• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27230.5

  -2.07 %

  ETH /USDT

  1719.62

  -2.44 %

  ARB /USDT

  1.20380

  -7.67 %

  ID /USDT

  0.469326

  -13.30 %

  OAX /USDT

  0.395306

  -6.10 %

  CFX /USDT

  0.310255

  -7.14 %

  LQTY /USDT

  2.0337

  -5.96 %

  KEY /USDT

  0.0097183

  12.76 %

  LTC /USDT

  90.34

  -1.18 %

  AGIX /USDT

  0.43333

  -10.39 %

  MAGIC /USDT

  1.37953

  -7.22 %

  BLUR /USDT

  0.5111

  -3.71 %

  VGX /USDT

  0.35160

  7.67 %

  FIL /USDT

  5.3056

  -4.60 %

  RDNT /USDT

  0.33699

  4.37 %

  USDC /USDT

  0.9986

  -0.03 %

  FTM /USDT

  0.43293

  -7.13 %

  TEM /USDT

  0.09802

  -15.28 %

  FLR /USDT

  0.036076

  10.38 %

  TOMI /USDT

  2.95195

  -10.29 %

  DOGE /USDT

  0.072672

  -3.25 %

  GNS /USDT

  6.8891

  -7.33 %

  GMM /USDT

  0.00148502

  18.19 %

  BNB /USDT

  319.71

  -0.72 %

  STX /USDT

  0.91702

  -10.46 %

  FLOKI /USDT

  0.0000349020

  -2.20 %

  SHIB /USDT

  0.0000103811

  -2.18 %

  TRX /USDT

  0.06286

  -1.38 %

  SQUAD /USDT

  0.026283

  -9.93 %

  ASTRA /USDT

  0.30297

  -4.36 %

  DOT /USDT

  5.8424

  -3.75 %

  EOS /USDT

  1.0991

  -7.35 %

  DZOO /USDT

  0.0401240

  18.84 %

  ACS /USDT

  0.00912093

  -0.78 %

  DODO /USDT

  0.163978

  -5.46 %

  SOL /USDT

  20.157

  -2.85 %

  LINK /USDT

  6.9938

  -3.87 %

  ZBC /USDT

  0.014931

  -5.15 %

  GALA /USDT

  0.038087

  -4.69 %

  MCG /USDT

  0.08116

  -26.92 %

  ADA /USDT

  0.34906

  -3.86 %

  DYDX /USDT

  2.2667

  -7.29 %

  XCN /USDT

  0.004302

  -2.53 %

  VRA /USDT

  0.0061279

  -3.47 %

  MDT /USDT

  0.06196

  -5.64 %

  APE /USDT

  3.9561

  -0.72 %

  HAI /USDT

  0.03898

  12.82 %

  HFT /USDT

  0.60540

  -2.84 %

  SDAO /USDT

  0.6250

  -6.81 %

  HOOK /USDT

  1.81405

  -3.51 %

  SYN /USDT

  0.8266

  -6.29 %

  MINA /USDT

  0.78566

  -5.60 %

  OP /USDT

  2.1459

  -4.35 %

  VOLT /USDT

  0.0000013836

  -5.51 %

  JASMY /USDT

  0.0045314

  -3.29 %

  MASK /USDT

  5.32509

  -9.12 %

  RNDR /USDT

  1.1344

  -7.73 %

  ACH /USDT

  0.031886

  -1.66 %

  APT /USDT

  11.5003

  -6.26 %

  GRV /USDT

  0.67764

  0.03 %

  CSIX /USDT

  0.045696

  -3.78 %

  GPT /USDT

  0.0767629

  9.88 %

  XEN /USDT

  0.00000111

  11.00 %

  PAW /USDT

  0.0000000419147

  37.06 %

  BRISE /USDT

  0.00000049806

  7.42 %

  LUNA /USDT

  1.2717

  -1.72 %

  SPA /USDT

  0.005923

  -3.78 %

  FTT /USDT

  1.2573

  0.18 %

  HNT /USDT

  1.4311

  8.51 %

  HIGH /USDT

  2.0456

  -2.98 %

  AVAX /USDT

  16.430

  -3.51 %

  SRM /USDT

  0.20722

  2.33 %

  LUNC /USDT

  0.00012098

  -1.02 %

  AGLA /USDT

  0.13444

  -1.35 %

  GFT /USDT

  0.045807

  -1.31 %

  ATOM /USDT

  10.9382

  -2.64 %

  FLUX /USDT

  0.58677

  -2.41 %

  CKB /USDT

  0.0053406

  -2.11 %

  WEMIX /USDT

  1.3625

  -2.37 %

  1INCH /USDT

  0.49563

  -2.39 %

  DF /USDT

  0.0817

  5.69 %

  ETC /USDT

  19.545

  -3.45 %

  CARE /USDT

  0.005201

  -4.30 %

  BONE /USDT

  1.0981

  -9.58 %

  SUSHI /USDT

  1.0048

  -3.04 %

  EUL /USDT

  4.0725

  44.50 %

  FITFI /USDT

  0.01413

  4.82 %

  UNI /USDT

  5.6891

  -3.73 %

  VOXEL /USDT

  0.24042

  -0.73 %

  EVER /USDT

  0.087106

  0.17 %

  NFT /USDT

  0.00000039011

  -0.50 %

  BTT /USDT

  0.0000006076

  -0.52 %

  SUN /USDT

  0.0063614

  -2.02 %

  HIFI /USDT

  0.40786

  -0.84 %

  ASTR /USDT

  0.059727

  -3.90 %

  LDO /USDT

  2.0243

  -5.83 %

  VELO /USDT

  0.007365

  -1.16 %

  NEAR /USDT

  1.8969

  -4.55 %

  CRV /USDT

  0.9040

  -0.59 %

  HBAR /USDT

  0.059021

  -2.08 %

  MOTG /USDT

  0.43122

  -0.15 %

  IMX /USDT

  1.03064

  -7.84 %

  MAN /USDT

  0.0399299

  7.44 %

  OUSD /USDT

  0.99910

  0.01 %

  VAI /USDT

  0.090295

  -7.39 %

  MPI /USDT

  0.0041204

  -11.16 %

  BDX /USDT

  0.062340

  12.52 %

  TRU /USDT

  0.085503

  -0.36 %

  FET /USDT

  0.35838

  -2.90 %

  WBT /USDT

  5.086

  3.88 %

  GRT /USDT

  0.136545

  -5.40 %

  DHX /USDT

  3.7920

  0.51 %

  USDD /USDT

  0.99039

  -0.14 %

  XDB /USDT

  0.0012550

  -10.49 %

  XRD /USDT

  0.041513

  -0.56 %

  OCEAN /USDT

  0.34110

  -3.46 %

  CVP /USDT

  0.44806

  1.19 %

  ALI /USDT

  0.038051

  -11.47 %

  GMT /USDT

  0.37240

  -3.76 %

  KDA /USDT

  0.92734

  -5.33 %

  STORE /USDT

  0.033862

  0.57 %

  CSPR /USDT

  0.034275

  -2.18 %

  CHO /USDT

  0.61053

  -6.40 %

  SCLP /USDT

  0.23812

  12.38 %

  OAS /USDT

  0.072418

  -7.79 %

  SSV /USDT

  33.5847

  -2.81 %

  QRDO /USDT

  0.10319

  -1.01 %

  POKT /USDT

  0.0486

  -1.61 %

  MATIC /USDT

  1.06400

  -2.59 %

  SKL /USDT

  0.039743

  -1.21 %

  PYR /USDT

  3.4718

  -3.39 %

  RIF /USDT

  0.126961

  -5.45 %

  HAM /USDT

  0.0000000035549

  -1.80 %

  IGU /USDT

  0.07177

  -1.36 %

  GT /USDT

  5.0973

  -2.11 %

  SAND /USDT

  0.6139

  -3.15 %

  AOG /USDT

  0.01678

  -1.41 %

  RACA /USDT

  0.00019016

  -0.02 %

  SIDUS /USDT

  0.0017893

  -1.65 %

  HT /USDT

  3.6266

  -1.44 %

  METIS /USDT

  26.035

  -4.77 %

  MDAO /USDT

  0.30820

  7.21 %

  DASH /USDT

  57.90

  -5.19 %

  UNDEAD /USDT

  0.20686

  -0.11 %

  INJ /USDT

  3.8258

  -8.81 %

  MANA /USDT

  0.57252

  -2.39 %

  ALGO /USDT

  0.20274

  -3.63 %

  XLM /USDT

  0.090834

  2.36 %

  QTUM /USDT

  3.049

  -5.28 %

  CHZ /USDT

  0.11728

  -2.07 %

  FEAR /USDT

  0.15946

  2.69 %

  MMPRO /USDT

  0.25320

  2.49 %

  NVIR /USDT

  0.052849

  -1.76 %

  ICP /USDT

  4.8134

  -3.21 %

  DUSK /USDT

  0.1887

  -8.04 %

  PSL /USDT

  0.000454

  3.41 %

  AQDC /USDT

  0.00752

  15.69 %

  XDC /USDT

  0.039537

  3.64 %

  GRAIL /USDT

  2973.29

  5.86 %

  CORE /USDT

  1.9332

  -0.61 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052508

  -1.74 %

  BCH /USDT

  123.38

  -1.57 %

  SOS /USDT

  0.00000019603

  -1.34 %

  WIN /USDT

  0.00008284

  -1.74 %

  CEEK /USDT

  0.08895

  -0.16 %

  MELI /USDT

  0.005737

  42.81 %

  D2T /USDT

  0.024548

  0.06 %

  POLYX /USDT

  0.1616

  -0.91 %

  LOOKS /USDT

  0.13887

  -6.04 %

  DMTR /USDT

  0.0334313

  -0.27 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019989

  1.00 %

  YFII /USDT

  1089.75

  -1.62 %

  BONK /USDT

  0.0000005364

  -7.69 %

  SERO /USDT

  0.03641

  -2.43 %

  AZERO /USDT

  1.4354

  -0.84 %

  SIN /USDT

  0.005674

  0.00 %

  PROM /USDT

  4.7893

  -2.45 %

  SMART /USDT

  1.6462

  5.68 %

  XCH /USDT

  37.688

  -0.82 %

  ANC /USDT

  0.02005

  2.34 %

  CTI /USDT

  0.026457

  0.21 %

  JST /USDT

  0.02539

  -1.58 %

  OMG /USDT

  1.8297

  -9.46 %

  BSV /USDT

  36.055

  -0.96 %

  IRIS /USDT

  0.03649

  1.10 %

  HOT /USDT

  0.001739

  -3.86 %

  RJV /USDT

  0.090725

  8.08 %

  ZEC /USDT

  34.83

  -3.81 %

  USTC /USDT

  0.020326

  -0.35 %

  ATLAS /USDT

  0.0032766

  -0.06 %

  CELR /USDT

  0.027882

  7.49 %

  AURORA /USDT

  0.1815

  -3.09 %

  YGG /USDT

  0.24604

  -2.69 %

  SNX /USDT

  2.3926

  -5.52 %

  ATM /USDT

  2.8017

  -13.74 %

  ORO /USDT

  0.003915

  -6.83 %

  ING /USDT

  0.0010305

  -8.22 %

  KAS /USDT

  0.016812

  0.46 %

  FRM /USDT

  0.04830

  -8.22 %

  MDX /USDT

  0.07222

  2.45 %

  KING /USDT

  0.013233

  0.59 %

  KON /USDT

  0.08475

  0.80 %

  LRC /USDT

  0.33963

  -1.55 %

  DBC /USDT

  0.0048791

  -3.61 %

  PEOPLE /USDT

  0.021275

  -3.50 %

  GOAL /USDT

  0.2013

  -1.61 %

  BS /USDT

  0.42855

  -2.56 %

  STIK /USDT

  1.05705

  -0.13 %

  TLOS /USDT

  0.15593

  0.02 %

  RPL /USDT

  37.999

  -1.16 %

  BBC /USDT

  0.015215

  0.95 %

  EJS /USDT

  0.005360

  12.67 %

  RLC /USDT

  1.8186

  -14.54 %

  COREUM /USDT

  0.35126

  -1.69 %

  SLP /USDT

  0.0026001

  -3.33 %

  AIOZ /USDT

  0.032475

  17.72 %

  DEBT /USDT

  16.006

  0.52 %

  XCAD /USDT

  1.88079

  -2.05 %

  CQT /USDT

  0.1482

  -0.73 %

  ETHW /USDT

  3.3522

  -1.76 %

  BNX /USDT

  0.5664

  -6.82 %

  SGB /USDT

  0.007427

  3.29 %

  CRPT /USDT

  0.08661

  -6.83 %

  OVR /USDT

  0.3014

  -0.98 %

  GMX /USDT

  68.244

  -3.69 %

  OPTIMUS /USDT

  0.37054

  -1.17 %

  WSI /USDT

  0.04964

  -0.08 %

  VP /USDT

  6.979

  1.05 %

  OVO /USDT

  0.188801

  0.59 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000879

  -1.89 %

  ALICE /USDT

  1.4528

  -5.01 %

  OPUL /USDT

  0.153061

  -1.21 %

  FDT /USDT

  0.05095

  1.05 %

  ZEN /USDT

  9.954

  -4.35 %

  FNZ /USDT

  0.004902

  2.48 %

  CRO /USDT

  0.067934

  -0.28 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004034

  0.34 %

  KAR /USDT

  0.1426

  -7.82 %

  GST /USDT

  0.020255

  -2.03 %

  WAVES /USDT

  2.097

  -2.10 %

  AXS /USDT

  8.142

  -1.21 %

  THETA /USDT

  0.9908

  -2.34 %

  FTRB /USDT

  0.005921

  -0.62 %

  ROSE /USDT

  0.055129

  -3.43 %

  REELT /USDT

  0.025604

  12.06 %

  QKC /USDT

  0.011104

  4.81 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.211

  2.50 %

  XPLA /USDT

  0.59123

  9.45 %

  EGLD /USDT

  41.545

  -1.98 %

  VINU /USDT

  0.00000001269

  3.76 %

  PIAS /USDT

  0.01454

  -9.68 %

  POP /USDT

  0.000002045

  19.94 %

  DIO /USDT

  0.00550

  -2.13 %

  ZKS /USDT

  0.065954

  -8.72 %

  JOE /USDT

  0.37431

  -6.25 %

  NEER /USDT

  0.18102

  -0.41 %

  ONSTON /USDT

  0.00905

  3.66 %

  FIO /USDT

  0.03196

  -2.20 %

  NBLU /USDT

  0.016712

  0.46 %

  CVTX /USDT

  0.163119

  10.10 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010693

  1.06 %

  FIS /USDT

  0.49880

  0.44 %

  AAVE /USDT

  70.33

  -4.67 %

  SWASH /USDT

  0.01639

  -7.86 %

  NOM /USDT

  1.02725

  -1.28 %

  QLC /USDT

  0.0963954

  14.95 %

  DSLA /USDT

  0.00158066

  12.97 %

  DEVT /USDT

  0.00506

  79.43 %

  STG /USDT

  0.6284

  -5.64 %

  RBC /USDT

  0.018608

  1.02 %

  REALM /USDT

  0.01498

  0.80 %

  IAG /USDT

  0.008591

  -2.58 %

  BEL /USDT

  0.57930

  -4.46 %

  DC /USDT

  0.0010482

  -3.06 %

  SEELE /USDT

  0.003395

  -5.95 %

  REN /USDT

  0.09652

  -4.80 %

  COCOS /USDT

  1.4550

  0.24 %

  BLZ /USDT

  0.079243

  -4.10 %

  OSMO /USDT

  0.7823

  -1.58 %

  PERL /USDT

  0.037379

  -0.26 %

  PRQ /USDT

  0.1044

  -4.22 %

  VXT /USDT

  0.018902

  0.76 %

  BLOK /USDT

  0.0024490

  -5.67 %

  FEG /USDT

  0.0006700

  4.23 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  -1.38 %

  CHESS /USDT

  0.2542

  -3.96 %

  PBR /USDT

  0.11387

  3.63 %

  RFOX /USDT

  0.013957

  -2.43 %

  GLMR /USDT

  0.36456

  -4.41 %

  AR /USDT

  7.907

  -3.78 %

  FIU /USDT

  0.003173

  -1.64 %

  GAL /USDT

  1.6611

  -4.06 %

  DARK /USDT

  0.030786

  -1.74 %

  BDP /USDT

  0.20486

  -6.29 %

  GITCOIN /USDT

  2.3203

  5.07 %

  WOM /USDT

  0.024818

  -2.51 %

  EQ /USDT

  0.0013867

  -4.77 %

  ROSN /USDT

  0.06785

  -18.42 %

  TWT /USDT

  1.1674

  -0.47 %

  ESG /USDT

  0.73049

  -0.51 %

  WIT /USDT

  0.003234

  4.22 %

  PORTO /USDT

  2.2420

  -4.94 %

  COMBO /USDT

  0.062774

  2.22 %

  ONE /USDT

  0.019931

  -3.44 %

  FRIN /USDT

  0.005990

  15.70 %

  DKS /USDT

  0.002213

  -18.06 %

  ML /USDT

  0.16002

  0.18 %

  MOB /USDT

  1.4051

  -1.99 %

  XEM /USDT

  0.037926

  -2.51 %

  SFG /USDT

  0.010566

  32.47 %

  XTAG /USDT

  0.03078

  -2.59 %

  EGAME /USDT

  0.000112200

  -2.14 %

  BAND /USDT

  1.7213

  0.17 %

  ELON /USDT

  0.00000033397

  -2.62 %

  ATD /USDT

  0.1737

  3.76 %

  STRAX /USDT

  0.55875

  0.78 %

  YFDAI /USDT

  205.310

  1.19 %

  ERG /USDT

  1.5236

  0.19 %

  BUY /USDT

  0.020034

  -0.05 %

  DIA /USDT

  0.36025

  -0.55 %

  SOLO /USDT

  0.17726

  -0.09 %

  PENDLE /USDT

  0.26750

  -13.40 %

  MHUNT /USDT

  0.01009

  -0.49 %

  HOD /USDT

  0.00552

  -6.91 %

  WOZX /USDT

  0.051665

  -0.47 %

  DAO /USDT

  1.53783

  0.71 %

  MLK /USDT

  0.26032

  0.07 %

  KLO /USDT

  0.008733

  -1.68 %

  GLQ /USDT

  0.0102625

  -3.18 %

  ANKR /USDT

  0.03167

  -5.88 %

  RUNE /USDT

  1.3657

  -1.63 %

  TARI /USDT

  2.727

  -18.32 %

  UFO /USDT

  0.000001487

  -1.06 %

  LABS /USDT

  0.00108290

  3.64 %

  VET /USDT

  0.02240

  -2.26 %

  XPNET /USDT

  0.006905

  18.50 %

  TSUKA /USDT

  0.067120

  3.03 %

  XYO /USDT

  0.005127

  0.39 %

  MOVR /USDT

  8.0067

  -1.57 %

  PUSH /USDT

  0.34475

  -2.64 %

  ELT /USDT

  0.049495

  -1.78 %

  LIME /USDT

  0.009763

  -3.94 %

  MKR /USDT

  655.80

  -1.74 %

  BICO /USDT

  0.35950

  -3.20 %

  DCR /USDT

  21.099

  -1.10 %

  NOS /USDT

  0.01736

  0.69 %

  JAM /USDT

  0.0025472

  -1.36 %

  DAG /USDT

  0.04967

  1.74 %

  SOV /USDT

  0.85071

  -8.22 %

  ZIL /USDT

  0.026368

  -3.17 %

  WOO /USDT

  0.18858

  -5.10 %

  HECH /USDT

  0.05167

  -2.41 %

  GAME /USDT

  0.03494

  -0.54 %

  ROUTE /USDT

  2.5995

  -5.36 %

  REAP /USDT

  0.02166

  -2.86 %

  KUB /USDT

  1.7337

  1.10 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014707

  0.41 %

  VEMP /USDT

  0.01349

  -0.07 %

  BAT /USDT

  0.2329

  -3.95 %

  BBANK /USDT

  0.005229

  -10.13 %

  ORT /USDT

  0.015844

  -13.90 %

  BOA /USDT

  0.029100

  0.68 %

  REEF /USDT

  0.0025280

  -5.25 %

  WNCG /USDT

  0.13704

  0.84 %

  CULT /USDT

  0.000006709

  -3.09 %

  NKN /USDT

  0.102132

  -4.49 %

  XCV /USDT

  0.004591

  -0.04 %

  DCRN /USDT

  0.2702

  -8.34 %

  DX /USDT

  0.00039986

  17.25 %

  ARV /USDT

  0.00007873

  -2.38 %

  MNW /USDT

  1.8281

  -2.93 %

  NUM /USDT

  0.043830

  -1.49 %

  LOCG /USDT

  0.01944

  1.51 %

  WATT /USDT

  0.02538

  -4.55 %

  SDN /USDT

  0.35561

  -3.37 %

  ZAM /USDT

  0.002534

  -4.01 %

  ORAI /USDT

  4.3184

  0.60 %

  FREE /USDT

  0.00000017926

  0.86 %

  AIRTNT /USDT

  0.000663

  -3.07 %

  CHAMP /USDT

  0.022937

  -13.67 %

  CFG /USDT

  0.2929

  -2.69 %

  POLC /USDT

  0.029609

  2.82 %

  LINA /USDT

  0.0097399

  -6.47 %

  ENS /USDT

  12.908

  -3.12 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -5.33 %

  FRA /USDT

  0.0026299

  4.38 %

  SLIM /USDT

  0.0474

  -1.65 %

  PERP /USDT

  0.83422

  -5.84 %

  MSWAP /USDT

  0.0003358

  -4.65 %

  LPT /USDT

  6.763

  -1.19 %

  PLCU /USDT

  172.68

  7.95 %

  IHC /USDT

  0.00004527

  -1.67 %

  NEXO /USDT

  0.7378

  3.20 %

  LGX /USDT

  0.007014

  2.25 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004899

  -2.41 %

  PBX /USDT

  0.001954

  3.44 %

  PYM /USDT

  0.0016199

  -10.37 %

  STND /USDT

  0.029652

  4.62 %

  STARL /USDT

  0.000002318

  -1.61 %

  MESA /USDT

  0.003145

  -0.19 %

  ILV /USDT

  59.24

  -8.16 %

  WLKN /USDT

  0.051587

  0.36 %

  CAKE /USDT

  3.6609

  -0.61 %

  MV /USDT

  0.12690

  21.59 %

  PDEX /USDT

  1.7181

  0.41 %

  TON /USDT

  2.0838

  -2.22 %

  NEO /USDT

  11.79

  -5.90 %

  ABBC /USDT

  0.074058

  0.32 %

  LUFFY /USDT

  0.0001209

  1.59 %

  KAVA /USDT

  0.8521

  -1.02 %

  PAF /USDT

  0.0004184

  -2.42 %

  SUTER /USDT

  0.000752

  -14.73 %

  TRACE /USDT

  0.02839

  1.24 %

  SYS /USDT

  0.16617

  -5.18 %

  BONDLY /USDT

  0.006617

  -0.42 %

  ENJ /USDT

  0.37562

  -3.33 %

  UBXS /USDT

  0.037178

  -3.06 %

  MTL /USDT

  1.25614

  6.96 %

  NVG /USDT

  0.0860

  2.74 %

  GOV /USDT

  0.007611

  3.76 %

  DENT /USDT

  0.00101841

  -4.62 %

  RADAR /USDT

  0.012129

  6.55 %

  MC /USDT

  0.28131

  -2.48 %

  WRT /USDT

  0.16192

  0.05 %

  DYP /USDT

  0.11910

  1.75 %

  UFI /USDT

  0.03027

  2.12 %

  QNT /USDT

  121.009

  -1.45 %

  REI /USDT

  0.03098

  -1.30 %

  DOME /USDT

  0.001305

  -4.53 %

  IMPT /USDT

  0.0076850

  -0.86 %

  GOB /USDT

  0.004150

  -10.75 %

  SHILL /USDT

  0.016073

  -2.99 %

  KNIGHT /USDT

  0.00875

  -1.68 %

  STBU /USDT

  0.024710

  1.93 %

  FIRE /USDT

  0.0134616

  3.34 %

  API3 /USDT

  1.48290

  -4.37 %

  RBN /USDT

  0.2094

  -4.68 %

  WOOF /USDT

  0.0006982

  -3.70 %

  10SET /USDT

  0.5655

  -7.89 %

  RLY /USDT

  0.013959

  -5.23 %

  ASTO /USDT

  0.047638

  -0.32 %

  AKITA /USDT

  0.00000020067

  -2.35 %

  NUX /USDT

  0.012686

  0.29 %

  CREAM /USDT

  12.172

  2.05 %

  SFUND /USDT

  1.0715

  -0.68 %

  UFT /USDT

  0.4111

  -0.16 %

  WAXL /USDT

  0.61187

  0.49 %

  XPR /USDT

  0.001443

  -2.30 %

  FEVR /USDT

  0.00066251

  -0.25 %

  THN /USDT

  0.036013

  -0.89 %

  ACA /USDT

  0.10073

  0.38 %

  ALPH /USDT

  0.24310

  -4.42 %

  HTR /USDT

  0.08081

  -3.29 %

  WZRD /USDT

  0.00375

  2.45 %

  HSF /USDT

  0.7070

  0.71 %

  KZEN /USDT

  0.014859

  2.29 %

  LAND /USDT

  1.2878

  -14.05 %

  CERE /USDT

  0.0059980

  -3.49 %

  KT /USDT

  0.002703

  35.28 %

  PROS /USDT

  0.4997

  0.40 %

  SANTOS /USDT

  4.2822

  -3.08 %

  MONS /USDT

  0.013029

  -0.03 %

  CRU /USDT

  1.22091

  -4.26 %

  KMA /USDT

  0.0024721

  -8.03 %

  MXC /USDT

  0.019094

  -0.74 %

  HADES /USDT

  0.8271

  -1.27 %

  METAX /USDT

  0.2245

  2.18 %

  CTC /USDT

  0.3540

  -1.83 %

  PRIME /USDT

  1.5980

  -11.66 %

  BOSON /USDT

  0.2254

  -5.25 %

  ECOX /USDT

  0.89235

  0.06 %

  C98 /USDT

  0.20614

  -5.59 %

  DELFI /USDT

  0.00419

  16.06 %

  RSS3 /USDT

  0.13857

  -2.55 %

  KLAY /USDT

  0.2225

  -1.15 %

  FRONT /USDT

  0.24036

  -1.08 %

  AE /USDT

  0.0880

  -8.90 %

  FXF /USDT

  0.003356

  1.82 %

  BTS /USDT

  0.011213

  0.20 %

  XTZ /USDT

  1.0979

  -2.71 %

  COS /USDT

  0.007496

  13.86 %

  RVN /USDT

  0.02509

  -4.45 %

  RON /USDT

  1.0412

  -2.89 %

  MATH /USDT

  0.11830

  -4.22 %

  ZMT /USDT

  0.044489

  -18.48 %

  CPOOL /USDT

  0.03715

  -2.82 %

  MEAN /USDT

  0.02018

  -0.98 %

  AGLD /USDT

  0.3891

  -5.58 %

  GARI /USDT

  0.05248

  -1.92 %

  WAM /USDT

  0.005054

  0.35 %

  ORN /USDT

  0.9198

  -0.22 %

  WELL /USDT

  0.0084760

  -0.67 %

  COTI /USDT

  0.07172

  -1.44 %

  DES /USDT

  0.0016034

  2.94 %

  KWS /USDT

  0.000479

  12.44 %

  HELLO /USDT

  0.042571

  -2.10 %

  DESO /USDT

  9.5973

  0.66 %

  OG /USDT

  2.5505

  -6.80 %

  APRT /USDT

  0.0010687

  3.72 %

  BOBA /USDT

  0.22822

  -1.68 %

  KFC /USDT

  9.3463

  -5.59 %

  AART /USDT

  0.001853

  -1.74 %

  METAG /USDT

  0.0003058

  5.59 %

  MOJO /USDT

  0.003489

  -0.90 %

  CELO /USDT

  0.58336

  -4.29 %

  AST /USDT

  0.111083

  6.36 %

  CELL /USDT

  0.2277

  0.30 %

  DAI /USDT

  0.9960

  -0.12 %

  CLV /USDT

  0.06177

  -0.30 %

  DERC /USDT

  0.22970

  -1.33 %

  LEASH /USDT

  405.64

  -2.11 %

  SPO /USDT

  0.00099823

  -10.46 %

  ITRUMP /USDT

  0.0731

  -3.17 %

  OCT /USDT

  0.2129

  -1.57 %

  BAGS /USDT

  0.3991

  3.20 %

  SWP /USDT

  0.001813

  -4.87 %

  CIRUS /USDT

  0.095083

  -6.02 %

  KUBE /USDT

  0.008683

  -0.29 %

  EWT /USDT

  3.4071

  -0.36 %

  SNK /USDT

  0.01322

  -1.12 %

  CTSI /USDT

  0.1427

  -4.61 %

  YFI /USDT

  8120.17

  -3.16 %

  SAITAMA /USDT

  0.0019250

  4.08 %

  WWY /USDT

  0.005240

  0.67 %

  TOMO /USDT

  0.5600

  -1.14 %

  RDN /USDT

  0.01661

  -3.71 %

  IOI /USDT

  0.1268

  -2.16 %

  URUS /USDT

  17.807

  -2.73 %

  STRM /USDT

  0.01298

  1.96 %

  CAPS /USDT

  0.040013

  1.98 %

  RARE /USDT

  0.11041

  -2.93 %

  SOUL /USDT

  0.17948

  4.37 %

  HERO /USDT

  0.004522

  0.80 %

  PHA /USDT

  0.1450

  -3.07 %

  ATEAM /USDT

  2.122

  -7.37 %

  GQ /USDT

  0.0063044

  0.98 %

  KSM /USDT

  31.996

  -4.30 %

  ARPA /USDT

  0.03964

  -3.83 %

  UNO /USDT

  0.06711

  0.53 %

  IDEA /USDT

  0.01103

  6.05 %

  FOF /USDT

  0.5062

  -20.01 %

  SCY /USDT

  0.00014058

  -26.83 %

  MIS /USDT

  0.27224

  8.08 %

  OKT /USDT

  22.059

  -1.78 %

  AAG /USDT

  0.00609

  0.16 %

  HAO /USDT

  0.005006

  1.99 %

  LAZIO /USDT

  2.5688

  -4.97 %

  MTRG /USDT

  2.9832

  1.31 %

  UMA /USDT

  1.9753

  -2.30 %

  BTG /USDT

  15.6991

  -1.49 %

  INSUR /USDT

  0.07585

  -4.67 %

  QUICK /USDT

  86.118

  0.98 %

  EPK /USDT

  0.016038

  -5.03 %

  CNAME /USDT

  0.000623

  -3.11 %

  ELF /USDT

  0.30408

  -1.33 %

  GZONE /USDT

  0.035153

  -1.35 %

  DOCK /USDT

  0.02123

  4.99 %

  MER /USDT

  0.00256

  -3.75 %

  NULS /USDT

  0.2609

  -3.15 %

  ROOBEE /USDT

  0.001021

  -0.48 %

  WING /USDT

  6.0660

  -2.07 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  0.13 %

  LEVER /USDT

  0.0018201

  -4.98 %

  AUCTION /USDT

  5.2611

  -0.67 %

  LOKA /USDT

  0.49688

  0.31 %

  WEAR /USDT

  0.0009534

  -5.00 %

  SLK /USDT

  0.003084

  0.29 %

  TORN /USDT

  6.8637

  -0.36 %

  SAITO /USDT

  0.012835

  -0.77 %

  WAXP /USDT

  0.067499

  0.42 %

  SUKU /USDT

  0.07893

  -0.21 %

  NXD /USDT

  0.000732

  -6.39 %

  RBLS /USDT

  0.12491

  -2.60 %

  DREP /USDT

  0.4475

  -0.84 %

  NEBL /USDT

  1.0046

  -1.33 %

  SIS /USDT

  0.0904

  -3.62 %

  KLV /USDT

  0.00560

  -2.09 %

  ISP /USDT

  0.0010294

  2.69 %

  WALV /USDT

  0.041732

  0.55 %

  FSN /USDT

  0.3098

  1.01 %

  MTV /USDT

  0.0011995

  2.64 %

  CELT /USDT

  0.000628

  -1.72 %

  ALPHA /USDT

  0.10205

  -3.20 %

  DUNE /USDT

  0.00089000

  7.96 %

  WILD /USDT

  0.3388

  -2.05 %

  METO /USDT

  0.001186

  -3.57 %

  CWEB /USDT

  0.015892

  5.74 %

  BOX /USDT

  1.58115

  -17.94 %

  CEL /USDT

  0.33480

  -3.47 %

  STOS /USDT

  0.56530

  -1.04 %

  COMP /USDT

  41.470

  -2.59 %

  VEGA /USDT

  1.0634

  -9.95 %

  PNT /USDT

  0.2064

  -0.76 %

  LIT /USDT

  0.99611

  -4.53 %

  DDOS /USDT

  0.0413

  4.82 %

  XWG /USDT

  0.0011755

  0.36 %

  IDV /USDT

  0.0019412

  14.97 %

  BSW /USDT

  0.17932

  -0.37 %

  SPUME /USDT

  0.006802

  -4.51 %

  ZCX /USDT

  0.07727

  3.75 %

  UNFI /USDT

  4.6638

  -4.26 %

  PIT /USDT

  0.0000000005296

  -1.41 %

  TROY /USDT

  0.003512

  0.08 %

  ONT /USDT

  0.2164

  -4.50 %

  RSR /USDT

  0.0037776

  -5.39 %

  DHB /USDT

  0.0006778

  0.99 %

  MPH /USDT

  0.018509

  -2.43 %

  RIDE /USDT

  0.0457

  0.21 %

  MTD /USDT

  0.20181

  -4.60 %

  SD /USDT

  1.0429

  8.79 %

  REVV /USDT

  0.012500

  -2.04 %

  LIFE /USDT

  0.00036262

  -1.98 %

  RAD /USDT

  1.8575

  -1.68 %

  MBX /USDT

  2.4547

  -1.00 %

  TARA /USDT

  0.001322

  1.30 %

  DKA /USDT

  0.03793

  4.14 %

  SCRT /USDT

  0.6300

  -2.28 %

  PPAD /USDT

  0.00315

  7.87 %

  TLM /USDT

  0.018669

  -4.19 %

  FNF /USDT

  0.0000000003180

  0.00 %

  POLK /USDT

  0.04645

  -3.04 %

  ZLW /USDT

  0.029747

  -4.28 %

  PERC /USDT

  0.1918

  -0.41 %

  ARRR /USDT

  0.36641

  6.89 %

  OKB /USDT

  41.245

  -2.85 %

  TKO /USDT

  0.34041

  2.03 %

  FXS /USDT

  7.628

  -3.50 %

  BITCI /USDT

  0.0059496

  -1.25 %

  TRB /USDT

  13.7751

  -3.25 %

  QTC /USDT

  0.6836

  0.93 %

  CTK /USDT

  0.75930

  -1.46 %

  IOTX /USDT

  0.023775

  -3.90 %

  VLX /USDT

  0.02083

  -1.23 %

  PSI /USDT

  3.0740

  1.41 %

  MDF /USDT

  0.000975

  -3.75 %

  JOY /USDT

  0.065237

  -1.09 %

  XPRESS /USDT

  0.0664

  -1.77 %

  SXP /USDT

  0.25783

  -4.02 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002757

  10.81 %

  XMON /USDT

  2761.33

  1.40 %

  KOK /USDT

  0.0702

  0.00 %

  CHR /USDT

  0.15325

  -4.22 %

  DFL /USDT

  0.002570

  4.81 %

  MBOX /USDT

  0.46604

  -2.56 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.32 %

  WSIENNA /USDT

  0.48795

  0.71 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00518

  1.56 %

  HIVE /USDT

  0.3881

  -0.64 %

  LSS /USDT

  0.18565

  -3.49 %

  PRMX /USDT

  0.0042301

  -4.74 %

  BERRY /USDT

  0.0014125

  -2.94 %

  REVOLAND /USDT

  0.03535

  -8.15 %

  ATA /USDT

  0.14931

  -4.84 %

  BTO /USDT

  0.00067848

  -10.69 %

  ERN /USDT

  1.72989

  -1.64 %

  ZLK /USDT

  0.02633

  14.18 %

  REQ /USDT

  0.09421

  -3.16 %

  VTHO /USDT

  0.0013387

  -1.36 %

  ROCO /USDT

  0.1427

  -0.20 %

  XOR /USDT

  3.414

  -4.79 %

  THE /USDT

  0.001788

  -3.76 %

  FLY /USDT

  0.0013137

  1.86 %

  DFA /USDT

  0.04843

  2.28 %

  DEP /USDT

  0.003594

  1.84 %

  BCX /USDT

  0.00023952

  -7.24 %

  XYM /USDT

  0.034055

  -2.46 %

  HYDRA /USDT

  1.7456

  0.36 %

  BAL /USDT

  6.6477

  0.41 %

  ASR /USDT

  2.5464

  -4.25 %

  ORBR /USDT

  2.9412

  -2.17 %

  BSCPAD /USDT

  0.1872

  -2.85 %

  RITE /USDT

  0.0019659

  -7.61 %

  KBOX /USDT

  0.00008381

  0.89 %

  YIN /USDT

  0.02343

  -7.53 %

  RAY /USDT

  0.23724

  -0.37 %

  IOST /USDT

  0.010145

  -2.65 %

  EFI /USDT

  0.07566

  -0.25 %

  SWAP /USDT

  0.35812

  -1.79 %

  ACE /USDT

  0.00722

  3.43 %

  TAKI /USDT

  0.006519

  2.45 %

  LAT /USDT

  0.01574

  -5.63 %

  ETHF /USDT

  0.2667

  -6.38 %

  DPET /USDT

  0.07050

  4.73 %

  PINE /USDT

  0.17246

  5.52 %

  ALPINE /USDT

  2.1599

  -3.16 %

  VR /USDT

  0.00857

  -4.35 %

  GNO /USDT

  105.74

  -1.92 %

  NCT /USDT

  0.01025

  3.22 %

  AKT /USDT

  0.30720

  3.75 %

  LSK /USDT

  1.0578

  -0.25 %

  NEST /USDT

  0.018472

  1.22 %

  EVRY /USDT

  0.01236

  -0.96 %

  ALD /USDT

  0.05945

  -0.28 %

  BVT /USDT

  0.009381

  5.47 %

  JUV /USDT

  2.5332

  -2.84 %

  XAVA /USDT

  0.3981

  -2.52 %

  POLYPAD /USDT

  0.004239

  -2.16 %

  BRY /USDT

  0.06412

  2.29 %

  IDEX /USDT

  0.05171

  0.42 %

  PUNDIX /USDT

  0.45584

  -2.64 %

  IOTA /USDT

  0.2167

  -3.51 %

  ZIG /USDT

  0.007008

  2.35 %

  AFC /USDT

  2.9991

  -0.05 %

  BADGER /USDT

  2.8315

  -2.89 %

  MLS /USDT

  0.61438

  1.08 %

  LUS /USDT

  0.00233

  -4.11 %

  BTM /USDT

  0.020039

  -1.94 %

  HARD /USDT

  0.1694

  -1.39 %

  OMI /USDT

  0.0008106

  0.28 %

  1EARTH /USDT

  0.0027543

  3.18 %

  NSURE /USDT

  0.011359

  3.91 %

  MTS /USDT

  0.006243

  1.10 %

  CONV /USDT

  0.0006722

  -3.46 %

  HAPI /USDT

  14.6217

  6.10 %

  BOND /USDT

  3.9667

  -0.81 %

  FORM /USDT

  0.0021645

  -8.27 %

  CGG /USDT

  0.0899

  -1.53 %

  KONO /USDT

  0.022969

  1.28 %

  TRVL /USDT

  0.063908

  -1.09 %

  MILO /USDT

  0.000000015532

  3.49 %

  ODDZ /USDT

  0.02233

  2.33 %

  STC /USDT

  0.012866

  4.46 %

  HCT /USDT

  0.0004220

  9.95 %

  SOMM /USDT

  0.14871

  -0.50 %

  XNL /USDT

  0.01896

  -1.35 %

  MNZ /USDT

  0.0003971

  -6.82 %

  FUN /USDT

  0.0066588

  -1.06 %

  POSI /USDT

  0.0486

  2.53 %

  OOE /USDT

  0.024333

  -0.25 %

  EDG /USDT

  0.000739

  1.79 %

  TT /USDT

  0.004499

  -0.31 %

  DFYN /USDT

  0.040321

  0.54 %

  PIZA /USDT

  0.00000713

  0.70 %

  WXT /USDT

  0.003487

  0.95 %

  POLIS /USDT

  0.2646

  1.57 %

  LM /USDT

  0.22345

  -0.70 %

  BIT /USDT

  0.5106

  -1.19 %

  GHST /USDT

  1.1284

  -5.03 %

  SFP /USDT

  0.43271

  -1.98 %

  O3 /USDT

  0.0661

  1.38 %

  ANGLE /USDT

  0.04766

  9.23 %

  ELU /USDT

  0.006161

  -5.88 %

  K21 /USDT

  0.4775

  -1.34 %

  OLE /USDT

  0.026659

  2.08 %

  HORD /USDT

  0.03536

  -2.45 %

  MATTER /USDT

  0.10922

  -2.38 %

  SLND /USDT

  0.3703

  0.40 %

  INDI /USDT

  0.06640

  -0.24 %

  BEPRO /USDT

  0.0013023

  -0.22 %

  VRX /USDT

  35.875

  -1.01 %

  MAHA /USDT

  0.672230

  1.23 %

  ALU /USDT

  0.027525

  -2.33 %

  ELA /USDT

  1.15338

  -2.25 %

  SENATE /USDT

  0.051431

  -4.27 %

  SNT /USDT

  0.02610

  -1.80 %

  PNG /USDT

  0.044041

  0.08 %

  ASW /USDT

  0.0000499

  -1.38 %

  CANTO /USDT

  0.23451

  -2.81 %

  MOO /USDT

  0.002340

  0.68 %

  OGV /USDT

  0.006094

  -2.54 %

  FIDA /USDT

  0.38888

  -0.79 %

  KICKS /USDT

  0.001849

  -6.09 %

  AMKT /USDT

  90.291

  -2.31 %

  FNCY /USDT

  0.075757

  -2.66 %

  RAZE /USDT

  0.005385

  -10.85 %

  TVK /USDT

  0.039652

  -0.18 %

  DFY /USDT

  0.000673

  2.12 %

  BTCST /USDT

  0.6816

  -0.24 %

  THG /USDT

  0.0743

  2.20 %

  T /USDT

  0.03978

  -2.97 %

  GEAR /USDT

  0.014322

  -0.63 %

  SKU /USDT

  0.00901

  0.11 %

  PING /USDT

  0.00065987

  -3.57 %

  TAMA /USDT

  0.011382

  -0.36 %

  QSP /USDT

  0.01584

  -1.24 %

  BENQI /USDT

  0.008692

  -1.99 %

  MATCH /USDT

  0.0000562

  -1.05 %

  GOF /USDT

  0.025180

  -3.26 %

  ANML /USDT

  0.0004210

  0.98 %

  BZZ /USDT

  0.51949

  0.62 %

  FOR /USDT

  0.02259

  -3.13 %

  SWFTC /USDT

  0.0010585

  -4.04 %

  LITH /USDT

  0.0008011

  -1.94 %

  CTRC /USDT

  0.0024449

  1.93 %

  SNM /USDT

  0.7482

  1.68 %

  POLS /USDT

  0.4107

  -2.05 %

  KLAP /USDT

  0.000503

  -4.91 %

  SUPER /USDT

  0.1147

  -2.21 %

  AUTO /USDT

  222.27

  -3.04 %

  T23 /USDT

  0.000000000526

  -4.01 %

  GEL /USDT

  0.2906

  -7.62 %

  TCP /USDT

  0.001190

  -4.41 %

  MPL /USDT

  4.786

  -0.39 %

  GMEE /USDT

  0.01197

  -3.38 %

  BBF /USDT

  0.310

  0.00 %

  SUDO /USDT

  0.8859

  -0.38 %

  OOKI /USDT

  0.0038477

  -3.49 %

  YAM /USDT

  0.2318

  -0.34 %

  NMT /USDT

  0.0051731

  10.80 %

  FALCONS /USDT

  0.0043035

  0.93 %

  FAR /USDT

  0.0110688

  15.96 %

  RAZOR /USDT

  0.0083837

  -12.20 %

  HIBS /USDT

  0.0003312

  -4.38 %

  BNC /USDT

  0.22755

  -1.09 %

  MOOV /USDT

  0.006711

  -3.78 %

  AMP /USDT

  0.003784

  -3.04 %

  GO /USDT

  0.007248

  -0.52 %

  STETH /USDT

  1722.3057

  -1.54 %

  ALCX /USDT

  20.714

  -1.61 %

  STRONG /USDT

  8.6836

  0.45 %

  LTO /USDT

  0.101309

  -3.55 %

  POND /USDT

  0.0092339

  -4.49 %

  FTI /USDT

  0.000032112

  -8.45 %

  FLM /USDT

  0.088094

  -4.98 %

  EPIK /USDT

  0.007790

  1.89 %

  ZRX /USDT

  0.2221

  -3.26 %

  GGG /USDT

  0.17129

  1.23 %

  TBE /USDT

  0.00017707

  -2.35 %

  SENSO /USDT

  0.1341

  5.01 %

  WAS /USDT

  0.022061

  -2.22 %

  METAL /USDT

  0.0495

  -0.20 %

  FINE /USDT

  0.006811

  7.09 %

  CWS /USDT

  0.44799

  1.73 %

  WHALE /USDT

  0.7106

  -0.62 %

  RING /USDT

  0.0047550

  -3.60 %

  YFX /USDT

  0.066213

  -0.50 %

  KINE /USDT

  0.07161

  -3.28 %

  XED /USDT

  0.090191

  -2.74 %

  SC /USDT

  0.003921

  -1.75 %

  AVA /USDT

  0.5815

  -5.15 %

  DERI /USDT

  0.03788

  -1.99 %

  SHR /USDT

  0.0022182

  -0.88 %

  KAI /USDT

  0.00533

  -2.73 %

  NYM /USDT

  0.24036

  -1.96 %

  LAMB /USDT

  0.0016220

  1.41 %

  CMP /USDT

  0.09944

  -2.33 %

  ARGON /USDT

  0.0010053

  -3.18 %

  CATE /USDT

  0.0000004918

  -0.76 %

  1ART /USDT

  0.019586

  1.88 %

  SUP /USDT

  5.6133

  -1.70 %

  SWEAT /USDT

  0.0088194

  2.40 %

  SKEB /USDT

  0.0020685

  -7.18 %

  PCX /USDT