• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28463.7

  5.57 %

  ETH /USDT

  1811.59

  4.33 %

  ARB /USDT

  1.24101

  7.99 %

  ID /USDT

  0.472574

  7.95 %

  CFX /USDT

  0.388641

  21.53 %

  LQTY /USDT

  2.2865

  12.41 %

  FLR /USDT

  0.040521

  0.77 %

  USDC /USDT

  0.9994

  -0.02 %

  FIL /USDT

  5.7866

  7.41 %

  EVER /USDT

  0.075980

  -8.94 %

  AGIX /USDT

  0.43947

  9.25 %

  MAGIC /USDT

  1.41197

  6.46 %

  LTC /USDT

  91.42

  5.92 %

  FTM /USDT

  0.46026

  13.19 %

  DOGE /USDT

  0.076084

  5.06 %

  BNB /USDT

  316.83

  1.97 %

  VOLT /USDT

  0.0000014287

  4.24 %

  HOOK /USDT

  1.93819

  11.52 %

  FLOKI /USDT

  0.0000348315

  7.71 %

  TOMI /USDT

  2.23438

  -4.39 %

  MASK /USDT

  6.85978

  21.70 %

  GNS /USDT

  7.8086

  9.04 %

  TRX /USDT

  0.06472

  1.58 %

  BLUR /USDT

  0.5340

  7.05 %

  STX /USDT

  1.00662

  14.56 %

  DYDX /USDT

  2.5435

  6.95 %

  POLYX /USDT

  0.1615

  6.53 %

  SHIB /USDT

  0.0000107455

  4.10 %

  OAX /USDT

  0.310854

  -0.63 %

  TEM /USDT

  0.07509

  -19.93 %

  DOT /USDT

  6.2520

  5.21 %

  ADA /USDT

  0.38615

  9.71 %

  SOL /USDT

  21.272

  6.15 %

  GMM /USDT

  0.00177509

  8.38 %

  VGX /USDT

  0.33554

  4.09 %

  KEY /USDT

  0.0097658

  6.00 %

  VRA /USDT

  0.0063292

  10.69 %

  GFT /USDT

  0.052408

  4.99 %

  RDNT /USDT

  0.35966

  6.05 %

  LINK /USDT

  7.3245

  6.70 %

  GALA /USDT

  0.041046

  7.06 %

  JASMY /USDT

  0.0049427

  12.44 %

  OP /USDT

  2.2606

  6.37 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  0.26 %

  CSIX /USDT

  0.053126

  -6.85 %

  XLM /USDT

  0.103577

  9.35 %

  ACS /USDT

  0.00840721

  0.74 %

  DODO /USDT

  0.178482

  9.27 %

  ATOM /USDT

  11.3122

  1.94 %

  KAS /USDT

  0.029863

  36.06 %

  MINA /USDT

  0.77667

  7.97 %

  HFT /USDT

  0.62302

  6.04 %

  SXP /USDT

  0.42181

  47.33 %

  HAI /USDT

  0.04111

  5.19 %

  ACH /USDT

  0.034023

  7.86 %

  RNDR /USDT

  1.2184

  8.53 %

  VELO /USDT

  0.007647

  21.76 %

  AVAX /USDT

  17.284

  4.12 %

  EOS /USDT

  1.1452

  4.16 %

  AGLA /USDT

  0.09018

  -9.82 %

  DZOO /USDT

  0.0387292

  4.19 %

  APE /USDT

  4.1373

  1.57 %

  GPT /USDT

  0.0923250

  8.85 %

  IGU /USDT

  0.07394

  2.89 %

  FTT /USDT

  1.3564

  0.79 %

  ETC /USDT

  20.753

  4.34 %

  SYN /USDT

  0.8961

  5.54 %

  LDO /USDT

  2.4456

  15.63 %

  LUNC /USDT

  0.00012403

  3.44 %

  ALGO /USDT

  0.22968

  15.17 %

  FET /USDT

  0.37228

  9.72 %

  MGKL /USDT

  0.00000238397

  2237.22 %

  XRD /USDT

  0.040224

  0.36 %

  LUNA /USDT

  1.3025

  3.57 %

  CSPR /USDT

  0.037434

  10.62 %

  HIGH /USDT

  2.1005

  8.91 %

  FLUX /USDT

  0.62551

  3.25 %

  WEMIX /USDT

  1.3817

  -3.58 %

  RPL /USDT

  46.142

  11.48 %

  APT /USDT

  11.6606

  5.57 %

  STIK /USDT

  1.07954

  8.84 %

  SDAO /USDT

  0.6217

  13.57 %

  SQUAD /USDT

  0.019684

  2.56 %

  1INCH /USDT

  0.51380

  3.85 %

  GRV /USDT

  0.65400

  1.54 %

  ASTR /USDT

  0.064095

  9.26 %

  SSV /USDT

  37.4573

  5.56 %

  CARE /USDT

  0.003864

  -22.72 %

  RIF /USDT

  0.150816

  2.70 %

  CKB /USDT

  0.0052425

  12.48 %

  MDT /USDT

  0.06412

  7.40 %

  OCEAN /USDT

  0.35385

  5.73 %

  MOTG /USDT

  0.43270

  0.43 %

  SPA /USDT

  0.005126

  6.32 %

  NFT /USDT

  0.00000039123

  0.46 %

  SUN /USDT

  0.0062414

  2.47 %

  MATIC /USDT

  1.13652

  7.39 %

  INJ /USDT

  4.3200

  14.79 %

  BTT /USDT

  0.0000006188

  2.58 %

  XCN /USDT

  0.004181

  2.82 %

  FDT /USDT

  0.05072

  -0.74 %

  IMX /USDT

  1.16958

  9.83 %

  HBAR /USDT

  0.062165

  4.75 %

  UNI /USDT

  6.0025

  4.79 %

  XEN /USDT

  0.00000118

  -9.23 %

  GRT /USDT

  0.145836

  10.66 %

  USDD /USDT

  0.98364

  -0.42 %

  CHO /USDT

  0.58403

  -1.31 %

  SUSHI /USDT

  1.0821

  6.42 %

  VINU /USDT

  0.00000001170

  1.82 %

  NEAR /USDT

  1.9773

  6.71 %

  SOS /USDT

  0.00000013442

  -1.61 %

  JOE /USDT

  0.53023

  -1.13 %

  STORE /USDT

  0.032259

  -0.03 %

  WBT /USDT

  5.209

  4.07 %

  YFII /USDT

  1121.19

  4.65 %

  XDB /USDT

  0.0012654

  2.96 %

  SMART /USDT

  1.3604

  5.83 %

  VAI /USDT

  0.093900

  8.88 %

  BRISE /USDT

  0.00000047801

  -0.74 %

  DHX /USDT

  3.9049

  -1.41 %

  CRV /USDT

  0.9544

  6.07 %

  METIS /USDT

  25.149

  4.75 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  VOXEL /USDT

  0.24227

  4.74 %

  REAP /USDT

  0.01991

  -14.87 %

  OAS /USDT

  0.085609

  9.85 %

  QRDO /USDT

  0.10536

  8.30 %

  PAW /USDT

  0.0000000339043

  7.84 %

  AOG /USDT

  0.01677

  -0.59 %

  MPI /USDT

  0.0041025

  6.23 %

  AZERO /USDT

  1.6074

  13.28 %

  GMT /USDT

  0.39486

  8.58 %

  PSL /USDT

  0.000490

  -2.58 %

  FITFI /USDT

  0.01331

  2.07 %

  SCLP /USDT

  0.26570

  -0.77 %

  SRM /USDT

  0.22482

  5.96 %

  HAM /USDT

  0.0000000033622

  3.65 %

  KDA /USDT

  0.95975

  5.12 %

  JST /USDT

  0.02604

  3.99 %

  LINA /USDT

  0.0120222

  32.58 %

  GT /USDT

  5.1344

  5.16 %

  QTUM /USDT

  3.152

  4.82 %

  BONE /USDT

  1.0761

  3.27 %

  QNT /USDT

  123.278

  3.09 %

  UNDEAD /USDT

  0.20740

  0.28 %

  TLOS /USDT

  0.15268

  4.94 %

  PYR /USDT

  3.5888

  7.38 %

  BDX /USDT

  0.061260

  0.42 %

  MMPRO /USDT

  0.25307

  -3.56 %

  POKT /USDT

  0.0413

  -6.34 %

  RACA /USDT

  0.00018957

  3.30 %

  SAND /USDT

  0.6400

  6.57 %

  MANA /USDT

  0.60045

  6.60 %

  DAO /USDT

  1.58332

  1.31 %

  ELON /USDT

  0.00000034571

  8.57 %

  ZEC /USDT

  37.46

  4.81 %

  CEEK /USDT

  0.08830

  3.93 %

  SIN /USDT

  0.005586

  -1.89 %

  HNT /USDT

  1.3658

  -0.08 %

  XDC /USDT

  0.042268

  5.11 %

  WIN /USDT

  0.00008628

  3.72 %

  NVIR /USDT

  0.052337

  -2.07 %

  ATLAS /USDT

  0.0033299

  2.79 %

  METAX /USDT

  0.1020

  -55.10 %

  OVO /USDT

  0.161845

  -11.66 %

  C98 /USDT

  0.25421

  24.04 %

  CELO /USDT

  0.70864

  18.95 %

  DMTR /USDT

  0.0350651

  9.89 %

  CHZ /USDT

  0.11950

  4.11 %

  MAN /USDT

  0.0397116

  4.08 %

  ICP /USDT

  5.0429

  6.00 %

  TRU /USDT

  0.079077

  5.77 %

  GMX /USDT

  76.756

  4.07 %

  OPUL /USDT

  0.162643

  0.12 %

  GRAIL /USDT

  3155.09

  20.26 %

  RJV /USDT

  0.073552

  -3.49 %

  SIDUS /USDT

  0.0018670

  7.07 %

  SKL /USDT

  0.040225

  7.65 %

  BCH /USDT

  123.99

  2.99 %

  MATCH /USDT

  0.0000812

  21.73 %

  PEOPLE /USDT

  0.022721

  4.82 %

  HT /USDT

  3.6399

  1.83 %

  ASTO /USDT

  0.045600

  18.65 %

  CVP /USDT

  0.47011

  6.46 %

  PRIMAL /USDT

  0.0056015

  -6.72 %

  ZBC /USDT

  0.015520

  2.55 %

  VELA /USDT

  5.6071

  12.16 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020376

  2.18 %

  ANC /USDT

  0.01945

  2.91 %

  FEAR /USDT

  0.15615

  -0.54 %

  NMT /USDT

  0.0124000

  133.03 %

  XCAD /USDT

  1.91284

  -0.13 %

  USTC /USDT

  0.021824

  3.48 %

  FIS /USDT

  0.55008

  4.98 %

  SERO /USDT

  0.03509

  -3.03 %

  HOT /USDT

  0.001821

  5.93 %

  AURORA /USDT

  0.1800

  3.03 %

  DIO /USDT

  0.00513

  -2.65 %

  DASH /USDT

  57.60

  3.91 %

  REN /USDT

  0.10848

  13.35 %

  SEELE /USDT

  0.003262

  -3.74 %

  CELR /USDT

  0.024174

  2.03 %

  ZIL /USDT

  0.028187

  7.44 %

  DF /USDT

  0.0746

  1.49 %

  NOM /USDT

  1.05966

  3.24 %

  PROM /USDT

  4.8556

  2.54 %

  LOOKS /USDT

  0.14156

  5.44 %

  CRPT /USDT

  0.09253

  5.84 %

  DUSK /USDT

  0.1797

  6.77 %

  PIAS /USDT

  0.01253

  -3.91 %

  D2T /USDT

  0.028777

  -0.09 %

  FRM /USDT

  0.05318

  2.76 %

  WOM /USDT

  0.025178

  6.51 %

  ONSTON /USDT

  0.00877

  -1.90 %

  CORE /USDT

  1.9565

  1.44 %

  ETHW /USDT

  3.4101

  2.86 %

  CRO /USDT

  0.069360

  4.22 %

  ROUTE /USDT

  2.5242

  3.35 %

  LRC /USDT

  0.37012

  9.75 %

  SPEX /USDT

  0.002755

  108.08 %

  MDAO /USDT

  0.28753

  2.88 %

  ISP /USDT

  0.0010277

  1.48 %

  ROSE /USDT

  0.058125

  6.81 %

  OMG /USDT

  1.7153

  -2.84 %

  XCH /USDT

  38.504

  4.06 %

  TWT /USDT

  1.1797

  6.44 %

  KON /USDT

  0.08433

  -0.15 %

  BONK /USDT

  0.0000005363

  6.83 %

  OSMO /USDT

  0.8150

  4.34 %

  ALI /USDT

  0.037436

  0.28 %

  CTI /USDT

  0.027278

  5.33 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33914

  1.35 %

  XTAG /USDT

  0.02985

  5.14 %

  FIO /USDT

  0.03349

  6.08 %

  SGB /USDT

  0.009302

  23.28 %

  EUL /USDT

  3.7825

  -0.54 %

  ERG /USDT

  1.5138

  3.85 %

  SLP /USDT

  0.0026862

  4.42 %

  YGG /USDT

  0.26126

  6.38 %

  PIP /USDT

  0.10251

  181.46 %

  WAVES /USDT

  2.142

  5.36 %

  VP /USDT

  6.663

  2.31 %

  BSV /USDT

  36.032

  3.45 %

  OVR /USDT

  0.2994

  1.56 %

  BS /USDT

  0.41903

  2.42 %

  KIN /USDT

  0.00000472

  3.05 %

  WSI /USDT

  0.05116

  5.72 %

  BEL /USDT

  0.60619

  8.43 %

  PBR /USDT

  0.11550

  11.87 %

  BBC /USDT

  0.015261

  0.49 %

  SNX /USDT

  2.4927

  6.15 %

  THETA /USDT

  1.0395

  6.77 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003800

  -0.75 %

  FXS /USDT

  8.965

  19.99 %

  FTRB /USDT

  0.005965

  0.65 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010175

  -0.35 %

  STG /USDT

  0.6742

  8.09 %

  HIFI /USDT

  0.40750

  5.02 %

  CHESS /USDT

  0.2849

  6.14 %

  LPT /USDT

  6.881

  8.84 %

  ZEN /USDT

  10.512

  6.88 %

  AR /USDT

  8.382

  7.87 %

  BLOK /USDT

  0.0025171

  4.24 %

  FNZ /USDT

  0.004995

  -5.16 %

  EGLD /USDT

  43.151

  4.81 %

  AXS /USDT

  8.527

  5.11 %

  GLMR /USDT

  0.37444

  6.26 %

  CQT /USDT

  0.1589

  6.57 %

  BLZ /USDT

  0.081515

  8.14 %

  JAM /USDT

  0.0025648

  -2.33 %

  MSWAP /USDT

  0.0003420

  -25.13 %

  PHB /USDT

  1.084651

  8.24 %

  ABBC /USDT

  0.084606

  12.23 %

  MCG /USDT

  0.06950

  0.33 %

  UFO /USDT

  0.000001447

  4.02 %

  GAL /USDT

  1.7881

  10.89 %

  IRIS /USDT

  0.03575

  7.71 %

  GOAL /USDT

  0.1904

  5.89 %

  ALICE /USDT

  1.5234

  6.55 %

  AAVE /USDT

  73.16

  4.64 %

  COCOS /USDT

  1.4564

  11.45 %

  RSS3 /USDT

  0.17035

  16.39 %

  SWASH /USDT

  0.01776

  7.70 %

  DC /USDT

  0.0010299

  3.73 %

  FEG /USDT

  0.0007610

  1.99 %

  TLM /USDT

  0.019907

  9.69 %

  WOO /USDT

  0.20155

  7.70 %

  GITCOIN /USDT

  1.9004

  2.48 %

  KING /USDT

  0.012633

  -7.74 %

  MLK /USDT

  0.26287

  2.18 %

  PERL /USDT

  0.036056

  5.86 %

  COREUM /USDT

  0.23577

  -15.88 %

  MOB /USDT

  1.5060

  5.43 %

  MKR /USDT

  697.07

  2.33 %

  DARK /USDT

  0.029850

  2.48 %

  BNX /USDT

  0.5745

  6.17 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001564

  55.62 %

  BDP /USDT

  0.21869

  8.90 %

  DEP /USDT

  0.003552

  -0.25 %

  VXT /USDT

  0.018955

  2.61 %

  RBC /USDT

  0.020539

  12.56 %

  RUNE /USDT

  1.4144

  7.23 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000845

  1.19 %

  WIT /USDT

  0.002955

  1.30 %

  RFOX /USDT

  0.014040

  7.46 %

  MDX /USDT

  0.07029

  3.35 %

  TSUKA /USDT

  0.075383

  13.53 %

  DAG /USDT

  0.05208

  1.91 %

  WOZX /USDT

  0.049755

  -1.96 %

  ONE /USDT

  0.020734

  8.56 %

  BICO /USDT

  0.38121

  7.69 %

  METALDR /USDT

  0.0008922

  -14.55 %

  BUY /USDT

  0.020079

  0.41 %

  CAKE /USDT

  3.6943

  3.26 %

  POPK /USDT

  0.012174

  34.14 %

  GST /USDT

  0.020581

  2.91 %

  RAD /USDT

  1.9890

  1.22 %

  PRQ /USDT

  0.1121

  13.80 %

  TOMO /USDT

  0.6488

  10.20 %

  EGAME /USDT

  0.000119549

  -0.05 %

  ENS /USDT

  13.440

  5.03 %

  RLC /USDT

  1.7562

  6.56 %

  REELT /USDT

  0.025665

  8.10 %

  SFM /USDT

  0.0002103

  -7.35 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005087

  4.88 %

  POP /USDT

  0.000001369

  -11.84 %

  EJS /USDT

  0.005150

  2.14 %

  REALM /USDT

  0.01501

  9.40 %

  LIME /USDT

  0.012163

  12.73 %

  ATD /USDT

  0.1872

  1.90 %

  VET /USDT

  0.02331

  6.48 %

  WOOF /USDT

  0.0008724

  -3.15 %

  GBPT /USDT

  1.23220

  0.05 %

  SFUND /USDT

  1.0769

  2.99 %

  CTC /USDT

  0.3616

  2.49 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -23.80 %

  DKS /USDT

  0.002277

  6.40 %

  BAT /USDT

  0.2527

  5.59 %

  NEO /USDT

  12.92

  4.44 %

  AIRTNT /USDT

  0.000685

  8.73 %

  API3 /USDT

  1.56649

  6.38 %

  PENDLE /USDT

  0.34274

  17.19 %

  HTR /USDT

  0.08871

  10.72 %

  PORTO /USDT

  2.2871

  3.55 %

  ZKS /USDT

  0.069075

  0.02 %

  RITE /USDT

  0.0018146

  -4.67 %

  EQ /USDT

  0.0010203

  -18.84 %

  FIU /USDT

  0.002834

  -0.31 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.597

  -0.56 %

  CULT /USDT

  0.000006762

  5.01 %

  WNCG /USDT

  0.12861

  1.61 %

  MHUNT /USDT

  0.01034

  4.23 %

  KMA /USDT

  0.0022003

  0.02 %

  DEBT /USDT

  16.120

  -0.23 %

  NUM /USDT

  0.045029

  -5.35 %

  ZAM /USDT

  0.002564

  -0.31 %

  POLC /USDT

  0.028140

  6.26 %

  WLKN /USDT

  0.048050

  1.98 %

  MNW /USDT

  1.7823

  -1.76 %

  ENJ /USDT

  0.39517

  7.64 %

  XCV /USDT

  0.003714

  -3.45 %

  CREAM /USDT

  13.448

  5.40 %

  STOS /USDT

  0.52876

  0.97 %

  YLD /USDT

  0.1440

  3.22 %

  PLCU /USDT

  172.89

  -0.08 %

  BOSON /USDT

  0.2276

  2.15 %

  VEMP /USDT

  0.01394

  1.82 %

  RBN /USDT

  0.2297

  17.67 %

  FRA /USDT

  0.0028150

  6.63 %

  DERC /USDT

  0.23659

  4.32 %

  NVG /USDT

  0.1038

  -12.62 %

  SOLO /USDT

  0.17785

  5.85 %

  ML /USDT

  0.12957

  -20.40 %

  KLAY /USDT

  0.2339

  5.50 %

  CPOOL /USDT

  0.03523

  0.11 %

  IAG /USDT

  0.008543

  3.43 %

  XTZ /USDT

  1.1352

  5.76 %

  THALES /USDT

  0.71634

  14.40 %

  HIBS /USDT

  0.0002814

  -11.17 %

  CLV /USDT

  0.06307

  5.64 %

  EZ /USDT

  0.08419

  -9.40 %

  GARI /USDT

  0.05161

  0.89 %

  AUDIO /USDT

  0.29065

  0.17 %

  DEVT /USDT

  0.00330

  4.10 %

  WRT /USDT

  0.16580

  8.65 %

  PUSH /USDT

  0.35240

  4.81 %

  CVTX /USDT

  0.149739

  -1.16 %

  BOBA /USDT

  0.23679

  2.99 %

  ANKR /USDT

  0.03310

  7.99 %

  NEXO /USDT

  0.7583

  5.04 %

  LOCG /USDT

  0.02030

  2.83 %

  BBANK /USDT

  0.005705

  6.69 %

  GAME /USDT

  0.03664

  0.93 %

  DBC /USDT

  0.0050430

  2.81 %

  SLIM /USDT

  0.0503

  3.71 %

  SRT /USDT

  0.000079

  -1.25 %

  NOS /USDT

  0.01737

  -0.74 %

  ANT /USDT

  2.4512

  8.40 %

  BAND /USDT

  1.8768

  12.65 %

  ARV /USDT

  0.00007827

  2.77 %

  DCRN /USDT

  0.2521

  9.56 %

  FOF /USDT

  0.8388

  -21.45 %

  HECH /USDT

  0.05426

  0.03 %

  MXC /USDT

  0.019558

  3.27 %

  CHNG /USDT

  0.09103

  -1.89 %

  RLY /USDT

  0.012893

  1.96 %

  ORO /USDT

  0.004531

  29.45 %

  MC /USDT

  0.29337

  5.69 %

  NULS /USDT

  0.2828

  5.87 %

  CRU /USDT

  1.26639

  2.70 %

  ELT /USDT

  0.039446

  -7.60 %

  DENT /USDT

  0.00107726

  7.94 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013121

  -1.36 %

  BONDLY /USDT

  0.006466

  0.52 %

  DERI /USDT

  0.03349

  -25.06 %

  RNDX /USDT

  0.000130

  -2.98 %

  ILV /USDT

  60.46

  6.78 %

  ULU /USDT

  35.7532

  3.44 %

  FREE /USDT

  0.00000016807

  -1.35 %

  ESG /USDT

  0.70460

  -0.92 %

  YFDAI /USDT

  220.965

  0.37 %

  GLQ /USDT

  0.0108992

  5.52 %

  HOD /USDT

  0.00494

  -1.20 %

  PERP /USDT

  0.86476

  7.73 %

  PYM /USDT

  0.0015722

  -2.40 %

  UFI /USDT

  0.02939

  5.52 %

  BOA /USDT

  0.028200

  0.89 %

  KLO /USDT

  0.009364

  10.52 %

  PBX /USDT

  0.001805

  6.67 %

  CFG /USDT

  0.2892

  4.89 %

  HELLO /USDT

  0.043631

  4.89 %

  WILD /USDT

  0.3770

  7.46 %

  KSM /USDT

  34.698

  8.64 %

  KT /USDT

  0.003193

  8.49 %

  WZRD /USDT

  0.00389

  -12.97 %

  ROOBEE /USDT

  0.000838

  -15.35 %

  DSLA /USDT

  0.00161351

  7.61 %

  LGX /USDT

  0.007022

  -0.21 %

  SCRT /USDT

  0.6455

  4.39 %

  MOVR /USDT

  8.2148

  3.88 %

  XPR /USDT

  0.001442

  2.34 %

  BAL /USDT

  6.9352

  3.98 %

  IHC /USDT

  0.00005189

  16.68 %

  STARL /USDT

  0.000002418

  5.58 %

  ACA /USDT

  0.10150

  4.79 %

  NUX /USDT

  0.013329

  4.85 %

  HSF /USDT

  0.7274

  2.49 %

  ALPH /USDT

  0.27340

  8.11 %

  WATT /USDT

  0.02011

  -9.45 %

  LEVER /USDT

  0.0019908

  12.03 %

  KNIGHT /USDT

  0.00876

  1.27 %

  GOB /USDT

  0.004167

  -2.02 %

  SHILL /USDT

  0.015855

  0.32 %

  DOME /USDT

  0.001159

  0.43 %

  LIT /USDT

  1.05356

  9.72 %

  EWT /USDT

  3.5420

  4.64 %

  OMI /USDT

  0.0007643

  -2.33 %

  GOV /USDT

  0.007813

  4.64 %

  THN /USDT

  0.030272

  -14.45 %

  ATA /USDT

  0.15402

  7.29 %

  IMPT /USDT

  0.0081260

  2.97 %

  STBU /USDT

  0.020905

  -4.66 %

  MESA /USDT

  0.003018

  -3.60 %

  AIOZ /USDT

  0.028529

  3.41 %

  LSS /USDT

  0.17692

  0.38 %

  SC /USDT

  0.003921

  6.49 %

  MLT /USDT

  0.13279

  2.02 %

  BTS /USDT

  0.011368

  0.54 %

  CHAMP /USDT

  0.024940

  7.68 %

  WAM /USDT

  0.005165

  5.79 %

  LABS /USDT

  0.00113614

  5.50 %

  LUFFY /USDT

  0.0001109

  1.37 %

  KAR /USDT

  0.1551

  1.63 %

  DYP /USDT

  0.11792

  -1.56 %

  RARE /USDT

  0.11768

  4.97 %

  REVU /USDT

  0.02430

  1.25 %

  BTL /USDT

  0.000592

  13.84 %

  KAVA /USDT

  0.8924

  4.30 %

  IZI /USDT

  0.00800

  -18.78 %

  BVT /USDT

  0.013704

  45.67 %

  ECOX /USDT

  0.88483

  0.29 %

  BNC /USDT

  0.24610

  9.74 %

  DREP /USDT

  0.4686

  4.94 %

  MONS /USDT

  0.013589

  6.85 %

  TORN /USDT

  6.7727

  4.89 %

  FIN /USDT

  0.0013499

  20.24 %

  PI /USDT

  0.0044122

  -13.19 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  0.15 %

  TON /USDT

  2.1202

  3.42 %

  CELL /USDT

  0.2389

  3.50 %

  HADES /USDT

  0.9410

  9.12 %

  NKN /USDT

  0.104043

  6.21 %

  REI /USDT

  0.03162

  4.87 %

  VLX /USDT

  0.02035

  -0.48 %

  SOV /USDT

  0.84443

  4.65 %

  DRGN /USDT

  0.00738

  20.98 %

  UBXS /USDT

  0.035660

  -4.09 %

  BAKE /USDT

  0.18846

  9.37 %

  OGN /USDT

  0.1164

  10.75 %

  MILO /USDT

  0.000000017997

  1.02 %

  WWY /USDT

  0.006361

  -2.87 %

  ORAI /USDT

  4.3606

  4.60 %

  DESO /USDT

  9.8576

  -1.24 %

  AUCTION /USDT

  5.6292

  4.01 %

  WAXL /USDT

  0.60571

  1.30 %

  STRAX /USDT

  0.54397

  5.50 %

  COMP /USDT

  43.721

  5.97 %

  FEVR /USDT

  0.00064635

  3.21 %

  IOTX /USDT

  0.025786

  8.37 %

  SPO /USDT

  0.00125299

  20.65 %

  NBS /USDT

  0.000450

  4.89 %

  REVOLAND /USDT

  0.08209

  10.20 %

  CIRUS /USDT

  0.078304

  -7.94 %

  PRIME /USDT

  1.6126

  9.20 %

  XOR /USDT

  3.364

  0.77 %

  MBX /USDT

  2.7579

  -4.88 %

  FIRO /USDT

  2.2101

  2.99 %

  COTI /USDT

  0.07628

  5.98 %

  SDN /USDT

  0.37269

  8.89 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.82 %

  ETHF /USDT

  0.2738

  0.32 %

  ZLW /USDT

  0.034442

  7.12 %

  SAITO /USDT

  0.012802

  0.74 %

  DCR /USDT

  21.329

  7.67 %

  WAXP /USDT

  0.068190

  5.97 %

  RVN /USDT

  0.02558

  5.48 %

  TAMA /USDT

  0.011623

  10.13 %

  GNO /USDT

  112.10

  5.60 %

  DEGO /USDT

  1.9834

  8.09 %

  IOI /USDT

  0.1583

  5.39 %

  CAPS /USDT

  0.040500

  12.88 %

  BZZ /USDT

  0.51500

  2.01 %

  MPH /USDT

  0.019439

  3.94 %

  ALEPH /USDT

  0.06560

  3.20 %

  RSR /USDT

  0.0040383

  8.95 %

  DES /USDT

  0.0016222

  -2.40 %

  QUICK /USDT

  88.757

  3.58 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.51 %

  KONO /USDT

  0.024103

  2.59 %

  ALU /USDT

  0.027683

  2.78 %

  SKEB /USDT

  0.0027670

  11.92 %

  REEF /USDT

  0.0026378

  8.62 %

  UFT /USDT

  0.4115

  4.52 %

  VELODROME /USDT

  0.13074

  13.27 %

  AKITA /USDT

  0.00000019957

  6.56 %

  SPUME /USDT

  0.007200

  -0.82 %

  SUTER /USDT

  0.000764

  4.80 %

  MBOX /USDT

  0.48520

  6.09 %

  MEAN /USDT

  0.02048

  1.03 %

  XEM /USDT

  0.039423

  6.35 %

  KUBE /USDT

  0.008592

  1.02 %

  YFI /USDT

  8903.25

  7.18 %

  QLC /USDT

  0.0945615

  5.55 %

  SUDO /USDT

  0.9936

  7.88 %

  LAND /USDT

  1.4365

  15.43 %

  CERE /USDT

  0.0059455

  1.50 %

  METAG /USDT

  0.0003223

  -11.01 %

  JOY /USDT

  0.083723

  0.20 %

  ALPA /USDT

  0.035443

  0.17 %

  RADAR /USDT

  0.012535

  1.99 %

  SFG /USDT

  0.006906

  -9.72 %

  STORJ /USDT

  0.3637

  8.34 %

  PERC /USDT

  0.1784

  -3.09 %

  ATEAM /USDT

  2.565

  28.50 %

  WALV /USDT

  0.056470

  11.72 %

  WING /USDT

  6.3134

  5.11 %

  FLM /USDT

  0.095580

  7.01 %

  URUS /USDT

  17.840

  1.54 %

  HAO /USDT

  0.004358

  -7.72 %

  NEER /USDT

  0.18334

  2.76 %

  RAY /USDT

  0.23781

  4.17 %

  XYO /USDT

  0.005172

  2.11 %

  AE /USDT

  0.0807

  -2.77 %

  PHA /USDT

  0.1466

  3.67 %

  ARPA /USDT

  0.04051

  6.68 %

  PNT /USDT

  0.2133

  8.77 %

  PIT /USDT

  0.0000000005247

  1.15 %

  QKC /USDT

  0.010780

  8.23 %

  CNAME /USDT

  0.000627

  -1.25 %

  MELI /USDT

  0.001702

  -2.40 %

  MATH /USDT

  0.11599

  1.23 %

  ONT /USDT

  0.2314

  5.90 %

  AQDC /USDT

  0.00432

  -1.14 %

  COFIX /USDT

  0.032441

  -6.40 %

  STND /USDT

  0.028752

  0.73 %

  XWG /USDT

  0.0010814

  0.46 %

  STRM /USDT

  0.01314

  5.96 %

  LAMB /USDT

  0.0016411

  0.81 %

  EFI /USDT

  0.07552

  4.07 %

  NXD /USDT

  0.000613

  -3.91 %

  ZONE /USDT

  0.004780

  -10.50 %

  SYS /USDT

  0.16669

  5.49 %

  MATTER /USDT

  0.13978

  19.80 %

  XMON /USDT

  2968.14

  -6.05 %

  XIL /USDT

  0.00346

  -23.11 %

  ATM /USDT

  2.7849

  4.25 %

  FLY /USDT

  0.0013335

  0.35 %

  VR /USDT

  0.00843

  6.03 %

  ICE /USDT

  0.90635

  17.46 %

  BSCPAD /USDT

  0.1820

  6.55 %

  RARI /USDT

  1.6579

  4.12 %

  CONV /USDT

  0.0007231

  7.76 %

  BIT /USDT

  0.5344

  3.52 %

  LN /USDT

  39.647

  3.05 %

  RBLS /USDT

  0.14071

  2.37 %

  GMEE /USDT

  0.01263

  7.67 %

  METO /USDT

  0.001077

  -4.94 %

  LAT /USDT

  0.01595

  4.38 %

  OCT /USDT

  0.2169

  5.03 %

  HIVE /USDT

  0.4003

  7.54 %

  FIDA /USDT

  0.41386

  6.43 %

  MINE /USDT

  0.002271

  -0.95 %

  MOJO /USDT

  0.003294

  0.95 %

  SNK /USDT

  0.01270

  -0.15 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  7.27 %

  THG /USDT

  0.0675

  -0.73 %

  ORBR /USDT

  2.6942

  -2.22 %

  HORD /USDT

  0.04576

  24.95 %

  GAFI /USDT

  5.276

  0.51 %

  BTG /USDT

  15.0609

  5.58 %

  NAOS /USDT

  0.025574

  7.88 %

  SYLO /USDT

  0.001813

  0.44 %

  AST /USDT

  0.130535

  -0.06 %

  SWP /USDT

  0.001618

  1.06 %

  FRONT /USDT

  0.23917

  4.77 %

  SIS /USDT

  0.0987

  6.01 %

  ICX /USDT

  0.2201

  9.83 %

  SLK /USDT

  0.002324

  -1.81 %

  FINE /USDT

  0.005885

  -6.20 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -0.89 %

  KNC /USDT

  0.7298

  11.13 %

  MGG /USDT

  0.00362

  0.55 %

  BXH /USDT

  0.003017

  4.25 %

  SUKU /USDT

  0.07738

  0.55 %

  XPRESS /USDT

  0.0721

  2.12 %

  HNS /USDT

  0.031148

  5.25 %

  XET /USDT

  0.0007274

  8.05 %

  BEPRO /USDT

  0.0014710

  16.09 %

  GO /USDT

  0.007197

  5.93 %

  PRMX /USDT

  0.0040566

  0.44 %

  HERO /USDT

  0.004390

  2.25 %

  NBLU /USDT

  0.015561

  -2.77 %

  AMPL /USDT

  1.1187

  2.13 %

  PROS /USDT

  0.4921

  6.79 %

  CUDOS /USDT

  0.00267

  4.70 %

  FUN /USDT

  0.0065825

  1.66 %

  OG /USDT

  2.5766

  2.66 %

  XPLA /USDT

  0.57256

  -1.68 %

  BLOCK /USDT

  0.05521

  2.22 %

  BIRD /USDT

  15.682

  3.13 %

  ZCX /USDT

  0.07853

  2.51 %

  MV /USDT

  0.13538

  -5.27 %

  POLK /USDT

  0.04807

  3.24 %

  MER /USDT

  0.00211

  2.92 %

  GGG /USDT

  0.16537

  4.30 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.48 %

  GRND /USDT

  0.146017

  -6.07 %

  TARA /USDT

  0.001415

  4.12 %

  T /USDT

  0.04135

  6.13 %

  XETA /USDT

  0.042260

  2.29 %

  BOND /USDT

  4.1162

  4.45 %

  LAZIO /USDT

  2.6134

  2.80 %

  VATRENI /USDT

  0.3822

  -14.83 %

  AGLD /USDT

  0.4060

  6.89 %

  MDA /USDT

  0.0502

  -0.39 %

  FSN /USDT

  0.3592

  1.41 %

  FRIN /USDT

  0.004138

  1.39 %

  TAP /USDT

  0.004065

  -6.05 %

  ALPHA /USDT

  0.10661

  6.46 %

  RDF /USDT

  0.00859

  0.46 %

  ALAYA /USDT

  0.085865

  14.13 %

  MTRG /USDT

  2.9459

  4.14 %

  TT /USDT

  0.004415

  4.74 %

  BERRY /USDT

  0.0013322

  -2.70 %

  POLIS /USDT

  0.2610

  0.19 %

  SWEAT /USDT

  0.0089156

  2.58 %

  XPNET /USDT

  0.005663

  -2.17 %

  EPK /USDT

  0.015691

  2.29 %

  IDEA /USDT

  0.01064

  1.04 %

  METAL /USDT

  0.0488

  -0.20 %

  SNT /USDT

  0.02772

  4.88 %

  SCY /USDT

  0.00016023

  -9.37 %

  DIA /USDT

  0.36368

  4.30 %

  AMKT /USDT

  94.605

  5.16 %

  TROY /USDT

  0.003482

  4.87 %

  BITCI /USDT

  0.0062907

  4.36 %

  OKB /USDT

  43.072

  0.71 %

  LIFE /USDT

  0.00037618

  -3.78 %

  OKT /USDT

  22.092

  1.95 %

  POLS /USDT

  0.4255

  6.50 %

  OLE /USDT

  0.026465

  0.47 %

  AKT /USDT

  0.31032

  5.77 %

  TKO /USDT

  0.34520

  4.61 %

  FUSE /USDT

  0.07223

  1.93 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017894

  5.35 %

  ZRX /USDT

  0.2362

  8.94 %

  BENQI /USDT

  0.009140

  4.00 %

  THE /USDT

  0.001613

  -2.94 %

  UOS /USDT

  0.2191

  5.38 %

  UNFI /USDT

  4.9199

  8.24 %

  AAA /USDT

  0.000006054

  1.86 %

  TFUEL /USDT

  0.05416

  8.21 %

  IOST /USDT

  0.010459

  6.05 %

  KLV /USDT

  0.00666

  14.23 %

  MPL /USDT

  4.459

  7.99 %

  NEBL /USDT

  0.9701

  5.49 %

  UNO /USDT

  0.06737

  2.91 %

  GZONE /USDT

  0.035404

  11.77 %

  DANA /USDT

  0.0042

  -6.66 %

  ONG /USDT

  0.2874

  3.64 %

  SFP /USDT

  0.46887

  8.71 %

  STEP /USDT

  0.01474

  10.99 %

  GQ /USDT

  0.0067728

  4.32 %

  FX /USDT

  0.19403

  2.65 %

  DAR /USDT

  0.17242

  6.97 %

  ELA /USDT

  1.17150

  3.41 %

  ERN /USDT

  1.83727

  6.63 %

  LYXE /USDT

  8.2748

  1.35 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00539

  5.27 %

  KICKS /USDT

  0.001542

  3.76 %

  COVAL /USDT

  0.014255

  2.87 %

  PAF /USDT

  0.0003804

  -2.83 %

  NBT /USDT

  0.0030516

  3.25 %

  IOTA /USDT

  0.2170

  5.59 %

  OOE /USDT

  0.024114

  0.65 %

  PVU /USDT

  0.016575

  38.80 %

  CANTO /USDT

  0.24251

  2.30 %

  AMP /USDT

  0.003701

  4.40 %

  MARSH /USDT

  0.14920

  1.95 %

  FER /USDT

  0.030928

  9.92 %

  BORA /USDT

  0.17930

  5.36 %

  LM /USDT

  0.12615

  -19.05 %

  DUNE /USDT

  0.00059071

  -6.52 %

  PSTAKE /USDT

  0.08925

  11.64 %

  ANGLE /USDT

  0.04324

  0.76 %

  INSUR /USDT

  0.08060

  4.68 %

  MOOV /USDT

  0.007037

  6.92 %

  ELF /USDT

  0.29644

  1.34 %

  BTM /USDT

  0.020110

  3.17 %

  CTK /USDT

  0.77513

  2.94 %

  CZZ /USDT

  0.00546

  1.29 %

  CWS /USDT

  0.44895

  -1.02 %

  ACE /USDT

  0.00703

  2.62 %

  CTSI /USDT

  0.1442

  7.05 %

  LEASH /USDT

  391.24

  3.99 %

  YFX /USDT

  0.059105

  -8.26 %

  DDOS /USDT

  0.0397

  -3.64 %

  LOKA /USDT

  0.50436

  7.72 %

  DAI /USDT

  0.9974

  0.02 %

  XVG /USDT

  0.0027757

  4.03 %

  CEL /USDT

  0.34415

  4.54 %

  CELT /USDT

  0.000585

  -1.84 %

  SNM /USDT

  0.7254

  3.79 %

  LUNR /USDT

  0.13072

  0.85 %

  HAPI /USDT

  14.8522

  8.27 %

  OOKI /USDT

  0.0039446

  5.74 %

  SANTOS /USDT

  4.2273

  3.76 %

  RIDE /USDT

  0.0451

  6.61 %

  GM /USDT

  0.0000092021

  5.07 %

  GENS /USDT

  0.001835

  24.91 %

  ALPACA /USDT

  0.3078

  4.83 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095000

  5.69 %

  AVA /USDT

  0.6025

  4.36 %

  CVX /USDT

  5.3234

  6.83 %

  FOR /USDT

  0.02341

  6.74 %

  ING /USDT

  0.0009926

  3.63 %

  FCON /USDT

  0.0000878

  6.68 %

  TAKI /USDT

  0.006246

  -1.21 %

  HEGIC /USDT

  0.0177492

  3.53 %

  HEART /USDT

  0.013934

  -0.15 %

  WELL /USDT

  0.0083959

  7.78 %

  UMA /USDT

  2.1228

  3.06 %

  PET /USDT

  0.180798

  3.58 %

  RAM /USDT

  0.02248

  -7.90 %

  NOIA /USDT

  0.047937

  0.92 %

  GHST /USDT

  1.0693

  3.91 %

  BAMBOO /USDT

  0.028199

  16.69 %

  SHFT /USDT

  0.006934

  5.44 %

  KAI /USDT

  0.00551

  2.41 %

  NFTB /USDT

  0.014119

  0.44 %

  PAY /USDT

  0.012280

  6.12 %

  CGG /USDT

  0.0854

  0.00 %

  DPET /USDT

  0.06697

  1.22 %

  SD /USDT

  1.1383

  11.40 %

  ROCO /USDT

  0.1631

  3.29 %

  WSIENNA /USDT

  0.51097

  3.30 %

  EDG /USDT

  0.000713

  -6.30 %

  PSG /USDT

  5.3187

  3.10 %

  SWRV /USDT

  0.118146

  5.38 %

  MTV /USDT

  0.0012406

  7.40 %

  MTL /USDT

  1.22196

  10.97 %

  TVK /USDT

  0.040268

  6.35 %

  1EARTH /USDT

  0.0026330

  0.63 %

  SANDWICH /USDT

  0.001207

  -2.66 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -7.92 %

  BSW /USDT

  0.18548

  4.20 %

  ACX /USDT

  0.07260

  10.51 %

  OGV /USDT

  0.006372

  4.25 %

  TIDAL /USDT

  0.00034042

  5.68 %

  FILDA /USDT

  0.0018659

  2.30 %

  MBS /USDT

  0.048566

  -2.87 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002467

  2.57 %

  DATA /USDT

  0.03799

  6.11 %

  ALCX /USDT

  21.134

  4.44 %

  10SET /USDT

  0.5224

  -2.55 %

  COS /USDT

  0.006700

  4.60 %

  HOPR /USDT

  0.06285

  0.76 %

  PKF /USDT

  0.1165

  9.08 %

  SRP /USDT

  0.004774

  8.45 %

  REQ /USDT

  0.09894

  3.86 %

  COMBO /USDT

  0.049877

  4.17 %

  XPRT /USDT

  0.3259

  6.50 %

  PSP /USDT

  0.053820

  12.23 %

  NRFB /USDT

  0.00311

  -2.20 %

  AXL /USDT

  0.00007488

  1.43 %

  TRVL /USDT

  0.061381

  0.14 %

  ARES /USDT

  0.0014513

  -9.82 %

  LMR /USDT

  0.00833

  4.91 %

  DHB /USDT

  0.0007002

  4.99 %

  OM /USDT

  0.033287

  4.29 %

  ORN /USDT

  0.9171

  3.14 %

  KOK /USDT

  0.0716

  -0.96 %

  WHALE /USDT

  0.7009

  1.77 %

  PDEX /USDT

  1.8065

  2.15 %

  DX /USDT

  0.00039035

  0.29 %

  BYN /USDT

  0.007555

  -2.22 %

  WAS /USDT

  0.024010

  5.84 %

  TEER /USDT

  0.3126

  -0.66 %

  1ART /USDT

  0.021417

  8.42 %

  CATE /USDT

  0.0000004809

  1.00 %

  PSI /USDT

  3.2395

  13.99 %

  ROOM /USDT

  0.049092

  -0.06 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038169

  1.99 %

  ITSB /USDT

  0.002529

  -13.21 %

  IP3 /USDT

  0.71572

  -5.52 %

  RMRK /USDT

  2.3830

  6.30 %

  KP3R /USDT

  80.56

  4.84 %

  DFYN /USDT

  0.040317

  -1.54 %

  AKRO /USDT

  0.0044212

  4.05 %

  PUNDIX /USDT

  0.46159

  5.42 %

  SOUL /USDT

  0.17688

  2.73 %

  IDEX /USDT

  0.05342

  4.29 %

  UNQ /USDT

  0.004109