• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC /USDT

26818.6

-0.90 %

ETH /USDT

1871.06

-1.15 %

LUNC /USDT

0.00010629

16.75 %

ARB /USDT

1.16983

-4.10 %

ID /USDT

0.455825

-0.81 %

IGU /USDT

0.03243

-26.94 %

ASTRA /USDT

0.05865

2.08 %

FIL /USDT

4.5918

-5.53 %

TOMI /USDT

5.18513

7.91 %

RNDR /USDT

2.5939

-1.78 %

CFX /USDT

0.258888

-3.38 %

LUNA /USDT

0.8828

2.61 %

LTC /USDT

93.34

-1.87 %

AGIX /USDT

0.28097

-3.62 %

SQUAD /USDT

0.005613

-1.49 %

LOGT /USDT

0.23080

-4.55 %

VOLT /USDT

0.0000005645

-4.74 %

TRX /USDT

0.08151

0.22 %

MAGIC /USDT

1.00102

-0.80 %

BLUR /USDT

0.4834

-4.86 %

ORDI /USDT

8.6400

-1.79 %

FTM /USDT

0.31466

-1.23 %

ANC /USDT

0.01009

0.39 %

SOL /USDT

21.541

0.90 %

BNB /USDT

301.17

-1.58 %

USDC /USDT

0.9987

0.03 %

SHIB /USDT

0.0000085338

-1.02 %

FTT /USDT

0.9355

-0.10 %

LQTY /USDT

1.2194

-2.49 %

EVER /USDT

0.061820

-2.42 %

CEEK /USDT

0.07566

3.58 %

SUI /USDT

0.9200

-2.90 %

FLOKI /USDT

0.0000309504

-2.77 %

XRD /USDT

0.067044

0.87 %

CHO /USDT

0.18682

0.26 %

DOGE /USDT

0.071751

-1.25 %

FLUX /USDT

0.51850

-2.47 %

INJ /USDT

7.5762

-3.30 %

SIDUS /USDT

0.0011970

2.77 %

HIGH /USDT

2.1243

2.41 %

JASMY /USDT

0.0046555

0.74 %

SYN /USDT

0.6827

-1.25 %

PEPE /USDT

0.00000119593

-5.78 %

OP /USDT

1.4500

-2.78 %

FLR /USDT

0.022837

-0.60 %

DOT /USDT

5.2634

-1.17 %

GALA /USDT

0.029170

-2.31 %

VELO /USDT

0.003360

-8.47 %

ACS /USDT

0.00373991

5.07 %

OVR /USDT

0.5368

-11.56 %

KEY /USDT

0.0075276

-4.27 %

STIK /USDT

3.06693

-1.91 %

AVAX /USDT

14.705

0.40 %

SRM /USDT

0.07591

5.54 %

CSPR /USDT

0.045239

-2.06 %

MONG /USDT

0.00000001620

0.68 %

GNS /USDT

4.7310

-2.29 %

OAS /USDT

0.082705

7.32 %

SAND /USDT

0.6045

6.18 %

BDX /USDT

0.043767

-2.61 %

LINK /USDT

6.3837

-1.00 %

LADYS /USDT

0.00000002280

-19.80 %

APT /USDT

8.8384

-1.97 %

VRA /USDT

0.0048790

-2.35 %

CSIX /USDT

0.015691

-1.26 %

DYDX /USDT

2.1313

2.43 %

ADA /USDT

0.37488

-1.25 %

NOM /USDT

0.19243

3.15 %

SDAO /USDT

0.4504

5.33 %

LINA /USDT

0.0158188

-7.38 %

HAI /USDT

0.01692

-2.25 %

RACA /USDT

0.00012667

-11.52 %

APE /USDT

3.2186

2.58 %

CVTX /USDT

0.045767

-3.35 %

OCEAN /USDT

0.38600

-6.43 %

XEN /USDT

0.00000155

9.92 %

DLC /USDT

0.187200

18.77 %

HOOK /USDT

1.43795

-1.54 %

POKT /USDT

0.0371

17.77 %

OAX /USDT

0.218968

-5.52 %

EOS /USDT

0.9080

-1.21 %

POLYX /USDT

0.1400

-2.97 %

1INCH /USDT

0.36185

-3.08 %

USTC /USDT

0.014598

-4.29 %

MATIC /USDT

0.88637

-1.62 %

GT /USDT

4.2087

-4.37 %

VGX /USDT

0.14146

-0.23 %

CQT /USDT

0.1259

-5.76 %

CORE /USDT

1.1289

-13.79 %

RDNT /USDT

0.31218

-5.10 %

XCAD /USDT

0.86818

5.86 %

BISO /USDT

0.010775

-31.18 %

FET /USDT

0.26388

-2.43 %

TENET /USDT

0.195481

-1.06 %

AIDOGE /USDT

0.00000000022444

-4.81 %

WISTA /USDT

0.07022

-3.39 %

CVP /USDT

0.37499

-3.65 %

MANA /USDT

0.51384

5.40 %

USDD /USDT

1.00017

-0.07 %

HFT /USDT

0.45356

-3.12 %

EDU /USDT

1.12779

2.09 %

GST /USDT

0.014557

-13.88 %

HBAR /USDT

0.049666

-1.24 %

STORE /USDT

0.017362

-2.30 %

UNI /USDT

4.9702

-2.22 %

BTT /USDT

0.0000005866

-0.89 %

ACH /USDT

0.026962

-4.36 %

ETC /USDT

17.990

-0.79 %

NEAR /USDT

1.6302

0.52 %

STX /USDT

0.59464

-2.96 %

CULT /USDT

0.000003537

-0.42 %

JST /USDT

0.02451

-7.12 %

SUN /USDT

0.0060443

-1.02 %

GFT /USDT

0.017555

-4.67 %

NPT /USDT

0.6703

-0.47 %

KAS /USDT

0.015962

-5.25 %

SCT /USDT

0.14001

-2.10 %

PBR /USDT

0.04772

-6.13 %

ATOM /USDT

10.7161

-0.39 %

FITFI /USDT

0.00506

-17.04 %

GRV /USDT

0.29278

-1.54 %

GMT /USDT

0.26271

-1.47 %

ETHW /USDT

2.0394

3.83 %

GRT /USDT

0.123200

-4.21 %

AOG /USDT

0.01230

-6.25 %

TURBO /USDT

0.00014399

-15.43 %

SXP /USDT

0.44280

-2.33 %

UNDEAD /USDT

0.11811

-5.18 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000017580

-4.58 %

NFT /USDT

0.00000037102

-0.45 %

MINA /USDT

0.53552

-2.82 %

NVIR /USDT

0.034976

2.53 %

WEMIX /USDT

0.7682

-0.62 %

BRISE /USDT

0.00000027462

-0.18 %

AICODE /USDT

8.602

-15.21 %

DEBT /USDT

11.272

12.90 %

GOMINING /USDT

0.10144

-0.27 %

SIN /USDT

0.005539

-2.96 %

COMBO /USDT

0.105441

-45.26 %

RAY /USDT

0.23591

8.55 %

OUSD /USDT

0.99789

0.02 %

SPA /USDT

0.007108

-3.14 %

WOJAK /USDT

0.00011411

-5.70 %

ROSE /USDT

0.055513

0.84 %

BTS /USDT

0.008681

-12.26 %

WIN /USDT

0.00007473

-0.58 %

MASK /USDT

4.32412

-3.67 %

GMM /USDT

0.00108806

-0.98 %

XDC /USDT

0.034185

-3.30 %

VAI /USDT

0.061527

-5.35 %

IMX /USDT

0.80904

2.59 %

EPX /USDT

0.0002645

-19.43 %

LDO /USDT

2.2640

-2.53 %

CRO /USDT

0.060079

1.10 %

MTL /USDT

1.22870

12.12 %

REAP /USDT

0.00432

4.60 %

CTI /USDT

0.024430

-0.57 %

REN /USDT

0.08197

9.41 %

CRPT /USDT

0.06163

0.14 %

UBXS /USDT

0.095573

3.03 %

ALGO /USDT

0.14936

-1.07 %

VINU /USDT

0.00000000984

6.95 %

BCH /USDT

114.10

-1.00 %

BONK /USDT

0.0000004389

3.14 %

FRM /USDT

0.03744

-3.72 %

CGPT /USDT

0.110801

-6.92 %

POGAI /USDT

0.000015618

-18.73 %

ATLAS /USDT

0.0018766

-1.65 %

PIP /USDT

0.25243

-2.83 %

WAXL /USDT

0.42193

-3.19 %

ONSTON /USDT

0.00390

25.40 %

IMPT /USDT

0.0077270

-4.96 %

AKRO /USDT

0.0045351

-1.99 %

FEAR /USDT

0.07853

-2.64 %

TOMS /USDT

0.001687

-0.47 %

ABBC /USDT

0.185511

-11.27 %

AZERO /USDT

1.0107

-5.82 %

ASTO /USDT

0.033880

-1.61 %

DODO /USDT

0.123670

-3.47 %

RFD /USDT

0.000013933

-17.25 %

METIS /USDT

21.916

-1.86 %

RIF /USDT

0.113404

-1.94 %

MDT /USDT

0.04631

-12.20 %

MDX /USDT

0.06451

-3.61 %

XLM /USDT

0.091369

-0.56 %

CAL /USDT

0.039556

-0.76 %

CHZ /USDT

0.10035

-1.69 %

ARPA /USDT

0.05795

-0.94 %

PRIME /USDT

2.0829

52.12 %

GXE /USDT

0.135038

10.10 %

MPI /USDT

0.0033843

-10.37 %

KDA /USDT

0.73223

-1.69 %

TLOS /USDT

0.21538

-3.63 %

HNT /USDT

1.4406

-1.91 %

ASTR /USDT

0.048745

-1.11 %

VP /USDT

3.514

-8.17 %

VOXEL /USDT

0.17227

-3.95 %

PSL /USDT

0.0002430

-5.92 %

DC /USDT

0.0007713

-4.01 %

BBC /USDT

0.004571

-4.35 %

METFI /USDT

2.4638

-4.65 %

WILD /USDT

0.5824

12.75 %

JOE /USDT

0.44662

5.15 %

CETUS /USDT

0.059819

7.09 %

BSV /USDT

32.361

-1.32 %

ICP /USDT

4.7272

-1.75 %

FYN /USDT

0.032228

-0.13 %

SSV /USDT

22.2549

-3.76 %

VMPX /USDT

0.0472

-2.27 %

MNDE /USDT

0.073398

-17.88 %

LOOKS /USDT

0.08547

-6.13 %

NOOT /USDT

0.0007006

-34.89 %

OG /USDT

4.8231

-7.91 %

PEOPLE /USDT

0.017700

-3.47 %

EJS /USDT

0.004484

3.38 %

CRV /USDT

0.8422

-0.87 %

MAN /USDT

0.0202589

0.30 %

FIU /USDT

0.003068

1.79 %

MQL /USDT

0.000072

100.00 %

VXT /USDT

0.028118

-0.62 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000861

1.89 %

REIGN /USDT

0.001131

-4.31 %

KARATE /USDT

0.00089834

-18.73 %

RFOX /USDT

0.012780

5.34 %

VET /USDT

0.01949

-1.76 %

TIMECHRONO /USDT

25.381

12.68 %

QTUM /USDT

2.635

-1.56 %

NSDX /USDT

0.16049

-7.93 %

MAJO /USDT

0.02005

-22.28 %

DAO /USDT

1.04426

-5.17 %

AKT /USDT

0.63949

3.70 %

DMTR /USDT

0.0443769

-2.45 %

ZBC /USDT

0.012122

-1.38 %

TSUKA /USDT

0.034544

2.19 %

WBT /USDT

4.899

-0.14 %

XCN /USDT

0.001707

-1.55 %

XTAG /USDT

0.01951

0.30 %

BSW /USDT

0.11852

-1.97 %

ASM /USDT

0.012171

10.94 %

PHB /USDT

0.852759

-0.16 %

QRDO /USDT

0.10068

0.10 %

PLAY /USDT

0.071859

0.85 %

MLK /USDT

0.32737

-0.20 %

KON /USDT

0.05591

-4.81 %

DEVT /USDT

0.00285

-0.34 %

CKB /USDT

0.0035779

-2.19 %

XDB /USDT

0.0007270

-2.44 %

POLIS /USDT

0.1803

-1.52 %

HT /USDT

2.9775

0.64 %

SWASH /USDT

0.01289

-0.69 %

WOO /USDT

0.23256

-4.22 %

BLOK /USDT

0.0019641

-1.62 %

PERC /USDT

0.1496

0.47 %

SAMO /USDT

0.0039278

8.06 %

WOM /USDT

0.019067

-0.60 %

SOS /USDT

0.00000006720

-2.60 %

REI /USDT

0.02465

-5.11 %

VR /USDT

0.01754

30.11 %

WLKN /USDT

0.030782

-1.31 %

CROWN /USDT

1.2226

1.22 %

QUACK /USDT

0.0000000006661

-2.80 %

MDAO /USDT

0.23789

1.14 %

PROM /USDT

4.2839

-0.71 %

ALI /USDT

0.029669

-5.91 %

DNXC /USDT

0.00669

-0.14 %

SCLP /USDT

0.17307

-2.97 %

DAR /USDT

0.13652

3.28 %

PYR /USDT

3.5243

2.97 %

HOT /USDT

0.001587

-1.05 %

PRX /USDT

0.4203

0.23 %

MXC /USDT

0.015199

1.05 %

LOVELY /USDT

0.000000089025

5.94 %

PUSH /USDT

0.26817

-0.71 %

LGX /USDT

0.004388

1.66 %

ARV /USDT

0.00004239

-3.68 %

BONE /USDT

0.7816

-1.45 %

GLMR /USDT

0.28161

0.68 %

BUY /USDT

0.021890

0.71 %

FTRB /USDT

0.005133

1.00 %

DASH /USDT

42.13

-1.74 %

ACE /USDT

0.00674

7.66 %

LPT /USDT

4.985

-3.85 %

HERO /USDT

0.003702

9.07 %

TAKI /USDT

0.007078

-0.40 %

WAM /USDT

0.002433

-1.33 %

OPTIMUS /USDT

0.13883

5.45 %

STG /USDT

0.6579

-2.83 %

METAL /USDT

0.0799

-1.72 %

NBLU /USDT

0.017520

1.18 %

TOMO /USDT

1.3343

-0.20 %

BS /USDT

0.31021

-0.97 %

YFII /USDT

866.28

-0.32 %

RPL /USDT

49.235

0.09 %

ORAI /USDT

3.1937

-1.73 %

ERG /USDT

1.3412

-1.06 %

XET /USDT

0.0005119

2.60 %

D2T /USDT

0.009527

-2.45 %

GRAIL /USDT

1475.37

-2.25 %

KISHU /USDT

0.0000000003385

-1.59 %

WSI /USDT

0.03036

-1.13 %

CAKE /USDT

1.7100

-2.14 %

GLQ /USDT

0.0063211

4.21 %

STARL /USDT

0.000001282

-9.46 %

STND /USDT

0.011711

-5.62 %

HAHA /USDT

0.000006962

-2.15 %

THN /USDT

0.038392

1.93 %

OPUL /USDT

0.097437

-3.34 %

DHB /USDT

0.0015183

-3.15 %

CITY /USDT

5.5875

6.78 %

FNZ /USDT

0.003049

-1.86 %

WFAI /USDT

0.000000009346

-33.69 %

PIAS /USDT

0.00011

0.00 %

FDT /USDT

0.04185

-3.03 %

XCH /USDT

33.681

-1.08 %

SUSHI /USDT

0.8469

-0.61 %

DUST /USDT

2.4034

-1.22 %

PRQ /USDT

0.1100

-5.66 %

BBF /USDT

0.525

8.02 %

SPONGE /USDT

0.0002210

-5.43 %

ZEC /USDT

31.57

-1.80 %

BOA /USDT

0.016778

-1.76 %

TRU /USDT

0.042464

-4.43 %

KING /USDT

0.003736

0.72 %

EGLD /USDT

37.556

-1.87 %

GAME /USDT

0.03347

-2.84 %

LMWR /USDT

0.13871

0.29 %

MHUNT /USDT

0.00968

-0.10 %

ZEN /USDT

7.933

-1.12 %

LAI /USDT

0.0139644

-3.77 %

DOGGO /USDT

0.000000002587

1.53 %

CFG /USDT

0.2048

0.63 %

FREE /USDT

0.0000001600

-6.86 %

HELLO /USDT

0.043004

-6.03 %

ELON /USDT

0.00000020202

-4.47 %

WNXM /USDT

27.9419

-1.18 %

STRM /USDT

0.01444

-2.89 %

WRT /USDT

0.12992

-1.82 %

NKN /USDT

0.124033

-5.37 %

HAM /USDT

0.0000000023426

-7.91 %

CREAM /USDT

23.587

-8.54 %

EWT /USDT

2.6818

-4.12 %

HECH /USDT

0.04676

-3.30 %

TRB /USDT

11.4281

-1.96 %

BEL /USDT

0.76938

-4.91 %

IDEA /USDT

0.00425

-3.18 %

MLT /USDT

0.11870

-3.45 %

AGI /USDT

0.127470

-1.10 %

CUP /USDT

0.000258

4.03 %

NBS /USDT

0.000390

28.71 %

ATD /USDT

0.0802

3.48 %

ZIL /USDT

0.023750

0.18 %

POLK /USDT

0.03590

-3.46 %

UMEE /USDT

0.005840

2.09 %

PBX /USDT

0.000886

-8.18 %

UFO /USDT

0.000001122

3.21 %

THE /USDT

0.000788

-13.21 %

QNT /USDT

115.789

-0.71 %

LEVER /USDT

0.0014791

-10.48 %

OVO /USDT

0.075737

-0.02 %

HIFI /USDT

0.33139

-2.10 %

XCV /USDT

0.003626

-1.73 %

RAD /USDT

1.8117

-3.24 %

AXS /USDT

7.150

-0.26 %

RITE /USDT

0.0019841

-2.32 %

CHEQ /USDT

0.046198

-9.63 %

WNCG /USDT

0.08292

1.14 %

SKL /USDT

0.033057

-3.38 %

REVOLAND /USDT

0.16357

-6.69 %

SUIP /USDT

0.191654

-4.14 %

PENDLE /USDT

0.42638

2.10 %

NEER /USDT

0.13323

-0.90 %

THETA /USDT

0.8280

-1.27 %

RFT /USDT

0.019117

32.23 %

PORTO /USDT

2.3284

-2.63 %

HEGIC /USDT

0.0138976

8.05 %

SENATE /USDT

0.044013

49.10 %

BEYOND /USDT

0.00067

28.84 %

TABOO /USDT

0.002189

-7.75 %

MCG /USDT

0.01014

-2.02 %

OOKI /USDT

0.0031006

-3.31 %

RLY /USDT

0.011163

2.03 %

IRIS /USDT

0.02776

-3.27 %

SFUND /USDT

0.9000

-1.88 %

NOS /USDT

0.01565

-0.63 %

KICKS /USDT

0.001982

-0.35 %

UFI /USDT

0.02096

-0.33 %

ALPINE /USDT

2.3541

-0.88 %

WALV /USDT

0.031914

0.33 %

POLC /USDT

0.014890

-2.23 %

SHARBI /USDT

0.0000058886

-5.10 %

KLO /USDT

0.004920

-2.51 %

DIO /USDT

0.00782

3.16 %

ANKR /USDT

0.02552

-1.39 %

KZEN /USDT

0.001837

0.43 %

DAG /USDT

0.02880

-2.80 %

CPOOL /USDT

0.02793

-1.23 %

ENJ /USDT

0.33340

0.48 %

LAT /USDT

0.00940

1.29 %

PRIMAL /USDT

0.0020427

-4.64 %

NUM /USDT

0.041214

-4.95 %

NIM /USDT

0.0014915

-3.43 %

CUDOS /USDT

0.00259

9.28 %

CHR /USDT

0.15793

-4.09 %

PAW /USDT

0.0000000156948

-6.77 %

ORTB /USDT

0.004224

-6.83 %

KLAY /USDT

0.1847

-0.37 %

MOVR /USDT

6.3928

1.32 %

AIRTNT /USDT

0.0003353

-12.61 %

NUX /USDT

0.008113

-0.33 %

JAM /USDT

0.0010183

1.69 %

YGG /USDT

0.18454

-1.15 %

AAVE /USDT

62.07

-3.01 %

ISK /USDT

0.31070

-2.11 %

SLP /USDT

0.0021782

-0.95 %

POLS /USDT

0.3385

-3.03 %

ZZZ /USDT

0.24727

-1.63 %

RBC /USDT

0.011191

-3.23 %

WAVES /USDT

1.694

-1.68 %

SGB /USDT

0.006497

-1.53 %

TT /USDT

0.003541

-0.70 %

KLV /USDT

0.00418

-0.47 %

NVG /USDT

0.0174

-13.43 %

ZAT /USDT

0.00000006508

-6.82 %

DIONE /USDT

0.00321632

-11.29 %

GGG /USDT

0.04719

10.56 %

BLZ /USDT

0.064400

-4.29 %

GAL /USDT

1.3188

-0.34 %

OMI /USDT

0.0006315

-3.04 %

ISP /USDT

0.0006873

-1.82 %

RUNE /USDT

1.1588

-0.72 %

XOR /USDT

0.841

-8.48 %

MEME /USDT

21.8948

-11.30 %

AART /USDT

0.000714

-7.39 %

BOBA /USDT

0.16440

-4.16 %

GOV /USDT

0.004242

-0.70 %

SLK /USDT

0.001748

-6.27 %

MOB /USDT

0.6340

-3.11 %

SIS /USDT

0.1986

0.96 %

CERE /USDT

0.0042767

-0.46 %

ERN /USDT

1.86399

-4.09 %

FRA /USDT

0.0039233

-1.03 %

GMX /USDT

53.837

-2.37 %

MINI /USDT

0.010916

-1.05 %

NULS /USDT

0.2251

-4.57 %

SYLO /USDT

0.001720

-0.86 %

SLIM /USDT

0.0392

3.43 %

REDTOKEN /USDT

0.000028

-6.66 %

SYS /USDT

0.12552

-3.79 %

CELR /USDT

0.019707

-2.85 %

GOAL /USDT

0.1556

-0.32 %

STOS /USDT

0.58632

-4.43 %

REALM /USDT

0.00601

-0.49 %

WOOP /USDT

0.007281

-6.71 %

MLN /USDT

17.961

-1.66 %

CTSI /USDT

0.1804

-2.00 %

WSB /USDT

0.00000003464

-8.62 %

MNZ /USDT

0.0004392

-0.18 %

ONT /USDT

0.2207

-2.77 %

ASR /USDT

2.5304

-2.65 %

OOE /USDT

0.015759

-2.28 %

ALPHA /USDT

0.11350

-4.09 %

DINO /USDT

0.030056

5.99 %

ROUTE /USDT

2.6040

-3.42 %

PNG /USDT

0.031950

-6.15 %

WRX /USDT

0.1169

-2.74 %

4TOKEN /USDT

0.00014290

-28.31 %

EMPIRE /USDT

0.0007948

0.18 %

BERRY /USDT

0.0006580

1.85 %

OSMO /USDT

0.5749

-0.39 %

3KM /USDT

0.030715

-3.51 %

ING /USDT

0.0009784

1.84 %

DREP /USDT

0.3316

-5.90 %

MKR /USDT

685.53

1.59 %

ALAYA /USDT

0.055964

23.63 %

ACA /USDT

0.04458

-4.92 %

REEF /USDT

0.0021566

-1.84 %

KAR /USDT

0.0791

-0.25 %

DAFI /USDT

0.0145806

11.07 %

SNX /USDT

2.3489

-0.22 %

ATOZ /USDT

0.120225

-1.86 %

MYRIA /USDT

0.002153

-9.46 %

EFI /USDT

0.04731

-0.96 %

BCD /USDT

0.12041

-4.36 %

FIRE /USDT

0.0024224

-1.03 %

LIKE /USDT

0.00322

-4.73 %

SUPER /USDT

0.1434

-5.53 %

DEP /USDT

0.002160

1.45 %

ESG /USDT

0.51467

1.59 %

OM /USDT

0.028405

-3.57 %

IRON /USDT

1.5225

0.23 %

XPR /USDT

0.001000

-2.05 %

ALU /USDT

0.032993

-4.58 %

TEM /USDT

0.00010

-9.09 %

AURORA /USDT

0.1024

-0.38 %

CEUR /USDT

1.05808

0.00 %

WIT /USDT

0.007693

1.01 %

PIZABRC /USDT

0.07244

1.54 %

PIT /USDT

0.0000000003513

-7.77 %

AIOZ /USDT

0.016151

-0.70 %

ILV /USDT

52.10

-2.52 %

O3 /USDT

0.0476

-2.65 %

AM /USDT

0.75404

-8.01 %

VEMP /USDT

0.00963

-1.63 %

HOD /USDT

0.00249

-1.58 %

CARE /USDT

0.000015

36.36 %

LYXE /USDT

10.0002

2.56 %

KUBE /USDT

0.008875

-0.24 %

OST /USDT

0.0004276

-5.52 %

NWC /USDT

0.089014

-4.27 %

SPUME /USDT

0.0100177

2.05 %

MEAN /USDT

0.02482

1.14 %

AXL /USDT

0.00001700

-7.90 %

SRT /USDT

0.000074

15.62 %

FUN /USDT

0.0049969

-1.34 %

POOLX /USDT

2.4051

-3.12 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000849

-5.45 %

KAVA /USDT

0.9797

-2.86 %

DILI /USDT

0.000016996

-8.07 %

ONG /USDT

0.2431

-0.61 %

QWAN /USDT

0.01065

-11.25 %

ARTEM /USDT

0.001153

-10.41 %

ANT /USDT

3.5187

-4.67 %

CHAMP /USDT

0.013090

-0.72 %

DUSK /USDT

0.1452

-2.81 %

RMRK /USDT

1.8703

3.50 %

PERL /USDT

0.018821

-5.56 %

DKS /USDT

0.000693

-4.01 %

APED /USDT

0.6455

10.43 %

COTI /USDT

0.06716

-0.19 %

CRU /USDT

0.85518

-0.13 %

RLC /USDT

1.5032

-1.28 %

FLY /USDT

0.0009444

3.72 %

TVK /USDT

0.032771

-2.69 %

TARA /USDT

0.000771

-2.15 %

HTR /USDT

0.05693

-1.30 %

OBI /USDT

0.0200000

-7.92 %

DF /USDT

0.0472

-2.27 %

SUIA /USDT

0.06128

-8.45 %

KCAL /USDT

0.18567

-15.35 %

TON /USDT

1.7419

0.32 %

AR /USDT

6.785

-1.10 %

BICO /USDT

0.27694

-1.12 %

IOTA /USDT

0.2091

0.86 %

BSCPAD /USDT

0.1208

-1.94 %

FXS /USDT

6.564

-0.24 %

TAMA /USDT

0.014881

0.00 %

CHNG /USDT

0.11196

-0.67 %

KSM /USDT

27.719

0.66 %

DIA /USDT

0.30177

0.49 %

1EARTH /USDT

0.0019538

-5.81 %

AERGO /USDT

0.11066

-1.16 %

BDP /USDT

0.14449

-1.49 %

LOOP /USDT

0.07936

-2.15 %

SONAR /USDT

0.00586

-9.84 %

WWY /USDT

0.005183

-3.66 %

STRAX /USDT

0.45504

-1.84 %

BTG /USDT

12.4913

-0.08 %

DBC /USDT

0.0035880

-0.34 %

BAT /USDT

0.2161

-0.27 %

PYM /USDT

0.0014972

-2.78 %

LOKA /USDT

0.34569

-1.53 %

FRIN /USDT

0.001739

-19.07 %

RIDE /USDT

0.0228

-1.72 %

LRC /USDT

0.27468

-0.85 %

BIT /USDT

0.4895

-1.44 %

OGN /USDT

0.0952

-3.05 %

OMG /USDT

0.7557

-2.31 %

SENSO /USDT

0.1036

8.93 %

REKT /USDT

0.000000001810

-0.65 %

ELA /USDT

1.50708

-2.26 %

KINE /USDT

0.09121

0.56 %

MCRT /USDT

0.003007

-0.23 %

NALS /USDT

0.0614

-8.76 %

SD /USDT

0.9733

1.78 %

PLCU /USDT

143.72

-0.02 %

PRMX /USDT

0.0000254

-1.16 %

DEGO /USDT

1.8026

-1.88 %

FLM /USDT

0.081917

-2.90 %

MULTI /USDT

3.7090

-0.12 %

F2C /USDT

0.000672

-16.83 %

CELL /USDT

0.1796

0.44 %

ALEX /USDT

0.091226

-3.22 %

MTRG /USDT

2.1226

-4.02 %

DERC /USDT

0.15257

-0.63 %

CLV /USDT

0.04493

-0.53 %

ELF /USDT

0.30844

2.82 %

FIS /USDT

0.34190

-1.42 %

TURBOS /USDT

0.0021263

-2.81 %

BOND /USDT

3.6424

-1.74 %

MV /USDT

0.11528

4.49 %

DENT /USDT

0.00084757

-3.53 %

ALPH /USDT

0.15649

7.66 %

ZAM /USDT

0.003543

-2.63 %

RSR /USDT

0.0026694

-2.66 %

WSIENNA /USDT

0.34991

4.57 %

ONE /USDT

0.014146

-0.74 %

SPO /USDT

0.00036973

-0.42 %

CGV /USDT

0.043154

-9.83 %

BTM /USDT

0.020937

-0.44 %

ODDZ /USDT

0.01656

-3.15 %

PHA /USDT

0.1263

-2.47 %

WZRD /USDT

0.00174

0.57 %

DUCK2 /USDT

0.029256

2.81 %

CIRUS /USDT

0.035091

4.04 %

DOME /USDT

0.001175

-1.75 %

BOSON /USDT

0.1757

-0.56 %

ICX /USDT

0.2385

-1.16 %

AQDC /USDT

0.00071

-2.73 %

VEGA /USDT

1.8273

-1.78 %

FSN /USDT

0.3172

-2.30 %

ALICE /USDT

1.2638

-2.31 %

NEBL /USDT

0.0576

19.75 %

CANTO /USDT

0.16673

-1.28 %

XPRT /USDT

0.1803

2.91 %

MOOV /USDT

0.004314

-6.66 %

XAVA /USDT

0.2734

-0.50 %

STBU /USDT

0.034470

1.41 %

C98 /USDT

0.19354

-1.86 %

METO /USDT

0.000935

1.08 %

GARI /USDT

0.04647

0.38 %

BAKE /USDT

0.13392

-4.05 %

ZLW /USDT

0.012840

-1.08 %

BZZ /USDT

0.36308

0.25 %

SMART /USDT

0.1827

-15.80 %

WING /USDT

5.4365

-3.38 %

SWEAT /USDT

0.0066022

-1.91 %

BONDLY /USDT

0.005463

-1.88 %

BADGER /USDT

2.3835

-2.32 %

TORN /USDT

3.8285

-2.86 %

CELO /USDT

0.53319

-3.88 %

XTZ /USDT

0.9008

-1.10 %

SERO /USDT

0.01243

-1.19 %

SAITAMA /USDT

0.00085456

-3.92 %

RJV /USDT

0.033209

-4.10 %

SWP /USDT

0.000923

-0.64 %

MGG /USDT

0.00214

-1.38 %

AGILITY /USDT

0.01592

-5.63 %

VLX /USDT

0.01460

-2.66 %

MC /USDT

0.21399

-1.56 %

CEL /USDT

0.22995

-6.00 %

ARBI /USDT

0.000913403

-4.42 %

GALFAN /USDT

2.2070

-10.03 %

XYO /USDT

0.003967

0.10 %

CTC /USDT

0.3028

-0.19 %

WAXP /USDT

0.052373

-1.78 %

GFI /USDT

0.3839

-4.90 %

PNT /USDT

0.1206

-3.44 %

SOUL /USDT

0.13457

-0.97 %

ABT /USDT

0.09167

0.35 %

AUDIO /USDT

0.23482

-2.38 %

URUS /USDT

15.246

-1.71 %

AST /USDT

0.117156

-5.20 %

METALDR /USDT

0.0006292

-1.36 %

SCRT /USDT

0.3806

-4.49 %

XRUNE /USDT

0.00784

-2.12 %

HIBS /USDT

0.0001289

-0.46 %

COFIX /USDT

0.021925

39.02 %

SFTY /USDT

0.03426

2.75 %

10SET /USDT

0.4040

-2.17 %

XEM /USDT

0.032569

-2.18 %

SKILL /USDT

0.4845

-2.08 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000001228

-4.65 %

SC /USDT

0.003148

-1.65 %

DYP /USDT

0.06611

-3.20 %

SENC /USDT

0.00026256

-28.52 %

FLURRY /USDT

0.000035212

-8.07 %

SUNNY /USDT

0.00003034

-1.90 %

LOCG /USDT

0.01240

2.90 %

SDN /USDT

0.23271

-1.37 %

CHESS /USDT

0.1761

-1.94 %

DHX /USDT

1.6610

-3.63 %

LIT /USDT

0.89831

-3.67 %

MBOX /USDT

0.40157

-1.41 %

BITCI /USDT

0.0051551

-6.77 %

WIKEN /USDT

0.0067678

0.80 %

RLTM /USDT

0.024736

-0.35 %

UOS /USDT