• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Completed Neo N3 Mainnet Upgrade

  2021-09-13 06:29:09 UTCอ่าน:44384
  Gate.io has now completed the Neo N3 mainntet migration, supporting the NEO and GAS tokens deposits and withdrawals on N3 mainnet . If you send legacy NEO and GAS tokens to Gate.io, they will be automatically swapped for the N3 tokens. You simply need to withdraw to the Neo N3 address, instead of the legacy address, when withdrawing.

  Deposit GAS:https://www.gate.io/myaccount/deposit/GAS

  Deposit NEO:https://www.gate.io/myaccount/deposit/NEO

  Learn more https://medium.com/@neo.smarteco/mass-migration-opening-september-1st-neo-bonuses-available-for-early-migration-c459eea704ff


  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013

  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals

  Download iOS/Android App right now.


  Follow us on social media

  Twitter: https://twitter.com/gate_io

  Telegram:https://t.me/gateio

  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

  Medium:https://medium.com/@gateio


  Gate.io Team

  Sep 13, 2021  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย