• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28284.2

  4.82 %

  ETH /USDT

  1804.40

  3.76 %

  ARB /USDT

  1.22524

  6.48 %

  ID /USDT

  0.468368

  5.99 %

  CFX /USDT

  0.373131

  15.99 %

  LQTY /USDT

  2.2532

  9.68 %

  FLR /USDT

  0.040265

  -2.00 %

  USDC /USDT

  0.9995

  0.00 %

  FIL /USDT

  5.7394

  6.59 %

  EVER /USDT

  0.076274

  -8.81 %

  AGIX /USDT

  0.43420

  7.99 %

  MAGIC /USDT

  1.40500

  6.19 %

  LTC /USDT

  91.17

  5.77 %

  FTM /USDT

  0.45842

  12.50 %

  BNB /USDT

  316.06

  1.96 %

  DOGE /USDT

  0.075683

  4.54 %

  VOLT /USDT

  0.0000014266

  3.70 %

  HOOK /USDT

  1.92511

  10.76 %

  FLOKI /USDT

  0.0000344990

  5.76 %

  TOMI /USDT

  2.24300

  -6.22 %

  MASK /USDT

  6.80593

  19.94 %

  GNS /USDT

  7.7243

  6.75 %

  TRX /USDT

  0.06466

  1.25 %

  BLUR /USDT

  0.5270

  5.54 %

  DYDX /USDT

  2.5286

  5.13 %

  STX /USDT

  0.99053

  12.48 %

  POLYX /USDT

  0.1593

  5.14 %

  OAX /USDT

  0.316479

  0.19 %

  SHIB /USDT

  0.0000106882

  3.34 %

  DOT /USDT

  6.2380

  5.04 %

  TEM /USDT

  0.07504

  -20.63 %

  ADA /USDT

  0.38440

  9.24 %

  GMM /USDT

  0.00169000

  18.05 %

  VGX /USDT

  0.33375

  3.67 %

  SOL /USDT

  21.028

  5.01 %

  KEY /USDT

  0.0097200

  5.53 %

  VRA /USDT

  0.0062301

  9.28 %

  RDNT /USDT

  0.36037

  7.03 %

  GFT /USDT

  0.051462

  3.43 %

  GALA /USDT

  0.040855

  7.42 %

  LINK /USDT

  7.2682

  6.07 %

  CSIX /USDT

  0.053677

  -7.82 %

  OP /USDT

  2.2407

  6.29 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  0.40 %

  JASMY /USDT

  0.0048572

  10.36 %

  XLM /USDT

  0.104371

  9.97 %

  DODO /USDT

  0.176334

  8.02 %

  ATOM /USDT

  11.2586

  2.55 %

  MINA /USDT

  0.76969

  6.66 %

  HFT /USDT

  0.61891

  5.47 %

  KAS /USDT

  0.028100

  30.09 %

  ACS /USDT

  0.00843033

  1.30 %

  HAI /USDT

  0.04131

  5.24 %

  RNDR /USDT

  1.2127

  8.09 %

  ACH /USDT

  0.033612

  6.73 %

  AVAX /USDT

  17.185

  3.52 %

  AGLA /USDT

  0.09128

  -8.84 %

  EOS /USDT

  1.1420

  4.13 %

  DZOO /USDT

  0.0390000

  3.68 %

  APE /USDT

  4.1209

  1.03 %

  VELO /USDT

  0.007372

  18.94 %

  FTT /USDT

  1.3574

  2.74 %

  GPT /USDT

  0.0888888

  5.47 %

  SXP /USDT

  0.42099

  46.59 %

  IGU /USDT

  0.07448

  3.68 %

  ETC /USDT

  20.612

  3.30 %

  LDO /USDT

  2.4274

  15.42 %

  LUNC /USDT

  0.00012333

  2.90 %

  SYN /USDT

  0.9008

  5.69 %

  LUNA /USDT

  1.2969

  3.32 %

  MGKL /USDT

  0.00000250001

  2350.99 %

  FET /USDT

  0.36891

  8.38 %

  CSPR /USDT

  0.037199

  9.68 %

  XRD /USDT

  0.040518

  0.83 %

  ALGO /USDT

  0.22662

  13.99 %

  FLUX /USDT

  0.62196

  2.98 %

  HIGH /USDT

  2.0836

  8.21 %

  WEMIX /USDT

  1.3772

  -4.22 %

  RPL /USDT

  45.803

  11.26 %

  STIK /USDT

  1.09716

  10.75 %

  APT /USDT

  11.5751

  5.05 %

  SDAO /USDT

  0.6191

  12.95 %

  GRV /USDT

  0.65596

  1.04 %

  SQUAD /USDT

  0.019709

  -2.34 %

  1INCH /USDT

  0.51138

  3.04 %

  SSV /USDT

  37.5734

  5.75 %

  ASTR /USDT

  0.063483

  8.03 %

  CARE /USDT

  0.004008

  -19.30 %

  RIF /USDT

  0.151694

  3.65 %

  CKB /USDT

  0.0052609

  12.39 %

  OCEAN /USDT

  0.35210

  5.71 %

  MDT /USDT

  0.06352

  5.84 %

  MOTG /USDT

  0.43120

  0.18 %

  NFT /USDT

  0.00000039036

  -0.20 %

  SPA /USDT

  0.005184

  7.95 %

  SUN /USDT

  0.0062274

  2.21 %

  MATIC /USDT

  1.13172

  6.86 %

  BTT /USDT

  0.0000006171

  1.96 %

  IMX /USDT

  1.15347

  9.05 %

  FDT /USDT

  0.05100

  -0.33 %

  XCN /USDT

  0.004157

  3.27 %

  XEN /USDT

  0.00000117

  -9.30 %

  INJ /USDT

  4.2602

  13.26 %

  UNI /USDT

  5.9842

  4.24 %

  SUSHI /USDT

  1.0730

  5.95 %

  GRT /USDT

  0.145515

  10.76 %

  CHO /USDT

  0.58402

  -1.45 %

  USDD /USDT

  0.98794

  -0.01 %

  VINU /USDT

  0.00000001166

  1.74 %

  SOS /USDT

  0.00000013622

  -2.58 %

  HBAR /USDT

  0.061422

  3.74 %

  NEAR /USDT

  1.9570

  5.95 %

  OAS /USDT

  0.086840

  10.85 %

  JOE /USDT

  0.52112

  -4.18 %

  STORE /USDT

  0.032462

  0.16 %

  XDB /USDT

  0.0012889

  5.60 %

  WBT /USDT

  5.243

  4.86 %

  YFII /USDT

  1116.82

  4.44 %

  BRISE /USDT

  0.00000047721

  -0.23 %

  SMART /USDT

  1.3261

  4.25 %

  DHX /USDT

  3.8743

  -3.14 %

  CRV /USDT

  0.9523

  6.33 %

  VAI /USDT

  0.091623

  5.22 %

  METIS /USDT

  24.958

  3.56 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  REAP /USDT

  0.01988

  -14.67 %

  VOXEL /USDT

  0.24016

  3.32 %

  PAW /USDT

  0.0000000341233

  6.69 %

  QRDO /USDT

  0.10197

  4.14 %

  AOG /USDT

  0.01662

  -1.24 %

  MPI /USDT

  0.0041059

  6.33 %

  PSL /USDT

  0.000490

  -3.16 %

  GMT /USDT

  0.39094

  7.32 %

  SCLP /USDT

  0.26606

  -0.33 %

  FITFI /USDT

  0.01335

  2.45 %

  AZERO /USDT

  1.6336

  14.10 %

  HAM /USDT

  0.0000000033048

  5.97 %

  SRM /USDT

  0.22186

  6.21 %

  KDA /USDT

  0.95906

  5.47 %

  OPUL /USDT

  0.157580

  -2.28 %

  JST /USDT

  0.02586

  3.19 %

  BONE /USDT

  1.0803

  2.91 %

  GT /USDT

  5.1287

  5.27 %

  QTUM /USDT

  3.129

  4.09 %

  QNT /USDT

  122.360

  2.54 %

  UNDEAD /USDT

  0.20812

  0.70 %

  BDX /USDT

  0.061127

  0.31 %

  TLOS /USDT

  0.15213

  4.62 %

  PYR /USDT

  3.5818

  7.87 %

  LINA /USDT

  0.0119438

  31.29 %

  MMPRO /USDT

  0.25305

  -3.76 %

  POKT /USDT

  0.0412

  -6.36 %

  MANA /USDT

  0.59794

  6.12 %

  RACA /USDT

  0.00018933

  3.27 %

  SAND /USDT

  0.6375

  5.77 %

  ZEC /USDT

  37.48

  5.07 %

  ELON /USDT

  0.00000034458

  8.06 %

  SIN /USDT

  0.005637

  -1.67 %

  CEEK /USDT

  0.08831

  3.99 %

  DAO /USDT

  1.58220

  1.12 %

  HNT /USDT

  1.3651

  0.15 %

  METAX /USDT

  0.1033

  -54.19 %

  WIN /USDT

  0.00008585

  2.81 %

  ATLAS /USDT

  0.0033310

  2.85 %

  OVO /USDT

  0.161343

  -11.93 %

  NVIR /USDT

  0.050533

  -6.15 %

  XDC /USDT

  0.042299

  5.28 %

  DMTR /USDT

  0.0349257

  7.23 %

  CHZ /USDT

  0.11867

  3.67 %

  GMX /USDT

  76.431

  4.62 %

  TRU /USDT

  0.078382

  5.09 %

  ICP /USDT

  5.0019

  5.49 %

  MAN /USDT

  0.0402758

  5.73 %

  C98 /USDT

  0.26680

  29.82 %

  GRAIL /USDT

  3177.54

  21.99 %

  RJV /USDT

  0.072548

  -7.07 %

  CELO /USDT

  0.72405

  22.39 %

  ZBC /USDT

  0.015436

  2.17 %

  BCH /USDT

  123.78

  2.95 %

  SIDUS /USDT

  0.0018748

  7.31 %

  ASTO /USDT

  0.045624

  18.72 %

  MATCH /USDT

  0.0000829

  21.37 %

  PEOPLE /USDT

  0.022606

  4.64 %

  SKL /USDT

  0.039946

  6.79 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055712

  -7.06 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020413

  2.37 %

  HT /USDT

  3.6308

  1.67 %

  XCAD /USDT

  1.91092

  -0.07 %

  CVP /USDT

  0.46854

  6.08 %

  ANC /USDT

  0.01952

  3.22 %

  FEAR /USDT

  0.15667

  -0.20 %

  USTC /USDT

  0.021734

  2.84 %

  SERO /USDT

  0.03513

  -2.38 %

  FIS /USDT

  0.55265

  5.83 %

  NMT /USDT

  0.0147419

  176.58 %

  VELA /USDT

  5.5123

  10.27 %

  HOT /USDT

  0.001820

  5.75 %

  AURORA /USDT

  0.1817

  4.18 %

  DIO /USDT

  0.00514

  -2.46 %

  DASH /USDT

  57.27

  3.00 %

  CORE /USDT

  1.9544

  -2.83 %

  CRO /USDT

  0.069124

  3.09 %

  REN /USDT

  0.10696

  11.25 %

  PROM /USDT

  4.8404

  1.57 %

  ZIL /USDT

  0.027934

  6.60 %

  CELR /USDT

  0.024074

  1.52 %

  DF /USDT

  0.0751

  0.40 %

  LOOKS /USDT

  0.14044

  5.36 %

  NOM /USDT

  1.05746

  2.89 %

  DUSK /USDT

  0.1792

  6.16 %

  CRPT /USDT

  0.09273

  6.93 %

  PIAS /USDT

  0.01280

  1.18 %

  ROUTE /USDT

  2.5280

  3.68 %

  FRM /USDT

  0.05287

  1.90 %

  D2T /USDT

  0.028986

  0.93 %

  SEELE /USDT

  0.003172

  -6.67 %

  WOM /USDT

  0.025068

  4.87 %

  MDAO /USDT

  0.28634

  2.75 %

  ONSTON /USDT

  0.00873

  -2.56 %

  LRC /USDT

  0.36702

  8.66 %

  ETHW /USDT

  3.3945

  2.37 %

  ISP /USDT

  0.0010267

  1.76 %

  ROSE /USDT

  0.057805

  6.24 %

  XCH /USDT

  38.127

  3.48 %

  BONK /USDT

  0.0000005350

  6.44 %

  TWT /USDT

  1.1833

  6.56 %

  KON /USDT

  0.08435

  -0.21 %

  OMG /USDT

  1.7107

  -4.06 %

  OSMO /USDT

  0.8116

  3.87 %

  ALI /USDT

  0.037854

  1.10 %

  CTI /USDT

  0.027001

  4.93 %

  SPEX /USDT

  0.003199

  143.64 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33999

  6.24 %

  XTAG /USDT

  0.02989

  5.28 %

  SGB /USDT

  0.009315

  23.70 %

  BSV /USDT

  36.053

  2.52 %

  FIO /USDT

  0.03304

  4.72 %

  ERG /USDT

  1.5362

  5.17 %

  EUL /USDT

  3.8193

  -0.55 %

  SLP /USDT

  0.0026638

  3.57 %

  PIP /USDT

  0.10290

  182.53 %

  KIN /USDT

  0.00000471

  2.39 %

  WSI /USDT

  0.05072

  5.57 %

  VP /USDT

  6.527

  0.99 %

  WAVES /USDT

  2.134

  5.12 %

  YGG /USDT

  0.25559

  3.53 %

  OVR /USDT

  0.2996

  1.62 %

  BS /USDT

  0.41555

  1.57 %

  BEL /USDT

  0.60422

  7.85 %

  BBC /USDT

  0.015292

  0.98 %

  SNX /USDT

  2.4756

  5.01 %

  PBR /USDT

  0.11805

  13.35 %

  FTRB /USDT

  0.005967

  0.64 %

  FXS /USDT

  8.829

  18.71 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003770

  -1.89 %

  THETA /USDT

  1.0344

  6.40 %

  FEG /USDT

  0.0007904

  0.03 %

  LPT /USDT

  6.900

  9.73 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010162

  0.32 %

  CHESS /USDT

  0.2839

  5.42 %

  MCG /USDT

  0.06936

  2.60 %

  FNZ /USDT

  0.005008

  1.45 %

  MSWAP /USDT

  0.0003392

  -24.48 %

  EGLD /USDT

  43.121

  5.05 %

  ZEN /USDT

  10.427

  6.31 %

  STG /USDT

  0.6675

  6.49 %

  AXS /USDT

  8.466

  4.42 %

  AR /USDT

  8.362

  8.03 %

  CQT /USDT

  0.1587

  4.82 %

  KING /USDT

  0.012787

  -9.19 %

  BLOK /USDT

  0.0024793

  2.77 %

  HIFI /USDT

  0.40799

  5.16 %

  PHB /USDT

  1.077664

  7.91 %

  BLZ /USDT

  0.081169

  8.03 %

  AAVE /USDT

  73.02

  4.32 %

  JAM /USDT

  0.0025605

  -2.30 %

  GLMR /USDT

  0.37368

  6.28 %

  ABBC /USDT

  0.084433

  12.06 %

  IRIS /USDT

  0.03545

  5.75 %

  GAL /USDT

  1.7766

  10.46 %

  RSS3 /USDT

  0.16993

  15.96 %

  UFO /USDT

  0.000001445

  3.80 %

  ALICE /USDT

  1.5215

  6.56 %

  GOAL /USDT

  0.1913

  6.27 %

  WOO /USDT

  0.20026

  7.49 %

  DC /USDT

  0.0010262

  2.63 %

  COCOS /USDT

  1.4450

  9.86 %

  TLM /USDT

  0.019756

  9.14 %

  GITCOIN /USDT

  1.9081

  2.63 %

  PERL /USDT

  0.035846

  3.29 %

  MLK /USDT

  0.26356

  2.51 %

  SWASH /USDT

  0.01784

  8.05 %

  CREAM /USDT

  13.403

  4.41 %

  COREUM /USDT

  0.23594

  -16.12 %

  MKR /USDT

  694.67

  1.61 %

  MOB /USDT

  1.4881

  3.59 %

  BNX /USDT

  0.5724

  6.35 %

  DEGO /USDT

  1.9939

  7.43 %

  DARK /USDT

  0.029718

  2.54 %

  DEP /USDT

  0.003561

  -0.33 %

  VXT /USDT

  0.018897

  2.04 %

  RUNE /USDT

  1.3971

  5.85 %

  RBC /USDT

  0.021156

  16.23 %

  BDP /USDT

  0.21521

  7.92 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000842

  0.35 %

  WIT /USDT

  0.002976

  1.95 %

  RFOX /USDT

  0.014032

  7.27 %

  GST /USDT

  0.020553

  3.23 %

  WOZX /USDT

  0.049990

  -1.01 %

  TSUKA /USDT

  0.075594

  13.70 %

  MDX /USDT

  0.06985

  2.84 %

  ONE /USDT

  0.020665

  8.17 %

  METALDR /USDT

  0.0008767

  -14.06 %

  DAG /USDT

  0.05212

  2.57 %

  CAKE /USDT

  3.6883

  3.08 %

  BUY /USDT

  0.020080

  0.45 %

  RAD /USDT

  1.9917

  0.73 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -33.33 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001598

  59.00 %

  CTC /USDT

  0.3633

  6.75 %

  EGAME /USDT

  0.000119348

  1.16 %

  ENS /USDT

  13.393

  3.78 %

  TOMO /USDT

  0.6558

  11.45 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005070

  4.49 %

  REELT /USDT

  0.025356

  5.96 %

  POP /USDT

  0.000001385

  -11.55 %

  REALM /USDT

  0.01504

  9.46 %

  EJS /USDT

  0.005149

  2.14 %

  SFM /USDT

  0.0002166

  -4.37 %

  ATD /USDT

  0.1872

  0.75 %

  WOOF /USDT

  0.0008888

  2.36 %

  POPK /USDT

  0.010297

  20.64 %

  LIME /USDT

  0.012149

  12.79 %

  GBPT /USDT

  1.23217

  -0.10 %

  RLC /USDT

  1.7690

  8.18 %

  PRQ /USDT

  0.1085

  9.70 %

  DKS /USDT

  0.002243

  4.66 %

  VET /USDT

  0.02313

  5.80 %

  AIRTNT /USDT

  0.000655

  3.96 %

  SFUND /USDT

  1.0766

  2.84 %

  RITE /USDT

  0.0018176

  -4.28 %

  HTR /USDT

  0.08959

  10.74 %

  PENDLE /USDT

  0.34657

  18.30 %

  PORTO /USDT

  2.2861

  2.97 %

  ZKS /USDT

  0.069704

  0.73 %

  FIU /USDT

  0.002836

  -0.31 %

  EQ /USDT

  0.0010404

  -16.42 %

  API3 /USDT

  1.56263

  6.00 %

  DEBT /USDT

  16.162

  -0.04 %

  CULT /USDT

  0.000006717

  3.93 %

  AUDIO /USDT

  0.28708

  2.28 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.574

  -0.64 %

  WNCG /USDT

  0.12908

  1.97 %

  NVG /USDT

  0.1081

  -8.54 %

  POLC /USDT

  0.028012

  6.56 %

  BAT /USDT

  0.2524

  5.56 %

  STOS /USDT

  0.53227

  -6.23 %

  MHUNT /USDT

  0.01007

  2.02 %

  NUM /USDT

  0.045131

  -4.84 %

  ZAM /USDT

  0.002566

  0.39 %

  WLKN /USDT

  0.048160

  -0.51 %

  DERC /USDT

  0.23818

  4.80 %

  XCV /USDT

  0.003712

  -3.53 %

  ENJ /USDT

  0.39253

  6.89 %

  KMA /USDT

  0.0021985

  1.32 %

  FRA /USDT

  0.0028057

  6.69 %

  PLCU /USDT

  172.86

  1.11 %

  BICO /USDT

  0.37523

  5.85 %

  NEO /USDT

  12.79

  3.89 %

  YLD /USDT

  0.1436

  2.27 %

  MNW /USDT

  1.8456

  1.56 %

  SRT /USDT

  0.000079

  -1.25 %

  VEMP /USDT

  0.01395

  2.27 %

  BOSON /USDT

  0.2268

  1.88 %

  RBN /USDT

  0.2292

  18.08 %

  SOLO /USDT

  0.17848

  5.46 %

  ML /USDT

  0.12980

  -20.26 %

  CHNG /USDT

  0.09112

  -4.07 %

  KLAY /USDT

  0.2341

  5.73 %

  CPOOL /USDT

  0.03527

  0.22 %

  IAG /USDT

  0.008535

  3.58 %

  CLV /USDT

  0.06268

  5.18 %

  EZ /USDT

  0.08462

  -7.85 %

  XTZ /USDT

  1.1352

  5.74 %

  THALES /USDT

  0.71846

  14.51 %

  CVTX /USDT

  0.149502

  -1.17 %

  PUSH /USDT

  0.35018

  5.39 %

  HIBS /USDT

  0.0002834

  -10.08 %

  WRT /USDT

  0.16564

  8.38 %

  FOF /USDT

  0.8432

  -26.09 %

  GARI /USDT

  0.05125

  0.01 %

  ANKR /USDT

  0.03296

  7.18 %

  LOCG /USDT

  0.02054

  3.06 %

  BBANK /USDT

  0.005719

  7.15 %

  DBC /USDT

  0.0050482

  2.01 %

  NOS /USDT

  0.01736

  -0.80 %

  SLIM /USDT

  0.0504

  3.91 %

  NEXO /USDT

  0.7476

  4.03 %

  ANT /USDT

  2.4470

  8.89 %

  DEVT /USDT

  0.00330

  4.10 %

  ARV /USDT

  0.00007834

  1.75 %

  GAME /USDT

  0.03647

  0.38 %

  RNDX /USDT

  0.000129

  -6.52 %

  HECH /USDT

  0.05401

  -0.46 %

  MC /USDT

  0.29060

  4.85 %

  DCRN /USDT

  0.2542

  10.47 %

  BOBA /USDT

  0.23824

  3.12 %

  DOME /USDT

  0.001159

  0.00 %

  CRU /USDT

  1.26794

  1.95 %

  ORO /USDT

  0.004522

  29.49 %

  KSM /USDT

  34.630

  8.78 %

  NULS /USDT

  0.2817

  5.74 %

  BAND /USDT

  1.8628

  11.87 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013493

  1.43 %

  DENT /USDT

  0.00107192

  7.42 %

  ELT /USDT

  0.039426

  -7.13 %

  BONDLY /USDT

  0.006453

  0.42 %

  MOVR /USDT

  8.2160

  3.90 %

  FREE /USDT

  0.00000016819

  -2.82 %

  GLQ /USDT

  0.0111107

  7.84 %

  ESG /USDT

  0.70467

  -0.79 %

  ULU /USDT

  36.5174

  8.16 %

  YFDAI /USDT

  220.807

  -1.01 %

  ILV /USDT

  59.98

  5.61 %

  UFI /USDT

  0.02935

  5.53 %

  PBX /USDT

  0.001805

  8.01 %

  PYM /USDT

  0.0015629

  -3.03 %

  BAL /USDT

  6.9000

  2.50 %

  KLO /USDT

  0.009326

  10.00 %

  MXC /USDT

  0.019292

  1.41 %

  CFG /USDT

  0.2894

  5.35 %

  DERI /USDT

  0.03458

  -21.33 %

  HOD /USDT

  0.00496

  -0.60 %

  WZRD /USDT

  0.00388

  -14.53 %

  HELLO /USDT

  0.044927

  7.64 %

  WILD /USDT

  0.3761

  8.29 %

  BOA /USDT

  0.027800

  -1.06 %

  KT /USDT

  0.003247

  9.43 %

  ROOBEE /USDT

  0.000861

  -12.85 %

  LGX /USDT

  0.007000

  -0.37 %

  DSLA /USDT

  0.00162638

  9.51 %

  SCRT /USDT

  0.6423

  3.76 %

  RLY /USDT

  0.012939

  1.07 %

  WATT /USDT

  0.02031

  -8.05 %

  IHC /USDT

  0.00005200

  17.32 %

  XPR /USDT

  0.001443

  2.48 %

  HSF /USDT

  0.7244

  2.53 %

  OMI /USDT

  0.0007628

  -1.73 %

  GOB /USDT

  0.004166

  -0.07 %

  STBU /USDT

  0.020828

  -4.69 %

  LABS /USDT

  0.00113217

  6.87 %

  STARL /USDT

  0.000002379

  4.20 %

  NUX /USDT

  0.013300

  4.67 %

  KNIGHT /USDT

  0.00877

  0.68 %

  SHILL /USDT

  0.015821

  -0.80 %

  ALPH /USDT

  0.27340

  7.60 %

  LIT /USDT

  1.04717

  8.62 %

  THN /USDT

  0.030217

  -14.53 %

  GOV /USDT

  0.007593

  2.01 %

  PERP /USDT

  0.85172

  6.06 %

  SC /USDT

  0.003912

  5.61 %

  ATA /USDT

  0.15374

  7.14 %

  RARE /USDT

  0.11791

  5.46 %

  MESA /USDT

  0.003018

  -3.67 %

  IMPT /USDT

  0.0080960

  2.46 %

  CHAMP /USDT

  0.024933

  7.53 %

  EWT /USDT

  3.5356

  4.88 %

  LEVER /USDT

  0.0019595

  10.62 %

  BTS /USDT

  0.011344

  0.62 %

  LUFFY /USDT

  0.0001093

  -3.35 %

  WAM /USDT

  0.005183

  6.25 %

  LSS /USDT

  0.17610

  -0.72 %

  AIOZ /USDT

  0.028635

  4.29 %

  WAXL /USDT

  0.60571

  0.78 %

  ACA /USDT

  0.10086

  3.87 %

  KAVA /USDT

  0.8921

  4.49 %

  ECOX /USDT

  0.88395

  -0.28 %

  BTL /USDT

  0.000595

  14.42 %

  IZI /USDT

  0.00800

  -19.59 %

  MLT /USDT

  0.13617

  4.86 %

  REVU /USDT

  0.02454

  3.28 %

  BNC /USDT

  0.24541

  9.77 %

  MONS /USDT

  0.013608

  6.96 %

  WWY /USDT

  0.006284

  -3.32 %

  TON /USDT

  2.1281

  3.13 %

  REI /USDT

  0.03152

  3.65 %

  DREP /USDT

  0.4664

  3.23 %

  TORN /USDT

  6.7710

  4.82 %

  DRGN /USDT

  0.00757

  25.33 %

  BVT /USDT

  0.012697

  34.93 %

  MILO /USDT

  0.000000018353

  1.38 %

  SOV /USDT

  0.84206

  3.95 %

  HADES /USDT

  0.9400

  8.99 %

  DYP /USDT

  0.11636

  -2.34 %

  PI /USDT

  0.0044577

  -12.35 %

  CELL /USDT

  0.2422

  5.71 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  0.01 %

  RVN /USDT

  0.02550

  4.85 %

  NKN /USDT

  0.103901

  5.62 %

  VLX /USDT

  0.02030

  -0.73 %

  ORAI /USDT

  4.3544

  4.54 %

  OGN /USDT

  0.1151

  9.61 %

  UBXS /USDT

  0.035421

  -4.44 %

  STRAX /USDT

  0.54077

  4.33 %

  AUCTION /USDT

  5.6404

  4.51 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.88 %

  COMP /USDT

  43.789

  6.66 %

  IOTX /USDT

  0.025645

  7.07 %

  FEVR /USDT

  0.00064627

  3.20 %

  BAKE /USDT

  0.18696

  8.96 %

  NBS /USDT

  0.000442

  3.27 %

  XOR /USDT

  3.438

  2.56 %

  KAR /USDT

  0.1549

  0.91 %

  FIN /USDT

  0.0011844

  5.84 %

  SPO /USDT

  0.00125265

  18.84 %

  CIRUS /USDT

  0.078418

  -7.79 %

  MBX /USDT

  2.7475

  -5.64 %

  COTI /USDT

  0.07666

  6.85 %

  SDN /USDT

  0.37279

  8.70 %

  ALEPH /USDT

  0.06431

  2.78 %

  DCR /USDT

  21.225

  6.50 %

  REVOLAND /USDT

  0.07869

  4.59 %

  DESO /USDT

  9.8054

  -1.73 %

  PRIME /USDT

  1.6144

  8.69 %

  SAITO /USDT

  0.012807

  0.38 %

  FIRO /USDT

  2.2125

  3.44 %

  CAPS /USDT

  0.040581

  13.17 %

  TAMA /USDT

  0.011668

  10.05 %

  WAXP /USDT

  0.067852

  5.62 %

  MPH /USDT

  0.019454

  3.83 %

  GNO /USDT

  111.32

  4.55 %

  ETHF /USDT

  0.2793

  2.34 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.62 %

  REEF /USDT

  0.0026424

  8.78 %

  IOI /USDT

  0.1582

  5.04 %

  QUICK /USDT

  89.165

  4.17 %

  DES /USDT

  0.0016228

  -2.20 %

  ZLW /USDT

  0.034284

  5.97 %

  ALU /USDT

  0.027674

  2.06 %

  KONO /USDT

  0.024059

  2.66 %

  BZZ /USDT

  0.52022

  3.17 %

  UFT /USDT

  0.4110

  3.68 %

  SUTER /USDT

  0.000764

  6.85 %

  SKEB /USDT

  0.0027440

  10.03 %

  SPUME /USDT

  0.007162

  -1.94 %

  AKITA /USDT

  0.00000019948

  5.88 %

  WALV /USDT

  0.056532

  10.69 %

  VELODROME /USDT

  0.12891

  13.79 %

  RSR /USDT

  0.0039875

  7.67 %

  MV /USDT

  0.13549

  -5.94 %

  YFI /USDT

  8821.25

  6.80 %

  KUBE /USDT

  0.008564

  0.71 %

  JOY /USDT

  0.084216

  -0.92 %

  QLC /USDT

  0.0942218

  4.63 %

  CERE /USDT

  0.0059347

  2.38 %

  MEAN /USDT

  0.02008

  0.34 %

  XEM /USDT

  0.039254

  6.03 %

  LAND /USDT

  1.4374

  16.46 %

  RAY /USDT

  0.23760

  3.59 %

  METAG /USDT

  0.0003185

  -12.16 %

  XIL /USDT

  0.00345

  -5.21 %

  XYO /USDT

  0.005160

  2.21 %

  SUDO /USDT

  1.0242

  11.83 %

  ALPA /USDT

  0.035728

  1.42 %

  ATEAM /USDT

  2.528

  25.21 %

  URUS /USDT

  17.904

  1.94 %

  FLM /USDT

  0.095090

  7.06 %

  WING /USDT

  6.3394

  5.52 %

  PERC /USDT

  0.1774

  -3.95 %

  MPL /USDT

  4.438

  5.29 %

  HAO /USDT

  0.004456

  -5.43 %

  CNAME /USDT

  0.000626

  0.16 %

  MBOX /USDT

  0.47496

  3.67 %

  RADAR /USDT

  0.012557

  3.40 %

  SFG /USDT

  0.006939

  -10.17 %

  NEER /USDT

  0.18615

  4.35 %

  AE /USDT

  0.0810

  -2.40 %

  ARPA /USDT

  0.04061

  6.95 %

  QKC /USDT

  0.010671

  5.35 %

  MELI /USDT

  0.001658

  -4.10 %

  PIT /USDT

  0.0000000005279

  1.71 %

  ONT /USDT

  0.2306

  4.96 %

  COFIX /USDT

  0.031406

  -9.14 %

  AQDC /USDT

  0.00437

  6.58 %

  PNT /USDT

  0.2130

  7.95 %

  XWG /USDT

  0.0010787

  0.04 %

  STND /USDT

  0.029017

  3.96 %

  STRM /USDT

  0.01312

  3.71 %

  MATH /USDT

  0.11580

  1.14 %

  LAMB /USDT

  0.0016320

  -0.25 %

  MINE /USDT

  0.002247

  -5.98 %

  PHA /USDT

  0.1461

  3.47 %

  SYS /USDT

  0.16671

  5.00 %

  ZONE /USDT

  0.004838

  -10.30 %

  NXD /USDT

  0.000613

  -4.36 %

  XMON /USDT

  2988.31

  -6.08 %

  MATTER /USDT

  0.14082

  20.77 %

  THG /USDT

  0.0679

  -0.29 %

  ATM /USDT

  2.7901

  5.09 %

  NAOS /USDT

  0.025785

  11.34 %

  RARI /USDT

  1.6580

  3.72 %

  FIDA /USDT

  0.41678

  7.11 %

  FLY /USDT

  0.0013332

  0.10 %

  EFI /USDT

  0.07477

  2.96 %

  STORJ /USDT

  0.3654

  8.55 %

  RBLS /USDT

  0.14077

  2.72 %

  BIT /USDT

  0.5338

  3.46 %

  CONV /USDT

  0.0007087

  5.53 %

  LN /USDT

  39.786

  3.56 %

  ICE /USDT

  0.91474

  18.66 %

  LAT /USDT

  0.01603

  4.49 %

  AST /USDT

  0.129649

  -2.59 %

  OCT /USDT

  0.2157

  4.55 %

  PROS /USDT

  0.4925

  3.90 %

  SNK /USDT

  0.01269

  -0.39 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  8.87 %

  SYLO /USDT

  0.001814

  0.55 %

  MOJO /USDT

  0.003253

  -0.76 %

  HORD /USDT

  0.04584

  24.02 %

  GMEE /USDT

  0.01261

  7.86 %

  VR /USDT

  0.00846

  7.36 %

  SWP /USDT

  0.001618

  0.99 %

  SIS /USDT

  0.0985

  5.12 %

  GAFI /USDT

  5.287

  0.49 %

  BTG /USDT

  15.0115

  5.28 %

  ORBR /USDT

  2.6882

  -2.72 %

  MGG /USDT

  0.00364

  1.39 %

  FINE /USDT

  0.005879

  -6.29 %

  METO /USDT

  0.001068

  -5.40 %

  SLK /USDT

  0.002314

  -3.13 %

  XETA /USDT

  0.042259

  1.66 %

  BXH /USDT

  0.003024

  3.63 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -1.02 %

  FRONT /USDT

  0.24063

  5.00 %

  KNC /USDT

  0.7353

  12.02 %

  SUKU /USDT

  0.07779

  1.18 %

  HNS /USDT

  0.031132

  6.12 %

  BEPRO /USDT

  0.0014718

  15.80 %

  BSCPAD /USDT

  0.1794

  5.03 %

  GO /USDT

  0.007185

  4.38 %

  HIVE /USDT

  0.3965

  6.50 %

  PRMX /USDT

  0.0040169

  -1.96 %

  ICX /USDT

  0.2182

  8.66 %

  BIRD /USDT

  15.664

  3.39 %

  XPRESS /USDT

  0.0716

  1.27 %

  BLOCK /USDT

  0.05524

  2.23 %

  NBLU /USDT

  0.015562

  -2.64 %

  CUDOS /USDT

  0.00265

  4.33 %

  AMPL /USDT

  1.1194

  2.48 %

  DANA /USDT

  0.0041

  -2.38 %

  XET /USDT

  0.0007330

  8.88 %

  OG /USDT

  2.5889

  3.73 %

  HERO /USDT

  0.004415

  2.88 %

  FUN /USDT

  0.0065757

  1.27 %

  ZCX /USDT

  0.07829

  2.12 %

  FSN /USDT

  0.3617

  2.17 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.28 %

  POLK /USDT

  0.04802

  3.73 %

  MTRG /USDT

  2.9424

  4.71 %

  AGLD /USDT

  0.4048

  5.85 %

  GGG /USDT

  0.16816

  7.72 %

  MER /USDT

  0.00207

  0.97 %

  TARA /USDT

  0.001420

  3.19 %

  VATRENI /USDT

  0.3829

  -11.09 %

  LAZIO /USDT

  2.6135

  3.82 %

  T /USDT

  0.04096

  5.02 %

  BOND /USDT

  4.1186

  4.27 %

  FRIN /USDT

  0.004132

  1.57 %

  MDA /USDT

  0.0501

  -0.39 %

  TAP /USDT

  0.004076

  -5.05 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017912

  5.16 %

  ALPHA /USDT

  0.10625

  6.16 %

  RDF /USDT

  0.00867

  1.52 %

  SCY /USDT

  0.00015726

  -18.28 %

  SNT /USDT

  0.02769

  4.49 %

  DIA /USDT

  0.36304

  3.56 %

  SWEAT /USDT

  0.0088588

  0.92 %

  ALAYA /USDT

  0.089000

  18.25 %

  IDEA /USDT

  0.01064

  1.52 %

  BERRY /USDT

  0.0013354

  -2.61 %

  POLIS /USDT

  0.2609

  0.26 %

  BITCI /USDT

  0.0062152

  3.28 %

  BENQI /USDT

  0.009188

  4.81 %

  METAL /USDT

  0.0488

  0.00 %

  TT /USDT

  0.004377

  3.76 %

  EPK /USDT

  0.015709

  0.69 %

  FCON /USDT

  0.0000820

  -9.19 %

  TROY /USDT

  0.003518

  5.58 %

  AMKT /USDT

  94.189

  4.63 %

  GRND /USDT

  0.145760

  -6.24 %

  OLE /USDT

  0.026539

  0.36 %

  OKT /USDT

  22.108

  2.11 %

  KLV /USDT

  0.00664

  10.85 %

  FUSE /USDT

  0.07223

  1.77 %

  LIFE /USDT

  0.00037617

  -3.80 %

  AKT /USDT

  0.31144

  6.04 %

  XPNET /USDT

  0.005763

  -1.25 %

  OKB /USDT

  42.872

  0.32 %

  THE /USDT

  0.001612

  -2.95 %

  AAA /USDT

  0.000006049

  1.08 %

  NEBL /USDT

  0.9701

  5.96 %

  UOS /USDT

  0.2187

  5.34 %

  TFUEL /USDT

  0.05323

  6.43 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00530

  2.91 %

  XPLA /USDT

  0.57540

  -1.52 %

  POLS /USDT

  0.4276

  6.76 %

  GZONE /USDT

  0.035404

  12.69 %

  ING /USDT

  0.0009928

  2.76 %

  KICKS /USDT

  0.001534

  0.59 %

  FX /USDT

  0.19305

  2.11 %

  STEP /USDT

  0.01461

  12.03 %

  UNO /USDT

  0.06727

  2.62 %

  TKO /USDT

  0.34416

  4.59 %

  ELA /USDT

  1.17382

  3.65 %

  GQ /USDT

  0.0067438

  3.17 %

  PAF /USDT

  0.0003797

  -3.08 %

  ONG /USDT

  0.2857

  3.02 %

  ERN /USDT

  1.83505

  6.24 %

  DAR /USDT

  0.17148

  6.31 %

  OOE /USDT

  0.024028

  0.78 %

  COVAL /USDT

  0.014142

  1.77 %

  LYXE /USDT

  8.2529

  1.07 %

  CZZ /USDT

  0.00545

  2.44 %

  DUNE /USDT

  0.00058857

  -8.85 %

  SFP /USDT

  0.47786

  11.10 %

  IOST /USDT

  0.010375

  5.09 %

  ELF /USDT

  0.29499

  0.46 %

  ANGLE /USDT

  0.04326

  1.71 %

  AMP /USDT

  0.003670

  3.26 %

  BORA /USDT

  0.17981

  5.74 %

  LM /USDT

  0.12593

  -18.48 %

  IOTA /USDT

  0.2171

  4.62 %

  FER /USDT

  0.030566

  8.31 %

  ACE /USDT

  0.00705

  1.87 %

  MARSH /USDT

  0.15238

  3.92 %

  CTK /USDT

  0.77314

  2.85 %

  CANTO /USDT

  0.24930

  4.77 %

  CTSI /USDT

  0.1442

  7.05 %

  LEASH /USDT

  390.62

  3.64 %

  DDOS /USDT

  0.0397

  -0.99 %

  ROCO /USDT

  0.1589

  0.56 %

  ZRX /USDT

  0.2392

  10.63 %

  YFX /USDT

  0.059150

  -7.87 %

  CEL /USDT

  0.34151

  3.91 %

  NBT /USDT

  0.0030047

  1.70 %

  DAI /USDT

  0.9974

  -0.06 %

  LUNR /USDT

  0.13100

  -0.68 %

  OOKI /USDT

  0.0039502

  5.43 %

  MOOV /USDT

  0.007010

  6.50 %

  CWS /USDT

  0.45184

  -0.47 %

  HEGIC /USDT

  0.0177496

  4.23 %

  CELT /USDT

  0.000590

  -1.99 %

  PSTAKE /USDT

  0.08948

  10.37 %

  HAPI /USDT

  14.7334

  7.30 %

  LOKA /USDT

  0.50461

  7.18 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095288

  6.46 %

  SNM /USDT

  0.7261

  4.16 %

  RIDE /USDT

  0.0451

  6.36 %

  SHFT /USDT

  0.006934

  4.71 %

  OGV /USDT

  0.006348

  3.55 %

  XVG /USDT

  0.0027667

  3.90 %

  INSUR /USDT

  0.07997

  3.97 %

  CVX /USDT

  5.3195

  6.54 %

  GM /USDT

  0.0000091783

  4.59 %

  AVA /USDT

  0.6008

  3.99 %

  ALPACA /USDT

  0.3076

  4.55 %

  TAKI /USDT

  0.006218

  -3.76 %

  SANTOS /USDT

  4.2264

  3.51 %

  NFTB /USDT

  0.013978

  2.58 %

  TIDAL /USDT

  0.00034387

  4.23 %

  1EARTH /USDT

  0.0026335

  -0.52 %

  BTM /USDT

  0.019963

  2.83 %

  WSIENNA /USDT

  0.51209

  3.27 %

  HEART /USDT

  0.013952

  -0.23 %

  SD /USDT

  1.1354

  10.46 %

  EDG /USDT

  0.000724

  -3.07 %

  UMA /USDT

  2.1224

  2.53 %

  RAM /USDT

  0.02288

  -6.45 %

  PET /USDT

  0.181461

  3.96 %

  DPET /USDT

  0.06775

  2.69 %

  SWRV /USDT

  0.119920

  6.74 %

  TVK /USDT

  0.039989

  4.06 %

  WELL /USDT

  0.0084419

  8.12 %

  PSG /USDT

  5.3143

  2.69 %

  PDEX /USDT

  1.8119

  3.21 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -7.57 %

  UNFI /USDT

  4.8625

  7.02 %

  CGG /USDT

  0.0856

  0.82 %

  SANDWICH /USDT

  0.001198

  -2.52 %

  KAI /USDT

  0.00551

  2.60 %

  BSW /USDT

  0.18468

  3.45 %

  FOR /USDT

  0.02344

  6.88 %

  IP3 /USDT

  0.71975

  -5.92 %

  DATA /USDT

  0.03779

  6.09 %

  PAY /USDT

  0.012434

  5.14 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002440

  0.70 %

  GHST /USDT

  1.0686

  4.04 %

  ACX /USDT

  0.07302

  10.83 %

  ALCX /USDT

  21.147

  5.00 %

  COMBO /USDT

  0.050351

  3.41 %

  XPRT /USDT

  0.3266

  6.83 %

  SRP /USDT

  0.004774

  8.59 %

  MBS /USDT

  0.048472

  -3.51 %

  NOIA /USDT

  0.048001

  1.74 %

  WAS /USDT

  0.024111

  6.59 %

  ARES /USDT

  0.0014704

  -8.69 %

  WHALE /USDT

  0.7053

  2.17 %

  TEER /USDT

  0.3126

  -0.60 %

  TRVL /USDT

  0.061359

  0.16 %

  UNQ /USDT

  0.004120

  -8.58 %

  MTV /USDT

  0.0012185

  6.13 %

  NRFB /USDT

  0.00311

  -1.89 %

  MTL /USDT

  1.24688

  12.77 %

  PSP /USDT

  0.052761

  9.90 %

  10SET /USDT

  0.5249

  -2.08 %

  OM /USDT

  0.032957

  2.95 %

  REQ /USDT

  0.09827

  3.21 %

  COS /USDT

  0.006702

  4.49 %

  KOK /USDT

  0.0722

  0.41 %

  ORN /USDT

  0.9188

  3.15 %

  BAMBOO /USDT

  0.027707

  14.52 %

  ARCX /USDT

  0.107510

  -9.27 %

  BYN /USDT

  0.007570

  -1.91 %

  LMR /USDT

  0.00828

  4.41 %

  1ART /USDT

  0.021386

  8.39 %

  ITSB /USDT

  0.002535

  -13.80 %

  DX /USDT

  0.00038488

  -1.09 %

  DELFI /USDT

  0.00338

  2.11 %

  RMRK /USDT

  2.3819

  6.15 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038087

  1.74 %

  SENATE /USDT

  0.054700

  6.99 %

  SOUL /USDT

  0.17655

  2.41 %

  SKU /USDT

  0.00879

  0.11 %

  O3 /USDT

  0.0650

  1.24 %

  FILDA /USDT

  0.0019083

  4.92 %

  PVU /USDT

  0.017000

  42.12 %

  ROOM /USDT

  0.048905

  -1.19 %

  KP3R /USDT

  80.57

  4.59 %

  DFYN /USDT

  0.040681

  0.00 %

  CUSD /USDT

  1.00290

  0.82 %

  PSI /USDT

  3.2145

  12.77 %

  DFA /USDT

  0.04598

  1.47 %

  IDEX /USDT

  0.05284

  3.10 %

  AKRO /USDT

  0.0044124