• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28988.5

  5.93 %

  ETH /USDT

  1817.53

  2.02 %

  ARB /USDT

  1.31516

  6.89 %

  CFX /USDT

  0.431310

  17.80 %

  ID /USDT

  0.470553

  0.71 %

  LQTY /USDT

  2.2509

  2.61 %

  USDC /USDT

  0.9998

  0.03 %

  FIL /USDT

  5.8186

  3.56 %

  FLR /USDT

  0.038223

  -7.85 %

  EVER /USDT

  0.076194

  3.66 %

  AGIX /USDT

  0.44527

  4.18 %

  MAGIC /USDT

  1.43753

  4.35 %

  FTM /USDT

  0.46427

  7.75 %

  LTC /USDT

  91.89

  2.43 %

  BNB /USDT

  316.71

  0.85 %

  DOGE /USDT

  0.076285

  2.93 %

  KAS /USDT

  0.030308

  24.71 %

  TOMI /USDT

  2.09214

  -6.02 %

  GNS /USDT

  7.7715

  4.40 %

  VOLT /USDT

  0.0000014051

  -0.55 %

  FLOKI /USDT

  0.0000346282

  2.56 %

  SXP /USDT

  0.54180

  73.68 %

  SHIB /USDT

  0.0000107414

  1.64 %

  TRX /USDT

  0.06454

  0.31 %

  BLUR /USDT

  0.5287

  1.67 %

  OAX /USDT

  0.302229

  -8.06 %

  JASMY /USDT

  0.0050506

  10.94 %

  SYN /USDT

  0.9793

  10.95 %

  MASK /USDT

  6.74553

  1.55 %

  DOT /USDT

  6.2478

  1.91 %

  STX /USDT

  1.01065

  6.36 %

  TEM /USDT

  0.07460

  -16.08 %

  DYDX /USDT

  2.5989

  1.14 %

  GALA /USDT

  0.042195

  7.27 %

  ADA /USDT

  0.38295

  1.78 %

  LINK /USDT

  7.4802

  6.89 %

  VGX /USDT

  0.33374

  1.13 %

  KEY /USDT

  0.0100868

  3.36 %

  VRA /USDT

  0.0063641

  4.93 %

  HOOK /USDT

  1.91252

  -1.62 %

  ALGO /USDT

  0.23234

  13.11 %

  SOL /USDT

  21.390

  2.87 %

  ASTRA /USDT

  0.31037

  0.33 %

  VELO /USDT

  0.007527

  8.89 %

  OP /USDT

  2.2679

  2.74 %

  RDNT /USDT

  0.34613

  1.53 %

  ACS /USDT

  0.00823315

  -4.09 %

  GFT /USDT

  0.053431

  3.76 %

  FET /USDT

  0.38645

  6.63 %

  RNDR /USDT

  1.2800

  7.43 %

  GMM /USDT

  0.00182480

  5.71 %

  DODO /USDT

  0.178227

  4.42 %

  HBAR /USDT

  0.066200

  10.47 %

  EOS /USDT

  1.1709

  4.98 %

  ATOM /USDT

  11.4676

  2.15 %

  ACH /USDT

  0.035904

  8.19 %

  XRD /USDT

  0.042080

  3.30 %

  AVAX /USDT

  17.452

  3.87 %

  GPT /USDT

  0.0900845

  2.58 %

  HAI /USDT

  0.04087

  1.18 %

  DZOO /USDT

  0.0345046

  -14.53 %

  CSIX /USDT

  0.054504

  0.00 %

  MINA /USDT

  0.78225

  3.70 %

  WEMIX /USDT

  1.4026

  -2.28 %

  LUNC /USDT

  0.00012486

  1.97 %

  FTT /USDT

  1.3321

  0.49 %

  HFT /USDT

  0.62859

  2.13 %

  APE /USDT

  4.1448

  0.61 %

  ASTR /USDT

  0.065818

  5.95 %

  XLM /USDT

  0.102395

  0.74 %

  FLUX /USDT

  0.64656

  4.46 %

  ETC /USDT

  20.759

  2.63 %

  1INCH /USDT

  0.53626

  6.74 %

  APT /USDT

  11.7036

  3.07 %

  SQUAD /USDT

  0.018486

  -4.80 %

  HIGH /USDT

  2.1752

  5.67 %

  SDAO /USDT

  0.6108

  5.11 %

  LUNA /USDT

  1.3078

  0.91 %

  CSPR /USDT

  0.037402

  0.45 %

  OCEAN /USDT

  0.35921

  4.63 %

  STIK /USDT

  1.06028

  6.45 %

  LDO /USDT

  2.4424

  3.49 %

  CARE /USDT

  0.003815

  -16.17 %

  MDT /USDT

  0.06465

  4.83 %

  CKB /USDT

  0.0054331

  6.19 %

  SPA /USDT

  0.004937

  -3.13 %

  BTT /USDT

  0.0000006328

  3.46 %

  JOE /USDT

  0.58973

  17.86 %

  MOTG /USDT

  0.43270

  0.34 %

  AGLA /USDT

  0.08575

  -12.14 %

  NFT /USDT

  0.00000038757

  -0.75 %

  XCN /USDT

  0.004287

  2.29 %

  C98 /USDT

  0.29027

  32.89 %

  VINU /USDT

  0.00000001200

  9.38 %

  NEAR /USDT

  2.0173

  6.28 %

  XEN /USDT

  0.00000133

  3.10 %

  SSV /USDT

  37.5163

  -1.50 %

  IMX /USDT

  1.14259

  4.31 %

  MATIC /USDT

  1.13288

  3.36 %

  VELA /USDT

  5.0134

  0.29 %

  WBT /USDT

  5.310

  4.85 %

  GRT /USDT

  0.148572

  4.27 %

  RIF /USDT

  0.154502

  3.53 %

  CHO /USDT

  0.58665

  0.57 %

  KDA /USDT

  1.01896

  9.34 %

  UNI /USDT

  6.0101

  1.82 %

  TLOS /USDT

  0.14873

  2.43 %

  VOXEL /USDT

  0.25053

  5.26 %

  CRPT /USDT

  0.10331

  18.65 %

  FDT /USDT

  0.05085

  -0.29 %

  STORE /USDT

  0.031724

  -2.83 %

  VAI /USDT

  0.104429

  17.05 %

  IGU /USDT

  0.07335

  -7.06 %

  SUSHI /USDT

  1.0926

  3.62 %

  USDD /USDT

  0.98794

  -0.12 %

  QRDO /USDT

  0.10266

  1.98 %

  NOM /USDT

  1.05310

  3.03 %

  YFII /USDT

  1124.34

  4.28 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  METIS /USDT

  25.782

  4.48 %

  MGKL /USDT

  0.00000164000

  -16.60 %

  INJ /USDT

  4.4147

  3.32 %

  DHX /USDT

  3.8856

  0.71 %

  AZERO /USDT

  1.5978

  6.96 %

  XDB /USDT

  0.0012388

  -8.08 %

  CRV /USDT

  0.9534

  2.97 %

  SUN /USDT

  0.0062613

  1.88 %

  POKT /USDT

  0.0474

  5.56 %

  GMT /USDT

  0.39919

  5.51 %

  PAW /USDT

  0.0000000326437

  -5.92 %

  AOG /USDT

  0.01596

  -3.97 %

  LINA /USDT

  0.0118577

  10.53 %

  BRISE /USDT

  0.00000047041

  -0.05 %

  STRAX /USDT

  0.67010

  26.19 %

  GT /USDT

  5.1200

  2.76 %

  FITFI /USDT

  0.01352

  2.19 %

  QTUM /USDT

  3.181

  3.01 %

  HNT /USDT

  1.3937

  2.47 %

  DMTR /USDT

  0.0367465

  9.13 %

  GRV /USDT

  0.65327

  0.49 %

  ICP /USDT

  5.1711

  5.52 %

  HAM /USDT

  0.0000000032628

  2.83 %

  MPI /USDT

  0.0040172

  -3.71 %

  CELO /USDT

  0.69780

  14.67 %

  QNT /USDT

  126.754

  4.18 %

  PSL /USDT

  0.000493

  1.02 %

  POLYX /USDT

  0.1643

  6.54 %

  METAX /USDT

  0.1164

  -47.94 %

  OAS /USDT

  0.082167

  -0.66 %

  BONK /USDT

  0.0000005888

  16.27 %

  PYR /USDT

  3.6453

  5.47 %

  ANC /USDT

  0.01973

  2.33 %

  UNDEAD /USDT

  0.20700

  -0.95 %

  SOS /USDT

  0.00000013176

  -7.32 %

  XDC /USDT

  0.042421

  3.05 %

  MMPRO /USDT

  0.26595

  2.73 %

  MANA /USDT

  0.60268

  4.06 %

  SAND /USDT

  0.6410

  4.48 %

  SRM /USDT

  0.22171

  -0.83 %

  RPL /USDT

  46.097

  1.06 %

  ZEC /USDT

  37.40

  1.85 %

  CEEK /USDT

  0.08932

  2.08 %

  OVO /USDT

  0.161808

  -6.55 %

  SCLP /USDT

  0.27186

  -0.66 %

  JST /USDT

  0.02656

  4.52 %

  DAO /USDT

  1.56835

  -2.69 %

  CVP /USDT

  0.47123

  5.05 %

  CHZ /USDT

  0.12017

  4.39 %

  PEOPLE /USDT

  0.022982

  2.50 %

  BONE /USDT

  1.0887

  5.34 %

  USTC /USDT

  0.021795

  2.07 %

  ELON /USDT

  0.00000034369

  3.66 %

  REAP /USDT

  0.01931

  -21.75 %

  WIN /USDT

  0.00008576

  0.81 %

  BDX /USDT

  0.060440

  -0.91 %

  RACA /USDT

  0.00019148

  1.11 %

  NVIR /USDT

  0.051558

  -4.01 %

  SIDUS /USDT

  0.0018477

  0.43 %

  ETHW /USDT

  3.4189

  1.66 %

  HT /USDT

  3.6898

  1.90 %

  SKL /USDT

  0.041656

  7.89 %

  MATCH /USDT

  0.0000839

  -1.52 %

  BCH /USDT

  124.51

  2.60 %

  LOOKS /USDT

  0.14094

  2.67 %

  HOT /USDT

  0.001870

  5.64 %

  TRU /USDT

  0.083207

  8.16 %

  MAN /USDT

  0.0405543

  2.31 %

  FEAR /USDT

  0.15598

  -0.18 %

  OMG /USDT

  1.6929

  -5.28 %

  SMART /USDT

  1.1880

  -14.31 %

  AURORA /USDT

  0.1815

  1.28 %

  SGB /USDT

  0.009230

  12.27 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020621

  0.93 %

  OPUL /USDT

  0.158899

  2.08 %

  SEELE /USDT

  0.003217

  -6.48 %

  BS /USDT

  0.42393

  0.17 %

  RJV /USDT

  0.068880

  -2.14 %

  REN /USDT

  0.11342

  9.94 %

  ZBC /USDT

  0.015595

  2.46 %

  XCH /USDT

  38.399

  1.57 %

  OPTIMUS /USDT

  0.41333

  38.50 %

  ATLAS /USDT

  0.0033527

  1.95 %

  STG /USDT

  0.7040

  7.97 %

  SIN /USDT

  0.005640

  -2.74 %

  FRR /USDT

  0.00014

  -22.22 %

  EGLD /USDT

  43.748

  3.47 %

  DASH /USDT

  58.63

  2.14 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055154

  -1.29 %

  DF /USDT

  0.0749

  1.35 %

  YGG /USDT

  0.26272

  4.53 %

  GRAIL /USDT

  2856.86

  -5.78 %

  FRM /USDT

  0.05352

  3.42 %

  CRO /USDT

  0.069995

  4.26 %

  CORE /USDT

  1.9359

  -0.45 %

  GMX /USDT

  76.858

  -1.40 %

  XTAG /USDT

  0.02975

  0.98 %

  ERG /USDT

  1.5010

  0.59 %

  DIO /USDT

  0.00507

  -2.68 %

  ROUTE /USDT

  2.5922

  3.96 %

  ROSE /USDT

  0.059030

  4.80 %

  LRC /USDT

  0.36961

  5.80 %

  SERO /USDT

  0.03260

  -9.26 %

  DSLA /USDT

  0.00206794

  32.96 %

  EQ /USDT

  0.0010798

  -2.10 %

  ISP /USDT

  0.0010091

  -1.05 %

  WAVES /USDT

  2.162

  3.54 %

  CELR /USDT

  0.024634

  4.10 %

  WOM /USDT

  0.025122

  1.36 %

  KON /USDT

  0.08489

  0.15 %

  PROM /USDT

  4.8697

  1.13 %

  FIO /USDT

  0.03376

  3.71 %

  SLP /USDT

  0.0027124

  3.37 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.073

  5.61 %

  ASTO /USDT

  0.048280

  18.98 %

  D2T /USDT

  0.028872

  -1.23 %

  CTI /USDT

  0.027523

  3.14 %

  FIS /USDT

  0.55648

  -2.21 %

  ONSTON /USDT

  0.00903

  3.20 %

  PRQ /USDT

  0.1081

  6.18 %

  GOAL /USDT

  0.2206

  14.59 %

  BDP /USDT

  0.21709

  5.16 %

  BBC /USDT

  0.015341

  -0.91 %

  CQT /USDT

  0.1514

  0.66 %

  WIT /USDT

  0.003164

  8.28 %

  ALI /USDT

  0.038299

  1.20 %

  DUSK /USDT

  0.1833

  4.86 %

  AR /USDT

  8.554

  4.87 %

  MDAO /USDT

  0.29373

  3.80 %

  SWASH /USDT

  0.01867

  7.73 %

  BEL /USDT

  0.62372

  6.12 %

  BLOK /USDT

  0.0025605

  4.89 %

  LUFFY /USDT

  0.0001118

  0.63 %

  SNX /USDT

  2.5550

  5.88 %

  PIAS /USDT

  0.01235

  -6.51 %

  EUL /USDT

  3.8171

  1.78 %

  REALM /USDT

  0.01530

  10.70 %

  VP /USDT

  6.209

  -4.55 %

  PIP /USDT

  0.10320

  -3.73 %

  XCAD /USDT

  1.95050

  2.42 %

  WSI /USDT

  0.06048

  18.54 %

  FXS /USDT

  8.725

  6.46 %

  BICO /USDT

  0.40189

  9.22 %

  OVR /USDT

  0.2993

  -0.99 %

  KIN /USDT

  0.00000503

  10.54 %

  ZEN /USDT

  10.695

  3.83 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010229

  1.78 %

  ZIL /USDT

  0.028470

  3.52 %

  THETA /USDT

  1.0476

  6.48 %

  PVU /USDT

  0.032710

  176.10 %

  BSV /USDT

  36.491

  2.91 %

  OSMO /USDT

  0.8134

  1.58 %

  DC /USDT

  0.0010359

  2.59 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003723

  -2.71 %

  PHB /USDT

  1.110328

  4.77 %

  IRIS /USDT

  0.03512

  0.14 %

  NMT /USDT

  0.0093882

  -6.13 %

  LEVER /USDT

  0.0021518

  16.77 %

  ADEL /USDT

  0.0051760

  4.32 %

  TWT /USDT

  1.2343

  8.97 %

  UFO /USDT

  0.000001435

  2.06 %

  FNZ /USDT

  0.005062

  -0.49 %

  AXS /USDT

  8.572

  4.00 %

  FTRB /USDT

  0.006263

  3.88 %

  ALICE /USDT

  1.5499

  3.05 %

  COCOS /USDT

  1.4727

  4.64 %

  TLM /USDT

  0.020164

  7.00 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000853

  0.94 %

  LPT /USDT

  7.009

  2.17 %

  FEG /USDT

  0.0007773

  2.02 %

  GLMR /USDT

  0.37770

  3.36 %

  ABBC /USDT

  0.085909

  13.02 %

  TSUKA /USDT

  0.082810

  14.16 %

  ALPH /USDT

  0.29683

  13.97 %

  AAVE /USDT

  73.83

  3.97 %

  BNX /USDT

  0.5843

  4.78 %

  KING /USDT

  0.012709

  -0.45 %

  CHESS /USDT

  0.2788

  -0.25 %

  RSS3 /USDT

  0.17503

  6.79 %

  RBC /USDT

  0.021044

  11.76 %

  COREUM /USDT

  0.25588

  -6.32 %

  PBR /USDT

  0.11562

  6.54 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001310

  -4.58 %

  BLZ /USDT

  0.084607

  5.90 %

  SPEX /USDT

  0.002168

  -4.95 %

  GITCOIN /USDT

  1.9020

  1.44 %

  WAXL /USDT

  0.60174

  0.03 %

  TOMO /USDT

  0.6610

  8.68 %

  BAND /USDT

  1.9070

  9.54 %

  HIFI /USDT

  0.41839

  3.92 %

  DEP /USDT

  0.003615

  0.97 %

  MKR /USDT

  694.98

  2.31 %

  RUNE /USDT

  1.4384

  6.64 %

  GAL /USDT

  1.8168

  4.52 %

  MOB /USDT

  1.5061

  3.34 %

  MCG /USDT

  0.07087

  4.71 %

  VXT /USDT

  0.018850

  0.09 %

  DAG /USDT

  0.05473

  5.31 %

  BAT /USDT

  0.2564

  2.72 %

  SFUND /USDT

  1.0759

  1.09 %

  CULT /USDT

  0.000006617

  1.00 %

  RVN /USDT

  0.02634

  6.25 %

  HIBS /USDT

  0.0002777

  -11.05 %

  ONE /USDT

  0.020768

  5.20 %

  CAKE /USDT

  3.7048

  2.24 %

  DEVT /USDT

  0.00322

  6.97 %

  VADER /USDT

  0.000068

  78.94 %

  RFOX /USDT

  0.014060

  4.17 %

  VET /USDT

  0.02345

  3.76 %

  MLK /USDT

  0.26763

  4.22 %

  EJS /USDT

  0.004936

  -5.65 %

  API3 /USDT

  1.59632

  4.57 %

  DARK /USDT

  0.029891

  3.76 %

  WOO /USDT

  0.21694

  10.43 %

  CRU /USDT

  1.30024

  4.15 %

  MNW /USDT

  1.7662

  -0.65 %

  NEO /USDT

  13.08

  3.48 %

  DKS /USDT

  0.002442

  10.69 %

  MDX /USDT

  0.07118

  3.51 %

  WOZX /USDT

  0.049471

  -0.21 %

  PENDLE /USDT

  0.33450

  4.98 %

  QKC /USDT

  0.010946

  5.25 %

  METALDR /USDT

  0.0008547

  -10.23 %

  GST /USDT

  0.020683

  2.79 %

  JAM /USDT

  0.0025473

  -1.14 %

  AIRTNT /USDT

  0.000671

  3.38 %

  NUM /USDT

  0.045979

  2.13 %

  ATD /USDT

  0.1851

  -1.01 %

  ENS /USDT

  13.721

  3.89 %

  DERI /USDT

  0.03114

  -28.08 %

  KMA /USDT

  0.0021202

  -1.76 %

  STORJ /USDT

  0.3802

  9.56 %

  CPOOL /USDT

  0.03811

  10.08 %

  BUY /USDT

  0.020089

  0.24 %

  DEBT /USDT

  16.139

  -1.04 %

  PORTO /USDT

  2.3015

  1.58 %

  MSWAP /USDT

  0.0003483

  4.56 %

  REELT /USDT

  0.022044

  -9.64 %

  FIU /USDT

  0.002841

  0.07 %

  WNCG /USDT

  0.12982

  -0.84 %

  DBC /USDT

  0.0049923

  -3.14 %

  RITE /USDT

  0.0018180

  -2.98 %

  ATA /USDT

  0.16225

  8.23 %

  XCV /USDT

  0.003305

  -11.20 %

  BNC /USDT

  0.29013

  20.61 %

  EGAME /USDT

  0.000122459

  5.61 %

  GLQ /USDT

  0.0111183

  2.06 %

  WILD /USDT

  0.3805

  5.95 %

  LIME /USDT

  0.011985

  1.75 %

  STOS /USDT

  0.52684

  -2.43 %

  PYM /USDT

  0.0015673

  -2.35 %

  ELT /USDT

  0.039087

  -3.19 %

  XTZ /USDT

  1.1470

  4.73 %

  GAME /USDT

  0.03882

  4.94 %

  RLY /USDT

  0.012469

  -0.98 %

  CHNG /USDT

  0.09342

  3.96 %

  ANKR /USDT

  0.03348

  4.85 %

  MLT /USDT

  0.13241

  3.78 %

  MHUNT /USDT

  0.01030

  3.72 %

  TIP /USDT

  0.01018

  -0.58 %

  EWT /USDT

  3.3699

  -1.59 %

  ENJ /USDT

  0.40469

  5.84 %

  YLD /USDT

  0.1437

  1.84 %

  HTR /USDT

  0.08815

  8.34 %

  RLC /USDT

  1.7735

  4.78 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005081

  1.70 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013588

  4.13 %

  PUSH /USDT

  0.35580

  3.95 %

  RAD /USDT

  1.9741

  0.29 %

  SOLO /USDT

  0.17352

  1.46 %

  ZKS /USDT

  0.066960

  -0.29 %

  WRT /USDT

  0.16581

  4.27 %

  BAKE /USDT

  0.19359

  8.57 %

  XOR /USDT

  3.400

  -2.07 %

  ESG /USDT

  0.70596

  -2.08 %

  POP /USDT

  0.000001414

  -4.58 %

  BOBA /USDT

  0.24093

  4.02 %

  ZAM /USDT

  0.002525

  -1.90 %

  BBANK /USDT

  0.005153

  -7.81 %

  CLV /USDT

  0.06327

  3.70 %

  OGN /USDT

  0.1194

  9.34 %

  CVTX /USDT

  0.148324

  1.34 %

  LOKA /USDT

  0.51691

  4.89 %

  LIT /USDT

  1.11987

  7.18 %

  IHC /USDT

  0.00005305

  21.89 %

  WLKN /USDT

  0.047751

  -0.97 %

  BVT /USDT

  0.013044

  39.92 %

  SLIM /USDT

  0.0502

  1.61 %

  KLAY /USDT

  0.2364

  3.77 %

  ARV /USDT

  0.00007715

  1.16 %

  DENT /USDT

  0.00107684

  3.51 %

  NEXO /USDT

  0.7530

  6.58 %

  VEMP /USDT

  0.01357

  -0.07 %

  WWY /USDT

  0.006805

  7.74 %

  MOVR /USDT

  8.3904

  3.13 %

  NOS /USDT

  0.01693

  -2.64 %

  FREE /USDT

  0.00000017218

  0.97 %

  HECH /USDT

  0.05482

  3.80 %

  ANT /USDT

  2.4927

  7.60 %

  THALES /USDT

  0.70504

  9.50 %

  QLC /USDT

  0.1020915

  10.89 %

  LGX /USDT

  0.006798

  1.53 %

  ORO /USDT

  0.004380

  9.47 %

  POPK /USDT

  0.009944

  -19.92 %

  BONDLY /USDT

  0.006490

  -0.09 %

  T /USDT

  0.04312

  5.68 %

  XPR /USDT

  0.001448

  0.90 %

  RSR /USDT

  0.0040469

  5.26 %

  MC /USDT

  0.29230

  2.88 %

  NULS /USDT

  0.2895

  7.14 %

  DCRN /USDT

  0.2546

  -2.63 %

  GARI /USDT

  0.05083

  3.14 %

  DREP /USDT

  0.4657

  1.74 %

  RARE /USDT

  0.11989

  4.45 %

  BOA /USDT

  0.027900

  0.32 %

  YFDAI /USDT

  219.209

  -2.68 %

  SWEAT /USDT

  0.0098397

  11.55 %

  CTC /USDT

  0.3636

  -1.91 %

  PERP /USDT

  0.86919

  3.02 %

  WZRD /USDT

  0.00400

  -7.40 %

  UFI /USDT

  0.02960

  3.85 %

  SYS /USDT

  0.16914

  4.18 %

  DUNE /USDT

  0.00052465

  -17.13 %

  SOV /USDT

  0.88455

  8.91 %

  BOSON /USDT

  0.2197

  -0.99 %

  PBX /USDT

  0.001863

  5.85 %

  GOV /USDT

  0.008094

  6.96 %

  ECOX /USDT

  0.89117

  0.45 %

  DERC /USDT

  0.23425

  1.80 %

  ML /USDT

  0.12484

  -3.99 %

  ILV /USDT

  60.30

  2.77 %

  KSM /USDT

  35.567

  5.27 %

  KZEN /USDT

  0.015440

  0.82 %

  KAVA /USDT

  0.9169

  4.14 %

  WAM /USDT

  0.005157

  5.56 %

  PERL /USDT

  0.035974

  2.03 %

  KLO /USDT

  0.009694

  5.56 %

  ARPA /USDT

  0.04177

  4.79 %

  HIVE /USDT

  0.4284

  12.23 %

  TAMA /USDT

  0.012124

  7.08 %

  LOCG /USDT

  0.02094

  4.23 %

  AUDIO /USDT

  0.29288

  1.26 %

  IAG /USDT

  0.007586

  -9.58 %

  SFP /USDT

  0.49183

  10.46 %

  TON /USDT

  2.1297

  2.12 %

  THN /USDT

  0.029800

  -15.00 %

  PLCU /USDT

  170.22

  -1.56 %

  WATT /USDT

  0.02011

  -5.80 %

  OMI /USDT

  0.0007357

  -0.23 %

  DOME /USDT

  0.001224

  5.15 %

  ROOBEE /USDT

  0.000813

  -19.02 %

  PRIME /USDT

  1.5291

  1.70 %

  ACA /USDT

  0.10088

  1.08 %

  MXC /USDT

  0.019345

  -0.07 %

  SCRT /USDT

  0.6723

  4.54 %

  NVG /USDT

  0.1014

  -7.81 %

  KNIGHT /USDT

  0.00882

  1.96 %

  SAITO /USDT

  0.012759

  -0.32 %

  MPH /USDT

  0.019357

  1.18 %

  HSF /USDT

  0.7414

  2.87 %

  POLC /USDT

  0.028988

  4.94 %

  MBOX /USDT

  0.47666

  2.36 %

  NUX /USDT

  0.013206

  -5.65 %

  IMPT /USDT

  0.0081377

  1.00 %

  GOB /USDT

  0.004070

  -1.21 %

  AKITA /USDT

  0.00000019868

  3.04 %

  CTK /USDT

  0.81725

  6.62 %

  SFM /USDT

  0.0002098

  4.63 %

  STARL /USDT

  0.000002419

  3.50 %

  WOOF /USDT

  0.0008098

  -6.44 %

  REI /USDT

  0.03183

  2.61 %

  KNC /USDT

  0.7412

  9.06 %

  DESO /USDT

  9.9714

  -0.76 %

  HADES /USDT

  0.9277

  4.63 %

  CREAM /USDT

  13.626

  -0.17 %

  ORAI /USDT

  4.5404

  5.44 %

  ALPA /USDT

  0.042400

  32.65 %

  GENS /USDT

  0.001325

  -12.71 %

  CRF /USDT

  0.001531

  59.81 %

  LSS /USDT

  0.18210

  7.43 %

  BTS /USDT

  0.011409

  0.53 %

  ONT /USDT

  0.2337

  3.91 %

  TORN /USDT

  6.9288

  4.12 %

  CFG /USDT

  0.2879

  4.27 %

  XEM /USDT

  0.040270

  4.58 %

  MESA /USDT

  0.003054

  -1.80 %

  DYP /USDT

  0.11758

  -1.44 %

  NKN /USDT

  0.105630

  3.48 %

  SPO /USDT

  0.00122380

  9.17 %

  IOI /USDT

  0.1643

  5.38 %

  CHAMP /USDT

  0.024288

  5.15 %

  MONS /USDT

  0.013825

  9.48 %

  HERO /USDT

  0.004443

  2.30 %

  ZLW /USDT

  0.034619

  -2.46 %

  YFI /USDT

  8883.90

  3.43 %

  JOY /USDT

  0.082537

  7.65 %

  HOD /USDT

  0.00514

  1.78 %

  KAR /USDT

  0.1550

  0.12 %

  VLX /USDT

  0.02038

  -0.14 %

  SHILL /USDT

  0.016505

  1.70 %

  XYO /USDT

  0.005220

  2.29 %

  STRM /USDT

  0.01228

  -2.15 %

  SC /USDT

  0.003970

  3.84 %

  PI /USDT

  0.0043916

  -12.84 %

  FEVR /USDT

  0.00064919

  1.90 %

  DCR /USDT

  21.505

  3.10 %

  MBX /USDT

  2.6594

  -8.53 %

  BAL /USDT

  7.0000

  0.42 %

  IOTX /USDT

  0.026140

  4.76 %

  FLY /USDT

  0.0013226

  0.93 %

  SDN /USDT

  0.37939

  6.94 %

  SUDO /USDT

  0.9491

  -0.52 %

  AUCTION /USDT

  5.6678

  2.07 %

  KUBE /USDT

  0.008553

  0.86 %

  MILO /USDT

  0.000000018302

  1.97 %

  XETA /USDT

  0.044022

  4.69 %

  KT /USDT

  0.003263

  -0.15 %

  CIRUS /USDT

  0.077205

  -2.85 %

  DAFI /USDT

  0.0113158

  1.32 %

  NXD /USDT

  0.000602

  -0.98 %

  HELLO /USDT

  0.042909

  -0.87 %

  AIOZ /USDT

  0.029233

  2.86 %

  DES /USDT

  0.0016253

  -0.52 %

  AST /USDT

  0.137945

  16.56 %

  FIN /USDT

  0.0011616

  -18.05 %

  RON /USDT

  1.1402

  8.95 %

  MEAN /USDT

  0.02031

  0.39 %

  LIFE /USDT

  0.00036949

  -9.18 %

  EFI /USDT

  0.07632

  1.36 %

  ICX /USDT

  0.2226

  7.22 %

  STBU /USDT

  0.021540

  3.06 %

  PNT /USDT

  0.2160

  5.05 %

  CERE /USDT

  0.0062213

  3.40 %

  COTI /USDT

  0.07802

  5.46 %

  AQDC /USDT

  0.00425

  -6.79 %

  BIT /USDT

  0.5308

  1.51 %

  UNFI /USDT

  5.0301

  5.96 %

  LABS /USDT

  0.00114094

  -1.88 %

  DIA /USDT

  0.37348

  4.88 %

  NEER /USDT

  0.18180

  -2.13 %

  KONO /USDT

  0.023125

  -2.88 %

  RADAR /USDT

  0.012297

  1.01 %

  OKB /USDT

  42.729

  -0.33 %

  ZRX /USDT

  0.2395

  7.59 %

  QUICK /USDT

  88.953

  0.44 %

  ATM /USDT

  2.7606

  1.98 %

  PERC /USDT

  0.1788

  -5.44 %

  CONV /USDT

  0.0007172

  4.67 %

  COMP /USDT

  43.882

  3.90 %

  TARA /USDT

  0.001493

  5.66 %

  HAO /USDT

  0.004467

  -7.43 %

  RBN /USDT

  0.2296

  4.64 %

  IOST /USDT

  0.010738

  5.18 %

  VELODROME /USDT

  0.12545

  3.08 %

  RARI /USDT

  1.6517

  1.28 %

  ZCX /USDT

  0.08233

  6.49 %

  WAXP /USDT

  0.069515

  6.37 %

  BOND /USDT

  4.1653

  2.13 %

  UFT /USDT

  0.4145

  3.54 %

  RNDX /USDT

  0.000136

  1.49 %

  MATH /USDT

  0.11581

  0.37 %

  AE /USDT

  0.0813

  1.49 %

  SWP /USDT

  0.001641

  -2.49 %

  PIT /USDT

  0.0000000005229

  0.48 %

  ELA /USDT

  1.17255

  2.41 %

  METO /USDT

  0.001373

  21.07 %

  URUS /USDT

  17.867

  1.77 %

  HAPI /USDT

  15.4007

  7.57 %

  FRONT /USDT

  0.24166

  3.70 %

  LAT /USDT

  0.01602

  -1.41 %

  ERN /USDT

  1.82302

  2.27 %

  PAF /USDT

  0.0003886

  1.96 %

  RAY /USDT

  0.23737

  2.25 %

  ICE /USDT

  0.97218

  19.36 %

  SPUME /USDT

  0.007001

  -2.69 %

  SFG /USDT

  0.007103

  1.15 %

  AART /USDT

  0.001756

  0.05 %

  CUDOS /USDT

  0.00262

  -1.50 %

  FLM /USDT

  0.097309

  5.36 %

  GNO /USDT

  112.48

  0.80 %

  SUKU /USDT

  0.07653

  -1.32 %

  PDEX /USDT

  1.7908

  1.31 %

  OKT /USDT

  22.176

  3.35 %

  GAFI /USDT

  5.282

  -0.75 %

  NBS /USDT

  0.000470

  7.79 %

  SD /USDT

  1.0755

  1.52 %

  BLOCK /USDT

  0.05553

  5.59 %

  XWG /USDT

  0.0010825

  0.83 %

  VR /USDT

  0.00857

  6.99 %

  FIDA /USDT

  0.42212

  4.89 %

  CAPS /USDT

  0.040562

  14.56 %

  LEASH /USDT

  378.21

  -2.67 %

  ALEPH /USDT

  0.06742

  7.90 %

  PINE /USDT

  0.18655

  -1.17 %

  GRND /USDT

  0.145116

  -4.59 %

  CANTO /USDT

  0.25778

  5.08 %

  BEPRO /USDT

  0.0014216

  9.28 %

  XPLA /USDT

  0.56451

  -1.76 %

  NFTB /USDT

  0.013285

  -6.68 %

  STND /USDT

  0.027886

  -2.42 %

  SNK /USDT

  0.01279

  0.62 %

  KLV /USDT

  0.00648

  -0.15 %

  FIRO /USDT

  2.2254

  1.90 %

  THG /USDT

  0.0678

  -1.45 %

  WALV /USDT

  0.050522

  -10.56 %

  LAZIO /USDT

  2.6489

  2.02 %

  ETHF /USDT

  0.2714

  -1.16 %

  BERRY /USDT

  0.0013316

  -0.92 %

  XEC /USDT

  0.00003130

  4.33 %

  O3 /USDT

  0.0651

  0.93 %

  GMEE /USDT

  0.01261

  3.36 %

  ALAYA /USDT

  0.085540

  10.70 %

  HORD /USDT

  0.04550

  9.34 %

  NAOS /USDT

  0.024706

  -0.18 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  0.13 %

  DEGO /USDT

  1.9949

  3.17 %

  UBXS /USDT

  0.035627

  1.59 %

  MATTER /USDT

  0.13062

  -4.04 %

  MINE /USDT

  0.002334

  -5.23 %

  SUTER /USDT

  0.000765

  -1.29 %

  OOKI /USDT

  0.0039563

  1.77 %

  CELT /USDT

  0.000614

  3.02 %

  EPK /USDT

  0.015844

  4.40 %

  ALU /USDT

  0.027800

  1.31 %

  GGG /USDT

  0.16425

  -0.86 %

  WING /USDT

  6.3610

  2.15 %

  BXH /USDT

  0.002962

  1.05 %

  MGG /USDT

  0.00342

  -2.84 %

  REVU /USDT

  0.02429

  2.14 %

  CHR /USDT

  0.16279

  6.15 %

  PHA /USDT

  0.1477

  3.57 %

  AMPL /USDT

  1.1220

  2.40 %

  SANTOS /USDT

  4.2362

  1.64 %

  ALPHA /USDT

  0.10954

  5.52 %

  LOVELY /USDT

  0.000000070831

  -0.61 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018077

  0.99 %

  GQ /USDT

  0.0067872

  3.03 %

  UOS /USDT

  0.2305

  8.57 %

  CNAME /USDT

  0.000625

  -1.41 %

  BITCI /USDT

  0.0061884

  -0.37 %

  STEEM /USDT

  0.2127

  8.18 %

  FOF /USDT

  0.8693

  8.01 %

  TKO /USDT

  0.34508

  1.11 %

  PRT /USDT

  0.00227563

  31.80 %

  OG /USDT

  2.6107

  3.07 %

  SPELL /USDT

  0.0006893

  2.57 %

  NBLU /USDT

  0.015747

  -0.64 %

  ZONE /USDT

  0.004517

  -10.66 %

  AAA /USDT

  0.000006166

  2.61 %

  ING /USDT

  0.0009743

  -7.73 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  DORA /USDT

  3.32092

  1.76 %

  POLS /USDT

  0.4236

  2.34 %

  FSN /USDT

  0.3711

  3.97 %

  GHST /USDT

  1.0817

  2.65 %

  AKT /USDT

  0.30576

  0.43 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00596

  17.55 %

  BZZ /USDT

  0.50905

  0.17 %

  ALCX /USDT

  20.961

  1.30 %

  ELF /USDT

  0.30179

  2.35 %

  REQ /USDT

  0.09929

  2.98 %

  IOTA /USDT

  0.2197

  4.81 %

  THE /USDT

  0.001710

  5.81 %

  SIS /USDT

  0.0948

  0.21 %

  REEF /USDT

  0.0027121

  7.01 %

  SNT /USDT

  0.02789

  2.49 %

  BOX /USDT

  1.29560

  -18.83 %

  POND /USDT

  0.0097430

  3.70 %

  CELL /USDT

  0.2447

  2.55 %

  INSUR /USDT

  0.08416

  5.96 %

  MCRT /USDT

  0.003021

  -5.02 %

  CVX /USDT

  5.4640

  6.80 %

  IDEA /USDT

  0.01075

  1.03 %

  HC /USDT

  0.09240

  -5.79 %

  ORBR /USDT

  2.6439

  -2.89 %

  FINE /USDT

  0.006060

  -0.27 %

  PRMX /USDT

  0.0040474

  2.40 %

  TT /USDT

  0.004458

  4.42 %

  NEBL /USDT

  0.9523

  0.98 %

  ONG /USDT

  0.2946

  5.66 %

  FRA /USDT

  0.0028000

  2.39 %

  MTL /USDT

  1.22433

  6.39 %

  BSCPAD /USDT

  0.1733

  0.63 %

  RIDE /USDT

  0.0452

  3.66 %

  XPRESS /USDT

  0.0713

  6.10 %

  FRIN /USDT

  0.004321

  1.69 %

  DAR /USDT

  0.17332

  2.78 %

  PROS /USDT

  0.4895

  2.51 %

  OXT /USDT

  0.08756

  3.36 %

  EPX /USDT

  0.0003151

  2.23 %

  FILDA /USDT

  0.0017957

  -7.99 %

  KOK /USDT

  0.0712

  0.14 %

  PNG /USDT

  0.045453

  2.80 %

  BTG /USDT

  15.5166

  6.88 %

  TFUEL /USDT

  0.05416

  4.25 %

  AAG /USDT

  0.00628

  5.19 %

  AERGO /USDT

  0.13233

  13.92 %

  PUNDIX /USDT

  0.48981

  8.83 %

  10SET /USDT

  0.5201

  -5.09 %

  WSG /USDT

  0.0000000020177

  5.33 %

  TROY /USDT

  0.003476

  1.54 %

  VIDYX /USDT

  0.0009600

  23.25 %

  CEL /USDT

  0.34470

  3.42 %

  OOE /USDT

  0.024435

  2.59 %

  BIRD /USDT

  15.629

  3.33 %

  CGG /USDT

  0.0869

  3.45 %

  MPL /USDT

  4.451

  3.39 %

  PPAD /USDT

  0.00306

  16.34 %

  FORM /USDT

  0.0022237

  -2.56 %

  ORN /USDT

  0.9132

  0.41 %

  MDF /USDT

  0.001003

  3.50 %

  FOR /USDT

  0.02348

  2.39 %

  CWEB /USDT

  0.017211

  4.78 %

  ACX /USDT

  0.06808

  -0.45 %

  ACE /USDT

  0.00711

  0.42 %

  ATEAM /USDT

  2.386

  10.46 %

  UTK /USDT

  0.10054

  8.43 %

  WAS /USDT

  0.023593

  0.95 %

  MTRG /USDT

  2.9770

  1.25 %

  SYLO /USDT

  0.001797

  -0.77 %

  QTC /USDT

  0.6835

  -2.31 %

  TRB /USDT

  14.7395

  6.16 %

  HOPR /USDT

  0.06301

  -1.48 %

  AMKT /USDT

  96.003

  4.58 %

  HEART /USDT

  0.013781

  2.82 %

  XCUR /USDT

  0.04952

  1.93 %

  MV /USDT

  0.13212

  -6.12 %

  B3X /USDT

  0.001365

  -4.27 %

  STEP /USDT

  0.01456

  -3.57 %

  BORA /USDT

  0.18093

  4.28 %

  FCON /USDT

  0.0000880

  7.05 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002435

  -1.81 %

  DAI /USDT

  0.9965

  -0.09 %

  MOOV /USDT

  0.006939

  2.14 %

  METAL /USDT

  0.0486

  -1.41 %

  FER /USDT

  0.030502

  0.40 %

  PSTAKE /USDT

  0.08854

  5.45 %

  FUN /USDT

  0.0065683

  0.65 %

  PSI /USDT

  3.0518

  1.27 %

  ULU /USDT

  37.1193

  -10.47 %

  XVG /USDT

  0.0028335

  3.43 %

  MBS /USDT

  0.049175

  -2.60 %

  WSIENNA /USDT

  0.51371

  3.36 %

  HNS /USDT

  0.030769

  0.80 %

  OLE /USDT

  0.026100

  1.66 %

  KLAP /USDT

  0.000441

  -12.50 %

  AGLD /USDT

  0.4108

  4.26 %

  PKF /USDT

  0.1177

  9.59 %

  LAND /USDT

  1.3485

  -7.11 %

  SLK /USDT

  0.002290

  -5.99 %

  1EARTH /USDT

  0.0025624

  -7.12 %

  LUS /USDT

  0.00225

  1.35 %

  BBF /USDT

  0.235

  -7.11 %

  VRX /USDT

  28.861

  -10.79 %

  ALPACA /USDT

  0.3053

  0.22 %

  UNO /USDT

  0.06737

  1.78 %

  NRFB /USDT

  0.00319

  -3.03 %

  DRGN /USDT

  0.00719

  -1.23 %

  LUNR /USDT

  0.13014

  0.64 %

  AVA /USDT

  0.6215

  5.89 %

  GO /USDT

  0.007146

  1.50 %

  ROCO /USDT

  0.1730

  10.54 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095892

  7.48 %

  SMT /USDT

  0.000963

  -1.12 %

  ONIT /USDT

  0.03518

  3.25 %

  ZODI /USDT

  0.00041

  13.88 %

  BTM /USDT

  0.020486

  4.68 %

  SOUL /USDT

  0.17463

  0.77 %

  DPET /USDT

  0.06827

  3.34 %

  MARSH /USDT

  0.15804

  -2.39 %

  PSG /USDT

  5.3366

  1.34 %

  WELL /USDT

  0.0083746

  0.45 %

  ABT /USDT

  0.12694

  5.16 %

  AMP /USDT

  0.003701

  2.15 %

  SWRV /USDT

  0.117734

  2.64 %

  BENQI /USDT

  0.009303

  3.80 %

  GM /USDT

  0.0000092492

  1.90 %

  LITH /USDT

  0.0008167

  4.58 %

  VTHO /USDT

  0.0013667

  4.63 %

  RAM /USDT

  0.02396

  -1.72 %

  UMA /USDT

  2.1425

  1.75 %

  AXL /USDT

  0.00007571

  0.02 %

  BIFIF /USDT

  0.00574

  10.81 %

  DEUS /USDT

  64.03

  8.06 %

  DEXE /USDT

  2.8696

  4.46 %

  AVT /USDT

  1.2698

  13.69 %

  LM /USDT

  0.12001

  -13.94 %

  XET /USDT

  0.0007214

  1.76 %

  BSW /USDT

  0.18649

  2.36 %

  PAY /USDT

  0.012512

  2.00 %

  COVAL /USDT

  0.013878

  1.90 %

  NMR /USDT

  18.8115

  2.45 %

  BTCST /USDT

  0.6618

  -3.16 %

  LN /USDT

  40.109

  1.51 %

  IONX /USDT

  0.01759

  -13.22 %

  SOMM /USDT

  0.17339

  12.85 %

  POLYDOGE /USDT

  0.000000008216

  1.51 %

  ORT /USDT

  0.016025

  -0.40 %

  MTV /USDT

  0.0012167

  2.55 %

  ITSB /USDT

  0.003010

  5.53 %

  XAVA /USDT

  0.4125

  3.74 %

  INV /USDT

  45.84

  -0.99 %

  AKRO /USDT

  0.0044710

  2.82 %

  NWC /USDT

  0.058202

  4.67 %

  SUPER /USDT

  0.1294

  8.19 %

  TVK /USDT

  0.040476

  3.96 %

  COS /USDT

  0.006685

  1.18 %

  VEGA /USDT

  1.1559

  0.12 %

  RBLS /USDT

  0.13909

  -2.70 %

  NORD /USDT

  0.19686

  4.07 %

  MBL /USDT

  0.003219

  3.33 %

  TEER /USDT

  0.3159

  -0.87 %

  CUSD /USDT

  0.99726

  0.19 %

  CVC /USDT

  0.10563

  6.79 %

  TRADE /USDT

  0.08277

  11.91 %

  UNQ /USDT

  0.004140

  -1.19 %

  FNCY /USDT

  0.069513

  1.91 %

  CZZ /USDT

  0.00532

  -4.65 %

  CLH /USDT

  0.004048

  6.77 %

  INDI /USDT

  0.06488

  -1.93 %

  MER /USDT

  0.00203

  -1.93 %

  SENATE /USDT

  0.055624

  6.44 %

  ADS /USDT

  0.1554

  0.19 %

  WRX /USDT

  0.1711

  3.69 %

  DPR /USDT