• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC /USDT

28090.9

3.60 %

ETH /USDT

1908.32

3.38 %

ID /USDT

0.509110

5.52 %

ARB /USDT

1.24731

3.90 %

FLOKI /USDT

0.0000338498

1.16 %

AGIX /USDT

0.31473

-0.07 %

ORDI /USDT

9.9110

22.06 %

BLUR /USDT

0.5252

1.15 %

CFX /USDT

0.327818

1.63 %

RNDR /USDT

2.6725

0.51 %

VELO /USDT

0.003317

10.34 %

SQUAD /USDT

0.004891

12.66 %

MAGIC /USDT

1.06260

12.42 %

GXE /USDT

0.099740

6.39 %

TOMI /USDT

3.75678

0.44 %

LQTY /USDT

1.2869

3.24 %

LM /USDT

0.00410

-91.67 %

BNB /USDT

315.80

2.39 %

DOGE /USDT

0.073521

1.05 %

EDU /USDT

1.41225

18.08 %

FIL /USDT

4.6869

3.54 %

LTC /USDT

90.98

1.33 %

VRA /USDT

0.0050497

10.65 %

SHIB /USDT

0.0000087969

-0.31 %

FLR /USDT

0.025909

1.44 %

XRD /USDT

0.069676

5.49 %

FTM /USDT

0.34549

3.89 %

FLUX /USDT

0.54152

11.23 %

HIGH /USDT

2.1143

-2.22 %

ASTRA /USDT

0.07700

4.54 %

PEPE /USDT

0.00000146627

-3.83 %

KEY /USDT

0.0071541

-0.64 %

GNS /USDT

5.1487

3.25 %

EOS /USDT

0.9051

1.98 %

HFT /USDT

0.46365

4.43 %

LADYS /USDT

0.00000004177

8.35 %

BONK /USDT

0.0000005042

2.23 %

AIDOGE /USDT

0.00000000030322

-2.64 %

SOL /USDT

20.889

2.36 %

GALA /USDT

0.030908

1.49 %

TENET /USDT

0.218622

29.13 %

TRX /USDT

0.07768

0.07 %

INJ /USDT

7.0869

9.15 %

SUI /USDT

1.0420

3.52 %

MASK /USDT

4.74336

13.92 %

ADA /USDT

0.38157

2.65 %

JASMY /USDT

0.0047525

1.08 %

FET /USDT

0.26486

2.64 %

AVAX /USDT

14.807

0.70 %

BISO /USDT

0.033568

34.50 %

STIK /USDT

2.86046

-0.20 %

MAJO /USDT

0.05753

-30.72 %

EVER /USDT

0.043375

0.10 %

LINA /USDT

0.0158658

20.73 %

DOT /USDT

5.4906

2.36 %

ACH /USDT

0.028804

-0.45 %

XCAD /USDT

0.80756

3.72 %

FTT /USDT

1.0280

0.97 %

ARPA /USDT

0.07815

-5.04 %

OUSD /USDT

0.99836

-0.02 %

CHO /USDT

0.20332

-0.56 %

OP /USDT

1.6539

2.20 %

MONG /USDT

0.00000005069

3.36 %

MULTI /USDT

4.7655

38.16 %

HAI /USDT

0.02002

1.41 %

MATIC /USDT

0.93718

1.10 %

SAND /USDT

0.5515

4.13 %

BDX /USDT

0.041179

0.78 %

OAX /USDT

0.240239

0.56 %

SYN /USDT

0.6349

2.61 %

SDAO /USDT

0.4578

14.10 %

XCN /USDT

0.001867

4.59 %

RDNT /USDT

0.31896

1.61 %

CSIX /USDT

0.015845

2.35 %

HOOK /USDT

1.51583

5.43 %

STORE /USDT

0.019865

-4.69 %

KAS /USDT

0.018154

3.62 %

TURBO /USDT

0.00035222

4.00 %

STX /USDT

0.63709

4.40 %

VGX /USDT

0.14606

1.21 %

HBAR /USDT

0.053053

1.49 %

DYDX /USDT

2.1170

2.39 %

OVR /USDT

0.7729

9.75 %

PLAY /USDT

0.076953

0.19 %

ZBC /USDT

0.013002

2.12 %

LINK /USDT

6.6316

1.68 %

LUNC /USDT

0.00008802

0.92 %

APT /USDT

8.4491

1.78 %

MAN /USDT

0.0216224

16.71 %

GRV /USDT

0.33657

6.02 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000021072

8.87 %

CSPR /USDT

0.052337

2.42 %

MPI /USDT

0.0056480

0.49 %

CAL /USDT

0.043406

3.83 %

OCEAN /USDT

0.35380

-0.29 %

ETC /USDT

18.478

1.04 %

POGAI /USDT

0.000028474

23.41 %

WAXL /USDT

0.46663

2.98 %

BTT /USDT

0.0000006076

2.60 %

SUN /USDT

0.0058821

0.30 %

ATOM /USDT

10.8929

3.12 %

WBT /USDT

4.785

1.96 %

NPT /USDT

0.6452

-7.23 %

DMTR /USDT

0.0484067

11.48 %

VMPX /USDT

0.0730

9.11 %

USDC /USDT

0.9986

-0.01 %

XEN /USDT

0.00000188

3.86 %

NEAR /USDT

1.6541

0.76 %

TOMO /USDT

1.6627

32.24 %

GFT /USDT

0.018452

-2.02 %

APE /USDT

3.3088

2.23 %

PIP /USDT

0.26792

0.64 %

GOMINING /USDT

0.10343

0.61 %

RFD /USDT

0.000051859

-29.92 %

ACS /USDT

0.00373517

6.21 %

VAI /USDT

0.073925

14.40 %

USDD /USDT

0.99935

-0.02 %

1INCH /USDT

0.40257

1.18 %

DEBT /USDT

8.581

-3.34 %

SHARBI /USDT

0.0000074304

12.14 %

QTUM /USDT

2.797

2.26 %

UNDEAD /USDT

0.12320

2.87 %

AURORA /USDT

0.1222

10.99 %

AOG /USDT

0.01239

1.22 %

POLYX /USDT

0.1487

1.98 %

CGPT /USDT

0.139462

0.82 %

LUNA /USDT

0.8779

2.03 %

MINA /USDT

0.58015

2.22 %

JST /USDT

0.02360

0.94 %

GRT /USDT

0.124329

4.14 %

WOJAK /USDT

0.00019230

5.17 %

WEMIX /USDT

0.8283

-0.44 %

IMX /USDT

0.77328

4.66 %

4TOKEN /USDT

0.00025099

150.99 %

LDO /USDT

2.0999

5.45 %

GMM /USDT

0.00126136

0.57 %

NUM /USDT

0.049767

10.55 %

PRX /USDT

0.4287

-2.59 %

RIF /USDT

0.128115

3.86 %

CAKE /USDT

1.7683

13.30 %

NFT /USDT

0.00000036665

0.97 %

SCT /USDT

0.13569

-2.10 %

ALGO /USDT

0.15270

1.03 %

DODO /USDT

0.133862

0.82 %

CRPT /USDT

0.06962

9.10 %

WIN /USDT

0.00007504

1.07 %

CEEK /USDT

0.07263

3.95 %

SAMO /USDT

0.0047748

-5.67 %

MANA /USDT

0.48435

1.48 %

TABOO /USDT

0.002570

5.19 %

GT /USDT

4.8734

2.30 %

CULT /USDT

0.000003287

3.82 %

GMT /USDT

0.26934

0.56 %

FDT /USDT

0.03999

-0.17 %

TLOS /USDT

0.18545

-0.60 %

KDA /USDT

0.77233

2.36 %

UNI /USDT

5.1423

1.43 %

BRISE /USDT

0.00000029358

1.22 %

FIU /USDT

0.003147

37.90 %

SIN /USDT

0.005965

2.45 %

FRM /USDT

0.03406

-0.05 %

CTI /USDT

0.026895

0.18 %

RPL /USDT

49.598

3.85 %

CRV /USDT

0.8587

0.43 %

LOOKS /USDT

0.08838

0.53 %

AICODE /USDT

12.634

-3.90 %

BUY /USDT

0.022274

0.85 %

HAHA /USDT

0.000008647

3.38 %

CVTX /USDT

0.046973

10.87 %

VOXEL /USDT

0.18303

0.21 %

AKT /USDT

0.59455

15.54 %

SPA /USDT

0.006495

0.41 %

DHX /USDT

2.3122

0.40 %

STG /USDT

0.6911

3.73 %

PHB /USDT

0.882250

4.54 %

METIS /USDT

22.053

2.50 %

CETUS /USDT

0.064457

9.44 %

DLC /USDT

0.135276

5.55 %

PEOPLE /USDT

0.017777

1.51 %

SRM /USDT

0.07477

0.89 %

ONSTON /USDT

0.00362

-5.48 %

BSV /USDT

33.196

1.22 %

SPONGE /USDT

0.0002994

3.45 %

HT /USDT

3.3463

2.21 %

CKB /USDT

0.0035320

3.38 %

CFG /USDT

0.2272

0.93 %

QRDO /USDT

0.10783

3.13 %

CEUR /USDT

1.05122

0.03 %

METAL /USDT

0.0805

-0.73 %

AZERO /USDT

1.1498

5.06 %

RACA /USDT

0.00015052

2.44 %

SHIBAI /USDT

0.00000000001293

4.27 %

KAVA /USDT

1.1522

1.72 %

EJS /USDT

0.004719

-0.40 %

ICP /USDT

4.9673

0.39 %

NSDX /USDT

0.20312

-0.32 %

BBC /USDT

0.005265

-7.95 %

METFI /USDT

2.5620

4.53 %

DC /USDT

0.0008357

2.33 %

XDC /USDT

0.031993

1.67 %

JOE /USDT

0.40160

10.18 %

ERG /USDT

1.4782

4.77 %

FYN /USDT

0.039017

-0.33 %

BONE /USDT

0.9012

-0.97 %

POOLX /USDT

2.8259

1.45 %

CHZ /USDT

0.10275

1.25 %

FEAR /USDT

0.11096

1.36 %

XLM /USDT

0.088854

0.55 %

KICKS /USDT

0.001989

-2.45 %

PROM /USDT

4.3783

1.04 %

PYR /USDT

3.6955

3.90 %

POKT /USDT

0.0338

-0.29 %

ASTR /USDT

0.051131

2.18 %

KING /USDT

0.003846

-1.96 %

ATLAS /USDT

0.0020342

2.07 %

SIDUS /USDT

0.0009979

1.08 %

TAKI /USDT

0.007136

-1.08 %

IHC /USDT

0.00004466

0.56 %

WOM /USDT

0.019645

2.21 %

BEL /USDT

0.81395

3.75 %

DOGGO /USDT

0.000000002778

2.58 %

MBOX /USDT

0.45752

6.52 %

AXL /USDT

0.00001790

-35.79 %

ELA /USDT

1.93248

6.87 %

VXT /USDT

0.027447

0.01 %

IGU /USDT

0.02923

1.98 %

ROUTE /USDT

2.8414

8.49 %

ROSE /USDT

0.053210

2.60 %

HAM /USDT

0.0000000022980

1.55 %

IRON /USDT

1.8856

16.12 %

SSV /USDT

24.1920

4.32 %

SUSHI /USDT

0.8781

3.13 %

OPTIMUS /USDT

0.16765

-0.75 %

XCH /USDT

34.836

0.81 %

MCG /USDT

0.01347

1.96 %

TRU /USDT

0.042198

0.45 %

SYLO /USDT

0.001776

-7.21 %

OG /USDT

5.8043

0.50 %

ORAI /USDT

4.3334

8.83 %

MEME /USDT

40.3509

1.68 %

CREAM /USDT

26.149

8.51 %

CQT /USDT

0.1229

0.49 %

VP /USDT

4.862

-2.58 %

BCH /USDT

115.99

1.27 %

REAP /USDT

0.00483

0.62 %

ABT /USDT

0.10444

13.30 %

EFI /USDT

0.05394

-7.17 %

CRO /USDT

0.061083

0.79 %

MXC /USDT

0.015357

0.27 %

ETHW /USDT

2.0559

0.34 %

ANC /USDT

0.00747

5.06 %

PAW /USDT

0.0000000218650

21.61 %

MOB /USDT

0.7001

1.78 %

XDB /USDT

0.0006716

-1.65 %

NVIR /USDT

0.033643

6.65 %

SWASH /USDT

0.01420

1.21 %

NALS /USDT

0.1363

7.15 %

MDT /USDT

0.04913

-2.63 %

RLTM /USDT

0.023765

0.16 %

AAVE /USDT

68.35

3.02 %

PSL /USDT

0.0002798

0.10 %

REIGN /USDT

0.002579

-6.82 %

SCLP /USDT

0.18005

5.41 %

SNX /USDT

2.4644

1.07 %

ASTO /USDT

0.031099

0.09 %

PIZABRC /USDT

0.13610

8.31 %

GPT /USDT

0.0180667

1.00 %

YFII /USDT

892.99

1.24 %

RAD /USDT

1.8977

0.44 %

WSI /USDT

0.04006

4.59 %

WSB /USDT

0.00000005462

-11.96 %

LAZIO /USDT

2.4588

3.00 %

FNZ /USDT

0.003389

-1.16 %

YGG /USDT

0.19689

2.69 %

DEVT /USDT

0.00281

0.00 %

ZIL /USDT

0.023680

1.26 %

HNT /USDT

1.4236

0.86 %

OAS /USDT

0.072800

-0.29 %

OPUL /USDT

0.114425

-0.27 %

LOVELY /USDT

0.000000085297

3.91 %

RITE /USDT

0.0021305

-9.73 %

MDX /USDT

0.06540

-1.86 %

FTRB /USDT

0.005575

-0.25 %

VINU /USDT

0.00000000990

1.53 %

WAM /USDT

0.002271

1.92 %

USTC /USDT

0.014420

0.91 %

IRIS /USDT

0.02901

-1.72 %

POT /USDT

0.009748

113.25 %

QUACK /USDT

0.0000000007502

-1.23 %

VELA /USDT

2.5845

3.49 %

BDP /USDT

0.15742

-6.95 %

ZEC /USDT

33.88

2.44 %

WOO /USDT

0.22744

2.79 %

MMPRO /USDT

0.10584

-1.89 %

STND /USDT

0.011087

2.39 %

ATOZ /USDT

0.121544

3.39 %

KMA /USDT

0.0022245

-1.26 %

UBXS /USDT

0.103409

6.51 %

UFO /USDT

0.000001172

5.30 %

LPT /USDT

5.050

4.03 %

CORE /USDT

0.8612

1.15 %

CUP /USDT

0.000249

1.21 %

NBLU /USDT

0.017093

0.13 %

GMX /USDT

56.924

3.59 %

HIFI /USDT

0.34362

1.43 %

DAG /USDT

0.03340

-2.82 %

WNXM /USDT

27.8453

5.29 %

LGX /USDT

0.003990

-0.69 %

BOSON /USDT

0.1858

3.33 %

BICO /USDT

0.29817

0.69 %

WLKN /USDT

0.025404

0.39 %

PBR /USDT

0.05108

-0.64 %

ELON /USDT

0.00000020995

0.23 %

AXS /USDT

7.134

1.62 %

NOM /USDT

0.28861

-3.02 %

DNXC /USDT

0.00622

-10.50 %

ADX /USDT

0.1647

1.85 %

BLOK /USDT

0.0020542

3.68 %

SIS /USDT

0.2230

7.36 %

WATT /USDT

0.00279

-10.57 %

HECH /USDT

0.05099

-1.06 %

TSUKA /USDT

0.042660

6.34 %

AGI /USDT

0.148438

7.31 %

XTAG /USDT

0.01808

1.06 %

GLQ /USDT

0.0060750

7.62 %

ALPHA /USDT

0.11689

4.35 %

PUSH /USDT

0.29790

-1.07 %

GAL /USDT

1.4265

4.93 %

TAMA /USDT

0.015489

0.78 %

FST /USDT

0.04609

13.63 %

VLX /USDT

0.01818

12.08 %

KISHU /USDT

0.0000000003660

1.46 %

LMWR /USDT

0.16117

1.33 %

UMEE /USDT

0.00601

3.44 %

FITFI /USDT

0.00542

-0.55 %

SXP /USDT

0.40776

1.61 %

GAME /USDT

0.03607

-0.05 %

SUIA /USDT

0.08037

-6.27 %

MTS /USDT

0.006303

-6.81 %

GST /USDT

0.014853

0.04 %

MHUNT /USDT

0.00899

0.44 %

DASH /USDT

43.60

2.15 %

PENDLE /USDT

0.41589

-1.98 %

OVO /USDT

0.074274

-3.56 %

EGAME /USDT

0.000068853

0.85 %

PORTO /USDT

2.3799

3.75 %

IMPT /USDT

0.0062560

-2.33 %

HOT /USDT

0.001630

1.49 %

RFOX /USDT

0.009558

5.24 %

STRM /USDT

0.01273

-0.93 %

PRQ /USDT

0.0975

3.72 %

FLM /USDT

0.087102

4.31 %

FREE /USDT

0.0000001432

1.20 %

IDEA /USDT

0.00444

7.24 %

SGB /USDT

0.007949

1.70 %

NBS /USDT

0.000284

8.39 %

NEER /USDT

0.14485

2.75 %

GLMR /USDT

0.28698

3.03 %

PRIMAL /USDT

0.0023759

5.95 %

TORN /USDT

4.2219

-3.26 %

KLAY /USDT

0.1910

2.08 %

SLP /USDT

0.0022418

2.14 %

WRT /USDT

0.15699

-2.18 %

MOTG /USDT

0.01815

1.00 %

PBX /USDT

0.001057

3.52 %

DAO /USDT

1.27189

0.14 %

AQDC /USDT

0.00104

-8.77 %

ZEN /USDT

8.651

2.14 %

LEASH /USDT

306.59

-2.42 %

PLSPAD /USDT

0.0065450

28.92 %

LAMB /USDT

0.0026437

19.65 %

BBF /USDT

0.339

-1.45 %

BS /USDT

0.33100

0.00 %

POLK /USDT

0.03784

1.96 %

TT /USDT

0.003644

1.30 %

WNCG /USDT

0.08045

-0.42 %

KAR /USDT

0.0812

4.10 %

SPELLFIRE /USDT

0.000822

-0.24 %

ATD /USDT

0.0759

0.00 %

1EARTH /USDT

0.0024728

42.23 %

ORTB /USDT

0.003824

5.75 %

MLK /USDT

0.33800

3.29 %

AIRTNT /USDT

0.0003507

0.37 %

OSMO /USDT

0.5898

2.00 %

ABBC /USDT

0.100959

0.21 %

CVP /USDT

0.38298

-0.50 %

SOS /USDT

0.00000006854

0.17 %

BVT /USDT

0.007595

-8.29 %

ANKR /USDT

0.02636

3.00 %

KLO /USDT

0.005430

-3.50 %

3KM /USDT

0.032370

6.40 %

BOA /USDT

0.016969

1.62 %

ZZZ /USDT

0.27349

2.25 %

BONDLY /USDT

0.005901

1.67 %

CROWN /USDT

1.2418

0.42 %

AR /USDT

6.973

2.48 %

STRAX /USDT

0.47448

1.70 %

REALM /USDT

0.00685

4.26 %

GRAIL /USDT

1612.38

4.42 %

PZP /USDT

0.08346

8.96 %

ZIX /USDT

0.00071

2.89 %

XPLA /USDT

0.38192

1.85 %

TIDAL /USDT

0.00019568

-7.39 %

LYXE /USDT

10.8085

-1.24 %

AKITA /USDT

0.00000014462

10.43 %

WILD /USDT

0.3766

5.99 %

GOAL /USDT

0.1521

-0.32 %

CELR /USDT

0.020821

2.90 %

P00LS /USDT

0.09153

1.56 %

BTG /USDT

