• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28989.0

  5.94 %

  ETH /USDT

  1817.72

  2.23 %

  ARB /USDT

  1.31389

  7.41 %

  CFX /USDT

  0.431948

  17.77 %

  ID /USDT

  0.470568

  1.35 %

  LQTY /USDT

  2.2518

  2.88 %

  USDC /USDT

  0.9998

  0.03 %

  FIL /USDT

  5.8285

  4.06 %

  FLR /USDT

  0.038079

  -8.63 %

  EVER /USDT

  0.076231

  4.17 %

  AGIX /USDT

  0.44471

  4.19 %

  MAGIC /USDT

  1.44515

  4.93 %

  FTM /USDT

  0.46907

  9.07 %

  LTC /USDT

  92.61

  3.44 %

  BNB /USDT

  316.84

  1.01 %

  DOGE /USDT

  0.076261

  3.00 %

  KAS /USDT

  0.031000

  25.84 %

  TOMI /USDT

  2.10186

  -5.42 %

  GNS /USDT

  7.7897

  5.20 %

  VOLT /USDT

  0.0000014048

  0.00 %

  SHIB /USDT

  0.0000107579

  2.01 %

  SXP /USDT

  0.52872

  70.61 %

  FLOKI /USDT

  0.0000345513

  2.34 %

  TRX /USDT

  0.06464

  0.59 %

  SYN /USDT

  0.9801

  10.78 %

  BLUR /USDT

  0.5286

  2.08 %

  JASMY /USDT

  0.0050506

  11.24 %

  OAX /USDT

  0.305633

  -6.92 %

  MASK /USDT

  6.69917

  1.09 %

  DOT /USDT

  6.2538

  2.53 %

  STX /USDT

  1.00390

  6.11 %

  TEM /USDT

  0.07487

  -15.78 %

  DYDX /USDT

  2.5609

  -0.51 %

  GALA /USDT

  0.042626

  8.43 %

  ADA /USDT

  0.38459

  2.17 %

  LINK /USDT

  7.5004

  7.47 %

  VGX /USDT

  0.33578

  1.89 %

  KEY /USDT

  0.0100074

  2.99 %

  VRA /USDT

  0.0063582

  5.23 %

  HOOK /USDT

  1.91698

  -0.98 %

  ALGO /USDT

  0.23319

  13.80 %

  SOL /USDT

  21.434

  3.66 %

  ASTRA /USDT

  0.31203

  0.87 %

  RDNT /USDT

  0.35143

  3.23 %

  OP /USDT

  2.2839

  4.02 %

  VELO /USDT

  0.007669

  11.67 %

  ACS /USDT

  0.00811069

  -5.61 %

  RNDR /USDT

  1.2822

  8.15 %

  GFT /USDT

  0.053423

  4.48 %

  FET /USDT

  0.38526

  6.53 %

  GMM /USDT

  0.00180779

  3.42 %

  DODO /USDT

  0.177952

  4.06 %

  HBAR /USDT

  0.066953

  11.62 %

  EOS /USDT

  1.1740

  5.01 %

  ATOM /USDT

  11.4979

  2.51 %

  ACH /USDT

  0.035760

  8.18 %

  AVAX /USDT

  17.428

  3.84 %

  XRD /USDT

  0.042061

  3.20 %

  GPT /USDT

  0.0898651

  2.66 %

  CSIX /USDT

  0.052802

  -2.20 %

  HAI /USDT

  0.04090

  1.38 %

  DZOO /USDT

  0.0357000

  -11.54 %

  MINA /USDT

  0.78230

  3.81 %

  WEMIX /USDT

  1.4159

  -1.15 %

  LUNC /USDT

  0.00012463

  1.88 %

  HFT /USDT

  0.62692

  1.98 %

  FTT /USDT

  1.3334

  0.43 %

  APE /USDT

  4.1524

  1.24 %

  ASTR /USDT

  0.065467

  5.27 %

  XLM /USDT

  0.102227

  0.65 %

  ETC /USDT

  20.752

  2.83 %

  FLUX /USDT

  0.64057

  3.79 %

  1INCH /USDT

  0.53701

  7.11 %

  APT /USDT

  11.7373

  3.80 %

  HIGH /USDT

  2.2061

  7.21 %

  SQUAD /USDT

  0.018884

  -3.00 %

  SDAO /USDT

  0.6172

  6.10 %

  LUNA /USDT

  1.3051

  0.81 %

  OCEAN /USDT

  0.35884

  4.72 %

  CSPR /USDT

  0.037268

  0.28 %

  LDO /USDT

  2.4369

  3.17 %

  STIK /USDT

  1.06073

  6.50 %

  CARE /USDT

  0.003866

  -14.16 %

  MDT /USDT

  0.06486

  5.80 %

  CKB /USDT

  0.0053894

  5.96 %

  SPA /USDT

  0.004970

  -2.58 %

  JOE /USDT

  0.58600

  16.36 %

  BTT /USDT

  0.0000006355

  3.83 %

  MOTG /USDT

  0.43260

  0.14 %

  C98 /USDT

  0.29132

  33.83 %

  XCN /USDT

  0.004231

  1.87 %

  NFT /USDT

  0.00000038647

  -1.04 %

  AGLA /USDT

  0.08616

  -11.57 %

  NEAR /USDT

  2.0194

  6.64 %

  VINU /USDT

  0.00000001190

  8.28 %

  XEN /USDT

  0.00000138

  9.52 %

  SSV /USDT

  37.7128

  -0.26 %

  IMX /USDT

  1.15572

  6.00 %

  VELA /USDT

  5.1327

  2.67 %

  MATIC /USDT

  1.13367

  3.61 %

  RIF /USDT

  0.158398

  5.58 %

  GRT /USDT

  0.149546

  5.33 %

  WBT /USDT

  5.306

  4.77 %

  KDA /USDT

  1.04046

  11.75 %

  UNI /USDT

  6.0179

  2.21 %

  VOXEL /USDT

  0.25058

  5.26 %

  CHO /USDT

  0.58656

  0.10 %

  TLOS /USDT

  0.14878

  2.43 %

  CRPT /USDT

  0.10318

  18.48 %

  STORE /USDT

  0.031731

  -2.76 %

  FDT /USDT

  0.05099

  -0.01 %

  VAI /USDT

  0.105303

  17.46 %

  QRDO /USDT

  0.10362

  3.38 %

  SUSHI /USDT

  1.0927

  3.80 %

  USDD /USDT

  0.98793

  -0.14 %

  IGU /USDT

  0.07346

  -6.93 %

  NOM /USDT

  1.04672

  2.78 %

  YFII /USDT

  1121.47

  4.09 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  INJ /USDT

  4.3851

  3.20 %

  METIS /USDT

  25.784

  4.17 %

  MGKL /USDT

  0.00000161544

  -15.34 %

  AZERO /USDT

  1.6082

  7.79 %

  DHX /USDT

  3.8856

  0.86 %

  CRV /USDT

  0.9557

  3.25 %

  XDB /USDT

  0.0012368

  -9.91 %

  LINA /USDT

  0.0119755

  11.33 %

  SUN /USDT

  0.0062555

  1.80 %

  GMT /USDT

  0.40237

  6.34 %

  GT /USDT

  5.1045

  2.32 %

  POKT /USDT

  0.0473

  5.34 %

  STRAX /USDT

  0.67955

  28.20 %

  FITFI /USDT

  0.01353

  2.11 %

  AOG /USDT

  0.01594

  -4.49 %

  BRISE /USDT

  0.00000047002

  -0.08 %

  QTUM /USDT

  3.180

  2.97 %

  HNT /USDT

  1.3964

  2.76 %

  PAW /USDT

  0.0000000328640

  -8.47 %

  DMTR /USDT

  0.0372712

  10.91 %

  ICP /USDT

  5.1740

  5.73 %

  HAM /USDT

  0.0000000032672

  2.04 %

  MPI /USDT

  0.0040285

  -4.49 %

  CELO /USDT

  0.69687

  15.00 %

  ZEC /USDT

  37.49

  1.35 %

  QNT /USDT

  126.655

  3.93 %

  GRV /USDT

  0.64981

  0.51 %

  POLYX /USDT

  0.1638

  6.08 %

  PSL /USDT

  0.000495

  0.00 %

  PYR /USDT

  3.6628

  5.95 %

  BONK /USDT

  0.0000005874

  15.99 %

  METAX /USDT

  0.1179

  -47.10 %

  XDC /USDT

  0.042556

  2.88 %

  ANC /USDT

  0.01964

  1.76 %

  OAS /USDT

  0.082100

  -1.87 %

  SAND /USDT

  0.6426

  4.84 %

  MANA /USDT

  0.60266

  4.14 %

  MMPRO /USDT

  0.26595

  2.73 %

  SOS /USDT

  0.00000013489

  -5.13 %

  UNDEAD /USDT

  0.20761

  -0.05 %

  SRM /USDT

  0.22198

  -0.46 %

  RPL /USDT

  46.221

  1.07 %

  CEEK /USDT

  0.08864

  1.59 %

  SCLP /USDT

  0.27304

  -0.14 %

  OVO /USDT

  0.161811

  -8.53 %

  JST /USDT

  0.02640

  4.01 %

  DAO /USDT

  1.57423

  -1.99 %

  PEOPLE /USDT

  0.022999

  3.12 %

  CVP /USDT

  0.47292

  5.76 %

  CHZ /USDT

  0.11978

  4.10 %

  BONE /USDT

  1.0887

  4.61 %

  USTC /USDT

  0.021800

  2.12 %

  ELON /USDT

  0.00000034790

  5.08 %

  WIN /USDT

  0.00008606

  1.35 %

  ETHW /USDT

  3.4000

  1.05 %

  BDX /USDT

  0.060348

  -1.12 %

  REAP /USDT

  0.01941

  -21.82 %

  SIDUS /USDT

  0.0018492

  0.48 %

  RACA /USDT

  0.00019180

  1.61 %

  NVIR /USDT

  0.051819

  -3.51 %

  SKL /USDT

  0.041377

  7.29 %

  MATCH /USDT

  0.0000850

  1.19 %

  BCH /USDT

  124.80

  3.13 %

  LOOKS /USDT

  0.14081

  2.62 %

  HOT /USDT

  0.001872

  5.82 %

  HT /USDT

  3.6905

  1.48 %

  TRU /USDT

  0.084292

  10.21 %

  MAN /USDT

  0.0407152

  2.81 %

  AURORA /USDT

  0.1816

  1.39 %

  OMG /USDT

  1.6910

  -5.23 %

  FEAR /USDT

  0.15601

  -0.15 %

  SGB /USDT

  0.009289

  12.86 %

  SMART /USDT

  1.1691

  -15.22 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020750

  0.63 %

  ZBC /USDT

  0.015505

  1.95 %

  BS /USDT

  0.42392

  0.16 %

  SEELE /USDT

  0.003229

  -6.10 %

  OPUL /USDT

  0.158355

  2.88 %

  RJV /USDT

  0.071807

  1.24 %

  STG /USDT

  0.7164

  10.19 %

  REN /USDT

  0.11184

  9.26 %

  XCH /USDT

  38.454

  1.75 %

  OPTIMUS /USDT

  0.41666

  38.19 %

  EGLD /USDT

  44.000

  4.15 %

  ATLAS /USDT

  0.0033676

  2.96 %

  SIN /USDT

  0.005573

  -3.19 %

  FRR /USDT

  0.00015

  -16.66 %

  DASH /USDT

  58.65

  2.62 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055619

  -0.47 %

  DF /USDT

  0.0746

  0.53 %

  YGG /USDT

  0.26302

  4.92 %

  FRM /USDT

  0.05394

  4.69 %

  CRO /USDT

  0.070040

  4.00 %

  GRAIL /USDT

  2933.47

  -2.86 %

  GMX /USDT

  76.824

  -1.62 %

  CORE /USDT

  1.9259

  -1.40 %

  ERG /USDT

  1.5165

  1.73 %

  XTAG /USDT

  0.02978

  1.22 %

  ROSE /USDT

  0.059073

  4.60 %

  DIO /USDT

  0.00506

  -2.87 %

  LRC /USDT

  0.37027

  5.91 %

  ROUTE /USDT

  2.6037

  4.22 %

  EQ /USDT

  0.0011102

  0.65 %

  WAVES /USDT

  2.160

  3.64 %

  DSLA /USDT

  0.00201696

  29.65 %

  SERO /USDT

  0.03300

  -8.63 %

  KON /USDT

  0.08487

  0.15 %

  CELR /USDT

  0.024602

  3.79 %

  ISP /USDT

  0.0010119

  -0.43 %

  CTI /USDT

  0.028146

  5.74 %

  SLP /USDT

  0.0027097

  3.47 %

  WOM /USDT

  0.025104

  1.29 %

  TIMECHRONO /USDT

  39.916

  5.48 %

  FIO /USDT

  0.03391

  4.24 %

  PROM /USDT

  4.8552

  0.84 %

  ONSTON /USDT

  0.00911

  3.75 %

  FIS /USDT

  0.55892

  -1.71 %

  ASTO /USDT

  0.047891

  18.40 %

  D2T /USDT

  0.028174

  -2.75 %

  PRQ /USDT

  0.1082

  6.39 %

  CQT /USDT

  0.1503

  -0.52 %

  BDP /USDT

  0.21691

  5.10 %

  GOAL /USDT

  0.2205

  14.24 %

  BBC /USDT

  0.015370

  -1.20 %

  WIT /USDT

  0.003162

  8.13 %

  ALI /USDT

  0.038953

  4.09 %

  DUSK /USDT

  0.1835

  4.85 %

  ZEN /USDT

  10.681

  3.85 %

  AR /USDT

  8.593

  5.39 %

  BLOK /USDT

  0.0025595

  4.55 %

  SWASH /USDT

  0.01862

  7.50 %

  MDAO /USDT

  0.29428

  3.69 %

  LUFFY /USDT

  0.0001117

  0.63 %

  BEL /USDT

  0.62754

  6.81 %

  SNX /USDT

  2.5649

  6.87 %

  EUL /USDT

  3.8176

  1.66 %

  KIN /USDT

  0.00000544

  17.74 %

  XCAD /USDT

  1.93227

  1.50 %

  PIAS /USDT

  0.01235

  -5.86 %

  VP /USDT

  6.239

  -4.42 %

  WSI /USDT

  0.06033

  18.06 %

  BICO /USDT

  0.40056

  8.68 %

  REALM /USDT

  0.01540

  9.14 %

  FXS /USDT

  8.719

  6.18 %

  PVU /USDT

  0.037013

  211.79 %

  BSV /USDT

  36.361

  2.73 %

  THETA /USDT

  1.0471

  6.38 %

  ZIL /USDT

  0.028422

  3.56 %

  OVR /USDT

  0.2989

  -1.22 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010114

  0.57 %

  TWT /USDT

  1.2305

  8.84 %

  OSMO /USDT

  0.8158

  1.39 %

  PIP /USDT

  0.10445

  -0.56 %

  DC /USDT

  0.0010378

  2.28 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003711

  -2.75 %

  IRIS /USDT

  0.03533

  1.34 %

  LEVER /USDT

  0.0021350

  15.51 %

  PHB /USDT

  1.113541

  5.55 %

  NMT /USDT

  0.0094182

  -9.37 %

  ADEL /USDT

  0.0052147

  5.27 %

  UFO /USDT

  0.000001442

  2.26 %

  AAVE /USDT

  73.81

  4.08 %

  FNZ /USDT

  0.005029

  -1.02 %

  AXS /USDT

  8.558

  3.90 %

  FTRB /USDT

  0.006235

  3.51 %

  TLM /USDT

  0.020283

  7.74 %

  ALICE /USDT

  1.5575

  3.41 %

  COCOS /USDT

  1.4714

  4.45 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000854

  0.70 %

  LPT /USDT

  7.014

  2.81 %

  FEG /USDT

  0.0007653

  -0.50 %

  GLMR /USDT

  0.37757

  3.38 %

  KING /USDT

  0.013001

  2.25 %

  RSS3 /USDT

  0.17427

  6.47 %

  CHESS /USDT

  0.2813

  0.53 %

  TSUKA /USDT

  0.083516

  14.93 %

  BNX /USDT

  0.5843

  4.41 %

  ALPH /USDT

  0.29669

  13.67 %

  ABBC /USDT

  0.085951

  11.78 %

  PBR /USDT

  0.11457

  5.87 %

  RBC /USDT

  0.020996

  11.59 %

  COREUM /USDT

  0.25617

  -6.14 %

  BAND /USDT

  1.9194

  10.49 %

  BLZ /USDT

  0.084476

  6.05 %

  WAXL /USDT

  0.60346

  0.32 %

  GITCOIN /USDT

  1.9088

  1.80 %

  SPEX /USDT

  0.002200

  5.71 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001307

  -4.66 %

  TOMO /USDT

  0.6595

  7.70 %

  RUNE /USDT

  1.4419

  6.94 %

  HIFI /USDT

  0.42076

  4.18 %

  DEP /USDT

  0.003616

  0.97 %

  MKR /USDT

  695.79

  2.43 %

  DAG /USDT

  0.05431

  4.04 %

  MOB /USDT

  1.4961

  2.47 %

  GAL /USDT

  1.8169

  5.12 %

  ONE /USDT

  0.020890

  5.94 %

  MCG /USDT

  0.07100

  5.67 %

  VXT /USDT

  0.018777

  0.02 %

  BAT /USDT

  0.2558

  2.27 %

  SFUND /USDT

  1.0815

  1.55 %

  DEVT /USDT

  0.00315

  3.61 %

  CULT /USDT

  0.000006650

  1.20 %

  RVN /USDT

  0.02638

  6.41 %

  HIBS /USDT

  0.0002791

  -9.99 %

  CAKE /USDT

  3.6999

  2.07 %

  VADER /USDT

  0.000067

  76.31 %

  RFOX /USDT

  0.014115

  4.57 %

  VET /USDT

  0.02348

  4.17 %

  API3 /USDT

  1.59121

  4.22 %

  EJS /USDT

  0.004930

  -5.11 %

  MLK /USDT

  0.26742

  4.27 %

  DARK /USDT

  0.029844

  3.71 %

  WOO /USDT

  0.21764

  10.88 %

  CRU /USDT

  1.28917

  3.84 %

  MNW /USDT

  1.7716

  -0.45 %

  NEO /USDT

  13.04

  3.32 %

  PENDLE /USDT

  0.33678

  6.30 %

  MDX /USDT

  0.07073

  2.82 %

  DKS /USDT

  0.002398

  8.60 %

  WOZX /USDT

  0.049363

  -0.29 %

  QKC /USDT

  0.010893

  4.50 %

  JAM /USDT

  0.0025472

  -2.66 %

  NUM /USDT

  0.045391

  0.82 %

  METALDR /USDT

  0.0008504

  -12.43 %

  AIRTNT /USDT

  0.000667

  3.73 %

  GST /USDT

  0.020715

  2.87 %

  KMA /USDT

  0.0021771

  0.88 %

  CPOOL /USDT

  0.03770

  8.39 %

  ENS /USDT

  13.714

  3.67 %

  ATD /USDT

  0.1846

  -1.01 %

  STORJ /USDT

  0.3803

  9.65 %

  PORTO /USDT

  2.3099

  1.45 %

  DERI /USDT

  0.03094

  -28.56 %

  REELT /USDT

  0.021943

  -10.14 %

  BNC /USDT

  0.28160

  17.23 %

  EGAME /USDT

  0.000122193

  5.66 %

  MSWAP /USDT

  0.0003478

  4.66 %

  DEBT /USDT

  16.126

  -0.84 %

  FIU /USDT

  0.002827

  -0.63 %

  BUY /USDT

  0.020078

  0.12 %

  WNCG /USDT

  0.13027

  -0.58 %

  DBC /USDT

  0.0050255

  -2.96 %

  ATA /USDT

  0.16154

  8.06 %

  RITE /USDT

  0.0018191

  -2.09 %

  MLT /USDT

  0.14207

  11.52 %

  XCV /USDT

  0.003326

  -10.05 %

  WILD /USDT

  0.3811

  6.15 %

  STOS /USDT

  0.53200

  -1.39 %

  LIME /USDT

  0.011991

  2.19 %

  GLQ /USDT

  0.0110841

  2.23 %

  XTZ /USDT

  1.1461

  4.79 %

  ELT /USDT

  0.039088

  -3.25 %

  PYM /USDT

  0.0015682

  -1.99 %

  ANKR /USDT

  0.03346

  5.08 %

  CHNG /USDT

  0.09318

  3.38 %

  GAME /USDT

  0.03894

  5.47 %

  RLY /USDT

  0.012748

  2.35 %

  TIP /USDT

  0.01017

  -0.68 %

  HTR /USDT

  0.08915

  9.58 %

  ENJ /USDT

  0.40502

  6.37 %

  EWT /USDT

  3.3716

  -1.16 %

  RLC /USDT

  1.7786

  5.33 %

  MHUNT /USDT

  0.01027

  3.31 %

  YLD /USDT

  0.1438

  2.05 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005096

  1.73 %

  PUSH /USDT

  0.35590

  3.87 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013873

  6.62 %

  BAKE /USDT

  0.19368

  8.17 %

  RAD /USDT

  1.9787

  0.76 %

  SOLO /USDT

  0.17293

  1.12 %

  ZKS /USDT

  0.067476

  0.56 %

  WRT /USDT

  0.16575

  2.47 %

  XOR /USDT

  3.404

  -2.32 %

  ESG /USDT

  0.70470

  -2.23 %

  POP /USDT

  0.000001426

  -3.84 %

  BOBA /USDT

  0.24089

  4.11 %

  BBANK /USDT

  0.005156

  -7.86 %

  ZAM /USDT

  0.002523

  -1.86 %

  CLV /USDT

  0.06367

  4.25 %

  OGN /USDT

  0.1193

  9.24 %

  LOKA /USDT

  0.51944

  5.85 %

  CVTX /USDT

  0.148256

  -0.05 %

  BVT /USDT

  0.014141

  51.90 %

  IHC /USDT

  0.00005217

  19.84 %

  LIT /USDT

  1.12310

  7.12 %

  DENT /USDT

  0.00108306

  4.26 %

  SLIM /USDT

  0.0502

  1.41 %

  WLKN /USDT

  0.047752

  -0.84 %

  DERC /USDT

  0.23463

  2.37 %

  ARV /USDT

  0.00007733

  1.66 %

  WWY /USDT

  0.006876

  9.03 %

  KLAY /USDT

  0.2369

  4.22 %

  VEMP /USDT

  0.01362

  0.29 %

  NEXO /USDT

  0.7530

  6.68 %

  FREE /USDT

  0.00000017183

  0.76 %

  HECH /USDT

  0.05458

  3.42 %

  NOS /USDT

  0.01696

  -2.41 %

  ANT /USDT

  2.4925

  7.74 %

  BONDLY /USDT

  0.006437

  -0.89 %

  LGX /USDT

  0.006801

  3.23 %

  QLC /USDT

  0.1015493

  9.25 %

  MOVR /USDT

  8.4056

  3.79 %

  MC /USDT

  0.29326

  3.43 %

  RSR /USDT

  0.0040447

  5.51 %

  ORO /USDT

  0.004367

  8.87 %

  T /USDT

  0.04305

  5.43 %

  POPK /USDT

  0.009907

  -20.64 %

  SWEAT /USDT

  0.0097707

  10.67 %

  DREP /USDT

  0.4650

  1.52 %

  XPR /USDT

  0.001453

  1.04 %

  YFDAI /USDT

  219.232

  -2.39 %

  BOA /USDT

  0.028100

  1.27 %

  RARE /USDT

  0.11947

  4.16 %

  DCRN /USDT

  0.2541

  -2.94 %

  NULS /USDT

  0.2867

  4.86 %

  GARI /USDT

  0.05069

  3.09 %

  THALES /USDT

  0.70504

  9.25 %

  IOTX /USDT

  0.026233

  5.04 %

  UFI /USDT

  0.02956

  3.97 %

  HIVE /USDT

  0.4217

  10.85 %

  CTC /USDT

  0.3616

  -3.23 %

  WZRD /USDT

  0.00400

  -7.19 %

  DUNE /USDT

  0.00051420

  -18.55 %

  SYS /USDT

  0.16969

  4.57 %

  ECOX /USDT

  0.89435

  0.81 %

  BOSON /USDT

  0.2213

  0.13 %

  SOV /USDT

  0.88397

  8.82 %

  PRIME /USDT

  1.5522

  3.30 %

  KSM /USDT

  35.532

  5.09 %

  ILV /USDT

  60.78

  3.54 %

  GOV /USDT

  0.007852

  3.93 %

  PBX /USDT

  0.001864

  5.84 %

  KAVA /USDT

  0.9167

  4.12 %

  KZEN /USDT

  0.015440

  0.88 %

  PERP /USDT

  0.86828

  3.02 %

  WAM /USDT

  0.005155

  5.57 %

  PERL /USDT

  0.036204

  3.08 %

  ML /USDT

  0.12484

  -4.03 %

  ARPA /USDT

  0.04165

  4.56 %

  TAMA /USDT

  0.012331

  9.89 %

  KLO /USDT

  0.009707

  5.47 %

  AUDIO /USDT

  0.29201

  1.07 %

  SFP /USDT

  0.49217

  10.52 %

  TON /USDT

  2.1315

  2.24 %

  THN /USDT

  0.029867

  -14.74 %

  LOCG /USDT

  0.02100

  5.10 %

  IAG /USDT

  0.007664

  -8.59 %

  PLCU /USDT

  169.85

  -1.77 %

  DOME /USDT

  0.001217

  4.01 %

  ROOBEE /USDT

  0.000821

  -18.14 %

  WATT /USDT

  0.01971

  -8.02 %

  OMI /USDT

  0.0007380

  -0.65 %

  SCRT /USDT

  0.6769

  5.25 %

  MXC /USDT

  0.019382

  0.09 %

  NVG /USDT

  0.1013

  -12.06 %

  POLC /USDT

  0.028876

  4.42 %

  KNIGHT /USDT

  0.00887

  2.18 %

  ACA /USDT

  0.10125

  1.89 %

  SAITO /USDT

  0.012751

  -0.38 %

  MPH /USDT

  0.019518

  1.99 %

  HSF /USDT

  0.7402

  3.14 %

  REI /USDT

  0.03181

  2.51 %

  DESO /USDT

  10.0454

  -0.14 %

  AKITA /USDT

  0.00000020167

  4.89 %

  MBOX /USDT

  0.47950

  2.93 %

  CTK /USDT

  0.81506

  5.89 %

  IMPT /USDT

  0.0081490

  1.08 %

  STARL /USDT

  0.000002423

  3.32 %

  NUX /USDT

  0.013281

  -4.98 %

  GOB /USDT

  0.004068

  -1.21 %

  WOOF /USDT

  0.0008331

  -3.21 %

  KNC /USDT

  0.7384

  8.65 %

  CFG /USDT

  0.2912

  5.92 %

  HADES /USDT

  0.9381

  5.21 %

  ORAI /USDT

  4.6022

  6.52 %

  ONT /USDT

  0.2332

  3.73 %

  ALPA /USDT

  0.042629

  33.55 %

  BTS /USDT

  0.011439

  0.88 %

  CRF /USDT

  0.001539

  60.47 %

  GENS /USDT

  0.001327

  -11.47 %

  CREAM /USDT

  13.657

  -0.29 %

  TORN /USDT

  6.9104

  2.81 %

  LSS /USDT

  0.18125

  7.26 %

  XEM /USDT

  0.040131

  4.47 %

  MESA /USDT

  0.003049

  -1.96 %

  NKN /USDT

  0.105554

  3.67 %

  DYP /USDT

  0.11816

  -0.95 %

  SPO /USDT

  0.00123011

  10.29 %

  HERO /USDT

  0.004449

  2.41 %

  SC /USDT

  0.003987

  4.09 %

  IOI /USDT

  0.1642

  5.18 %

  CHAMP /USDT

  0.024497

  6.03 %

  MONS /USDT

  0.013853

  9.40 %

  HOD /USDT

  0.00522

  3.16 %

  FLY /USDT

  0.0013150

  0.49 %

  YFI /USDT

  8858.15

  3.29 %

  ZLW /USDT

  0.034803

  -1.91 %

  XYO /USDT

  0.005227

  2.30 %

  JOY /USDT

  0.081384

  7.17 %

  DCR /USDT

  21.541

  2.68 %

  VLX /USDT

  0.02045

  -0.04 %

  STRM /USDT

  0.01224

  -2.54 %

  BAL /USDT

  7.0073

  0.43 %

  SHILL /USDT

  0.016727

  3.33 %

  PI /USDT

  0.0043886

  -11.37 %

  MBX /USDT

  2.6598

  -8.91 %

  KAR /USDT

  0.1558

  0.51 %

  SFM /USDT

  0.0002106

  5.19 %

  AUCTION /USDT

  5.6470

  1.84 %

  SUDO /USDT

  0.9421

  -1.18 %

  FEVR /USDT

  0.00064958

  1.86 %

  SDN /USDT

  0.37901

  5.94 %

  KUBE /USDT

  0.008561

  1.28 %

  XETA /USDT

  0.043973

  4.71 %

  MILO /USDT

  0.000000018494

  3.31 %

  HELLO /USDT

  0.043290

  -0.88 %

  KT /USDT

  0.003263

  -0.24 %

  AIOZ /USDT

  0.029256

  2.97 %

  DAFI /USDT

  0.0112744

  0.78 %

  CIRUS /USDT

  0.077358

  -2.57 %

  DES /USDT

  0.0016244

  -0.79 %

  BIT /USDT

  0.5315

  1.56 %

  NXD /USDT

  0.000603

  -1.14 %

  COMP /USDT

  43.915

  4.12 %

  MEAN /USDT

  0.02036

  1.59 %

  UNFI /USDT

  5.0430

  6.43 %

  RON /USDT

  1.1410

  8.54 %

  AST /USDT

  0.143240

  21.89 %

  ICX /USDT

  0.2220

  7.09 %

  QUICK /USDT

  89.535

  1.19 %

  EFI /USDT

  0.07635

  1.55 %

  PNT /USDT

  0.2147

  4.62 %

  LIFE /USDT

  0.00036914

  -9.06 %

  COTI /USDT

  0.07785

  5.43 %

  DIA /USDT

  0.37470

  5.37 %

  AQDC /USDT

  0.00417

  -8.14 %

  CERE /USDT

  0.0062131

  3.16 %

  STBU /USDT

  0.021355

  2.01 %

  WAXP /USDT

  0.069440

  5.94 %

  KONO /USDT

  0.023354

  -2.19 %

  LABS /USDT

  0.00114446

  -0.91 %

  RADAR /USDT

  0.012525

  2.20 %

  ALU /USDT

  0.028205

  2.69 %

  NEER /USDT

  0.18177

  -1.60 %

  SFG /USDT

  0.006553

  -8.75 %

  ZRX /USDT

  0.2394

  7.64 %

  VELODROME /USDT

  0.12692

  3.86 %

  OKB /USDT

  42.816

  -0.06 %

  FIN /USDT

  0.0011837

  -20.87 %

  ATM /USDT

  2.7880

  2.48 %

  CONV /USDT

  0.0007154

  3.81 %

  PERC /USDT

  0.1789

  -5.44 %

  TARA /USDT

  0.001497

  6.32 %

  ZCX /USDT

  0.08227

  7.17 %

  MATH /USDT

  0.11548

  0.31 %

  IOST /USDT

  0.010727

  5.09 %

  BOND /USDT

  4.1606

  2.72 %

  HAO /USDT

  0.004489

  -6.24 %

  RARI /USDT

  1.6540

  1.34 %

  RBN /USDT

  0.2283

  4.15 %

  UFT /USDT

  0.4156

  3.46 %

  RNDX /USDT

  0.000136

  1.49 %

  AE /USDT

  0.0815

  1.74 %

  SWP /USDT

  0.001641

  -2.61 %

  LAT /USDT

  0.01585

  -2.28 %

  ELA /USDT

  1.17614

  2.99 %

  METO /USDT

  0.001373

  20.12 %

  HAPI /USDT

  15.3999

  7.79 %

  PAF /USDT

  0.0003810

  0.34 %

  ERN /USDT

  1.82932

  2.48 %

  URUS /USDT

  17.983

  3.08 %

  QTC /USDT

  0.6807

  -1.33 %

  FRONT /USDT

  0.24069

  3.31 %

  ICE /USDT

  0.97543

  19.68 %

  RAY /USDT

  0.23922

  3.32 %

  FLM /USDT

  0.097138

  4.96 %

  AART /USDT

  0.001756

  0.05 %

  CUDOS /USDT

  0.00263

  -1.49 %

  SPUME /USDT

  0.007027

  -2.04 %

  SUKU /USDT

  0.07709

  -0.37 %

  PIT /USDT

  0.0000000005234

  1.39 %

  PDEX /USDT

  1.7920

  1.36 %

  GNO /USDT

  113.46

  2.17 %

  OKT /USDT

  22.247

  3.70 %

  ALEPH /USDT

  0.06698

  7.37 %

  GQ /USDT

  0.0071183

  8.05 %

  NBS /USDT

  0.000471

  8.02 %

  GAFI /USDT

  5.288

  -0.73 %

  XWG /USDT

  0.0010834

  0.82 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018100

  1.12 %

  STND /USDT

  0.028314

  -1.06 %

  VR /USDT

  0.00855

  6.34 %

  CAPS /USDT

  0.040836

  13.65 %

  LEASH /USDT

  380.67

  -2.12 %

  FIDA /USDT

  0.42303

  5.11 %

  BLOCK /USDT

  0.05562

  6.14 %

  BEPRO /USDT

  0.0014246

  9.29 %

  NFTB /USDT

  0.013456

  -5.61 %

  THG /USDT

  0.0677

  -1.31 %

  PINE /USDT

  0.18655

  -1.17 %

  GRND /USDT

  0.145116

  -4.66 %

  KLV /USDT

  0.00648

  -0.46 %

  CANTO /USDT

  0.25752

  5.14 %

  FIRO /USDT

  2.2174

  1.40 %

  LAZIO /USDT

  2.6539

  1.68 %

  SNK /USDT

  0.01281

  0.54 %

  XPLA /USDT

  0.56327

  -2.05 %

  WALV /USDT

  0.050399

  -8.78 %

  SIS /USDT

  0.0936

  -1.47 %

  XEC /USDT

  0.00003132

  4.22 %

  BERRY /USDT

  0.0013427

  -0.08 %

  GMEE /USDT

  0.01235

  1.81 %

  SD /USDT

  1.0613

  -0.09 %

  UBXS /USDT

  0.036096

  2.48 %

  O3 /USDT

  0.0650

  0.46 %

  ALAYA /USDT

  0.085325

  10.53 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  0.13 %

  SUTER /USDT

  0.000765

  -1.54 %

  MATTER /USDT

  0.13187

  -3.10 %

  DEGO /USDT

  1.9933

  3.55 %

  NAOS /USDT

  0.024814

  -0.58 %

  HORD /USDT

  0.04512

  7.60 %

  OOKI /USDT

  0.0040330

  3.61 %

  CHR /USDT

  0.16330

  6.44 %

  PHA /USDT

  0.1482

  3.56 %

  WING /USDT

  6.3992

  2.61 %

  ETHF /USDT

  0.2715

  -1.38 %

  TKO /USDT

  0.34591

  1.04 %

  MINE /USDT

  0.002338

  -4.33 %

  EPK /USDT

  0.015851

  3.47 %

  GGG /USDT

  0.16568

  -0.49 %

  FRA /USDT

  0.0028393

  3.69 %

  CELT /USDT

  0.000610

  3.38 %

  LOVELY /USDT

  0.000000070702

  -0.91 %

  BXH /USDT

  0.002965

  0.98 %

  AMPL /USDT

  1.1209

  2.44 %

  MGG /USDT

  0.00341

  -3.12 %

  VIDYX /USDT

  0.0009297

  19.69 %

  ALPHA /USDT

  0.10951

  5.98 %

  REVU /USDT

  0.02421

  1.67 %

  POLS /USDT

  0.4264

  2.72 %

  SANTOS /USDT

  4.3205

  3.37 %

  STEEM /USDT

  0.2138

  8.85 %

  CNAME /USDT

  0.000626

  -1.10 %

  FOF /USDT

  0.8576

  6.70 %

  PRT /USDT

  0.00225988

  30.07 %

  REQ /USDT

  0.09934

  3.06 %

  REEF /USDT

  0.0027071

  6.41 %

  ALCX /USDT

  21.077

  2.19 %

  UOS /USDT

  0.2316

  8.93 %

  NBLU /USDT

  0.015738

  -0.61 %

  SPELL /USDT

  0.0006908

  2.92 %

  BITCI /USDT

  0.0061871

  0.35 %

  OG /USDT

  2.6031

  3.71 %

  ZONE /USDT

  0.004510

  -10.56 %

  AAA /USDT

  0.000006217

  4.13 %

  GHST /USDT

  1.0861

  2.87 %

  ING /USDT

  0.0009708

  -6.86 %

  FSN /USDT

  0.3719

  3.62 %

  DORA /USDT

  3.31452

  1.48 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00610

  20.55 %

  ELF /USDT

  0.29965

  1.40 %

  FILDA /USDT

  0.0018155

  -6.82 %

  THE /USDT

  0.001675

  5.01 %

  BZZ /USDT

  0.51215

  0.77 %

  SNT /USDT

  0.02787

  2.27 %

  AKT /USDT

  0.30525

  0.46 %

  CELL /USDT

  0.2460

  3.18 %

  IOTA /USDT

  0.2229

  6.44 %

  POND /USDT

  0.0097578

  3.83 %

  BOX /USDT

  1.28254

  -20.03 %

  CVX /USDT

  5.4540

  6.39 %

  INSUR /USDT

  0.08455

  8.06 %

  PRMX /USDT

  0.0040460

  2.04 %

  MCRT /USDT

  0.003022

  -4.93 %

  ORBR /USDT

  2.6353

  -3.20 %

  ORN /USDT

  0.9184

  0.75 %

  IDEA /USDT

  0.01072

  0.65 %

  FINE /USDT

  0.005910

  -3.01 %

  TT /USDT

  0.004488

  5.05 %

  HC /USDT

  0.09240

  -6.10 %

  BSCPAD /USDT

  0.1762

  2.26 %

  NEBL /USDT

  0.9556

  1.23 %

  DAR /USDT

  0.17350

  3.16 %

  ONG /USDT

  0.2909

  4.30 %

  MTL /USDT

  1.22750

  6.70 %

  CEL /USDT

  0.34500

  3.31 %

  FRIN /USDT

  0.004319

  1.55 %

  XPRESS /USDT

  0.0713

  6.10 %

  TFUEL /USDT

  0.05457

  4.92 %

  PROS /USDT

  0.4921

  2.84 %

  AERGO /USDT

  0.13098

  12.52 %

  BTG /USDT

  15.5460

  7.01 %

  OXT /USDT

  0.08756

  2.69 %

  AAG /USDT

  0.00631

  5.69 %

  PNG /USDT

  0.045483

  2.76 %

  EPX /USDT

  0.0003150

  1.97 %

  RIDE /USDT

  0.0453

  4.13 %

  KOK /USDT

  0.0708

  -0.14 %

  PUNDIX /USDT

  0.47589

  5.67 %

  PPAD /USDT

  0.00303

  15.20 %

  WSG /USDT

  0.0000000020262

  5.85 %

  10SET /USDT

  0.5199

  -5.04 %

  TROY /USDT

  0.003515

  2.23 %

  BIRD /USDT

  15.638

  3.21 %

  MPL /USDT

  4.435

  3.21 %

  OOE /USDT

  0.024637

  3.46 %

  ABT /USDT

  0.12878

  7.11 %

  UTK /USDT

  0.10187

  9.34 %

  CGG /USDT

  0.0871

  3.56 %

  ACX /USDT

  0.06825

  -0.62 %

  MDF /USDT

  0.000997

  3.96 %

  FOR /USDT

  0.02346

  1.86 %

  CWEB /USDT

  0.017225

  5.12 %

  LUS /USDT

  0.00227

  2.71 %

  ACE /USDT

  0.00709

  0.28 %

  WAS /USDT

  0.023613

  1.19 %

  HOPR /USDT

  0.06296

  -1.53 %

  SYLO /USDT

  0.001807

  0.33 %

  FORM /USDT

  0.0022176

  -2.21 %

  ATEAM /USDT

  2.405

  8.77 %

  MTRG /USDT

  2.9898

  1.68 %

  B3X /USDT

  0.001366

  -4.20 %

  AMKT /USDT

  96.048

  4.63 %

  XCUR /USDT

  0.04945

  1.68 %

  HEART /USDT

  0.013785

  3.42 %

  PSI /USDT

  3.1732

  3.28 %

  DAI /USDT

  0.9972

  -0.10 %

  OLE /USDT

  0.026244

  1.85 %

  STEP /USDT

  0.01443

  -2.95 %

  MV /USDT

  0.13283

  -5.48 %

  BORA /USDT

  0.17994

  4.92 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002429

  -1.69 %

  FUN /USDT

  0.0065883

  1.03 %

  MOOV /USDT

  0.006946

  1.52 %

  FCON /USDT

  0.0000883

  7.68 %

  XVG /USDT

  0.0028420

  3.99 %

  FER /USDT

  0.030199

  -0.46 %

  METAL /USDT

  0.0486

  -1.41 %

  PSTAKE /USDT

  0.08952

  5.54 %

  HNS /USDT

  0.030591

  0.22 %

  1EARTH /USDT

  0.0025653

  -5.81 %

  AGLD /USDT

  0.4097

  3.82 %

  MBS /USDT

  0.049543

  -1.80 %

  KLAP /USDT

  0.000442

  -13.33 %

  PKF /USDT

  0.1180

  9.97 %

  WSIENNA /USDT

  0.51696

  3.86 %

  TRB /USDT

  14.7268

  5.66 %

  SLK /USDT

  0.002287

  -5.49 %

  LAND /USDT

  1.3462

  -7.40 %

  ALPACA /USDT

  0.3064

  0.65 %

  BBF /USDT

  0.234

  -5.26 %

  VRX /USDT

  29.034

  -10.30 %

  ZODI /USDT

  0.00042

  16.66 %

  NRFB /USDT

  0.00319

  -3.03 %

  UNO /USDT

  0.06764

  2.12 %

  ULU /USDT

  35.5001

  -11.21 %

  DRGN /USDT

  0.00718

  0.56 %

  COS /USDT

  0.006783

  2.61 %

  AVA /USDT

  0.6243

  6.26 %

  LUNR /USDT

  0.13026

  -0.03 %

  GO /USDT

  0.007271

  1.07 %

  ROCO /USDT

  0.1728

  9.92 %

  SOUL /USDT

  0.17525

  0.94 %

  ONIT /USDT

  0.03542

  3.71 %

  PLSPAD /USDT

  0.0096049

  7.82 %

  BTM /USDT

  0.020483

  4.32 %

  AMP /USDT

  0.003700

  1.84 %

  WELL /USDT

  0.0083943

  -0.26 %

  SMT /USDT

  0.000944

  -1.87 %

  MARSH /USDT

  0.15837

  -2.34 %

  VTHO /USDT

  0.0013658

  4.53 %

  SWRV /USDT

  0.118744

  3.33 %

  DPET /USDT

  0.06843

  3.47 %

  GM /USDT

  0.0000092755

  2.55 %

  LITH /USDT

  0.0008171

  4.35 %

  BENQI /USDT

  0.009319

  3.61 %

  PSG /USDT

  5.3681

  1.54 %

  POLYDOGE /USDT

  0.000000008280

  2.12 %

  UMA /USDT

  2.1525

  2.75 %

  AXL /USDT

  0.00007565

  -0.52 %

  DEUS /USDT

  64.64

  9.13 %

  BIFIF /USDT

  0.00585

  12.93 %

  RAM /USDT

  0.02436

  -0.28 %

  AVT /USDT

  1.2829

  15.05 %

  DEXE /USDT

  2.8889

  5.11 %

  LN /USDT

  40.225

  1.80 %

  BSW /USDT

  0.18703

  2.52 %

  LM /USDT

  0.11939

  -14.18 %

  COVAL /USDT

  0.013987

  2.01 %

  PAY /USDT

  0.012296

  0.10 %

  ORT /USDT

  0.015886

  -1.71 %

  NMR /USDT

  18.9159

  3.07 %

  BTCST /USDT

  0.6609

  -3.12 %

  SOMM /USDT

  0.17340

  13.21 %

  AKRO /USDT

  0.0045134

  3.95 %

  XET /USDT

  0.0007205

  -1.62 %

  INV /USDT

  45.70

  -1.40 %

  TVK /USDT

  0.040461

  4.01 %

  XAVA /USDT

  0.4126

  2.45 %

  VEGA /USDT

  1.1650

  0.77 %

  SUPER /USDT

  0.1291

  8.03 %

  NWC /USDT

  0.058327

  4.63 %

  ITSB /USDT

  0.003012

  6.24 %

  MTV /USDT

  0.0012167

  2.21 %

  IONX /USDT

  0.01760

  -11.33 %

  NORD /USDT

  0.19678

  4.03 %

  MBL /USDT

  0.003247

  3.97 %

  RBLS /USDT

  0.13875

  -2.95 %

  ADS /USDT

  0.1553

  0.12 %

  CUSD /USDT

  0.99719

  0.27 %

  WRX /USDT

  0.1715

  3.75 %

  TEER /USDT

  0.3154

  -1.89 %

  CLH /USDT

  0.004054

  6.79 %

  CVC /USDT

  0.10599

  7.50 %

  TRADE /USDT

  0.08237

  11.70 %

  IDEX /USDT

  0.05337

  1.98 %

  DATA /USDT

  0.03902

  4.63 %

  UNQ /USDT

  0.004131

  -1.52 %

  SENATE /USDT

  0.055672

  6.52 %

  INDI /USDT

  0.06497

  -2.13 %

  MER /USDT

  0.00203

  -1.93 %

  DOCK /USDT

  0.02151