• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28330.0

  4.62 %

  ETH /USDT

  1805.52

  3.54 %

  ARB /USDT

  1.23119

  6.58 %

  ID /USDT

  0.474918

  6.60 %

  CFX /USDT

  0.376528

  15.37 %

  LQTY /USDT

  2.2638

  8.94 %

  FLR /USDT

  0.040166

  -3.37 %

  USDC /USDT

  0.9994

  -0.02 %

  FIL /USDT

  5.7829

  7.01 %

  EVER /USDT

  0.076540

  -8.43 %

  AGIX /USDT

  0.43788

  8.89 %

  MAGIC /USDT

  1.41473

  6.18 %

  LTC /USDT

  91.49

  5.59 %

  FTM /USDT

  0.46016

  12.31 %

  BNB /USDT

  316.88

  1.95 %

  DOGE /USDT

  0.075792

  4.23 %

  VOLT /USDT

  0.0000014274

  3.46 %

  HOOK /USDT

  1.93786

  11.11 %

  FLOKI /USDT

  0.0000348652

  6.46 %

  TOMI /USDT

  2.24117

  -6.70 %

  MASK /USDT

  6.78686

  18.55 %

  GNS /USDT

  7.7433

  6.19 %

  TRX /USDT

  0.06469

  1.14 %

  BLUR /USDT

  0.5294

  5.24 %

  DYDX /USDT

  2.5398

  4.15 %

  STX /USDT

  0.99911

  12.49 %

  POLYX /USDT

  0.1594

  5.42 %

  SHIB /USDT

  0.0000106858

  3.13 %

  DOT /USDT

  6.2482

  5.16 %

  OAX /USDT

  0.317066

  0.02 %

  TEM /USDT

  0.07500

  -20.11 %

  ADA /USDT

  0.38429

  9.02 %

  GMM /USDT

  0.00171421

  20.13 %

  VGX /USDT

  0.33511

  3.81 %

  SOL /USDT

  21.095

  4.91 %

  KEY /USDT

  0.0097932

  5.81 %

  VRA /USDT

  0.0062345

  8.75 %

  RDNT /USDT

  0.36229

  7.71 %

  GFT /USDT

  0.051674

  3.33 %

  GALA /USDT

  0.041053

  7.60 %

  CSIX /USDT

  0.053392

  -8.02 %

  LINK /USDT

  7.2833

  6.17 %

  OP /USDT

  2.2546

  6.30 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  0.28 %

  JASMY /USDT

  0.0048234

  9.25 %

  XLM /USDT

  0.104282

  10.01 %

  DODO /USDT

  0.177209

  8.13 %

  ATOM /USDT

  11.2838

  2.45 %

  MINA /USDT

  0.77273

  6.67 %

  HFT /USDT

  0.62170

  5.58 %

  KAS /USDT

  0.028200

  28.46 %

  HAI /USDT

  0.04154

  5.72 %

  RNDR /USDT

  1.2196

  7.65 %

  ACH /USDT

  0.033842

  6.70 %

  AGLA /USDT

  0.09206

  -8.03 %

  ACS /USDT

  0.00865399

  4.07 %

  AVAX /USDT

  17.252

  3.73 %

  EOS /USDT

  1.1447

  3.98 %

  DZOO /USDT

  0.0389296

  3.64 %

  APE /USDT

  4.1432

  2.01 %

  VELO /USDT

  0.007274

  16.19 %

  GPT /USDT

  0.0889247

  4.48 %

  FTT /USDT

  1.3644

  3.34 %

  SXP /USDT

  0.44667

  55.96 %

  IGU /USDT

  0.07429

  3.28 %

  ETC /USDT

  20.701

  3.42 %

  LDO /USDT

  2.4434

  15.85 %

  LUNC /USDT

  0.00012355

  2.90 %

  SYN /USDT

  0.9025

  5.75 %

  LUNA /USDT

  1.2976

  3.16 %

  MGKL /USDT

  0.00000247959

  2330.97 %

  CSPR /USDT

  0.037305

  9.84 %

  FET /USDT

  0.36824

  7.54 %

  XRD /USDT

  0.040507

  0.49 %

  ALGO /USDT

  0.22142

  11.09 %

  FLUX /USDT

  0.62490

  3.02 %

  WEMIX /USDT

  1.3763

  -4.29 %

  HIGH /USDT

  2.1023

  8.89 %

  RPL /USDT

  45.978

  11.47 %

  STIK /USDT

  1.08087

  8.64 %

  SDAO /USDT

  0.6209

  12.50 %

  GRV /USDT

  0.65131

  0.24 %

  APT /USDT

  11.6636

  5.34 %

  SQUAD /USDT

  0.019707

  -1.62 %

  1INCH /USDT

  0.51308

  3.38 %

  SSV /USDT

  37.6546

  5.36 %

  ASTR /USDT

  0.063824

  8.06 %

  CARE /USDT

  0.003948

  -19.29 %

  RIF /USDT

  0.152678

  3.89 %

  OCEAN /USDT

  0.35277

  5.50 %

  MDT /USDT

  0.06387

  6.93 %

  CKB /USDT

  0.0053033

  12.81 %

  MOTG /USDT

  0.43155

  0.19 %

  NFT /USDT

  0.00000039052

  -0.25 %

  SPA /USDT

  0.005188

  6.02 %

  SUN /USDT

  0.0062332

  2.26 %

  BTT /USDT

  0.0000006181

  2.21 %

  IMX /USDT

  1.15652

  8.66 %

  XCN /USDT

  0.004215

  3.69 %

  FDT /USDT

  0.05101

  -0.37 %

  MATIC /USDT

  1.13628

  6.89 %

  XEN /USDT

  0.00000116

  -10.76 %

  INJ /USDT

  4.2751

  13.41 %

  UNI /USDT

  5.9924

  4.20 %

  CHO /USDT

  0.58050

  -1.96 %

  SUSHI /USDT

  1.0818

  6.39 %

  GRT /USDT

  0.146265

  10.65 %

  USDD /USDT

  0.98794

  0.03 %

  VINU /USDT

  0.00000001159

  1.93 %

  SOS /USDT

  0.00000013609

  -4.50 %

  HBAR /USDT

  0.061104

  2.92 %

  OAS /USDT

  0.086901

  10.18 %

  NEAR /USDT

  1.9594

  5.53 %

  JOE /USDT

  0.52503

  -3.43 %

  STORE /USDT

  0.032491

  0.32 %

  WBT /USDT

  5.234

  3.93 %

  XDB /USDT

  0.0013227

  8.73 %

  BRISE /USDT

  0.00000047724

  -0.34 %

  SMART /USDT

  1.3598

  6.89 %

  YFII /USDT

  1115.67

  4.02 %

  CRV /USDT

  0.9549

  6.25 %

  DHX /USDT

  3.8733

  -2.88 %

  VAI /USDT

  0.092212

  6.10 %

  METIS /USDT

  25.004

  3.69 %

  PAW /USDT

  0.0000000343271

  3.73 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  REAP /USDT

  0.01993

  -14.86 %

  VOXEL /USDT

  0.24075

  3.06 %

  OPUL /USDT

  0.158463

  -1.64 %

  QRDO /USDT

  0.10399

  5.18 %

  SCLP /USDT

  0.26613

  -2.02 %

  AOG /USDT

  0.01658

  -1.60 %

  MPI /USDT

  0.0040009

  3.70 %

  PSL /USDT

  0.000491

  -2.77 %

  HAM /USDT

  0.0000000032799

  1.67 %

  GMT /USDT

  0.39100

  7.08 %

  FITFI /USDT

  0.01338

  2.37 %

  AZERO /USDT

  1.6323

  14.01 %

  SRM /USDT

  0.22147

  6.00 %

  KDA /USDT

  0.96050

  5.52 %

  BONE /USDT

  1.0786

  2.19 %

  JST /USDT

  0.02584

  2.82 %

  GT /USDT

  5.1511

  5.61 %

  QTUM /USDT

  3.140

  4.00 %

  QNT /USDT

  122.381

  2.16 %

  UNDEAD /USDT

  0.20772

  0.31 %

  BDX /USDT

  0.061110

  0.28 %

  TLOS /USDT

  0.15250

  4.60 %

  PYR /USDT

  3.5787

  7.01 %

  LINA /USDT

  0.0119504

  31.02 %

  MMPRO /USDT

  0.25305

  -3.77 %

  POKT /USDT

  0.0412

  -6.57 %

  RACA /USDT

  0.00018957

  2.84 %

  MANA /USDT

  0.60027

  6.13 %

  SAND /USDT

  0.6400

  5.92 %

  ZEC /USDT

  37.61

  4.76 %

  ELON /USDT

  0.00000034459

  7.52 %

  SIN /USDT

  0.005638

  -1.19 %

  CEEK /USDT

  0.08844

  3.86 %

  HNT /USDT

  1.3681

  0.36 %

  WIN /USDT

  0.00008592

  2.89 %

  METAX /USDT

  0.1004

  -56.06 %

  ATLAS /USDT

  0.0033248

  2.66 %

  DAO /USDT

  1.60081

  2.18 %

  NVIR /USDT

  0.051028

  -5.40 %

  XDC /USDT

  0.042281

  5.20 %

  OVO /USDT

  0.161799

  -11.67 %

  CHZ /USDT

  0.11882

  3.33 %

  DMTR /USDT

  0.0348000

  6.91 %

  GMX /USDT

  76.458

  3.95 %

  TRU /USDT

  0.078688

  4.56 %

  ICP /USDT

  5.0143

  5.42 %

  MAN /USDT

  0.0402213

  5.22 %

  GRAIL /USDT

  3170.18

  21.85 %

  RJV /USDT

  0.075279

  -3.02 %

  C98 /USDT

  0.26162

  27.24 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055652

  -7.71 %

  BCH /USDT

  124.31

  3.14 %

  ZBC /USDT

  0.015485

  2.29 %

  SIDUS /USDT

  0.0018733

  7.22 %

  ASTO /USDT

  0.046104

  19.97 %

  MATCH /USDT

  0.0000829

  27.93 %

  PEOPLE /USDT

  0.022713

  5.00 %

  XCAD /USDT

  1.91300

  -0.10 %

  SKL /USDT

  0.040009

  6.51 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020450

  2.78 %

  HT /USDT

  3.6292

  1.48 %

  CELO /USDT

  0.71973

  21.59 %

  ANC /USDT

  0.01948

  2.68 %

  CVP /USDT

  0.46552

  5.38 %

  FEAR /USDT

  0.15641

  -0.32 %

  USTC /USDT

  0.021814

  3.16 %

  SERO /USDT

  0.03523

  -2.00 %

  FIS /USDT

  0.55703

  6.12 %

  NMT /USDT

  0.0166236

  212.31 %

  CRO /USDT

  0.069100

  3.13 %

  HOT /USDT

  0.001825

  5.36 %

  AURORA /USDT

  0.1817

  4.18 %

  VELA /USDT

  5.6619

  13.26 %

  DIO /USDT

  0.00513

  -2.28 %

  CORE /USDT

  1.9556

  -2.90 %

  REN /USDT

  0.10648

  10.46 %

  DASH /USDT

  57.54

  3.35 %

  PROM /USDT

  4.8653

  2.08 %

  ZIL /USDT

  0.028022

  7.06 %

  CELR /USDT

  0.024222

  1.91 %

  DF /USDT

  0.0751

  0.40 %

  NOM /USDT

  1.05203

  2.39 %

  DUSK /USDT

  0.1795

  6.02 %

  LOOKS /USDT

  0.14133

  5.14 %

  CRPT /USDT

  0.09281

  7.13 %

  ROUTE /USDT

  2.5257

  2.44 %

  PIAS /USDT

  0.01285

  -0.54 %

  FRM /USDT

  0.05300

  2.21 %

  D2T /USDT

  0.028914

  0.73 %

  MDAO /USDT

  0.28634

  2.80 %

  SEELE /USDT

  0.003152

  -7.21 %

  WOM /USDT

  0.025044

  4.85 %

  ONSTON /USDT

  0.00873

  -2.13 %

  LRC /USDT

  0.36670

  7.96 %

  ETHW /USDT

  3.3974

  2.16 %

  ISP /USDT

  0.0010281

  1.75 %

  BONK /USDT

  0.0000005382

  5.90 %

  XCH /USDT

  38.194

  3.58 %

  ROSE /USDT

  0.058185

  6.76 %

  KON /USDT

  0.08440

  -0.23 %

  TWT /USDT

  1.1745

  5.33 %

  OMG /USDT

  1.7130

  -4.19 %

  OSMO /USDT

  0.8127

  3.92 %

  CTI /USDT

  0.027265

  5.98 %

  ALI /USDT

  0.037938

  1.32 %

  SPEX /USDT

  0.002758

  110.37 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33934

  5.27 %

  XTAG /USDT

  0.02988

  5.28 %

  SGB /USDT

  0.009418

  24.26 %

  BSV /USDT

  36.090

  2.63 %

  FIO /USDT

  0.03316

  4.47 %

  EUL /USDT

  3.8572

  0.42 %

  SLP /USDT

  0.0026750

  3.67 %

  ERG /USDT

  1.5352

  5.10 %

  PIP /USDT

  0.10260

  181.71 %

  KIN /USDT

  0.00000471

  2.16 %

  WSI /USDT

  0.05038

  5.06 %

  VP /USDT

  6.545

  0.09 %

  YGG /USDT

  0.25567

  2.91 %

  WAVES /USDT

  2.139

  5.05 %

  OVR /USDT

  0.2993

  1.52 %

  BS /USDT

  0.41706

  1.92 %

  BEL /USDT

  0.60585

  7.98 %

  SNX /USDT

  2.4855

  5.41 %

  BBC /USDT

  0.015381

  0.80 %

  FTRB /USDT

  0.005965

  0.65 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003763

  -2.66 %

  PBR /USDT

  0.11615

  11.47 %

  LPT /USDT

  6.900

  9.40 %

  FEG /USDT

  0.0007793

  -1.32 %

  THETA /USDT

  1.0398

  6.64 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010220

  0.92 %

  ZEN /USDT

  10.465

  6.16 %

  CHESS /USDT

  0.2832

  4.73 %

  FXS /USDT

  8.969

  20.16 %

  MSWAP /USDT

  0.0003414

  -22.98 %

  FNZ /USDT

  0.005017

  1.23 %

  EGLD /USDT

  43.266

  5.19 %

  GLMR /USDT

  0.37365

  6.03 %

  AR /USDT

  8.392

  8.00 %

  STG /USDT

  0.6702

  6.48 %

  MCG /USDT

  0.06980

  2.94 %

  AXS /USDT

  8.502

  4.78 %

  JAM /USDT

  0.0025509

  -2.63 %

  KING /USDT

  0.012903

  -9.12 %

  BLZ /USDT

  0.081404

  7.78 %

  CQT /USDT

  0.1555

  2.57 %

  PHB /USDT

  1.079805

  8.07 %

  BLOK /USDT

  0.0024983

  3.55 %

  AAVE /USDT

  73.11

  4.11 %

  HIFI /USDT

  0.40853

  4.85 %

  CREAM /USDT

  13.396

  4.34 %

  IRIS /USDT

  0.03573

  7.52 %

  ABBC /USDT

  0.084489

  11.87 %

  GOAL /USDT

  0.1906

  5.07 %

  RSS3 /USDT

  0.17147

  16.57 %

  GAL /USDT

  1.7850

  10.62 %

  UFO /USDT

  0.000001444

  3.95 %

  ALICE /USDT

  1.5207

  6.38 %

  DC /USDT

  0.0010250

  3.01 %

  WOO /USDT

  0.20108

  7.74 %

  COCOS /USDT

  1.4450

  9.84 %

  TLM /USDT

  0.019651

  7.99 %

  GITCOIN /USDT

  1.9069

  1.23 %

  PERL /USDT

  0.036160

  3.61 %

  MLK /USDT

  0.26301

  2.32 %

  SWASH /USDT

  0.01779

  7.75 %

  COREUM /USDT

  0.23570

  -16.59 %

  MKR /USDT

  700.47

  2.48 %

  MOB /USDT

  1.4864

  4.06 %

  BNX /USDT

  0.5723

  5.78 %

  DEGO /USDT

  1.9791

  6.47 %

  DARK /USDT

  0.029745

  2.59 %

  DEP /USDT

  0.003564

  -0.11 %

  VXT /USDT

  0.018853

  2.02 %

  RBC /USDT

  0.021064

  15.55 %

  RUNE /USDT

  1.3993

  5.73 %

  BDP /USDT

  0.21667

  8.54 %

  WIT /USDT

  0.002968

  1.53 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000849

  1.31 %

  RFOX /USDT

  0.014049

  7.16 %

  GST /USDT

  0.020576

  3.55 %

  MDX /USDT

  0.06984

  3.28 %

  TSUKA /USDT

  0.074593

  12.08 %

  ONE /USDT

  0.020800

  8.98 %

  METALDR /USDT

  0.0008779

  -13.43 %

  DAG /USDT

  0.05213

  2.49 %

  WOZX /USDT

  0.049920

  -1.54 %

  BUY /USDT

  0.020045

  0.28 %

  CAKE /USDT

  3.6883

  3.04 %

  RAD /USDT

  1.9929

  -0.47 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -33.33 %

  CTC /USDT

  0.3641

  7.05 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001483

  47.70 %

  EGAME /USDT

  0.000119473

  1.34 %

  ENS /USDT

  13.425

  3.89 %

  WOOF /USDT

  0.0008800

  -1.74 %

  TOMO /USDT

  0.6586

  11.60 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005077

  4.65 %

  REALM /USDT

  0.01503

  9.30 %

  EJS /USDT

  0.005151

  1.97 %

  SFM /USDT

  0.0002151

  -5.07 %

  ATD /USDT

  0.1882

  0.91 %

  POPK /USDT

  0.010275

  22.78 %

  POP /USDT

  0.000001409

  -10.19 %

  REELT /USDT

  0.026057

  9.09 %

  LIME /USDT

  0.012129

  11.93 %

  GBPT /USDT

  1.23213

  -0.11 %

  RLC /USDT

  1.7551

  7.01 %

  PRQ /USDT

  0.1075

  7.93 %

  DKS /USDT

  0.002249

  4.65 %

  AIRTNT /USDT

  0.000650

  3.17 %

  RITE /USDT

  0.0018150

  -4.39 %

  VET /USDT

  0.02320

  5.74 %

  HTR /USDT

  0.09029

  11.63 %

  PENDLE /USDT

  0.34631

  17.84 %

  NVG /USDT

  0.1080

  -10.96 %

  ZKS /USDT

  0.070446

  2.29 %

  FIU /USDT

  0.002836

  -0.21 %

  EQ /USDT

  0.0010353

  -16.68 %

  PORTO /USDT

  2.3061

  3.72 %

  API3 /USDT

  1.56465

  5.85 %

  CULT /USDT

  0.000006687

  3.67 %

  DEBT /USDT

  16.181

  0.08 %

  AUDIO /USDT

  0.28713

  2.35 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.378

  -2.19 %

  WNCG /USDT

  0.12915

  1.96 %

  BAT /USDT

  0.2538

  5.57 %

  POLC /USDT

  0.028198

  7.26 %

  STOS /USDT

  0.53261

  -6.11 %

  MHUNT /USDT

  0.01008

  1.92 %

  KMA /USDT

  0.0021798

  0.11 %

  WLKN /USDT

  0.048225

  -1.32 %

  ZAM /USDT

  0.002556

  0.35 %

  NUM /USDT

  0.045218

  -4.65 %

  XCV /USDT

  0.003709

  -3.71 %

  CHNG /USDT

  0.09103

  4.21 %

  DERC /USDT

  0.23824

  4.97 %

  ENJ /USDT

  0.39474

  7.53 %

  FRA /USDT

  0.0028081

  6.80 %

  PLCU /USDT

  172.87

  -0.29 %

  BICO /USDT

  0.37453

  5.39 %

  YLD /USDT

  0.1437

  2.56 %

  NEO /USDT

  12.91

  3.94 %

  MNW /USDT

  1.8474

  1.89 %

  SRT /USDT

  0.000079

  -1.25 %

  VEMP /USDT

  0.01396

  2.34 %

  BOSON /USDT

  0.2258

  1.62 %

  RBN /USDT

  0.2295

  17.63 %

  SOLO /USDT

  0.17847

  5.71 %

  ML /USDT

  0.12980

  -20.26 %

  KLAY /USDT

  0.2345

  5.63 %

  IAG /USDT

  0.008549

  3.57 %

  CPOOL /USDT

  0.03525

  0.22 %

  THALES /USDT

  0.72418

  16.53 %

  EZ /USDT

  0.08469

  -7.38 %

  CLV /USDT

  0.06288

  5.20 %

  CVTX /USDT

  0.149547

  -2.42 %

  XTZ /USDT

  1.1320

  5.32 %

  PUSH /USDT

  0.34914

  5.03 %

  FOF /USDT

  0.8551

  -24.15 %

  WRT /USDT

  0.16568

  8.66 %

  HIBS /USDT

  0.0002829

  -10.47 %

  ANKR /USDT

  0.03294

  7.12 %

  LOCG /USDT

  0.02056

  3.31 %

  GARI /USDT

  0.05133

  0.17 %

  BBANK /USDT

  0.005722

  7.33 %

  DBC /USDT

  0.0050364

  1.81 %

  NOS /USDT

  0.01736

  -0.85 %

  NEXO /USDT

  0.7490

  4.12 %

  SLIM /USDT

  0.0505

  4.33 %

  ANT /USDT

  2.4548

  8.74 %

  SFUND /USDT

  1.0916

  4.34 %

  ARV /USDT

  0.00007830

  1.29 %

  GAME /USDT

  0.03655

  0.49 %

  DEVT /USDT

  0.00331

  4.41 %

  MC /USDT

  0.29162

  4.44 %

  HECH /USDT

  0.05406

  -0.46 %

  RNDX /USDT

  0.000134

  -2.89 %

  BOBA /USDT

  0.23828

  3.16 %

  DCRN /USDT

  0.2533

  10.08 %

  DOME /USDT

  0.001166

  0.17 %

  CRU /USDT

  1.26586

  1.88 %

  ORO /USDT

  0.004488

  28.48 %

  KSM /USDT

  34.640

  8.33 %

  NULS /USDT

  0.2839

  5.53 %

  ELT /USDT

  0.039425

  -6.80 %

  BAND /USDT

  1.8614

  11.28 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013474

  1.29 %

  DENT /USDT

  0.00107352

  6.85 %

  GLQ /USDT

  0.0111243

  8.65 %

  MOVR /USDT

  8.2021

  3.29 %

  BONDLY /USDT

  0.006477

  0.73 %

  FREE /USDT

  0.00000016818

  -2.95 %

  ESG /USDT

  0.70493

  -0.95 %

  YFDAI /USDT

  220.719

  -0.33 %

  ULU /USDT

  35.8734

  6.93 %

  ILV /USDT

  60.05

  5.59 %

  UFI /USDT

  0.02931

  5.43 %

  PYM /USDT

  0.0015603

  -3.33 %

  PBX /USDT

  0.001797

  8.18 %

  KLO /USDT

  0.009294

  9.48 %

  MXC /USDT

  0.019274

  1.27 %

  CFG /USDT

  0.2877

  4.42 %

  STBU /USDT

  0.020907

  -7.45 %

  BAL /USDT

  6.9017

  2.30 %

  HOD /USDT

  0.00496

  -0.40 %

  WILD /USDT

  0.3766

  8.71 %

  HELLO /USDT

  0.044978

  7.76 %

  BOA /USDT

  0.027800

  -0.88 %

  KT /USDT

  0.003279

  11.41 %

  WZRD /USDT

  0.00406

  -10.57 %

  SC /USDT

  0.003908

  5.56 %

  DERI /USDT

  0.03429

  -21.81 %

  LGX /USDT

  0.007030

  0.58 %

  SCRT /USDT

  0.6428

  3.32 %

  DSLA /USDT

  0.00163082

  9.35 %

  ROOBEE /USDT

  0.000840

  -14.54 %

  WATT /USDT

  0.02028

  -8.27 %

  LABS /USDT

  0.00111509

  5.27 %

  RLY /USDT

  0.012906

  1.11 %

  IHC /USDT

  0.00005206

  17.27 %

  HSF /USDT

  0.7244

  1.95 %

  GOB /USDT

  0.004167

  -0.07 %

  XPR /USDT

  0.001446

  2.84 %

  NUX /USDT

  0.013284

  4.60 %

  STARL /USDT

  0.000002376

  3.80 %

  KNIGHT /USDT

  0.00882

  1.49 %

  OMI /USDT

  0.0007583

  -2.29 %

  SHILL /USDT

  0.016045

  0.67 %

  LIT /USDT

  1.05214

  8.99 %

  ALPH /USDT

  0.27340

  7.27 %

  THN /USDT

  0.030320

  -14.32 %

  PERP /USDT

  0.85273

  5.50 %

  RARE /USDT

  0.11811

  5.08 %

  GOV /USDT

  0.007596

  1.68 %

  ATA /USDT

  0.15342

  6.46 %

  MESA /USDT

  0.003020

  -3.51 %

  IMPT /USDT

  0.0081270

  2.09 %

  CHAMP /USDT

  0.025241

  8.54 %

  BTS /USDT

  0.011339

  -0.14 %

  EWT /USDT

  3.5133

  4.04 %

  WAM /USDT

  0.005140

  5.80 %

  LEVER /USDT

  0.0019530

  9.36 %

  LUFFY /USDT

  0.0001092

  -4.04 %

  LSS /USDT

  0.17435

  -1.74 %

  WAXL /USDT

  0.60571

  0.78 %

  AIOZ /USDT

  0.028777

  4.63 %

  ECOX /USDT

  0.88424

  -0.34 %

  KAVA /USDT

  0.8940

  5.11 %

  ACA /USDT

  0.10116

  3.82 %

  BTL /USDT

  0.000591

  13.00 %

  REVU /USDT

  0.02457

  3.53 %

  IZI /USDT

  0.00800

  -19.67 %

  MLT /USDT

  0.13891

  7.00 %

  WWY /USDT

  0.006321

  -1.89 %

  REI /USDT

  0.03160

  3.60 %

  MONS /USDT

  0.013654

  7.38 %

  DRGN /USDT

  0.00757

  24.91 %

  BNC /USDT

  0.24419

  9.37 %

  DREP /USDT

  0.4708

  4.45 %

  MILO /USDT

  0.000000018477

  2.34 %

  TORN /USDT

  6.7487

  4.55 %

  SOV /USDT

  0.84238

  3.89 %

  BVT /USDT

  0.012713

  35.10 %

  HADES /USDT

  0.9408

  8.78 %

  TON /USDT

  2.1142

  2.38 %

  PI /USDT

  0.0044539

  -12.23 %

  DYP /USDT

  0.11630

  -2.26 %

  RVN /USDT

  0.02553

  4.63 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  0.01 %

  CELL /USDT

  0.2428

  5.74 %

  VLX /USDT

  0.02031

  -0.63 %

  OGN /USDT

  0.1156

  9.88 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.77 %

  UBXS /USDT

  0.035329

  -5.12 %

  NKN /USDT

  0.103764

  5.20 %

  ORAI /USDT

  4.3355

  3.15 %

  AUCTION /USDT

  5.6397

  4.45 %

  COMP /USDT

  43.855

  6.32 %

  IOTX /USDT

  0.025693

  6.97 %

  XOR /USDT

  3.439

  3.08 %

  STRAX /USDT

  0.54039

  4.59 %

  FEVR /USDT

  0.00064574

  3.12 %

  NBS /USDT

  0.000436

  1.86 %

  BAKE /USDT

  0.18681

  8.45 %

  KAR /USDT

  0.1550

  1.63 %

  CIRUS /USDT

  0.078454

  -7.89 %

  FIN /USDT

  0.0011816

  5.72 %

  SPO /USDT

  0.00128512

  22.41 %

  MBX /USDT

  2.7469

  -5.46 %

  COTI /USDT

  0.07678

  6.87 %

  ALEPH /USDT

  0.06446

  3.96 %

  REVOLAND /USDT

  0.07968

  7.79 %

  DCR /USDT

  21.226

  6.59 %

  PRIME /USDT

  1.6187

  9.57 %

  DESO /USDT

  9.7782

  -1.92 %

  SDN /USDT

  0.37388

  8.69 %

  CAPS /USDT

  0.040609

  14.45 %

  REEF /USDT

  0.0026414

  7.99 %

  SAITO /USDT

  0.012809

  0.27 %

  FIRO /USDT

  2.2159

  2.81 %

  MPH /USDT

  0.019423

  3.28 %

  TAMA /USDT

  0.011684

  9.21 %

  WAXP /USDT

  0.067979

  5.71 %

  AART /USDT

  0.001756

  -3.09 %

  ETHF /USDT

  0.2790

  2.12 %

  GNO /USDT

  112.47

  5.74 %

  IOI /USDT

  0.1547

  2.85 %

  QUICK /USDT

  89.624

  4.38 %

  DES /USDT

  0.0016242

  -2.32 %

  ZLW /USDT

  0.034439

  7.00 %

  ALU /USDT

  0.027678

  1.98 %

  KONO /USDT

  0.024081

  3.26 %

  BZZ /USDT

  0.51974

  3.06 %

  AKITA /USDT

  0.00000019947

  5.94 %

  VELODROME /USDT

  0.13387

  15.52 %

  SPUME /USDT

  0.007173

  -1.23 %

  SUTER /USDT

  0.000764

  6.55 %

  SKEB /USDT

  0.0027567

  10.25 %

  WALV /USDT

  0.056626

  11.38 %

  MV /USDT

  0.13507

  -5.85 %

  RSR /USDT

  0.0039763

  7.16 %

  YFI /USDT

  8848.94

  6.79 %

  JOY /USDT

  0.083649

  -1.22 %

  KUBE /USDT

  0.008580

  0.58 %

  MEAN /USDT

  0.02013

  0.70 %

  CERE /USDT

  0.0059771

  3.28 %

  XEM /USDT

  0.039345

  5.85 %

  LAND /USDT

  1.4440

  17.10 %

  UFT /USDT

  0.4113

  3.39 %

  RAY /USDT

  0.23989

  4.55 %

  XIL /USDT

  0.00345

  -4.95 %

  METAG /USDT

  0.0003235

  -11.19 %

  QLC /USDT

  0.0954378

  6.02 %

  XYO /USDT

  0.005168

  2.47 %

  SUDO /USDT

  1.0146

  9.59 %

  ALPA /USDT

  0.035696

  1.63 %

  ATEAM /USDT

  2.550

  26.30 %

  FLM /USDT

  0.095077

  6.63 %

  URUS /USDT

  17.916

  1.57 %

  MPL /USDT

  4.471

  6.04 %

  PERC /USDT

  0.1782

  -3.30 %

  HAO /USDT

  0.004403

  -6.45 %

  SFG /USDT

  0.006912

  -12.03 %

  WING /USDT

  6.3297

  5.55 %

  CNAME /USDT

  0.000627

  0.15 %

  AE /USDT

  0.0810

  -2.87 %

  ARPA /USDT

  0.04061

  6.95 %

  QKC /USDT

  0.010617

  5.45 %

  NEER /USDT

  0.18729

  4.88 %

  XWG /USDT

  0.0010779

  -0.85 %

  MELI /USDT

  0.001645

  -5.40 %

  AQDC /USDT

  0.00437

  6.84 %

  NAOS /USDT

  0.025737

  15.47 %

  COFIX /USDT

  0.031372

  -9.77 %

  PIT /USDT

  0.0000000005310

  2.62 %

  ONT /USDT

  0.2322

  5.49 %

  PNT /USDT

  0.2146

  8.65 %

  LAMB /USDT

  0.0016499

  1.55 %

  STND /USDT

  0.029108

  4.09 %

  STRM /USDT

  0.01324

  5.49 %

  MATH /USDT

  0.11580

  1.10 %

  MINE /USDT

  0.002259

  -5.59 %

  PHA /USDT

  0.1466

  3.60 %

  ZONE /USDT

  0.004845

  -10.02 %

  EFI /USDT

  0.07488

  2.61 %

  SYS /USDT

  0.16627

  4.88 %

  XMON /USDT

  2979.10

  -5.95 %

  ICE /USDT

  0.90583

  18.80 %

  THG /USDT

  0.0679

  -0.29 %

  NXD /USDT

  0.000613

  -4.36 %

  ATM /USDT

  2.8462

  6.63 %

  MATTER /USDT

  0.13924

  19.30 %

  RARI /USDT

  1.6580

  3.74 %

  SLK /USDT

  0.002332

  -4.15 %

  FIDA /USDT

  0.41683

  7.00 %

  FLY /USDT

  0.0013345

  0.70 %

  BIT /USDT

  0.5339

  3.26 %

  RBLS /USDT

  0.14079

  2.77 %

  LN /USDT

  39.632

  3.12 %

  CONV /USDT

  0.0007123

  5.79 %

  SNK /USDT

  0.01273

  -0.23 %

  OCT /USDT

  0.2162

  5.20 %

  AST /USDT

  0.131063

  -0.45 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  8.95 %

  LAT /USDT

  0.01585

  2.78 %

  SYLO /USDT

  0.001814

  0.61 %

  HORD /USDT

  0.04626

  24.75 %

  VR /USDT

  0.00844

  7.92 %

  GMEE /USDT

  0.01251

  6.37 %

  MOJO /USDT

  0.003303

  0.45 %

  SIS /USDT

  0.0986

  6.36 %

  PROS /USDT

  0.4918

  3.75 %

  SWP /USDT

  0.001640

  2.37 %

  GAFI /USDT

  5.283

  0.41 %

  BTG /USDT

  15.0345

  6.06 %

  MGG /USDT

  0.00364

  0.83 %

  ORBR /USDT

  2.6901

  -2.54 %

  MBOX /USDT

  0.47554

  3.82 %

  XETA /USDT

  0.042231

  1.52 %

  FINE /USDT

  0.005884

  -5.90 %

  METO /USDT

  0.001066

  -5.58 %

  HIVE /USDT

  0.3968

  6.49 %

  FRONT /USDT

  0.24142

  5.12 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -0.89 %

  BXH /USDT

  0.003024

  3.31 %

  BEPRO /USDT

  0.0014732

  16.12 %

  HNS /USDT

  0.031149

  6.20 %

  SUKU /USDT

  0.07788

  1.30 %

  PRMX /USDT

  0.0040772

  -0.06 %

  BSCPAD /USDT

  0.1789

  4.74 %

  GO /USDT

  0.007121

  2.47 %

  BIRD /USDT

  15.676

  3.28 %

  BLOCK /USDT

  0.05518

  2.12 %

  NBLU /USDT

  0.015579

  -2.57 %

  AMPL /USDT

  1.1188

  2.07 %

  CUDOS /USDT

  0.00264

  3.93 %

  DANA /USDT

  0.0042

  0.00 %

  XET /USDT

  0.0007316

  8.67 %

  STORJ /USDT

  0.3665

  8.43 %

  OG /USDT

  2.5901

  3.84 %

  FUN /USDT

  0.0065660

  1.13 %

  ZCX /USDT

  0.07856

  2.80 %

  VATRENI /USDT

  0.3830

  -14.33 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.28 %

  MTRG /USDT

  2.9443

  4.86 %

  HERO /USDT

  0.004409

  2.89 %

  XPRESS /USDT

  0.0692

  -2.67 %

  FSN /USDT

  0.3612

  3.82 %

  GGG /USDT

  0.16719

  6.86 %

  AGLD /USDT

  0.4060

  5.56 %

  MER /USDT

  0.00209

  0.00 %

  POLK /USDT

  0.04826

  3.60 %

  TARA /USDT

  0.001422

  4.48 %

  T /USDT

  0.04104

  4.93 %

  LAZIO /USDT

  2.6100

  2.80 %

  BOND /USDT

  4.1278

  4.60 %

  MDA /USDT

  0.0502

  0.00 %

  FRIN /USDT

  0.004126

  1.65 %

  TAP /USDT

  0.004083

  -4.49 %

  ALPHA /USDT

  0.10642

  6.16 %

  SCY /USDT

  0.00016125

  -13.83 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017854

  4.51 %

  RDF /USDT

  0.00863

  0.81 %

  RADAR /USDT

  0.012659

  2.80 %

  SNT /USDT

  0.02779

  4.78 %

  DIA /USDT

  0.36350

  3.42 %

  BERRY /USDT

  0.0013341

  -2.71 %

  SWEAT /USDT

  0.0088888

  2.76 %

  IDEA /USDT

  0.01064

  1.62 %

  ICX /USDT

  0.2171

  7.95 %

  POLIS /USDT

  0.2609

  0.26 %

  ALAYA /USDT

  0.084677

  12.87 %

  BITCI /USDT

  0.0063093

  4.69 %

  METAL /USDT

  0.0488

  -0.20 %

  BENQI /USDT

  0.009187

  4.55 %

  EPK /USDT

  0.015750

  0.52 %

  ING /USDT

  0.0009881

  2.54 %

  TROY /USDT

  0.003518

  5.61 %

  TT /USDT

  0.004379

  3.86 %

  AMKT /USDT

  94.350

  4.36 %

  OKT /USDT

  22.176

  2.41 %

  FCON /USDT

  0.0000831

  -8.17 %

  OLE /USDT

  0.026547

  0.80 %

  ARCX /USDT

  0.108053

  4.00 %

  LIFE /USDT

  0.00037595

  -3.77 %

  FUSE /USDT

  0.07223

  1.77 %

  AKT /USDT

  0.31318

  6.73 %

  OKB /USDT

  43.087

  0.39 %

  AAA /USDT

  0.000005995

  0.20 %

  UOS /USDT

  0.2181

  4.85 %

  TFUEL /USDT

  0.05339

  6.03 %

  NEBL /USDT

  0.9758

  5.12 %

  KLV /USDT

  0.00662

  11.26 %

  THE /USDT

  0.001626

  -2.16 %

  XPLA /USDT

  0.57525

  -1.45 %

  FILDA /USDT

  0.0018923

  3.92 %

  GZONE /USDT

  0.035387

  12.60 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00532

  3.90 %

  KICKS /USDT

  0.001538

  1.18 %

  GRND /USDT

  0.146675

  -5.65 %

  POLS /USDT

  0.4261

  5.88 %

  FX /USDT

  0.19400

  2.78 %

  OOE /USDT

  0.024085

  0.79 %

  TKO /USDT

  0.34393

  4.34 %

  STEP /USDT

  0.01484

  11.74 %

  GQ /USDT

  0.0068014

  4.70 %

  ELA /USDT

  1.17306

  3.19 %

  UNO /USDT

  0.06720

  2.53 %

  ONG /USDT

  0.2857

  3.06 %

  PAF /USDT

  0.0003795

  -3.16 %

  ERN /USDT

  1.83304

  5.85 %

  AVA /USDT

  0.6009

  3.83 %

  LYXE /USDT

  8.2541

  1.27 %

  DAR /USDT

  0.17174

  6.28 %

  COVAL /USDT

  0.014173

  1.68 %

  CZZ /USDT

  0.00545

  3.41 %

  ACE /USDT

  0.00703

  1.73 %

  DUNE /USDT

  0.00058879

  -9.12 %

  ELF /USDT

  0.29389

  0.08 %

  AMP /USDT

  0.003682

  3.28 %

  ANGLE /USDT

  0.04318

  1.64 %

  LM /USDT

  0.12885

  -17.88 %

  BORA /USDT

  0.17921

  5.72 %

  IOST /USDT

  0.010393

  5.01 %

  IOTA /USDT

  0.2172

  4.72 %

  TVK /USDT

  0.040010

  4.94 %

  MARSH /USDT

  0.15081

  2.68 %

  FER /USDT

  0.030451

  6.41 %

  CTK /USDT

  0.77335

  2.63 %

  DDOS /USDT

  0.0400

  -0.24 %

  CANTO /USDT

  0.24926

  5.87 %

  MOOV /USDT

  0.007017

  6.80 %

  LEASH /USDT

  389.47

  2.26 %

  CTSI /USDT

  0.1444

  6.88 %

  NBT /USDT

  0.0030047

  1.71 %

  YFX /USDT

  0.058137

  -9.54 %

  OOKI /USDT

  0.0039501

  5.22 %

  DAI /USDT

  0.9983

  0.03 %

  CEL /USDT

  0.34271

  4.14 %

  LUNR /USDT

  0.13175

  0.86 %

  HEGIC /USDT

  0.0177400

  4.20 %

  HAPI /USDT

  14.6788

  6.65 %

  SHFT /USDT

  0.006934

  4.77 %

  CELT /USDT

  0.000585

  -2.82 %

  CWS /USDT

  0.45269

  -0.83 %

  PSTAKE /USDT

  0.08991

  10.14 %

  LOKA /USDT

  0.50373

  7.18 %

  SFP /USDT

  0.47396

  9.90 %

  SNM /USDT

  0.7255

  3.89 %

  RIDE /USDT

  0.0451

  6.61 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095120

  6.00 %

  XPNET /USDT

  0.005522

  -5.46 %

  TAKI /USDT

  0.006216

  -3.70 %

  OGV /USDT

  0.006344

  3.25 %

  INSUR /USDT

  0.08120

  6.28 %

  XVG /USDT

  0.0027686

  3.60 %

  CVX /USDT

  5.3276

  6.76 %

  GM /USDT

  0.0000091743

  4.96 %

  ROCO /USDT

  0.1591

  1.20 %

  SANTOS /USDT

  4.2303

  3.77 %

  IP3 /USDT

  0.70434

  -10.44 %

  TIDAL /USDT

  0.00034197

  3.00 %

  BTM /USDT

  0.019938

  2.44 %

  HEART /USDT

  0.013945

  -0.29 %

  1EARTH /USDT

  0.0026663

  0.85 %

  WSIENNA /USDT

  0.51217

  3.26 %

  SD /USDT

  1.1363

  10.13 %

  EDG /USDT

  0.000720

  -1.63 %

  ALPACA /USDT

  0.3089

  4.39 %

  UMA /USDT

  2.1294

  2.63 %

  NFTB /USDT

  0.014028

  3.08 %

  PET /USDT

  0.181275

  3.96 %

  RAM /USDT

  0.02268

  -6.97 %

  PSG /USDT

  5.3220

  2.95 %

  WELL /USDT

  0.0084593

  8.12 %

  DPET /USDT

  0.06812

  2.91 %

  KAI /USDT

  0.00552

  1.65 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -7.92 %

  SWRV /USDT

  0.118268

  5.64 %

  SANDWICH /USDT

  0.001193

  -3.00 %

  UNFI /USDT

  4.8722

  6.65 %

  BSW /USDT

  0.18491

  3.56 %

  PDEX /USDT

  1.8179

  3.98 %

  PAY /USDT

  0.012407

  7.95 %

  GHST /USDT

  1.0732

  4.63 %

  FOR /USDT

  0.02343

  6.79 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002453

  1.69 %

  CGG /USDT

  0.0855

  0.70 %

  DATA /USDT

  0.03802

  6.43 %

  COMBO /USDT

  0.050890

  3.99 %

  ACX /USDT

  0.07271

  9.85 %

  SRP /USDT

  0.004788

  8.74 %

  ZRX /USDT

  0.2379

  9.53 %

  XPRT /USDT

  0.3260

  6.46 %

  ARES /USDT

  0.0014705

  -8.67 %

  MBS /USDT

  0.048453

  -4.16 %

  WAS /USDT

  0.023984

  6.59 %

  NOIA /USDT

  0.048052

  1.85 %

  TEER /USDT

  0.3137

  -0.25 %

  WHALE /USDT

  0.7057

  2.39 %

  TRVL /USDT

  0.061539

  0.30 %

  MTV /USDT

  0.0012190

  5.64 %

  UNQ /USDT

  0.004095

  -9.24 %

  10SET /USDT

  0.5249

  -2.08 %

  KOK /USDT

  0.0718

  -0.27 %

  BAMBOO /USDT

  0.027707

  14.63 %

  MTL /USDT

  1.23367

  11.76 %

  PSP /USDT

  0.053427

  11.46 %

  OM /USDT

  0.033202

  4.29 %

  COS /USDT

  0.006682

  3.56 %

  BYN /USDT

  0.007567

  -1.56 %

  RMRK /USDT

  2.3842

  6.16 %

  1ART /USDT

  0.021459

  8.53 %

  LMR /USDT

  0.00834

  5.17 %

  ORN /USDT

  0.9239

  3.80 %

  ITSB /USDT

  0.002514

  -14.54 %

  SKU /USDT

  0.00879

  0.22 %

  O3 /USDT

  0.0650

  1.08 %

  DELFI /USDT

  0.00339

  2.72 %

  SOUL /USDT

  0.17580

  2.10 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038207

  1.83 %

  DX /USDT

  0.00038557

  -0.91 %

  DFYN /USDT

  0.040681

  -0.13 %

  REQ /USDT

  0.09767

  2.39 %

  KP3R /USDT

  80.40

  4.26 %

  ROOM /USDT

  0.049177

  -0.15 %

  NRFB /USDT

  0.00311

  -1.89 %

  SENATE /USDT

  0.054933

  7.44 %

  PSI /USDT

  3.2083

  13.14 %

  IDEX /USDT

  0.05314

  3.40 %

  DFA /USDT

  0.04600

  1.41 %

  AKRO /USDT

  0.0044231

  3.87 %

  ARRR /USDT

  0.31684

  1.22 %

  MEPAD /USDT

  0.003901

  13.03 %

  SONAR /USDT

  0.00605

  10.80 %

  ALCX /USDT

  21.045