• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Supports TONC to EVER Rebranding

  2022-03-09 09:14:23 UTCอ่าน:30040
  According to the TON Crystal announcement, the TON Crystal (TONC) has been rebranded to Everscale (EVER). Gate.io supports the rebranding, and will suspend TONC deposits, withdrawals and trading markets starting March 15, 2022 in preparation for the ticker change.

  Below are more details:
  1) Before March 15, 2022, Gate.io will suspend TONC deposits and withdrawals.
  2) Starting on March 15, 2022, 4:00 AM UTC, Gate.io will take the TONC trading market offline and cancel any open order.
  Users who have TONC quantitative trading should adjust their trading strategies beforehand.
  3)When Gate.io completes the ticker change, we will commence trading markets, using ticker EVER. (The EVER trading commencement time will be announced later)
  Learn more about the token rebranding: https://twitter.com/FiatBubble/status/1458471106977878027

  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  March 9, 2022


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย