• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io HODL & Earn: Lock DYP To Earn 120% APR #3

  2021-04-22 05:46:48 UTCอ่าน:53553
  The Lock DYP & Earn #3 (term 7 days) is going to launch at 8:00 AM UTC on April 22nd at Gate.io 's“HODL& Earn” section, with an estimated reward of 120% P.A.

  Web users can use the link to purchase - https://gate.io/hodl/503 , while app users can tap the "HODL & Earn" icon on the Market screen.


  Rules of Lock DYP to Earn (Term 7 days)
  1、Token: DYP
  2、Handling Fee: 0
  3、Annual Interest Rate: 120%
  4、Start Time: 2021-04-22 8:00 UTC
  5、The principal and interest will be distributed when the lock-up period ends
  6、End Time: 2021-04-29 8:00 UTC


  About DYP

  The DeFi Yield Protocol is developing a unique platform that allows anyone to provide liquidity and to be rewarded for the first time with Ethereum. At the same time, the platform maintains both token price stability as well as secure and simplified DeFi for end users by integrating a DYP anti-manipulation feature


  Important notice:
  Locking your asset for a certain term is required. Your asset and interest will not be available until the end of the lockup term. If there is any price fluctuation on the market, you are unable to unlock and trade immediately. And the interest received may not be sufficient to cover the loss caused by the price change. Please fully understand the risks.


  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  April 22, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io