• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27316.9

  -1.36 %

  ETH /USDT

  1725.08

  -1.59 %

  ARB /USDT

  1.20086

  -3.27 %

  ID /USDT

  0.469459

  -13.79 %

  OAX /USDT

  0.391583

  -3.87 %

  CFX /USDT

  0.310579

  -6.78 %

  LQTY /USDT

  2.0321

  -3.45 %

  KEY /USDT

  0.0097338

  11.64 %

  LTC /USDT

  90.72

  -0.18 %

  AGIX /USDT

  0.42946

  -10.56 %

  MAGIC /USDT

  1.37558

  -7.07 %

  BLUR /USDT

  0.5113

  -2.79 %

  VGX /USDT

  0.34624

  6.99 %

  FIL /USDT

  5.3326

  -4.05 %

  USDC /USDT

  0.9986

  -0.02 %

  RDNT /USDT

  0.33233

  4.28 %

  FTM /USDT

  0.43426

  -5.92 %

  TEM /USDT

  0.09922

  -13.94 %

  FLR /USDT

  0.035948

  -0.56 %

  TOMI /USDT

  2.92775

  -9.89 %

  DOGE /USDT

  0.073258

  -3.17 %

  GNS /USDT

  6.8778

  -6.93 %

  GMM /USDT

  0.00149297

  18.60 %

  BNB /USDT

  321.33

  -0.21 %

  STX /USDT

  0.91960

  -9.60 %

  FLOKI /USDT

  0.0000352200

  -1.03 %

  SHIB /USDT

  0.0000104350

  -2.48 %

  TRX /USDT

  0.06299

  -0.70 %

  SQUAD /USDT

  0.026810

  -6.74 %

  DOT /USDT

  5.8915

  -2.32 %

  ASTRA /USDT

  0.30292

  -1.68 %

  EOS /USDT

  1.1051

  -5.86 %

  DZOO /USDT

  0.0401077

  23.19 %

  ACS /USDT

  0.00906206

  -1.90 %

  SOL /USDT

  20.302

  -1.46 %

  LINK /USDT

  7.0201

  -3.01 %

  DODO /USDT

  0.165204

  -4.60 %

  GALA /USDT

  0.038156

  -4.09 %

  ZBC /USDT

  0.014939

  -5.53 %

  MCG /USDT

  0.08003

  -34.17 %

  ADA /USDT

  0.35161

  -2.45 %

  DYDX /USDT

  2.2705

  -6.11 %

  APE /USDT

  3.9606

  -0.65 %

  XCN /USDT

  0.004441

  4.00 %

  HFT /USDT

  0.60886

  -2.75 %

  VRA /USDT

  0.0061344

  -2.25 %

  HAI /USDT

  0.03889

  11.46 %

  HOOK /USDT

  1.82317

  -2.53 %

  MDT /USDT

  0.06027

  -10.67 %

  SDAO /USDT

  0.6281

  -6.35 %

  SYN /USDT

  0.8267

  -6.08 %

  MINA /USDT

  0.79051

  -4.44 %

  JASMY /USDT

  0.0045607

  -2.13 %

  OP /USDT

  2.1641

  -3.15 %

  RNDR /USDT

  1.1396

  -6.65 %

  CSIX /USDT

  0.047755

  1.24 %

  MASK /USDT

  5.33790

  -8.58 %

  ACH /USDT

  0.032581

  1.34 %

  VOLT /USDT

  0.0000013852

  -4.69 %

  APT /USDT

  11.5083

  -5.48 %

  GPT /USDT

  0.0753810

  10.96 %

  XEN /USDT

  0.00000108

  5.88 %

  GRV /USDT

  0.67850

  0.15 %

  PAW /USDT

  0.0000000415311

  56.33 %

  BRISE /USDT

  0.00000049202

  5.67 %

  LUNA /USDT

  1.3259

  2.70 %

  LUNC /USDT

  0.00012444

  2.20 %

  SPA /USDT

  0.005885

  -4.77 %

  FTT /USDT

  1.2641

  1.08 %

  HIGH /USDT

  2.0561

  -2.12 %

  HNT /USDT

  1.4220

  8.35 %

  SRM /USDT

  0.20623

  2.71 %

  AVAX /USDT

  16.513

  -2.67 %

  AGLA /USDT

  0.13664

  1.24 %

  ATOM /USDT

  11.0116

  -1.33 %

  GFT /USDT

  0.046111

  -0.20 %

  FLUX /USDT

  0.58985

  -1.14 %

  DF /USDT

  0.0815

  7.23 %

  WEMIX /USDT

  1.3639

  -2.20 %

  ETC /USDT

  19.757

  -2.07 %

  CKB /USDT

  0.0053535

  -0.86 %

  1INCH /USDT

  0.49489

  -2.45 %

  CARE /USDT

  0.005104

  -7.43 %

  EUL /USDT

  3.7918

  33.60 %

  FITFI /USDT

  0.01422

  6.27 %

  SUSHI /USDT

  1.0012

  -2.85 %

  UNI /USDT

  5.7045

  -3.05 %

  BONE /USDT

  1.1121

  -14.78 %

  EVER /USDT

  0.087011

  0.14 %

  VOXEL /USDT

  0.24144

  0.39 %

  NFT /USDT

  0.00000039019

  -0.50 %

  BTT /USDT

  0.0000006076

  -0.83 %

  HIFI /USDT

  0.40743

  -0.96 %

  SUN /USDT

  0.0063251

  -2.35 %

  ASTR /USDT

  0.060387

  -2.29 %

  LDO /USDT

  2.0296

  -4.63 %

  HBAR /USDT

  0.059306

  -1.22 %

  VELO /USDT

  0.007360

  -0.78 %

  MOTG /USDT

  0.43155

  -0.01 %

  CRV /USDT

  0.9078

  0.24 %

  NEAR /USDT

  1.9087

  -3.39 %

  MAN /USDT

  0.0400269

  6.97 %

  VAI /USDT

  0.089417

  -6.97 %

  IMX /USDT

  1.03773

  -6.65 %

  OUSD /USDT

  0.99896

  0.00 %

  TRU /USDT

  0.083207

  -0.41 %

  MPI /USDT

  0.0040557

  -12.56 %

  BDX /USDT

  0.062500

  12.91 %

  FET /USDT

  0.36101

  -1.38 %

  USDD /USDT

  0.99160

  0.12 %

  XDB /USDT

  0.0012779

  -7.49 %

  GRT /USDT

  0.137052

  -4.34 %

  WBT /USDT

  5.074

  4.44 %

  DHX /USDT

  3.7922

  -0.18 %

  XRD /USDT

  0.041071

  -1.75 %

  CVP /USDT

  0.44709

  1.59 %

  KDA /USDT

  0.93523

  -4.24 %

  OCEAN /USDT

  0.34316

  -2.51 %

  STORE /USDT

  0.033879

  0.93 %

  CHO /USDT

  0.62000

  -4.61 %

  ALI /USDT

  0.037748

  -9.23 %

  SCLP /USDT

  0.23884

  12.18 %

  GMT /USDT

  0.37478

  -2.98 %

  CSPR /USDT

  0.034553

  -0.67 %

  OAS /USDT

  0.072354

  -7.66 %

  QRDO /USDT

  0.10228

  -3.88 %

  POKT /USDT

  0.0492

  -0.80 %

  SSV /USDT

  33.6575

  -1.61 %

  MATIC /USDT

  1.07083

  -1.79 %

  SKL /USDT

  0.039846

  -0.44 %

  RIF /USDT

  0.125882

  -4.93 %

  HAM /USDT

  0.0000000035044

  -2.32 %

  IGU /USDT

  0.07212

  -0.63 %

  GT /USDT

  5.1073

  -1.84 %

  RACA /USDT

  0.00018983

  0.08 %

  METIS /USDT

  26.168

  -3.31 %

  SAND /USDT

  0.6191

  -2.01 %

  SIDUS /USDT

  0.0017945

  -1.51 %

  AOG /USDT

  0.01682

  -1.00 %

  HT /USDT

  3.6411

  -0.69 %

  PYR /USDT

  3.4865

  -2.83 %

  MDAO /USDT

  0.30806

  7.33 %

  UNDEAD /USDT

  0.20618

  -0.32 %

  INJ /USDT

  3.8209

  -8.68 %

  DASH /USDT

  57.86

  -4.53 %

  MANA /USDT

  0.57639

  -1.47 %

  ALGO /USDT

  0.20381

  -2.87 %

  XLM /USDT

  0.090743

  2.14 %

  QTUM /USDT

  3.070

  -4.27 %

  CHZ /USDT

  0.11804

  -1.38 %

  FEAR /USDT

  0.15967

  2.78 %

  USTC /USDT

  0.023445

  15.51 %

  MMPRO /USDT

  0.25298

  2.40 %

  ICP /USDT

  4.8316

  -2.78 %

  NVIR /USDT

  0.052741

  -2.23 %

  PSL /USDT

  0.000454

  4.84 %

  AQDC /USDT

  0.00750

  15.74 %

  ANC /USDT

  0.02127

  8.79 %

  DUSK /USDT

  0.1903

  -6.94 %

  XDC /USDT

  0.039510

  3.88 %

  CORE /USDT

  1.9437

  -0.37 %

  BCH /USDT

  124.03

  -0.33 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052560

  -3.27 %

  WIN /USDT

  0.00008290

  -1.42 %

  SOS /USDT

  0.00000019895

  0.94 %

  GRAIL /USDT

  2833.84

  1.39 %

  CEEK /USDT

  0.08943

  0.23 %

  MELI /USDT

  0.005989

  51.12 %

  SMART /USDT

  1.6518

  6.30 %

  POLYX /USDT

  0.1605

  -1.47 %

  LOOKS /USDT

  0.13955

  -4.79 %

  D2T /USDT

  0.024500

  -2.00 %

  DMTR /USDT

  0.0328830

  -1.93 %

  YFII /USDT

  1093.64

  -1.21 %

  AZERO /USDT

  1.4383

  -0.39 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019826

  0.22 %

  SERO /USDT

  0.03643

  -2.28 %

  XCH /USDT

  37.725

  -0.93 %

  SIN /USDT

  0.005680

  0.44 %

  BONK /USDT

  0.0000005455

  -5.50 %

  PROM /USDT

  4.8159

  -1.92 %

  CTI /USDT

  0.026130

  -0.81 %

  IRIS /USDT

  0.03646

  2.10 %

  JST /USDT

  0.02542

  -1.20 %

  BSV /USDT

  36.336

  0.05 %

  OMG /USDT

  1.8487

  -8.46 %

  HOT /USDT

  0.001747

  -2.89 %

  RJV /USDT

  0.090954

  7.91 %

  ATLAS /USDT

  0.0033420

  1.53 %

  ZEC /USDT

  34.98

  -2.37 %

  AURORA /USDT

  0.1814

  -3.15 %

  SNX /USDT

  2.4069

  -4.29 %

  MDX /USDT

  0.07172

  2.07 %

  CELR /USDT

  0.027643

  6.95 %

  YGG /USDT

  0.24976

  -1.07 %

  ORO /USDT

  0.003903

  -7.11 %

  KAS /USDT

  0.016615

  -0.53 %

  FRM /USDT

  0.04903

  -7.87 %

  KON /USDT

  0.08474

  0.79 %

  KING /USDT

  0.013372

  1.33 %

  LRC /USDT

  0.34571

  0.60 %

  DBC /USDT

  0.0048406

  -4.59 %

  ING /USDT

  0.0010226

  -0.79 %

  ATM /USDT

  2.8041

  -12.10 %

  PEOPLE /USDT

  0.021354

  -3.09 %

  ALICE /USDT

  1.4619

  -3.98 %

  GOAL /USDT

  0.2013

  -1.75 %

  BS /USDT

  0.43432

  -1.26 %

  TLOS /USDT

  0.15605

  0.04 %

  EJS /USDT

  0.005157

  8.59 %

  STIK /USDT

  1.05713

  0.14 %

  RLC /USDT

  1.8121

  -15.09 %

  CRPT /USDT

  0.08632

  -7.04 %

  BBC /USDT

  0.015360

  1.53 %

  AIOZ /USDT

  0.031121

  12.98 %

  RPL /USDT

  38.100

  -0.36 %

  SLP /USDT

  0.0026134

  -2.37 %

  XCAD /USDT

  1.88482

  -1.35 %

  DEBT /USDT

  15.967

  0.86 %

  CQT /USDT

  0.1493

  -0.40 %

  FDT /USDT

  0.05095

  1.21 %

  ETHW /USDT

  3.3523

  -1.73 %

  OVR /USDT

  0.3012

  -0.85 %

  OPTIMUS /USDT

  0.36499

  -1.94 %

  WSI /USDT

  0.04868

  -2.73 %

  GMX /USDT

  68.391

  -3.37 %

  COREUM /USDT

  0.35188

  -2.21 %

  OPUL /USDT

  0.153242

  -1.04 %

  VP /USDT

  6.992

  1.23 %

  SGB /USDT

  0.007462

  -0.74 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000868

  -2.69 %

  ZEN /USDT

  9.998

  -3.48 %

  FNZ /USDT

  0.004909

  0.12 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004095

  3.35 %

  BNX /USDT

  0.5711

  -5.77 %

  THETA /USDT

  0.9923

  -1.74 %

  CRO /USDT

  0.068115

  0.24 %

  AXS /USDT

  8.187

  -0.48 %

  QKC /USDT

  0.011005

  3.68 %

  WAVES /USDT

  2.112

  -0.89 %

  OVO /USDT

  0.188759

  -0.03 %

  GST /USDT

  0.020294

  -2.34 %

  NEER /USDT

  0.18207

  0.18 %

  FTRB /USDT

  0.005921

  -0.63 %

  DIO /USDT

  0.00548

  -3.00 %

  ROSE /USDT

  0.055523

  -2.08 %

  DEVT /USDT

  0.00512

  80.91 %

  REELT /USDT

  0.024862

  4.44 %

  POP /USDT

  0.000001965

  9.71 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.201

  3.02 %

  XPLA /USDT

  0.59070

  9.47 %

  KAR /USDT

  0.1436

  -4.90 %

  ONSTON /USDT

  0.00910

  4.83 %

  PIAS /USDT

  0.01449

  -8.23 %

  VINU /USDT

  0.00000001268

  1.35 %

  JOE /USDT

  0.37242

  -5.78 %

  NOM /USDT

  1.02797

  -1.11 %

  ZKS /USDT

  0.065930

  -8.90 %

  AAVE /USDT

  70.66

  -3.65 %

  EGLD /USDT

  41.729

  -1.38 %

  FIS /USDT

  0.49960

  0.78 %

  FIO /USDT

  0.03237

  -0.67 %

  CVTX /USDT

  0.162930

  9.54 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010672

  1.07 %

  NBLU /USDT

  0.016799

  8.63 %

  QLC /USDT

  0.0930000

  12.32 %

  COCOS /USDT

  1.4207

  -0.98 %

  SWASH /USDT

  0.01652

  -7.13 %

  OSMO /USDT

  0.7847

  -0.97 %

  IAG /USDT

  0.008569

  -3.12 %

  STG /USDT

  0.6334

  -4.62 %

  DSLA /USDT

  0.00154868

  10.06 %

  RBC /USDT

  0.019149

  3.85 %

  REN /USDT

  0.09765

  -3.80 %

  FEG /USDT

  0.0006860

  5.24 %

  BEL /USDT

  0.58246

  -4.09 %

  DC /USDT

  0.0010522

  -2.74 %

  BLOK /USDT

  0.0024739

  -5.05 %

  PERL /USDT

  0.037585

  1.63 %

  DARK /USDT

  0.030776

  -1.40 %

  VXT /USDT

  0.018966

  1.80 %

  BLZ /USDT

  0.079516

  -3.74 %

  PRQ /USDT

  0.1040

  -6.64 %

  PBR /USDT

  0.11258

  2.64 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  -1.61 %

  RFOX /USDT

  0.014041

  -1.18 %

  REALM /USDT

  0.01496

  0.87 %

  SEELE /USDT

  0.003384

  -5.79 %

  ROSN /USDT

  0.06434

  -23.83 %

  GLMR /USDT

  0.36713

  -3.08 %

  CHESS /USDT

  0.2519

  -3.52 %

  GITCOIN /USDT

  2.3049

  5.37 %

  AR /USDT

  7.939

  -2.75 %

  GAL /USDT

  1.6772

  -2.43 %

  DEP /USDT

  0.003597

  1.81 %

  SFG /USDT

  0.012457

  53.16 %

  ESG /USDT

  0.73143

  0.43 %

  BDP /USDT

  0.20412

  -5.57 %

  WOM /USDT

  0.024852

  -2.04 %

  FIU /USDT

  0.003154

  -7.42 %

  PORTO /USDT

  2.2464

  -5.46 %

  TWT /USDT

  1.1829

  0.30 %

  WIT /USDT

  0.003246

  5.90 %

  ONE /USDT

  0.020144

  -2.23 %

  FRIN /USDT

  0.006164

  15.21 %

  DKS /USDT

  0.002250

  -15.98 %

  EGAME /USDT

  0.000115038

  1.34 %

  EQ /USDT

  0.0014049

  -4.84 %

  COMBO /USDT

  0.062931

  5.29 %

  ML /USDT

  0.16175

  1.83 %

  MOB /USDT

  1.4064

  -1.45 %

  XEM /USDT

  0.038039

  -2.10 %

  ELON /USDT

  0.00000033279

  -3.53 %

  XTAG /USDT

  0.03082

  -2.18 %

  ERG /USDT

  1.5215

  -0.09 %

  BAND /USDT

  1.7271

  0.78 %

  STRAX /USDT

  0.55472

  0.37 %

  ATD /USDT

  0.1734

  3.58 %

  YFDAI /USDT

  203.628

  -0.69 %

  PENDLE /USDT

  0.26701

  -14.01 %

  SOLO /USDT

  0.17801

  0.33 %

  DIA /USDT

  0.36062

  -0.65 %

  BUY /USDT

  0.020043

  0.03 %

  RUNE /USDT

  1.3679

  -0.94 %

  MHUNT /USDT

  0.01010

  -0.29 %

  DAO /USDT

  1.53837

  0.55 %

  HOD /USDT

  0.00553

  -3.32 %

  MLK /USDT

  0.25966

  0.00 %

  UFO /USDT

  0.000001490

  -0.73 %

  GLQ /USDT

  0.0101429

  -4.55 %

  WOZX /USDT

  0.051626

  0.06 %

  KLO /USDT

  0.008700

  -1.89 %

  TARI /USDT

  2.707

  -25.13 %

  TSUKA /USDT

  0.066969

  3.29 %

  BICO /USDT

  0.36091

  -2.06 %

  XYO /USDT

  0.005156

  0.11 %

  ELT /USDT

  0.049434

  -2.01 %

  LIME /USDT

  0.009795

  -4.86 %

  XPNET /USDT

  0.006902

  18.22 %

  PUSH /USDT

  0.34432

  -2.68 %

  LABS /USDT

  0.00107516

  5.90 %

  VET /USDT

  0.02255

  -1.57 %

  JAM /USDT

  0.0025328

  -2.26 %

  MKR /USDT

  659.54

  -0.96 %

  ANKR /USDT

  0.03204

  -4.61 %

  MOVR /USDT

  7.9918

  -1.51 %

  NOS /USDT

  0.01722

  0.00 %

  DCR /USDT

  21.093

  -0.54 %

  SOV /USDT

  0.85152

  -8.07 %

  DAG /USDT

  0.04962

  1.59 %

  ZIL /USDT

  0.026569

  -1.94 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014707

  -0.37 %

  GAME /USDT

  0.03501

  -0.28 %

  VEMP /USDT

  0.01344

  -1.46 %

  REAP /USDT

  0.02169

  -2.82 %

  REEF /USDT

  0.0025442

  -4.32 %

  KUB /USDT

  1.7299

  0.76 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  WOO /USDT

  0.18993

  -3.94 %

  HECH /USDT

  0.05205

  -1.56 %

  BBANK /USDT

  0.005264

  -9.53 %

  CULT /USDT

  0.000006687

  -2.06 %

  BAT /USDT

  0.2333

  -3.59 %

  BOA /USDT

  0.029100

  0.76 %

  MNW /USDT

  1.8278

  -2.84 %

  WNCG /USDT

  0.13717

  1.15 %

  DCRN /USDT

  0.2800

  -5.66 %

  NKN /USDT

  0.102608

  -3.73 %

  XCV /USDT

  0.004604

  0.08 %

  DX /USDT

  0.00040012

  16.17 %

  SDN /USDT

  0.35489

  -3.87 %

  AIRTNT /USDT

  0.000658

  -4.22 %

  ORAI /USDT

  4.3169

  0.16 %

  WATT /USDT

  0.02557

  -5.29 %

  ARV /USDT

  0.00007915

  -1.82 %

  REI /USDT

  0.03122

  -0.66 %

  NUM /USDT

  0.043977

  -0.76 %

  ZAM /USDT

  0.002519

  -4.79 %

  LOCG /USDT

  0.01963

  1.34 %

  ROUTE /USDT

  2.5922

  -3.78 %

  FREE /USDT

  0.00000017929

  1.08 %

  POLC /USDT

  0.029628

  2.59 %

  SLIM /USDT

  0.0472

  -1.66 %

  CHAMP /USDT

  0.022771

  -16.50 %

  PYM /USDT

  0.0016065

  -11.44 %

  ENS /USDT

  12.980

  -2.39 %

  LINA /USDT

  0.0097851

  -5.61 %

  PERP /USDT

  0.83319

  -4.36 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -4.69 %

  PLCU /USDT

  172.39

  7.77 %

  MSWAP /USDT

  0.0003366

  -3.52 %

  LPT /USDT

  6.772

  -0.66 %

  IHC /USDT

  0.00004525

  -1.71 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004898

  -2.23 %

  NEXO /USDT

  0.7378

  2.95 %

  STND /USDT

  0.028940

  2.79 %

  LGX /USDT

  0.007010

  1.85 %

  MV /USDT

  0.12693

  22.36 %

  CFG /USDT

  0.2927

  -3.17 %

  CAKE /USDT

  3.6854

  0.05 %

  STARL /USDT

  0.000002296

  -2.58 %

  PBX /USDT

  0.001947

  3.39 %

  MESA /USDT

  0.003145

  -0.19 %

  PDEX /USDT

  1.7481

  2.00 %

  WLKN /USDT

  0.051260

  0.37 %

  KAVA /USDT

  0.8547

  -2.09 %

  ILV /USDT

  59.28

  -7.69 %

  TON /USDT

  2.0587

  -3.71 %

  ABBC /USDT

  0.074294

  0.60 %

  ORT /USDT

  0.015672

  -19.64 %

  ENJ /USDT

  0.37860

  -2.33 %

  FRA /USDT

  0.0026389

  3.62 %

  PAF /USDT

  0.0004118

  -4.05 %

  TRACE /USDT

  0.02830

  1.03 %

  SYS /USDT

  0.16639

  -4.75 %

  NEO /USDT

  11.92

  -4.10 %

  BONDLY /USDT

  0.006580

  -0.57 %

  NVG /USDT

  0.0849

  3.53 %

  LUFFY /USDT

  0.0001198

  3.81 %

  MTL /USDT

  1.25872

  7.80 %

  MC /USDT

  0.28378

  -1.18 %

  GOV /USDT

  0.007635

  4.90 %

  RADAR /USDT

  0.012053

  6.14 %

  DOME /USDT

  0.001293

  -5.20 %

  DENT /USDT

  0.00102096

  -3.98 %

  IMPT /USDT

  0.0077090

  -0.29 %

  SHILL /USDT

  0.016190

  -2.21 %

  WRT /USDT

  0.16237

  0.38 %

  DYP /USDT

  0.11992

  1.94 %

  CRU /USDT

  1.23497

  -3.15 %

  UFI /USDT

  0.03027

  1.85 %

  QNT /USDT

  121.438

  -0.70 %

  KNIGHT /USDT

  0.00875

  -1.90 %

  SFUND /USDT

  1.0769

  -0.15 %

  FIRE /USDT

  0.0134545

  2.53 %

  10SET /USDT

  0.5659

  -7.83 %

  GOB /USDT

  0.004166

  -10.62 %

  API3 /USDT

  1.48713

  -3.21 %

  RBN /USDT

  0.2099

  -4.15 %

  RLY /USDT

  0.013921

  -5.51 %

  WAXL /USDT

  0.61187

  0.49 %

  PRIME /USDT

  1.5856

  -12.29 %

  WZRD /USDT

  0.00392

  7.98 %

  STBU /USDT

  0.024586

  2.18 %

  WOOF /USDT

  0.0006946

  -6.03 %

  CREAM /USDT

  12.144

  2.56 %

  NUX /USDT

  0.012682

  0.23 %

  AKITA /USDT

  0.00000020037

  -2.84 %

  KT /USDT

  0.002632

  23.45 %

  THN /USDT

  0.036514

  -0.23 %

  ASTO /USDT

  0.047742

  0.93 %

  XPR /USDT

  0.001443

  -2.23 %

  SUTER /USDT

  0.000754

  -12.52 %

  UFT /USDT

  0.4075

  -0.77 %

  LAND /USDT

  1.2781

  -14.63 %

  KZEN /USDT

  0.014827

  1.95 %

  ACA /USDT

  0.10175

  2.14 %

  HSF /USDT

  0.7098

  1.13 %

  PHA /USDT

  0.1448

  -2.42 %

  HTR /USDT

  0.08062

  -4.08 %

  KMA /USDT

  0.0024794

  -7.78 %

  C98 /USDT

  0.20729

  -4.81 %

  CERE /USDT

  0.0060019

  -3.21 %

  COS /USDT

  0.006896

  4.78 %

  PROS /USDT

  0.4990

  0.18 %

  FEVR /USDT

  0.00066254

  -0.17 %

  CTC /USDT

  0.3543

  -1.44 %

  SANTOS /USDT

  4.2431

  -3.97 %

  KWS /USDT

  0.000425

  -0.23 %

  METAX /USDT

  0.2243

  2.23 %

  ECOX /USDT

  0.89184

  0.33 %

  MONS /USDT

  0.012941

  0.18 %

  HADES /USDT

  0.8240

  -1.50 %

  DELFI /USDT

  0.00408

  16.23 %

  FRONT /USDT

  0.24204

  -1.49 %

  RSS3 /USDT

  0.13865

  -2.85 %

  FXF /USDT

  0.003457

  4.15 %

  ALPH /USDT

  0.24364

  -1.74 %

  XTZ /USDT

  1.1023

  -2.26 %

  AE /USDT

  0.0881

  -7.94 %

  KLAY /USDT

  0.2242

  -0.57 %

  BTS /USDT

  0.011193

  0.05 %

  MXC /USDT

  0.019122

  -1.93 %

  CPOOL /USDT

  0.03715

  -2.69 %

  RON /USDT

  1.0268

  -4.35 %

  MATH /USDT

  0.11795

  -4.57 %

  AGLD /USDT

  0.3808

  -7.50 %

  RVN /USDT

  0.02521

  -3.63 %

  WAM /USDT

  0.005047

  0.23 %

  MEAN /USDT

  0.02001

  -1.37 %

  ORN /USDT

  0.9207

  -0.24 %

  WELL /USDT

  0.0084964

  -0.55 %

  UBXS /USDT

  0.037609

  -5.70 %

  ZMT /USDT

  0.044722

  -21.80 %

  DESO /USDT

  9.4564

  -0.92 %

  COTI /USDT

  0.07172

  -0.99 %

  HELLO /USDT

  0.042911

  -1.32 %

  BOBA /USDT

  0.22809

  -1.94 %

  APRT /USDT

  0.0010599

  -0.23 %

  SPO /USDT

  0.00098875

  -11.33 %

  GARI /USDT

  0.05229

  -2.87 %

  CAPS /USDT

  0.039440

  0.53 %

  DES /USDT

  0.0016039

  4.57 %

  METAG /USDT

  0.0002997

  3.70 %

  AST /USDT

  0.109041

  4.82 %

  KFC /USDT

  9.3509

  -5.45 %

  AART /USDT

  0.001829

  -3.07 %

  MOJO /USDT

  0.003419

  -3.49 %

  OG /USDT

  2.5559

  -4.53 %

  DAI /USDT

  0.9961

  -0.10 %

  CLV /USDT

  0.06195

  0.03 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018900

  0.84 %

  KUBE /USDT

  0.008716

  0.16 %

  ITRUMP /USDT

  0.0736

  -2.64 %

  CELL /USDT

  0.2290

  0.97 %

  BAGS /USDT

  0.4035

  3.67 %

  OCT /USDT

  0.2134

  -1.43 %

  URUS /USDT

  17.628

  -3.62 %

  CIRUS /USDT

  0.095084

  -6.16 %

  GQ /USDT

  0.0065231

  4.41 %

  BOSON /USDT

  0.2255

  -5.56 %

  LEASH /USDT

  403.76

  -2.38 %

  SNK /USDT

  0.01323

  -1.04 %

  RDN /USDT

  0.01704

  -0.87 %

  YFI /USDT

  8169.52

  -2.39 %

  CTSI /USDT

  0.1426

  -3.90 %

  WWY /USDT

  0.005204

  1.24 %

  DERC /USDT

  0.22960

  -1.45 %

  SWP /USDT

  0.001817

  -4.51 %

  IOI /USDT

  0.1280

  0.23 %

  LAZIO /USDT

  2.5736

  -4.79 %

  EWT /USDT

  3.3872

  -0.99 %

  STRM /USDT

  0.01292

  1.73 %

  CELO /USDT

  0.58693

  -3.60 %

  QUICK /USDT

  85.029

  -0.11 %

  TOMO /USDT

  0.5572

  -0.21 %

  SOUL /USDT

  0.17984

  4.67 %

  ATEAM /USDT

  2.130

  -2.91 %

  LEVER /USDT

  0.0018266

  -4.53 %

  SCY /USDT

  0.00014310

  -22.25 %

  BSW /USDT

  0.18102

  0.56 %

  ROOBEE /USDT

  0.001021

  -0.39 %

  UNO /USDT

  0.06686

  0.19 %

  UMA /USDT

  1.9907

  -1.01 %

  AAG /USDT

  0.00608

  0.00 %

  EPK /USDT

  0.016012

  -5.62 %

  FOF /USDT

  0.5103

  -18.35 %

  IDEA /USDT

  0.01085

  4.62 %

  STOS /USDT

  0.56463

  -0.71 %

  KSM /USDT

  32.116

  -3.57 %

  MTRG /USDT

  2.9449

  -0.32 %

  MIS /USDT

  0.27369

  8.68 %

  RARE /USDT

  0.11004

  -1.26 %

  ARPA /USDT

  0.03984

  -2.52 %

  LIT /USDT

  0.99932

  -3.95 %

  HAO /USDT

  0.005014

  2.53 %

  BTG /USDT

  15.7030

  -1.08 %

  INSUR /USDT

  0.07659

  -2.38 %

  TORN /USDT

  6.7712

  -0.30 %

  CNAME /USDT

  0.000624

  -3.55 %

  ELF /USDT

  0.30362

  -1.38 %

  MER /USDT

  0.00269

  0.37 %

  LOKA /USDT

  0.50566

  2.68 %

  GZONE /USDT

  0.035120

  -0.54 %

  WAXP /USDT

  0.067496

  0.44 %

  AUCTION /USDT

  5.2370

  -0.88 %

  NULS /USDT

  0.2613

  -2.75 %

  DOCK /USDT

  0.02125

  5.66 %

  ARTEM /USDT

  0.001483

  0.13 %

  NEBL /USDT

  0.9978

  -1.90 %

  ISP /USDT

  0.0010381

  3.53 %

  WING /USDT

  6.0908

  -1.27 %

  SLK /USDT

  0.003056

  -0.42 %

  DUNE /USDT

  0.00089277

  8.15 %

  KLV /USDT

  0.00564

  -1.22 %

  WEAR /USDT

  0.0009677

  -3.17 %

  CELT /USDT

  0.000621

  -2.96 %

  SAITO /USDT

  0.013187

  1.92 %

  SIS /USDT

  0.0907

  -4.02 %

  RBLS /USDT

  0.12486

  -2.71 %

  CWEB /USDT

  0.015947

  6.05 %

  HERO /USDT

  0.004524

  -0.02 %

  PNT /USDT

  0.2062

  -1.00 %

  FSN /USDT

  0.3097

  1.80 %

  METO /USDT

  0.001192

  -3.40 %

  COMP /USDT

  41.723

  -1.93 %

  NXD /USDT

  0.000725

  -6.45 %

  DREP /USDT

  0.4476

  -0.77 %

  PERC /USDT

  0.1913

  -1.54 %

  BOX /USDT

  1.58798

  -17.35 %

  PSI /USDT

  3.0119

  -3.12 %

  ONT /USDT

  0.2178

  -3.54 %

  MPH /USDT

  0.018480

  -2.28 %

  VEGA /USDT

  1.0682

  -9.28 %

  MTV /USDT

  0.0011963

  -0.24 %

  CEL /USDT

  0.33447

  -3.28 %

  SPUME /USDT

  0.006910

  -4.02 %

  WILD /USDT

  0.3379

  -2.67 %

  TLM /USDT

  0.018659

  -4.06 %

  WALV /USDT

  0.041743

  -0.60 %

  RSR /USDT

  0.0037910

  -4.15 %

  IDV /USDT

  0.0019270

  13.82 %

  POLK /USDT

  0.04643

  -3.06 %

  ZCX /USDT

  0.07717

  3.56 %

  DHB /USDT

  0.0006738

  1.33 %

  MTD /USDT

  0.19762

  -5.31 %

  UNFI /USDT

  4.6718

  -3.82 %

  REVV /USDT

  0.012455

  -2.53 %

  LIFE /USDT

  0.00036201

  -1.95 %

  SD /USDT

  1.0467

  9.11 %

  XWG /USDT

  0.0011720

  0.50 %

  RAD /USDT

  1.8610

  -1.16 %

  PIT /USDT

  0.0000000005322

  -1.26 %

  SUKU /USDT

  0.07901

  -1.31 %

  MBX /USDT

  2.4545

  -1.04 %

  PPAD /USDT

  0.00316

  8.21 %

  DKA /USDT

  0.03732

  2.83 %

  RIDE /USDT

  0.0458

  1.77 %

  SCRT /USDT

  0.6282

  -2.87 %

  TARA /USDT

  0.001322

  1.45 %

  FNF /USDT

  0.0000000003050

  0.00 %

  ALPHA /USDT

  0.10254

  -2.72 %

  EFI /USDT

  0.07494

  -1.09 %

  TKO /USDT

  0.34036

  1.96 %

  VLX /USDT

  0.02083

  -1.37 %

  ZLW /USDT

  0.029539

  -5.11 %

  ARRR /USDT

  0.36986

  6.85 %

  QTC /USDT

  0.6795

  0.47 %

  OKB /USDT

  41.069

  -2.92 %

  CHR /USDT

  0.15494

  -2.50 %

  IOTX /USDT

  0.023821

  -3.55 %

  XMON /USDT

  2715.93

  1.93 %

  MDF /USDT

  0.000973

  -2.21 %

  BITCI /USDT

  0.0060053

  -2.90 %

  KOK /USDT

  0.0702

  -0.42 %

  MBOX /USDT

  0.46612

  -2.51 %

  JOY /USDT

  0.064828

  -1.93 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002736

  10.14 %

  DFL /USDT

  0.002516

  2.81 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00516

  0.78 %

  BERRY /USDT

  0.0014133

  -3.06 %

  FXS /USDT

  7.653

  -2.67 %

  SXP /USDT

  0.25981

  -3.39 %

  XPRESS /USDT

  0.0665

  -1.77 %

  THE /USDT

  0.001750

  -6.81 %

  ERN /USDT

  1.72227

  -1.93 %

  CTK /USDT

  0.76347

  -0.94 %

  REQ /USDT

  0.09447

  -2.42 %

  ATA /USDT

  0.15003

  -4.04 %

  XOR /USDT

  3.417

  -4.71 %

  BTO /USDT

  0.00066742

  -12.25 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.42 %

  TROY /USDT

  0.003518

  1.06 %

  ZLK /USDT

  0.02626

  14.02 %

  PRMX /USDT

  0.0042128

  -5.11 %

  REVOLAND /USDT

  0.03545

  -3.35 %

  LSS /USDT

  0.18750

  -1.69 %

  TRB /USDT

  13.8758

  -3.15 %

  FLY /USDT

  0.0013199

  2.23 %

  BCX /USDT

  0.00024069

  -7.27 %

  DFA /USDT

  0.04836

  2.15 %

  WSIENNA /USDT

  0.48376

  -1.45 %

  MILO /USDT

  0.000000017612

  17.86 %

  YIN /USDT

  0.02330

  -8.30 %

  XYM /USDT

  0.034216

  -1.92 %

  VTHO /USDT

  0.0013352

  -1.51 %

  HYDRA /USDT

  1.7463

  0.37 %

  IOST /USDT

  0.010179

  -2.02 %

  KBOX /USDT

  0.00008353

  0.34 %

  ORBR /USDT

  2.9515

  -1.69 %

  TAKI /USDT

  0.006565

  2.72 %

  BSCPAD /USDT

  0.1871

  -2.85 %

  ASR /USDT

  2.5397

  -5.07 %

  BAL /USDT

  6.6707

  1.21 %

  RAY /USDT

  0.23618

  -0.49 %

  PINE /USDT

  0.17240

  5.48 %

  HIVE /USDT

  0.3907

  0.07 %

  OKT /USDT

  22.112

  -0.86 %

  OLE /USDT

  0.026777

  2.41 %

  LAT /USDT

  0.01564

  -7.51 %

  ALPINE /USDT

  2.1612

  -4.59 %

  DPET /USDT

  0.07095

  5.06 %

  ETHF /USDT

  0.2672

  -5.48 %

  ACE /USDT

  0.00721

  -0.55 %

  AKT /USDT

  0.30717

  3.59 %

  DDOS /USDT

  0.0407

  -31.01 %

  ROCO /USDT

  0.1444

  0.97 %

  LSK /USDT

  1.0617

  0.09 %

  BVT /USDT

  0.009372

  5.13 %

  MTS /USDT

  0.006239

  0.20 %

  IOTA /USDT

  0.2187

  -2.32 %

  ALD /USDT

  0.05963

  -0.28 %

  JUV /USDT

  2.5254

  -2.63 %

  IDEX /USDT

  0.05233

  1.78 %

  GNO /USDT

  106.34

  -1.40 %

  BRY /USDT

  0.06367

  1.51 %

  NEST /USDT

  0.018595

  2.07 %

  POLYPAD /USDT

  0.004229

  -2.66 %

  EVRY /USDT

  0.01232

  -1.36 %

  CGG /USDT

  0.0884

  -2.10 %

  BADGER /USDT

  2.8319

  -2.28 %

  XAVA /USDT

  0.3977

  -3.82 %

  VR /USDT

  0.00847

  -5.46 %

  NCT /USDT

  0.01025

  3.32 %

  ZIG /USDT

  0.007009

  2.23 %

  BTM /USDT

  0.020076

  -1.34 %

  KONO /USDT

  0.022670

  0.20 %

  CONV /USDT

  0.0006751

  -3.59 %

  MLS /USDT

  0.61627

  2.94 %

  TRVL /USDT

  0.063667

  -1.17 %

  BOND /USDT

  3.9913

  -0.15 %

  OMI /USDT

  0.0008180

  0.61 %

  NSURE /USDT

  0.011264

  2.52 %

  FORM /USDT

  0.0021809

  -7.63 %

  HARD /USDT

  0.1692

  -1.51 %

  ODDZ /USDT

  0.02212

  0.63 %

  HAPI /USDT

  14.4986

  5.20 %

  1EARTH /USDT

  0.0027740

  4.35 %

  LUS /USDT

  0.00234

  -6.02 %

  STC /USDT

  0.012427

  1.26 %

  PUNDIX /USDT

  0.45590

  -3.37 %

  AFC /USDT

  3.0001

  -3.35 %

  XNL /USDT

  0.01895

  -2.06 %

  SWAP /USDT

  0.35806

  -1.09 %

  HCT /USDT

  0.0004210

  9.74 %

  EDG /USDT

  0.000734

  0.54 %

  BBF /USDT

  0.309

  -0.64 %

  K21 /USDT

  0.4767

  -1.48 %

  FUN /USDT

  0.0066377

  -1.23 %

  MNZ /USDT

  0.0003976

  -7.53 %

  TT /USDT

  0.004498

  -0.44 %

  BEPRO /USDT

  0.0012642

  -2.66 %

  SOMM /USDT

  0.14869

  -1.11 %

  PIZA /USDT

  0.00000708

  0.00 %

  RITE /USDT

  0.0019522

  -8.17 %

  OOE /USDT

  0.024350

  -0.50 %

  WXT /USDT

  0.003489

  1.15 %

  DFYN /USDT

  0.040343

  0.66 %

  SENATE /USDT

  0.052130

  -2.77 %

  BTCST /USDT

  0.6736

  -0.08 %

  SLND /USDT

  0.3641

  -1.30 %

  COVAL /USDT

  0.015555

  2.86 %

  ELU /USDT

  0.006299

  -3.74 %

  GHST /USDT

  1.1322

  -4.56 %

  ANGLE /USDT

  0.04773

  9.37 %

  HORD /USDT

  0.03552

  -2.76 %

  BIT /USDT

  0.5108

  -1.00 %

  VRX /USDT

  35.922

  -0.93 %

  INDI /USDT

  0.06661

  -1.20 %

  O3 /USDT

  0.0664

  -0.44 %

  SNT /USDT

  0.02615

  -1.46 %

  MAHA /USDT

  0.674643

  0.74 %

  MATTER /USDT

  0.10923

  -2.45 %

  FLM /USDT

  0.088381

  -4.13 %

  POSI /USDT

  0.0489

  3.60 %

  OGV /USDT

  0.006114

  -1.79 %

  POLIS /USDT

  0.2642

  1.57 %

  ELA /USDT

  1.14866

  -2.18 %

  FIDA /USDT

  0.39047

  -0.45 %

  RAZE /USDT

  0.005374

  -10.81 %

  TVK /USDT

  0.039645

  0.26 %

  CANTO /USDT

  0.23513

  -2.43 %

  THG /USDT

  0.0740

  2.49 %

  FNCY /USDT

  0.075664

  -2.78 %

  ALU /USDT

  0.027672

  -2.05 %

  TAMA /USDT

  0.011395

  -0.31 %

  AMKT /USDT

  90.674

  -1.56 %

  T /USDT

  0.03998

  -2.39 %

  BENQI /USDT

  0.008695

  -1.43 %

  ANML /USDT

  0.0004202

  1.99 %

  DFY /USDT

  0.000673

  1.96 %

  SKU /USDT

  0.00891

  -0.77 %

  QSP /USDT

  0.01586

  -1.12 %

  PING /USDT

  0.00065961

  -3.34 %

  BZZ /USDT

  0.51992

  0.85 %

  GOF /USDT

  0.025110

  -4.18 %

  SWFTC /USDT

  0.0010512

  -4.84 %

  MATCH /USDT

  0.0000564

  0.00 %

  LITH /USDT

  0.0008091

  -0.62 %

  GEAR /USDT

  0.014252

  -1.51 %

  FOR /USDT

  0.02271

  -2.19 %

  TCP /USDT

  0.001181

  -4.91 %

  CTRC /USDT

  0.0024445

  1.91 %

  NMT /USDT

  0.0050862

  9.02 %

  T23 /USDT

  0.000000000523

  -5.08 %

  MOOV /USDT

  0.006673

  -4.75 %

  SNM /USDT

  0.7573

  5.15 %

  GEL /USDT

  0.2898

  -7.67 %

  ASW /USDT

  0.0000498

  -1.96 %

  KLAP /USDT

  0.000499

  -5.49 %

  FAR /USDT

  0.0109769

  14.82 %

  BNC /USDT

  0.22500

  -2.24 %

  PNG /USDT

  0.044075

  -0.20 %

  GMEE /USDT

  0.01194

  -4.01 %

  YAM /USDT

  0.2320

  -0.59 %

  ALCX /USDT

  20.666

  -0.83 %

  FALCONS /USDT

  0.0042935

  0.78 %

  KICKS /USDT

  0.001845

  -4.99 %

  SUPER /USDT

  0.1145

  -1.63 %

  AMP /USDT

  0.003768

  -2.12 %

  HIBS /USDT

  0.0003326

  -3.73 %

  POLS /USDT

  0.4108

  -2.95 %

  OOKI /USDT

  0.0038690

  -1.77 %

  RAZOR /USDT

  0.0082583

  -13.55 %

  SUDO /USDT

  0.8776

  -2.30 %

  LIKE /USDT

  0.00511

  0.39 %

  STETH /USDT

  1728.5020

  -1.09 %

  FTI /USDT

  0.000032098

  -8.56 %

  LTO /USDT

  0.102286

  -2.57 %

  GO /USDT

  0.007376

  1.73 %

  METAL /USDT

  0.0495

  0.40 %

  XEND /USDT

  0.031915

  -1.24 %

  RING /USDT

  0.0047577

  -2.69 %

  STRONG /USDT

  8.6436

  -1.03 %

  WAS /USDT

  0.022050

  -1.79 %

  POND /USDT

  0.0092609

  -4.08 %

  KAI /USDT

  0.00534

  -2.55 %

  BAMBOO /USDT

  0.022488

  -1.02 %

  EPIK /USDT

  0.007769

  -0.03 %

  WHALE /USDT

  0.7108

  -0.62 %

  YFX /USDT

  0.065702

  -1.73 %

  CATE /USDT

  0.0000004866

  -2.11 %

  CWS /USDT

  0.45138

  0.73 %

  XED /USDT

  0.090212

  -2.40 %

  DERI /USDT

  0.03786

  -1.66 %

  KINE /USDT

  0.07134

  -2.43 %

  SENSO /USDT

  0.1334

  4.46 %

  FINE /USDT

  0.006804

  6.29 %

  VATRENI /USDT

  0.5295

  7.70 %

  TBE /USDT

  0.00017651

  -2.44 %

  MONI /USDT

  0.02307

  -0.30 %

  ZRX /USDT

  0.2228

  -2.79 %

  AUTO /USDT

  221.04

  -3.15 %

  CHNG /USDT

  0.08000

  1.26 %

  SC /USDT

  0.003918

  -1.73 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001075

  1.60 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053535

  -3.13 %

  SUP /USDT

  5.5993

  -2.93 %

  XCUR /USDT

  0.04857

  -0.71 %

  LAMB /USDT

  0.0016294

  2.82 %

  ARGON /USDT

  0.0010054

  -3.03 %

  AVA /USDT

  0.5808

  -5.68 %

  SANDWICH /USDT

  0.001270

  2.75 %

  SOLR /USDT