• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list LABS Group(LABS)

  2021-03-27 06:14:36 UTCอ่าน:99344
  Gate.io is going to commence LABS Group(LABS) trading on Mar.27, 2021 08:00 UTC.

  About LABS:
  Disrupting real estate investments in the largest asset class through the world’s first end to end real estate investment eco by fractionalizing real estate investments. Powered by the LABS eco token through decentralized finance (DeFi) and governance.
  Token symbol:LABS
  Website:https://labsgroup.io/ch/


  LABS Group(LABS) /USDT Trading starts: Mar.27, 2021 04:00 UTC

  Deposit LABS Group(LABS) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/LABS
  Trade LABS Group(LABS) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/LABS_USDT
  Trade LABS Group(LABS) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/LABS_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

  Gate.io Team
  March 27, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย