• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Has Added Linear(LINA) Margin Trading&Lending

  2021-03-18 09:31:32 UTCอ่าน:64479
  Gate.io has added Linear(LINA) margin trading (LINA/USDT), allowing up to 3X leverage.
  At the same time, margin lendin g and borrowing of the coin are available. You can lend your LINA to earn passive income (3.65%-365% APR).
  Margin trading allow long and short positions and can facilitate price discovery as well as forming a more stable market. As a trader, you can borrow LINA to short it or borrow USDT to long it. For holders, you can lend your LINA to margin traders to earn interest on your holdings.
  The Gate.io lending market is a peer to peer market where all the loans and borrowings are made between users. Gate.io does not participate in lending or borrowing.

  Trade LINA at https://www.gate.io/margin_trade/LINA_USDT
  Borrow LINA at https://www.gate.io/margin/borrow/LINA_USDT
  Lend LINA at https://www.gate.io/margin/lend/LINA
  Deposit LINA at https://www.gate.io/myaccount/deposit/LINA

  About LINA
  Linear Finance is a cross-chain compatible, decentralized delta-one asset protocol to cost-effectively and instantly create, manage, and trade synthetic assets with unlimited liquidity.

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  March 18, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io