• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Distributed SOLO Airdrop to XRP Holders

  2022-02-25 05:03:01 UTCอ่าน:52445
  According to SOLO token airdrop announcement, a total of 100,000,000 SOLO tokens were allocated to all eligible XRP holders based on a snapshot taken on Dec 24th, 2021 8:00 PM UTC. Gate.io has now distributed SOLO to all eligible XRP users based on the ratio announced by the SOLO team, that is 1 XRP = 0.004456338205 SOLO. Users can now head over to Billing to view the tokens they’ve received.

  Deposit SOLO at:https://www.gate.io/myaccount/deposit/SOLO
  Trade SOLO at:
  https://www.gate.io/cn/trade/SOLO_USDT
  https://www.gate.io/trade/SOLO_BTC
  Learn more: https://sologenic.medium.com/solo-token-dex-nft-marketplace-and-airdrop-e29ca52446bf

  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gate_io
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  Feb 24, 2022

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย