• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27533.1

  -2.27 %

  ETH /USDT

  1752.45

  -2.98 %

  ARB /USDT

  1.25251

  -9.23 %

  ID /USDT

  0.497254

  -6.10 %

  OAX /USDT

  0.489676

  55.42 %

  CFX /USDT

  0.331424

  -9.88 %

  LQTY /USDT

  2.1801

  -6.67 %

  LTC /USDT

  92.68

  -0.98 %

  AGIX /USDT

  0.47192

  -0.96 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.05 %

  BLUR /USDT

  0.5272

  -7.28 %

  FIL /USDT

  5.5590

  -5.87 %

  MAGIC /USDT

  1.47098

  -8.81 %

  DOGE /USDT

  0.074902

  -1.68 %

  FTM /USDT

  0.45472

  -5.55 %

  RDNT /USDT

  0.32056

  -5.37 %

  BNB /USDT

  323.83

  -0.78 %

  GNS /USDT

  7.2309

  -13.99 %

  STX /USDT

  0.99737

  -11.12 %

  TRX /USDT

  0.06406

  -2.00 %

  TOMI /USDT

  3.21416

  51.64 %

  FLOKI /USDT

  0.0000351185

  -5.73 %

  DOT /USDT

  6.0508

  -3.42 %

  TEM /USDT

  0.09589

  -28.23 %

  SHIB /USDT

  0.0000106204

  -1.28 %

  FLR /USDT

  0.033772

  5.21 %

  LINK /USDT

  7.2186

  -3.62 %

  EOS /USDT

  1.1657

  1.25 %

  SOL /USDT

  20.712

  -5.67 %

  KEY /USDT

  0.0093978

  3.36 %

  ASTRA /USDT

  0.31699

  -8.73 %

  XCN /USDT

  0.004163

  -7.73 %

  OP /USDT

  2.2690

  -6.69 %

  ACS /USDT

  0.00915905

  -3.59 %

  VGX /USDT

  0.32542

  -3.13 %

  EVER /USDT

  0.087630

  1.21 %

  DODO /USDT

  0.175542

  -10.78 %

  ADA /USDT

  0.36228

  -0.59 %

  GALA /USDT

  0.039558

  -4.71 %

  SDAO /USDT

  0.6457

  -6.87 %

  DYDX /USDT

  2.3846

  -7.47 %

  MASK /USDT

  5.58817

  -11.56 %

  MINA /USDT

  0.82455

  -7.76 %

  APE /USDT

  4.1300

  -0.22 %

  JASMY /USDT

  0.0046579

  -4.26 %

  MCG /USDT

  0.13210

  62.84 %

  DZOO /USDT

  0.0405452

  26.54 %

  ZBC /USDT

  0.015230

  -2.02 %

  HFT /USDT

  0.62206

  -4.38 %

  VRA /USDT

  0.0062151

  -5.82 %

  VOLT /USDT

  0.0000014323

  -5.04 %

  APT /USDT

  12.1704

  -5.94 %

  SYN /USDT

  0.8645

  -7.84 %

  AVAX /USDT

  17.040

  -1.99 %

  HOOK /USDT

  1.85963

  -5.30 %

  GPT /USDT

  0.0690470

  -11.31 %

  HAI /USDT

  0.03953

  7.12 %

  RNDR /USDT

  1.2033

  -8.88 %

  GRV /USDT

  0.67506

  -2.31 %

  LUNA /USDT

  1.2890

  -3.48 %

  MDT /USDT

  0.06642

  12.74 %

  SQUAD /USDT

  0.028015

  -3.52 %

  ETC /USDT

  20.433

  -0.57 %

  ACH /USDT

  0.032900

  -4.81 %

  CSIX /USDT

  0.045840

  -6.43 %

  HIGH /USDT

  2.1319

  -4.85 %

  MATIC /USDT

  1.10725

  -2.74 %

  WEMIX /USDT

  1.3970

  -1.78 %

  SUSHI /USDT

  1.0289

  -3.47 %

  1INCH /USDT

  0.50301

  -2.97 %

  UNI /USDT

  5.8490

  -6.05 %

  LUNC /USDT

  0.00012198

  -2.61 %

  THETA /USDT

  1.0121

  -2.06 %

  XEN /USDT

  0.00000122

  35.55 %

  CKB /USDT

  0.0055070

  -11.48 %

  GMM /USDT

  0.00114623

  7.53 %

  XLM /USDT

  0.090743

  -0.60 %

  ATOM /USDT

  11.2189

  -2.59 %

  AGLA /USDT

  0.13602

  -4.01 %

  TRU /USDT

  0.087685

  1.26 %

  GRT /USDT

  0.141700

  -5.39 %

  SPA /USDT

  0.005868

  -15.16 %

  LDO /USDT

  2.1322

  -6.14 %

  VELO /USDT

  0.007280

  -8.88 %

  BONE /USDT

  1.1899

  5.81 %

  HNT /USDT

  1.4030

  14.33 %

  FTT /USDT

  1.2559

  -5.74 %

  ASTR /USDT

  0.062629

  -3.68 %

  FLUX /USDT

  0.60368

  -1.34 %

  VOXEL /USDT

  0.24519

  -4.35 %

  ML /USDT

  0.15891

  164.85 %

  GFT /USDT

  0.046634

  -4.12 %

  SUN /USDT

  0.0065161

  -1.97 %

  HBAR /USDT

  0.060072

  -2.66 %

  CRV /USDT

  0.9067

  -5.05 %

  NEAR /USDT

  1.9728

  -1.66 %

  QTUM /USDT

  3.139

  -4.61 %

  GRAIL /USDT

  3001.84

  -1.40 %

  HT /USDT

  3.6237

  5.41 %

  NFT /USDT

  0.00000039605

  -0.99 %

  IMX /USDT

  1.09481

  -8.81 %

  OCEAN /USDT

  0.35549

  -2.50 %

  FET /USDT

  0.36905

  -3.58 %

  CARE /USDT

  0.005546

  -17.61 %

  AAVE /USDT

  72.75

  -4.69 %

  BTT /USDT

  0.0000006117

  -1.81 %

  CSPR /USDT

  0.035568

  -4.18 %

  MANA /USDT

  0.59038

  -2.72 %

  DUSK /USDT

  0.1981

  -8.20 %

  IGU /USDT

  0.07314

  -8.35 %

  GMT /USDT

  0.38584

  -4.23 %

  WBT /USDT

  5.097

  5.33 %

  DASH /USDT

  60.82

  -3.61 %

  ALGO /USDT

  0.21019

  -2.76 %

  SAND /USDT

  0.6396

  -2.11 %

  VAI /USDT

  0.098409

  1.03 %

  SSV /USDT

  34.6570

  -2.10 %

  XRD /USDT

  0.042171

  -2.74 %

  FITFI /USDT

  0.01412

  2.91 %

  PAW /USDT

  0.0000000296325

  -10.38 %

  SKL /USDT

  0.042770

  0.08 %

  USDD /USDT

  0.99029

  -0.29 %

  RACA /USDT

  0.00019155

  -2.10 %

  OMG /USDT

  1.9079

  2.29 %

  ALI /USDT

  0.042946

  7.63 %

  LRC /USDT

  0.33764

  -6.90 %

  GT /USDT

  5.1732

  -1.44 %

  MPI /USDT

  0.0045780

  -1.03 %

  BCH /USDT

  125.69

  -1.85 %

  ICP /USDT

  4.9343

  -4.39 %

  CHO /USDT

  0.62720

  -4.23 %

  BRISE /USDT

  0.00000047262

  -0.41 %

  STORE /USDT

  0.034231

  0.44 %

  DHX /USDT

  3.7870

  -0.05 %

  ARPA /USDT

  0.04094

  -5.82 %

  MOTG /USDT

  0.43130

  1.19 %

  RIF /USDT

  0.133732

  -8.89 %

  PYR /USDT

  3.5959

  -2.65 %

  PSL /USDT

  0.000466

  -0.42 %

  RLC /USDT

  2.1989

  1.26 %

  ATM /USDT

  3.0574

  14.90 %

  QRDO /USDT

  0.10368

  -3.91 %

  DF /USDT

  0.0763

  7.76 %

  MAN /USDT

  0.0394550

  2.39 %

  BDX /USDT

  0.057100

  6.68 %

  DMTR /USDT

  0.0328703

  -10.48 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.07 %

  METIS /USDT

  27.387

  -3.56 %

  IOTX /USDT

  0.025087

  -2.46 %

  CORE /USDT

  1.9700

  -0.86 %

  KDA /USDT

  0.96070

  -3.84 %

  ZIL /USDT

  0.027214

  -3.07 %

  AOG /USDT

  0.01683

  -0.53 %

  HAM /USDT

  0.0000000034552

  -8.23 %

  CHZ /USDT

  0.12029

  -0.49 %

  POKT /USDT

  0.0472

  -8.88 %

  SERO /USDT

  0.03634

  5.94 %

  INJ /USDT

  4.1621

  -3.14 %

  UNDEAD /USDT

  0.21055

  -4.64 %

  HOT /USDT

  0.001800

  -3.22 %

  SCLP /USDT

  0.21749

  7.27 %

  SOS /USDT

  0.00000019669

  -5.62 %

  JST /USDT

  0.02578

  -1.82 %

  NBLU /USDT

  0.016011

  23.19 %

  RPL /USDT

  38.013

  -5.17 %

  STIK /USDT

  1.05496

  -7.99 %

  NVIR /USDT

  0.055009

  2.64 %

  YGG /USDT

  0.25608

  -7.58 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019881

  -3.03 %

  SRM /USDT

  0.20237

  -6.34 %

  HIFI /USDT

  0.41225

  -2.65 %

  MMPRO /USDT

  0.24657

  -0.60 %

  OVO /USDT

  0.179975

  -1.61 %

  COCOS /USDT

  1.4323

  -6.86 %

  LOOKS /USDT

  0.14476

  -7.13 %

  REELT /USDT

  0.022667

  -18.14 %

  ZKS /USDT

  0.070924

  -9.58 %

  CEEK /USDT

  0.08980

  -2.27 %

  SMART /USDT

  1.5667

  -5.95 %

  AZERO /USDT

  1.4361

  -5.42 %

  BBC /USDT

  0.015425

  0.15 %

  VET /USDT

  0.02299

  -1.75 %

  XCH /USDT

  37.600

  0.04 %

  KING /USDT

  0.013656

  -12.23 %

  WIN /USDT

  0.00008442

  -2.17 %

  COREUM /USDT

  0.42000

  6.52 %

  KAS /USDT

  0.016392

  -2.23 %

  SIDUS /USDT

  0.0017972

  -2.44 %

  NOM /USDT

  1.02491

  540.56 %

  BONK /USDT

  0.0000005649

  -6.11 %

  ETHW /USDT

  3.3995

  -2.18 %

  PEOPLE /USDT

  0.022135

  -2.54 %

  ZEC /USDT

  35.93

  -3.77 %

  ROSE /USDT

  0.056749

  -4.09 %

  CTI /USDT

  0.026312

  -4.25 %

  D2T /USDT

  0.025106

  -6.32 %

  BNX /USDT

  0.5978

  0.43 %

  FEAR /USDT

  0.15603

  -0.97 %

  WOM /USDT

  0.024803

  -2.41 %

  KON /USDT

  0.08488

  -0.05 %

  XDB /USDT

  0.0013209

  -8.04 %

  SIN /USDT

  0.005766

  0.33 %

  PRIMAL /USDT

  0.0053101

  -8.66 %

  PROM /USDT

  4.8158

  -3.97 %

  CRPT /USDT

  0.09291

  -3.23 %

  VP /USDT

  7.082

  2.31 %

  AQDC /USDT

  0.00667

  11.35 %

  BSV /USDT

  36.306

  -2.06 %

  GAL /USDT

  1.7159

  -6.09 %

  USTC /USDT

  0.020733

  -2.09 %

  DIO /USDT

  0.00552

  -1.60 %

  RJV /USDT

  0.090052

  -4.12 %

  WAVES /USDT

  2.128

  -4.53 %

  ANC /USDT

  0.01992

  -2.40 %

  JOE /USDT

  0.38680

  -10.50 %

  TLOS /USDT

  0.15478

  -2.88 %

  MELI /USDT

  0.004362

  105.46 %

  EUL /USDT

  2.7842

  -1.15 %

  ZEN /USDT

  10.191

  -6.58 %

  CVP /USDT

  0.44967

  -3.08 %

  XDC /USDT

  0.038154

  -0.39 %

  CRO /USDT

  0.068570

  -1.66 %

  GOAL /USDT

  0.2063

  -4.13 %

  MDAO /USDT

  0.29631

  7.14 %

  POLYX /USDT

  0.1624

  -1.51 %

  STG /USDT

  0.6537

  -7.64 %

  CELR /USDT

  0.026300

  -1.65 %

  EGLD /USDT

  42.423

  -2.66 %

  FRM /USDT

  0.05315

  -2.04 %

  SLP /USDT

  0.0026606

  -4.03 %

  OPUL /USDT

  0.153971

  -8.16 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38433

  -2.81 %

  XCAD /USDT

  1.87363

  -3.93 %

  REALM /USDT

  0.01568

  12.96 %

  RUNE /USDT

  1.3816

  -3.35 %

  GMX /USDT

  70.220

  -4.87 %

  SNX /USDT

  2.5112

  -6.55 %

  OAS /USDT

  0.078088

  1.96 %

  BLOK /USDT

  0.0025543

  -3.41 %

  DBC /USDT

  0.0051529

  -1.35 %

  ATLAS /USDT

  0.0033409

  -2.14 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010791

  -2.06 %

  YFII /USDT

  1108.69

  -0.92 %

  ING /USDT

  0.0009711

  6.42 %

  AXS /USDT

  8.480

  -0.94 %

  FEG /USDT

  0.0006688

  9.92 %

  AR /USDT

  8.068

  -5.01 %

  EGAME /USDT

  0.000113501

  -21.43 %

  BS /USDT

  0.43538

  1.23 %

  MOB /USDT

  1.4299

  -6.84 %

  ANKR /USDT

  0.03319

  -2.98 %

  SC /USDT

  0.003966

  -3.22 %

  EJS /USDT

  0.004824

  -5.92 %

  OVR /USDT

  0.2998

  -1.89 %

  ORO /USDT

  0.006450

  52.91 %

  BEL /USDT

  0.59946

  -6.33 %

  DC /USDT

  0.0010823

  -7.77 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004057

  -1.19 %

  BLZ /USDT

  0.082592

  -3.38 %

  IRIS /USDT

  0.03578

  -6.77 %

  VINU /USDT

  0.00000001255

  1.86 %

  REN /USDT

  0.09987

  -6.41 %

  FNZ /USDT

  0.004861

  -9.76 %

  PORTO /USDT

  2.2889

  -1.75 %

  ONSTON /USDT

  0.00887

  2.90 %

  ALICE /USDT

  1.5242

  -2.48 %

  WSI /USDT

  0.04837

  -0.06 %

  XTZ /USDT

  1.1316

  -2.14 %

  XTAG /USDT

  0.03094

  -6.75 %

  DEBT /USDT

  15.686

  -0.41 %

  CQT /USDT

  0.1528

  0.39 %

  BICO /USDT

  0.36654

  -4.21 %

  PRQ /USDT

  0.1066

  0.28 %

  ERG /USDT

  1.5218

  -5.75 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000883

  -3.28 %

  PIAS /USDT

  0.01491

  -16.61 %

  SOLO /USDT

  0.17734

  -3.24 %

  DIA /USDT

  0.38793

  8.82 %

  TARI /USDT

  2.688

  -12.47 %

  NEO /USDT

  12.10

  -7.06 %

  TWT /USDT

  1.1849

  -0.07 %

  DENT /USDT

  0.00106662

  -3.52 %

  DSLA /USDT

  0.00159842

  10.68 %

  FIO /USDT

  0.03228

  -3.09 %

  AE /USDT

  0.0914

  7.65 %

  CHAMP /USDT

  0.025836

  10.92 %

  FTRB /USDT

  0.005930

  0.38 %

  KIN /USDT

  0.00000423

  0.00 %

  GST /USDT

  0.020762

  -0.04 %

  VXT /USDT

  0.018781

  -2.59 %

  WOO /USDT

  0.19680

  -3.39 %

  IAG /USDT

  0.008741

  -0.91 %

  MKR /USDT

  671.77

  -2.86 %

  XPLA /USDT

  0.58800

  -0.57 %

  SWASH /USDT

  0.01686

  -3.93 %

  ONE /USDT

  0.020607

  -3.34 %

  LPT /USDT

  6.699

  -4.38 %

  SGB /USDT

  0.007467

  0.56 %

  RBC /USDT

  0.018639

  -1.06 %

  ADX /USDT

  0.1722

  -3.74 %

  AURORA /USDT

  0.1870

  -2.65 %

  FIS /USDT

  0.50491

  -2.32 %

  AIOZ /USDT

  0.030631

  10.35 %

  GLQ /USDT

  0.0100625

  -13.56 %

  PBR /USDT

  0.11082

  -5.79 %

  CHESS /USDT

  0.2688

  5.28 %

  GLMR /USDT

  0.37394

  -3.22 %

  DAO /USDT

  1.52281

  -0.17 %

  MDX /USDT

  0.07051

  -1.57 %

  DARK /USDT

  0.031260

  -1.26 %

  WIT /USDT

  0.003615

  35.14 %

  SEELE /USDT

  0.003443

  -5.33 %

  ELON /USDT

  0.00000034024

  -1.48 %

  ENS /USDT

  13.273

  -3.79 %

  EQ /USDT

  0.0013469

  -7.56 %

  LINA /USDT

  0.0102385

  -9.05 %

  UFO /USDT

  0.000001501

  -4.51 %

  FIU /USDT

  0.003212

  11.14 %

  PERP /USDT

  0.85822

  -7.79 %

  ROSN /USDT

  0.08405

  -2.11 %

  YFDAI /USDT

  216.500

  4.06 %

  SUTER /USDT

  0.000819

  19.04 %

  BUY /USDT

  0.020041

  -0.05 %

  OSMO /USDT

  0.7919

  -2.07 %

  SOV /USDT

  0.87747

  -10.05 %

  TON /USDT

  2.1140

  2.19 %

  BDP /USDT

  0.21034

  -5.89 %

  DEP /USDT

  0.003614

  0.50 %

  CVTX /USDT

  0.158400

  9.41 %

  RVN /USDT

  0.02613

  -1.84 %

  BOA /USDT

  0.028866

  -4.44 %

  PENDLE /USDT

  0.30239

  -14.55 %

  BAND /USDT

  1.8439

  5.69 %

  DKS /USDT

  0.002486

  -8.43 %

  HECH /USDT

  0.05282

  -2.43 %

  DAG /USDT

  0.04891

  1.74 %

  PERL /USDT

  0.040562

  5.61 %

  MBOX /USDT

  0.47644

  -3.73 %

  ATD /USDT

  0.1676

  -7.81 %

  ROUTE /USDT

  2.6548

  -7.44 %

  ASTO /USDT

  0.047521

  -1.16 %

  CPOOL /USDT

  0.03720

  -2.71 %

  AKITA /USDT

  0.00000020260

  -5.98 %

  WOZX /USDT

  0.051800

  0.29 %

  BAT /USDT

  0.2422

  -2.69 %

  CFG /USDT

  0.2935

  -7.20 %

  RFOX /USDT

  0.014240

  -3.86 %

  CAKE /USDT

  3.7025

  -1.00 %

  FDT /USDT

  0.05053

  0.00 %

  STRAX /USDT

  0.56744

  1.57 %

  SFG /USDT

  0.008276

  -28.46 %

  DAFI /USDT

  0.0112706

  -15.73 %

  REEF /USDT

  0.0026300

  -3.36 %

  STARL /USDT

  0.000002359

  -3.67 %

  ENJ /USDT

  0.38888

  -2.09 %

  HELLO /USDT

  0.043333

  -0.27 %

  KAVA /USDT

  0.8829

  2.12 %

  DCR /USDT

  21.477

  -2.27 %

  MHUNT /USDT

  0.01016

  -1.64 %

  ZMT /USDT

  0.049658

  -31.03 %

  XEM /USDT

  0.038929

  -2.51 %

  QLC /USDT

  0.0902422

  24.21 %

  TSUKA /USDT

  0.067901

  -4.20 %

  MOVR /USDT

  8.1350

  -3.21 %

  PUSH /USDT

  0.35458

  -2.55 %

  JAM /USDT

  0.0026045

  -4.15 %

  KLO /USDT

  0.008984

  -4.68 %

  KMA /USDT

  0.0025464

  -4.69 %

  COMBO /USDT

  0.075766

  81.77 %

  CULT /USDT

  0.000006836

  -5.01 %

  XCV /USDT

  0.004735

  2.33 %

  UBXS /USDT

  0.039018

  11.30 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014450

  -0.65 %

  ZRX /USDT

  0.2288

  -1.71 %

  ORT /USDT

  0.015945

  -2.98 %

  AIRTNT /USDT

  0.000668

  0.90 %

  NUM /USDT

  0.043986

  -6.40 %

  WNCG /USDT

  0.13712

  -9.07 %

  NOS /USDT

  0.01736

  0.46 %

  METAX /USDT

  0.2384

  -4.98 %

  NANO /USDT

  0.8868

  -1.91 %

  WATT /USDT

  0.02904

  10.88 %

  MC /USDT

  0.28859

  -2.64 %

  RSR /USDT

  0.0039313

  -4.55 %

  PLCU /USDT

  159.95

  0.43 %

  DOME /USDT

  0.001322

  -4.06 %

  HOD /USDT

  0.00560

  -4.92 %

  YFI /USDT

  8266.58

  -4.01 %

  IHC /USDT

  0.00004602

  0.48 %

  CELL /USDT

  0.2355

  -5.91 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004891

  -4.45 %

  ESG /USDT

  0.74809

  4.89 %

  MLT /USDT

  0.13137

  -1.33 %

  KLAY /USDT

  0.2284

  -1.29 %

  RITE /USDT

  0.0021686

  1.62 %

  ABBC /USDT

  0.073680

  0.05 %

  MER /USDT

  0.00266

  -17.90 %

  UFT /USDT

  0.4103

  -1.44 %

  ARV /USDT

  0.00008124

  -1.87 %

  LUFFY /USDT

  0.0001198

  -3.46 %

  LOCG /USDT

  0.01941

  -1.01 %

  BONDLY /USDT

  0.006650

  -1.59 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.475

  3.64 %

  GITCOIN /USDT

  2.1473

  -4.62 %

  WLKN /USDT

  0.050528

  -1.24 %

  FXS /USDT

  7.856

  -2.92 %

  PBX /USDT

  0.001926

  3.32 %

  REI /USDT

  0.03127

  -0.79 %

  SDN /USDT

  0.37061

  -4.58 %

  ELT /USDT

  0.049655

  -1.15 %

  ACA /USDT

  0.09830

  -3.77 %

  DX /USDT

  0.00037896

  8.33 %

  FRA /USDT

  0.0025459

  -4.69 %

  LIT /USDT

  1.02986

  -4.02 %

  NKN /USDT

  0.104217

  -5.56 %

  FRIN /USDT

  0.006256

  15.59 %

  COTI /USDT

  0.07291

  -0.57 %

  REAP /USDT

  0.02261

  0.04 %

  ECOX /USDT

  0.89905

  -0.93 %

  VEMP /USDT

  0.01365

  -2.56 %

  FREE /USDT

  0.00000017815

  3.00 %

  QNT /USDT

  121.820

  -2.80 %

  SFUND /USDT

  1.0776

  -1.49 %

  ZAM /USDT

  0.002593

  -0.42 %

  GARI /USDT

  0.05295

  -1.96 %

  CTC /USDT

  0.3559

  -6.51 %

  NEXO /USDT

  0.7281

  2.03 %

  LIME /USDT

  0.010488

  -5.29 %

  KSM /USDT

  33.546

  -2.59 %

  COMP /USDT

  41.977

  -5.01 %

  GAME /USDT

  0.03495

  -1.01 %

  TRB /USDT

  14.0990

  -1.98 %

  POWR /USDT

  0.1816

  -0.76 %

  POP /USDT

  0.000001840

  1.21 %

  LABS /USDT

  0.00105000

  13.93 %

  LGX /USDT

  0.006994

  2.53 %

  MLK /USDT

  0.25995

  -2.75 %

  CELO /USDT

  0.60826

  -1.76 %

  DCRN /USDT

  0.2890

  -6.07 %

  AUDIO /USDT

  0.26876

  -4.33 %

  PDEX /USDT

  1.7749

  0.76 %

  RSS3 /USDT

  0.14175

  -7.38 %

  TIP /USDT

  0.01114

  2.38 %

  MSWAP /USDT

  0.0003421

  -2.48 %

  STBU /USDT

  0.023391

  -6.86 %

  ILV /USDT

  60.62

  -10.91 %

  XPR /USDT

  0.001496

  2.81 %

  KUB /USDT

  1.7268

  -2.20 %

  SHILL /USDT

  0.016522

  0.66 %

  TORN /USDT

  6.9078

  -6.42 %

  WAXL /USDT

  0.61659

  -0.48 %

  MESA /USDT

  0.003152

  -4.33 %

  FRONT /USDT

  0.24384

  2.11 %

  C98 /USDT

  0.21627

  -4.65 %

  NULS /USDT

  0.2704

  -3.15 %

  HTR /USDT

  0.08303

  -6.22 %

  BERRY /USDT

  0.0014351

  -7.02 %

  XYO /USDT

  0.005197

  -1.04 %

  CRU /USDT

  1.25283

  -6.24 %

  RON /USDT

  1.0449

  0.14 %

  IMPT /USDT

  0.0077200

  -4.96 %

  UNFI /USDT

  4.8175

  -6.16 %

  GOV /USDT

  0.007437

  2.42 %

  HNS /USDT

  0.031025

  -6.62 %

  KAR /USDT

  0.1506

  -6.97 %

  NEER /USDT

  0.18199

  1.23 %

  KNIGHT /USDT

  0.00899

  -2.28 %

  CHR /USDT

  0.16015

  -2.16 %

  PAF /USDT

  0.0004243

  -2.07 %

  WRT /USDT

  0.16120

  -2.91 %

  UFI /USDT

  0.03060

  5.88 %

  RLY /USDT

  0.014070

  -6.43 %

  MNW /USDT

  1.8621

  -5.38 %

  ATA /USDT

  0.15402

  -4.87 %

  ONT /USDT

  0.2242

  -3.40 %

  PRIME /USDT

  1.7175

  -10.05 %

  NBT /USDT

  0.0031500

  -4.32 %

  FLM /USDT

  0.090463

  -5.96 %

  WZRD /USDT

  0.00358

  -1.91 %

  EWT /USDT

  3.4318

  -4.43 %

  BOSON /USDT

  0.2357

  -1.46 %

  RARE /USDT

  0.11312

  -5.21 %

  XPNET /USDT

  0.007320

  37.93 %

  API3 /USDT

  1.53298

  -4.93 %

  PYM /USDT

  0.0018441

  5.04 %

  MXC /USDT

  0.019242

  -3.48 %

  LAZIO /USDT

  2.6553

  0.03 %

  DESO /USDT

  9.4024

  -3.02 %

  OG /USDT

  2.7596

  8.76 %

  IOI /USDT

  0.1309

  -13.31 %

  ORAI /USDT

  4.4185

  -2.32 %

  FIRE /USDT

  0.0135869

  5.38 %

  THN /USDT

  0.036074

  -2.19 %

  MEAN /USDT

  0.02056

  -4.14 %

  DERC /USDT

  0.23200

  -1.81 %

  POLC /USDT

  0.029675

  -5.45 %

  HSF /USDT

  0.7037

  0.05 %

  SXP /USDT

  0.26596

  -2.79 %

  NUX /USDT

  0.012675

  1.98 %

  DES /USDT

  0.0015414

  -10.69 %

  BAL /USDT

  6.5323

  -5.72 %

  GOB /USDT

  0.004679

  4.18 %

  METAL /USDT

  0.0491

  -1.20 %

  ALPHA /USDT

  0.10464

  -3.95 %

  NVG /USDT

  0.0719

  -9.21 %

  IDEX /USDT

  0.05096

  -4.31 %

  SLIM /USDT

  0.0485

  -4.71 %

  TOMO /USDT

  0.5510

  -6.46 %

  OCT /USDT

  0.2209

  1.42 %

  ROCO /USDT

  0.1458

  -10.44 %

  SFP /USDT

  0.44092

  -2.96 %

  IOST /USDT

  0.010375

  -4.38 %

  SANTOS /USDT

  4.4122

  -0.62 %

  BOBA /USDT

  0.23166

  -0.38 %

  SYS /USDT

  0.17351

  -5.11 %

  TLM /USDT

  0.019312

  -4.43 %

  LEVER /USDT

  0.0018828

  -5.09 %

  HADES /USDT

  0.8272

  -4.50 %

  KZEN /USDT

  0.014504

  1.00 %

  REVOLAND /USDT

  0.03538

  -16.22 %

  SCY /USDT

  0.00017433

  -25.52 %

  AST /USDT

  0.113370

  13.76 %

  BSW /USDT

  0.17767

  -4.50 %

  PHM /USDT

  0.00007324

  0.15 %

  PHA /USDT

  0.1469

  -4.54 %

  STETH /USDT

  1740.2306

  -2.00 %

  MTL /USDT

  1.23473

  3.75 %

  XWG /USDT

  0.0011657

  -0.77 %

  DEVT /USDT

  0.00282

  -14.28 %

  CHNG /USDT

  0.07844

  1.35 %

  ELF /USDT

  0.31170

  2.10 %

  METAG /USDT

  0.0002887

  2.23 %

  ALPH /USDT

  0.25099

  -7.42 %

  FEVR /USDT

  0.00066251

  -1.01 %

  HIBS /USDT

  0.0003443

  -26.02 %

  SPO /USDT

  0.00105916

  -4.08 %

  MONS /USDT

  0.012912

  -0.97 %

  AGLD /USDT

  0.4106

  -2.49 %

  KUBE /USDT

  0.008451

  -5.21 %

  RMRK /USDT

  2.3365

  -2.44 %

  FNCY /USDT

  0.078351

  3.59 %

  EURT /USDT

  1.07689

  -0.45 %

  FXF /USDT

  0.003427

  4.70 %

  ORN /USDT

  0.9562

  3.51 %

  CERE /USDT

  0.0058256

  -7.54 %

  AART /USDT

  0.001871

  0.69 %

  SLK /USDT

  0.003029

  -11.01 %

  SAITO /USDT

  0.012639

  -4.29 %

  CTSI /USDT

  0.1448

  -4.29 %

  AUCTION /USDT

  5.2716

  -5.02 %

  CAPS /USDT

  0.038790

  -12.10 %

  OKB /USDT

  42.175

  -6.17 %

  WNXM /USDT

  23.5429

  -5.32 %

  MBX /USDT

  2.4762

  -5.79 %

  BTS /USDT

  0.011574

  -0.07 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  LIKE /USDT

  0.00520

  -1.32 %

  SUKU /USDT

  0.07928

  1.45 %

  DYP /USDT

  0.11782

  -3.21 %

  MPH /USDT

  0.018843

  -3.39 %

  TRACE /USDT

  0.02902

  6.69 %

  CLV /USDT

  0.06227

  -1.95 %

  WAM /USDT

  0.005034

  0.94 %

  SYLO /USDT

  0.001901

  0.21 %

  T /USDT

  0.04058

  -3.03 %

  ANT /USDT

  2.3761

  -2.50 %

  MOJO /USDT

  0.003547

  0.70 %

  EFI /USDT

  0.07555

  -3.95 %

  DUNE /USDT

  0.00083876

  -3.30 %

  RBN /USDT

  0.2181

  -3.58 %

  WWY /USDT

  0.005077

  -3.49 %

  PIT /USDT

  0.0000000005331

  -6.35 %

  WILD /USDT

  0.3524

  -4.88 %

  CWEB /USDT

  0.015566

  -3.36 %

  ROOBEE /USDT

  0.001021

  0.19 %

  HAO /USDT

  0.005099

  1.43 %

  FUSE /USDT

  0.07221

  -1.31 %

  SUP /USDT

  5.6021

  3.20 %

  SCRT /USDT

  0.6357

  -3.55 %

  COS /USDT

  0.006522

  -3.77 %

  RIDE /USDT

  0.0470

  -2.08 %

  PERC /USDT

  0.1940

  0.67 %

  NXD /USDT

  0.000754

  -2.58 %

  WELL /USDT

  0.0091791

  0.45 %

  QKC /USDT

  0.010860

  -0.52 %

  VELODROME /USDT

  0.12592

  -7.70 %

  ETHF /USDT

  0.2728

  -3.09 %

  QTC /USDT

  0.6685

  -2.86 %

  PROS /USDT

  0.4996

  -3.96 %

  CIRUS /USDT

  0.096759

  -4.64 %

  SWP /USDT

  0.001871

  -10.30 %

  PSI /USDT

  3.2132

  -14.43 %

  SIS /USDT

  0.0910

  -7.23 %

  LAT /USDT

  0.01669

  -4.68 %

  REQ /USDT

  0.09652

  -2.77 %

  GEL /USDT

  0.3108

  -11.52 %

  ASR /USDT

  2.6428

  2.47 %

  STND /USDT

  0.026648

  -5.55 %

  SNK /USDT

  0.01345

  0.07 %

  QUICK /USDT

  85.487

  -3.95 %

  WOOF /USDT

  0.0007338

  -4.68 %

  PINE /USDT

  0.17709

  11.84 %

  STRM /USDT

  0.01290

  1.09 %

  ICX /USDT

  0.2171

  -2.11 %

  BADGER /USDT

  2.8892

  -3.29 %

  SKEB /USDT

  0.0020193

  4.23 %

  STORJ /USDT

  0.3548

  -2.17 %

  MOONEY /USDT

  0.0019489

  3.38 %

  LEASH /USDT

  418.15

  1.26 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  -0.26 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053817

  -6.09 %

  HERO /USDT

  0.004558

  -2.44 %

  CONV /USDT

  0.0006767

  -4.19 %

  MTRG /USDT

  3.0024

  -0.65 %

  NSURE /USDT

  0.010771

  -17.83 %

  SOLR /USDT

  0.0348

  -7.20 %

  ADS /USDT

  0.1472

  -2.19 %

  WING /USDT

  6.2016

  -2.44 %

  RDF /USDT

  0.00938

  0.75 %

  CHER /USDT

  0.011161

  5.60 %

  HIVE /USDT

  0.3920

  -0.88 %

  PUNDIX /USDT

  0.46652

  0.11 %

  CNAME /USDT

  0.000657

  -1.49 %

  KT /USDT

  0.002132

  8.60 %

  NWC /USDT

  0.055585

  -0.36 %

  SOUL /USDT

  0.17193

  -3.77 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001064

  -1.75 %

  WALV /USDT

  0.041147

  -1.64 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -4.69 %

  OKT /USDT

  22.492

  -3.03 %

  AMP /USDT

  0.003841

  -3.27 %

  GQ /USDT

  0.0061418

  2.45 %

  BBANK /USDT

  0.005799

  -3.55 %

  LOKA /USDT

  0.50401

  -2.35 %

  OOKI /USDT

  0.0039525

  -3.52 %

  IDV /USDT

  0.0018097

  13.73 %

  SPUME /USDT

  0.006627

  -3.49 %

  SWAP /USDT

  0.35735

  -2.90 %

  KFC /USDT

  10.2544

  4.79 %

  AAG /USDT

  0.00609

  -4.69 %

  WEAR /USDT

  0.0009539

  -6.18 %

  STOS /USDT

  0.56246

  2.82 %

  O3 /USDT

  0.0654

  -3.25 %

  STC /USDT

  0.011781

  -4.06 %

  WAXP /USDT

  0.067741

  -1.20 %

  XEC /USDT

  0.00003065

  -1.92 %

  DAR /USDT

  0.17225

  -5.08 %

  BOX /USDT

  1.68303

  -10.65 %

  BLOCK /USDT

  0.06008

  2.24 %

  RAD /USDT

  1.8663

  -4.01 %

  GMEE /USDT

  0.01255

  -0.31 %

  WSIENNA /USDT

  0.49473

  0.88 %

  FOF /USDT

  0.5075

  -19.55 %

  DOCK /USDT

  0.02075

  -0.09 %

  RAY /USDT

  0.23666

  -3.65 %

  DDOS /USDT

  0.0437

  6.32 %

  JUV /USDT

  2.6053

  2.42 %

  ERN /USDT

  1.75137

  -1.92 %

  BAKE /USDT

  0.18253

  -3.51 %

  ORB /USDT

  0.08621

  -8.78 %

  GOF /USDT

  0.025617

  7.93 %

  OLV /USDT

  0.01092

  3.11 %

  BEPRO /USDT

  0.0013449

  -4.84 %

  INSUR /USDT

  0.07387

  -8.95 %

  POND /USDT

  0.0095879

  -3.56 %

  OGN /USDT

  0.1134

  -4.54 %

  METO /USDT

  0.001237

  -5.57 %

  AUTO /USDT

  229.22

  -2.01 %

  DEUS /USDT

  63.87

  -5.37 %

  UNO /USDT

  0.06527

  -5.55 %

  GAS /USDT

  3.417

  -0.66 %

  LSS /USDT

  0.19180

  -5.11 %

  XOR /USDT

  3.510

  -3.51 %

  REVV /USDT

  0.012686

  -2.69 %

  MTV /USDT

  0.0012273

  0.65 %

  BZZ /USDT

  0.51710

  -0.24 %

  K21 /USDT

  0.4501

  -8.49 %

  XPRESS /USDT

  0.0666

  -2.48 %

  ORBR /USDT

  3.0332

  -0.60 %

  SUPER /USDT

  0.1156

  -2.77 %

  PRMX /USDT

  0.0044735

  -1.38 %

  CVX /USDT

  5.0587

  -4.78 %

  GGG /USDT

  0.17306

  -2.67 %

  PUMLX /USDT

  0.021773

  -1.13 %

  LYXE /USDT

  8.4742

  -1.85 %

  FSN /USDT

  0.3079

  -0.80 %

  TARA /USDT

  0.001285

  -7.28 %

  ALEPH /USDT

  0.06481

  4.21 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00509

  -5.56 %

  LM /USDT

  0.21917

  -3.71 %

  MNZ /USDT

  0.0004388

  -16.03 %

  KLV /USDT

  0.00571

  0.17 %

  NEBL /USDT

  1.0192

  -3.20 %

  ZCX /USDT

  0.07517

  -4.61 %

  ATEAM /USDT

  2.469

  29.19 %

  POLIS /USDT

  0.2637

  0.61 %

  MILO /USDT

  0.000000015254

  -5.61 %

  EPK /USDT

  0.016295

  -7.95 %

  SD /USDT

  0.9676

  -12.09 %

  KNC /USDT

  0.6963

  -2.02 %

  ZLW /USDT

  0.032023

  0.12 %

  DHB /USDT

  0.0006967

  2.69 %

  BITCI /USDT

  0.0061182

  -0.08 %

  SKU /USDT

  0.00888

  -4.61 %

  DEGO /USDT

  1.9325

  -3.98 %

  BIT /USDT

  0.5147

  -2.61 %

  URUS /USDT

  18.262

  -2.90 %

  LAND /USDT

  1.3198

  -9.59 %

  MATTER /USDT

  0.10765

  -10.69 %

  MAHA /USDT

  0.685504

  -1.64 %

  ITSB /USDT

  0.002788

  -13.41 %

  POSI /USDT

  0.0487

  -1.81 %

  TVK /USDT

  0.039909

  -2.90 %

  WICC /USDT

  0.040510

  -1.18 %

  TT /USDT

  0.004507

  -1.33 %

  PNT /USDT

  0.2118

  -0.28 %

  IOTA /USDT

  0.2200

  -6.18 %

  ELA /USDT

  1.15147

  -4.66 %

  ALN /USDT

  0.0047719

  2.57 %

  KOK /USDT

  0.0723

  5.54 %

  NEST /USDT

  0.018493

  -0.87 %

  FNF /USDT

  0.0000000002920

  -4.57 %

  CEL /USDT

  0.34477

  -5.04 %

  NRFB /USDT

  0.00329

  -1.49 %

  VTHO /USDT

  0.0013498

  -3.74 %

  CANTO /USDT

  0.23885

  -8.58 %

  SENSO /USDT

  0.1335

  2.06 %

  TAMA /USDT

  0.011306

  -4.47 %

  TROY /USDT

  0.003513

  -4.48 %

  VLX /USDT

  0.02113

  -1.62 %

  POLK /USDT

  0.04793

  -3.42 %

  KILT /USDT

  0.3917

  -1.92 %

  VR /USDT

  0.00872

  -3.53 %

  ISP /USDT

  0.0009910

  -6.59 %

  DUST /USDT

  1.7795

  -4.78 %

  DFYN /USDT

  0.040633

  -2.12 %

  GMPD /USDT

  0.022002

  5.78 %

  ISK /USDT

  0.27334

  -1.37 %

  BTCST /USDT

  0.6702

  0.31 %

  ALCX /USDT

  20.858

  -3.55 %

  CTK /USDT

  0.77056

  0.33 %

  FLY /USDT

  0.0012950

  -2.41 %

  ZLK /USDT

  0.02331

  -9.15 %

  RBLS /USDT

  0.12210

  -7.21 %

  MDF /USDT

  0.001003

  -3.83 %

  CELT /USDT

  0.000639

  -2.73 %

  1ART /USDT

  0.019962

  2.24 %

  AFC /USDT

  3.0420

  0.83 %

  LSK /USDT

  1.0696

  1.60 %

  THE /USDT

  0.001841

  -0.05 %

  KONO /USDT

  0.022997

  -3.44 %

  UMEE /USDT

  0.00693

  -4.54 %

  WHALE /USDT

  0.7120

  -1.34 %

  FCON /USDT

  0.0000973

  -4.32 %

  GHST /USDT

  1.1412

  -8.43 %

  POLS /USDT

  0.4158

  -2.98 %

  OLE /USDT

  0.026209

  3.06 %

  MLS /USDT

  0.60919

  -3.42 %

  ACE /USDT

  0.00697

  0.86 %

  PNG /USDT

  0.043925

  -4.65 %

  SOMM /USDT

  0.14788

  -15.11 %

  IDEA /USDT

  0.01071

  -0.46 %

  JOY /USDT

  0.065106

  -8.32 %

  DREP /USDT

  0.4502

  -2.04 %

  ALU /USDT

  0.028329

  -2.93 %

  MOON /USDT

  0.27421

  -9.24 %

  TRVL /USDT

  0.064426

  0.54 %

  CREAM /USDT

  12.320

  2.13 %

  THG /USDT

  0.0729

  -4.07 %

  LIFE /USDT

  0.00036346

  -0.03 %

  FOR /USDT

  0.02286

  -2.51 %

  SHFT /USDT

  0.007861

  -4.20 %

  KICKS /USDT

  0.001884

  -11.25 %

  XIL /USDT

  0.00351

  -2.77 %

  NOIA /USDT

  0.051341

  0.08 %

  HYDRA /USDT

  1.7093

  -3.24 %

  NCT /USDT

  0.01046

  -1.96 %

  PET /USDT

  0.181332

  -3.50 %

  BNC /USDT

  0.23319

  -5.77 %

  SENATE /USDT

  0.050263

  -9.05 %

  GNO /USDT

  107.25

  -4.70 %

  MGG /USDT

  0.00325

  -2.10 %

  SUDO /USDT

  0.8981

  -7.23 %

  XYM /USDT

  0.035086

  -1.92 %

  AVA /USDT

  0.6106

  -1.83 %

  WAS /USDT

  0.022733

  0.18 %

  YIN /USDT

  0.02599

  -1.25 %

  HAPI /USDT

  14.1451

  1.17 %

  TKO /USDT

  0.33787

  -0.86 %

  10SET /USDT

  0.6138

  -1.44 %

  CHEQ /USDT

  0.051515

  1.40 %

  XNL /USDT

  0.01957

  -5.50 %

  HEART /USDT

  0.014346

  -4.90 %

  UOS /USDT

  0.2178

  -4.13 %

  XAVA /USDT

  0.4125

  -5.17 %

  GZONE /USDT

  0.036433

  -1.36 %

  PSY /USDT

  0.00793

  3.66 %

  FORM /USDT

  0.0022011

  -5.53 %

  BAGS /USDT

  0.4079

  12.49 %

  PIZA /USDT

  0.00000729

  3.11 %

  KGC /USDT

  0.000081469

  2.53 %

  AAA /USDT

  0.000006471

  -2.16 %

  TAKI /USDT

  0.006693

  1.91 %

  ANML /USDT

  0.0004210

  -4.40 %

  ALPINE /USDT

  2.2165

  -0.14 %

  SRT /USDT

  0.000080

  2.56 %

  XED /USDT

  0.091993

  -3.74 %

  DELFI /USDT

  0.00393

  13.25 %

  OMI /USDT

  0.0008067

  -1.96 %

  AZY /USDT

  0.011934

  0.05 %

  TEER /USDT

  0.2873

  -6.08 %

  NFTB /USDT

  0.016716

  -0.81 %

  TFUEL /USDT

  0.05226

  -2.18 %

  MOO /USDT

  0.002343

  -2.65 %

  LTO /USDT

  0.103076

  -5.50 %

  DFA /USDT

  0.04737

  -0.08 %

  ASW /USDT

  0.0000560

  4.86 %

  XPRT /USDT

  0.3272

  -3.05 %

  GEAR /USDT

  0.014231

  -4.73 %

  CWS /USDT

  0.44123

  -1.72 %

  UTK /USDT

  0.09570

  -3.83 %

  HARD /USDT

  0.1696

  -3.47 %

  TWITFI /USDT

  0.0005634

  -3.39 %

  BTG /USDT

  15.6649

  -5.01 %

  FIRO /USDT

  2.0588

  -6.68 %

  FARM /USDT

  34.313

  -2.64 %

  ALPA /USDT

  0.039081

  -4.09 %

  LITH /USDT

  0.0008045

  -0.48 %

  CTG /USDT

  0.09254

  -14.58 %

  XVG /USDT

  0.0028544

  -0.83 %

  DPET /USDT

  0.06957

  1.59 %

  MIST /USDT

  0.013357

  2.63 %

  SAMO /USDT

  0.0034089

  -3.52 %

  TBE /USDT

  0.00018195

  -5.86 %

  VRX /USDT

  38.686

  -0.14 %

  SNM /USDT

  0.7339

  -3.20 %

  BTM /USDT

  0.020248

  -3.45 %

  BFC /USDT

  0.06418

  -1.10 %

  GASDAO /USDT

  0.000001405

  -0.70 %

  TXT /USDT

  0.001949

  -1.66 %

  PPAD /USDT

  0.00291

  -4.90 %

  DEXE /USDT

  2.7751

  -2.87 %

  T23 /USDT

  0.000000000557

  4.11 %

  DFL /USDT