• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io will list BSCPAD(BSCPAD)

  2021-03-17 07:31:18 UTCอ่าน:88668
  Gate.io is going to commence BSCPAD(BSCPAD) trading on Mar.17, 2021 10:00 UTC.

  About BSCPAD:
  The BSC Launch Pad is a decentralized IDO platform for the Binance Smart Chain Network. BSCPad will empower crypto currency projects with the ability to distribute tokens and raise liquidity.
  Token symbol:BSCPAD
  Website:https://bscpad.com

  BSCPAD(BSCPAD)/USDT Trading starts: Mar.17, 2021 10:00 UTC

  Deposit BSCPAD(BSCPAD) at https://www.gate.io/myaccount/deposit/BSCPAD
  Trade BSCPAD(BSCPAD) in USDT market via: https://www.gate.io/trade/BSCPAD_USDT
  Trade BSCPAD(BSCPAD) in ETH market via:https://www.gate.io/trade/BSCPAD_ETH

  Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.


  Gate.io Team
  March 17, 2021

  Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
  Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
  Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

  Follow us on social
  Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram:https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย