• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

BTC /USDT

28431.1

-0.07 %

ETH /USDT

1819.82

-0.05 %

ARB /USDT

1.25362

-6.23 %

ID /USDT

0.496426

3.70 %

DOGE /USDT

0.083504

8.53 %

LQTY /USDT

2.3020

5.66 %

CFX /USDT

0.386702

-6.55 %

USDC /USDT

0.9991

-0.03 %

SHIB /USDT

0.0000112783

4.72 %

BLUR /USDT

0.6247

-0.49 %

FLOKI /USDT

0.0000372568

11.37 %

FIL /USDT

5.7013

0.08 %

XEN /USDT

0.00000242

24.74 %

VOLT /USDT

0.0000013268

-0.63 %

LTC /USDT

92.79

0.10 %

MAGIC /USDT

1.42273

-2.28 %

VGX /USDT

0.34443

3.00 %

KAS /USDT

0.040852

15.20 %

TOMI /USDT

2.07443

-0.38 %

FTM /USDT

0.46560

-1.16 %

OAX /USDT

0.309360

-6.84 %

AGIX /USDT

0.41741

-4.37 %

TRX /USDT

0.06582

0.03 %

DOT /USDT

6.4071

2.10 %

TEM /USDT

0.05095

0.03 %

XDB /USDT

0.0013306

-11.12 %

RDNT /USDT

0.34170

-7.89 %

MASK /USDT

5.98468

-2.38 %

VRA /USDT

0.0063593

4.06 %

ADA /USDT

0.38753

-1.11 %

SXP /USDT

0.68177

13.42 %

DZOO /USDT

0.0269022

-13.21 %

CSIX /USDT

0.051102

-4.12 %

HBAR /USDT

0.074032

2.20 %

GNS /USDT

7.3821

-4.13 %

LINK /USDT

7.4979

-0.42 %

XRD /USDT

0.042965

4.23 %

DODO /USDT

0.179276

-3.24 %

ETC /USDT

21.020

1.99 %

AGLA /USDT

0.07512

-0.94 %

BNB /USDT

315.81

0.19 %

HAI /USDT

0.03903

-0.78 %

SOL /USDT

21.048

0.35 %

ASTRA /USDT

0.32345

3.38 %

LUNC /USDT

0.00012599

0.38 %

HOOK /USDT

1.81837

-0.07 %

SUN /USDT

0.0064611

-0.74 %

SQUAD /USDT

0.019705

5.53 %

EOS /USDT

1.2005

1.08 %

ACS /USDT

0.00808727

-0.34 %

DYDX /USDT

2.4304

-1.66 %

GALA /USDT

0.041383

0.27 %

BTT /USDT

0.0000006278

-0.93 %

RNDR /USDT

1.3107

-1.83 %

1INCH /USDT

0.53637

-2.20 %

SYN /USDT

0.8887

-3.77 %

ATOM /USDT

11.4033

2.79 %

STX /USDT

0.87261

-3.58 %

GRV /USDT

0.67740

5.33 %

INJ /USDT

5.0442

4.90 %

OP /USDT

2.2769

0.07 %

ACH /USDT

0.034413

-3.30 %

KEY /USDT

0.0093411

-4.50 %

NFT /USDT

0.00000038293

0.60 %

SDAO /USDT

0.6030

-2.22 %

APE /USDT

4.2306

1.29 %

HIGH /USDT

2.1500

-5.02 %

EVER /USDT

0.076064

-1.21 %

HFT /USDT

0.59102

-1.00 %

FLR /USDT

0.034810

-1.83 %

CARE /USDT

0.002426

-16.83 %

MINA /USDT

0.76684

-0.26 %

ANKR /USDT

0.03622

1.54 %

LUNA /USDT

1.2960

0.59 %

SPA /USDT

0.005315

-1.71 %

DC /USDT

0.0013503

19.16 %

ZMT /USDT

0.074000

81.98 %

VINU /USDT

0.00000001325

-5.35 %

SMART /USDT

1.0616

-3.94 %

SLP /USDT

0.0028430

5.48 %

ZIL /USDT

0.031594

8.40 %

AVAX /USDT

17.720

0.39 %

XLM /USDT

0.108769

-2.49 %

STIK /USDT

1.29900

9.37 %

SCLP /USDT

0.26529

7.17 %

SOS /USDT

0.00000011793

2.30 %

VELO /USDT

0.006545

-7.08 %

MCG /USDT

0.10558

0.13 %

USDD /USDT

0.99040

0.19 %

GPT /USDT

0.0831491

-2.58 %

GFT /USDT

0.048417

1.21 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025460

-1.61 %

JASMY /USDT

0.0050703

-1.43 %

RACA /USDT

0.00019742

2.43 %

STORE /USDT

0.032658

0.43 %

ASTR /USDT

0.064092

0.27 %

FLUX /USDT

0.61337

-1.39 %

WEMIX /USDT

1.3972

0.47 %

BONE /USDT

1.1180

5.13 %

WBT /USDT

5.331

0.09 %

FDT /USDT

0.05126

-0.65 %

UNI /USDT

6.0515

-0.12 %

HOT /USDT

0.002034

-4.55 %

KON /USDT

0.08505

0.21 %

CHO /USDT

0.62066

2.93 %

FET /USDT

0.36042

-1.71 %

DHX /USDT

3.7301

0.54 %

BRISE /USDT

0.00000045664

-2.90 %

PAW /USDT

0.0000000353108

8.10 %

GMM /USDT

0.00142333

-5.35 %

SSV /USDT

37.5282

0.47 %

POLYX /USDT

0.1678

-1.11 %

CTI /USDT

0.033902

6.80 %

AOG /USDT

0.01598

-3.26 %

SRM /USDT

0.23321

8.99 %

VAI /USDT

0.098757

-4.14 %

CSPR /USDT

0.039818

-0.48 %

IGU /USDT

0.06715

-4.52 %

NEAR /USDT

1.9859

0.02 %

LDO /USDT

2.3949

-0.59 %

GMT /USDT

0.39152

-0.57 %

APT /USDT

11.3911

0.83 %

DAG /USDT

0.04390

-17.34 %

ICX /USDT

0.2773

-5.22 %

OPUL /USDT

0.162725

0.17 %

HAM /USDT

0.0000000032862

-0.09 %

PYR /USDT

3.8152

5.93 %

NOM /USDT

0.90715

-8.49 %

XCN /USDT

0.004092

-1.46 %

UNDEAD /USDT

0.21398

-0.25 %

MPI /USDT

0.0037400

1.08 %

VOXEL /USDT

0.23981

-1.33 %

METIS /USDT

24.826

0.30 %

ALGO /USDT

0.22203

-1.08 %

TRADE /USDT

0.19625

76.53 %

MMPRO /USDT

0.24398

0.14 %

MOTG /USDT

0.42950

-0.13 %

BONK /USDT

0.0000006557

2.48 %

CKB /USDT

0.0047562

-3.16 %

DMTR /USDT

0.0400613

-0.38 %

KDA /USDT

0.99361

0.66 %

FTT /USDT

1.3392

1.43 %

NVIR /USDT

0.052495

0.90 %

QRDO /USDT

0.10038

-2.01 %

MDT /USDT

0.06155

-3.54 %

GRT /USDT

0.142068

-1.83 %

WIN /USDT

0.00008781

-1.12 %

BDX /USDT

0.055610

0.83 %

OAS /USDT

0.082479

-1.33 %

LOOKS /USDT

0.14736

-2.92 %

IMX /USDT

1.09796

-3.10 %

SPUME /USDT

0.040920

45.62 %

OCEAN /USDT

0.35350

-0.70 %

PEOPLE /USDT

0.023755

3.12 %

CHZ /USDT

0.12144

1.42 %

HT /USDT

3.6526

0.35 %

ATLAS /USDT

0.0033231

0.70 %

COCOS /USDT

1.6445

-3.15 %

LRC /USDT

0.37488

3.73 %

DIO /USDT

0.00558

8.13 %

FITFI /USDT

0.01322

-2.36 %

ICP /USDT

5.2083

1.15 %

CEEK /USDT

0.08570

-1.94 %

CRV /USDT

0.9150

-1.76 %

C98 /USDT

0.28453

0.39 %

CRPT /USDT

0.09939

-4.17 %

SUSHI /USDT

1.0827

-2.40 %

XCH /USDT

38.267

-0.66 %

HIFI /USDT

0.42261

0.97 %

XDC /USDT

0.042439

-2.05 %

PROM /USDT

4.8505

-0.81 %

BBC /USDT

0.014056

-4.12 %

SIN /USDT

0.005941

-3.88 %

ETHW /USDT

3.4873

1.96 %

AURORA /USDT

0.1846

-0.64 %

GRAIL /USDT

2845.41

-5.95 %

FEAR /USDT

0.14696

-3.18 %

MATIC /USDT

1.11100

0.13 %

JST /USDT

0.02743

1.59 %

GOAL /USDT

0.1941

-4.52 %

YGG /USDT

0.26118

-0.05 %

AR /USDT

8.666

-1.57 %

BS /USDT

0.39022

-6.99 %

TLOS /USDT

0.16773

1.42 %

OPTIMUS /USDT

0.35195

-7.87 %

NMT /USDT

0.0098369

54.73 %

MANA /USDT

0.59423

1.00 %

RIF /USDT

0.140834

-1.87 %

OGV /USDT

0.007670

20.05 %

STARL /USDT

0.000002929

9.49 %

PRQ /USDT

0.1244

2.47 %

ELON /USDT

0.00000034329

3.21 %

SEELE /USDT

0.003511

-1.56 %

WIT /USDT

0.004185

-0.11 %

ROUTE /USDT

2.4356

-2.34 %

D2T /USDT

0.027278

-9.33 %

QTUM /USDT

3.114

-0.09 %

AZERO /USDT

1.5129

0.81 %

USTC /USDT

0.021639

0.85 %

YFII /USDT

1107.75

0.03 %

MAN /USDT

0.0372977

-5.12 %

T /USDT

0.03807

-7.93 %

ROSE /USDT

0.060676

0.10 %

FRM /USDT

0.05556

1.60 %

PBR /USDT

0.12025

-3.50 %

SAND /USDT

0.6298

0.83 %

BAT /USDT

0.2858

0.28 %

GT /USDT

5.1353

-1.09 %

ALI /USDT

0.035098

-1.23 %

DASH /USDT

58.40

-0.64 %

PRIMAL /USDT

0.0045021

-0.12 %

TROY /USDT

0.003678

4.93 %

BCH /USDT

125.09

0.20 %

JOE /USDT

0.60971

2.45 %

SIDUS /USDT

0.0018498

-3.16 %

ZEC /USDT

37.71

-1.07 %

RPL /USDT

44.011

-1.04 %

CVP /USDT

0.45899

0.36 %

UFO /USDT

0.000001500

-1.83 %

DSLA /USDT

0.00237121

-9.29 %

XCV /USDT

0.004141

5.74 %

MDAO /USDT

0.29356

-1.21 %

TRU /USDT

0.078995

-0.65 %

SKL /USDT

0.040633

-0.65 %

STG /USDT

0.7226

-1.95 %

VP /USDT

6.501

-0.71 %

DERC /USDT

0.23007

-3.51 %

MATCH /USDT

0.0000883

12.91 %

SWASH /USDT

0.02047

1.48 %

WSI /USDT

0.05707

3.48 %

KING /USDT

0.010952

-10.69 %

WOM /USDT

0.024647

-1.17 %

ISP /USDT

0.0010464

2.01 %

OVR /USDT

0.2942

-0.84 %

ZRX /USDT

0.3049

-11.03 %

RSR /USDT

0.0042839

4.90 %

ZBC /USDT

0.016804

-3.13 %

STRAX /USDT

0.59506

-5.28 %

PIAS /USDT

0.00937

4.11 %

SPELL /USDT

0.0007898

-6.54 %

PSL /USDT

0.000443

-9.95 %

BLOK /USDT

0.0025277

1.89 %

ASTO /USDT

0.043140

-7.86 %

ANC /USDT

0.01870

-0.95 %

SERO /USDT

0.02797

-1.82 %

FNZ /USDT

0.004817

-4.70 %

MDX /USDT

0.06783

-1.96 %

DESO /USDT

12.1414

8.00 %

WING /USDT

6.8255

7.41 %

DANA /USDT

0.0062

40.90 %

ML /USDT

0.10701

-7.24 %

PORTO /USDT

2.5492

-4.46 %

QUACK /USDT

0.0000000010408

0.26 %

RBC /USDT

0.021944

8.94 %

THETA /USDT

1.0609

0.24 %

OVO /USDT

0.161011

-0.36 %

CRO /USDT

0.069714

0.58 %

ERG /USDT

1.4560

-3.41 %

FTRB /USDT

0.005929

2.68 %

GDT /USDT

0.0135

0.00 %

FEVR /USDT

0.00057294

-1.08 %

FIO /USDT

0.03334

-0.83 %

SWP /USDT

0.002001

23.67 %

CQT /USDT

0.1598

2.63 %

CFG /USDT

0.2966

4.95 %

ALPH /USDT

0.34364

11.01 %

TSUKA /USDT

0.088484

3.23 %

SGB /USDT

0.009267

1.28 %

SFUND /USDT

1.1450

2.53 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000012697

-7.84 %

DF /USDT

0.0680

-3.13 %

OSMO /USDT

0.8041

-0.45 %

COTI /USDT

0.07935

-1.55 %

DEVT /USDT

0.00320

-1.84 %

VXT /USDT

0.018472

-1.52 %

POKT /USDT

0.0500

-0.19 %

BNX /USDT

0.5895

7.18 %

KLV /USDT

0.00855

0.94 %

REN /USDT

0.10339

-4.63 %

GST /USDT

0.020697

-1.87 %

ONSTON /USDT

0.00823

-1.43 %

SOLO /USDT

0.16369

1.69 %

ZEN /USDT

10.795

-2.11 %

REAP /USDT

0.01776

-0.67 %

RJV /USDT

0.060283

-11.90 %

CULT /USDT

0.000006669

-2.79 %

MC /USDT

0.29786

3.45 %

ATD /USDT

0.1824

-2.04 %

XCAD /USDT

1.75873

-1.83 %

BOSON /USDT

0.2190

-0.09 %

CORE /USDT

1.6996

0.00 %

DKS /USDT

0.002174

-7.17 %

SNX /USDT

2.5535

0.73 %

DUSK /USDT

0.1782

-0.05 %

HELLO /USDT

0.037061

-9.45 %

BOA /USDT

0.027700

-0.67 %

HNT /USDT

1.3552

-0.95 %

DARK /USDT

0.029160

-1.67 %

LINA /USDT

0.0110876

-2.99 %

RUNE /USDT

1.4713

1.36 %

DAO /USDT

1.54910

0.21 %

REDTOKEN /USDT

0.000803

-2.43 %

WAVES /USDT

2.133

0.99 %

RITE /USDT

0.0019737

5.32 %

SC /USDT

0.004203

-0.96 %

AAVE /USDT

74.22

0.36 %

DEBT /USDT

16.250

-2.69 %

RFOX /USDT

0.013994

-2.00 %

DENT /USDT

0.00111357

0.37 %

BSV /USDT

36.108

0.60 %

GLQ /USDT

0.0099898

-0.41 %

CRF /USDT

0.002103

1.88 %

SONAR /USDT

0.01217

-22.73 %

TIDAL /USDT

0.00032715

1.02 %

TIMECHRONO /USDT

40.312

3.59 %

VADER /USDT

0.000062

31.91 %

AIRTNT /USDT

0.000653

1.39 %

CTC /USDT

0.3614

4.17 %

EJS /USDT

0.004813

-3.11 %

MDF /USDT

0.001070

-22.51 %

VEMP /USDT

0.01328

1.45 %

CAKE /USDT

3.7809

2.11 %

METALDR /USDT

0.0007577

-7.15 %

FIU /USDT

0.002623

0.34 %

OMG /USDT

1.5372

-1.43 %

XTAG /USDT

0.02923

-0.78 %

MLT /USDT

0.11608

-0.74 %

FEG /USDT

0.0006412

-2.28 %

BLZ /USDT

0.085907

-1.19 %

VET /USDT

0.02353

0.55 %

NUM /USDT

0.047685

-1.75 %

PUSH /USDT

0.36787

-1.42 %

AKITA /USDT

0.00000021808

3.04 %

POLC /USDT

0.028310

-3.47 %

WOZX /USDT

0.048309

0.22 %

BUY /USDT

0.020062

-0.07 %

CELL /USDT

0.3518

13.44 %

PHB /USDT

1.135988

-0.85 %

GAME /USDT

0.03865

-2.15 %

KISHU /USDT

0.0000000005318

1.85 %

IRIS /USDT

0.03281

-2.58 %

BEL /USDT

0.63315

1.83 %

POP /USDT

0.000001260

-4.90 %

PYM /USDT

0.0016238

0.14 %

ABBC /USDT

0.082454

-0.05 %

RAY /USDT

0.26594

12.58 %

DBC /USDT

0.0048261

-3.16 %

FCON /USDT

0.0000872

0.57 %

CHNG /USDT

0.11297

9.12 %

HECH /USDT

0.05419

0.29 %

NOS /USDT

0.01716

0.11 %

ONE /USDT

0.020712

-0.67 %

RVN /USDT

0.02658

2.82 %

MTL /USDT

1.26772

0.38 %

KIN /USDT

0.00000630

1.12 %

PENDLE /USDT

0.37670

5.75 %

WAR /USDT

0.007948

1.00 %

BDP /USDT

0.20221

-5.67 %

BVT /USDT

0.017799

-7.37 %

CWEB /USDT

0.021660

2.16 %

HOD /USDT

0.00540

-3.91 %

LBLOCK /USDT

0.0002278

27.19 %

CPOOL /USDT

0.03784

0.10 %

WNCG /USDT

0.11472

-1.18 %

PERL /USDT

0.031873

-4.47 %

GMX /USDT

75.730

-0.16 %

EGLD /USDT

42.568

0.05 %

FIN /USDT

0.0011518

2.38 %

RLY /USDT

0.013052

3.61 %

LABS /USDT

0.00107562

-2.94 %

DYP /USDT

0.10807

-1.79 %

LIT /USDT

1.09186

-0.39 %

COREUM /USDT

0.25726

-6.56 %

GOV /USDT

0.007784

-6.27 %

CRU /USDT

1.24720

-1.15 %

GAL /USDT

1.8127

1.87 %

ORT /USDT

0.017969

10.12 %

ARV /USDT

0.00007709

-2.23 %

DCRN /USDT

0.2391

3.01 %

DREP /USDT

0.4699

1.79 %

ONG /USDT

0.3042

2.25 %

ESG /USDT

0.62534

-3.87 %

LIME /USDT

0.010854

-1.94 %

FIS /USDT

0.55408

-1.65 %

WAXL /USDT

0.60801

0.55 %

TWT /USDT

1.1865

-0.05 %

NBS /USDT

0.000435

-1.13 %

ZAM /USDT

0.002637

3.73 %

MGKL /USDT

0.00000112306

-5.22 %

CHAMP /USDT

0.027701

-4.49 %

ZODI /USDT

0.00049

-16.94 %

CELR /USDT

0.022202

-4.85 %

XTZ /USDT

1.1265

0.36 %

ONT /USDT

0.2418

1.12 %

WRT /USDT

0.16787

-4.80 %

DOGGO /USDT

0.000000003993

-1.72 %

NEXO /USDT

0.6726

-4.59 %

BBANK /USDT

0.005817

6.73 %

MHUNT /USDT

0.01008

-0.19 %

AXS /USDT

8.455

0.87 %

WOO /USDT

0.21823

-0.50 %

MNW /USDT

1.8369

-1.84 %

STORJ /USDT

0.3916

-3.78 %

NAOS /USDT

0.040682

-10.50 %

GLMR /USDT

0.38213

-0.40 %

MSWAP /USDT

0.0003354

-5.17 %

MOB /USDT

1.4325

-2.18 %

HIBS /USDT

0.0002807

-1.02 %

MESA /USDT

0.002876

-0.38 %

LOCG /USDT

0.01952

-2.30 %

FREE /USDT

0.00000017288

1.25 %

IMPT /USDT

0.0079420

-1.85 %

IOTA /USDT

0.2297

1.63 %

KZEN /USDT

0.016039

4.48 %

ELT /USDT

0.043305

7.48 %

REALM /USDT

0.01316

-4.56 %

RSS3 /USDT

0.18011

1.59 %

METAX /USDT

0.0936

-4.39 %

HE /USDT

0.002792

9.44 %

WWY /USDT

0.006899

-4.52 %

LGX /USDT

0.006941

-0.62 %

EGAME /USDT

0.000117801

2.51 %

LEVER /USDT

0.0021429

-1.72 %

REELT /USDT

0.017483

-1.35 %

CERE /USDT

0.0056361

-3.19 %

MOVR /USDT

8.3691

-0.64 %

LUFFY /USDT

0.0001273

7.97 %

XEM /USDT

0.041463

3.92 %

CANTO /USDT

0.29278

2.06 %

NEO /USDT

12.34

-1.67 %

MLK /USDT

0.28014

0.26 %

CVTX /USDT

0.139344

-0.65 %

PLCU /USDT

172.18

-1.74 %

METAL /USDT

0.0484

-0.41 %

SPELLFIRE /USDT

0.001189

-9.37 %

PBX /USDT

0.001646

-2.31 %

LIKE /USDT

0.00535

-11.57 %

NVG /USDT

0.0933

-6.51 %

ENJ /USDT

0.41092

0.15 %

CHESS /USDT

0.2687

-4.13 %

STND /USDT

0.031309

7.06 %

DDOS /USDT

0.0466

29.44 %

SD /USDT

1.1266

-2.52 %

WAM /USDT

0.005164

-2.65 %

CREDIT /USDT

0.0073260

7.64 %

CELO /USDT

0.66174

-2.26 %

HERA /USDT

0.006473

20.40 %

SNT /USDT

0.02868

-7.75 %

UFT /USDT

0.4048

-1.41 %

MKR /USDT

689.35

0.10 %

WATT /USDT

0.01407

-10.83 %

KLO /USDT

0.009645

-1.90 %

PIP /USDT

0.10518

-7.07 %

BICO /USDT

0.38329

-0.85 %

CELT /USDT

0.000181

-7.65 %

WLKN /USDT

0.047760

1.14 %

XYO /USDT

0.005391

3.53 %

YFDAI /USDT

211.855

-1.16 %

PSTAKE /USDT

0.09999

5.77 %

QNT /USDT

126.390

0.97 %

GOB /USDT

0.003988

-2.51 %

HSF /USDT

0.7423

-1.85 %

STEPG /USDT

0.0004380

10.43 %

ACA /USDT

0.09984

-0.27 %

BONDLY /USDT

0.005930

0.15 %

TORN /USDT

7.1112

4.94 %

UFI /USDT

0.03009

-1.95 %

SPO /USDT

0.00167866

20.52 %

ORAI /USDT

4.1098

-3.80 %

OKB /USDT

41.843

-0.22 %

POPK /USDT

0.008703

-0.32 %

HADES /USDT

0.8240

-4.29 %

CHR /USDT

0.17263

6.89 %

GITCOIN /USDT

1.8403

-1.18 %

IAG /USDT

0.009482

0.90 %

TDROP /USDT

0.004020

-6.57 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008814

-3.36 %

MEAN /USDT

0.02036

0.19 %

AIOZ /USDT

0.029047

2.24 %

KNIGHT /USDT

0.009111

3.18 %

GENS /USDT

0.001364

6.06 %

LAZIO /USDT

2.7208

-1.39 %

SUPE /USDT

0.0134

0.75 %

AAA /USDT

0.000007534

20.96 %

BBF /USDT

0.223

-2.62 %

SHILL /USDT

0.016524

0.21 %

EWT /USDT

3.3451

-0.11 %

MXC /USDT

0.019469

0.93 %

EUL /USDT

3.5510

1.21 %

SFG /USDT

0.008105

19.59 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

PERC /USDT

0.1742

-6.14 %

ADS /USDT

0.1548

-5.66 %

TARA /USDT

0.001705

0.41 %

OOKI /USDT

0.0039988

1.04 %

DES /USDT

0.0015202

-2.37 %

RNDX /USDT

0.000137

-0.72 %

UOS /USDT

0.2446

-0.81 %

UBXS /USDT

0.036031

10.43 %

XPRT /USDT

0.3523

-0.59 %

STOS /USDT

0.57002

3.00 %

PRMX /USDT

0.0036937

-3.78 %

LOKA /USDT

0.49134

-0.94 %

KUBE /USDT

0.008849

0.53 %

TLM /USDT

0.020284

0.06 %

DFL /USDT

0.002878

6.82 %

CEL /USDT

0.38011

6.72 %

FXS /USDT

8.784

-0.75 %

OGN /USDT

0.1199

-0.90 %

ATM /USDT

2.8246

-2.02 %

GARI /USDT

0.05127

-2.38 %

LEASH /USDT

394.70

1.74 %

CITY /USDT

4.5036

-0.54 %

SENATE /USDT

0.057900

-3.10 %

SDN /USDT

0.36813

-0.48 %

BAND /USDT

1.8270

-2.00 %

XPR /USDT

0.001478

-1.07 %

AART /USDT

0.001724

-0.57 %

REI /USDT

0.03146

0.03 %

TOMO /USDT

0.6109

-0.16 %

BAJU /USDT

0.074963

-3.48 %

KSM /USDT

33.726

-2.58 %

URUS /USDT

17.816

-1.76 %

TAMA /USDT

0.011141

-8.04 %

O3 /USDT

0.0675

4.65 %

SWFTC /USDT

0.0012501

16.07 %

ATA /USDT

0.16156

-1.87 %

MONS /USDT

0.014163

0.76 %

WZRD /USDT

0.00377

-2.07 %

ZKS /USDT

0.062264

-0.06 %

DEGO /USDT

2.0621

-2.66 %

VLX /USDT

0.01990

2.26 %

NBP /USDT

0.000098390

16.68 %

MILO /USDT

0.000000019119

0.38 %

EFI /USDT

0.07490

-2.72 %

DCR /USDT

19.903

-1.06 %

ZCX /USDT

0.08261

-4.12 %

IOST /USDT

0.011038

1.29 %

LPT /USDT

7.057

-2.10 %

HTR /USDT

0.08448

-1.21 %

GGM /USDT

0.00392

8.28 %

VELA /USDT

4.8572

-3.96 %

WNXM /USDT

25.5069

-1.60 %

UMEE /USDT

0.00636

-4.36 %

TWITFI /USDT

0.0004990

-5.15 %

BSCPAD /USDT

0.1814

-1.41 %

FLM /USDT

0.098496

0.54 %

ORBR /USDT

2.2809

-8.84 %

ZLW /USDT

0.033529

-3.82 %

SAITAMA /USDT

0.0018093

-1.10 %

ROOBEE /USDT

0.000817

-0.72 %

BTG /USDT

15.1934

0.80 %

EMPIRE /USDT

0.0017262

-4.38 %

IBFK /USDT

0.7638

-16.07 %

STBU /USDT

0.020146

-8.26 %

ILV /USDT

59.66

0.03 %

MTS /USDT

0.005813

-2.08 %

CIRUS /USDT

0.080818

4.77 %

KAVA /USDT

0.8708

-1.24 %

LOA /USDT

0.00253

-16.77 %

SRT /USDT

0.000078

-3.70 %

ARTEM /USDT

0.001394

-4.06 %

METO /USDT

0.001330

3.98 %

CLV /USDT

0.06229

-1.56 %

AFC /USDT

3.0711

-2.59 %

RLC /USDT

1.7034

-1.17 %

WILD /USDT

0.3896

-2.42 %

EPK /USDT

0.014698

-2.12 %

WAXP /USDT

0.071174

0.30 %

FSN /USDT

0.3902

5.71 %

AQDC /USDT

0.00387

-5.83 %

BAKE /USDT

0.19496

-0.84 %

TON /USDT

2.2642

1.86 %

KT /USDT

0.003292

-10.97 %

LIFE /USDT

0.00031754

-3.28 %

STRM /USDT

0.01226

1.32 %

BAMBOO /USDT

0.036268

23.60 %

REEF /USDT

0.0027726

2.23 %

NXD /USDT

0.000577

-2.36 %

AUCTION /USDT

5.5792

-1.75 %

HAO /USDT

0.004605

2.49 %

GEAR /USDT

0.012764

-10.49 %

WOOP /USDT

0.011718

-3.57 %

NYM /USDT

0.23452

-2.84 %

EQ /USDT

0.0010369

-0.02 %

ADX /USDT

0.1867

-4.20 %

MBOX /USDT

0.47640

-0.14 %

SOV /USDT

0.82351

-0.49 %

NKN /USDT

0.107187

-0.48 %

MBX /USDT

2.6975

0.24 %

CRTS /USDT

0.0002433

0.49 %

FLY /USDT

0.0012653

-0.73 %

VTHO /USDT

0.0013601

-0.20 %

PDEX /USDT

1.7529

0.80 %

IOI /USDT

0.1556

0.38 %

ICE /USDT

1.53731

55.33 %

AAG /USDT

0.00628

0.48 %

HORD /USDT

0.04716

-3.02 %

POLK /USDT

0.04741

-4.08 %

SOUL /USDT

0.17950

0.74 %

XOR /USDT

3.309

2.22 %

SKRT /USDT

0.0011500

-0.72 %

EZ /USDT

0.07189

-6.47 %

SLIM /USDT

0.0498

-0.40 %

CVC /USDT

0.10927

-0.38 %

PHTR /USDT

0.029238

0.01 %

GZONE /USDT

0.036275

9.11 %

DIA /USDT

0.36663

-1.89 %

QLC /USDT

0.0788649

-1.91 %

BRKL /USDT

0.022661

20.94 %

TKO /USDT

0.34775

3.96 %

ORBS /USDT

0.032349

0.69 %

LIQUIDUS /USDT

0.1461

-1.68 %

QKC /USDT

0.010985

0.59 %

MPH /USDT

0.019437

0.02 %

ODDZ /USDT

0.02005

-0.24 %

PIT /USDT

0.0000000005330

1.71 %

1EARTH /USDT

0.0025965

-1.11 %

PVU /USDT

0.024792

-5.71 %

PLSPAD /USDT

0.0093254

-4.11 %

FIRE /USDT

0.0126218

-8.53 %

IDEA /USDT

0.01009

-1.84 %

ETHF /USDT

0.2699

-2.10 %

ATEAM /USDT

2.376

6.26 %

AERGO /USDT

0.13292

-1.28 %

UNO /USDT

0.06749

1.35 %

ARES /USDT

0.0012811

-1.95 %

CTK /USDT

0.82949

-0.37 %

OUSD /USDT

0.99992

0.00 %

FRONT /USDT

0.23856

-0.17 %

OMI /USDT

0.0007892

1.47 %

LSK /USDT

1.1088

1.96 %

FIDA /USDT

0.40849

-0.78 %

ERN /USDT

1.86393

0.50 %

VELODROME /USDT

0.14192

-4.96 %

GNO /USDT

112.34

-1.57 %

FORTH /USDT

3.5718

4.28 %

KAR /USDT

0.1482

-1.85 %

ELA /USDT

1.19242

3.19 %

OLE /USDT

0.023016

-6.24 %

RARE /USDT

0.11929

0.72 %

ARPA /USDT

0.04196

0.88 %

XWG /USDT

0.0011053

0.03 %

LTO /USDT

0.107917

-3.21 %

AMP /USDT

0.003730

-1.32 %

BNC /USDT

0.27818

0.78 %

PAF /USDT

0.0003918

-1.85 %

IHC /USDT

0.00005337

2.95 %

BTS /USDT

0.011666

1.24 %

COS /USDT

0.006798

-2.27 %

SNK /USDT

0.01281

1.10 %

PINE /USDT

0.18185

-1.77 %

SANTOS /USDT

4.3953

-1.14 %

MTRG /USDT

2.8800

-2.44 %

KLAY /USDT

0.2285

-1.16 %

CNAME /USDT

0.000618

-1.59 %

IDEX /USDT

0.05352

-1.78 %

XCUR /USDT

0.05537

7.63 %

WOOF /USDT

0.0008335

-0.46 %

ENS /USDT

13.536

0.76 %

VEGA /USDT

1.2404

-0.88 %

COMP /USDT

43.480

0.88 %

10SET /USDT

0.4975

-0.63 %

VEE /USDT

0.00015147

-0.37 %

SLG /USDT

0.010827

-5.98 %

REVU /USDT

0.02371

-1.53 %

QTC /USDT

0.6719

-2.75 %

NSBT /USDT

2.372

-1.73 %

XVG /USDT

0.0026632

-1.96 %

DRGN /USDT

0.00750

5.78 %

TFUEL /USDT

0.05498

-0.41 %

ULU /USDT

32.9136

-3.36 %

RBN /USDT

0.2240

1.86 %

LOVELY /USDT

0.000000071660

0.61 %

SCRT /USDT

0.6749

-0.88 %

PPAD /USDT

0.00264

-4.34 %

CREAM /USDT

13.833

-2.03 %

NIM /USDT

0.0014400

3.78 %

WSG /USDT

0.0000000019904

0.10 %

MCRN /USDT

0.08715

-0.92 %

CTSI /USDT

0.1448

-0.68 %

DOME /USDT

0.001154

-3.02 %

POND /USDT

0.0098774

-1.16 %

HIVE /USDT

0.4085

-1.87 %

PRT /USDT

0.00284328

-17.43 %

METAG /USDT

0.0003078

7.02 %

BTCST /USDT

0.6618

-0.63 %

HOTCROSS /USDT

0.00525

-0.37 %

LAT /USDT

0.01527

-2.67 %

DX /USDT

0.00036946

-8.19 %

SHFT /USDT

0.006761

1.10 %

BEPRO /USDT

0.0013752

-9.68 %

LM /USDT

0.09094

-8.07 %

TVK /USDT

0.040221

0.18 %

THALES /USDT

0.79153

8.06 %

SIS /USDT

0.0923

-1.80 %

TPT /USDT

0.0091730

-1.61 %

BSW /USDT

0.18633

0.61 %

PERP /USDT

0.83077

-1.80 %

XEC /USDT

0.00003194

2.70 %

ALU /USDT

0.027478

4.44 %

SYS /USDT

0.16185

-1.73 %

SANDWICH /USDT

0.001255

3.37 %

GQ /USDT

0.0068080

-0.37 %

PUNDIX /USDT

0.48345

-1.27 %

SCY /USDT

0.00014064

0.90 %

POLIS /USDT

0.2763

4.42 %

KONO /USDT

0.022122

-2.59 %

NRFB /USDT

0.00304

-3.18 %

AME /USDT

0.0022722

15.88 %

DHB /USDT

0.0006962

-0.84 %

NULS /USDT

0.2726

-2.11 %

SRG /USDT

0.010698

-4.32 %

CHER /USDT

0.010516

-3.96 %

MNZ /USDT

0.0003788

0.85 %

XPRESS /USDT

0.0651

-4.40 %

REP /USDT

8.0597

-0.76 %

BOBA /USDT

0.22964

-0.05 %

ACE /USDT

0.00706

-2.08 %

AE /USDT

0.0790

3.26 %

NFTB /USDT

0.012470

-2.23 %

IOTX /USDT

0.026648

-0.22 %

FRA /USDT

0.0029800

0.00 %

ORION /USDT

0.001572

-0.12 %

ELF /USDT

0.29737

-5.00 %

JUV /USDT

2.5919

-0.62 %

HC /USDT

0.08000

-2.20 %

SUPER /USDT

0.1317

-3.16 %

MCRT /USDT

0.004032

18.24 %

LSS /USDT

0.18452

-1.11 %

DERI /USDT

0.02365

-6.03 %

TAKI /USDT

0.005866

-0.94 %

BERRY /USDT

0.0012165

0.38 %

NORD /USDT

0.18648

-4.59 %

KMA /USDT

0.0020288

-2.00 %

BOND /USDT

4.2694

3.40 %

BITCI /USDT

0.0056953

-6.86 %

FER /USDT

0.029559

-1.09 %

YFI /USDT

8764.09

0.66 %

RDN /USDT

0.01363

2.71 %

PNG /USDT

0.043163

-1.59 %

DFA /USDT

0.04506

-0.13 %

JAM /USDT

0.0023441

-0.84 %

VR /USDT

0.00839

-1.52 %

NFTL /USDT

0.00680

-3.40 %

SUDO /USDT

0.8508

-1.25 %

UDO /USDT

0.006916

-2.91 %

HAPI /USDT

15.4015

-2.85 %

ACX /USDT

0.06959

-2.56 %

ARRR /USDT

0.36301

-2.89 %

TT /USDT

0.004610

1.09 %

TRVL /USDT

0.060680

-1.24 %

RARI /USDT

1.6303

-0.09 %

SWEAT /USDT

0.0098097

-4.25 %

NEBL /USDT

0.9538

0.86 %

SFI /USDT

48.124

5.64 %

POLS /USDT

0.4277

0.61 %

XPNET /USDT

0.006403

8.32 %

DEUS /USDT

62.75

-2.41 %

GMAT /USDT

0.000118341

-6.42 %

BENQI /USDT

0.009342

0.43 %

MATTER /USDT

0.12361

-2.94 %

GHST /USDT

1.1059

-0.77 %

WHALE /USDT

0.7106

0.39 %

RCN /USDT

0.0023605

0.22 %

XPLA /USDT

0.51600

-3.00 %

NUX /USDT

0.013438

-1.11 %

CONV /USDT

0.0006289

0.07 %

BADGER /USDT

2.8342

1.23 %

CGG /USDT

0.0896

2.98 %

WELL /USDT

0.0091620

2.44 %

RIDE /USDT

0.0424

-0.70 %

DFYN /USDT

0.040312

0.74 %

KLAP /USDT

0.000375

-2.84 %

SKU /USDT

0.00881

2.80 %

DPR /USDT

0.00819

-0.12 %

XETA /USDT

0.043984

1.65 %

MBS /USDT

0.049119

1.49 %

CWAR /USDT

0.016687

3.40 %

ING /USDT

0.0009339

-1.81 %

SNM /USDT

0.7203

-1.45 %

ORN /USDT

0.9154

-1.37 %

CRAFT /USDT

0.009679

-6.24 %

TIP /USDT

0.01003

-1.37 %

WALV /USDT

0.045403

-3.74 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002382

-1.69 %

INSUR /USDT

0.07951

-7.08 %

THE /USDT

0.001765

-1.06 %

TEDDY /USDT

0.00000048584

1.54 %

SYLO /USDT

0.001890

5.23 %

P00LS /USDT

0.09547

-0.66 %

SAMO /USDT

0.0035174

2.48 %

DATA /USDT

0.03788

-1.99 %

ATOLO /USDT

0.006034

-3.23 %

OXT /USDT

0.08811

-1.02 %

KUB /USDT

1.7130

-0.19 %

APN /USDT

0.0011851

-0.73 %

MQL /USDT

0.001121

2.09 %

CUDOS /USDT

0.00239

-4.01 %

GMEE /USDT

0.01281

1.34 %

DUNE /USDT

0.00041411

-14.75 %

FUN /USDT

0.0064307

-0.17 %

MV /USDT

0.14236

-2.31 %

MOOV /USDT

0.006379

-3.17 %

FALCONS /USDT

0.0044139

1.92 %

VIDYX /USDT

0.0008852

4.88 %

KICKS /USDT

0.001538

-1.78 %

SLK /USDT

0.001859

2.25 %

MTV /USDT

0.0011895

-0.75 %

AMKT /USDT

100.927

7.71 %

PSP /USDT

0.052473

-3.78 %

UNN /USDT

0.00050096

6.33 %

RENA /USDT

0.002275

-5.08 %

SHR /USDT

0.0024589

0.87 %

SLC /USDT

0.004104

-4.53 %

REQ /USDT

0.09696

-0.66 %

HNS /USDT

0.030050

-0.19 %

K21 /USDT

0.4296

-4.49 %

OOE /USDT

0.022893

-3.03 %

EDEN /USDT

0.0724

2.54 %

ALPHA /USDT

0.11019

-0.26 %

LYXE /USDT

7.9742

0.50 %

ALCX /USDT

20.619

-1.45 %

VRT /USDT

0.00042913

-4.60 %

DOMI /USDT

0.00588

3.52 %

THG /USDT

0.0645

-2.56 %

SUKU /USDT

0.07522

-0.89 %

CS /USDT

0.007483

9.62 %

BTM /USDT

0.020707

0.01 %

PHA /USDT

0.1447

-0.89 %

SN /USDT

0.194532

5.16 %

WSIENNA /USDT

0.47068

0.69 %

DILI /USDT

0.000070871

0.00 %

MATH /USDT

0.11452

0.24 %

RATIO /USDT

0.0176

-10.20 %

XELS /USDT

0.61037

-1.37 %

DLC /USDT

0.130555

-0.04 %

TARI /USDT

2.292

-2.00 %