• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Completed Galaxy Heroes Coin (GHC) Token Swap

  2022-08-10 13:25:11 UTCอ่าน:25398
  According to the Galaxy Heroes Coin (GHC) T team,the GHC tokens swapped for a new token contract. Gate.io has now completed token swap for users and will open the withdrawals for the new GHC tokens shortly.The listing of the new token will be subject to the result of listing review.
  Swap ratio: 1:1
  New GHC token contract address: 0xd10Fe9d371C22416df34340287cd5D9029842Fc3


  Gateway to Crypto
  Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  August 10, 2022


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย