• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Dorayaki(DORA) trading start time update

  2021-03-23 07:14:12 UTCอ่าน:128327
  The Dorayaki(DORA) trading start time will be changed to 09:00AM UTC on March 23, 2021.

  Deposit DORA at https://www.gate.io/myaccount/deposit/DORA
  Trade DORA in USDT market via: https://www.gate.io/trade/DORA_USDT
  Trade DORA in ETH market via: https://www.gate.io/trade/DORA_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

  Gate.io Team
  March 23, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio


  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย