKA /USDT

  0.067522

  -6.17 %

  ASTO /USDT

  0.047663

  0.54 %

  XPNET /USDT

  0.006691

  18.13 %

  NOS /USDT

  0.01743

  1.04 %

  WATT /USDT

  0.02738

  6.00 %

  BOA /USDT

  0.028600

  -4.16 %

  SDN /USDT

  0.36249

  -1.79 %

  ORT /USDT

  0.016147

  1.48 %

  WNCG /USDT

  0.13716

  -8.08 %

  NANO /USDT

  0.8693

  -2.06 %

  XCV /USDT

  0.004757

  2.96 %

  YFI /USDT

  8253.52

  -2.44 %

  GITCOIN /USDT

  2.1268

  -6.65 %

  IHC /USDT

  0.00004493

  -1.55 %

  MC /USDT

  0.28647

  -1.78 %

  LOCG /USDT

  0.01945

  -1.51 %

  PLCU /USDT

  159.94

  -0.12 %

  ELT /USDT

  0.049544

  0.37 %

  TON /USDT

  2.0877

  -3.03 %

  WAXL /USDT

  0.61690

  -0.33 %

  PUSH /USDT

  0.35086

  -3.99 %

  ARV /USDT

  0.00007769

  -4.60 %

  CPOOL /USDT

  0.03723

  -2.66 %

  LIME /USDT

  0.010208

  1.68 %

  DCRN /USDT

  0.2835

  -1.32 %

  FDT /USDT

  0.05094

  0.67 %

  LUFFY /USDT

  0.0001184

  -2.47 %

  WLKN /USDT

  0.051537

  2.75 %

  ECOX /USDT

  0.90429

  0.52 %

  CELL /USDT

  0.2418

  0.00 %

  AIRTNT /USDT

  0.000674

  5.31 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004947

  -0.68 %

  PDEX /USDT

  1.7541

  2.61 %

  ZAM /USDT

  0.002558

  -2.55 %

  BONDLY /USDT

  0.006654

  -0.15 %

  CULT /USDT

  0.000006825

  -2.12 %

  ABBC /USDT

  0.074490

  2.28 %

  FREE /USDT

  0.00000017891

  0.67 %

  QKC /USDT

  0.011346

  4.80 %

  GAME /USDT

  0.03493

  -0.96 %

  RSR /USDT

  0.0038770

  -4.24 %

  MLK /USDT

  0.26035

  -2.08 %

  NEXO /USDT

  0.7274

  2.69 %

  ILV /USDT

  59.87

  -10.61 %

  NKN /USDT

  0.104347

  -2.45 %

  JAM /USDT

  0.0026459

  -0.25 %

  MNW /USDT

  1.8161

  -7.02 %

  KMA /USDT

  0.0024685

  -8.36 %

  ESG /USDT

  0.74801

  0.40 %

  KUB /USDT

  1.7313

  -0.48 %

  QNT /USDT

  121.676

  -2.12 %

  VEMP /USDT

  0.01345

  -2.03 %

  FXS /USDT

  7.732

  -1.64 %

  C98 /USDT

  0.21281

  -4.10 %

  DX /USDT

  0.00038552

  16.59 %

  COMP /USDT

  42.214

  -1.64 %

  NEER /USDT

  0.18346

  0.57 %

  POWR /USDT

  0.1792

  -0.66 %

  TRB /USDT

  13.9775

  -0.43 %

  XPR /USDT

  0.001509

  4.35 %

  MESA /USDT

  0.003144

  -3.70 %

  AKITA /USDT

  0.00000020159

  -1.41 %

  MER /USDT

  0.00258

  -25.64 %

  MSWAP /USDT

  0.0003348

  -2.95 %

  KSM /USDT

  33.058

  -1.75 %

  KLAY /USDT

  0.2267

  0.22 %

  ZMT /USDT

  0.044107

  -3.31 %

  GARI /USDT

  0.05269

  -1.03 %

  UFI /USDT

  0.03018

  -5.15 %

  COTI /USDT

  0.07556

  3.39 %

  LIT /USDT

  1.02837

  -2.36 %

  LGX /USDT

  0.007099

  4.44 %

  UFT /USDT

  0.4115

  -5.20 %

  CELO /USDT

  0.59922

  -0.73 %

  CRU /USDT

  1.22843

  -7.47 %

  RON /USDT

  1.0345

  -9.20 %

  STBU /USDT

  0.023323

  -6.62 %

  MOJO /USDT

  0.003743

  5.76 %

  WZRD /USDT

  0.00365

  0.00 %

  ORAI /USDT

  4.3678

  -2.48 %

  SLIM /USDT

  0.0481

  -3.99 %

  UNFI /USDT

  4.7472

  -4.05 %

  FRA /USDT

  0.0026073

  -0.29 %

  IMPT /USDT

  0.0076790

  -3.59 %

  PAF /USDT

  0.0004215

  -2.43 %

  FRONT /USDT

  0.24363

  1.35 %

  KNIGHT /USDT

  0.00896

  -2.39 %

  WRT /USDT

  0.16137

  -1.85 %

  LAZIO /USDT

  2.6250

  0.05 %

  GOV /USDT

  0.007288

  4.60 %

  SHILL /USDT

  0.016348

  -1.05 %

  TRACE /USDT

  0.02988

  6.98 %

  CTC /USDT

  0.3568

  -2.54 %

  RSS3 /USDT

  0.14054

  -4.65 %

  SANTOS /USDT

  4.3877

  1.54 %

  REI /USDT

  0.03132

  -0.98 %

  SYS /USDT

  0.17087

  -4.37 %

  OG /USDT

  2.6047

  2.93 %

  METAX /USDT

  0.2444

  3.91 %

  SFUND /USDT

  1.0837

  0.12 %

  NVG /USDT

  0.0813

  1.24 %

  CHR /USDT

  0.15837

  -1.12 %

  ATA /USDT

  0.15099

  -4.53 %

  FIRE /USDT

  0.0134749

  3.17 %

  TORN /USDT

  6.7974

  -7.83 %

  AUDIO /USDT

  0.26892

  -2.25 %

  IOST /USDT

  0.010337

  -2.93 %

  MEAN /USDT

  0.02020

  -4.94 %

  API3 /USDT

  1.50873

  -4.36 %

  THN /USDT

  0.036240

  -1.94 %

  IDEX /USDT

  0.05093

  -2.58 %

  ONT /USDT

  0.2201

  -3.25 %

  ROCO /USDT

  0.1477

  -7.91 %

  DESO /USDT

  9.4695

  -1.66 %

  HTR /USDT

  0.08183

  -4.24 %

  MXC /USDT

  0.019239

  -0.97 %

  NULS /USDT

  0.2678

  -5.53 %

  HSF /USDT

  0.7067

  -0.28 %

  DOME /USDT

  0.001331

  -3.55 %

  RBN /USDT

  0.2112

  -6.25 %

  AGLD /USDT

  0.4033

  -1.48 %

  RLY /USDT

  0.014098

  -5.02 %

  SXP /USDT

  0.26331

  -2.70 %

  ALPH /USDT

  0.24700

  -5.32 %

  SFP /USDT

  0.43796

  -1.71 %

  HADES /USDT

  0.8316

  -3.64 %

  ALPHA /USDT

  0.10434

  -2.00 %

  GOB /USDT

  0.004476

  -2.69 %

  MTL /USDT

  1.23618

  5.54 %

  KZEN /USDT

  0.014552

  0.51 %

  ELF /USDT

  0.31008

  -1.82 %

  DYP /USDT

  0.11870

  -0.13 %

  NBT /USDT

  0.0031773

  -6.76 %

  NUX /USDT

  0.012351

  -0.04 %

  OCT /USDT

  0.2161

  -0.68 %

  MONS /USDT

  0.013000

  0.02 %

  PHM /USDT

  0.00007350

  0.38 %

  RITE /USDT

  0.0021037

  -1.64 %

  BOBA /USDT

  0.22970

  -2.54 %

  RNDX /USDT

  0.000140

  -6.66 %

  DERC /USDT

  0.22720

  -4.34 %

  ORN /USDT

  0.9333

  2.85 %

  DES /USDT

  0.0015860

  -7.88 %

  ACA /USDT

  0.09887

  -1.77 %

  PHA /USDT

  0.1463

  -3.36 %

  SRT /USDT

  0.000079

  1.28 %

  PYM /USDT

  0.0018001

  2.27 %

  FLM /USDT

  0.090268

  -3.97 %

  BOSON /USDT

  0.2351

  -0.04 %

  TOMO /USDT

  0.5802

  1.06 %

  TIP /USDT

  0.01118

  3.80 %

  SUKU /USDT

  0.07983

  3.28 %

  FXF /USDT

  0.003331

  3.86 %

  WELL /USDT

  0.0083915

  -5.10 %

  SWP /USDT

  0.001827

  -11.61 %

  HERO /USDT

  0.004524

  -1.45 %

  BTS /USDT

  0.011370

  0.93 %

  WOOF /USDT

  0.0006868

  -9.23 %

  AST /USDT

  0.105059

  -2.04 %

  EURT /USDT

  1.07500

  0.26 %

  FEVR /USDT

  0.00066557

  0.21 %

  EWT /USDT

  3.4373

  1.09 %

  PINE /USDT

  0.17089

  7.83 %

  RARE /USDT

  0.11257

  -3.99 %

  MPH /USDT

  0.018795

  -1.85 %

  CTSI /USDT

  0.1430

  -3.37 %

  BBANK /USDT

  0.005464

  -6.14 %

  CERE /USDT

  0.0058588

  -6.25 %

  SIS /USDT

  0.0893

  -9.06 %

  XWG /USDT

  0.0011550

  -3.18 %

  POLC /USDT

  0.029331

  -2.02 %

  AART /USDT

  0.001856

  -2.21 %

  SD /USDT

  1.0378

  -1.23 %

  WAM /USDT

  0.005026

  0.05 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  METAG /USDT

  0.0002910

  0.48 %

  NXD /USDT

  0.000748

  -5.19 %

  CIRUS /USDT

  0.094682

  -6.85 %

  STND /USDT

  0.027014

  -3.53 %

  ROOBEE /USDT

  0.001007

  -1.27 %

  RMRK /USDT

  2.3150

  -3.42 %

  PRIME /USDT

  1.7171

  -5.69 %

  GEL /USDT

  0.2898

  -16.46 %

  KT /USDT

  0.002416

  23.13 %

  ASR /USDT

  2.6041

  1.93 %

  KUBE /USDT

  0.008676

  -1.45 %

  SCY /USDT

  0.00017922

  -7.42 %

  FNCY /USDT

  0.076475

  -1.51 %

  AUCTION /USDT

  5.3431

  -0.02 %

  SLK /USDT

  0.002900

  -5.50 %

  WNXM /USDT

  23.3599

  -3.90 %

  IOI /USDT

  0.1296

  -6.69 %

  WING /USDT

  6.1796

  -1.01 %

  PSI /USDT

  3.1385

  -11.97 %

  QTC /USDT

  0.6793

  -1.14 %

  SNK /USDT

  0.01332

  -1.91 %

  SYLO /USDT

  0.001861

  -2.36 %

  REQ /USDT

  0.09477

  -3.39 %

  SCRT /USDT

  0.6334

  -2.85 %

  HAO /USDT

  0.005002

  1.60 %

  ANT /USDT

  2.3734

  -1.70 %

  BADGER /USDT

  2.8900

  -1.25 %

  LEVER /USDT

  0.0018445

  -4.57 %

  BAL /USDT

  6.5305

  -3.62 %

  STRM /USDT

  0.01300

  2.20 %

  CNAME /USDT

  0.000667

  2.14 %

  CLV /USDT

  0.06161

  -1.21 %

  CHNG /USDT

  0.07890

  -0.01 %

  SOUL /USDT

  0.17624

  1.39 %

  TLM /USDT

  0.018921

  -3.95 %

  SPO /USDT

  0.00097444

  -9.98 %

  WWY /USDT

  0.005090

  -3.67 %

  FUSE /USDT

  0.07222

  -1.64 %

  CAPS /USDT

  0.039755

  -5.34 %

  ATEAM /USDT

  2.641

  38.19 %

  SKEB /USDT

  0.0020265

  -6.24 %

  LAND /USDT

  1.2970

  -14.58 %

  WAXP /USDT

  0.068387

  0.42 %

  BTG /USDT

  15.4467

  -4.77 %

  JUV /USDT

  2.5833

  2.49 %

  OKB /USDT

  41.977

  -6.22 %

  BAKE /USDT

  0.18040

  -3.00 %

  BSW /USDT

  0.17939

  -2.69 %

  KLV /USDT

  0.00561

  -0.17 %

  FOF /USDT

  0.5269

  -16.00 %

  PERC /USDT

  0.1940

  1.83 %

  WILD /USDT

  0.3489

  -3.32 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  -0.20 %

  ERN /USDT

  1.75021

  -1.49 %

  WEAR /USDT

  0.0009776

  -1.96 %

  LEASH /USDT

  406.79

  -1.74 %

  WALV /USDT

  0.040740

  -4.76 %

  RIDE /USDT

  0.0467

  -3.51 %

  DOCK /USDT

  0.02113

  4.86 %

  ZCX /USDT

  0.07591

  -1.68 %

  HNS /USDT

  0.030612

  -0.24 %

  ITRUMP /USDT

  0.0746

  -0.40 %

  REVOLAND /USDT

  0.03593

  -10.28 %

  T /USDT

  0.04069

  -1.83 %

  DELFI /USDT

  0.00500

  36.98 %

  UNO /USDT

  0.06627

  -2.60 %

  ETHF /USDT

  0.2718

  -2.92 %

  PROS /USDT

  0.5009

  -2.90 %

  BAGS /USDT

  0.4298

  18.63 %

  INSUR /USDT

  0.07594

  -5.76 %

  NEBL /USDT

  1.0184

  -1.75 %

  STOS /USDT

  0.56377

  3.75 %

  QUICK /USDT

  84.495

  -2.25 %

  RBLS /USDT

  0.12330

  -7.45 %

  MTRG /USDT

  2.9783

  -0.54 %

  TEDDY /USDT

  0.00000054792

  1.41 %

  GQ /USDT

  0.0062298

  4.17 %

  DDOS /USDT

  0.0390

  -4.41 %

  WSIENNA /USDT

  0.49890

  1.85 %

  BLOCK /USDT

  0.05930

  0.73 %

  SAITO /USDT

  0.012699

  -3.80 %

  RDF /USDT

  0.00932

  0.00 %

  CREAM /USDT

  12.339

  3.86 %

  ICX /USDT

  0.2148

  -0.87 %

  OOKI /USDT

  0.0039204

  -1.19 %

  LOKA /USDT

  0.49741

  -1.04 %

  CWEB /USDT

  0.015604

  1.58 %

  EFI /USDT

  0.07600

  -2.83 %

  10SET /USDT

  0.5579

  -9.44 %

  XEC /USDT

  0.00003050

  -1.29 %

  HELLO /USDT

  0.043046

  -5.31 %

  LSS /USDT

  0.18922

  -4.90 %

  BOX /USDT

  1.61239

  -14.75 %

  AAG /USDT

  0.00608

  -2.87 %

  DAI /USDT

  0.9979

  0.20 %

  DEUS /USDT

  63.13

  -4.73 %

  K21 /USDT

  0.4747

  -3.67 %

  TARA /USDT

  0.001296

  -1.81 %

  METAL /USDT

  0.0492

  -0.60 %

  LIKE /USDT

  0.00522

  -0.19 %

  POND /USDT

  0.0094784

  -3.75 %

  STORJ /USDT

  0.3542

  -0.70 %

  SWAP /USDT

  0.35720

  -3.17 %

  HIVE /USDT

  0.3911

  -0.66 %

  XPRESS /USDT

  0.0659

  -3.23 %

  URUS /USDT

  18.199

  -3.16 %

  KFC /USDT

  10.2339

  3.96 %

  FSN /USDT

  0.3104

  1.73 %

  ALEPH /USDT

  0.06393

  2.35 %

  DAR /USDT

  0.17177

  -2.03 %

  MTV /USDT

  0.0012216

  3.70 %

  BITCI /USDT

  0.0059814

  -1.61 %

  SPUME /USDT

  0.007060

  0.69 %

  DEVT /USDT

  0.00290

  -1.36 %

  EPK /USDT

  0.015493

  -11.32 %

  STC /USDT

  0.012277

  1.68 %

  DHB /USDT

  0.0007117

  7.32 %

  ZLW /USDT

  0.029990

  -5.32 %

  KOK /USDT

  0.0710

  2.74 %

  OKT /USDT

  22.097

  -3.77 %

  CEL /USDT

  0.34242

  -4.77 %

  REVV /USDT

  0.012767

  -1.58 %

  CELT /USDT

  0.000646

  -1.82 %

  ISP /USDT

  0.0010158

  -2.66 %

  IDEA /USDT

  0.01085

  0.37 %

  GAS /USDT

  3.385

  -5.57 %

  PNT /USDT

  0.2144

  2.43 %

  KBOX /USDT

  0.00008295

  3.19 %

  DUNE /USDT

  0.00081137

  -9.33 %

  SUPER /USDT

  0.1152

  -1.62 %

  ADS /USDT

  0.1490

  1.29 %

  TROY /USDT

  0.003549

  -0.81 %

  AUTO /USDT

  224.81

  -1.65 %

  JOY /USDT

  0.063344

  -10.02 %

  CVX /USDT

  5.0604

  -2.70 %

  OGN /USDT

  0.1117

  -3.78 %

  VLX /USDT

  0.02079

  -1.32 %

  METO /USDT

  0.001223

  -6.49 %

  RAY /USDT

  0.24607

  2.06 %

  MDF /USDT

  0.000987

  -3.70 %

  PIT /USDT

  0.0000000005312

  -1.88 %

  DEGO /USDT

  1.9165

  -3.56 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00502

  -8.56 %

  VR /USDT

  0.00866

  -4.09 %

  PUNDIX /USDT

  0.46274

  -3.06 %

  GZONE /USDT

  0.035679

  -2.70 %

  AMP /USDT

  0.003781

  -2.57 %

  KNC /USDT

  0.6910

  -0.76 %

  MBX /USDT

  2.4378

  -3.68 %

  RAD /USDT

  1.8565

  -2.42 %

  DFL /USDT

  0.002508

  4.02 %

  POLK /USDT

  0.04699

  -1.42 %

  VTHO /USDT

  0.0013658

  -1.01 %

  TVK /USDT

  0.040079

  -0.01 %

  UMEE /USDT

  0.00689

  -6.00 %

  ORB /USDT

  0.08466

  -4.39 %

  TKO /USDT

  0.34026

  1.30 %

  BTCST /USDT

  0.6628

  -0.62 %

  PRMX /USDT

  0.0043898

  0.48 %

  CTK /USDT

  0.76438

  0.46 %

  AFC /USDT

  3.0076

  0.43 %

  LAT /USDT

  0.01639

  -7.60 %

  SKU /USDT

  0.00890

  -3.67 %

  NODL /USDT

  0.003670

  -4.17 %

  GOF /USDT

  0.025106

  8.05 %

  ORBR /USDT

  2.9428

  -2.95 %

  ALU /USDT

  0.028176

  -2.59 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001072

  -1.19 %

  TAMA /USDT

  0.011286

  -5.27 %

  DKA /USDT

  0.03724

  3.12 %

  IDV /USDT

  0.0018920

  -1.06 %

  IOTA /USDT

  0.2187

  -5.52 %

  THG /USDT

  0.0731

  1.66 %

  ELA /USDT

  1.13079

  -5.10 %

  CHER /USDT

  0.011226

  -7.31 %

  LM /USDT

  0.21877

  2.39 %

  BCX /USDT

  0.00023310

  -11.50 %

  XYM /USDT

  0.034270

  -4.40 %

  KICKS /USDT

  0.001859

  -10.92 %

  FNF /USDT

  0.0000000002900

  -3.33 %

  TT /USDT

  0.004508

  -0.94 %

  MOONEY /USDT

  0.0020048

  -5.89 %

  XAVA /USDT

  0.4038

  -3.18 %

  POLIS /USDT

  0.2677

  0.94 %

  BERRY /USDT

  0.0014356

  -5.77 %

  MNZ /USDT

  0.0004112

  -13.06 %

  KONO /USDT

  0.022990

  -2.47 %

  LSK /USDT

  1.0757

  1.08 %

  TRVL /USDT

  0.064269

  0.44 %

  BIT /USDT

  0.5142

  -1.96 %

  CONV /USDT

  0.0006662

  -1.06 %

  SOMM /USDT

  0.14473

  -12.27 %

  HYDRA /USDT

  1.7265

  -0.76 %

  POSI /USDT

  0.0492

  2.28 %

  OLV /USDT

  0.01106

  -1.25 %

  CANTO /USDT

  0.23916

  -7.91 %

  MAHA /USDT

  0.670781

  -2.32 %

  O3 /USDT

  0.0655

  -0.30 %

  YIN /USDT

  0.02555

  -2.44 %

  GHST /USDT

  1.1403

  -6.57 %

  NRFB /USDT

  0.00327

  -1.80 %

  AVA /USDT

  0.5895

  -4.25 %

  ALCX /USDT

  20.789

  -1.31 %

  EVRY /USDT

  0.01245

  -0.79 %

  DREP /USDT

  0.4479

  -0.86 %

  BEPRO /USDT

  0.0013152

  -1.43 %

  PNG /USDT

  0.043978

  -4.16 %

  DFYN /USDT

  0.040310

  -1.51 %

  MATTER /USDT

  0.10228

  -10.43 %

  GMEE /USDT

  0.01244

  -2.58 %

  XOR /USDT

  3.485

  -4.04 %

  ACE /USDT

  0.00692

  1.16 %

  GMPD /USDT

  0.021669

  2.14 %

  MLS /USDT

  0.61666

  -1.97 %

  AKT /USDT

  0.31107

  2.57 %

  OMI /USDT

  0.0008000

  -2.49 %

  HAPI /USDT

  14.3334

  3.41 %

  ZLK /USDT

  0.02659

  17.03 %

  POLYPAD /USDT

  0.004226

  -4.23 %

  SUP /USDT

  5.5692

  -6.57 %

  STETH /USDT

  1783.2531

  0.10 %

  DPET /USDT

  0.07154

  5.48 %

  VELODROME /USDT

  0.12202

  -3.50 %

  ALPINE /USDT

  2.1961

  0.60 %

  DFA /USDT

  0.04824

  1.98 %

  THE /USDT

  0.001816

  -0.65 %

  SNM /USDT

  0.7599

  1.07 %

  SOLR /USDT

  0.0349

  0.57 %

  POLS /USDT

  0.4137

  -1.52 %

  KGC /USDT

  0.000077716

  -1.74 %

  DEP /USDT

  0.003687

  3.88 %

  TAKI /USDT

  0.006887

  8.01 %

  XIL /USDT

  0.00349

  -6.18 %

  KLAP /USDT

  0.000491

  -5.93 %

  OOE /USDT

  0.024585

  1.21 %

  ASW /USDT

  0.0000510

  -1.16 %

  SENATE /USDT

  0.051364

  -6.26 %

  OLE /USDT

  0.026988

  1.53 %

  GEAR /USDT

  0.014315

  -1.56 %

  ITSB /USDT

  0.002746

  -11.47 %

  SHFT /USDT

  0.007812

  -4.18 %

  WHALE /USDT

  0.7096

  -0.71 %

  HIBS /USDT

  0.0003362

  -5.00 %

  HORD /USDT

  0.03742

  0.24 %

  DUCK /USDT

  0.0090104

  12.98 %

  NSURE /USDT

  0.010590

  -3.58 %

  MILO /USDT

  0.000000015249

  1.60 %

  PIZA /USDT

  0.00000723

  1.83 %

  WAS /USDT

  0.022054

  -2.07 %

  PSY /USDT

  0.00766

  -2.79 %

  CGG /USDT

  0.0897

  -3.13 %

  NOIA /USDT

  0.049437

  -4.01 %

  FOR /USDT

  0.02261

  -0.78 %

  COS /USDT

  0.006486

  -3.68 %

  ELU /USDT

  0.006292

  -7.83 %

  HCT /USDT

  0.0004623

  12.89 %

  GO /USDT

  0.007290

  0.77 %

  AZY /USDT

  0.011887

  0.37 %

  FUN /USDT

  0.0066782

  -1.06 %

  NCT /USDT

  0.01020

  0.29 %

  FORM /USDT

  0.0021950

  -5.82 %

  ISK /USDT

  0.27332

  -0.07 %

  XED /USDT

  0.091484

  -3.31 %

  ALD /USDT

  0.06025

  -0.49 %

  HARD /USDT

  0.1689

  -2.48 %

  REVU /USDT

  0.02308

  -5.52 %

  FARM /USDT

  33.806

  -2.39 %

  PSG /USDT

  5.2186

  -0.18 %

  GGG /USDT

  0.17079

  -0.32 %

  BOND /USDT

  4.0495

  1.08 %

  AMKT /USDT

  91.455

  -1.90 %

  MOO /USDT

  0.002345

  -1.17 %

  BFC /USDT

  0.06361

  -0.87 %

  MIST /USDT

  0.012751

  -1.71 %

  WIKEN /USDT

  0.0055522

  -8.87 %

  ARRR /USDT

  0.37251

  12.55 %

  ANML /USDT

  0.0004207

  -7.53 %

  VRX /USDT

  38.670

  -1.01 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018149

  -4.36 %

  BASE /USDT

  0.6262

  -2.32 %

  UOS /USDT

  0.2175

  -1.85 %

  CWS /USDT

  0.44914

  2.99 %

  SANDWICH /USDT

  0.001248

  2.71 %

  LTO /USDT

  0.102471

  -4.01 %

  NFTB /USDT

  0.016418

  -3.28 %

  VEGA /USDT

  1.1745

  -2.45 %

  NEST /USDT

  0.018586

  1.10 %

  XVS /USDT

  4.7822

  -1.20 %

  BENQI /USDT

  0.008721

  -3.35 %

  XETA /USDT

  0.043673

  -2.50 %

  PPAD /USDT

  0.00291

  -3.00 %

  WBTC /USDT

  27360.73

  -1.73 %

  SKT /USDT

  0.0025972

  -1.58 %

  GNO /USDT

  107.05

  -2.47 %

  HOPR /USDT

  0.06347

  -0.31 %

  SWFTC /USDT

  0.0010444

  -8.24 %

  XCUR /USDT

  0.04808

  -4.50 %

  RING /USDT

  0.0048247

  -2.48 %

  WICC /USDT

  0.040708

  -1.72 %

  FIDA /USDT