• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
แลกเปลี่ยน Web3
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC /USDT

27024.0

-0.13 %

ETH /USDT

1882.58

-0.51 %

LUNC /USDT

0.00010901

19.43 %

ARB /USDT

1.17865

-2.99 %

IGU /USDT

0.03190

-35.04 %

ID /USDT

0.461393

0.07 %

FIL /USDT

4.6236

-4.53 %

TOMI /USDT

5.12132

6.76 %

RNDR /USDT

2.6258

-0.01 %

ASTRA /USDT

0.06003

5.20 %

VOLT /USDT

0.0000005681

-4.37 %

LUNA /USDT

0.9202

5.40 %

SQUAD /USDT

0.005846

1.97 %

CFX /USDT

0.262168

-2.45 %

LTC /USDT

93.42

-1.61 %

TRX /USDT

0.08139

-0.25 %

LOGT /USDT

0.23391

-4.38 %

AGIX /USDT

0.29003

-0.87 %

ANC /USDT

0.01056

18.51 %

MAGIC /USDT

0.99187

-2.05 %

USDC /USDT

0.9980

0.05 %

BLUR /USDT

0.4992

-1.24 %

SOL /USDT

21.744

2.27 %

ORDI /USDT

8.9207

2.37 %

FTM /USDT

0.32193

0.56 %

FTT /USDT

0.9445

-0.12 %

EVER /USDT

0.060994

-3.51 %

SHIB /USDT

0.0000086041

-0.29 %

LQTY /USDT

1.2314

-0.79 %

CEEK /USDT

0.07945

7.65 %

SUI /USDT

0.9407

-0.02 %

XRD /USDT

0.067188

1.29 %

BNB /USDT

303.55

-0.75 %

CHO /USDT

0.18688

0.26 %

FLOKI /USDT

0.0000311818

-2.22 %

SIDUS /USDT

0.0012360

12.61 %

INJ /USDT

7.6987

-1.53 %

FLUX /USDT

0.53369

0.29 %

SYN /USDT

0.6840

-1.83 %

PEPE /USDT

0.00000122265

-4.32 %

DOGE /USDT

0.071964

-1.20 %

JASMY /USDT

0.0046867

0.85 %

OP /USDT

1.4581

-2.65 %

KEY /USDT

0.0076010

-4.02 %

HIGH /USDT

2.0914

0.56 %

FLR /USDT

0.023139

0.67 %

ACS /USDT

0.00379206

6.72 %

NOM /USDT

0.18908

-19.54 %

VELO /USDT

0.003495

-4.42 %

OVR /USDT

0.5329

-10.34 %

DOT /USDT

5.3086

-0.24 %

MONG /USDT

0.00000001712

1.18 %

GALA /USDT

0.029289

-2.07 %

CSPR /USDT

0.045422

-1.18 %

SRM /USDT

0.07657

6.77 %

OAS /USDT

0.082885

6.79 %

BDX /USDT

0.044119

-0.89 %

STIK /USDT

3.09871

-1.29 %

GNS /USDT

4.7749

-1.22 %

OCEAN /USDT

0.39351

-6.56 %

CSIX /USDT

0.015714

0.35 %

APT /USDT

8.9033

-0.58 %

AVAX /USDT

14.829

1.59 %

SDAO /USDT

0.4620

8.32 %

LINA /USDT

0.0155923

-7.74 %

USTC /USDT

0.014785

-2.04 %

SAND /USDT

0.5918

3.97 %

HAI /USDT

0.01749

-1.07 %

ADA /USDT

0.37694

-0.48 %

LINK /USDT

6.4251

-0.42 %

CVTX /USDT

0.045571

-3.25 %

VRA /USDT

0.0049330

-1.12 %

POKT /USDT

0.0384

21.90 %

DLC /USDT

0.190282

19.06 %

GST /USDT

0.015133

-9.85 %

LADYS /USDT

0.00000002295

-19.81 %

RACA /USDT

0.00013170

-8.15 %

APE /USDT

3.2793

5.14 %

XEN /USDT

0.00000161

8.05 %

DYDX /USDT

2.1457

3.18 %

OAX /USDT

0.220356

-5.29 %

CQT /USDT

0.1280

-4.40 %

POLYX /USDT

0.1416

-1.87 %

GT /USDT

4.2643

-3.14 %

HOOK /USDT

1.45915

-0.29 %

EOS /USDT

0.9166

-0.46 %

BISO /USDT

0.011732

-27.11 %

VGX /USDT

0.14130

-0.44 %

MATIC /USDT

0.88852

-1.46 %

CORE /USDT

1.1675

-11.30 %

TENET /USDT

0.199488

0.92 %

FITFI /USDT

0.00519

-14.63 %

CVP /USDT

0.38153

-1.87 %

STORE /USDT

0.017558

-0.50 %

USDD /USDT

0.99953

-0.01 %

XCAD /USDT

0.88368

8.40 %

AIDOGE /USDT

0.00000000022400

-4.58 %

RDNT /USDT

0.31435

-5.75 %

1INCH /USDT

0.36736

-1.63 %

WISTA /USDT

0.07101

-1.91 %

FET /USDT

0.26788

-0.51 %

SCT /USDT

0.14005

0.02 %

KAS /USDT

0.016083

-3.12 %

JST /USDT

0.02479

-8.04 %

NEAR /USDT

1.6147

-1.12 %

HFT /USDT

0.45521

-2.30 %

CULT /USDT

0.000003521

-3.53 %

SUN /USDT

0.0060493

-1.26 %

GFT /USDT

0.017824

-4.73 %

BTT /USDT

0.0000005926

0.11 %

MDX /USDT

0.06439

0.20 %

NPT /USDT

0.6707

-0.31 %

MANA /USDT

0.51202

5.23 %

ACH /USDT

0.026969

-4.15 %

BTS /USDT

0.008773

-15.98 %

TURBO /USDT

0.00015020

-11.37 %

UNI /USDT

4.9985

-1.65 %

STX /USDT

0.60621

-1.46 %

EDU /USDT

1.12046

1.60 %

PBR /USDT

0.05025

-1.21 %

WEMIX /USDT

0.7696

-0.59 %

HBAR /USDT

0.050253

-0.04 %

AOG /USDT

0.01229

-3.30 %

ETHW /USDT

2.0704

6.23 %

ETC /USDT

18.104

-0.28 %

NVIR /USDT

0.035035

2.78 %

GMT /USDT

0.26633

0.24 %

MINA /USDT

0.53868

-1.60 %

SXP /USDT

0.44768

-1.25 %

NFT /USDT

0.00000037161

-0.45 %

DEBT /USDT

11.358

13.12 %

GRV /USDT

0.29369

-1.07 %

COMBO /USDT

0.110705

-46.98 %

ATOM /USDT

10.7848

0.40 %

BRISE /USDT

0.00000027575

0.10 %

GRT /USDT

0.123819

-3.40 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000018010

-2.00 %

GOMINING /USDT

0.10151

-0.36 %

SIN /USDT

0.005303

-11.11 %

OUSD /USDT

0.99766

0.00 %

WIN /USDT

0.00007479

-0.95 %

EPX /USDT

0.0002603

-9.11 %

WOJAK /USDT

0.00011917

-2.96 %

ROSE /USDT

0.056893

3.02 %

SPA /USDT

0.007142

-4.14 %

IMX /USDT

0.80473

1.82 %

MTL /USDT

1.18724

9.12 %

UNDEAD /USDT

0.12121

-2.55 %

AICODE /USDT

9.664

-0.20 %

VAI /USDT

0.066193

2.83 %

LDO /USDT

2.2665

-2.47 %

GMM /USDT

0.00106232

-3.70 %

REAP /USDT

0.00429

3.87 %

UBXS /USDT

0.098462

5.67 %

CRO /USDT

0.060354

1.72 %

CRPT /USDT

0.06143

-0.66 %

CGPT /USDT

0.115232

-3.97 %

CTI /USDT

0.025518

4.18 %

BONK /USDT

0.0000004456

4.08 %

CAL /USDT

0.039334

-0.82 %

MASK /USDT

4.36931

-2.62 %

FRM /USDT

0.03876

1.89 %

IMPT /USDT

0.0077760

-4.35 %

REN /USDT

0.08281

10.63 %

POGAI /USDT

0.000015457

-17.61 %

AKRO /USDT

0.0046014

-0.84 %

FEAR /USDT

0.07718

-3.80 %

ATLAS /USDT

0.0019086

0.42 %

LOOKS /USDT

0.08686

-3.39 %

XDC /USDT

0.034689

-1.68 %

TOMS /USDT

0.001689

-0.35 %

VINU /USDT

0.00000000987

8.70 %

DODO /USDT

0.124800

-2.19 %

MNDE /USDT

0.077979

-11.34 %

ALGO /USDT

0.15072

-0.20 %

METIS /USDT

22.169

0.56 %

BCH /USDT

114.85

0.06 %

ASTO /USDT

0.034048

-0.25 %

MDT /USDT

0.04634

-11.56 %

AZERO /USDT

1.0313

-4.51 %

RIF /USDT

0.115023

-0.41 %

ONSTON /USDT

0.00362

13.47 %

NOOT /USDT

0.0007899

-30.07 %

ABBC /USDT

0.172622

-18.71 %

VOXEL /USDT

0.17584

0.28 %

PIP /USDT

0.25581

-1.23 %

RFD /USDT

0.000015449

-7.66 %

BBC /USDT

0.004437

-7.50 %

PEOPLE /USDT

0.017955

-3.54 %

XLM /USDT

0.091429

-0.93 %

CHZ /USDT

0.09985

-2.05 %

ARPA /USDT

0.06019

1.96 %

DC /USDT

0.0007783

-2.83 %

TLOS /USDT

0.21635

-3.02 %

KDA /USDT

0.73586

-1.03 %

METFI /USDT

2.5772

-0.74 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000855

-2.17 %

HNT /USDT

1.4689

1.08 %

PSL /USDT

0.0002495

-6.20 %

FYN /USDT

0.031964

-5.55 %

ASTR /USDT

0.049104

-0.54 %

JOE /USDT

0.45840

7.62 %

OG /USDT

4.9401

-4.05 %

MPI /USDT

0.0034483

-11.13 %

WNXM /USDT

28.0783

0.21 %

ICP /USDT

4.7551

-0.90 %

GXE /USDT

0.138000

12.23 %

EJS /USDT

0.004476

3.01 %

VXT /USDT

0.028039

-0.95 %

WILD /USDT

0.5780

10.15 %

WAXL /USDT

0.43403

-0.49 %

FIU /USDT

0.002865

-4.62 %

CETUS /USDT

0.059117

4.27 %

BSV /USDT

32.719

-0.47 %

REIGN /USDT

0.001134

-2.91 %

MLK /USDT

0.32948

0.52 %

MAJO /USDT

0.02164

-16.18 %

MQL /USDT

0.000052

40.54 %

MAN /USDT

0.0204146

2.05 %

KARATE /USDT

0.00091133

-18.00 %

AKT /USDT

0.65825

6.34 %

VMPX /USDT

0.0475

-1.65 %

CRV /USDT

0.8428

-1.49 %

DMTR /USDT

0.0448421

0.69 %

TSUKA /USDT

0.035526

5.09 %

SSV /USDT

22.7481

-1.68 %

NSDX /USDT

0.16278

-7.23 %

REI /USDT

0.02486

-1.15 %

ASM /USDT

0.011799

18.20 %

BSW /USDT

0.12139

1.76 %

RFOX /USDT

0.013337

10.60 %

WBT /USDT

4.899

-0.14 %

QTUM /USDT

2.650

-0.86 %

QRDO /USDT

0.10139

0.82 %

DAO /USDT

1.07876

-2.47 %

DEVT /USDT

0.00285

1.06 %

ZBC /USDT

0.012172

-0.50 %

XTAG /USDT

0.01956

-0.25 %

PLAY /USDT

0.072712

2.21 %

PERC /USDT

0.1480

-0.33 %

GLMR /USDT

0.28562

2.15 %

PHB /USDT

0.853610

0.15 %

BLOK /USDT

0.0019690

-1.38 %

PROM /USDT

4.3094

-0.49 %

WOM /USDT

0.019170

0.17 %

WOO /USDT

0.22942

-4.53 %

TIMECHRONO /USDT

25.709

13.70 %

RAY /USDT

0.22159

1.49 %

VET /USDT

0.01960

-1.35 %

SWASH /USDT

0.01308

0.92 %

QUACK /USDT

0.0000000006710

-2.58 %

FTRB /USDT

0.005128

1.00 %

ACE /USDT

0.00668

10.59 %

XDB /USDT

0.0007433

-1.48 %

SOS /USDT

0.00000006938

2.92 %

POLIS /USDT

0.1851

-0.96 %

ALI /USDT

0.029638

-6.29 %

WLKN /USDT

0.031007

2.10 %

MXC /USDT

0.015320

0.53 %

HT /USDT

3.0034

2.08 %

DNXC /USDT

0.00675

5.79 %

PRX /USDT

0.4238

1.38 %

XCN /USDT

0.001706

-1.78 %

BUY /USDT

0.021878

-0.51 %

HOT /USDT

0.001591

-0.56 %

DAR /USDT

0.13692

3.91 %

ARV /USDT

0.00004286

2.34 %

VP /USDT

3.698

-0.40 %

SCLP /USDT

0.17921

1.01 %

ORAI /USDT

3.2429

0.94 %

BS /USDT

0.31001

-0.18 %

PYR /USDT

3.5470

3.54 %

CKB /USDT

0.0036356

-1.06 %

KON /USDT

0.05823

-1.83 %

BONE /USDT

0.7788

-2.47 %

PUSH /USDT

0.27162

0.48 %

METAL /USDT

0.0797

-1.60 %

PRIME /USDT

1.8679

36.40 %

OPTIMUS /USDT

0.14255

7.82 %

WAM /USDT

0.002425

-2.25 %

DHB /USDT

0.0015399

-1.87 %

NBLU /USDT

0.017399

0.78 %

MDAO /USDT

