• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Supports Upcoming IRISnet (IRIS) Upgrade

  2022-03-25 18:03:05 UTCอ่าน:52666
  According to the IRISnet (IRIS) team, all node operators are strongly recommend to upgrade to IRIS Hub Upgrade v1.3.0 at block height 14301916 , around 2022-03-29 05:30:00 UTC.Gate.io supports this upgrade and will suspend IRIS deposits and withdrawals during the process. IRIS trading will not be affected. Deposits and withdrawals will be resumed as soon as possible after this upgrade.
  Thank you for your understanding and continued support.
  Learn more:
  https://medium.com/irisnet-blog/iris-hub-1-3-mainnet-up


  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  March 25, 2022


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย