• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC /USDT

27829.1

0.61 %

ETH /USDT

1906.35

0.71 %

ARB /USDT

1.23055

0.78 %

ID /USDT

0.482311

-4.64 %

EVER /USDT

0.065414

40.54 %

AGIX /USDT

0.31685

4.91 %

FLUX /USDT

0.58907

15.27 %

SQUAD /USDT

0.005343

19.66 %

VELO /USDT

0.003826

-8.07 %

FIL /USDT

4.8584

5.16 %

RNDR /USDT

2.6083

3.46 %

CFX /USDT

0.315687

1.40 %

TOMI /USDT

3.90810

3.45 %

MONG /USDT

0.00000003159

-27.34 %

LINA /USDT

0.0239533

40.92 %

BLUR /USDT

0.4994

-3.27 %

HFT /USDT

0.48716

5.36 %

SHIB /USDT

0.0000086849

-0.70 %

ORDI /USDT

9.6780

5.65 %

LTC /USDT

92.10

1.16 %

DOGE /USDT

0.072358

-0.91 %

MAGIC /USDT

1.03484

3.33 %

OP /USDT

1.4257

-7.27 %

SPA /USDT

0.008510

15.12 %

FLOKI /USDT

0.0000329457

-1.74 %

SOL /USDT

21.297

3.85 %

OCEAN /USDT

0.39019

12.86 %

GNS /USDT

5.0455

0.66 %

LQTY /USDT

1.2444

-0.44 %

BNB /USDT

312.61

0.30 %

PEPE /USDT

0.00000124707

-13.22 %

ASTRA /USDT

0.07733

3.63 %

FLR /USDT

0.024440

-3.77 %

FTM /USDT

0.32920

-1.46 %

TENET /USDT

0.209139

-20.48 %

INJ /USDT

7.5236

0.13 %

POLYX /USDT

0.1455

-0.47 %

VOLT /USDT

0.0000006154

3.79 %

FET /USDT

0.27736

6.55 %

SYN /USDT

0.6523

3.73 %

LADYS /USDT

0.00000003623

-10.87 %

XRD /USDT

0.070111

-1.19 %

HIGH /USDT

2.0034

-2.47 %

SUI /USDT

1.0043

-3.84 %

EDU /USDT

1.16827

-3.68 %

MATIC /USDT

0.91141

-0.08 %

REI /USDT

0.02987

19.81 %

DYDX /USDT

2.1202

4.34 %

VRA /USDT

0.0051357

1.67 %

ACS /USDT

0.00390475

3.92 %

HOOK /USDT

1.45921

-0.17 %

JASMY /USDT

0.0046890

-1.03 %

BONK /USDT

0.0000006320

10.21 %

STIK /USDT

2.85873

0.30 %

ACH /USDT

0.028925

-0.90 %

DOT /USDT

5.4455

-0.45 %

TRX /USDT

0.07637

0.01 %

CSIX /USDT

0.016606

8.16 %

USDC /USDT

0.9971

-0.15 %

CHO /USDT

0.20469

-7.83 %

VGX /USDT

0.14178

-2.07 %

NOM /USDT

0.23099

-18.66 %

KEY /USDT

0.0073696

5.86 %

XCAD /USDT

0.79855

0.91 %

ADA /USDT

0.37843

-0.01 %

AVAX /USDT

14.532

0.52 %

CSPR /USDT

0.047776

-3.46 %

BISO /USDT

0.024935

-3.87 %

EOS /USDT

0.9118

0.88 %

KAS /USDT

0.015721

-12.20 %

FTT /USDT

0.9768

-2.22 %

MAJO /USDT

0.04606

-11.77 %

GALA /USDT

0.030041

-0.44 %

AIDOGE /USDT

0.00000000028341

-2.97 %

RDNT /USDT

0.31715

1.77 %

BDX /USDT

0.041547

0.97 %

OAX /USDT

0.234667

-1.33 %

LINK /USDT

6.6312

0.55 %

STORE /USDT

0.018961

-3.33 %

RFD /USDT

0.000032343

-30.13 %

1INCH /USDT

0.39468

0.08 %

OVR /USDT

0.7423

-1.05 %

TURBO /USDT

0.00028339

-12.42 %

HAI /USDT

0.01880

-2.54 %

GRV /USDT

0.34742

3.08 %

HBAR /USDT

0.052792

0.23 %

SDAO /USDT

0.4192

-2.10 %

MASK /USDT

4.56607

-0.30 %

CAL /USDT

0.041385

3.23 %

ZBC /USDT

0.012519

-1.81 %

LUNC /USDT

0.00008615

-1.20 %

MPI /USDT

0.0054886

2.29 %

XDB /USDT

0.0008227

20.75 %

ARPA /USDT

0.06966

-2.46 %

STX /USDT

0.63385

0.30 %

LDO /USDT

2.1697

1.34 %

SUN /USDT

0.0058334

0.16 %

INFRA /USDT

0.99765

343.40 %

ANC /USDT

0.00922

24.93 %

DEBT /USDT

8.611

1.92 %

SSV /USDT

25.1509

5.11 %

PLAY /USDT

0.073252

-3.18 %

WBT /USDT

4.885

2.19 %

OUSD /USDT

0.99782

-0.04 %

GMM /USDT

0.00123305

2.41 %

ETC /USDT

18.289

-0.21 %

POGAI /USDT

0.000023662

-16.06 %

NEAR /USDT

1.6214

-0.50 %

GFT /USDT

0.017675

-2.52 %

QRDO /USDT

0.10865

-5.65 %

WISTA /USDT

0.07128

-9.02 %

XEN /USDT

0.00000165

-7.30 %

USDD /USDT

0.99864

-0.05 %

TLOS /USDT

0.20908

10.61 %

ALGO /USDT

0.15135

-0.26 %

BTT /USDT

0.0000006059

0.33 %

APE /USDT

3.1982

-0.31 %

KDA /USDT

0.77470

3.45 %

SAND /USDT

0.5572

2.16 %

CKB /USDT

0.0036592

2.82 %

GRT /USDT

0.130995

4.96 %

AOG /USDT

0.01225

0.57 %

UNDEAD /USDT

0.12303

0.02 %

VAI /USDT

0.075476

2.09 %

LUNA /USDT

0.8663

0.16 %

DMTR /USDT

0.0526650

8.59 %

APT /USDT

8.5471

0.82 %

AICODE /USDT

10.071

-11.48 %

WEMIX /USDT

0.8317

-1.15 %

JST /USDT

0.02321

-0.34 %

NVIR /USDT

0.035243

6.51 %

CGPT /USDT

0.127927

-0.60 %

MAN /USDT

0.0229138

5.23 %

MINA /USDT

0.56563

-0.53 %

IMX /USDT

0.77869

1.77 %

ATOM /USDT

10.8557

1.13 %

RIF /USDT

0.121827

-1.60 %

OBI /USDT

0.0316288

-14.97 %

SRM /USDT

0.07192

-0.90 %

ZAT /USDT

0.00000016320

444.00 %

CREAM /USDT

25.775

-9.03 %

CTSI /USDT

0.1924

6.71 %

NFT /USDT

0.00000036890

0.83 %

NPT /USDT

0.6831

2.49 %

ALI /USDT

0.027728

5.25 %

CULT /USDT

0.000003412

3.58 %

JOE /USDT

0.46356

15.66 %

CVTX /USDT

0.043913

6.33 %

MDT /USDT

0.05218

4.04 %

PHB /USDT

0.917377

5.81 %

PIP /USDT

0.26518

0.22 %

WOJAK /USDT

0.00017644

-8.14 %

FDT /USDT

0.03998

0.05 %

GMT /USDT

0.26352

-1.48 %

GOMINING /USDT

0.10375

1.66 %

WIN /USDT

0.00007339

-0.86 %

KAR /USDT

0.0936

6.12 %

UNI /USDT

5.1524

0.81 %

WAXL /USDT

0.45255

-2.98 %

FEAR /USDT

0.10899

1.41 %

BRISE /USDT

0.00000029383

1.27 %

VMPX /USDT

0.0620

-2.05 %

POOLX /USDT

2.7845

-3.91 %

PRX /USDT

0.4758

11.32 %

DAO /USDT

1.17802

-1.78 %

OAS /USDT

0.073598

2.50 %

NOOT /USDT

0.0008226

-29.34 %

SGB /USDT

0.007479

-4.36 %

SIN /USDT

0.005529

-3.94 %

CRV /USDT

0.8378

-1.81 %

IRIS /USDT

0.02969

-2.30 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000020866

2.58 %

BSV /USDT

33.869

-1.92 %

RACA /USDT

0.00014533

-2.03 %

XDC /USDT

0.031351

-1.05 %

ICP /USDT

4.8573

-0.10 %

METAL /USDT

0.0804

0.12 %

FRM /USDT

0.03437

0.43 %

TABOO /USDT

0.002444

-3.36 %

MLK /USDT

0.32771

1.28 %

CTI /USDT

0.025443

-3.22 %

METIS /USDT

22.759

0.51 %

XTAG /USDT

0.01965

4.35 %

METFI /USDT

2.6180

0.45 %

NSDX /USDT

0.19819

-2.43 %

XLM /USDT

0.090199

1.58 %

BUY /USDT

0.022039

-0.37 %

IGU /USDT

0.02874

-1.06 %

FIU /USDT

0.004372

-5.81 %

STG /USDT

0.7101

3.55 %

HT /USDT

3.1701

-0.88 %

ASTR /USDT

0.050395

0.52 %

TOMO /USDT

1.4263

-1.66 %

FYN /USDT

0.038217

-1.63 %

SPONGE /USDT

0.0002913

-0.98 %

PROM /USDT

4.3042

0.87 %

GT /USDT

4.8968

0.18 %

QTUM /USDT

2.731

-0.32 %

SHIBAI /USDT

0.00000000001077

-14.59 %

PBR /USDT

0.04994

0.22 %

SPO /USDT

0.00043097

-39.09 %

SAMO /USDT

0.0045442

3.32 %

EJS /USDT

0.004811

1.56 %

BEL /USDT

0.81844

-3.31 %

CEEK /USDT

0.06900

-1.82 %

AKT /USDT

0.66992

19.86 %

SCT /USDT

0.13756

-0.39 %

FRA /USDT

0.0031488

27.69 %

HIFI /USDT

0.34032

-0.32 %

PSL /USDT

0.0002585

-5.06 %

DC /USDT

0.0008302

0.04 %

UBXS /USDT

0.100030

-0.98 %

MANA /USDT

0.48130

0.85 %

ONSTON /USDT

0.00354

-2.20 %

IMPT /USDT

0.0062220

0.97 %

KICKS /USDT

0.002053

3.21 %

DOGGO /USDT

0.000000002646

-0.97 %

HNT /USDT

1.4012

0.01 %

BCH /USDT

114.56

-0.50 %

CAKE /USDT

1.7236

0.84 %

SUSHI /USDT

0.8707

0.47 %

RFOX /USDT

0.010995

9.52 %

SCLP /USDT

0.19886

12.36 %

ATLAS /USDT

0.0019062

-3.80 %

HAHA /USDT

0.000007590

-7.01 %

DODO /USDT

0.132517

0.49 %

TAKI /USDT

0.007912

11.37 %

LOOKS /USDT

0.09262

5.46 %

FTRB /USDT

0.005548

-0.71 %

RPL /USDT

49.386

0.77 %

ROUTE /USDT

2.7295

-6.19 %

VXT /USDT

0.029003

2.48 %

ERG /USDT

1.3924

-1.71 %

PBX /USDT

0.001208

2.80 %

PAW /USDT

0.0000000182353

1.15 %

DEVT /USDT

0.00286

3.62 %

ROSE /USDT

0.053756

2.85 %

BBC /USDT

0.005174

-1.52 %

CORE /USDT

0.9060

0.56 %

XCN /USDT

0.001806

0.05 %

WSB /USDT

0.00000003882

-26.02 %

MTRG /USDT

2.2408

1.64 %

PYR /USDT

3.6008

-1.63 %

CQT /USDT

0.1198

-0.58 %

OG /USDT

5.4949

-2.39 %

GGM /USDT

0.00466

-14.65 %

REIGN /USDT

0.002295

-15.12 %

YFII /USDT

880.48

-0.88 %

DHB /USDT

0.0015195

-1.45 %

WLKN /USDT

0.027610

10.55 %

VINU /USDT

0.00000000949

-1.55 %

PHA /USDT

0.1406

9.84 %

CEUR /USDT

1.04914

-0.21 %

FITFI /USDT

0.00500

-3.10 %

ALTB /USDT

0.0001125

28.27 %

VP /USDT

5.383

-9.30 %

PEOPLE /USDT

0.017628

0.57 %

GOAL /USDT

0.1586

0.57 %

MXC /USDT

0.015093

-0.57 %

USTC /USDT

0.014014

-1.10 %

VOXEL /USDT

0.17860

-0.72 %

WOM /USDT

0.019159

1.46 %

SIDUS /USDT

0.0009891

2.04 %

ACA /USDT

0.05110

6.99 %

AZERO /USDT

1.1234

0.23 %

VELA /USDT

2.4889

-0.89 %

YGG /USDT

0.19822

4.57 %

IHC /USDT

0.00004458

0.88 %

REAP /USDT

0.00464

-1.06 %

UFO /USDT

0.000001181

2.42 %

CROWN /USDT

1.2474

-2.53 %

QUACK /USDT

0.0000000007307

-1.48 %

RLTM /USDT

0.024457

0.12 %

NUM /USDT

0.044586

-0.66 %

ORAI /USDT

3.8659

-1.51 %

WSI /USDT

0.04266

2.44 %

BONE /USDT

0.8235

-5.62 %

NEO /USDT

10.68

-1.11 %

LGX /USDT

0.004153

3.00 %

BERRY /USDT

0.0006306

-3.50 %

DUST /USDT

2.0349

2.86 %

CHZ /USDT

0.10078

-0.21 %

TSUKA /USDT

0.049681

5.13 %

FNZ /USDT

0.003393

1.61 %

CRPT /USDT

0.06507

-1.55 %

SYLO /USDT

0.001796

1.81 %

WOO /USDT

0.22635

0.31 %

XCH /USDT

34.340

-0.33 %

CRO /USDT

0.059919

-0.74 %

PERC /USDT

0.1518

3.05 %

WAM /USDT

0.002523

7.68 %

LAMB /USDT

0.0030473

7.63 %

RITE /USDT

0.0021372

-0.19 %

MCG /USDT

0.01176

-13.65 %

BLOK /USDT

0.0019993

-3.42 %

STND /USDT

0.011536

-4.20 %

IOTA /USDT

0.2179

2.49 %

MEME /USDT

33.0000

-12.97 %

OPTIMUS /USDT

0.17192

1.51 %

WOOP /USDT

0.009401

6.92 %

GLQ /USDT

0.0066177

7.98 %

FIS /USDT

0.35739

1.15 %

PRQ /USDT

0.1068

13.25 %

GXE /USDT

0.115355

-2.55 %

LOVELY /USDT

0.000000086866

1.76 %

MOB /USDT

0.6748

0.40 %

MMPRO /USDT

0.10485

-1.66 %

MDX /USDT

0.06556

1.15 %

AURORA /USDT

0.1124

1.71 %

NKN /USDT

0.119887

-1.28 %

SWASH /USDT

0.01406

-1.74 %

ZEN /USDT

8.438

-0.36 %

SLP /USDT

0.0021982

0.03 %

AQDC /USDT

0.00101

4.12 %

CETUS /USDT

0.059531

-6.18 %

NBLU /USDT

0.017131

-0.97 %

PUSH /USDT

0.27966

-6.22 %

ETHW /USDT

2.0344

0.07 %

SKL /USDT

0.033844

3.06 %

TRU /USDT

0.040442

-1.07 %

ZIL /USDT

0.023512

-0.42 %

ATOZ /USDT

0.125946

3.73 %

ONT /USDT

0.2339

0.64 %

ELON /USDT

0.00000020982

-0.76 %

CFG /USDT

0.2188

-2.10 %

AGI /USDT

0.138601

-2.50 %

CUSD /USDT

0.99915

0.52 %

HAM /USDT

0.0000000022758

-1.36 %

IDEX /USDT

0.08223

-2.43 %

NALS /USDT

0.1007

-6.58 %

DIONE /USDT

0.00360724

18.37 %

ELT /USDT

0.031244

33.10 %

RAD /USDT

1.8022

-2.25 %

ADX /USDT

0.1746

7.84 %

DNXC /USDT

0.00626

1.29 %

KING /USDT

0.003572

6.40 %

GST /USDT

0.014980

1.75 %

HOT /USDT

0.001601

-0.62 %

OPUL /USDT

0.111407

1.12 %

PIAS /USDT

0.00020

0.00 %

ONG /USDT

0.2471

-0.44 %

CTC /USDT

0.3064

-0.55 %

WRT /USDT

0.13502

-11.34 %

TON /USDT

1.8683

-1.75 %

SNX /USDT

2.4072

-0.12 %

WIT /USDT

0.008715

-11.34 %

TAMA /USDT

0.015582

1.18 %

ZEC /USDT

34.14

0.97 %

BBF /USDT

0.380

2.98 %

MSWAP /USDT

0.0001841

2.73 %

OVO /USDT

0.077523

1.26 %

DHX /USDT

1.9595

-10.06 %

ABBC /USDT

0.101734

1.32 %

RUNE /USDT

1.1558

-0.55 %

MHUNT /USDT

0.00888

-0.11 %

DERC /USDT

0.14922

-1.47 %

ELA /USDT

1.68095

-7.99 %

STRM /USDT

0.01291

0.54 %

CRU /USDT

0.89199

-2.21 %

SUPER /USDT

0.1440

-3.42 %

D2T /USDT

0.012024

0.59 %

NBS /USDT

0.000288

2.12 %

FREE /USDT

0.0000001499

3.23 %

PORTO /USDT

2.3782

2.38 %

UMEE /USDT

0.00596

3.11 %

ORTB /USDT

0.003675

-0.56 %

AXS /USDT

7.063

-1.80 %

REDTOKEN /USDT

0.000039

-13.33 %

HELLO /USDT

0.049601

-6.02 %

KAVA /USDT

1.0966

-3.94 %

VET /USDT

0.02096

2.99 %

NEER /USDT

0.12938

-10.79 %

4TOKEN /USDT

0.00024877

3.51 %

REALM /USDT

0.00655

-4.79 %

SHARBI /USDT

0.0000073484

-2.53 %

QNT /USDT

115.574

3.42 %

MULTI /USDT

4.0236

-10.85 %

BOA /USDT

0.016567

-4.16 %

ALPHA /USDT

0.11799

0.27 %

MBX /USDT

1.0931

6.35 %

JAM /USDT

0.0011246

-0.72 %

HECH /USDT

0.05042

0.65 %

ATD /USDT

0.0778

2.63 %

AGILITY /USDT

0.01997

-8.26 %

UFI /USDT

0.02523

17.56 %

CVP /USDT

0.37427

-1.52 %

IDEA /USDT

0.00435

-3.76 %

ALEX /USDT

0.098698

-2.97 %

SOULS /USDT

0.0044590

-9.38 %

KLO /USDT

0.005195

0.25 %

GAL /USDT

1.3930

0.68 %

ASTO /USDT

0.032729

2.97 %

DASH /USDT

43.86

1.59 %

POLK /USDT

0.03581

-5.38 %

BDP /USDT

0.17225

8.90 %

LMWR /USDT

0.15690

-2.70 %

PIZABRC /USDT

0.11245

-5.97 %

ZZZ /USDT

0.26906

0.04 %

OSMO /USDT

0.5676

-1.50 %

DIO /USDT

0.00673

2.27 %

AR /USDT

6.881

1.50 %

ADP /USDT

0.003350

-0.74 %

BS /USDT

0.33447

0.75 %

WNCG /USDT

0.08092

0.98 %

RBC /USDT

0.011818

2.32 %

GRAIL /USDT

1585.93

-2.27 %

NYM /USDT

0.20981

2.55 %

WOZX /USDT

0.026153

21.87 %

WALV /USDT

0.033810

0.34 %

DREP /USDT

0.3601

-0.44 %

DAI /USDT

0.9981

-0.24 %

DF /USDT

0.0499

3.74 %

GAME /USDT

0.03558

-1.24 %

LOOP /USDT

0.08470

0.13 %

CPOOL /USDT

0.02833

0.63 %

3KM /USDT

0.029930

-8.40 %

CERE /USDT

0.0042940

-0.54 %

ZIX /USDT

0.00063

-7.35 %

RARI /USDT

1.2377

-1.98 %

NOS /USDT

0.01577

-0.18 %

MOTG /USDT

0.01750

-3.31 %

CARAT /USDT

0.008697

-0.01 %

SOS /USDT

0.00000006827

0.72 %

TT /USDT

0.003603

0.55 %

GAFI /USDT

8.356

21.59 %

SXP /USDT

0.40282

-0.54 %

AART /USDT

0.000831

-4.37 %

KZEN /USDT

0.001889

-2.47 %

POLIS /USDT

0.1566

-0.31 %

SUIP /USDT

0.199662

8.36 %

POT /USDT

0.006769

-26.88 %

EFI /USDT

0.04960

-5.28 %

STRAX /USDT

0.46731

-0.63 %

ACE /USDT

0.00395

3.67 %

MLT /USDT

0.13470

0.04 %

CUP /USDT

0.000233

-3.71 %

TURBOS /USDT

0.0025600

-7.45 %

FOR /USDT

0.02313

6.73 %

GOV /USDT

0.004896

1.26 %

EWT /USDT

2.4273

1.28 %

SUIA /USDT

0.07054

-9.86 %

BAT /USDT

0.2189

-1.48 %

FOUR /USDT

0.000003299

-0.39 %

ANKR /USDT

0.02643

0.53 %

ZAM /USDT

0.004185

5.30 %

HEART /USDT

0.021317

3.58 %

GALFAN /USDT

3.0470

-22.69 %

XPR /USDT

0.001045

1.65 %

PRIMAL /USDT

0.0023766

3.57 %

WAVES /USDT

1.771

-0.50 %

NUX /USDT

0.008370

1.31 %

APED /USDT

0.7151

-11.69 %

VEMP /USDT

0.00976

0.30 %

TKO /USDT

0.31632

-0.70 %

IRON /USDT

1.7796

-1.60 %

SUKU /USDT

0.05935

-3.02 %

SANTOS /USDT

4.1637

3.24 %

THN /USDT

0.037675

-0.40 %

PENDLE /USDT

0.41038

0.09 %

TEM /USDT

0.00014

-6.66 %

DLC /USDT

0.163273

27.22 %

LEVER /USDT

0.0015850

-0.76 %

SBTC /USDT

0.4891

24.73 %

CELL /USDT

0.2398

6.67 %

NIM /USDT

0.0015328

1.36 %

KLAY /USDT

0.1918

0.47 %

WNXM /USDT

28.9385

0.20 %

IOST /USDT

0.009398

0.11 %

EMPIRE /USDT

0.0008659

3.87 %

MYRIA /USDT

0.002202

-0.27 %

THALES /USDT

0.53408

4.69 %

AIRTNT /USDT

0.0003777

1.61 %

CELR /USDT

0.020284

-0.84 %

EGLD /USDT

37.049

0.50 %

AAVE /USDT

67.03

-0.25 %

SPUME /USDT

0.0101578

0.49 %

CHAMP /USDT

0.019866

-2.19 %

SPELL /USDT

0.0005946

2.72 %

DBC /USDT

0.0034815

-9.01 %

AXL /USDT

0.00002038

12.22 %

KISHU /USDT

0.0000000003521

-2.03 %

IAG /USDT

0.008858

2.29 %

SPELLFIRE /USDT

0.000838

2.31 %

WZRD /USDT

0.00193

-1.02 %

DEP /USDT

0.001971

-0.15 %

WING /USDT

5.5365

0.23 %

WATT /USDT

0.00176

-29.88 %

1EARTH /USDT

0.0020180

-5.27 %

FODL /USDT

0.00341

16.38 %

YIN /USDT

0.01540

8.60 %

KUBE /USDT

0.007792

5.29 %

GLMR /USDT

0.28602

0.51 %

TORN /USDT

4.1930

-6.72 %

CLV /USDT

0.04643

-0.66 %

C98 /USDT

0.19723

-1.28 %

MBOX /USDT

0.43333

-1.40 %

GOB /USDT

0.000911

7.42 %

FLM /USDT

0.085568

-0.34 %

DAG /USDT

0.03303

0.27 %

NOIA /USDT

0.048135

1.68 %

OMG /USDT

0.7965

0.47 %

MNZ /USDT

0.0004345

-0.45 %

BVT /USDT

0.006814

-10.55 %

TIMECHRONO /USDT

23.106

-5.31 %

DCR /USDT

16.534

0.37 %

ABT /USDT

0.09353

0.69 %

UTK /USDT

0.09017

-0.03 %

BANKBRC /USDT

0.0074

5.71 %

DINO /USDT

0.033489

-12.64 %

PLCU /USDT

151.84

0.41 %

PERL /USDT

0.019821

-1.99 %

DUSK /USDT

0.1487

0.60 %

KON /USDT

0.05913

-3.55 %

AGLD /USDT

0.4548

0.97 %

ING /USDT

0.0009228

5.95 %

NCT /USDT

0.00860

0.82 %

GMX /USDT

56.483

1.36 %

SUDO /USDT

0.6377

1.35 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000001065

-1.48 %

XOR /USDT

1.047

-5.50 %

MEAN /USDT

0.02441

0.61 %

SRT /USDT

0.000057

-17.39 %

AIOZ /USDT

0.017765

-2.21 %

GQ /USDT

0.0058962

-0.45 %

BONDLY /USDT

0.005859

0.13 %

MPH /USDT

0.021113

1.15 %

FUN /USDT

0.0050966

-0.73 %

XCV /USDT

0.003821

-0.98 %

COREUM /USDT

0.18773

-1.88 %

FORT /USDT

0.18276

-3.53 %

ZMT /USDT

0.038025

30.71 %

ARV /USDT

0.00003911

-0.28 %

TIDAL /USDT

0.00018682

-4.16 %

REN /USDT

0.07529

1.35 %

LIT /USDT

0.95471

4.43 %

FLY /USDT

0.0009081

-2.20 %

REEF /USDT

0.0022284

0.16 %

REQ /USDT

0.08693

2.93 %

ALICE /USDT

1.3001

-0.03 %

METO /USDT

0.000995

7.21 %

DSLA /USDT

0.00193332

-4.92 %

ARTEM /USDT

0.001282

1.10 %

CHNG /USDT

0.11669

-0.92 %

THETA /USDT

0.8711

1.27 %

RAY /USDT

0.19823

1.55 %

VLX /USDT

0.01679

-6.61 %

KSM /USDT

26.128

0.30 %

MOVR /USDT

6.5069

0.18 %

CARE /USDT

0.000016

-11.11 %

COMBO /USDT

0.060908

-9.24 %

LION /USDT

0.000034240

15.16 %

KLV /USDT

0.00420

-0.94 %

OM /USDT

0.028916

1.31 %

PRMX /USDT

0.0000289

-7.66 %

SFP /USDT

0.40990

0.46 %

FST /USDT

0.04637

7.23 %

AD /USDT

0.0006159

0.01 %

UOS /USDT

0.2035

5.49 %

GRND /USDT

0.157985

3.14 %

BTM /USDT

0.021302

0.36 %

WRX /USDT

0.1201

-1.55 %

HTR /USDT

0.05637

2.21 %

SFUND /USDT

0.9877

-1.66 %

NEXO /USDT

0.6924

2.24 %

SLIM /USDT

0.0392

2.08 %

LOCG /USDT

0.01276

1.91 %

VEGA /USDT

1.5710

-3.34 %

RLY /USDT

0.008294

-2.00 %

ENJ /USDT

0.33851

1.57 %

VTHO /USDT

0.0012982

3.32 %

WSIENNA /USDT

0.31678

-0.12 %

LRC /USDT

0.29200

0.34 %

FBX /USDT

0.0027715

-6.97 %

ACM /USDT

2.2921

-0.80 %

MCRT /USDT

0.003212

10.03 %

GEL /USDT

0.2814

-7.91 %

CITY /USDT

5.1503

-0.52 %

KARATE /USDT

0.00117752

-0.01 %

RLC /USDT

1.5713

0.49 %

EPIK /USDT

0.005622

3.65 %

XNL /USDT

0.01147

-1.20 %

VR /USDT

0.00911

-10.33 %

LAZIO /USDT

2.4767

0.21 %

MV /USDT

0.11028

-3.03 %

SNK /USDT

0.01406

2.03 %

LPT /USDT

5.072

0.87 %

SIS /USDT

0.2055

-1.53 %

XTZ /USDT

0.9371

0.82 %

PEPEBRC /USDT

0.0931

2.64 %

KMA /USDT

0.0021808

1.41 %

AMP /USDT

0.002705

4.03 %

POLC /USDT

0.015156

-4.33 %

ADS /USDT

0.0898

-0.88 %

MNW /USDT

1.5732

2.33 %

BTS /USDT

0.007843

0.78 %

STARL /USDT

0.000001231

1.23 %

OOE /USDT

0.015798

-2.08 %

CVX /USDT

4.3947

-2.44 %

AM /USDT

0.89500

-5.44 %

REKT /USDT

0.000000002010

-12.07 %

BEAR /USDT

0.0000000156

-3.10 %

GMEE /USDT

0.01028

-1.05 %

MDAO /USDT

0.24557

1.94 %

STOS /USDT

0.55599

5.96 %

XCUR /USDT

0.02367

18.70 %

SYS /USDT

0.12662

1.06 %

FEG /USDT

0.0003255

-0.64 %

TDROP /USDT

0.001878

-5.24 %

AKITA /USDT

0.00000013349

-4.45 %

GARI /USDT

0.04939

0.61 %

ALU /USDT

0.036015

0.98 %

IOTX /USDT

0.023633

4.76 %

XEM /USDT

0.033400

1.61 %

TRADE /USDT

0.17069

-2.39 %

AUDIO /USDT

0.24789

3.48 %

FIRE /USDT

0.0025897

-0.96 %

XETA /USDT

0.024778

-3.69 %

QTC /USDT

0.3480

0.14 %

API3 /USDT

1.25657

0.88 %

URUS /USDT

16.056

-2.46 %

DPR /USDT

0.00636

-4.64 %

CHR /USDT

0.14466

-0.92 %

DKS /USDT

0.000684

-4.46 %

ERN /USDT

1.90790

1.28 %

BLZ /USDT

0.064688

1.55 %

BCD /USDT

0.12008

3.45 %

BIT /USDT

0.5119

0.19 %

IZI /USDT

0.02485

-0.79 %

LIKE /USDT

0.00298

-5.39 %

RSS3 /USDT

0.11145

0.62 %

MONS /USDT

0.011881

0.65 %

BNC /USDT

0.20577

-3.77 %

ZLW /USDT

0.013226

1.00 %

SRP /USDT

0.002672

-0.18 %

ONE /USDT

0.015288

-1.61 %

DYP /USDT

0.08149

-1.43 %

LIME /USDT

0.006837

-0.88 %

ITA /USDT

1.4658

-2.03 %

GM /USDT

0.0000103566

1.38 %

FIO /USDT

0.02714

1.80 %

ZCX /USDT

0.06648

-2.24 %

BOBA /USDT

0.16853

-0.56 %

TWT /USDT

1.0906

-0.05 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000019265

-8.63 %

WILD /USDT

0.3707

-0.05 %

POOH /USDT

0.000000012837

-6.67 %

NBT /USDT

0.0028406

-0.37 %

MTV /USDT

0.0010066

1.47 %

AKRO /USDT

0.0040128

2.75 %

SERO /USDT

0.01274

0.31 %

ISP /USDT

0.0006613

-3.50 %

TTT /USDT

0.00645

5.73 %

MATH /USDT

0.09196

0.53 %

LABS /USDT

0.00075327

4.75 %

JOY /USDT

0.055459

-21.19 %

BRY /USDT

0.03573

-12.87 %

OGN /USDT

0.0989

2.38 %

COMP /USDT

36.580

-0.09 %

ARBI /USDT

0.001225005

0.50 %

MGG /USDT

0.00228

5.06 %

NWC /USDT

0.095080

5.25 %

PKF /USDT

0.1930

11.88 %

PDEX /USDT

1.2796

-2.22 %

IONX /USDT

0.05123

29.10 %

PIZA /USDT

0.00000647

-4.43 %

SOLO /USDT

0.13303

1.27 %

WAXP /USDT

0.054510

-0.79 %

TVK /USDT

0.033857

-1.34 %

BNX /USDT

0.5007

-0.37 %

PLSPAD /USDT

0.0067421

-6.58 %

DZOO /USDT

0.0129161

-4.37 %

XVG /USDT

0.0020265

0.03 %

BICO /USDT

0.29490

0.13 %

SOUL /USDT

0.12133

1.61 %

KILT /USDT

0.3973

4.69 %

ASR /USDT

3.0254

-1.36 %

HAO /USDT

0.003066

-0.71 %

PORTX /USDT

0.01005

-7.79 %

XYO /USDT

0.003983

-2.30 %

CHESS /USDT

0.1853

0.43 %

SOV /USDT

0.43078

-1.93 %

ETHF /USDT

0.1326

-1.11 %

DOCK /USDT

0.01792

4.06 %

PNG /USDT

0.029953

-2.58 %

CWEB /USDT

0.028295

-1.44 %

RIDE /USDT

0.0230

-0.86 %

KONO /USDT

0.023584

-0.66 %

ICX /USDT

0.2497

0.52 %

COTI /USDT

0.06911

0.56 %

OKB /USDT

47.196

0.58 %

RBN /USDT

0.1594

2.04 %

MOOV /USDT

0.004718

6.30 %

NFTB /USDT

0.010246

1.51 %

XDEFI /USDT

0.1026

-0.29 %

OMI /USDT

0.0006173

-3.77 %

SAITAMA /USDT

0.000889

0.79 %

XAVA /USDT

0.2636

5.56 %

DRAC /USDT

0.003530

-4.64 %

CUDOS /USDT

0.00196

3.15 %

DENT /USDT

0.00088207

0.71 %

XPRESS /USDT

0.0417

-6.71 %

HAPI /USDT

9.2048

3.51 %

TAPT /USDT

10.6111

-3.71 %

MIMIR /USDT

0.0028070

6.91 %

BZZ /USDT

0.36838

-1.34 %

WWY /USDT

0.005600

-2.67 %

LOOT /USDT

0.0967

-3.78 %

WSG /USDT

0.0000000014269

-5.92 %

XMON /USDT

1951.74

-6.27 %

MTS /USDT

0.005307

-9.56 %

BITCI /USDT

0.0053448

-5.18 %

CLIPS /USDT

0.000002280

-6.86 %

AE /USDT

0.0596

2.58 %

BOSON /USDT

0.1766

-2.21 %

TRAC /USDT

0.06774

-3.83 %

SMART /USDT

0.2363

-1.33 %

BEPRO /USDT

0.0009012

2.97 %

EGAME /USDT

0.000066773

0.17 %

CWS /USDT

0.29054

-1.69 %

METAX /USDT

0.0651

6.19 %

BAND /USDT

1.4480

-0.08 %

ZKS /USDT

0.048631

1.90 %

NMR /USDT

14.7690

-1.65 %

DILI /USDT

0.000022009

-7.93 %

SONAR /USDT

0.00640

2.89 %

GNO /USDT

116.81

0.58 %

MOONEY /USDT

0.0009294

-10.45 %

ORN /USDT

0.8914

1.36 %

MTL /USDT

1.05911

-0.69 %

CPAN /USDT

0.0008619

-0.98 %

TOTM /USDT

0.007538

-4.83 %

FXS /USDT

6.702

-2.53 %

BXH /USDT

0.0016315

0.03 %

ZCN /USDT

0.12236

17.37 %

UNO /USDT

0.06084

8.31 %

AVA /USDT

0.5377

-0.75 %

EQ /USDT

0.0003943

-1.67 %

TPT /USDT

0.0108818

-3.41 %

TARA /USDT

0.000905

0.44 %

KT /USDT

0.001692

-10.38 %

CAPS /USDT

0.018218

-1.61 %

XWG /USDT

0.0013745

-0.41 %

PAF /USDT

0.0003190

0.03 %

DIS /USDT

3.2857

-45.23 %

SHX /USDT

0.00040929

-4.38 %

P00LS /USDT

0.08812

-1.62 %

STBU /USDT

0.033810

5.13 %

HOTCROSS /USDT

0.00318

6.35 %

POPK /USDT

0.002952

4.53 %

AUTO /USDT

20.14

-7.40 %

SNFT1 /USDT

0.05068

-0.11 %

MATTER /USDT

0.04535

-2.84 %

SNM /USDT

0.3913

-3.38 %

ORBR /USDT

1.3541

-2.87 %

PIT /USDT

0.0000000003951

0.84 %

LITH /USDT

0.0005225

0.23 %

REVV /USDT

0.009406

-1.46 %

SWFTC /USDT

0.0011512

-0.74 %

WAS /USDT

0.013485

1.09 %

TARI /USDT

1.376

-2.82 %

POLS /USDT

0.3510

0.28 %

DOME /USDT

0.001153

-2.03 %

EMON /USDT

0.00372

3.33 %

BYN /USDT

0.005372

-1.88 %

DOWS /USDT

0.005397

-3.48 %

SWRV /USDT

0.033579

-3.85 %

EVRY /USDT

0.00580

-2.19 %

BAMBOO /USDT

0.026974

25.75 %

DAFI /USDT

0.0138057

12.38 %

AMPL /USDT

1.1397

-0.19 %

FARM /USDT

28.042

0.29 %

ATM /USDT

2.7693

1.35 %

VELODROME /USDT

0.07640

-5.92 %

CTK /USDT

0.72642

-1.32 %

ELF /USDT

0.29170

0.08 %

FCON /USDT

0.0000752

-2.33 %

BSVBRC /USDT

0.0170

-0.58 %

ESG /USDT

0.50473

0.27 %

ECOX /USDT

0.39469

-0.66 %

AAG /USDT

0.00481

0.00 %

XVS /USDT

4.9561

0.65 %

KOK /USDT

0.0218

-2.24 %

METALDR /USDT

0.0006616

-0.19 %

AST /USDT

0.122666

-4.55 %

TXT /USDT

0.002022

-0.24 %

DG /USDT

0.023420

-0.87 %

LGCY /USDT

0.00015390

10.91 %

KNIGHT /USDT

0.008520

0.73 %

DAR /USDT

0.13450

-1.23 %

KP3R /USDT

67.90

1.73 %

RAM /USDT

0.02217

-11.77 %

ENS /USDT

10.498

-1.04 %

GFI /USDT

0.4127

4.50 %

TFUEL /USDT

0.04129

-0.12 %

IOI /USDT

0.0844

0.47 %

LEASH /USDT

300.56

-1.66 %

REELT /USDT

0.009329

-14.82 %

WNZ /USDT

0.000966

-0.10 %

XPRT /USDT

0.1732

-0.17 %

FIRO /USDT

1.7914

0.78 %

O3 /USDT

0.0508

-0.78 %

POP /USDT

0.000000518

-0.95 %

RON /USDT

1.0886

-1.13 %

FRONT /USDT

0.17671

-0.18 %

LEO /USDT

3.5084

-1.31 %

NGL /USDT

0.1636

3.74 %

ROCO /USDT

0.1479

3.28 %

LAT /USDT

0.00847

-5.88 %

RARE /USDT

0.09334

-1.13 %

TEER /USDT

0.2249

-7.90 %

DVI /USDT

0.01336

-2.90 %

LOON /USDT

0.0051458

10.28 %

ILV /USDT

49.61

1.41 %

YLD /USDT

0.1277

3.31 %

KIF /USDT

17.2508

-0.81 %

REVU /USDT

0.02132

-2.73 %

INSUR /USDT

0.07821

0.70 %

BLY /USDT

0.0036229

2.67 %

QSP /USDT

0.01270

-3.93 %

LSS /USDT

0.14250