• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28300.0

  3.53 %

  ETH /USDT

  1785.38

  0.26 %

  ARB /USDT

  1.27544

  2.90 %

  CFX /USDT

  0.416356

  13.65 %

  ID /USDT

  0.449581

  -4.56 %

  LQTY /USDT

  2.1968

  -0.57 %

  USDC /USDT

  0.9997

  0.03 %

  FIL /USDT

  5.6676

  1.22 %

  EVER /USDT

  0.076376

  -0.12 %

  FLR /USDT

  0.038304

  -6.93 %

  AGIX /USDT

  0.42905

  0.24 %

  MAGIC /USDT

  1.37690

  0.81 %

  FTM /USDT

  0.45015

  5.45 %

  LTC /USDT

  89.59

  0.15 %

  BNB /USDT

  312.24

  -0.63 %

  DOGE /USDT

  0.074834

  1.26 %

  KAS /USDT

  0.031697

  31.11 %

  TOMI /USDT

  2.11206

  -4.13 %

  VOLT /USDT

  0.0000014113

  -0.47 %

  GNS /USDT

  7.5757

  1.40 %

  FLOKI /USDT

  0.0000345688

  1.94 %

  TRX /USDT

  0.06417

  -0.49 %

  SHIB /USDT

  0.0000105932

  0.91 %

  MASK /USDT

  6.59776

  -0.53 %

  OAX /USDT

  0.302221

  -8.23 %

  SYN /USDT

  0.9540

  7.97 %

  SXP /USDT

  0.52646

  68.82 %

  BLUR /USDT

  0.5076

  -2.94 %

  JASMY /USDT

  0.0049149

  7.73 %

  DOT /USDT

  6.1424

  0.93 %

  STX /USDT

  0.95305

  0.76 %

  DYDX /USDT

  2.4908

  -2.56 %

  TEM /USDT

  0.07537

  -14.83 %

  ADA /USDT

  0.37748

  2.47 %

  GALA /USDT

  0.041164

  4.95 %

  VGX /USDT

  0.33080

  0.27 %

  KEY /USDT

  0.0098902

  3.56 %

  LINK /USDT

  7.3199

  5.07 %

  HOOK /USDT

  1.86227

  -4.15 %

  VRA /USDT

  0.0062056

  4.43 %

  ALGO /USDT

  0.23079

  12.96 %

  SOL /USDT

  20.822

  0.59 %

  RDNT /USDT

  0.33857

  -1.34 %

  VELO /USDT

  0.007411

  5.15 %

  ASTRA /USDT

  0.30792

  -0.27 %

  OP /USDT

  2.1916

  -0.53 %

  ACS /USDT

  0.00797994

  -6.47 %

  FET /USDT

  0.37888

  5.16 %

  GFT /USDT

  0.052788

  2.13 %

  RNDR /USDT

  1.2601

  6.38 %

  GMM /USDT

  0.00178227

  4.82 %

  ATOM /USDT

  11.2944

  0.56 %

  DODO /USDT

  0.175600

  2.93 %

  HBAR /USDT

  0.065804

  10.03 %

  EOS /USDT

  1.1509

  2.95 %

  ACH /USDT

  0.034909

  4.71 %

  XRD /USDT

  0.042184

  3.61 %

  GPT /USDT

  0.0871419

  0.17 %

  HAI /USDT

  0.04131

  3.61 %

  CSIX /USDT

  0.054037

  -4.12 %

  AVAX /USDT

  17.168

  2.33 %

  DZOO /USDT

  0.0350000

  -13.86 %

  MINA /USDT

  0.76018

  0.98 %

  HFT /USDT

  0.61688

  -0.36 %

  XLM /USDT

  0.100708

  1.48 %

  LUNC /USDT

  0.00012299

  0.47 %

  WEMIX /USDT

  1.3903

  -3.14 %

  APE /USDT

  4.0373

  -1.01 %

  FTT /USDT

  1.3101

  -1.74 %

  ASTR /USDT

  0.064212

  3.08 %

  ETC /USDT

  20.410

  1.09 %

  FLUX /USDT

  0.63299

  2.77 %

  SQUAD /USDT

  0.018341

  -5.10 %

  LUNA /USDT

  1.2888

  -1.24 %

  APT /USDT

  11.4403

  1.06 %

  SDAO /USDT

  0.5988

  3.27 %

  HIGH /USDT

  2.0908

  2.11 %

  1INCH /USDT

  0.52925

  5.79 %

  OCEAN /USDT

  0.34845

  1.76 %

  STIK /USDT

  1.03513

  3.13 %

  CSPR /USDT

  0.036570

  -0.75 %

  LDO /USDT

  2.3777

  1.10 %

  CARE /USDT

  0.003820

  -16.24 %

  CKB /USDT

  0.0052183

  4.18 %

  MDT /USDT

  0.06323

  3.38 %

  SPA /USDT

  0.004895

  -4.30 %

  AGLA /USDT

  0.09326

  -5.94 %

  BTT /USDT

  0.0000006260

  2.47 %

  JOE /USDT

  0.58023

  17.17 %

  NFT /USDT

  0.00000038553

  -1.01 %

  MOTG /USDT

  0.43270

  0.09 %

  VINU /USDT

  0.00000001171

  6.35 %

  XEN /USDT

  0.00000132

  0.00 %

  C98 /USDT

  0.28440

  30.75 %

  NEAR /USDT

  1.9723

  4.02 %

  XCN /USDT

  0.004144

  0.55 %

  SSV /USDT

  36.4150

  -4.60 %

  IMX /USDT

  1.10142

  2.13 %

  WBT /USDT

  5.310

  4.89 %

  MATIC /USDT

  1.10898

  1.51 %

  CHO /USDT

  0.57932

  0.25 %

  RIF /USDT

  0.150001

  -0.66 %

  TLOS /USDT

  0.14799

  2.13 %

  VOXEL /USDT

  0.24368

  2.08 %

  GRT /USDT

  0.144836

  2.34 %

  KDA /USDT

  1.00112

  7.67 %

  UNI /USDT

  5.9047

  0.77 %

  IGU /USDT

  0.07290

  -7.07 %

  SUSHI /USDT

  1.0681

  1.14 %

  FDT /USDT

  0.05098

  -0.37 %

  QRDO /USDT

  0.10210

  0.15 %

  USDD /USDT

  0.98794

  -0.19 %

  STORE /USDT

  0.031356

  -4.34 %

  VELA /USDT

  5.2588

  5.20 %

  XDB /USDT

  0.0012449

  -1.33 %

  YFII /USDT

  1113.04

  3.28 %

  MGKL /USDT

  0.00000161003

  -25.37 %

  METIS /USDT

  25.263

  3.23 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  INJ /USDT

  4.2461

  -0.72 %

  VAI /USDT

  0.098269

  12.09 %

  CRPT /USDT

  0.10418

  20.20 %

  NOM /USDT

  1.04975

  2.98 %

  AZERO /USDT

  1.5799

  6.36 %

  DHX /USDT

  3.8993

  -0.41 %

  SUN /USDT

  0.0062201

  1.16 %

  GRV /USDT

  0.64584

  1.81 %

  OAS /USDT

  0.082142

  6.55 %

  CRV /USDT

  0.9330

  0.90 %

  POKT /USDT

  0.0465

  3.79 %

  PAW /USDT

  0.0000000322517

  -2.26 %

  LINA /USDT

  0.0117847

  11.88 %

  BRISE /USDT

  0.00000047532

  0.93 %

  FITFI /USDT

  0.01328

  0.00 %

  GMT /USDT

  0.39045

  3.30 %

  AOG /USDT

  0.01590

  -5.30 %

  GT /USDT

  5.0759

  1.93 %

  QTUM /USDT

  3.105

  1.04 %

  HAM /USDT

  0.0000000032612

  2.79 %

  MPI /USDT

  0.0039492

  -9.11 %

  PSL /USDT

  0.000489

  -1.60 %

  DMTR /USDT

  0.0353669

  3.81 %

  ICP /USDT

  5.0837

  3.98 %

  HNT /USDT

  1.3891

  2.25 %

  QNT /USDT

  124.731

  2.69 %

  POLYX /USDT

  0.1622

  5.59 %

  CELO /USDT

  0.69880

  15.38 %

  METAX /USDT

  0.1158

  -48.48 %

  BONK /USDT

  0.0000005590

  10.10 %

  SOS /USDT

  0.00000013313

  -5.83 %

  PYR /USDT

  3.5795

  3.48 %

  SRM /USDT

  0.21655

  -4.64 %

  ANC /USDT

  0.01944

  1.62 %

  MMPRO /USDT

  0.26599

  2.75 %

  UNDEAD /USDT

  0.20721

  -0.17 %

  XDC /USDT

  0.042553

  3.71 %

  RPL /USDT

  45.220

  -0.68 %

  MANA /USDT

  0.59109

  2.37 %

  CEEK /USDT

  0.08837

  1.30 %

  ZEC /USDT

  36.74

  0.35 %

  BONE /USDT

  1.0721

  4.20 %

  SAND /USDT

  0.6278

  2.24 %

  JST /USDT

  0.02633

  3.78 %

  SCLP /USDT

  0.26933

  0.69 %

  OVO /USDT

  0.161291

  -6.82 %

  REAP /USDT

  0.01957

  -15.13 %

  DAO /USDT

  1.57009

  -1.91 %

  CVP /USDT

  0.46378

  3.57 %

  MATCH /USDT

  0.0000825

  11.18 %

  NVIR /USDT

  0.052706

  -2.70 %

  PEOPLE /USDT

  0.022615

  1.58 %

  ELON /USDT

  0.00000033922

  4.10 %

  WIN /USDT

  0.00008470

  0.11 %

  SIDUS /USDT

  0.0018501

  0.58 %

  BDX /USDT

  0.060409

  -0.87 %

  SMART /USDT

  1.1779

  -19.63 %

  CHZ /USDT

  0.11798

  2.51 %

  RACA /USDT

  0.00018995

  1.20 %

  USTC /USDT

  0.021468

  0.33 %

  SKL /USDT

  0.041015

  6.36 %

  HT /USDT

  3.6541

  0.76 %

  STRAX /USDT

  0.70875

  33.66 %

  BCH /USDT

  122.34

  1.05 %

  MAN /USDT

  0.0403054

  4.18 %

  RJV /USDT

  0.069362

  -3.39 %

  ETHW /USDT

  3.3682

  0.36 %

  TRU /USDT

  0.082541

  7.11 %

  LOOKS /USDT

  0.13710

  -0.14 %

  SGB /USDT

  0.009373

  14.59 %

  HOT /USDT

  0.001819

  2.65 %

  FEAR /USDT

  0.15550

  -0.58 %

  OMG /USDT

  1.6555

  -7.43 %

  REN /USDT

  0.11090

  9.74 %

  SEELE /USDT

  0.003219

  -6.39 %

  AURORA /USDT

  0.1807

  -0.22 %

  ATLAS /USDT

  0.0033287

  1.91 %

  OPUL /USDT

  0.157708

  -0.12 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020608

  1.56 %

  ZBC /USDT

  0.015303

  0.64 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38549

  23.35 %

  BS /USDT

  0.42451

  0.30 %

  SIN /USDT

  0.005648

  -3.12 %

  DASH /USDT

  57.13

  0.36 %

  FRR /USDT

  0.00013

  -23.52 %

  GRAIL /USDT

  2849.91

  -4.50 %

  STG /USDT

  0.6903

  5.98 %

  EGLD /USDT

  42.854

  1.34 %

  XCH /USDT

  38.328

  1.52 %

  PRIMAL /USDT

  0.0054214

  -2.85 %

  FRM /USDT

  0.05341

  3.84 %

  DF /USDT

  0.0740

  -0.13 %

  SERO /USDT

  0.03241

  -11.61 %

  PIP /USDT

  0.10770

  195.71 %

  XTAG /USDT

  0.02929

  -0.06 %

  YGG /USDT

  0.25763

  1.61 %

  DIO /USDT

  0.00506

  -3.06 %

  GMX /USDT

  74.992

  -4.57 %

  CRO /USDT

  0.069180

  2.85 %

  CORE /USDT

  1.9027

  -2.52 %

  ERG /USDT

  1.4955

  0.09 %

  ROUTE /USDT

  2.5478

  2.00 %

  LRC /USDT

  0.35803

  2.39 %

  ROSE /USDT

  0.057939

  3.24 %

  D2T /USDT

  0.028450

  -5.95 %

  ISP /USDT

  0.0010009

  -1.74 %

  WOM /USDT

  0.024888

  0.92 %

  ASTO /USDT

  0.048251

  17.28 %

  PROM /USDT

  4.7951

  -0.32 %

  CELR /USDT

  0.023567

  -1.12 %

  DSLA /USDT

  0.00213714

  37.42 %

  FIO /USDT

  0.03343

  2.51 %

  WAVES /USDT

  2.132

  2.35 %

  FIS /USDT

  0.55202

  -3.60 %

  ONSTON /USDT

  0.00914

  3.86 %

  CTI /USDT

  0.027892

  3.59 %

  KON /USDT

  0.08477

  0.02 %

  SLP /USDT

  0.0026647

  1.43 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.856

  7.87 %

  DUSK /USDT

  0.1789

  2.63 %

  PRQ /USDT

  0.1102

  7.72 %

  ALI /USDT

  0.038414

  1.57 %

  GOAL /USDT

  0.2201

  13.68 %

  CQT /USDT

  0.1524

  1.53 %

  WIT /USDT

  0.003091

  5.20 %

  MDAO /USDT

  0.29285

  3.17 %

  BBC /USDT

  0.015375

  -0.67 %

  BDP /USDT

  0.22015

  6.25 %

  PIAS /USDT

  0.01236

  -1.59 %

  EQ /USDT

  0.0010819

  -1.30 %

  REALM /USDT

  0.01562

  13.84 %

  XCAD /USDT

  1.92561

  1.28 %

  AR /USDT

  8.355

  2.72 %

  EUL /USDT

  3.8094

  0.27 %

  SWASH /USDT

  0.01852

  7.73 %

  SNX /USDT

  2.4993

  3.58 %

  BLOK /USDT

  0.0025368

  3.65 %

  BEL /USDT

  0.60553

  3.87 %

  VP /USDT

  6.322

  -2.90 %

  WSI /USDT

  0.05670

  11.39 %

  FXS /USDT

  8.651

  6.18 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010295

  2.80 %

  LUFFY /USDT

  0.0001117

  2.38 %

  OVR /USDT

  0.2990

  -0.96 %

  ZEN /USDT

  10.432

  1.55 %

  BICO /USDT

  0.39904

  8.46 %

  THETA /USDT

  1.0321

  5.18 %

  ZIL /USDT

  0.027861

  1.36 %

  OSMO /USDT

  0.8066

  0.32 %

  NMT /USDT

  0.0085159

  -8.60 %

  SPEX /USDT

  0.002216

  -15.35 %

  KIN /USDT

  0.00000502

  10.32 %

  PHB /USDT

  1.091677

  4.76 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003817

  0.79 %

  BSV /USDT

  35.912

  1.19 %

  DC /USDT

  0.0010178

  0.81 %

  UFO /USDT

  0.000001436

  2.27 %

  ADEL /USDT

  0.0051005

  2.82 %

  AXS /USDT

  8.388

  1.54 %

  IRIS /USDT

  0.03504

  1.30 %

  COCOS /USDT

  1.4428

  3.85 %

  FNZ /USDT

  0.004970

  -2.73 %

  ALICE /USDT

  1.5129

  1.40 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001328

  -4.93 %

  KING /USDT

  0.012851

  7.51 %

  LPT /USDT

  6.867

  0.01 %

  TLM /USDT

  0.019730

  5.01 %

  FTRB /USDT

  0.006346

  5.06 %

  ABBC /USDT

  0.085860

  13.15 %

  CHESS /USDT

  0.2765

  -2.36 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000851

  1.06 %

  COREUM /USDT

  0.25614

  -8.11 %

  BLZ /USDT

  0.083154

  4.87 %

  FEG /USDT

  0.0007395

  1.02 %

  TSUKA /USDT

  0.083717

  14.54 %

  GLMR /USDT

  0.36908

  1.33 %

  ALPH /USDT

  0.29265

  12.79 %

  RSS3 /USDT

  0.17196

  7.09 %

  BNX /USDT

  0.5684

  1.71 %

  WAXL /USDT

  0.60273

  0.20 %

  GITCOIN /USDT

  1.8583

  -0.64 %

  HIFI /USDT

  0.41724

  3.19 %

  TOMO /USDT

  0.6622

  9.38 %

  RBC /USDT

  0.020749

  10.50 %

  GAL /USDT

  1.7651

  3.53 %

  PBR /USDT

  0.11493

  6.91 %

  MKR /USDT

  686.04

  1.19 %

  DEP /USDT

  0.003594

  0.58 %

  PVU /USDT

  0.030318

  157.08 %

  VXT /USDT

  0.018948

  1.45 %

  DAG /USDT

  0.05422

  5.26 %

  TWT /USDT

  1.2016

  5.88 %

  BAND /USDT

  1.8795

  9.21 %

  AAVE /USDT

  72.29

  1.93 %

  SFUND /USDT

  1.0769

  1.62 %

  RVN /USDT

  0.02584

  4.15 %

  RUNE /USDT

  1.4100

  4.63 %

  CAKE /USDT

  3.6441

  0.31 %

  MCG /USDT

  0.07149

  3.77 %

  HIBS /USDT

  0.0002770

  -12.97 %

  MOB /USDT

  1.4665

  -0.91 %

  CULT /USDT

  0.000006618

  1.31 %

  MLK /USDT

  0.26747

  4.16 %

  BAT /USDT

  0.2531

  2.01 %

  ONE /USDT

  0.020165

  2.39 %

  DEVT /USDT

  0.00324

  4.85 %

  RFOX /USDT

  0.014053

  4.02 %

  VET /USDT

  0.02305

  2.39 %

  VADER /USDT

  0.000066

  73.68 %

  EJS /USDT

  0.004994

  -4.49 %

  API3 /USDT

  1.56018

  2.30 %

  DARK /USDT

  0.029976

  3.83 %

  WOO /USDT

  0.21337

  8.36 %

  LEVER /USDT

  0.0021072

  14.95 %

  MDX /USDT

  0.07051

  2.60 %

  NEO /USDT

  12.79

  1.66 %

  MNW /USDT

  1.7547

  -2.02 %

  ENS /USDT

  13.363

  1.51 %

  WOZX /USDT

  0.049420

  -1.45 %

  GST /USDT

  0.020670

  2.62 %

  QKC /USDT

  0.010801

  4.10 %

  DKS /USDT

  0.002506

  11.62 %

  JAM /USDT

  0.0025002

  -1.70 %

  PENDLE /USDT

  0.33503

  4.46 %

  METALDR /USDT

  0.0008714

  -8.31 %

  ATD /USDT

  0.1844

  -1.33 %

  BUY /USDT

  0.020057

  0.11 %

  AIRTNT /USDT

  0.000684

  10.50 %

  DBC /USDT

  0.0050145

  -3.48 %

  NUM /USDT

  0.045453

  0.05 %

  CRU /USDT

  1.31187

  4.94 %

  DERI /USDT

  0.03081

  -28.71 %

  KMA /USDT

  0.0021262

  -0.50 %

  DEBT /USDT

  16.194

  0.22 %

  PORTO /USDT

  2.2825

  1.09 %

  FIU /USDT

  0.002823

  -0.56 %

  WNCG /USDT

  0.12972

  0.14 %

  WILD /USDT

  0.3810

  9.20 %

  REELT /USDT

  0.022892

  -5.05 %

  RITE /USDT

  0.0018340

  -2.29 %

  LIME /USDT

  0.011898

  -0.16 %

  ATA /USDT

  0.16027

  7.05 %

  MSWAP /USDT

  0.0003511

  4.89 %

  ELT /USDT

  0.039106

  -4.93 %

  GLQ /USDT

  0.0113350

  3.78 %

  MHUNT /USDT

  0.01019

  2.41 %

  ANKR /USDT

  0.03269

  2.12 %

  GAME /USDT

  0.03858

  4.72 %

  PYM /USDT

  0.0015692

  -1.93 %

  RAD /USDT

  1.9631

  -0.68 %

  CHNG /USDT

  0.09297

  2.33 %

  MLT /USDT

  0.13111

  3.26 %

  HTR /USDT

  0.08823

  8.31 %

  RLY /USDT

  0.012814

  2.21 %

  NEXO /USDT

  0.7517

  4.14 %

  YLD /USDT

  0.1437

  1.77 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005000

  -0.19 %

  STOS /USDT

  0.52993

  -1.79 %

  XTZ /USDT

  1.1240

  2.84 %

  RLC /USDT

  1.7292

  1.98 %

  EWT /USDT

  3.3010

  -3.13 %

  BOBA /USDT

  0.23700

  2.57 %

  ENJ /USDT

  0.39457

  3.95 %

  EGAME /USDT

  0.000121403

  4.32 %

  PUSH /USDT

  0.35551

  3.91 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013604

  5.46 %

  TIP /USDT

  0.01019

  -0.29 %

  SOLO /USDT

  0.17332

  1.78 %

  ZKS /USDT

  0.066300

  -1.20 %

  WRT /USDT

  0.16677

  4.30 %

  XOR /USDT

  3.392

  -4.07 %

  ZAM /USDT

  0.002509

  -2.22 %

  BAKE /USDT

  0.18913

  5.94 %

  POP /USDT

  0.000001376

  -7.08 %

  CPOOL /USDT

  0.03638

  5.05 %

  XCV /USDT

  0.003263

  -12.07 %

  KLAY /USDT

  0.2342

  3.30 %

  CVTX /USDT

  0.148372

  -0.10 %

  BBANK /USDT

  0.005166

  -7.36 %

  BNC /USDT

  0.27755

  13.82 %

  WLKN /USDT

  0.047608

  -0.22 %

  CLV /USDT

  0.06239

  2.37 %

  ANT /USDT

  2.4490

  6.10 %

  OGN /USDT

  0.1169

  7.24 %

  VEMP /USDT

  0.01357

  0.29 %

  SLIM /USDT

  0.0501

  2.03 %

  BVT /USDT

  0.012781

  37.63 %

  GARI /USDT

  0.05072

  4.34 %

  DENT /USDT

  0.00105333

  1.48 %

  LIT /USDT

  1.10729

  7.37 %

  ARV /USDT

  0.00007730

  0.83 %

  CTC /USDT

  0.3622

  -0.54 %

  MOVR /USDT

  8.2996

  2.27 %

  FREE /USDT

  0.00000017261

  1.23 %

  WWY /USDT

  0.006929

  10.01 %

  THALES /USDT

  0.70709

  9.82 %

  NOS /USDT

  0.01702

  -2.07 %

  HECH /USDT

  0.05424

  2.66 %

  POPK /USDT

  0.010199

  -20.69 %

  DCRN /USDT

  0.2545

  -5.00 %

  ORO /USDT

  0.004583

  15.73 %

  NULS /USDT

  0.2826

  4.82 %

  ESG /USDT

  0.70087

  -0.01 %

  LGX /USDT

  0.006797

  3.92 %

  YFDAI /USDT

  218.973

  -2.21 %

  BONDLY /USDT

  0.006467

  -0.06 %

  MC /USDT

  0.28864

  1.39 %

  XPR /USDT

  0.001439

  0.27 %

  RARE /USDT

  0.11752

  2.56 %

  RSR /USDT

  0.0039770

  3.63 %

  BOA /USDT

  0.028400

  3.41 %

  DERC /USDT

  0.23462

  2.71 %

  STORJ /USDT

  0.3841

  10.24 %

  SWEAT /USDT

  0.0096915

  9.81 %

  OMI /USDT

  0.0007512

  1.66 %

  DREP /USDT

  0.4557

  -0.08 %

  T /USDT

  0.04181

  2.70 %

  PERP /USDT

  0.84616

  0.76 %

  PLCU /USDT

  170.86

  -0.95 %

  DUNE /USDT

  0.00051746

  -17.33 %

  PBX /USDT

  0.001875

  5.99 %

  QLC /USDT

  0.0996873

  5.98 %

  UFI /USDT

  0.02957

  4.56 %

  SYS /USDT

  0.16810

  3.75 %

  WZRD /USDT

  0.00400

  -7.19 %

  SOV /USDT

  0.88509

  8.70 %

  ILV /USDT

  58.76

  0.99 %

  IAG /USDT

  0.007634

  -7.36 %

  ML /USDT

  0.12512

  -3.74 %

  BOSON /USDT

  0.2218

  -1.02 %

  KZEN /USDT

  0.015418

  0.75 %

  LOKA /USDT

  0.51744

  5.11 %

  KSM /USDT

  34.740

  3.18 %

  WAM /USDT

  0.005165

  5.92 %

  TAMA /USDT

  0.012270

  6.90 %

  KLO /USDT

  0.009678

  5.50 %

  IHC /USDT

  0.00005240

  18.41 %

  KAVA /USDT

  0.9082

  2.71 %

  GOV /USDT

  0.007733

  2.12 %

  LOCG /USDT

  0.02107

  4.10 %

  THN /USDT

  0.029834

  -15.10 %

  TON /USDT

  2.1207

  1.29 %

  ACA /USDT

  0.09983

  -0.07 %

  PERL /USDT

  0.035990

  1.44 %

  WATT /USDT

  0.02003

  -6.40 %

  PRIME /USDT

  1.5432

  2.02 %

  ARPA /USDT

  0.04095

  2.68 %

  MXC /USDT

  0.019229

  -0.57 %

  SFP /USDT

  0.48527

  8.89 %

  ECOX /USDT

  0.88340

  -0.78 %

  NVG /USDT

  0.1013

  -0.19 %

  DOME /USDT

  0.001224

  5.15 %

  KNIGHT /USDT

  0.00881

  1.49 %

  SFM /USDT

  0.0002089

  6.63 %

  GOB /USDT

  0.004065

  -1.81 %

  SCRT /USDT

  0.6617

  2.90 %

  WOOF /USDT

  0.0008305

  -7.36 %

  IOI /USDT

  0.1700

  10.74 %

  ROOBEE /USDT

  0.000814

  -18.76 %

  CREAM /USDT

  13.523

  0.55 %

  NUX /USDT

  0.013169

  -5.13 %

  AKITA /USDT

  0.00000019730

  1.99 %

  HSF /USDT

  0.7402

  3.46 %

  SAITO /USDT

  0.012733

  -0.41 %

  IMPT /USDT

  0.0080010

  -1.01 %

  CTK /USDT

  0.80644

  5.11 %

  MPH /USDT

  0.019034

  0.01 %

  POLC /USDT

  0.028550

  3.50 %

  AUDIO /USDT

  0.28454

  -1.88 %

  LSS /USDT

  0.17914

  3.83 %

  ORAI /USDT

  4.5190

  5.72 %

  DESO /USDT

  9.9731

  -0.75 %

  KNC /USDT

  0.7265

  7.18 %

  STARL /USDT

  0.000002359

  0.68 %

  BTS /USDT

  0.011336

  0.56 %

  HADES /USDT

  0.9349

  5.44 %

  GENS /USDT

  0.001349

  -10.42 %

  CFG /USDT

  0.2874

  6.40 %

  TORN /USDT

  6.9188

  2.96 %

  REI /USDT

  0.03135

  1.19 %

  DYP /USDT

  0.11763

  -1.60 %

  KT /USDT

  0.003263

  -6.95 %

  MESA /USDT

  0.003052

  -2.08 %

  SPO /USDT

  0.00123264

  10.43 %

  CRF /USDT

  0.001506

  57.69 %

  HELLO /USDT

  0.042814

  -2.53 %

  NKN /USDT

  0.102326

  0.99 %

  XEM /USDT

  0.039411

  2.37 %

  FEVR /USDT

  0.00064886

  2.23 %

  HIVE /USDT

  0.4445

  16.72 %

  MONS /USDT

  0.013615

  7.79 %

  ALPA /USDT

  0.042057

  31.48 %

  VLX /USDT

  0.02041

  -1.21 %

  SHILL /USDT

  0.016205

  0.53 %

  HERO /USDT

  0.004443

  2.30 %

  ZLW /USDT

  0.035174

  1.38 %

  MILO /USDT

  0.000000018391

  4.78 %

  ONT /USDT

  0.2275

  1.29 %

  YFI /USDT

  8707.74

  1.61 %

  KAR /USDT

  0.1517

  -1.36 %

  JOY /USDT

  0.081511

  4.70 %

  MBOX /USDT

  0.47346

  1.77 %

  XYO /USDT

  0.005204

  1.58 %

  PI /USDT

  0.0044021

  -12.63 %

  EFI /USDT

  0.07551

  3.16 %

  SDN /USDT

  0.37778

  4.24 %

  MBX /USDT

  2.6695

  -8.38 %

  STRM /USDT

  0.01228

  -1.68 %

  FLY /USDT

  0.0013305

  1.58 %

  CHAMP /USDT

  0.024104

  4.43 %

  DCR /USDT

  21.303

  2.22 %

  BAL /USDT

  6.8528

  -2.10 %

  IOTX /USDT

  0.025627

  2.62 %

  SUDO /USDT

  0.9442

  -2.09 %

  STBU /USDT

  0.021274

  -6.21 %

  XETA /USDT

  0.044114

  4.87 %

  CIRUS /USDT

  0.077128

  -2.90 %

  FIN /USDT

  0.0011476

  -1.47 %

  AIOZ /USDT

  0.029047

  2.43 %

  NEER /USDT

  0.18188

  0.24 %

  KUBE /USDT

  0.008560

  0.83 %

  DAFI /USDT

  0.0111145

  -0.42 %

  MEAN /USDT

  0.02052

  2.54 %

  ETHF /USDT

  0.2695

  0.67 %

  AUCTION /USDT

  5.5932

  1.68 %

  DES /USDT

  0.0016227

  -0.93 %

  NXD /USDT

  0.000602

  -1.31 %

  LIFE /USDT

  0.00036974

  -8.37 %

  PNT /USDT

  0.2132

  4.20 %

  AQDC /USDT

  0.00401

  -11.08 %

  QUICK /USDT

  88.543

  0.58 %

  UNFI /USDT

  4.9390

  4.79 %

  CERE /USDT

  0.0061420

  1.31 %

  LABS /USDT

  0.00115443

  -1.47 %

  KONO /USDT

  0.023238

  -2.29 %

  PERC /USDT

  0.1762

  -6.52 %

  RADAR /USDT

  0.012373

  0.82 %

  ATM /USDT

  2.7266

  0.56 %

  ICX /USDT

  0.2171

  4.47 %

  BIT /USDT

  0.5285

  1.40 %

  DIA /USDT

  0.37246

  5.79 %

  HAO /USDT

  0.004462

  -6.96 %

  COMP /USDT

  42.934

  2.24 %

  RBN /USDT

  0.2260

  4.29 %

  COTI /USDT

  0.07684

  4.20 %

  CONV /USDT

  0.0007265

  5.93 %

  UFT /USDT

  0.4144

  3.23 %

  RON /USDT

  1.1147

  4.94 %

  GAFI /USDT

  5.285

  -0.80 %

  RNDX /USDT

  0.000138

  2.98 %

  AST /USDT

  0.137082

  13.75 %

  HAPI /USDT

  15.4227

  7.09 %

  OKB /USDT

  42.247

  -1.46 %

  PIT /USDT

  0.0000000005273

  0.17 %

  RARI /USDT

  1.6493

  1.22 %

  URUS /USDT

  17.748

  0.94 %

  VELODROME /USDT

  0.12600

  3.71 %

  CAPS /USDT

  0.040270

  16.66 %

  ZRX /USDT

  0.2351

  6.13 %

  IOST /USDT

  0.010540

  3.19 %

  TARA /USDT

  0.001490

  5.30 %

  PAF /USDT

  0.0003887

  3.76 %

  CUDOS /USDT

  0.00262

  1.15 %

  LAT /USDT

  0.01607

  -1.53 %

  HORD /USDT

  0.04552

  19.82 %

  SPUME /USDT

  0.007115

  -4.18 %

  SFG /USDT

  0.006831

  -2.34 %

  GNO /USDT

  112.37

  0.68 %

  HOD /USDT

  0.00541

  6.28 %

  SUKU /USDT

  0.07693

  -0.72 %

  ICE /USDT

  0.97379

  19.68 %

  WAXP /USDT

  0.068120

  4.01 %

  ERN /USDT

  1.80524

  1.15 %

  MATH /USDT

  0.11653

  1.41 %

  SWP /USDT

  0.001634

  -0.48 %

  ZCX /USDT

  0.08205

  6.90 %

  METO /USDT

  0.001373

  22.58 %

  AART /USDT

  0.001757

  -0.39 %

  KLV /USDT

  0.00645

  5.22 %

  CANTO /USDT

  0.25367

  5.60 %

  XWG /USDT

  0.0010834

  0.88 %

  OKT /USDT

  22.223

  3.66 %

  FRONT /USDT

  0.24045

  3.38 %

  BOND /USDT

  4.1100

  0.89 %

  BLOCK /USDT

  0.05552

  4.36 %

  NBS /USDT

  0.000471

  8.77 %

  SD /USDT

  1.0661

  1.60 %

  GRND /USDT

  0.145116

  -4.18 %

  VR /USDT

  0.00854

  6.75 %

  AE /USDT

  0.0804

  0.24 %

  ALEPH /USDT

  0.06797

  8.33 %

  THG /USDT

  0.0688

  0.14 %

  RAY /USDT

  0.23397

  0.23 %

  LEASH /USDT

  377.76

  -3.56 %

  STND /USDT

  0.027975

  -2.12 %

  PDEX /USDT

  1.7876

  1.48 %

  NFTB /USDT

  0.013269

  -7.70 %

  CELT /USDT

  0.000617

  6.93 %

  SNK /USDT

  0.01277

  0.07 %

  ELA /USDT

  1.16125

  1.47 %

  FIRO /USDT

  2.1874

  -0.34 %

  FLM /USDT

  0.095123

  3.44 %

  GMEE /USDT

  0.01246

  2.55 %

  OOKI /USDT

  0.0039175

  2.05 %

  ALAYA /USDT

  0.085660

  11.55 %

  NAOS /USDT

  0.024309

  -1.92 %

  FRA /USDT

  0.0028115

  5.19 %

  ARTEM /USDT

  0.001449

  0.55 %

  EPK /USDT

  0.015651

  2.92 %

  MINE /USDT

  0.002326

  -5.21 %

  BERRY /USDT

  0.0013368

  -0.73 %

  PHA /USDT

  0.1458

  2.96 %

  REVU /USDT

  0.02430

  0.82 %

  WALV /USDT

  0.054894

  1.24 %

  GGG /USDT

  0.16056

  -3.56 %

  LAZIO /USDT

  2.6177

  1.04 %

  UBXS /USDT

  0.035339

  1.60 %

  SUTER /USDT

  0.000770

  -0.51 %

  NBLU /USDT

  0.015837

  -0.39 %

  FOF /USDT

  0.8749

  7.46 %

  BXH /USDT

  0.002970

  1.22 %

  OG /USDT

  2.5621

  1.19 %

  WING /USDT

  6.3535

  0.90 %

  AMPL /USDT

  1.1229

  2.29 %

  ALU /USDT

  0.027075

  -0.34 %

  FIDA /USDT

  0.41354

  2.56 %

  SANTOS /USDT

  4.2184

  1.09 %

  CWEB /USDT

  0.017244

  3.59 %

  BITCI /USDT

  0.0061855

  0.05 %

  CNAME /USDT

  0.000626

  -2.03 %

  LOVELY /USDT

  0.000000071008

  -1.02 %

  DEGO /USDT

  1.9669

  2.51 %

  ZONE /USDT

  0.004516

  -10.45 %

  O3 /USDT

  0.0642

  -1.07 %

  UOS /USDT

  0.2252

  6.07 %

  TKO /USDT

  0.34191

  0.13 %

  MATTER /USDT

  0.13264

  -2.56 %

  POLS /USDT

  0.4224

  1.90 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018069

  1.01 %

  AAA /USDT

  0.000006237

  3.93 %

  DORA /USDT

  3.26687

  0.02 %

  MGG /USDT

  0.00334

  -5.11 %

  GQ /USDT

  0.0067870

  3.03 %

  GHST /USDT

  1.0723

  2.52 %

  ING /USDT

  0.0009839

  -6.96 %

  FSN /USDT

  0.3752

  4.10 %

  STEEM /USDT

  0.2119

  8.00 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  BEPRO /USDT

  0.0014006

  7.65 %

  BSCPAD /USDT

  0.1739

  1.45 %

  HC /USDT

  0.09250

  -2.83 %

  SIS /USDT

  0.0943

  -0.84 %

  PRT /USDT

  0.00235583

  37.40 %

  BZZ /USDT

  0.51006

  0.69 %

  PINE /USDT

  0.18738

  -0.73 %

  REEF /USDT

  0.0026467

  4.91 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00561

  13.33 %

  IOTA /USDT

  0.2209

  5.84 %

  CHR /USDT

  0.16140

  5.28 %

  ALPHA /USDT

  0.10709

  3.52 %

  XPLA /USDT

  0.57289

  -0.75 %

  ALCX /USDT

  20.666

  0.55 %

  SNT /USDT

  0.02749

  2.23 %

  ORBR /USDT

  2.6459

  -3.13 %

  BOX /USDT

  1.28289

  -19.99 %

  TT /USDT

  0.004460

  4.59 %

  SPELL /USDT

  0.0006738

  0.53 %

  MCRT /USDT

  0.003031

  -4.65 %

  INSUR /USDT

  0.08421

  8.07 %

  ELF /USDT

  0.29940

  1.53 %

  POND /USDT

  0.0096077

  2.27 %

  THE /USDT

  0.001648

  3.90 %

  CELL /USDT

  0.2440

  1.37 %

  XPRESS /USDT

  0.0713

  5.31 %

  NEBL /USDT

  0.9499

  1.09 %

  IDEA /USDT

  0.01075

  0.93 %

  FILDA /USDT

  0.0017994

  -0.29 %

  REQ /USDT

  0.09722

  0.87 %

  PRMX /USDT

  0.0039537

  1.65 %

  10SET /USDT

  0.5201

  -5.09 %

  MPL /USDT

  4.455

  3.48 %

  PROS /USDT

  0.4874

  2.45 %

  MTL /USDT

  1.20136

  4.23 %

  AKT /USDT

  0.30925

  1.63 %

  FRIN /USDT

  0.004301

  2.23 %

  RIDE /USDT

  0.0452

  4.38 %

  FINE /USDT

  0.005933

  -2.86 %

  LN /USDT

  39.893

  2.59 %

  BIRD /USDT

  15.601

  3.59 %

  TROY /USDT

  0.003481

  2.14 %

  PNG /USDT

  0.045457

  3.43 %

  ATEAM /USDT

  2.402

  11.20 %

  EPX /USDT

  0.0003115

  1.13 %

  MDF /USDT

  0.001022

  5.03 %

  AGLD /USDT

  0.4011

  0.85 %

  FORM /USDT

  0.0022078

  -3.07 %

  CVX /USDT

  5.3548

  4.68 %

  ORN /USDT

  0.9041

  0.08 %

  TFUEL /USDT

  0.05347

  3.88 %

  MTRG /USDT

  2.9820

  1.72 %

  ONG /USDT

  0.2878

  3.48 %

  BTG /USDT

  15.4889

  7.16 %

  XEC /USDT

  0.00003081

  3.07 %

  CGG /USDT

  0.0868

  2.60 %

  ACX /USDT

  0.06795

  -0.97 %

  OOE /USDT

  0.024488

  3.42 %

  PSI /USDT

  2.9831

  -1.75 %

  WAS /USDT

  0.023614

  1.34 %

  SYLO /USDT

  0.001805

  -0.55 %

  MV /USDT

  0.13289

  -5.28 %

  CZZ /USDT

  0.00531

  -1.48 %

  FOR /USDT

  0.02321

  3.29 %

  HEART /USDT

  0.013789

  6.28 %

  BORA /USDT

  0.18056

  5.37 %

  METAL /USDT

  0.0485

  -2.41 %

  STEP /USDT

  0.01449

  -0.13 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002422

  -2.49 %

  ACE /USDT

  0.00704

  -0.84 %

  CEL /USDT

  0.33622

  0.56 %

  HOPR /USDT

  0.06301

  -1.46 %

  XCUR /USDT

  0.04939

  1.54 %

  B3X /USDT

  0.001364

  -4.48 %

  TRB /USDT

  14.4474

  3.75 %

  FCON /USDT

  0.0000881

  7.57 %

  AAG /USDT

  0.00623

  4.35 %

  ULU /USDT

  37.3115

  -9.83 %

  PSTAKE /USDT

  0.08795

  5.62 %

  DAR /USDT

  0.16919

  0.36 %

  FER /USDT

  0.029488

  -6.52 %

  DRGN /USDT

  0.00714

  -8.57 %

  PUNDIX /USDT

  0.48740

  8.37 %

  PPAD /USDT

  0.00302

  14.82 %

  UTK /USDT

  0.09649

  4.56 %

  MBS /USDT

  0.049368

  -2.17 %

  KLAP /USDT

  0.000440

  -11.29 %

  MOOV /USDT

  0.006944

  2.37 %

  HNS /USDT

  0.030276

  -0.71 %

  VRX /USDT

  29.234

  -8.87 %

  KOK /USDT

  0.0712

  -0.69 %

  DAI /USDT

  0.9972

  -0.11 %

  NRFB /USDT

  0.00318

  -3.04 %

  PKF /USDT

  0.1174

  9.71 %

  AMKT /USDT

  93.816

  2.63 %

  LUNR /USDT

  0.13022

  -0.47 %

  OLE /USDT

  0.025942

  0.59 %

  UNO /USDT

  0.06731

  1.90 %

  LUS /USDT

  0.00228

  3.16 %

  SLK /USDT

  0.002296

  -5.90 %

  BBF /USDT

  0.238

  -4.80 %

  ALPACA /USDT

  0.3035

  -0.29 %

  WSIENNA /USDT

  0.51113

  2.69 %

  XVG /USDT

  0.0027839

  2.43 %

  SOUL /USDT

  0.17433

  1.17 %

  GO /USDT

  0.007066

  -1.62 %

  FUN /USDT

  0.0065179

  -0.01 %

  DPET /USDT

  0.06845

  3.97 %

  BTM /USDT

  0.020495

  4.88 %

  ROCO /USDT

  0.1708

  9.13 %

  1EARTH /USDT

  0.0025467

  -6.04 %

  WSG /USDT

  0.0000000020234

  5.52 %

  MARSH /USDT

  0.15807

  -2.58 %

  ONIT /USDT

  0.03468

  1.61 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095890

  7.65 %

  LAND /USDT

  1.3525

  -6.55 %

  ABT /USDT

  0.12778

  6.59 %

  XET /USDT

  0.0007223

  1.90 %

  AVA /USDT

  0.6180

  5.51 %

  ZODI /USDT

  0.00041

  13.88 %

  BSW /USDT

  0.18453

  1.52 %

  BENQI /USDT

  0.009178

  2.54 %

  SWRV /USDT

  0.116887

  1.94 %

  AMP /USDT

  0.003681

  1.71 %

  AXL /USDT

  0.00007569

  1.77 %

  COVAL /USDT

  0.013986

  1.50 %

  DEXE /USDT

  2.8249

  3.06 %

  PSG /USDT

  5.3040

  0.85 %

  CWS /USDT

  0.45663

  1.29 %

  ITSB /USDT

  0.003000

  3.48 %

  BIFIF /USDT

  0.00571

  10.65 %

  LITH /USDT

  0.0008119

  4.35 %

  RAM /USDT

  0.02397

  -1.88 %

  MTV /USDT

  0.0012137

  2.37 %

  AERGO /USDT

  0.12823

  10.57 %

  LM /USDT

  0.12660

  -11.57 %

  AVT /USDT

  1.2413

  9.71 %

  DEUS /USDT

  62.58

  6.28 %

  VTHO /USDT

  0.0013517

  3.26 %

  ORT /USDT

  0.015980

  -1.21 %

  COS /USDT

  0.006670

  1.10 %

  UMA /USDT

  2.1018

  0.48 %

  PAY /USDT

  0.011902

  -5.60 %

  BTCST /USDT

  0.6642

  -2.69 %

  AKRO /USDT

  0.0044277

  2.45 %

  NWC /USDT

  0.056729

  1.79 %

  RBLS /USDT

  0.13941

  -2.49 %

  XAVA /USDT

  0.4090

  1.69 %

  DDOS /USDT

  0.0371

  -16.06 %

  INV /USDT

  45.88

  -0.43 %

  PIZA /USDT

  0.00000703

  2.92 %

  SENATE /USDT

  0.055599

  5.17 %

  GM /USDT

  0.0000092854

  2.24 %

  IONX /USDT

  0.01768

  -10.97 %

  VEGA /USDT

  1.1486

  -0.45 %

  SMT /USDT

  0.000972

  -0.10 %

  NMR /USDT

  18.5592

  1.50 %

  CUSD /USDT

  0.99444

  -0.15 %

  CLH /USDT

  0.004041

  6.65 %

  KAI /USDT

  0.00553

  2.40 %

  UNQ /USDT

  0.004134

  -1.45 %

  FUSE /USDT

  0.07197

  0.86 %

  TRADE /USDT

  0.08043

  10.02 %

  DATA /USDT

  0.03842

  3.27 %

  METAG /USDT

  0.0003085

  -2.95 %

  XPNET /USDT

  0.005529

  -3.25 %

  OCT /USDT

  0.2212

  2.83 %

  MER /USDT

  0.00204

  -2.39 %

  FNCY /USDT

  0.069105

  1.41 %

  MBL /USDT

  0.003214

  3.01 %

  WHALE /USDT

  0.6976

  -0.04 %

  WEAR /USDT

  0.0009513

  -1.72 %

  REVV /USDT

  0.012924

  6.14 %

  ODDZ /USDT

  0.02116

  -3.99 %

  KICKS /USDT

  0.001577

  -2.29 %

  DPR /USDT

  0.00815

  -1.80 %

  RANKER /USDT

  0.004095