• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io PYR Giveaway Reward Distributed Announcement

  2021-09-06 03:37:21 UTCอ่าน:38914
  Gate.io PYR Giveaway has come to a successful end! According to the criteria of this activity, we have issued rewards to users who met the conditions. Users can enter "Account Management—My Funds—Billing'' to check the reward distribution.


  For details and rules of the activity, please visit [Gate.io Listing Vote #172 - Vulcan Forged(PYR) , $10,000 PYR Giveaway]


  Gate.io reserves the right of final interpretation of this activity. If you have any questions, please contact us through live chat.


  Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013

  Top ranking, Trustworthy, Transparent


  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals

  Download iOS/Android App right now.


  Follow us on social media

  Twitter: https://twitter.com/gate_io

  Telegram:https://t.me/gateio

  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

  Medium:https://medium.com/@gateio


  Gate.io Team

  September 6, 2021  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย