• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Supports Fanadise (FAN)Token Migration

  2021-12-11 02:11:50 UTCอ่าน:62169
  According to the Fanadise team, Fanadise (FAN) token contract migration has started; the old FAN will be migrated to the new FAN tokens at the swap ratio of 1:1. After the migration, the new FAN will use the symbol FAN,and with a 5% tax per trade. Gate.io supports the token migration and will swap tokens for users. If your FAN tokens are on Gate.io, you don’t have to do anything in particular.

  The swap ratio : 1:1
  The new token address: 0xb6d48fcef36e19681ee29896b19c1b6cbd1eab1b (BSC)
  Gate.io FAN Token Swap Date: Dec 13

  The FAN trading markets will not be affected during the token swap.
  Please note, after this token swap, Gate.io will support the new FAN tokens only. The new FAN tokens has a 5% tax per trade.
  If you deposit the old tokens after the swap date, it will be credited to you as FAN-OLD and withdraw-able only

  Deposit FAN at https://www.gate.io/myaccount/deposit/FAN
  FAN/USDT Market: https://www.gate.io/trade/FAN_USDT
  FAN/ETH Market: https://www.gate.io/trade/FAN_ETH

  Learn more :
  https://fanadise.medium.com/new-fan-contract-claiming-instructions-f84863a465e2
  https://fanadise.medium.com/new-fan-contract-claiming-instructions-f84863a465e2?source=user_profile---------0----------------------------

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย