• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
วกกลับ

Gate.io will list PancakeSwap (CAKE)

2021-02-18 05:20:29 UTC 98162
Gate.io is going to commence PancakeSwap (CAKE) trading on Feb.18, 2021 07:00 UTC.

About CAKE:
PancakeSwap is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain, with lots of other features that let you earn and win tokens. It's fast, cheap, and anyone can use it.
Token symbol:CAKE
Website:https://pancakeswap.finance

CAKE/USDT Trading starts: Feb.18, 2021 07:00 UTC

Deposit CAKE at https://www.gate.io/myaccount/deposit/CAKE
Trade CAKE in USDT market via: https://www.gate.io/trade/CAKE_USDT
Trade CAKE in ETH market via:https://www.gate.io/trade/CAKE_ETH

Gate.io is an established exchange that holds integrity, transparency, and fairness to a very high standard. We charge zero listing fees and only choose quality and promising projects. Our exchange consists only of 100% real trading volume. Thanks to everyone who has joined us in our journey. We always intend to improve and innovate to reward our users for their continuous support.

Gate.io Team
February 18, 2021

Get 40% of all referees' trading fees in the affiliate program at https://www.gate.io/referral
Click to Sign up :https://www.gate.io/m#/register
Download it now at: https://www.gate.io/mobileapp

Follow us on social
Facebook: https://facebook.com/gateioglobal
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gateio
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io