• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io Has Added Shiba Inu(SHIB),Akita Inu(AKITA) Margin Trading&Lending

2021-04-20 06:26:15 UTC 115836
Gate.io has added Shiba Inu(SHIB),Akita Inu(AKITA) margin trading (SHIB/USDT,AKITA/USDT) allowing up to 3X leverage.
At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your SHIB,AKITA to earn passive income (3.65%-365% APR).
Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow SHIB,AKITA to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your SHIB,AKITA to margin traders to earn interest on your holdings.
The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

Trade SHIB at https://www.gate.io/margin_trade/SHIB_USDT
Borrow SHIB at https://www.gate.io/margin/borrow/SHIB_USDT
Lend SHIB at https://www.gate.io/margin/lend/SHIB
Deposit SHIB at https://www.gate.io/myaccount/deposit/SHIB

Trade AKITA at https://www.gate.io/margin_trade/AKITA_USDT
Borrow AKITA at https://www.gate.io/margin/borrow/AKITA_USDT
Lend AKITA at https://www.gate.io/margin/lend/AKITA
Deposit AKITA at https://www.gate.io/myaccount/deposit/AKITA

About SHIB
SHIB is an experiment in decentralized spontaneous community building.SHIB token is ShibaSwap's first token and allows users to hold Billions or even Trillions of them.

About AKITA
AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


Gate.io Team
April 20, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io