• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28389.6

  5.61 %

  ETH /USDT

  1807.83

  4.39 %

  ARB /USDT

  1.23233

  8.08 %

  ID /USDT

  0.475066

  8.97 %

  CFX /USDT

  0.384294

  21.76 %

  LQTY /USDT

  2.2709

  12.28 %

  FLR /USDT

  0.040594

  0.35 %

  USDC /USDT

  0.9994

  -0.02 %

  FIL /USDT

  5.7466

  7.47 %

  EVER /USDT

  0.075979

  -8.66 %

  AGIX /USDT

  0.43607

  8.70 %

  MAGIC /USDT

  1.41093

  7.55 %

  LTC /USDT

  90.96

  5.71 %

  FTM /USDT

  0.46003

  14.14 %

  DOGE /USDT

  0.075831

  5.17 %

  BNB /USDT

  316.17

  1.98 %

  VOLT /USDT

  0.0000014198

  3.84 %

  HOOK /USDT

  1.92926

  11.42 %

  FLOKI /USDT

  0.0000347454

  8.38 %

  MASK /USDT

  6.78167

  21.53 %

  TOMI /USDT

  2.23329

  -4.89 %

  GNS /USDT

  7.7804

  9.09 %

  TRX /USDT

  0.06460

  1.74 %

  BLUR /USDT

  0.5303

  6.80 %

  STX /USDT

  1.00360

  14.88 %

  POLYX /USDT

  0.1614

  6.95 %

  DYDX /USDT

  2.5264

  6.87 %

  OAX /USDT

  0.312590

  1.07 %

  SHIB /USDT

  0.0000107133

  4.12 %

  TEM /USDT

  0.07507

  -18.90 %

  DOT /USDT

  6.2178

  5.14 %

  ADA /USDT

  0.38546

  9.48 %

  SOL /USDT

  21.141

  6.36 %

  VGX /USDT

  0.33511

  4.34 %

  KEY /USDT

  0.0096785

  5.65 %

  VRA /USDT

  0.0063000

  10.77 %

  GMM /USDT

  0.00173611

  6.80 %

  GFT /USDT

  0.051879

  2.87 %

  RDNT /USDT

  0.35899

  5.56 %

  LINK /USDT

  7.3130

  7.42 %

  JASMY /USDT

  0.0048883

  11.82 %

  GALA /USDT

  0.041023

  7.73 %

  OP /USDT

  2.2459

  6.36 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  0.22 %

  CSIX /USDT

  0.053072

  -8.28 %

  ACS /USDT

  0.00840006

  0.70 %

  XLM /USDT

  0.103607

  9.92 %

  DODO /USDT

  0.177588

  9.64 %

  KAS /USDT

  0.029295

  28.92 %

  ATOM /USDT

  11.2783

  1.94 %

  MINA /USDT

  0.77396

  8.44 %

  HFT /USDT

  0.62171

  6.09 %

  SXP /USDT

  0.41523

  45.90 %

  VELO /USDT

  0.007881

  26.46 %

  HAI /USDT

  0.04106

  5.20 %

  ACH /USDT

  0.033814

  8.01 %

  RNDR /USDT

  1.2149

  9.24 %

  AVAX /USDT

  17.217

  4.13 %

  EOS /USDT

  1.1449

  4.60 %

  DZOO /USDT

  0.0391000

  5.56 %

  AGLA /USDT

  0.09180

  -8.34 %

  APE /USDT

  4.1310

  1.80 %

  GPT /USDT

  0.0911664

  8.14 %

  IGU /USDT

  0.07418

  3.47 %

  FTT /USDT

  1.3529

  1.50 %

  ALGO /USDT

  0.22978

  15.79 %

  ETC /USDT

  20.664

  4.35 %

  SYN /USDT

  0.8951

  5.16 %

  LUNC /USDT

  0.00012384

  3.60 %

  LDO /USDT

  2.4324

  15.96 %

  FET /USDT

  0.36897

  9.37 %

  MGKL /USDT

  0.00000239927

  2252.22 %

  XRD /USDT

  0.040408

  0.94 %

  CSPR /USDT

  0.037153

  9.98 %

  LUNA /USDT

  1.2996

  3.74 %

  HIGH /USDT

  2.1077

  10.18 %

  FLUX /USDT

  0.62189

  3.01 %

  WEMIX /USDT

  1.3836

  -2.79 %

  APT /USDT

  11.5940

  5.91 %

  RPL /USDT

  46.056

  11.66 %

  STIK /USDT

  1.08935

  10.19 %

  SQUAD /USDT

  0.019666

  1.08 %

  SDAO /USDT

  0.6202

  14.25 %

  1INCH /USDT

  0.51366

  4.20 %

  GRV /USDT

  0.65400

  1.77 %

  ASTR /USDT

  0.063568

  9.03 %

  SSV /USDT

  37.2562

  5.70 %

  CARE /USDT

  0.003789

  -22.21 %

  RIF /USDT

  0.150886

  2.44 %

  CKB /USDT

  0.0052687

  14.34 %

  MDT /USDT

  0.06390

  6.67 %

  OCEAN /USDT

  0.35185

  5.86 %

  MOTG /USDT

  0.43270

  0.39 %

  SPA /USDT

  0.005133

  6.93 %

  NFT /USDT

  0.00000039125

  0.66 %

  SUN /USDT

  0.0062330

  2.76 %

  HBAR /USDT

  0.062367

  5.65 %

  MATIC /USDT

  1.13441

  7.74 %

  XCN /USDT

  0.004184

  3.05 %

  INJ /USDT

  4.3001

  14.42 %

  BTT /USDT

  0.0000006219

  3.25 %

  FDT /USDT

  0.05101

  -0.29 %

  IMX /USDT

  1.16935

  11.06 %

  UNI /USDT

  5.9794

  4.82 %

  XEN /USDT

  0.00000119

  -10.52 %

  GRT /USDT

  0.145829

  11.46 %

  USDD /USDT

