• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  ETH /USDT

  1734.64

  0.12 %

  BTC /USDT

  27399.1

  1.12 %

  ARB /USDT

  1.21045

  -0.65 %

  ID /USDT

  0.475305

  -4.89 %

  OAX /USDT

  0.386503

  -3.28 %

  CFX /USDT

  0.309721

  -5.46 %

  LQTY /USDT

  2.0439

  -2.73 %

  KEY /USDT

  0.0095328

  11.39 %

  LTC /USDT

  91.06

  1.60 %

  AGIX /USDT

  0.43615

  -6.82 %

  MAGIC /USDT

  1.38266

  -5.12 %

  VGX /USDT

  0.34861

  9.28 %

  FIL /USDT

  5.3705

  -1.48 %

  BLUR /USDT

  0.5141

  -0.25 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.00 %

  TOMI /USDT

  2.87502

  -11.29 %

  RDNT /USDT

  0.33115

  5.49 %

  TEM /USDT

  0.10169

  -6.98 %

  FTM /USDT

  0.43471

  -3.99 %

  FLR /USDT

  0.034922

  -5.93 %

  GMM /USDT

  0.00151586

  24.97 %

  GNS /USDT

  6.8893

  -4.20 %

  DOGE /USDT

  0.073777

  -0.51 %

  BNB /USDT

  322.17

  0.98 %

  STX /USDT

  0.92139

  -7.47 %

  FLOKI /USDT

  0.0000355064

  1.30 %

  TRX /USDT

  0.06322

  0.54 %

  SHIB /USDT

  0.0000104910

  -0.83 %

  SQUAD /USDT

  0.026530

  -5.71 %

  ASTRA /USDT

  0.30297

  -3.29 %

  DOT /USDT

  5.8989

  -0.91 %

  EOS /USDT

  1.1100

  -2.50 %

  CSIX /USDT

  0.052978

  15.44 %

  DZOO /USDT

  0.0438303

  16.89 %

  ACS /USDT

  0.00902416

  1.00 %

  DODO /USDT

  0.163900

  -3.99 %

  LINK /USDT

  7.0252

  -1.52 %

  SOL /USDT

  20.325

  -0.30 %

  MCG /USDT

  0.08296

  -26.58 %

  ZBC /USDT

  0.014998

  -4.11 %

  GALA /USDT

  0.038210

  -2.66 %

  APE /USDT

  3.9536

  0.38 %

  DYDX /USDT

  2.2694

  -4.86 %

  XCN /USDT

  0.004321

  1.24 %

  HAI /USDT

  0.03939

  15.41 %

  ADA /USDT

  0.35202

  -1.33 %

  HFT /USDT

  0.61005

  -2.18 %

  VRA /USDT

  0.0061659

  -0.57 %

  HOOK /USDT

  1.82947

  -1.26 %

  SYN /USDT

  0.8343

  -2.11 %

  SDAO /USDT

  0.6291

  -4.30 %

  LUNC /USDT

  0.00012575

  4.02 %

  JASMY /USDT

  0.0045793

  -0.47 %

  MINA /USDT

  0.79350

  -2.59 %

  OP /USDT

  2.1699

  -1.23 %

  RNDR /USDT

  1.1452

  -4.15 %

  MDT /USDT

  0.06074

  -7.05 %

  LUNA /USDT

  1.3205

  4.11 %

  MASK /USDT

  5.36548

  -6.40 %

  GPT /USDT

  0.0797999

  17.79 %

  ACH /USDT

  0.032227

  1.76 %

  VOLT /USDT

  0.0000013858

  -3.52 %

  APT /USDT

  11.5586

  -4.30 %

  XEN /USDT

  0.00000108

  -0.91 %

  BRISE /USDT

  0.00000049224

  6.06 %

  PAW /USDT

  0.0000000421076

  52.12 %

  GRV /USDT

  0.68458

  1.77 %

  FTT /USDT

  1.2888

  5.05 %

  SPA /USDT

  0.005867

  -0.67 %

  SRM /USDT

  0.21049

  6.30 %

  HIGH /USDT

  2.0716

  -0.48 %

  HNT /USDT

  1.4660

  11.90 %

  ATOM /USDT

  11.0904

  0.93 %

  AVAX /USDT

  16.525

  -1.58 %

  AGLA /USDT

  0.13588

  -1.08 %

  GFT /USDT

  0.046089

  1.59 %

  ETC /USDT

  19.939

  0.26 %

  FLUX /USDT

  0.58995

  -0.80 %

  DF /USDT

  0.0804

  5.65 %

  CKB /USDT

  0.0053436

  -1.54 %

  WEMIX /USDT

  1.3727

  -0.39 %

  CARE /USDT

  0.005172

  -3.81 %

  1INCH /USDT

  0.49695

  -0.86 %

  EUL /USDT

  3.7059

  29.89 %

  UNI /USDT

  5.7075

  -1.76 %

  FITFI /USDT

  0.01427

  7.86 %

  SUSHI /USDT

  1.0083

  -0.98 %

  EVER /USDT

  0.087029

  0.40 %

  VOXEL /USDT

  0.24244

  0.53 %

  NFT /USDT

  0.00000039249

  0.47 %

  BTT /USDT

  0.0000006098

  -0.04 %

  SUN /USDT

  0.0063085

  -2.13 %

  HIFI /USDT

  0.40878

  -0.12 %

  ASTR /USDT

  0.060976

  -0.35 %

  MAN /USDT

  0.0399568

  6.77 %

  MOTG /USDT

  0.43024

  -0.09 %

  LDO /USDT

  2.0435

  -2.17 %

  VAI /USDT

  0.092318

  -2.54 %

  OUSD /USDT

  0.99896

  0.00 %

  CRV /USDT

  0.9130

  2.11 %

  VELO /USDT

  0.007436

  4.49 %

  USTC /USDT

  0.023821

  17.86 %

  BDX /USDT

  0.062280

  12.39 %

  GT /USDT

  5.0340

  -2.33 %

  HBAR /USDT

  0.059508

  -0.19 %

  MPI /USDT

  0.0040736

  -12.21 %

  TRU /USDT

  0.084270

  1.08 %

  NEAR /USDT

  1.9202

  -1.54 %

  IMX /USDT

  1.04024

  -4.59 %

  BONE /USDT

  1.1245

  -5.52 %

  WBT /USDT

  5.079

  4.22 %

  USDD /USDT

  0.99089

  0.02 %

  XDB /USDT

  0.0012924

  -3.35 %

  DHX /USDT

  3.7884

  -0.41 %

  FET /USDT

  0.36161

  -0.05 %

  GRT /USDT

  0.137088

  -4.09 %

  XRD /USDT

  0.041070

  -2.40 %

  STORE /USDT

  0.033710

  -0.02 %

  KDA /USDT

  0.93349

  -3.07 %

  CVP /USDT

  0.44444

  0.50 %

  CHO /USDT

  0.61236

  -5.50 %

  CSPR /USDT

  0.034846

  1.00 %

  SIDUS /USDT

  0.0018327

  2.36 %

  SCLP /USDT

  0.23844

  12.05 %

  ALI /USDT

  0.038580

  -10.95 %

  OCEAN /USDT

  0.34386

  -1.19 %

  OAS /USDT

  0.072440

  -7.14 %

  POKT /USDT

  0.0492

  -0.60 %

  GMT /USDT

  0.37732

  -1.57 %

  SSV /USDT

  34.0403

  1.14 %

  MATIC /USDT

  1.07146

  -0.66 %

  ANC /USDT

  0.02162

  11.38 %

  HAM /USDT

  0.0000000034409

  -4.20 %

  QRDO /USDT

  0.10200

  -1.97 %

  RIF /USDT

  0.127422

  -3.33 %

  AOG /USDT

  0.01674

  -0.41 %

  HT /USDT

  3.6397

  0.18 %

  METIS /USDT

  26.138

  -3.58 %

  IGU /USDT

  0.07189

  -0.23 %

  MDAO /USDT

  0.30760

  7.02 %

  UNDEAD /USDT

  0.20576

  -0.67 %

  SAND /USDT

  0.6202

  -0.51 %

  RACA /USDT

  0.00019263

  1.50 %

  INJ /USDT

  3.8237

  -7.46 %

  PYR /USDT

  3.4966

  -1.23 %

  DASH /USDT

  58.23

  -4.08 %

  SKL /USDT

  0.039632

  -3.57 %

  XLM /USDT

  0.090568

  2.90 %

  ALGO /USDT

  0.20538

  -0.82 %

  MANA /USDT

  0.57821

  -0.05 %

  QTUM /USDT

  3.085

  -2.65 %

  FEAR /USDT

  0.16073

  3.56 %

  MMPRO /USDT

  0.25828

  4.54 %

  NVIR /USDT

  0.052967

  -2.63 %

  CHZ /USDT

  0.11831

  0.42 %

  SMART /USDT

  1.6837

  7.44 %

  PSL /USDT

  0.000451

  4.39 %

  ICP /USDT

  4.8658

  0.01 %

  AQDC /USDT

  0.00762

  18.69 %

  XDC /USDT

  0.039576

  4.37 %

  CORE /USDT

  1.9480

  0.14 %

  WIN /USDT

  0.00008280

  -1.01 %

  DUSK /USDT

  0.1900

  -5.98 %

  MELI /USDT

  0.006119

  56.69 %

  SOS /USDT

  0.00000019568

  -0.13 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052620

  -0.38 %

  DMTR /USDT

  0.0323798

  -1.75 %

  D2T /USDT

  0.024580

  -4.73 %

  LOOKS /USDT

  0.14064

  -3.00 %

  POLYX /USDT

  0.1608

  -0.61 %

  GRAIL /USDT

  2857.32

  2.27 %

  ATLAS /USDT

  0.0036172

  7.71 %

  YFII /USDT

  1091.45

  -0.95 %

  AZERO /USDT

  1.4396

  0.15 %

  SIN /USDT

  0.005677

  0.01 %

  SERO /USDT

  0.03649

  -1.90 %

  XCH /USDT

  37.740

  -0.68 %

  PROM /USDT

  4.7947

  -1.04 %

  BONK /USDT

  0.0000005456

  -4.28 %

  CTI /USDT

  0.025975

  -0.26 %

  IRIS /USDT

  0.03619

  3.54 %

  BSV /USDT

  36.702

  2.66 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019850

  0.25 %

  JST /USDT

  0.02551

  0.03 %

  MDX /USDT

  0.07278

  4.22 %

  BCH /USDT

  124.80

  1.83 %

  OMG /USDT

  1.8451

  -7.95 %

  CEEK /USDT

  0.08990

  -2.52 %

  ZEC /USDT

  35.36

  0.05 %

  HOT /USDT

  0.001754

  -1.40 %

  CELR /USDT

  0.027852

  8.24 %

  SNX /USDT

  2.4224

  -2.66 %

  RJV /USDT

  0.086913

  -0.16 %

  ORO /USDT

  0.003706

  -11.80 %

  AURORA /USDT

  0.1831

  -1.55 %

  YGG /USDT

  0.24803

  0.47 %

  KAS /USDT

  0.016741

  0.21 %

  KON /USDT

  0.08483

  0.71 %

  FRM /USDT

  0.04967

  -5.31 %

  LRC /USDT

  0.34737

  2.67 %

  KING /USDT

  0.013456

  4.56 %

  DBC /USDT

  0.0048703

  -4.89 %

  ING /USDT

  0.0010129

  -0.02 %

  ALICE /USDT

  1.4669

  -2.50 %

  PEOPLE /USDT

  0.021382

  -1.87 %

  BS /USDT

  0.44320

  0.76 %

  ATM /USDT

  2.8268

  -7.65 %

  GOAL /USDT

  0.2033

  -1.97 %

  EJS /USDT

  0.005120

  7.81 %

  TLOS /USDT

  0.15617

  0.65 %

  FDT /USDT

  0.05095

  0.03 %

