• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
วกกลับ

Gate.io will Delist USD-Margined BTC & ETH Perpetual Contracts

2022-12-24 01:55:55 UTC 19724
Gate.io will delist the following USD margined perpetual contracts on 24 December, 2022 at 08:00 UTC, due to insufficient liquidity and trading interest:

BTC/USD Perpetual
ETH/USD Perpetual

The above contracts have been in reduce-only mode;
At 08:00 UTC on 24 December, 2022, any open order of the above contracts will be canceled, any open position will be auto-settled based on the mark price at 08:00 UTC, on 24 December,2022.
If you are trading the above perpetual contracts, it is highly recommended that you adjust your trading strategy and close your position beforehand.

Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/GateioVIP
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://gateio.medium.com/
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
December24, 2022


ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io