12.7903

3.05 %

NYM /USDT

0.19682

2.83 %

NOOT /USDT

0.0006304

27.66 %

WAVES /USDT

1.798

0.33 %

CRU /USDT

0.88573

4.94 %

NOS /USDT

0.01580

0.06 %

NEO /USDT

11.29

3.67 %

MTL /USDT

1.06030

-0.45 %

XPR /USDT

0.001045

-0.38 %

D2T /USDT

0.011791

5.94 %

WZRD /USDT

0.00191

-1.54 %

ADP /USDT

0.003387

1.71 %

JAM /USDT

0.0011565

-1.32 %

KZEN /USDT

0.001939

-1.72 %

QNT /USDT

106.673

4.69 %

WOOF /USDT

0.0003740

18.84 %

TURBOS /USDT

0.0024863

3.86 %

ONG /USDT

0.2501

1.05 %

AIOZ /USDT

0.018393

0.02 %

STOS /USDT

0.48467

-0.93 %

AART /USDT

0.000865

-1.36 %

MYRIA /USDT

0.002374

-4.42 %

PNG /USDT

0.031251

6.85 %

EGLD /USDT

36.707

1.14 %

DREP /USDT

0.3567

1.19 %

ACE /USDT

0.00413

7.27 %

UFI /USDT

0.02187

-6.89 %

CPOOL /USDT

0.02822

2.17 %

RUNE /USDT

1.1687

2.24 %

BANKBRC /USDT

0.0079

-2.46 %

MOVR /USDT

6.5513

1.81 %

RARI /USDT

1.3575

14.26 %

DBC /USDT

0.0040206

11.76 %

NUX /USDT

0.008300

1.24 %

GOV /USDT

0.004689

2.98 %

RVC /USDT

0.000027520

-7.52 %

KARATE /USDT

0.00126438

-0.20 %

ALEX /USDT

0.107204

0.91 %

MTRG /USDT

2.2800

-0.73 %

ALU /USDT

0.034754

3.06 %

WAS /USDT

0.013303

8.54 %

DILI /USDT

0.000025976

-24.52 %

DHB /USDT

0.0016546

23.15 %

PERC /USDT

0.1569

2.95 %

THN /USDT

0.037556

-1.20 %

LOCG /USDT

0.01289

9.42 %

VEMP /USDT

0.00977

2.95 %

SOULS /USDT

0.0051665

-15.33 %

VET /USDT

0.02042

0.19 %

SKL /USDT

0.033020

2.54 %

TRADE /USDT

0.17732

4.37 %

HELLO /USDT

0.053524

1.14 %

XDEFI /USDT

0.1089

4.81 %

ISP /USDT

0.0007013

-0.25 %

BYN /USDT

0.005429

-3.63 %

PRMX /USDT

0.0000345

-3.89 %

MLT /USDT

0.13575

2.09 %

ACM /USDT

2.3470

2.95 %

AM /USDT

0.95527

-2.55 %

BAT /USDT

0.2248

1.95 %

FOUR /USDT

0.000003534

-5.96 %

TWT /USDT

1.0985

-0.34 %

WALV /USDT

0.034283

-0.42 %

POLIS /USDT

0.1581

0.06 %

AGILITY /USDT

0.02259

-13.24 %

BERRY /USDT

0.0006515

-1.52 %

RBC /USDT

0.011891

12.86 %

CHAMP /USDT

0.020501

4.99 %

ING /USDT

0.0008619

2.91 %

XTZ /USDT

0.9284

2.98 %

THETA /USDT

0.8729

1.85 %

TKO /USDT

0.31116

-1.67 %

CERE /USDT

0.0042698

-3.77 %

HTR /USDT

0.05616

1.77 %

SPUME /USDT

0.0111055

-0.87 %

CARE /USDT

0.000021

-4.54 %

OMG /USDT

0.7992

4.48 %

PIAS /USDT

0.00021

0.00 %

HMT /USDT

0.0463

2.88 %

PEPEBRC /USDT

0.1023

10.23 %

KUBE /USDT

0.007178

2.17 %

ENJ /USDT

0.34124

0.97 %

SAITO /USDT

0.010413

-2.75 %

MC /USDT

0.23129

4.01 %

WING /USDT

5.5496

-0.38 %

XNL /USDT

0.01196

2.13 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000001146

-2.38 %

DERC /USDT

0.15125

1.54 %

EWT /USDT

2.4070

3.34 %

DIO /USDT

0.00686

3.15 %

ECOX /USDT

0.40736

3.33 %

GARI /USDT

0.04972

1.18 %

ONE /USDT

0.015783

1.47 %

BZZ /USDT

0.37927

-1.26 %

WIT /USDT

0.010055

3.99 %

PERL /USDT

0.019889

0.22 %

MEAN /USDT

0.02426

0.16 %

REDTOKEN /USDT

0.000048

-4.00 %

DF /USDT

0.0489

1.24 %

KUB /USDT

1.5564

-0.11 %

STI /USDT

0.000952

-6.02 %

POOH /USDT

0.000000013883

1.05 %

CLIPS /USDT

0.000002367

1.41 %

ZAM /USDT

0.003836

-4.60 %

NKN /USDT

0.116864

0.92 %

CHESS /USDT

0.1838

0.54 %

GAFI /USDT

7.212

0.52 %

HEART /USDT

0.022547

4.92 %

XWG /USDT

0.0014653

2.64 %

RAY /USDT

0.20051

1.39 %

ARTEM /USDT

0.001263

-0.86 %

LIKE /USDT

0.00313

-1.26 %

ONT /USDT

0.2381

1.62 %

CHNG /USDT

0.11751

-1.37 %

EQ /USDT

0.0005072

50.86 %

STARL /USDT

0.000001228

1.73 %

TRAC /USDT

0.06977

10.51 %

REEF /USDT

0.0022535

1.68 %

PLCU /USDT

153.65

-2.58 %

ACA /USDT

0.04671

4.07 %

GOB /USDT

0.000837

-8.92 %

FUN /USDT

0.0051781

0.96 %

BIT /USDT

0.5134

-0.44 %

POLC /USDT

0.016005

1.04 %

PHA /USDT

0.1269

3.25 %

AGLD /USDT

0.4425

5.28 %

IAG /USDT

0.008999

0.43 %

CLV /USDT

0.04801

1.91 %

MBX /USDT

1.0327

-3.04 %

KLV /USDT

0.00427

0.70 %

NOIA /USDT

0.044701

5.73 %

GFI /USDT

0.4040

-1.14 %

REN /USDT

0.07607

0.82 %

LOOP /USDT

0.08453

11.98 %

DUSK /USDT

0.1491

0.87 %

NIM /USDT

0.0015369

1.88 %

CIRUS /USDT

0.031513

4.79 %

UTK /USDT

0.09255

1.48 %

IBFK /USDT

1.4576

8.80 %

ORN /USDT

0.9281

4.36 %

IOTA /USDT

0.2041

-0.82 %

TEM /USDT

0.00018

-5.26 %

LABS /USDT

0.00080707

-2.40 %

REI /USDT

0.02408

-0.74 %

DUST /USDT

2.0362

1.14 %

ADS /USDT

0.0933

-3.61 %

LAT /USDT

0.00940

3.41 %

EMPIRE /USDT

0.0008557

-0.45 %

CTSI /USDT

0.1763

1.49 %

DINO /USDT

0.041021

5.11 %

CMP /USDT

0.03355

-1.14 %

C98 /USDT

0.19835

2.28 %

HAO /USDT

0.002957

-3.68 %

LRC /USDT

0.29513

1.53 %

AUDIO /USDT

0.24714

0.60 %

SUDO /USDT

0.7208

6.43 %

DKS /USDT

0.000708

0.28 %

FORT /USDT

0.19351

1.11 %

METO /USDT

0.001055

2.03 %

MDAO /USDT

0.25213

0.00 %

SENATE /USDT

0.029216

5.95 %

EPK /USDT

0.011326

5.66 %

SOLO /USDT

0.13136

-2.18 %

MNW /USDT

1.4975

1.46 %

SFM /USDT

0.0002440

0.00 %

SONAR /USDT

0.00655

-15.48 %

RJV /USDT

0.033866

-13.27 %

WSIENNA /USDT

0.31737

7.52 %

TON /USDT

1.9133

-0.95 %

OOE /USDT

0.016358

0.73 %

KT /USDT

0.001839

1.26 %

MCRT /USDT

0.002913

-1.72 %

BAKE /USDT

0.15329

2.93 %

SANTOS /USDT

4.0670

1.38 %

XOR /USDT

1.155

-1.02 %

SUKU /USDT

0.06117

1.24 %

CHR /USDT

0.14883

1.67 %

SN /USDT

0.355400

15.12 %

ERN /USDT

1.94818

3.73 %

API3 /USDT

1.24967

2.51 %

CHEQ /USDT

0.055657

1.68 %

REKT /USDT

0.000000002313

-0.60 %

DFI /USDT

0.36420

3.61 %

SUIP /USDT

0.189133

-3.47 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000020553

15.33 %

FAR /USDT

0.0058939

0.38 %

CANTO /USDT

0.16634

6.75 %

BSVBRC /USDT

0.0214

31.28 %

ZCX /USDT

0.06774

-1.09 %

WOOP /USDT

0.008994

-0.06 %

PIG /USDT

0.000000015269

-2.11 %

HARD /USDT

0.1584

3.39 %

DRAC /USDT

0.004099

-1.44 %

ML /USDT

0.08503

-0.44 %

SOUL /USDT

0.12011

-0.60 %

VEGA /USDT

1.5910

0.77 %

BBANK /USDT

0.002182

-0.04 %

WWY /USDT

0.005536

1.57 %

BIFIF /USDT

0.00613

-3.00 %

FRA /USDT

0.0025368

-7.41 %

ARBI /USDT

0.001307357

4.59 %

VOLT /USDT

0.0000006021

-0.62 %

XCV /USDT

0.003895

-0.33 %

FIRE /USDT

0.0026505

1.11 %

TIMECHRONO /USDT

23.237

-1.11 %

KCAL /USDT

0.23230

-6.66 %

SFUND /USDT

1.0298

3.10 %

OMI /USDT

0.0006225

-0.51 %

FROG /USDT

0.04004

-11.80 %

ALI /USDT

0.022116

3.99 %

FIS /USDT

0.35113

0.85 %

BCD /USDT

0.12113

-6.31 %

SWAP /USDT

0.22539

0.36 %

PINE /USDT

0.04022

-2.37 %

CITY /USDT

5.3016

1.26 %

SLK /USDT

0.001432

15.95 %

PET /USDT

0.160828

6.72 %

MNZ /USDT

0.0004446

8.01 %

ASR /USDT

3.0844

1.97 %

KOK /USDT

0.0243

-7.95 %

FLY /USDT

0.0009367

2.12 %

LIME /USDT

0.007323

8.92 %

OGN /USDT

0.0961

4.11 %

FCON /USDT

0.0000704

6.50 %

WOZX /USDT

0.022766

2.62 %

DOMI /USDT

0.00456

-3.59 %

NMT /USDT

0.0032434

-2.22 %

ARV /USDT

0.00004085

1.06 %

PSG /USDT

4.2087

1.11 %

DOME /USDT

0.001178

-0.25 %

LOOT /USDT

0.1033

-0.48 %

CELL /USDT

0.2230

4.10 %

FORTH /USDT

2.8851

1.78 %

RLC /USDT

1.5863

0.06 %

OLE /USDT

0.015900

3.25 %

BTM /USDT

0.020807

-0.22 %

NMR /USDT

15.2196

-0.34 %

WRX /USDT

0.1213

-1.38 %

RVN /USDT

0.02193

3.58 %

NBT /USDT

0.0028005

-2.19 %

DIONE /USDT

0.00256294

2.29 %

COMBO /USDT

0.053521

-1.15 %

BEAR /USDT

0.0000000178

1.13 %

OKB /USDT

47.293

-0.19 %

XYO /USDT

0.004115

2.46 %

SNK /USDT

0.01392

-6.13 %

BOBA /USDT

0.17015

-0.28 %

ICX /USDT

0.2495

2.37 %

SWFTC /USDT

0.0011830

-1.19 %

XAVA /USDT

0.2614

0.69 %

BNC /USDT

0.21237

2.91 %

LIT /USDT

0.89208

0.71 %

CAPS /USDT

0.018550

-0.47 %

KIF /USDT

19.3991

21.41 %

FALCONS /USDT

0.0024098

-4.50 %

UOS /USDT

0.1949

1.08 %

VR /USDT

0.00962

-2.03 %

KNC /USDT

0.6327

2.04 %

ARRR /USDT

0.23395

-10.31 %

JFI /USDT

41.552

4.10 %

XVS /USDT

5.0584

3.10 %

POLYDOGE /USDT

0.000000006148

2.46 %

AMPL /USDT

1.1433

2.14 %

SERO /USDT

0.01264

0.47 %

COTI /USDT

0.06978

2.81 %

ODDZ /USDT

0.01394

4.18 %

ZLW /USDT

0.013596

2.08 %

GMEE /USDT

0.01087

6.77 %

DEGO /USDT

1.8483

-0.31 %

PWAR /USDT

0.004328

0.41 %

REQ /USDT

0.08543

1.04 %

DENT /USDT

0.00088691

2.02 %

BSCPAD /USDT

0.1305

6.35 %

BLZ /USDT

0.064874

0.91 %

MONS /USDT

0.011842

0.52 %

ESG /USDT

0.52449

-0.97 %

NWC /USDT

0.088599

3.90 %

FDC /USDT

0.00000017644

11.76 %

LOKA /USDT

0.36825

2.19 %

DESO /USDT

10.3201

2.15 %

CELT /USDT

0.000082

6.49 %

REVU /USDT

0.02196

3.24 %

MKR /USDT

650.78

2.36 %

UFT /USDT

0.3299

0.51 %

CELO /USDT

0.53353

-0.47 %

BSW /USDT

0.12374

0.94 %

CWEB /USDT

0.028697

1.76 %

FOR /USDT

0.02090

-0.38 %

TFUEL /USDT

0.04211

2.03 %

LITH /USDT

0.0005283

-1.60 %

FEG /USDT

0.0003282

6.38 %

RLY /USDT

0.008819

4.07 %

TARI /USDT

1.404

0.50 %

PAF /USDT

0.0003179

-0.87 %

KSM /USDT

26.115

1.03 %

WNZ /USDT

0.000971

-7.69 %

DCR /USDT

16.850

2.35 %

PKF /USDT

0.1803

3.32 %

BAND /USDT

1.4669

0.88 %

DG /USDT

0.024290

0.94 %

NRFB /USDT

0.00171

3.63 %

CARAT /USDT

0.009039

-1.23 %

VSP /USDT

0.28279

0.89 %

APED /USDT

0.8214

-2.23 %

XET /USDT

0.0004014

3.80 %

AZY /USDT

0.009745

-0.83 %

ZODI /USDT

0.00114

12.87 %

FBX /USDT

0.0030678

-0.37 %

ILV /USDT

49.24

2.56 %

FRONT /USDT

0.17981

1.39 %

KON /USDT

0.06375

-0.06 %

ALPINE /USDT

2.4419

0.77 %

METALDR /USDT

0.0006504

0.66 %

MPLX /USDT

0.04090

0.46 %

REVV /USDT

0.010024

8.55 %

SPO /USDT

0.00070319

-4.51 %

NFTB /USDT

0.010285

-3.23 %

MGG /USDT

0.00238

2.58 %

ATM /USDT

2.7629

1.12 %

LSS /USDT

0.13497

0.72 %

SLIM /USDT

0.0383

2.40 %

SC /USDT

0.003287

1.29 %

HID /USDT

0.01541

8.98 %

PROS /USDT

0.4142

1.04 %

WAXP /USDT

0.055468

1.92 %

AAG /USDT

0.00486

3.62 %

TVK /USDT

0.034657

0.03 %

SWRV /USDT

0.034611

1.18 %

BTS /USDT

0.007873

1.94 %

SYS /USDT

0.12470

1.13 %

ETHF /USDT

0.1312

3.22 %

SCRT /USDT

0.4620

4.17 %

PDEX /USDT

1.3127

-1.76 %

OLV /USDT

0.00520

-9.09 %

DYP /USDT

0.08520

8.45 %

LPOOL /USDT

0.24205

-8.10 %

SHX /USDT

0.00044655

-6.79 %

SNM /USDT

0.4020

0.65 %

PIT /USDT

0.0000000003930

1.34 %

COMP /USDT

36.350

3.48 %

QTC /USDT

0.3706

4.89 %

XEM /USDT

0.033008

3.57 %

CWS /USDT

0.29528

0.95 %

ALCX /USDT

17.441

2.15 %

DPR /USDT

0.00678

1.04 %

DAR /USDT

0.13797

1.31 %

HAPI /USDT

8.8666

-0.92 %

INSUR /USDT

0.08190

-4.98 %

FIO /USDT

0.02696

1.35 %

RIDE /USDT

0.0232

0.00 %

XCUR /USDT

0.02004

2.82 %

ORC /USDT

0.0773

2.11 %

CWAR /USDT

0.009791

-0.90 %

COS /USDT

0.005796

0.99 %

URUS /USDT

16.644

5.42 %

RBN /USDT

0.1605

1.07 %

COVER /USDT

15.8825

-10.87 %

CEL /USDT

0.22467

1.68 %

DOCK /USDT

0.01738

2.41 %

DX /USDT

0.00015200

2.10 %

WSG /USDT

0.0000000014095

4.68 %

KIN /USDT

0.00000734

1.94 %

IOEN /USDT

0.0031193

-2.52 %

O3 /USDT

0.0502

-2.14 %

EMON /USDT

0.00366

-0.27 %

BTL /USDT

0.000503

8.87 %

PPAD /USDT

0.0019930

2.11 %

MATTER /USDT

0.04630

1.55 %

BEPRO /USDT

0.0008541

4.64 %

LGCY /USDT

0.00015790

5.95 %

GALFAN /USDT

3.8613

-1.28 %

SWP /USDT

0.000997

5.27 %

IOST /USDT

0.009486

1.19 %

AKRO /USDT

0.0039299

-1.69 %

IOI /USDT

0.0796

10.55 %

NEXO /USDT

0.6741

1.35 %

ANT /USDT

3.5501

1.38 %

ARES /USDT

0.0009402

-0.63 %

PVU /USDT

0.013717

2.74 %

NGL /USDT

0.1586

1.53 %

KONO /USDT

0.023855

2.30 %

HPB /USDT

0.00721

7.29 %

DSLA /USDT

0.00185213

6.58 %

KP3R /USDT

66.42

3.18 %

KNIGHT /USDT

0.008524

-0.12 %

MOJO /USDT

0.002468

-7.77 %

PCX /USDT

0.36424

-1.62 %

AMKT /USDT

93.604

3.28 %

ENS /USDT

10.707

2.46 %

AST /USDT

0.130292

1.47 %

SD /USDT

1.0283

5.75 %

ALICE /USDT

1.3305

0.49 %

EPIK /USDT

0.005643

0.40 %

STRONG /USDT

6.8318

-2.28 %

YFDAI /USDT

111.372

0.13 %

NEST /USDT

0.013991

4.25 %

SAITAMA /USDT

0.000897

-1.42 %

SFTY /USDT

0.03286

0.67 %

KINE /USDT

0.09032

4.96 %

SUPER /USDT

0.1356

2.72 %

AUCTION /USDT

4.8647

0.44 %

WBTC /USDT

28100.51

3.47 %

MPL /USDT

6.648

-2.49 %

REELT /USDT

0.010997

2.34 %

TDROP /USDT

0.001995

1.68 %

MLS /USDT

0.42218

6.13 %

STBU /USDT

0.032540

-1.29 %

XMON /USDT

2075.48

-2.42 %

ATEAM /USDT

0.836

1.45 %

WIKEN /USDT

0.0061677

1.41 %

TRB /USDT

12.1202

-0.03 %

HIBS /USDT

0.0001316

-0.30 %