  0.98366

  -0.49 %

  CHO /USDT

  0.58405

  -1.24 %

  SUSHI /USDT

  1.0793

  7.15 %

  VINU /USDT

  0.00000001171

  1.64 %

  NEAR /USDT

  1.9700

  6.97 %

  SOS /USDT

  0.00000013496

  -0.41 %

  XDB /USDT

  0.0012790

  5.93 %

  STORE /USDT

  0.032492

  0.60 %

  WBT /USDT

  5.214

  4.28 %

  YFII /USDT

  1116.61

  4.56 %

  JOE /USDT

  0.52443

  -0.16 %

  SMART /USDT

  1.3804

  6.72 %

  VAI /USDT

  0.094433

  11.07 %

  DHX /USDT

  3.9093

  -0.94 %

  BRISE /USDT

  0.00000047746

  -0.37 %

  CRV /USDT

  0.9522

  6.27 %

  METIS /USDT

  25.350

  5.46 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  VOXEL /USDT

  0.24272

  5.27 %

  REAP /USDT

  0.01994

  -15.00 %

  OAS /USDT

  0.085656

  9.90 %

  QRDO /USDT

  0.10635

  9.05 %

  AZERO /USDT

  1.6161

  14.03 %

  PAW /USDT

  0.0000000339042

  7.12 %

  AOG /USDT

  0.01674

  0.23 %

  MPI /USDT

  0.0040280

  4.44 %

  GMT /USDT

  0.39058

  8.02 %

  FITFI /USDT

  0.01331

  2.22 %

  PSL /USDT

  0.000475

  -5.75 %

  HAM /USDT

  0.0000000033973

  7.47 %

  SRM /USDT

  0.22410

  6.12 %

  JST /USDT

  0.02600

  4.12 %

  KDA /USDT

  0.95917

  5.18 %

  SCLP /USDT

  0.26608

  2.27 %

  LINA /USDT

  0.0119758

  32.47 %

  GT /USDT

  5.1343

  5.32 %

  QTUM /USDT

  3.148

  5.07 %

  BONE /USDT

  1.0785

  3.50 %

  QNT /USDT

  123.184

  3.10 %

  UNDEAD /USDT

  0.20782

  -0.14 %

  PYR /USDT

  3.6156

  8.57 %

  TLOS /USDT

  0.15250

  4.81 %

  BDX /USDT

  0.061250

  0.49 %

  MMPRO /USDT

  0.25533

  -2.70 %

  POKT /USDT

  0.0413

  -6.56 %

  RACA /USDT

  0.00018960

  3.68 %

  SAND /USDT

  0.6382

  6.93 %

  MANA /USDT

  0.59908

  6.70 %

  DAO /USDT

  1.57701

  0.89 %

  ZEC /USDT

  37.45

  5.34 %

  ELON /USDT

  0.00000034321

  7.72 %

  CEEK /USDT

  0.08790

  3.98 %

  CELO /USDT

  0.73604

  22.23 %

  HNT /USDT

  1.3667

  0.10 %

  ATLAS /USDT

  0.0033230

  2.79 %

  METAX /USDT

  0.1076

  -52.47 %

  NVIR /USDT

  0.052216

  -2.36 %

  XDC /USDT

  0.042312

  5.35 %

  WIN /USDT

  0.00008607

  3.79 %

  OVO /USDT

  0.161934

  -11.61 %

  SIN /USDT

  0.005570

  -2.74 %

  C98 /USDT

  0.25131

  22.75 %

  DMTR /USDT

  0.0347556

  9.69 %

  OPUL /USDT

  0.164467

  1.47 %

  CHZ /USDT

  0.11891

  3.82 %

  ICP /USDT

  5.0110

  5.99 %

  TRU /USDT

  0.078321

  5.25 %

  MAN /USDT

  0.0397606

  4.20 %

  GMX /USDT

  76.448

  4.16 %

  GRAIL /USDT

  3174.50

  20.79 %

  SIDUS /USDT

  0.0018690

  7.19 %

  RJV /USDT

  0.075144

  2.16 %

  SKL /USDT

  0.040012

  7.88 %

  BCH /USDT

  123.68

  3.09 %

  MATCH /USDT

  0.0000811

  21.04 %

  HT /USDT

  3.6416

  2.01 %

  PEOPLE /USDT

  0.022632

  5.15 %

  CVP /USDT

  0.46757

  5.84 %

  ASTO /USDT

  0.049164

  28.17 %

  VELA /USDT

  5.5746

  11.51 %

  PRIMAL /USDT

  0.0056228

  -5.58 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020510

  2.90 %

  ANC /USDT

  0.01933

  2.76 %

  ZBC /USDT

  0.015515

  3.32 %

  FEAR /USDT

  0.15605

  -0.55 %

  NMT /USDT

  0.0128000

  140.34 %

  USTC /USDT

  0.021827

  3.80 %

  FIS /USDT

  0.55192

  5.64 %

  HOT /USDT

  0.001824

  6.29 %

  XCAD /USDT

  1.90745

  -0.69 %

  SERO /USDT

  0.03501

  -3.87 %

  NOM /USDT

  1.05657

  3.24 %

  AURORA /USDT

  0.1800

  3.03 %

  DIO /USDT

  0.00512

  -2.66 %

  REN /USDT

  0.10828

  13.99 %

  DASH /USDT

  57.36

  4.15 %

  SEELE /USDT

  0.003251

  -3.87 %

  CELR /USDT

  0.024004

  1.35 %

  DF /USDT

  0.0743

  1.08 %

  ZIL /USDT

  0.028072

  7.62 %

  LOOKS /USDT

  0.14146

  5.88 %

  PROM /USDT

  4.8546

  2.74 %

  CRPT /USDT

  0.09255

  5.84 %

  DUSK /USDT

  0.1798

  8.11 %

  D2T /USDT

  0.028619

  -0.10 %

  PIAS /USDT

  0.01257

  -6.12 %

  FRM /USDT

  0.05353

  3.76 %

  WOM /USDT

  0.025152

  6.13 %

  ONSTON /USDT

  0.00875

  -1.01 %

  CRO /USDT

  0.069422

  4.47 %

  SPEX /USDT

  0.002461

  87.14 %

  ETHW /USDT

  3.4007

  2.86 %

  LRC /USDT

  0.36838

  9.88 %

  ROUTE /USDT

  2.5296

  4.51 %

  ISP /USDT

  0.0010306

  1.95 %

  MDAO /USDT

  0.28745

  2.89 %

  OMG /USDT

  1.7168

  -2.62 %

  ROSE /USDT

  0.057953

  6.69 %

  CORE /USDT

  1.9546

  1.59 %

  XCH /USDT

  38.507

  4.42 %

  TWT /USDT

  1.1730

  6.31 %

  KON /USDT

  0.08447

  -0.07 %

  BONK /USDT

  0.0000005360

  7.13 %

  ALI /USDT

  0.037716

  1.03 %

  OSMO /USDT

  0.8125

  4.03 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33784

  -0.85 %

  CTI /USDT

  0.027425

  5.81 %

  XTAG /USDT

  0.02968

  4.58 %

  FIO /USDT

  0.03337

  5.86 %

  ERG /USDT

  1.5123

  3.80 %

  SGB /USDT

  0.009338

  23.09 %

  SLP /USDT

  0.0026851

  4.82 %

  YGG /USDT

  0.26206

  7.41 %

  EUL /USDT

  3.7934

  0.07 %

  PIP /USDT

  0.10253

  181.52 %

  BSV /USDT

  36.037

  2.93 %

  WAVES /USDT

  2.136

  5.53 %

  VP /USDT

  6.671

  2.09 %

  OVR /USDT

  0.2992

  1.42 %

  BS /USDT

  0.41484

  1.40 %

  BDP /USDT

  0.21964

  9.79 %

  FXS /USDT

  8.893

  19.77 %

  SNX /USDT

  2.4749

  6.08 %

  WSI /USDT

  0.05117

  5.78 %

  STG /USDT

  0.6678

  7.64 %

  KIN /USDT

  0.00000473

  3.50 %

  BEL /USDT

  0.60455

  8.94 %

  PBR /USDT

  0.11695

  12.49 %

  BBC /USDT

  0.015263

  0.57 %

  THETA /USDT

  1.0385

  6.74 %

  GOAL /USDT

  0.1898

  5.62 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003794

  -2.51 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010129

  -0.43 %

  FTRB /USDT

  0.005965

  0.64 %

  HIFI /USDT

  0.40850

  5.47 %

  LPT /USDT

  6.882

  8.53 %

  CHESS /USDT

  0.2839

  5.89 %

  BLOK /USDT

  0.0025113

  4.25 %

  CQT /USDT

  0.1584

  7.75 %

  ZEN /USDT

  10.485

  7.54 %

  AR /USDT

  8.378

  8.29 %

  FNZ /USDT

  0.004993

  -5.43 %

  GLMR /USDT

  0.37403

  6.52 %

  EGLD /USDT

  43.175

  4.94 %

  AXS /USDT

  8.515

  5.31 %

  ABBC /USDT

  0.083933

  11.75 %

  JAM /USDT

  0.0025580

  -2.95 %

  BLZ /USDT

  0.081161

  7.99 %

  PHB /USDT

  1.074986

  7.33 %

  UFO /USDT

  0.000001447

  3.95 %

  MSWAP /USDT

  0.0003332

  -22.85 %

  GAL /USDT

  1.7789

  10.75 %

  IRIS /USDT

  0.03551

  7.15 %

  SWASH /USDT

  0.01768

  6.82 %

  COCOS /USDT

  1.4477

  11.76 %

  ALICE /USDT

  1.5185

  6.95 %

  AAVE /USDT

  72.86

  4.63 %

  DC /USDT

  0.0010307

  4.98 %

  RSS3 /USDT

  0.17051

  17.76 %

  MCG /USDT

  0.06926

  0.65 %

  TLM /USDT

  0.019712

  9.00 %

  KING /USDT

  0.012666

  -5.54 %

  GITCOIN /USDT

  1.8993

  2.78 %

  MLK /USDT

  0.26283

  2.26 %

  PERL /USDT

  0.036098

  7.13 %

  FEG /USDT

  0.0007658

  2.07 %

  WOO /USDT

  0.20069

  7.74 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001451

  43.23 %

  COREUM /USDT

  0.23500

  -16.45 %

  MOB /USDT

  1.5050

  5.69 %

  MKR /USDT

  689.65

  2.14 %

  DARK /USDT

  0.029867

  2.48 %

  BNX /USDT

  0.5741

  6.96 %

  DEP /USDT

  0.003555

  -0.36 %

  RBC /USDT

  0.020494

  12.39 %

  RUNE /USDT

  1.4083

  7.40 %

  VXT /USDT

  0.018923

  2.23 %

  RFOX /USDT

  0.014016

  7.43 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000846

  1.31 %

  WIT /USDT

  0.002963

  1.43 %

  TSUKA /USDT

  0.075373

  15.02 %

  BICO /USDT

  0.38098

  8.05 %

  DAG /USDT

  0.05219

  2.03 %

  WOZX /USDT

  0.049813

  -1.10 %

  ONE /USDT

  0.020707

  9.34 %

  MDX /USDT

  0.07005

  3.39 %

  BUY /USDT

  0.020076

  0.39 %

  CAKE /USDT

  3.6915

  3.40 %

  POPK /USDT

  0.012850

  39.61 %

  METALDR /USDT

  0.0008873

  -13.26 %

  PRQ /USDT

  0.1123

  13.66 %

  GST /USDT

  0.020596

  3.36 %

  RAD /USDT

  1.9872

  1.08 %

  TOMO /USDT

  0.6459

  10.65 %

  POP /USDT

  0.000001322

  -15.36 %

  REELT /USDT

  0.025332

  6.70 %

  EGAME /USDT

  0.000119441

  0.52 %

  ENS /USDT

  13.432

  5.10 %

  SFM /USDT

  0.0002103

  -7.23 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005091

  5.40 %

  RLC /USDT

  1.7545

  6.70 %

  EJS /USDT

  0.005161

  2.80 %

  REALM /USDT

  0.01500

  9.32 %

  VET /USDT

  0.02331

  6.82 %

  SFUND /USDT

  1.0787

  3.16 %

  LIME /USDT

  0.012146

  12.90 %

  ATD /USDT

  0.1874

  1.07 %

  GBPT /USDT

  1.23070

  0.00 %

  KMA /USDT

  0.0021718

  -0.73 %

  BAT /USDT

  0.2562

  7.51 %

  WOOF /USDT

  0.0008651

  -4.96 %

  DKS /USDT

  0.002371

  11.10 %

  NEO /USDT

  12.85

  4.89 %

  AIRTNT /USDT

  0.000717

  13.80 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -15.78 %

  API3 /USDT

  1.56430

  6.23 %

  PENDLE /USDT

  0.33888

  15.96 %

  CULT /USDT

  0.000006773

  4.65 %

  HTR /USDT

  0.08875

  12.10 %

  PORTO /USDT

  2.2874

  3.81 %

  CTC /USDT

  0.3627

  4.70 %

  ZKS /USDT

  0.068849

  0.08 %

  EQ /USDT

  0.0010017

  -20.40 %

  RITE /USDT

  0.0018150

  -4.67 %

  FIU /USDT

  0.002833

  -0.28 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.405

  -0.69 %

  WNCG /USDT

  0.12821

  1.31 %

  MHUNT /USDT

  0.01034

  4.44 %

  DEBT /USDT

  16.115

  -0.16 %

  ZAM /USDT

  0.002561

  -0.50 %

  NUM /USDT

  0.044868

  -5.72 %

  WLKN /USDT

  0.048004

  1.92 %

  MNW /USDT

  1.7991

  -0.98 %

  POLC /USDT

  0.027992

  5.67 %

  ENJ /USDT

  0.39528

  8.25 %

  STOS /USDT

  0.53107

  1.39 %

  XCV /USDT

  0.003707

  -3.38 %

  RBN /USDT

  0.2312

  18.80 %

  SOLO /USDT

  0.17939

  7.27 %

  YLD /USDT

  0.1438

  1.33 %

  PLCU /USDT

  172.91

  -0.13 %

  BOSON /USDT

  0.2286

  3.15 %

  VEMP /USDT

  0.01396

  2.34 %

  DERC /USDT

  0.23655

  4.30 %

  CREAM /USDT

  13.494

  6.13 %

  ML /USDT

  0.12942

  -20.99 %

  HIBS /USDT

  0.0002814

  -11.11 %

  ANKR /USDT

  0.03300

  8.12 %

  CPOOL /USDT

  0.03520

  -0.17 %

  FRA /USDT

  0.0028132

  6.71 %

  KLAY /USDT

  0.2333

  5.42 %

  XTZ /USDT

  1.1347

  6.20 %

  CLV /USDT

  0.06283

  6.00 %

  NVG /USDT

  0.1065

  -7.95 %

  IAG /USDT

  0.008538

  3.21 %

  THALES /USDT

  0.71634

  14.41 %

  EZ /USDT

  0.08419

  -9.48 %

  DEVT /USDT

  0.00330

  4.10 %

  GARI /USDT

  0.05165

  1.05 %

  WRT /USDT

  0.16518

  8.43 %

  CVTX /USDT

  0.148468

  -2.03 %

  GAME /USDT

  0.03664

  0.99 %

  PUSH /USDT

  0.34900

  3.81 %

  BOBA /USDT

  0.23645

  3.18 %

  NEXO /USDT

  0.7519

  4.57 %

  AUDIO /USDT

  0.29068

  -1.11 %

  BAND /USDT

  1.8764

  13.75 %

  LOCG /USDT

  0.02015

  1.87 %

  BBANK /USDT

  0.005703

  6.85 %

  SLIM /USDT

  0.0502

  3.71 %

  DBC /USDT

  0.0050482

  3.81 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  NOS /USDT

  0.01737

  -0.79 %

  DCRN /USDT

  0.2520

  9.51 %

  ARV /USDT

  0.00007812

  2.14 %

  HECH /USDT

  0.05415

  -0.29 %

  ANT /USDT

  2.4529

  8.90 %

  RLY /USDT

  0.012761

  -0.65 %

  DERI /USDT

  0.03225

  -28.61 %

  MXC /USDT

  0.019486

  2.79 %

  CHNG /USDT

  0.09020

  -2.27 %

  ORO /USDT

  0.004492

  28.78 %

  ELT /USDT

  0.039442

  -5.74 %

  NULS /USDT

  0.2830

  5.83 %

  CRU /USDT

  1.27600

  3.85 %

  MC /USDT

  0.29293

  5.96 %

  FOF /USDT

  0.8361

  -21.93 %

  DENT /USDT

  0.00107545

  8.28 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013039

  -1.97 %

  FREE /USDT

  0.00000017026

  -0.18 %

  BONDLY /USDT

  0.006465

  0.63 %

  ULU /USDT

  34.9139

  0.71 %

  RNDX /USDT

  0.000131

  -2.96 %

  GLQ /USDT

  0.0108263

  5.40 %

  BOA /USDT

  0.028191

  0.44 %

  ILV /USDT

  60.44

  6.95 %

  PERP /USDT

  0.86490

  8.19 %

  HOD /USDT

  0.00494

  -1.20 %

  PYM /USDT

  0.0015659

  -2.54 %

  UFI /USDT

  0.02940

  5.45 %

  CFG /USDT

  0.2855

  4.23 %

  KLO /USDT

  0.009358

  10.69 %

  KSM /USDT

  34.618

  8.75 %

  ESG /USDT

  0.70460

  -0.39 %

  PBX /USDT

  0.001807

  6.29 %

  HELLO /USDT

  0.043464

  4.36 %

  DSLA /USDT

  0.00161300

  7.80 %

  KT /USDT

  0.003234

  9.51 %

  WILD /USDT

  0.3772

  6.79 %

  WZRD /USDT

  0.00390

  -12.75 %

  ROOBEE /USDT

  0.000844

  -14.57 %

  LGX /USDT

  0.007042

  0.47 %

  SCRT /USDT

  0.6450

  4.35 %

  MOVR /USDT

  8.2142

  4.00 %

  STARL /USDT

  0.000002428

  6.21 %

  YFDAI /USDT

  220.530

  -3.26 %

  XPR /USDT

  0.001445

  2.62 %

  BAL /USDT

  6.9297

  3.80 %

  IHC /USDT

  0.00005179

  16.56 %

  LEVER /USDT

  0.0019758

  11.60 %

  NUX /USDT

  0.013297

  4.71 %

  WATT /USDT

  0.02015

  -9.31 %

  ALPH /USDT

  0.27380

  8.34 %

  DOME /USDT

  0.001147

  -1.29 %

  GOB /USDT

  0.004166

  -1.53 %

  LIT /USDT

  1.05176

  9.83 %

  SHILL /USDT

  0.015910

  0.05 %

  HSF /USDT

  0.7276

  2.71 %

  KNIGHT /USDT

  0.00878

  1.15 %

  FIN /USDT

  0.0012995

  15.63 %

  ACA /USDT

  0.10129

  4.98 %

  OMI /USDT

  0.0007607

  -2.79 %

  GOV /USDT

  0.007887

  6.00 %

  EWT /USDT

  3.5418

  4.58 %

  MESA /USDT

  0.003019

  -3.54 %

  THN /USDT

  0.030241

  -14.61 %

  LUFFY /USDT

  0.0001109

  0.09 %

  ATA /USDT

  0.15379

  7.99 %

  AIOZ /USDT

  0.028727

  5.78 %

  IMPT /USDT

  0.0081071

  3.06 %

  BTS /USDT

  0.011355

  0.20 %

  STBU /USDT

  0.020972

  -4.24 %

  LSS /USDT

  0.17623

  -0.49 %

  MLT /USDT

  0.13281

  2.07 %

  SC /USDT

  0.003919

  6.43 %

  WAM /USDT

  0.005148

  4.95 %

  BNC /USDT

  0.24125

  7.52 %

  CHAMP /USDT

  0.024872

  7.33 %

  KAR /USDT

  0.1554

  1.76 %

  DYP /USDT

  0.11729

  -1.76 %

  BVT /USDT

  0.013701

  45.66 %

  REVU /USDT

  0.02437

  1.58 %

  BTL /USDT

  0.000592

  13.62 %

  KAVA /USDT

  0.8933

  3.83 %

  REI /USDT

  0.03151

  4.64 %

  ECOX /USDT

  0.88550

  0.37 %

  DREP /USDT

  0.4664

  3.59 %

  RARE /USDT

  0.11760

  5.03 %

  MONS /USDT

  0.013617

  6.91 %

  LABS /USDT

  0.00113690

  3.25 %

  TORN /USDT

  6.7716

  4.89 %

  WAXL /USDT

  0.60379

  0.98 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  -0.01 %

  PI /USDT

  0.0043967

  -13.32 %

  CELL /USDT

  0.2416

  4.72 %

  HADES /USDT

  0.9395

  8.73 %

  TON /USDT

  2.1224

  3.74 %

  NKN /USDT

  0.104170

  6.95 %

  WWY /USDT

  0.006384

  -1.28 %

  ORAI /USDT

  4.3570

  4.61 %

  DRGN /USDT

  0.00747

  22.25 %

  UBXS /USDT

  0.035898

  -3.69 %

  BAKE /USDT

  0.18788

  9.15 %

  OGN /USDT

  0.1158

  10.18 %

  MILO /USDT

  0.000000018195

  2.13 %

  DESO /USDT

  9.8889

  -0.78 %

  STRAX /USDT

  0.54075

  5.03 %

  SOV /USDT

  0.84605

  5.03 %

  AUCTION /USDT

  5.6338

  4.44 %

  FEVR /USDT

  0.00064231

  2.57 %

  COMP /USDT

  43.595

  6.03 %

  IZI /USDT

  0.00798

  -3.97 %

  VLX /USDT

  0.02037

  -1.59 %

  IOTX /USDT

  0.025709

  7.94 %

  SPO /USDT

  0.00125407

  21.33 %

  REVOLAND /USDT

  0.08193

  10.34 %

  NBS /USDT

  0.000450

  4.89 %

  XOR /USDT

  3.415

  2.24 %

  COTI /USDT

  0.07609

  5.62 %

  CIRUS /USDT

  0.078454

  -7.81 %

  MBX /USDT

  2.7598

  -4.83 %

  ZLW /USDT

  0.034325

  6.95 %

  IOI /USDT

  0.1653

  10.12 %

  RVN /USDT

  0.02558

  6.00 %

  SDN /USDT

  0.37278

  8.98 %

  FIRO /USDT

  2.2094

  2.95 %

  ETHF /USDT

  0.2752

  0.95 %

  SAITO /USDT

  0.012805

  0.88 %

  WAXP /USDT

  0.068131

  6.23 %

  PRIME /USDT

  1.6138

  9.28 %

  RSR /USDT

  0.0040137

  8.60 %

  DCR /USDT

  21.309

  7.51 %

  TAMA /USDT

  0.011679

  9.95 %

  GNO /USDT

  112.73

  5.95 %

  REEF /USDT

  0.0026404

  9.43 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.79 %

  UFT /USDT

  0.4122

  5.36 %

  DEGO /USDT

  1.9790

  8.42 %

  MPH /USDT

  0.019400

  3.81 %

  BZZ /USDT

  0.51500

  1.81 %

  CAPS /USDT

  0.040388

  13.82 %

  DES /USDT

  0.0016224

  -2.43 %

  QUICK /USDT

  88.656

  3.66 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.78 %

  SKEB /USDT

  0.0027600

  11.64 %

  ALU /USDT

  0.027723

  4.67 %

  KONO /USDT

  0.024091

  2.12 %

  MBOX /USDT

  0.48033

  4.91 %

  VELODROME /USDT

  0.13106

  13.87 %

  MEAN /USDT

  0.02049

  -0.77 %

  KUBE /USDT

  0.008589

  0.67 %

  SPUME /USDT

  0.007135

  -1.25 %

  SUTER /USDT

  0.000765

  4.79 %

  AKITA /USDT

  0.00000019953

  4.52 %

  XEM /USDT

  0.039450

  6.33 %

  STORJ /USDT

  0.3633

  8.57 %

  YFI /USDT

  8898.19

  8.31 %

  NEER /USDT

  0.18621

  4.39 %

  ZONE /USDT

  0.004650

  -12.93 %

  QLC /USDT

  0.0943991

  4.52 %

  SUDO /USDT

  0.9971

  8.16 %

  LAND /USDT

  1.4370

  13.89 %

  CERE /USDT

  0.0059438

  2.17 %

  ARPA /USDT

  0.04072

  6.82 %

  METAG /USDT

  0.0003230

  -10.89 %

  WALV /USDT

  0.056322

  10.76 %

  ALPA /USDT

  0.035425

  0.07 %

  ATEAM /USDT

  2.679

  32.62 %

  SFG /USDT

  0.006972

  -8.89 %

  RADAR /USDT

  0.012495

  1.20 %

  PERC /USDT

  0.1778

  -3.31 %

  JOY /USDT

  0.083328

  2.59 %

  FLM /USDT

  0.095280

  6.76 %

  XYO /USDT

  0.005170

  2.11 %

  HAO /USDT

  0.004363

  -7.54 %

  URUS /USDT

  17.870

  1.97 %

  WING /USDT

  6.3362

  5.94 %

  RAY /USDT

  0.23894

  4.84 %

  QKC /USDT

  0.010851

  8.76 %

  AE /USDT

  0.0808

  -2.53 %

  PHA /USDT

  0.1468

  3.67 %

  ONT /USDT

  0.2319

  5.93 %

  PNT /USDT

  0.2136

  9.14 %

  MATH /USDT

  0.11600

  1.46 %

  PIT /USDT

  0.0000000005287

  2.28 %

  CNAME /USDT

  0.000627

  -0.94 %

  AQDC /USDT

  0.00419

  -7.30 %

  NXD /USDT

  0.000617

  -2.68 %

  COFIX /USDT

  0.033166

  -4.39 %

  STND /USDT

  0.028789

  0.84 %

  MELI /USDT

  0.001702

  -1.73 %

  ALEPH /USDT

  0.06448

  3.41 %

  STRM /USDT

  0.01312

  6.40 %

  XWG /USDT

  0.0010868

  0.90 %

  EFI /USDT

  0.07550

  4.02 %

  LAMB /USDT

  0.0016273

  0.14 %

  LAT /USDT

  0.01595

  4.72 %

  SYS /USDT

  0.16686

  5.95 %

  MATTER /USDT

  0.13977

  18.50 %

  ATM /USDT

  2.7787

  4.21 %

  VR /USDT

  0.00844

  6.56 %

  FLY /USDT

  0.0013307

  -0.05 %

  ICE /USDT

  0.90714

  17.49 %

  XMON /USDT

  2926.39

  -11.33 %

  CONV /USDT

  0.0007237

  7.10 %

  RARI /USDT

  1.6579

  4.05 %

  LN /USDT

  39.704

  3.14 %

  GMEE /USDT

  0.01258

  6.97 %

  BIT /USDT

  0.5336

  3.41 %

  OCT /USDT

  0.2172

  5.18 %

  METO /USDT

  0.001075

  -5.11 %

  RBLS /USDT

  0.14080

  2.22 %

  AST /USDT

  0.130803

  1.38 %

  BSCPAD /USDT

  0.1831

  7.32 %

  KNC /USDT

  0.7349

  12.30 %

  MINE /USDT

  0.002283

  0.88 %

  HIVE /USDT

  0.3990

  7.28 %

  THG /USDT

  0.0676

  -0.58 %

  MOJO /USDT

  0.003245

  -0.67 %

  SNK /USDT

  0.01278

  0.47 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  7.27 %

  ORBR /USDT

  2.6976

  -1.95 %

  HORD /USDT

  0.04563

  23.72 %

  SYLO /USDT

  0.001809

  0.27 %

  FRONT /USDT

  0.23952

  4.92 %

  FIDA /USDT

  0.41394

  6.22 %

  GAFI /USDT

  5.280

  0.59 %

  FINE /USDT

  0.005883

  -6.05 %

  BTG /USDT

  14.9874

  9.08 %

  SLK /USDT

  0.002333

  -1.80 %

  MGG /USDT

  0.00362

  0.00 %

  SWP /USDT

  0.001618

  0.99 %

  ICX /USDT

  0.2198

  10.23 %

  ZCX /USDT

  0.07957

  4.25 %

  BXH /USDT

  0.003016

  4.17 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -0.82 %

  XET /USDT

  0.0007272

  7.92 %

  SUKU /USDT

  0.07740

  0.49 %

  SIS /USDT

  0.0987

  4.88 %

  XPRESS /USDT

  0.0719

  1.84 %

  HNS /USDT

  0.031187

  5.93 %

  GO /USDT

  0.007271

  5.96 %

  PRMX /USDT

  0.0040547

  -0.25 %

  NBLU /USDT

  0.015564

  -3.20 %

  CUDOS /USDT

  0.00267

  5.11 %

  HERO /USDT

  0.004386

  2.16 %

  BEPRO /USDT

  0.0014733

  16.07 %

  NAOS /USDT

  0.025397

  7.06 %

  AMPL /USDT

  1.1210

  2.48 %

  OG /USDT

  2.5977

  4.14 %

  BIRD /USDT

  15.709

  4.21 %

  GRND /USDT

  0.146862

  -5.53 %

  BOND /USDT

  4.1386

  4.97 %

  XPLA /USDT

  0.57342

  -1.59 %

  MV /USDT

  0.13564

  -4.30 %

  T /USDT

  0.04138

  6.98 %

  MER /USDT

  0.00206

  -1.90 %

  POLK /USDT

  0.04804

  3.28 %

  BLOCK /USDT

  0.05539

  2.82 %

  GGG /USDT

  0.16556

  6.64 %

  FUN /USDT

  0.0065597

  1.40 %

  TARA /USDT

  0.001417

  4.11 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.41 %

  XETA /USDT

  0.042239

  1.85 %

  PROS /USDT

  0.4935

  7.51 %

  LAZIO /USDT

  2.6148

  3.11 %

  VATRENI /USDT

  0.3830

  -13.11 %

  MDA /USDT

  0.0503

  -0.39 %

  FSN /USDT

  0.3605

  2.32 %

  ALAYA /USDT

  0.085755

  13.77 %

  AGLD /USDT

  0.4049

  6.63 %

  TAP /USDT

  0.004070

  -6.19 %

  FRIN /USDT

  0.004151

  3.18 %

  RDF /USDT

  0.00857

  0.11 %

  POLS /USDT

  0.4238

  5.87 %

  ALPHA /USDT

  0.10633

  6.83 %

  BERRY /USDT

  0.0013342

  -2.51 %

  MTRG /USDT

  2.9428

  4.03 %

  POLIS /USDT

  0.2606

  -0.30 %

  LIFE /USDT

  0.00037518

  -3.94 %

  TT /USDT

  0.004412

  4.79 %

  SWEAT /USDT

  0.0089018

  2.28 %

  EPK /USDT

  0.015677

  2.15 %

  OKT /USDT

  22.052

  1.87 %

  XPNET /USDT

  0.005673

  -1.96 %

  SNT /USDT

  0.02785

  5.13 %

  IDEA /USDT

  0.01065

  1.04 %

  DIA /USDT

  0.36380

  4.51 %

  10SET /USDT

  0.5220

  -2.63 %

  METAL /USDT

  0.0489

  0.00 %

  AMKT /USDT

  94.553

  5.38 %

  OKB /USDT

  42.907

  1.13 %

  BITCI /USDT

  0.0062698

  4.14 %

  AKT /USDT

  0.31034

  5.70 %

  TKO /USDT

  0.34505

  4.54 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017895

  5.47 %

  ZRX /USDT

  0.2366

  9.33 %

  FUSE /USDT

  0.07223

  1.89 %

  BENQI /USDT

  0.009199

  4.62 %

  LOKA /USDT

  0.51537

  9.81 %

  UNFI /USDT

  4.9069

  8.68 %

  THE /USDT

  0.001624

  -1.45 %

  TROY /USDT

  0.003479

  5.13 %

  IOST /USDT

  0.010465

  6.43 %

  TFUEL /USDT

  0.05402

  8.08 %

  KLV /USDT

  0.00665

  14.06 %

  SFP /USDT

  0.46649

  8.78 %

  OLE /USDT

  0.026443

  -0.46 %

  DAI /USDT

  0.9970

  -0.10 %

  XIL /USDT

  0.00345

  -11.53 %

  AAA /USDT

  0.000006125

  1.62 %

  GZONE /USDT

  0.035394

  11.86 %

  GQ /USDT

  0.0067621

  4.15 %

  NEBL /USDT

  0.9715

  5.43 %

  ERN /USDT

  1.82511

  5.95 %

  UOS /USDT

  0.2190

  5.03 %

  FX /USDT

  0.19298

  2.88 %

  ONG /USDT

  0.2874

  4.50 %

  DAR /USDT

  0.17176

  6.90 %

  STEP /USDT

  0.01475

  10.81 %

  MPL /USDT

  4.442

  6.16 %

  ELA /USDT

  1.17111

  3.77 %

  UNO /USDT

  0.06760

  3.23 %

  OOE /USDT

  0.024355

  1.40 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00535

  4.49 %

  CANTO /USDT

  0.24719

  4.66 %

  PVU /USDT

  0.016199

  35.47 %

  LYXE /USDT

  8.2794

  1.26 %

  COVAL /USDT

  0.014231

  2.34 %

  PAF /USDT

  0.0003804

  -2.78 %

  IOTA /USDT

  0.2171

  5.54 %

  NBT /USDT

  0.0030598

  3.59 %

  BTM /USDT

  0.020566

  5.62 %

  KICKS /USDT

  0.001536

  3.29 %

  SCY /USDT

  0.00016013

  -7.70 %

  AMP /USDT

  0.003725

  4.95 %

  MARSH /USDT

  0.14928

  2.13 %

  ALPACA /USDT

  0.3064

  4.21 %

  FER /USDT

  0.030885

  9.47 %

  DUNE /USDT

  0.00057928

  -9.15 %

  PSTAKE /USDT

  0.08912

  11.28 %

  BORA /USDT

  0.17913

  6.14 %

  INSUR /USDT

  0.08038

  4.78 %

  MOOV /USDT

  0.007052

  7.09 %

  ACE /USDT

  0.00703

  2.47 %

  ELF /USDT

  0.29480

  0.90 %

  SNM /USDT

  0.7247

  4.63 %

  CTK /USDT

  0.77291

  3.03 %

  CWS /USDT

  0.45043

  -0.61 %

  DDOS /USDT

  0.0404

  -2.41 %

  CTSI /USDT

  0.1438

  7.31 %

  ANGLE /USDT

  0.04325

  2.36 %

  CZZ /USDT

  0.00544

  1.49 %

  CELT /USDT

  0.000581

  -1.52 %

  LEASH /USDT

  391.02

  3.74 %

  GENS /USDT

  0.001846

  26.61 %

  YFX /USDT

  0.059233

  -7.65 %

  LM /USDT

  0.12808

  -20.60 %

  XVG /USDT

  0.0027660

  4.33 %

  CEL /USDT

  0.34427

  4.97 %

  HAPI /USDT

  14.7984

  8.00 %

  LUNR /USDT

  0.13035

  -1.59 %

  OOKI /USDT

  0.0039359

  5.82 %

  SANTOS /USDT

  4.2313

  3.71 %

  HEART /USDT

  0.014063

  0.39 %

  DANA /USDT

  0.0042

  -10.63 %

  AVA /USDT

  0.6043

  4.78 %

  GM /USDT

  0.0000091534

  4.54 %

  FCON /USDT

  0.0000870

  5.71 %

  FOR /USDT

  0.02332

  6.58 %

  CVX /USDT

  5.3050

  6.97 %

  ING /USDT

  0.0009976

  2.97 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095000

  5.32 %

  BAMBOO /USDT

  0.027942

  15.51 %

  TAKI /USDT

  0.006242

  -0.39 %

  HEGIC /USDT

  0.0178643

  4.20 %

  CGG /USDT

  0.0862

  1.41 %

  GHST /USDT

  1.0687

  3.95 %

  RIDE /USDT

  0.0451

  6.61 %

  VADER /USDT

  0.000049

  28.94 %

  WELL /USDT

  0.0083278

  8.17 %

  PDEX /USDT

  1.7875

  1.18 %

  RAM /USDT

  0.02248

  -7.22 %

  PET /USDT

  0.181068

  3.72 %

  NOIA /USDT

  0.047890

  0.61 %

  UMA /USDT

  2.1246

  3.63 %

  SD /USDT

  1.1386

  11.43 %

  KOK /USDT

  0.0716

  -0.27 %

  NFTB /USDT

  0.014129

  0.53 %

  PAY /USDT

  0.012239

  5.35 %

  KAI /USDT

  0.00551

  2.41 %

  DPET /USDT

  0.06707

  1.59 %

  PSG /USDT

  5.3222

  3.45 %

  SHFT /USDT

  0.006978

  5.67 %

  1EARTH /USDT

  0.0025934

  -1.09 %

  ROCO /USDT

  0.1617

  1.89 %

  SWRV /USDT

  0.118960

  5.51 %

  MBS /USDT

  0.048001

  -4.00 %

  MTV /USDT

  0.0012414

  7.61 %

  EDG /USDT

  0.000715

  -6.04 %

  WSIENNA /USDT

  0.51090

  3.28 %

  TVK /USDT

  0.040080

  5.90 %

  MTL /USDT

  1.22371

  11.55 %

  FILDA /USDT

  0.0018249

  1.10 %

  SANDWICH /USDT

  0.001208

  -2.81 %

  BSW /USDT

  0.18648

  5.20 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -7.75 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002449

  1.95 %

  TIDAL /USDT

  0.00033676

  4.22 %

  ACX /USDT

  0.07076

  7.99 %

  ALCX /USDT

  21.194

  5.55 %

  DATA /USDT

  0.03785

  5.78 %

  COS /USDT

  0.006682

  3.59 %

  HOPR /USDT

  0.06299

  1.01 %

  SRP /USDT

  0.004772

  8.25 %

  PKF /USDT

  0.1166

  8.87 %

  REQ /USDT

  0.09880

  4.00 %

  PSP /USDT

  0.053551

  11.67 %

  COMBO /USDT

  0.050103

  3.95 %

  AXL /USDT

  0.00007487

  -0.12 %

  NRFB /USDT

  0.00311

  -1.89 %

  XPRT /USDT

  0.3266

  6.69 %

  DHB /USDT

  0.0007045

  5.14 %

  TRVL /USDT

  0.061532

  0.21 %

  ORN /USDT

  0.9133

  3.12 %

  DX /USDT

  0.00038949

  0.05 %

  OM /USDT

  0.033093

  4.13 %

  WHALE /USDT

  0.7002

  1.55 %

  OGV /USDT

  0.006363

  4.44 %

  BYN /USDT

  0.007569

  -1.43 %

  RMRK /USDT

  2.3869

  6.46 %

  PSI /USDT

  3.2269

  13.15 %

  TEER /USDT

  0.3118

  -0.60 %

  1ART /USDT

  0.021419

  8.32 %

  WAS /USDT

  0.023993

  7.09 %

  CATE /USDT

  0.0000004807

  0.64 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038037

  1.70 %

  XCUR /USDT

  0.05039

  5.15 %

  ITSB /USDT

  0.002547

  -12.65 %

  IP3 /USDT

  0.73766

  -4.74 %

  DEXE /USDT

  2.8359

  6.45 %

  ROOM /USDT

  0.049018

  -0.19 %

  PUNDIX /USDT

  0.45960

  4.98 %

  KP3R /USDT

  80.61

  4.75 %

  DFYN /USDT

  0.040319

  -1.62 %

  AKRO /USDT

  0.0044275

  3.92 %

  PNG /USDT

  0.045326

  3.44 %

  ARES /USDT

  0.0014571