• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list TOOLS(TOOLS)

  2021-03-17 08:38:01 UTCอ่าน:82591
  Gate.io is going to commence TOOLS(TOOLS) trading on Mar.17, 2021 11:00 UTC.

  About TOOLS:
  BSC.Tools is a Decentralized Finance (DeFi) dashboard that aims at supercharging your trading experience on Binance Smart Chain (BSC). Tools shares with traders on-chain and live trading data from DeFi exchanges based on the Binance Smart Chain. In this way, users can get access to deep historical data, chart candles and the transactions that have been recorded on each of the platforms.
  Token symbol:TOOLS
  Website:https://bsc.tools/

  TOOLS(TOOLS)/USDT Trading starts: Mar.17, 2021 11:00 UTC

  Deposit TOOLS(TOOLS) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/TOOLS
  Trade TOOLS(TOOLS) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/TOOLS_USDT
  Trade TOOLS(TOOLS) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/TOOLS_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  March 17, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย
  ต้องการไปที่ Gate.TR?
  Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
  คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io