  AIOZ /USDT

  0.031196

  13.87 %

  RLC /USDT

  1.8218

  -14.32 %

  DEBT /USDT

  16.222

  2.04 %

  SLP /USDT

  0.0026118

  -1.50 %

  BBC /USDT

  0.015207

  0.65 %

  XCAD /USDT

  1.89820

  -0.17 %

  CRPT /USDT

  0.08763

  -5.39 %

  RPL /USDT

  38.306

  0.87 %

  OVR /USDT

  0.2986

  -0.59 %

  CQT /USDT

  0.1507

  1.68 %

  STIK /USDT

  1.05667

  0.06 %

  DIO /USDT

  0.00543

  -2.33 %

  NEER /USDT

  0.18402

  1.15 %

  ETHW /USDT

  3.3557

  -1.49 %

  OPTIMUS /USDT

  0.35957

  2.52 %

  WSI /USDT

  0.04874

  -1.25 %

  VP /USDT

  6.956

  0.08 %

  GMX /USDT

  68.760

  -1.98 %

  SGB /USDT

  0.007536

  -0.09 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000859

  -3.15 %

  DEVT /USDT

  0.00430

  50.87 %

  FNZ /USDT

  0.005082

  4.09 %

  OPUL /USDT

  0.153233

  0.29 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003941

  -1.32 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.004

  2.16 %

  QKC /USDT

  0.010959

  3.54 %

  BNX /USDT

  0.5738

  -4.46 %

  THETA /USDT

  0.9975

  -0.42 %

  WAVES /USDT

  2.121

  0.33 %

  FTRB /USDT

  0.005921

  -0.60 %

  OVO /USDT

  0.188775

  -0.02 %

  GST /USDT

  0.020299

  -1.09 %

  ONSTON /USDT

  0.00901

  4.16 %

  CRO /USDT

  0.068292

  0.83 %

  COREUM /USDT

  0.35250

  -5.07 %

  AXS /USDT

  8.234

  1.49 %

  POP /USDT

  0.000001961

  9.73 %

  REELT /USDT

  0.024854

  3.77 %

  XPLA /USDT

  0.58480

  9.15 %

  KAR /USDT

  0.1467

  -2.33 %

  ZEN /USDT

  10.095

  -1.51 %

  PIAS /USDT

  0.01441

  -8.44 %

  ROSE /USDT

  0.055575

  -0.78 %

  VINU /USDT

  0.00000001286

  4.12 %

  PRQ /USDT

  0.1021

  -9.16 %

  ZKS /USDT

  0.066062

  -7.71 %

  FIO /USDT

  0.03241

  -0.12 %

  CVTX /USDT

  0.162313

  9.26 %

  AAVE /USDT

  70.96

  -1.89 %

  OSMO /USDT

  0.7885

  0.50 %

  JOE /USDT

  0.36965

  -5.26 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010696

  0.41 %

  FIS /USDT

  0.50178

  2.52 %

  QLC /USDT

  0.0950382

  16.22 %

  COCOS /USDT

  1.4315

  0.66 %

  NBLU /USDT

  0.017019

  10.52 %

  DARK /USDT

  0.030785

  -1.10 %

  EGLD /USDT

  41.921

  -0.19 %

  SWASH /USDT

  0.01651

  -6.40 %

  SEELE /USDT

  0.003265

  -7.32 %

  IAG /USDT

  0.008569

  -2.81 %

  REN /USDT

  0.09756

  -2.24 %

  STG /USDT

  0.6366

  -3.53 %

  RBC /USDT

  0.019109

  3.45 %

  PERL /USDT

  0.038874

  5.80 %

  BLOK /USDT

  0.0024875

  -2.87 %

  FEG /USDT

  0.0006913

  9.67 %

  VXT /USDT

  0.018991

  2.22 %

  RFOX /USDT

  0.014055

  -0.56 %

  PBR /USDT

  0.11199

  2.44 %

  GITCOIN /USDT

  2.2726

  5.10 %

  DC /USDT

  0.0010566

  -0.13 %

  DSLA /USDT

  0.00155094

  11.71 %

  NOM /USDT

  1.02704

  0.26 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  0.70 %

  BEL /USDT

  0.58767

  -2.45 %

  ROSN /USDT

  0.06562

  -22.41 %

  SFG /USDT

  0.010443

  27.60 %

  BLZ /USDT

  0.079620

  -2.63 %

  ESG /USDT

  0.73007

  0.06 %

  CHESS /USDT

  0.2522

  -3.14 %

  DEP /USDT

  0.003590

  1.52 %

  GAL /USDT

  1.6790

  -1.55 %

  GLMR /USDT

  0.36765

  -1.81 %

  BDP /USDT

  0.20389

  -3.26 %

  FIU /USDT

  0.003150

  -6.05 %

  PORTO /USDT

  2.2628

  -4.39 %

  WIT /USDT

  0.003282

  0.42 %

  WOM /USDT

  0.024707

  -2.00 %

  EGAME /USDT

  0.000114773

  1.05 %

  REALM /USDT

  0.01501

  -2.21 %

  DKS /USDT

  0.002245

  -12.74 %

  FRIN /USDT

  0.005886

  10.20 %

  TWT /USDT

  1.1838

  1.37 %

  XTAG /USDT

  0.03086

  -0.64 %

  ONE /USDT

  0.020156

  -0.46 %

  ERG /USDT

  1.5226

  0.13 %

  COMBO /USDT

  0.063572

  6.26 %

  XEM /USDT

  0.038283

  -0.47 %

  ML /USDT

  0.16117

  2.65 %

  PENDLE /USDT

  0.25711

  -16.76 %

  AR /USDT

  7.944

  -0.70 %

  BAND /USDT

  1.7329

  2.73 %

  ELON /USDT

  0.00000033413

  -1.53 %

  ATD /USDT

  0.1735

  3.58 %

  STRAX /USDT

  0.55929

  2.67 %

  EQ /USDT

  0.0014038

  -4.57 %

  YFDAI /USDT

  203.429

  1.05 %

  SOLO /USDT

  0.17722

  0.10 %

  RUNE /USDT

  1.3749

  0.84 %

  MOB /USDT

  1.4119

  -0.02 %

  UFO /USDT

  0.000001483

  -1.46 %

  GLQ /USDT

  0.0100647

  -5.97 %

  BUY /USDT

  0.020036

  -0.01 %

  DIA /USDT

  0.36057

  -2.72 %

  MHUNT /USDT

  0.01012

  -0.29 %

  DAO /USDT

  1.54433

  1.00 %

  MLK /USDT

  0.26020

  0.33 %

  KLO /USDT

  0.008681

  1.43 %

  WOZX /USDT

  0.051853

  2.71 %

  XYO /USDT

  0.005232

  2.30 %

  HOD /USDT

  0.00550

  -6.77 %

  ELT /USDT

  0.049575

  -1.59 %

  LIME /USDT

  0.009832

  -3.40 %

  PUSH /USDT

  0.34491

  -2.60 %

  LABS /USDT

  0.00107847

  4.17 %

  TSUKA /USDT

  0.066973

  1.11 %

  MKR /USDT

  661.76

  0.19 %

  XPNET /USDT

  0.006885

  16.14 %

  BICO /USDT

  0.36164

  -0.53 %

  NOS /USDT

  0.01737

  0.28 %

  DCR /USDT

  21.268

  1.52 %

  VET /USDT

  0.02262

  0.48 %

  SOV /USDT

  0.85150

  -7.97 %

  MOVR /USDT

  8.0534

  0.50 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014707

  -0.42 %

  JAM /USDT

  0.0025448

  -0.78 %

  DAG /USDT

  0.04996

  0.80 %

  ANKR /USDT

  0.03211

  -2.78 %

  VEMP /USDT

  0.01347

  -1.10 %

  KUB /USDT

  1.7283

  0.61 %

  REAP /USDT

  0.02163

  -3.04 %

  ZIL /USDT

  0.026700

  -0.68 %

  BBANK /USDT

  0.005247

  -10.18 %

  REEF /USDT

  0.0025489

  -2.91 %

  SRT /USDT

  0.000080

  1.26 %

  CULT /USDT

  0.000006691

  -2.74 %

  GAME /USDT

  0.03498

  -0.28 %

  BOA /USDT

  0.029200

  1.38 %

  WOO /USDT

  0.19036

  -3.13 %

  LOCG /USDT

  0.01899

  -1.86 %

  REI /USDT

  0.03156

  1.70 %

  MNW /USDT

  1.8333

  -2.20 %

  WNCG /USDT

  0.13725

  1.46 %

  NKN /USDT

  0.102923

  -2.39 %

  BAT /USDT

  0.2347

  -2.37 %

  DCRN /USDT

  0.2817

  -9.97 %

  AIRTNT /USDT

  0.000658

  -2.51 %

  XCV /USDT

  0.004611

  0.17 %

  ORAI /USDT

  4.3307

  1.52 %

  HECH /USDT

  0.05210

  -0.79 %

  DX /USDT

  0.00040012

  16.02 %

  SDN /USDT

  0.35709

  -2.57 %

  POLC /USDT

  0.029589

  3.23 %

  SLIM /USDT

  0.0474

  0.85 %

  PYM /USDT

  0.0016074

  -12.64 %

  ZAM /USDT

  0.002527

  -3.54 %

  WATT /USDT

  0.02592

  -11.44 %

  MV /USDT

  0.12497

  20.20 %

  TARI /USDT

  2.750

  -22.05 %

  ARV /USDT

  0.00007965

  -0.92 %

  FREE /USDT

  0.00000017944

  1.22 %

  LGX /USDT

  0.007030

  1.61 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -5.96 %

  MSWAP /USDT

  0.0003366

  -2.85 %

  NUM /USDT

  0.043946

  -0.50 %

  STND /USDT

  0.028904

  3.49 %

  PERP /USDT

  0.83681

  -3.07 %

  IHC /USDT

  0.00004511

  -2.14 %

  NEXO /USDT

  0.7465

  4.28 %

  LPT /USDT

  6.775

  -0.47 %

  LINA /USDT

  0.0097718

  -5.56 %

  CHAMP /USDT

  0.022727

  -18.80 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004912

  0.32 %

  CAKE /USDT

  3.6932

  1.02 %

  PDEX /USDT

  1.7489

  2.61 %

  MESA /USDT

  0.003143

  -0.22 %

  PBX /USDT

  0.001931

  4.04 %

  CFG /USDT

  0.2929

  -1.71 %

  PLCU /USDT

  169.80

  6.36 %

  STARL /USDT

  0.000002315

  -0.21 %

  ILV /USDT

  59.50

  -5.34 %

  WLKN /USDT

  0.051241

  -0.54 %

  TRACE /USDT

  0.02819

  0.96 %

  ENS /USDT

  13.050

  -0.94 %

  PAF /USDT

  0.0004109

  -5.99 %

  ABBC /USDT

  0.074249

  1.00 %

  SYS /USDT

  0.16775

  -2.98 %

  NEO /USDT

  11.96

  -2.20 %

  FRA /USDT

  0.0026391

  3.96 %

  NVG /USDT

  0.0884

  16.93 %

  MTL /USDT

  1.25822

  9.19 %

  ENJ /USDT

  0.37854

  -1.64 %

  KAVA /USDT

  0.8512

  -1.95 %

  LUFFY /USDT

  0.0001183

  -1.33 %

  TON /USDT

  2.0681

  -2.68 %

  MC /USDT

  0.28368

  -0.63 %

  10SET /USDT

  0.5620

  -8.46 %

  GOV /USDT

  0.007666

  7.94 %

  BONDLY /USDT

  0.006609

  0.51 %

  SHILL /USDT

  0.016332

  0.22 %

  RADAR /USDT

  0.012132

  8.44 %

  WRT /USDT

  0.16176

  0.13 %

  DYP /USDT

  0.12027

  1.28 %

  IMPT /USDT

  0.0077040

  0.78 %

  ROUTE /USDT

  2.6049

  -1.56 %

  CRU /USDT

  1.23950

  -2.72 %

  KT /USDT

  0.002739

  35.66 %

  KNIGHT /USDT

  0.00873

  -2.45 %

  DOME /USDT

  0.001301

  -3.48 %

  GOB /USDT

  0.004159

  -10.92 %

  DENT /USDT

  0.00102906

  -1.89 %

  SFUND /USDT

  1.0814

  0.67 %

  QNT /USDT

  121.849

  0.19 %

  UFI /USDT

  0.03027

  1.88 %

  FIRE /USDT

  0.0133864

  5.96 %

  RBN /USDT

  0.2099

  -3.49 %

  AKITA /USDT

  0.00000020091

  -1.88 %

  CREAM /USDT

  12.086

  2.18 %

  WZRD /USDT

  0.00394

  10.98 %

  RLY /USDT

  0.013980

  -4.79 %

  NUX /USDT

  0.012682

  0.28 %

  WOOF /USDT

  0.0006917

  -6.84 %

  PRIME /USDT

  1.5817

  -8.80 %

  WAXL /USDT

  0.61188

  0.70 %

  THN /USDT

  0.036428

  -0.78 %

  HELLO /USDT

  0.042402

  -1.74 %

  KMA /USDT

  0.0024667

  -8.23 %

  COS /USDT

  0.006888

  5.90 %

  PHA /USDT

  0.1451

  -1.09 %

  ACA /USDT

  0.10077

  2.10 %

  XPR /USDT

  0.001443

  -1.29 %

  LAND /USDT

  1.2702

  -13.41 %

  KZEN /USDT

  0.014834

  1.94 %

  C98 /USDT

  0.20728

  -3.37 %

  HSF /USDT

  0.7101

  1.11 %

  API3 /USDT

  1.49773

  -1.28 %

  CERE /USDT

  0.0058885

  -4.82 %

  KWS /USDT

  0.000421

  -0.94 %

  DAFI /USDT

  0.0108027

  2.75 %

  PROS /USDT

  0.5002

  2.58 %

  DAI /USDT

  0.9957

  -0.15 %

  HTR /USDT

  0.08032

  -3.77 %

  UFT /USDT

  0.4093

  1.16 %

  ASTO /USDT

  0.048376

  -0.17 %

  METAX /USDT

  0.2217

  1.46 %

  FEVR /USDT

  0.00066347

  0.13 %

  FRONT /USDT

  0.24175

  0.81 %

  HADES /USDT

  0.8326

  -0.43 %

  DELFI /USDT

  0.00405

  15.05 %

  MONS /USDT

  0.012948

  0.09 %

  STBU /USDT

  0.024675

  1.43 %

  SUTER /USDT

  0.000754

  -10.55 %

  ORT /USDT

  0.016158

  -3.31 %

  SANTOS /USDT

  4.2606

  -3.22 %

  CPOOL /USDT

  0.03719

  -1.53 %

  KLAY /USDT

  0.2249

  0.58 %

  AE /USDT

  0.0880

  -7.75 %

  BTS /USDT

  0.011232

  1.44 %

  XTZ /USDT

  1.1060

  -0.79 %

  CTC /USDT

  0.3545

  0.39 %

  SPO /USDT

  0.00101271

  -9.16 %

  RSS3 /USDT

  0.13810

  -2.64 %

  DESO /USDT

  9.5342

  0.08 %

  AGLD /USDT

  0.3807

  -6.32 %

  MATH /USDT

  0.11868

  -3.98 %

  ALPH /USDT

  0.24351

  -2.07 %

  RVN /USDT

  0.02535

  -1.66 %

  RON /USDT

  1.0275

  -4.14 %

  WAM /USDT

  0.005061

  0.75 %

  METAG /USDT

  0.0002899

  7.09 %

  COTI /USDT

  0.07228

  0.05 %

  ZMT /USDT

  0.042740

  -21.96 %

  MXC /USDT

  0.019049

  -0.75 %

  CAPS /USDT

  0.038447

  0.42 %

  UBXS /USDT

  0.037537

  -4.45 %

  MEAN /USDT

  0.02007

  -1.71 %

  APRT /USDT

  0.0010251

  -1.91 %

  BOBA /USDT

  0.22823

  -1.03 %

  AST /USDT

  0.108789

  2.28 %

  DES /USDT

  0.0016085

  4.63 %

  AART /USDT

  0.001792

  -3.03 %

  ORN /USDT

  0.9240

  0.87 %

  MOJO /USDT

  0.003437

  -2.74 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018678

  0.08 %

  KUBE /USDT

  0.008721

  1.14 %

  CELL /USDT

  0.2353

  3.61 %

  OG /USDT

  2.5506

  -3.34 %

  CLV /USDT

  0.06237

  1.81 %

  URUS /USDT

  17.257

  -6.29 %

  GARI /USDT

  0.05233

  -2.69 %

  KFC /USDT

  9.1264

  2.38 %

  ITRUMP /USDT

  0.0739

  -2.24 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0037324

  -0.59 %

  OCT /USDT

  0.2129

  -2.20 %

  SWP /USDT

  0.001811

  -4.58 %

  GQ /USDT

  0.0064828

  3.77 %

  BAGS /USDT

  0.3978

  3.32 %

  SNK /USDT

  0.01327

  -0.74 %

  CIRUS /USDT

  0.095062

  -5.15 %

  RDN /USDT

  0.01647

  -4.13 %

  DERC /USDT

  0.22901

  -1.49 %

  ECOX /USDT

  0.89302

  1.42 %

  WWY /USDT

  0.005206

  2.07 %

  STRM /USDT

  0.01297

  1.32 %

  IOI /USDT

  0.1274

  -1.24 %

  YFI /USDT

  8201.83

  -0.42 %

  CTSI /USDT

  0.1431

  -2.71 %

  QUICK /USDT

  84.922

  0.58 %

  BOSON /USDT

  0.2253

  -4.97 %

  LAZIO /USDT

  2.5664

  -4.53 %

  WILD /USDT

  0.3424

  -2.03 %

  TOMO /USDT

  0.5556

  0.54 %

  MIS /USDT

  0.25269

  1.08 %

  SOUL /USDT

  0.17552

  2.17 %

  MTRG /USDT

  2.9447

  -0.43 %

  AAG /USDT

  0.00609

  0.32 %

  LEASH /USDT

  405.23

  -3.24 %

  ATEAM /USDT

  1.967

  -7.30 %

  UNO /USDT

  0.06672

  0.54 %

  ROOBEE /USDT

  0.001021

  0.88 %

  CELO /USDT

  0.59064

  -1.87 %

  IDEA /USDT

  0.01088

  2.15 %

  UMA /USDT

  2.0140

  0.78 %

  FXF /USDT

  0.003557

  -14.76 %

  EWT /USDT

  3.4426

  1.94 %

  KLV /USDT

  0.00576

  1.76 %

  KSM /USDT

  32.317

  -1.76 %

  LEVER /USDT

  0.0018345

  -2.67 %

  ARPA /USDT

  0.03993

  -1.48 %

  BTG /USDT

  15.6586

  -1.03 %

  LIT /USDT

  1.00685

  -1.77 %

  HAO /USDT

  0.005062

  3.72 %

  EPK /USDT

  0.016007

  -7.00 %

  TORN /USDT

  6.7680

  -0.19 %

  SLK /USDT

  0.003034

  0.29 %

  SCY /USDT

  0.00014456

  -6.27 %

  CNAME /USDT

  0.000624

  -4.29 %

  WAXP /USDT

  0.067635

  1.40 %

  NXD /USDT

  0.000736

  -4.41 %

  GZONE /USDT

  0.035309

  -0.23 %

  AUCTION /USDT

  5.2328

  -0.18 %

  MER /USDT

  0.00271

  2.26 %

  INSUR /USDT

  0.07500

  0.00 %

  NEBL /USDT

  1.0067

  -0.25 %

  WING /USDT

  6.1425

  0.26 %

  ARTEM /USDT

  0.001486

  0.33 %

  DOCK /USDT

  0.02126

  6.08 %

  NULS /USDT

  0.2624

  -1.05 %

  WEAR /USDT

  0.0009612

  -2.79 %

  DUNE /USDT

  0.00089729

  8.45 %

  ELF /USDT

  0.30520

  -0.03 %

  ISP /USDT

  0.0010521

  6.34 %

  RARE /USDT

  0.11152

  1.60 %

  LIFE /USDT

  0.00035984

  -2.23 %

  SIS /USDT

  0.0904

  -3.72 %

  CWEB /USDT

  0.015926

  5.95 %

  PSI /USDT

  2.9341

  -5.36 %

  LOKA /USDT

  0.50188

  2.74 %

  ONT /USDT

  0.2190

  -1.48 %

  SAITO /USDT

  0.012846

  -0.86 %

  RBLS /USDT

  0.12485

  -4.40 %

  CELT /USDT

  0.000625

  0.32 %

  PNT /USDT

  0.2077

  1.02 %

  METO /USDT

  0.001192

  -3.79 %

  ZCX /USDT

  0.07543

  1.15 %

  BOX /USDT

  1.58305

  -15.61 %

  FSN /USDT

  0.3096

  1.97 %

  SPUME /USDT

  0.006922

  -2.49 %

  EFI /USDT

  0.07452

  -0.89 %

  COMP /USDT

  41.797

  -0.40 %

  HERO /USDT

  0.004527

  0.35 %

  MTD /USDT

  0.20041

  -3.85 %

  VEGA /USDT

  1.0751

  -8.56 %

  PERC /USDT

  0.1920

  -0.46 %

  IDV /USDT

  0.0019067

  13.99 %

  STOS /USDT

  0.56431

  1.96 %

  CEL /USDT

  0.33283

  -1.23 %

  DREP /USDT

  0.4490

  0.53 %

  UNFI /USDT

  4.6998

  -1.61 %

  SD /USDT

  1.0099

  6.67 %

  DHB /USDT

  0.0006626

  0.13 %

  RSR /USDT

  0.0038125

  -2.56 %

  PPAD /USDT

  0.00315

  7.87 %

  POLK /USDT

  0.04644

  -3.08 %

  MILO /USDT

  0.000000017067

  14.88 %

  REVV /USDT

  0.012523

  -1.81 %

  TLM /USDT

  0.018738

  -2.30 %

  TKO /USDT

  0.34193

  3.38 %

  XWG /USDT

  0.0011724

  0.38 %

  SCRT /USDT

  0.6323

  -1.31 %

  WALV /USDT

  0.041671

  -0.43 %

  RIDE /USDT

  0.0459

  1.77 %

  DKA /USDT

  0.03747

  1.51 %

  THE /USDT

  0.001814

  -2.47 %

  MPH /USDT

  0.018597

  -0.48 %

  TARA /USDT

  0.001312

  2.66 %

  VLX /USDT

  0.02093

  -0.89 %

  MBX /USDT

  2.4541

  -1.02 %

  ARRR /USDT

  0.36821

  4.69 %

  RAD /USDT

  1.8643

  0.60 %

  MTV /USDT

  0.0012035

  -0.52 %

  OKB /USDT

  41.196

  -2.27 %

  BSW /USDT

  0.18051

  0.21 %

  SUKU /USDT

  0.07905

  -0.55 %

  WELL /USDT

  0.0085852

  -7.03 %

  QTC /USDT

  0.6661

  -1.71 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002545

  2.66 %

  ZLW /USDT

  0.029628

  0.54 %

  FOF /USDT

  0.5083

  -2.68 %

  PIT /USDT

  0.0000000005309

  -2.67 %

  MBOX /USDT

  0.46786

  -1.82 %

  XMON /USDT

  2748.98

  1.65 %

  KOK /USDT

  0.0703

  0.57 %

  SENATE /USDT

  0.053098

  -1.07 %

  REQ /USDT

  0.09439

  -2.00 %

  LSS /USDT

  0.18546

  -2.96 %

  MDF /USDT

  0.000978

  -1.80 %

  BERRY /USDT

  0.0014103

  -3.85 %

  CHR /USDT

  0.15513

  -1.19 %

  ERN /USDT

  1.71792

  -0.35 %

  ZLK /USDT

  0.02643

  15.36 %

  JOY /USDT

  0.064851

  -1.70 %

  IOTX /USDT

  0.023844

  -2.64 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00517

  2.17 %

  ATA /USDT

  0.15052

  -1.81 %

  DFA /USDT

  0.04849

  2.14 %

  FLY /USDT

  0.0013104

  1.62 %

  BTO /USDT

  0.00066335

  -12.86 %

  SXP /USDT

  0.26201

  -1.70 %

  HYDRA /USDT

  1.7748

  2.00 %

  ALPHA /USDT

  0.10305

  -0.91 %

  PRMX /USDT

  0.0042181

  -4.88 %

  TRB /USDT

  13.8730

  -1.58 %

  XPRESS /USDT

  0.0663

  -0.59 %

  PINE /USDT

  0.17236

  5.46 %

  FXS /USDT

  7.669

  -1.26 %

  WSIENNA /USDT

  0.48419

  -0.53 %

  BCX /USDT

  0.00024523

  -3.38 %

  REVOLAND /USDT

  0.03505

  -3.54 %

  CTK /USDT

  0.76341

  -0.97 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.34 %

  XOR /USDT

  3.418

  -4.44 %

  RAY /USDT

  0.24058

  2.03 %

  TROY /USDT

  0.003535

  2.34 %

  HCT /USDT

  0.0003771

  0.34 %

  VTHO /USDT

  0.0013380

  -0.60 %

  ORBR /USDT

  2.9501

  -1.91 %

  XYM /USDT

  0.034224

  -1.88 %

  DFL /USDT

  0.002566

  -17.22 %

  BTCST /USDT

  0.6884

  2.31 %

  IOST /USDT

  0.010229

  -0.41 %

  KBOX /USDT

  0.00008369

  0.04 %

  HIVE /USDT

  0.3885

  0.07 %

  BSCPAD /USDT

  0.1873

  -2.75 %

  BAL /USDT

  6.6664

  2.55 %

  HAPI /USDT

  14.7819

  6.97 %

  BITCI /USDT

  0.0060429

  -1.46 %

  OLE /USDT

  0.026852

  2.76 %

  OKT /USDT

  22.125

  -0.03 %

  BADGER /USDT

  2.8351

  -1.11 %

  MTS /USDT

  0.006479

  4.44 %

  ASR /USDT

  2.5584

  -2.57 %

  ACE /USDT

  0.00726

  2.83 %

  DPET /USDT

  0.07084

  4.82 %

  LAT /USDT

  0.01570

  -6.38 %

  JUV /USDT

  2.5309

  -1.39 %

  ETHF /USDT

  0.2677

  -4.96 %

  ALD /USDT

  0.06013

  0.55 %

  NEST /USDT

  0.018481

  1.33 %

  IDEX /USDT

  0.05212

  2.55 %

  IOTA /USDT

  0.2203

  1.56 %

  AKT /USDT

  0.30661

  3.65 %

  CGG /USDT

  0.0885

  -2.10 %

  TAKI /USDT

  0.006616

  2.66 %

  CONV /USDT

  0.0006778

  -2.16 %

  BRY /USDT

  0.06388

  1.70 %

  EVRY /USDT

  0.01230

  -1.52 %

  XAVA /USDT

  0.3987

  -1.87 %

  POLYPAD /USDT

  0.004228

  -2.40 %

  XNL /USDT

  0.01889

  -2.52 %

  ZIG /USDT

  0.006973

  1.69 %

  GNO /USDT

  106.29

  -1.13 %

  NCT /USDT

  0.01027

  3.84 %

  BVT /USDT

  0.009745

  11.99 %

  VR /USDT

  0.00848

  -3.63 %

  BTM /USDT

  0.020069

  -1.14 %

  BOND /USDT

  3.9967

  0.51 %

  FORM /USDT

  0.0021891

  -6.54 %

  FUN /USDT

  0.0066452

  -0.79 %

  KONO /USDT

  0.022332

  -1.18 %

  NSURE /USDT

  0.011341

  5.16 %

  LUS /USDT

  0.00231

  -4.93 %

  ROCO /USDT

  0.1424

  1.78 %

  TT /USDT

  0.004486

  -0.62 %

  LSK /USDT

  1.0628

  1.06 %

  MLS /USDT

  0.61439

  1.58 %

  OMI /USDT

  0.0008109

  -0.01 %

  AMP /USDT

  0.003665

  -2.88 %

  BEPRO /USDT

  0.0012829

  1.21 %

  HARD /USDT

  0.1702

  -0.11 %

  BBF /USDT

  0.310

  -0.32 %

  STC /USDT

  0.012512

  1.76 %

  ODDZ /USDT

  0.02211

  1.93 %

  EDG /USDT

  0.000733

  0.41 %

  MNZ /USDT

  0.0003946

  -9.74 %

  SOMM /USDT

  0.14903

  -1.77 %

  PUNDIX /USDT

  0.45969

  -0.97 %

  TEDDY /USDT

  0.00000051074

  -9.49 %

  COVAL /USDT

  0.015705

  3.83 %

  SLND /USDT

  0.3675

  -0.35 %

  1EARTH /USDT

  0.0027524

  3.78 %

  ALPINE /USDT

  2.1578

  -3.89 %

  DFYN /USDT

  0.040286

  0.45 %

  AFC /USDT

  2.9777

  -1.89 %

  ANGLE /USDT

  0.04768

  9.30 %

  CHNG /USDT

  0.07986

  1.78 %

  OOE /USDT

  0.024369

  0.07 %

  ELU /USDT

  0.006253

  -4.28 %

  PIZA /USDT

  0.00000708

  0.14 %

  VRX /USDT

  35.832

  -0.56 %

  INDI /USDT

  0.06644

  0.86 %

  CTRC /USDT

  0.0024926

  4.72 %

  HORD /USDT

  0.03565

  -2.00 %

  SWAP /USDT

  0.35818

  -0.88 %

  TVK /USDT

  0.040061

  1.72 %

  OGV /USDT

  0.006155

  0.26 %

  WXT /USDT

  0.003494

  2.10 %

  MATTER /USDT

  0.10959

  -2.66 %

  SNT /USDT

  0.02620

  -0.38 %

  TRVL /USDT

  0.063536

  -1.30 %

  FIDA /USDT

  0.39368

  2.22 %

  XIL /USDT

  0.00386

  5.46 %

  POSI /USDT

  0.0489

  3.16 %

  FNCY /USDT

  0.075075

  -3.55 %

  CANTO /USDT

  0.23524

  -1.99 %

  RAZE /USDT

  0.005401

  -10.66 %

  GHST /USDT

  1.1362

  -3.67 %

  LIKE /USDT

  0.00512

  0.39 %

  THG /USDT

  0.0729

  2.67 %

  GEAR /USDT

  0.014307

  -0.42 %

  POLS /USDT

  0.4188

  0.07 %

  SWFTC /USDT

  0.0010524

  -4.64 %

  BENQI /USDT

  0.008658

  -0.81 %

  QSP /USDT

  0.01576

  -1.50 %

  O3 /USDT

  0.0665

  1.06 %

  DFY /USDT

  0.000672

  1.97 %

  PING /USDT

  0.00066047

  -3.44 %

  T23 /USDT

  0.000000000533

  -3.44 %

  GOF /USDT

  0.024983

  -4.99 %

  TCP /USDT

  0.001192

  -2.69 %

  MATCH /USDT

  0.0000565

  0.35 %

  LITH /USDT

  0.0008054

  -1.19 %

  ALU /USDT

  0.027728

  -2.10 %

  ANML /USDT

  0.0004176

  1.48 %

  T /USDT

  0.04027

  -0.46 %

  BZZ /USDT

  0.51942

  0.87 %

  AMKT /USDT

  90.943

  0.83 %

  NMT /USDT

  0.0051005

  9.27 %

  GEL /USDT

  0.2900

  -7.58 %

  KLAP /USDT

  0.000506

  -4.70 %

  MOOV /USDT

  0.006666

  -4.77 %

  YAM /USDT

  0.2378

  0.50 %

  SKU /USDT

  0.00890

  -0.78 %

  PNG /USDT

  0.044007

  -0.10 %

  SASHIMI /USDT

  0.008006

  14.51 %

  KAI /USDT

  0.00539

  -1.64 %

  FAR /USDT

  0.0109785

  10.97 %

  FOR /USDT

  0.02268

  -0.87 %

  GMEE /USDT

  0.01199

  -3.22 %

  GO /USDT

  0.007231

  -0.24 %

  ALCX /USDT

  20.629

  -0.09 %

  RAZOR /USDT

  0.0082336

  -14.68 %

  OOKI /USDT

  0.0038827

  -0.20 %

  HIBS /USDT

  0.0003319

  -2.43 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001060

  0.66 %

  ELA /USDT

  1.15489

  -0.30 %

  STETH /USDT

  1737.0498

  0.00 %

  VATRENI /USDT

  0.4895

  1.93 %

  CWS /USDT

  0.45806

  5.03 %

  FTI /USDT

  0.000031696

  -8.74 %

  SUPER /USDT

  0.1148

  -0.94 %

  FLM /USDT

  0.089070

  -1.81 %

  DERI /USDT

  0.03790

  -1.78 %

  ORION /USDT

  0.001605

  2.09 %

  WAS /USDT

  0.022047

  -1.63 %

  XEND /USDT

  0.031925

  -1.32 %

  ASW /USDT

  0.0000496

  -7.63 %

  FALCONS /USDT

  0.0043403

  2.12 %

  WHALE /USDT

  0.7125

  -0.57 %

  BNC /USDT

  0.22482

  -3.08 %

  YFX /USDT

  0.065703

  -0.75 %

  BAMBOO /USDT

  0.022611

  -0.11 %

  FINE /USDT

  0.006766

  5.20 %

  BIT /USDT

  0.5124

  0.23 %

  POND /USDT

  0.0093230

  -2.58 %

  LTO /USDT

  0.101941

  -1.13 %

  EPIK /USDT

  0.007759

  0.58 %

  SOLR /USDT

  0.0352

  2.92 %

  PET /USDT

  0.181319

  -0.73 %

  ZRX /USDT

  0.2237

  -1.41 %

  RING /USDT

  0.0047293

  -2.46 %

  TAMA /USDT

  0.011496

  5.79 %

  STRONG /USDT

  8.5329

  -1.41 %

  XCUR /USDT

  0.04859

  -0.83 %

  KICKS /USDT

  0.001839

  -2.12 %

  CMP /USDT

  0.09946

  -0.63 %

  SENSO /USDT

  0.1320

  4.01 %

  MONI /USDT

  0.02296

  0.26 %

  TBE /USDT

  0.00017547

  -3.14 %

  KINE /USDT

  0.07101

  -3.54 %

  PCX /USDT

  0.40659

  -1.42 %

  AUTO /USDT

  222.80

  -2.42 %

  ARGON /USDT

  0.0010247

  -1.03 %

  PSG /USDT

  5.2021

  -1.36 %

  METAL /USDT

  0.0495

  0.40 %

  SNM /USDT

  0.7440

  -0.26 %

  SUDO /USDT

  0.8804

  2.27 %

  UTK /USDT

  0.09379

  -2.42 %

  RITE /USDT

  0.0019429

  -7.78 %

  FARM /USDT

  33.946

  -0.21 %

  ONIT /USDT

  0.03911

  10.41 %

  SKEB /USDT