• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27240.9

  -2.16 %

  ETH /USDT

  1725.30

  -2.14 %

  ARB /USDT

  1.20351

  -8.15 %

  ID /USDT

  0.465316

  -12.92 %

  OAX /USDT

  0.393880

  -7.82 %

  CFX /USDT

  0.311213

  -6.46 %

  LQTY /USDT

  2.0386

  -5.45 %

  KEY /USDT

  0.0097927

  14.44 %

  LTC /USDT

  90.12

  -1.22 %

  AGIX /USDT

  0.43355

  -10.08 %

  MAGIC /USDT

  1.37212

  -7.33 %

  BLUR /USDT

  0.5124

  -2.89 %

  VGX /USDT

  0.35162

  7.73 %

  RDNT /USDT

  0.34010

  6.77 %

  FIL /USDT

  5.3464

  -3.75 %

  USDC /USDT

  0.9987

  -0.02 %

  FTM /USDT

  0.43153

  -6.79 %

  TEM /USDT

  0.09805

  -13.99 %

  TOMI /USDT

  2.98000

  -9.41 %

  FLR /USDT

  0.034598

  6.54 %

  DOGE /USDT

  0.072896

  -2.59 %

  GNS /USDT

  6.8879

  -7.63 %

  GMM /USDT

  0.00148585

  18.13 %

  BNB /USDT

  319.44

  -0.65 %

  STX /USDT

  0.92281

  -9.48 %

  FLOKI /USDT

  0.0000350187

  -1.85 %

  SHIB /USDT

  0.0000104151

  -1.24 %

  TRX /USDT

  0.06283

  -1.31 %

  SQUAD /USDT

  0.026729

  -9.16 %

  ASTRA /USDT

  0.30297

  -7.02 %

  EOS /USDT

  1.0978

  -7.30 %

  DOT /USDT

  5.8635

  -3.36 %

  DZOO /USDT

  0.0402662

  24.90 %

  ACS /USDT

  0.00919276

  0.18 %

  DODO /USDT

  0.166336

  -4.51 %

  SOL /USDT

  20.168

  -2.46 %

  LINK /USDT

  7.0022

  -3.95 %

  ZBC /USDT

  0.014954

  -5.42 %

  GALA /USDT

  0.038176

  -4.49 %

  MCG /USDT

  0.08097

  -32.62 %

  ADA /USDT

  0.34956

  -3.89 %

  MDT /USDT

  0.06183

  -4.56 %

  XCN /USDT

  0.004272

  -5.44 %

  VRA /USDT

  0.0061136

  -4.29 %

  DYDX /USDT

  2.2605

  -7.14 %

  APE /USDT

  4.0051

  0.25 %

  HAI /USDT

  0.03874

  12.12 %

  SDAO /USDT

  0.6289

  -5.78 %

  HOOK /USDT

  1.81857

  -3.12 %

  SYN /USDT

  0.8268

  -6.10 %

  HFT /USDT

  0.60782

  -3.04 %

  VOLT /USDT

  0.0000013850

  -5.38 %

  MINA /USDT

  0.78906

  -5.24 %

  OP /USDT

  2.1532

  -4.14 %

  MASK /USDT

  5.34402

  -8.38 %

  JASMY /USDT

  0.0045344

  -3.17 %

  ACH /USDT

  0.032053

  -0.91 %

  RNDR /USDT

  1.1398

  -7.08 %

  APT /USDT

  11.4688

  -6.19 %

  GRV /USDT

  0.67870

  -0.20 %

  GPT /USDT

  0.0766691

  7.85 %

  XEN /USDT

  0.00000112

  10.89 %

  CSIX /USDT

  0.045147

  -3.91 %

  PAW /USDT

  0.0000000427816

  38.68 %

  BRISE /USDT

  0.00000049667

  6.77 %

  SPA /USDT

  0.005939

  -4.13 %

  LUNA /USDT

  1.2741

  -1.58 %

  FTT /USDT

  1.2637

  0.46 %

  HIGH /USDT

  2.0619

  -2.11 %

  HNT /USDT

  1.3922

  7.38 %

  SRM /USDT

  0.20782

  3.10 %

  AVAX /USDT

  16.477

  -3.19 %

  LUNC /USDT

  0.00012111

  -0.93 %

  AGLA /USDT

  0.13619

  -0.44 %

  GFT /USDT

  0.045764

  -1.63 %

  ATOM /USDT

  10.9957

  -2.06 %

  CKB /USDT

  0.0053161

  -2.22 %

  FLUX /USDT

  0.58890

  -2.44 %

  WEMIX /USDT

  1.3639

  -2.34 %

  1INCH /USDT

  0.49491

  -2.50 %

  DF /USDT

  0.0816

  6.80 %

  ETC /USDT

  19.637

  -2.87 %

  CARE /USDT

  0.005194

  -6.04 %

  BONE /USDT

  1.1038

  -7.63 %

  SUSHI /USDT

  1.0043

  -3.30 %

  EUL /USDT

  4.1053

  45.53 %

  FITFI /USDT

  0.01419

  5.73 %

  UNI /USDT

  5.6881

  -4.04 %

  EVER /USDT

  0.087043

  0.21 %

  VOXEL /USDT

  0.24159

  -0.51 %

  NFT /USDT

  0.00000038997

  -0.38 %

  BTT /USDT

  0.0000006071

  0.00 %

  SUN /USDT

  0.0063889

  -1.58 %

  HIFI /USDT

  0.40778

  -0.81 %

  ASTR /USDT

  0.059923

  -3.39 %

  VELO /USDT

  0.007367

  -0.91 %

  LDO /USDT

  2.0219

  -5.33 %

  CRV /USDT

  0.9072

  -0.32 %

  NEAR /USDT

  1.8995

  -4.09 %

  MOTG /USDT

  0.43200

  0.11 %

  HBAR /USDT

  0.059404

  -1.71 %

  IMX /USDT

  1.03859

  -6.77 %

  OUSD /USDT

  0.99950

  0.05 %

  VAI /USDT

  0.090579

  -6.58 %

  MPI /USDT

  0.0041251

  -11.06 %

  MAN /USDT

  0.0395865

  6.41 %

  BDX /USDT

  0.062952

  13.75 %

  TRU /USDT

  0.086885

  2.23 %

  GRT /USDT

  0.136579

  -4.94 %

  FET /USDT

  0.35822

  -2.75 %

  WBT /USDT

  5.075

  2.71 %

  DHX /USDT

  3.7921

  0.19 %

  USDD /USDT

  0.99066

  -0.12 %

  XDB /USDT

  0.0012554

  -11.39 %

  XRD /USDT

  0.041513

  -0.17 %

  OCEAN /USDT

  0.34098

  -3.39 %

  ALI /USDT

  0.038033

  -11.68 %

  KDA /USDT

  0.93004

  -5.11 %

  GMT /USDT

  0.37338

  -3.31 %

  CVP /USDT

  0.44464

  0.24 %

  CSPR /USDT

  0.034430

  -1.67 %

  STORE /USDT

  0.034132

  1.52 %

  CHO /USDT

  0.60040

  -7.89 %

  SCLP /USDT

  0.23455

  13.68 %

  SSV /USDT

  33.5925

  -2.71 %

  OAS /USDT

  0.072826

  -7.08 %

  POKT /USDT

  0.0492

  -1.60 %

  QRDO /USDT

  0.10209

  -2.58 %

  MATIC /USDT

  1.06977

  -1.84 %

  SKL /USDT

  0.039921

  -0.96 %

  RIF /USDT

  0.126270

  -6.28 %

  PYR /USDT

  3.4633

  -3.35 %

  HAM /USDT

  0.0000000035291

  -2.84 %

  IGU /USDT

  0.07191

  -1.35 %

  RACA /USDT

  0.00019026

  0.00 %

  GT /USDT

  5.0984

  -2.12 %

  AOG /USDT

  0.01678

  -1.58 %

  SIDUS /USDT

  0.0017928

  -1.58 %

  METIS /USDT

  26.130

  -4.30 %

  SAND /USDT

  0.6172

  -2.37 %

  DASH /USDT

  57.98

  -4.82 %

  MDAO /USDT

  0.30818

  7.29 %

  HT /USDT

  3.6370

  -1.37 %

  UNDEAD /USDT

  0.20686

  -0.69 %

  INJ /USDT

  3.8528

  -8.22 %

  MANA /USDT

  0.57462

  -2.06 %

  CHZ /USDT

  0.11732

  -1.37 %

  ALGO /USDT

  0.20461

  -2.64 %

  XLM /USDT

  0.090907

  2.49 %

  QTUM /USDT

  3.059

  -4.64 %

  CORE /USDT

  1.9292

  -3.22 %

  FEAR /USDT

  0.16096

  3.57 %

  MMPRO /USDT

  0.25339

  2.57 %

  NVIR /USDT

  0.052838

  -2.30 %

  ICP /USDT

  4.8418

  -2.67 %

  DUSK /USDT

  0.1892

  -7.43 %

  PSL /USDT

  0.000454

  4.60 %

  AQDC /USDT

  0.00756

  16.66 %

  GRAIL /USDT

  2969.88

  5.59 %

  XDC /USDT

  0.039621

  3.99 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052801

  0.14 %

  BCH /USDT

  123.49

  -1.13 %

  SOS /USDT

  0.00000019650

  0.33 %

  WIN /USDT

  0.00008310

  -1.65 %

  CEEK /USDT

  0.08920

  -0.01 %

  MELI /USDT

  0.005426

  34.90 %

  D2T /USDT

  0.024796

  0.44 %

  POLYX /USDT

  0.1614

  -1.22 %

  DMTR /USDT

  0.0333985

  -0.37 %

  BONK /USDT

  0.0000005420

  -7.22 %

  LOOKS /USDT

  0.13970

  -5.56 %

  YFII /USDT

  1094.03

  -1.06 %

  SERO /USDT

  0.03636

  -2.41 %

  XCH /USDT

  37.728

  -0.86 %

  AZERO /USDT

  1.4509

  0.91 %

  PROM /USDT

  4.7934

  -2.86 %

  SIN /USDT

  0.005685

  0.42 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019812

  0.24 %

  CTI /USDT

  0.026135

  -0.70 %

  JST /USDT

  0.02546

  -1.31 %

  OMG /USDT

  1.8515

  -7.79 %

  ANC /USDT

  0.01994

  2.30 %

  SMART /USDT

  1.6686

  6.32 %

  BSV /USDT

  36.127

  -0.55 %

  IRIS /USDT

  0.03699

  2.60 %

  HOT /USDT

  0.001743

  -3.05 %

  RJV /USDT

  0.090230

  9.27 %

  USTC /USDT

  0.020378

  -0.04 %

  YGG /USDT

  0.24701

  -2.18 %

  ATM /USDT

  2.8055

  -12.44 %

  ATLAS /USDT

  0.0033029

  0.39 %

  CELR /USDT

  0.028071

  8.12 %

  AURORA /USDT

  0.1822

  -2.82 %

  ING /USDT

  0.0010059

  -15.85 %

  SNX /USDT

  2.4038

  -5.01 %

  ORO /USDT

  0.003917

  -6.78 %

  KAS /USDT

  0.016810

  0.11 %

  KING /USDT

  0.013159

  0.10 %

  FRM /USDT

  0.04859

  -7.64 %

  KON /USDT

  0.08473

  0.78 %

  DBC /USDT

  0.0048732

  -4.33 %

  MDX /USDT

  0.07171

  1.81 %

  STIK /USDT

  1.05688

  -0.04 %

  LRC /USDT

  0.34553

  0.63 %

  PEOPLE /USDT

  0.021312

  -3.50 %

  GOAL /USDT

  0.2006

  -2.09 %

  ZEC /USDT

  34.90

  -2.94 %

  BS /USDT

  0.42957

  -2.32 %

  BBC /USDT

  0.015202

  0.62 %

  RLC /USDT

  1.8154

  -15.44 %

  EJS /USDT

  0.005336

  11.98 %

  RPL /USDT

  38.281

  -0.48 %

  TLOS /USDT

  0.15645

  0.32 %

  COREUM /USDT

  0.36485

  3.19 %

  AIOZ /USDT

  0.032659

  18.68 %

  SLP /USDT

  0.0025953

  -3.64 %

  DEBT /USDT

  15.989

  0.59 %

  ETHW /USDT

  3.3571

  -1.47 %

  CQT /USDT

  0.1476

  -1.13 %

  XCAD /USDT

  1.91121

  -0.70 %

  GMX /USDT

  68.426

  -3.62 %

  BNX /USDT

  0.5695

  -6.02 %

  VP /USDT

  6.971

  1.04 %

  OVO /USDT

  0.188005

  -0.10 %

  OVR /USDT

  0.3008

  -1.21 %

  WSI /USDT

  0.04956

  0.02 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000867

  -3.02 %

  OPTIMUS /USDT

  0.37093

  -1.41 %

  SGB /USDT

  0.007317

  -1.01 %

  GST /USDT

  0.020230

  -2.31 %

  ZEN /USDT

  9.951

  -3.94 %

  FNZ /USDT

  0.004835

  -2.36 %

  CRO /USDT

  0.067969

  -0.56 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004074

  1.14 %

  ALICE /USDT

  1.4498

  -5.21 %

  FDT /USDT

  0.05095

  1.15 %

  WAVES /USDT

  2.102

  -1.86 %

  KAR /USDT

  0.1440

  -6.97 %

  REELT /USDT

  0.025500

  8.10 %

  AXS /USDT

  8.178

  -0.57 %

  OPUL /USDT

  0.153061

  -1.34 %

  FTRB /USDT

  0.005920

  -0.65 %

  THETA /USDT

  0.9920

  -2.24 %

  ROSE /USDT

  0.055259

  -3.47 %

  QKC /USDT

  0.011097

  3.96 %

  VINU /USDT

  0.00000001274

  4.42 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.832

  1.41 %

  PIAS /USDT

  0.01447

  -8.06 %

  XPLA /USDT

  0.59139

  9.19 %

  EGLD /USDT

  41.611

  -1.59 %

  POP /USDT

  0.000002166

  29.00 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010671

  1.48 %

  JOE /USDT

  0.37531

  -6.19 %

  ZKS /USDT

  0.065927

  -8.76 %

  NBLU /USDT

  0.016743

  7.03 %

  DIO /USDT

  0.00555

  -1.24 %

  CVTX /USDT

  0.162344

  9.38 %

  ONSTON /USDT

  0.00904

  4.38 %

  FIO /USDT

  0.03217

  -1.71 %

  FIS /USDT

  0.49982

  0.74 %

  REALM /USDT

  0.01498

  0.13 %

  DSLA /USDT

  0.00158457

  14.45 %

  NEER /USDT

  0.18142

  1.06 %

  SWASH /USDT

  0.01638

  -7.97 %

  QLC /USDT

  0.0987842

  20.83 %

  CHESS /USDT

  0.2551

  -4.74 %

  RBC /USDT

  0.018771

  0.44 %

  CRPT /USDT

  0.09240

  -1.74 %

  AAVE /USDT

  70.67

  -4.17 %

  DC /USDT

  0.0010477

  -3.16 %

  IAG /USDT

  0.008523

  -3.59 %

  BEL /USDT

  0.57971

  -4.45 %

  SEELE /USDT

  0.003389

  -5.51 %

  OSMO /USDT

  0.7820

  -1.51 %

  REN /USDT

  0.09645

  -4.93 %

  NOM /USDT

  1.02900

  -1.01 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  0.23 %

  STG /USDT

  0.6323

  -5.20 %

  PRQ /USDT

  0.1049

  -4.37 %

  PERL /USDT

  0.037561

  -0.07 %

  BLZ /USDT

  0.079426

  -4.16 %

  VXT /USDT

  0.018903

  1.39 %

  BLOK /USDT

  0.0024548

  -6.29 %

  FEG /USDT

  0.0006728

  5.57 %

  DEVT /USDT

  0.00506

  79.43 %

  RFOX /USDT

  0.014061

  -1.27 %

  COCOS /USDT

  1.4323

  -1.64 %

  PBR /USDT

  0.11435

  3.95 %

  AR /USDT

  7.926

  -3.09 %

  FIU /USDT

  0.003162

  -0.40 %

  GLMR /USDT

  0.36737

  -3.49 %

  GAL /USDT

  1.6671

  -3.69 %

  ROSN /USDT

  0.06682

  -20.07 %

  BDP /USDT

  0.20505

  -5.55 %

  GITCOIN /USDT

  2.3228

  5.23 %

  DARK /USDT

  0.030773

  -0.86 %

  EQ /USDT

  0.0013822

  -6.47 %

  WOM /USDT

  0.025111

  -1.25 %

  WIT /USDT

  0.003237

  2.01 %

  TWT /USDT

  1.1639

  -0.54 %

  PORTO /USDT

  2.2666

  -3.67 %

  COMBO /USDT

  0.064378

  3.54 %

  ESG /USDT

  0.72981

  -0.40 %

  ONE /USDT

  0.019993

  -2.63 %

  MOB /USDT

  1.4084

  -1.96 %

  ML /USDT

  0.16002

  0.67 %

  FRIN /USDT

  0.006594

  29.90 %

  DKS /USDT

  0.002237

  -15.80 %

  EGAME /USDT

  0.000112114

  -1.61 %

  XTAG /USDT

  0.03088

  -2.12 %

  BAND /USDT

  1.7298

  1.24 %

  XEM /USDT

  0.038040

  -1.87 %

  SFG /USDT

  0.010576

  27.28 %

  ELON /USDT

  0.00000033355

  -2.21 %

  YFDAI /USDT

  207.213

  1.93 %

  ATD /USDT

  0.1738

  3.76 %

  STRAX /USDT

  0.55574

  0.33 %

  BUY /USDT

  0.020045

  -0.03 %

  DIA /USDT

  0.36047

  -0.37 %

  SOLO /USDT

  0.17765

  0.19 %

  WOZX /USDT

  0.051663

  0.03 %

  MHUNT /USDT

  0.01013

  0.00 %

  ERG /USDT

  1.5270

  0.51 %

  HOD /USDT

  0.00554

  -7.66 %

  GLQ /USDT

  0.0101432

  -4.48 %

  DAO /USDT

  1.53962

  1.25 %

  MLK /USDT

  0.26039

  0.15 %

  PENDLE /USDT

  0.27826

  -10.85 %

  KLO /USDT

  0.008716

  -2.08 %

  TARI /USDT

  2.705

  -19.94 %

  RUNE /USDT

  1.3691

  -1.16 %

  ANKR /USDT

  0.03172

  -6.04 %

  UFO /USDT

  0.000001492

  -0.73 %

  LABS /USDT

  0.00107332

  4.74 %

  VET /USDT

  0.02245

  -2.09 %

  XYO /USDT

  0.005119

  0.25 %

  MOVR /USDT

  8.0229

  -1.28 %

  JAM /USDT

  0.0025733

  -0.87 %

  XPNET /USDT

  0.006930

  19.27 %

  TSUKA /USDT

  0.067097

  3.28 %

  PUSH /USDT

  0.34542

  -2.58 %

  LIME /USDT

  0.009790

  -2.74 %

  ELT /USDT

  0.049387

  -1.94 %

  DCR /USDT

  21.257

  -0.18 %

  MKR /USDT

  656.80

  -1.66 %

  NOS /USDT

  0.01729

  0.40 %

  BICO /USDT

  0.35974

  -3.03 %

  ORT /USDT

  0.016241

  -5.65 %

  DAG /USDT

  0.04969

  2.43 %

  SOV /USDT

  0.85130

  -8.10 %

  HECH /USDT

  0.05181

  -2.61 %

  WOO /USDT

  0.18950

  -4.30 %

  ROUTE /USDT

  2.6232

  -4.78 %

  REAP /USDT

  0.02163

  -2.96 %

  GAME /USDT

  0.03492

  -0.59 %

  KUB /USDT

  1.7316

  0.97 %

  BAT /USDT

  0.2335

  -3.71 %

  VEMP /USDT

  0.01351

  -0.36 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014706

  0.63 %

  BBANK /USDT

  0.005239

  -9.96 %

  NKN /USDT

  0.102539

  -3.20 %

  WNCG /USDT

  0.13699

  0.55 %

  BOA /USDT

  0.028922

  0.08 %

  DCRN /USDT

  0.2699

  -8.35 %

  REEF /USDT

  0.0025342

  -4.89 %

  CULT /USDT

  0.000006705

  -2.57 %

  XCV /USDT

  0.004599

  0.02 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  DX /USDT

  0.00039986

  17.43 %

  LOCG /USDT

  0.01957

  1.55 %

  ARV /USDT

  0.00007870

  -2.34 %

  WATT /USDT

  0.02538

  -2.79 %

  MNW /USDT

  1.8313

  -2.76 %

  CHAMP /USDT

  0.022819

  -10.69 %

  ZIL /USDT

  0.026487

  -2.91 %

  NUM /USDT

  0.044422

  -0.10 %

  SDN /USDT

  0.35668

  -3.09 %

  AIRTNT /USDT

  0.000662

  -2.64 %

  ZAM /USDT

  0.002511

  -5.28 %

  FREE /USDT

  0.00000017947

  1.14 %

  POLC /USDT

  0.029648

  2.21 %

  ORAI /USDT

  4.3784

  2.21 %

  CFG /USDT

  0.2932

  -2.81 %

  PERP /USDT

  0.83329

  -5.89 %

  RNDX /USDT

  0.000141

  -5.36 %

  MSWAP /USDT

  0.0003357

  -3.83 %

  ENS /USDT

  12.900

  -3.32 %

  FRA /USDT

  0.0026633

  5.34 %

  NEXO /USDT

  0.7419

  3.63 %

  SLIM /USDT

  0.0477

  -1.03 %

  LPT /USDT

  6.791

  -0.45 %

  IHC /USDT

  0.00004558

  -0.54 %

  PBX /USDT

  0.001954

  5.16 %

  LINA /USDT

  0.0097914

  -6.13 %

  PLCU /USDT

  171.81

  7.40 %

  LGX /USDT

  0.007057

  3.39 %

  TON /USDT

  2.0818

  -1.13 %

  MESA /USDT

  0.003141

  -0.44 %

  ILV /USDT

  59.23

  -8.14 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004916

  -1.40 %

  WLKN /USDT

  0.051629

  0.07 %

  PYM /USDT

  0.0016401

  -9.25 %

  STARL /USDT

  0.000002314

  -1.65 %

  SUTER /USDT

  0.000753

  -12.33 %

  CAKE /USDT

  3.6655

  -0.47 %

  LUFFY /USDT

  0.0001212

  2.53 %

  ABBC /USDT

  0.073958

  0.25 %

  PDEX /USDT

  1.7410

  1.22 %

  TRACE /USDT

  0.02847

  2.18 %

  MV /USDT

  0.13049

  25.49 %

  PAF /USDT

  0.0004199

  -2.05 %

  UBXS /USDT

  0.037062

  -3.55 %

  SYS /USDT

  0.16677

  -5.57 %

  NVG /USDT

  0.0869

  0.92 %

  MTL /USDT

  1.24504

  7.54 %

  BONDLY /USDT

  0.006606

  -0.09 %

  NEO /USDT

  11.81

  -4.68 %

  GOV /USDT

  0.007633

  4.87 %

  DENT /USDT

  0.00102180

  -4.04 %

  UFI /USDT

  0.03027

  2.33 %

  ENJ /USDT

  0.37850

  -2.64 %

  REI /USDT

  0.03094

  -1.15 %

  RADAR /USDT

  0.012236

  7.34 %

  DYP /USDT

  0.12065

  4.09 %

  STND /USDT

  0.032195

  14.03 %

  MC /USDT

  0.28388

  -1.53 %

  DOME /USDT

  0.001314

  -3.73 %

  WRT /USDT

  0.16220

  0.20 %

  QNT /USDT

  121.132

  -1.23 %

  GOB /USDT

  0.004152

  -10.55 %

  IMPT /USDT

  0.0074690

  -3.76 %

  SHILL /USDT

  0.016135

  -2.80 %

  KNIGHT /USDT

  0.00881

  -1.56 %

  STBU /USDT

  0.024810

  2.31 %

  FIRE /USDT

  0.0134547

  3.47 %

  RBN /USDT

  0.2098

  -4.76 %

  ROCO /USDT

  0.1425

  -10.03 %

  ASTO /USDT

  0.047836

  2.11 %

  API3 /USDT

  1.48302

  -4.37 %

  WOOF /USDT

  0.0007043

  -3.56 %

  10SET /USDT

  0.5660

  -7.81 %

  RLY /USDT

  0.013952

  -5.21 %

  KAVA /USDT

  0.8764

  1.31 %

  SFUND /USDT

  1.0755

  0.03 %

  CREAM /USDT

  12.174

  2.34 %

  NUX /USDT

  0.012689

  0.04 %

  XPR /USDT

  0.001451

  -1.62 %

  UFT /USDT

  0.4099

  -0.63 %

  FEVR /USDT

  0.00066254

  -0.07 %

  WAXL /USDT

  0.61187

  0.49 %

  AKITA /USDT

  0.00000020295

  -1.21 %

  KT /USDT

  0.002600

  29.09 %

  THN /USDT

  0.036529

  0.22 %

  WZRD /USDT

  0.00375

  2.73 %

  HTR /USDT

  0.08081

  -3.37 %

  AE /USDT

  0.0882

  -8.60 %

  HSF /USDT

  0.7089

  0.14 %

  RSS3 /USDT

  0.13838

  -1.46 %

  KZEN /USDT

  0.014833

  2.12 %

  ALPH /USDT

  0.24120

  -5.04 %

  LAND /USDT

  1.2691

  -15.24 %

  ACA /USDT

  0.10053

  0.51 %

  SANTOS /USDT

  4.2910

  -3.75 %

  CRU /USDT

  1.22187

  -2.77 %

  PROS /USDT

  0.5039

  1.44 %

  MONS /USDT

  0.013020

  0.13 %

  KMA /USDT

  0.0024726

  -8.03 %

  HADES /USDT

  0.8280

  -0.90 %

  KLAY /USDT

  0.2227

  -1.50 %

  MXC /USDT

  0.019113

  -0.70 %

  BOSON /USDT

  0.2251

  -5.06 %

  METAX /USDT

  0.2245

  2.18 %

  CTC /USDT

  0.3546

  -1.71 %

  CERE /USDT

  0.0058721

  -5.35 %

  ECOX /USDT

  0.89640

  0.25 %

  DELFI /USDT

  0.00409

  12.98 %

  FXF /USDT

  0.003360

  1.97 %

  FRONT /USDT

  0.24184

  -0.98 %

  BTS /USDT

  0.011237

  0.48 %

  RVN /USDT

  0.02523

  -3.51 %

  XTZ /USDT

  1.0981

  -2.76 %

  GARI /USDT

  0.05246

  -1.68 %

  RON /USDT

  1.0282

  -3.70 %

  MATH /USDT

  0.11827

  -4.14 %

  C98 /USDT

  0.20655

  -5.13 %

  ZMT /USDT

  0.040479

  -21.10 %

  PRIME /USDT

  1.6183

  -10.20 %

  CPOOL /USDT

  0.03719

  -2.72 %

  MEAN /USDT

  0.02015

  -0.98 %

  ORN /USDT

  0.9241

  1.14 %

  WELL /USDT

  0.0084793

  -0.49 %

  DES /USDT

  0.0016044

  3.40 %

  COTI /USDT

  0.07196

  -0.74 %

  WAM /USDT

  0.005055

  0.71 %

  AGLD /USDT

  0.3899

  -5.29 %

  OG /USDT

  2.5614

  -5.96 %

  HELLO /USDT

  0.042273

  -2.79 %

  BOBA /USDT

  0.22835

  -1.58 %

  KFC /USDT

  9.3449

  -5.41 %

  AART /USDT

  0.001853

  -1.59 %

  MOJO /USDT

  0.003482

  -2.02 %

  APRT /USDT

  0.0010471

  1.82 %

  METAG /USDT

  0.0003092

  6.29 %

  DESO /USDT

  9.4565

  -0.80 %

  COS /USDT

  0.007444

  12.78 %

  AST /USDT

  0.111577

  7.08 %

  DAI /USDT

  0.9960

  -0.15 %

  DERC /USDT

  0.22930

  -1.42 %

  CLV /USDT

  0.06205

  0.19 %

  CELO /USDT

  0.58659

  -3.75 %

  CELL /USDT

  0.2329

  2.46 %

  LEASH /USDT

  403.38

  -2.92 %

  ITRUMP /USDT

  0.0737

  -2.38 %

  OCT /USDT

  0.2124

  -1.98 %

  BAGS /USDT

  0.3992

  2.67 %

  SWP /USDT

  0.001811

  -4.17 %

  CIRUS /USDT

  0.095199

  -6.01 %

  SNK /USDT

  0.01330

  -0.82 %

  EWT /USDT

  3.4342

  0.39 %

  SPO /USDT

  0.00099974

  -10.42 %

  KUBE /USDT

  0.008684

  -0.28 %

  TOMO /USDT

  0.5596

  -1.39 %

  IOI /USDT

  0.1277

  -1.31 %

  YFI /USDT

  8130.83

  -3.01 %

  RDN /USDT

  0.01673

  -5.15 %

  WWY /USDT

  0.005187

  -0.40 %

  CAPS /USDT

  0.039771

  1.93 %

  SOUL /USDT

  0.18002

  4.86 %

  STRM /USDT

  0.01292

  1.49 %

  URUS /USDT

  17.762

  -2.34 %

  HERO /USDT

  0.004522

  0.78 %

  CTSI /USDT

  0.1424

  -4.49 %

  RARE /USDT

  0.11052

  -2.80 %

  LAZIO /USDT

  2.5726

  -4.31 %

  KWS /USDT

  0.000469

  9.57 %

  ATEAM /USDT

  2.154

  -1.46 %

  KSM /USDT

  32.145

  -3.69 %

  IDEA /USDT

  0.01105

  7.07 %

  PHA /USDT

  0.1452

  -3.32 %

  INSUR /USDT

  0.07596

  -4.97 %

  ARPA /USDT

  0.03961

  -3.95 %

  GZONE /USDT

  0.035152

  0.57 %

  UNO /USDT

  0.06722

  0.80 %

  FOF /USDT

  0.4978

  -21.39 %

  OKT /USDT

  22.040

  -2.09 %

  SCY /USDT

  0.00014069

  -25.58 %

  HAO /USDT

  0.005024

  2.84 %

  AAG /USDT

  0.00608

  -0.16 %

  GQ /USDT

  0.0063737

  2.04 %

  UMA /USDT

  1.9843

  -2.05 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018890

  2.27 %

  MTRG /USDT

  2.9889

  1.49 %

  MIS /USDT

  0.27786

  10.37 %

  BTG /USDT

  15.6759

  -1.36 %

  QUICK /USDT

  86.054

  1.27 %

  MER /USDT

  0.00254

  -5.92 %

  EPK /USDT

  0.016033

  -5.17 %

  CNAME /USDT

  0.000628

  -2.63 %

  WING /USDT

  6.0771

  -1.70 %

  ELF /USDT

  0.30538

  -1.16 %

  DOCK /USDT

  0.02130

  5.13 %

  ALPHA /USDT

  0.10233

  -2.45 %

  ROOBEE /USDT

  0.000999

  -2.53 %

  SAITO /USDT

  0.012837

  -0.95 %

  ARTEM /USDT

  0.001490

  0.67 %

  WAXP /USDT

  0.067459

  0.42 %

  LEVER /USDT

  0.0018188

  -5.06 %

  MBOX /USDT

  0.46677

  -2.70 %

  AUCTION /USDT

  5.2658

  -0.55 %

  NULS /USDT

  0.2640

  -1.85 %

  LOKA /USDT

  0.50082

  1.50 %

  TORN /USDT

  6.7900

  -1.04 %

  SLK /USDT

  0.003051

  -0.71 %

  RBLS /USDT

  0.12482

  -2.77 %

  WEAR /USDT

  0.0009633

  -4.05 %

  NXD /USDT

  0.000732

  -6.27 %

  SUKU /USDT

  0.07903

  -0.03 %

  WALV /USDT

  0.041797

  0.23 %

  KLV /USDT

  0.00561

  -1.05 %

  SIS /USDT

  0.0909

  -3.29 %

  NEBL /USDT

  1.0030

  -1.26 %

  IDV /USDT

  0.0019412

  14.42 %

  MTV /USDT

  0.0012060

  3.32 %

  DREP /USDT

  0.4475

  -0.44 %

  WILD /USDT

  0.3400

  -2.63 %

  FSN /USDT

  0.3101

  0.84 %

  ISP /USDT

  0.0010264

  2.15 %

  METO /USDT

  0.001179

  -3.99 %

  STOS /USDT

  0.56387

  -0.36 %

  CEL /USDT

  0.33554

  -3.08 %

  VEGA /USDT

  1.0633

  -9.79 %

  CWEB /USDT

  0.015857

  5.53 %

  BOX /USDT

  1.57432

  -18.46 %

  DUNE /USDT

  0.00087934

  6.68 %

  XWG /USDT

  0.0011742

  -0.06 %

  MPH /USDT

  0.018591

  -1.63 %

  TROY /USDT

  0.003522

  0.22 %

  DDOS /USDT

  0.0410

  3.79 %

  BSW /USDT

  0.17931

  -0.41 %

  PIT /USDT

  0.0000000005288

  -1.96 %

  ZCX /USDT

  0.07723

  3.80 %

  LIT /USDT

  1.00054

  -3.72 %

  SPUME /USDT

  0.006820

  -4.74 %

  UNFI /USDT

  4.6638

  -4.15 %

  DHB /USDT

  0.0006750

  1.30 %

  COMP /USDT

  41.630

  -2.01 %

  ONT /USDT

  0.2168

  -3.85 %

  SD /USDT

  1.0443

  7.83 %

  REVV /USDT

  0.012503

  -2.63 %

  SXP /USDT

  0.25853

  -3.46 %

  LIFE /USDT

  0.00036238

  -1.88 %

  FNF /USDT

  0.0000000003090

  -0.32 %

  ARRR /USDT

  0.36616

  7.55 %

  TLM /USDT

  0.018672

  -4.30 %

  MBX /USDT

  2.4543

  -1.17 %

  RIDE /USDT

  0.0458

  0.88 %

  RAD /USDT

  1.8679

  -1.16 %

  SCRT /USDT

  0.6288

  -2.54 %

  CELT /USDT

  0.000627

  -2.03 %

  DKA /USDT

  0.03798

  4.97 %

  RSR /USDT

  0.0037979

  -4.51 %

  ZLW /USDT

  0.029769

  -4.19 %

  BITCI /USDT

  0.0059852

  -0.90 %

  PNT /USDT

  0.2115

  2.57 %

  PPAD /USDT

  0.00328

  11.94 %

  POLK /USDT

  0.04644

  -3.08 %

  TARA /USDT

  0.001334

  2.53 %

  OKB /USDT

  41.234

  -2.84 %

  MTD /USDT

  0.20161

  -4.88 %

  PERC /USDT

  0.1919

  2.18 %

  IOTX /USDT

  0.023862

  -3.47 %

  TRB /USDT

  13.7612

  -3.00 %

  LSS /USDT

  0.18594

  -1.22 %

  VLX /USDT

  0.02091

  -0.90 %

  QTC /USDT

  0.6839

  1.10 %

  TKO /USDT

  0.34118

  2.55 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002720

  11.93 %

  JOY /USDT

  0.065105

  -0.32 %

  FXS /USDT

  7.632

  -3.28 %

  MDF /USDT

  0.000974

  -3.37 %

  XPRESS /USDT

  0.0664

  -1.92 %

  KOK /USDT

  0.0701

  -0.14 %

  XMON /USDT

  2755.72

  2.18 %

  CTK /USDT

  0.75965

  -0.99 %

  ATA /USDT

  0.14950

  -4.81 %

  XOR /USDT

  3.447

  -2.95 %

  DFL /USDT

  0.002569

  4.72 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.37 %

  WSIENNA /USDT

  0.49578

  2.43 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00515

  0.58 %

  PSI /USDT

  3.1900

  5.30 %

  CHR /USDT

  0.15311

  -4.91 %

  PRMX /USDT

  0.0041621

  -6.04 %

  HIVE /USDT

  0.3884

  -0.23 %

  REVOLAND /USDT

  0.03521

  -8.37 %

  BERRY /USDT

  0.0014120

  -2.83 %

  BTO /USDT

  0.00066557

  -12.68 %

  ZLK /USDT

  0.02651

  15.11 %

  RITE /USDT

  0.0019774

  -7.05 %

  DFA /USDT

  0.04845

  2.08 %

  FLY /USDT

  0.0013201

  2.23 %

  VTHO /USDT

  0.0013518

  -0.52 %

  THE /USDT

  0.001791

  -2.18 %

  XYM /USDT

  0.034065

  -2.54 %

  DEP /USDT

  0.003624

  2.48 %

  REQ /USDT

  0.09432

  -3.11 %

  BCX /USDT

  0.00023973

  -7.22 %

  BSCPAD /USDT

  0.1855

  -3.68 %

  BAL /USDT

  6.6642

  1.03 %

  HYDRA /USDT

  1.7427

  0.10 %

  ASR /USDT

  2.5413

  -4.72 %

  SWAP /USDT

  0.35991

  -2.11 %

  ERN /USDT

  1.72546

  -1.82 %

  ORBR /USDT

  2.9281

  -3.02 %

  KBOX /USDT

  0.00008387

  1.68 %

  IOST /USDT

  0.010214

  -1.68 %

  YIN /USDT

  0.02345

  -7.16 %

  RAY /USDT

  0.23775

  0.42 %

  CONV /USDT

  0.0006765

  -0.05 %

  EFI /USDT

  0.07531

  -0.86 %

  TAKI /USDT

  0.006511

  2.24 %

  ACE /USDT

  0.00724

  3.72 %

  DPET /USDT

  0.07116

  5.76 %

  LAT /USDT

  0.01574

  -5.40 %

  ETHF /USDT

  0.2666

  -6.22 %

  NCT /USDT

  0.01026

  2.39 %

  ALPINE /USDT

  2.1578

  -3.05 %

  GNO /USDT

  105.97

  -1.57 %

  VR /USDT

  0.00857

  -4.77 %

  PINE /USDT

  0.17235

  5.47 %

  AKT /USDT

  0.30808

  4.17 %

  EVRY /USDT

  0.01235

  -0.96 %

  LSK /USDT

  1.0629

  0.29 %

  NEST /USDT

  0.018457

  0.62 %

  MOONEY /USDT

  0.0020755

  3.94 %

  BVT /USDT

  0.009245

  4.15 %

  IDEX /USDT

  0.05189

  0.77 %

  JUV /USDT

  2.5302

  -3.01 %

  ALD /USDT

  0.05946

  0.10 %

  BRY /USDT

  0.06362

  1.09 %

  POLYPAD /USDT

  0.004231

  -2.64 %

  AFC /USDT

  2.9988

  -0.20 %

  ZIG /USDT

  0.006997

  2.20 %

  PUNDIX /USDT

  0.45592

  -3.36 %

  O3 /USDT

  0.0666

  2.30 %

  BADGER /USDT

  2.8318

  -2.54 %

  MLS /USDT

  0.61402

  0.33 %

  LUS /USDT

  0.00233

  -3.71 %

  BTM /USDT

  0.020019

  -1.75 %

  IOTA /USDT

  0.2161

  -4.08 %

  OMI /USDT

  0.0008152

  0.87 %

  XAVA /USDT

  0.4033

  -2.11 %

  MTS /USDT

  0.006232

  0.48 %

  HAPI /USDT

  14.5811

  6.00 %

  NSURE /USDT

  0.011323

  3.98 %

  KONO /USDT

  0.022899

  1.05 %

  TRVL /USDT

  0.063916

  -0.91 %

  HARD /USDT

  0.1702

  -1.10 %

  STC /USDT

  0.012840

  1.73 %

  HCT /USDT

  0.0004218

  10.65 %

  1EARTH /USDT

  0.0027536

  3.07 %

  FORM /USDT

  0.0021555

  -8.40 %

  MNZ /USDT

  0.0003934

  -7.76 %

  MILO /USDT

  0.000000015603

  3.68 %

  CGG /USDT

  0.0895

  -1.54 %

  ODDZ /USDT

  0.02226

  1.27 %

  BOND /USDT

  3.9970

  -0.11 %

  XNL /USDT

  0.01915

  -1.54 %

  VRX /USDT

  35.890

  -1.00 %

  MAHA /USDT

  0.675010

  4.32 %

  POSI /USDT

  0.0487

  2.52 %

  OOE /USDT

  0.024382

  -0.18 %

  DFYN /USDT

  0.040355

  0.88 %

  EDG /USDT

  0.000744

  1.63 %

  FUN /USDT

  0.0066227

  -1.56 %

  PIZA /USDT

  0.00000713

  0.84 %

  AUTO /USDT

  223.50

  -2.48 %

  LM /USDT

  0.22182

  -0.39 %

  SOMM /USDT

  0.14631

  -2.10 %

  HORD /USDT

  0.03526

  -0.22 %

  TT /USDT

  0.004493

  -0.59 %

  FIDA /USDT

  0.39274

  -0.06 %

  K21 /USDT

  0.4777

  -0.47 %

  GHST /USDT

  1.1319

  -4.97 %

  ELU /USDT

  0.006258

  -4.66 %

  SFP /USDT

  0.43267

  -1.76 %

  BIT /USDT

  0.5114

  -1.14 %

  BEPRO /USDT

  0.0012977

  -0.35 %

  INDI /USDT

  0.06601

  -1.00 %

  ASW /USDT

  0.0000500

  -0.99 %

  OLE /USDT

  0.026599

  2.11 %

  ALU /USDT

  0.027964

  -0.26 %

  ELA /USDT

  1.15092

  -1.81 %

  WXT /USDT

  0.003496

  1.39 %

  PNG /USDT

  0.044154

  0.31 %

  SNT /USDT

  0.02625

  -1.16 %

  MOO /USDT

  0.002340

  0.34 %

  CANTO /USDT

  0.23536

  -3.17 %

  THG /USDT

  0.0743

  2.34 %

  TVK /USDT

  0.039827

  0.72 %

  ANGLE /USDT

  0.04704

  7.81 %

  MATTER /USDT

  0.10946

  -1.81 %

  AMKT /USDT

  90.520

  -2.18 %

  KICKS /USDT

  0.001847

  -6.52 %

  T /USDT

  0.03994

  -2.32 %

  SENATE /USDT

  0.051424

  -3.98 %

  OGV /USDT

  0.006133

  -2.06 %

  FNCY /USDT

  0.075757

  -2.61 %

  DFY /USDT

  0.000672

  1.81 %

  POLIS /USDT

  0.2670

  2.45 %

  RAZE /USDT

  0.005399

  -10.46 %

  SKU /USDT

  0.00901

  0.11 %

  GEAR /USDT

  0.014236

  -2.11 %

  BLOCK /USDT

  0.05820

  -1.02 %

  PING /USDT

  0.00065998

  -3.50 %

  POLS /USDT

  0.4129

  -1.92 %

  QSP /USDT

  0.01577

  -1.98 %

  MATCH /USDT

  0.0000562

  -0.35 %

  GOF /USDT

  0.024727

  -5.60 %

  TAMA /USDT

  0.011366

  0.61 %

  ANML /USDT

  0.0004228

  0.54 %

  SUPER /USDT

  0.1149

  -1.87 %

  BENQI /USDT

  0.008621

  -2.81 %

  BZZ /USDT

  0.51891

  0.53 %

  CTRC /USDT

  0.0024356

  1.66 %

  SNM /USDT

  0.7497

  3.13 %

  KLAP /USDT

  0.000509

  -4.50 %

  FOR /USDT

  0.02279

  -1.68 %

  GEL /USDT

  0.2900

  -7.73 %

  SWFTC /USDT

  0.0010727

  -2.69 %

  T23 /USDT

  0.000000000521

  -5.44 %

  LITH /USDT

  0.0008076

  -1.23 %

  TCP /USDT

  0.001202

  -3.37 %

  ZRX /USDT

  0.2221

  -2.92 %

  BBF /USDT

  0.311

  0.64 %

  GMEE /USDT

  0.01199

  -3.84 %

  FAR /USDT

  0.0110436

  14.99 %

  BTCST /USDT

  0.6837

  0.51 %

  YAM /USDT

  0.2320

  0.95 %

  ALCX /USDT

  20.747

  -1.17 %

  FALCONS /USDT

  0.0043190

  1.21 %

  SUDO /USDT

  0.8931

  0.34 %

  GO /USDT

  0.007318

  0.04 %

  NMT /USDT

  0.0051587

  10.47 %

  BNC /USDT

  0.22791

  -0.80 %

  STETH /USDT

  1727.2854

  -1.27 %

  MOOV /USDT

  0.006662

  -4.19 %

  RAZOR /USDT

  0.0084062

  -11.98 %

  STRONG /USDT

  8.7178

  1.50 %

  HIBS /USDT

  0.0003370

  0.35 %

  GGG /USDT

  0.17101

  2.53 %

  AMP /USDT

  0.003767

  -3.92 %

  FTI /USDT

  0.000032041

  -9.33 %

  FLM /USDT

  0.088264

  -4.32 %

  WHALE /USDT

  0.7164

  0.23 %

  EPIK /USDT

  0.007796

  1.78 %

  CWS /USDT

  0.44753

  1.53 %

  WAS /USDT

  0.022276

  -0.88 %

  FINE /USDT

  0.006777

  6.13 %

  TBE /USDT

  0.00017700

  -2.59 %

  MPL /USDT

  4.802

  -2.75 %

  RING /USDT

  0.0047634

  -3.24 %

  SHR /USDT

  0.0022345

  0.08 %

  YFX /USDT

  0.066562

  0.35 %

  KGC /USDT

  0.000075861

  -20.85 %

  XED /USDT

  0.090352

  -2.55 %

  88MPH /USDT

  2.4031

  -1.24 %

  SENSO /USDT

  0.1336

  4.94 %

  LTO /USDT

  0.101550

  -3.39 %

  FARM /USDT

  33.876

  -1.26 %

  POND /USDT

  0.0093624

  -3.03 %

  KINE /USDT

  0.07092

  -4.01 %

  AVA /USDT

  0.5850

  -4.80 %

  FORTH /USDT

  3.2034

  -0.85 %

  DERI /USDT

  0.03824

  -1.26 %

  SC /USDT

  0.003917

  -1.97 %

  CATE /USDT

  0.0000004906

  -0.74 %

  AZY /USDT

  0.011755

  -2.05 %

  SUP /USDT

  5.6064

  -1.99 %

  CMP /USDT

  0.09930

  -2.35 %

  1ART /USDT

  0.019580

  1.75 %

  PCX /USDT

  0.40635

  -0.81 %

  KAI /USDT

  0.00536

  -2.18 %

  SKEB /USDT