0.23999

1.95 %

CAKE /USDT

1.7292

-0.88 %

TAKI /USDT

0.007092

2.36 %

LGX /USDT

0.004409

2.08 %

D2T /USDT

0.009425

-6.47 %

HAHA /USDT

0.000007060

0.41 %

STARL /USDT

0.000001296

-8.60 %

CROWN /USDT

1.2470

3.90 %

LAI /USDT

0.0144014

-1.04 %

STND /USDT

0.011916

-0.50 %

WSI /USDT

0.03050

-0.74 %

VR /USDT

0.01562

16.30 %

FNZ /USDT

0.003049

-1.86 %

WFAI /USDT

0.000000008951

-42.61 %

RPL /USDT

49.597

0.35 %

ERG /USDT

1.3468

-0.47 %

HERO /USDT

0.003710

9.99 %

GLQ /USDT

0.0065000

6.45 %

LOVELY /USDT

0.000000088118

4.25 %

FDT /USDT

0.04203

-2.84 %

YFII /USDT

870.69

0.06 %

DUST /USDT

2.4660

3.22 %

EWT /USDT

2.7293

0.99 %

GRAIL /USDT

1472.57

-2.44 %

KISHU /USDT

0.0000000003421

-0.72 %

EGLD /USDT

37.942

-1.09 %

DASH /USDT

42.31

-1.09 %

BBF /USDT

0.513

6.65 %

LMWR /USDT

0.14016

1.67 %

SPONGE /USDT

0.0002177

-6.76 %

NUM /USDT

0.041084

-5.50 %

OPUL /USDT

0.099637

-2.45 %

XET /USDT

0.0005390

6.79 %

BOA /USDT

0.016340

-4.56 %

PRQ /USDT

0.1098

-5.18 %

TRU /USDT

0.043318

-4.24 %

ZEC /USDT

31.70

-1.52 %

MHUNT /USDT

0.00972

0.10 %

SUSHI /USDT

0.8503

-0.26 %

XCH /USDT

34.025

-0.17 %

SAMO /USDT

0.0038203

7.26 %

QNT /USDT

115.835

-0.32 %

MLN /USDT

18.097

0.07 %

ZEN /USDT

7.992

-0.47 %

STG /USDT

0.6639

-1.41 %

HELLO /USDT

0.043528

-5.27 %

TOMO /USDT

1.3487

-0.41 %

STRM /USDT

0.01454

-1.42 %

HECH /USDT

0.04734

-2.04 %

FREE /USDT

0.0000001598

-7.63 %

CFG /USDT

0.2045

0.00 %

THE /USDT

0.000789

19.18 %

HAM /USDT

0.0000000023267

-6.52 %

ATD /USDT

0.0794

2.84 %

AGI /USDT

0.127647

-0.25 %

IDEA /USDT

0.00426

-3.61 %

POLK /USDT

0.03677

0.40 %

ELON /USDT

0.00000020346

-3.60 %

LEVER /USDT

0.0015274

-2.15 %

DOGGO /USDT

0.000000002576

-1.45 %

TABOO /USDT

0.002205

0.68 %

LPT /USDT

5.062

-3.11 %

NBS /USDT

0.000376

23.68 %

KING /USDT

0.003720

-3.09 %

BEL /USDT

0.76907

-4.23 %

WRT /USDT

0.13023

-2.87 %

TRB /USDT

11.4794

-2.02 %

PBX /USDT

0.000888

-9.75 %

PIAS /USDT

0.00012

9.09 %

THETA /USDT

0.8309

-0.65 %

OVO /USDT

0.075735

-0.03 %

RAD /USDT

1.8334

-1.62 %

UMEE /USDT

0.00577

2.30 %

NEER /USDT

0.13435

-0.37 %

ZIL /USDT

0.023817

1.26 %

UFO /USDT

0.000001107

1.18 %

OBI /USDT

0.0200020

-0.34 %

XCV /USDT

0.003650

-0.68 %

WNCG /USDT

0.08372

2.24 %

GAME /USDT

0.03339

-3.07 %

PRIMAL /USDT

0.0020814

-4.02 %

PORTO /USDT

2.3238

-2.93 %

KAR /USDT

0.0793

7.89 %

RITE /USDT

0.0020152

-1.23 %

HEGIC /USDT

0.0139763

8.05 %

CHEQ /USDT

0.046511

-8.47 %

OOKI /USDT

0.0031213

-1.47 %

KICKS /USDT

0.001985

-0.15 %

SUIP /USDT

0.185222

-7.96 %

ZZZ /USDT

0.24799

-2.61 %

KZEN /USDT

0.001841

0.10 %

WALV /USDT

0.032039

1.86 %

DIO /USDT

0.00801

6.94 %

JAM /USDT

0.0010206

1.87 %

SKL /USDT

0.033766

-1.01 %

SHARBI /USDT

0.0000059188

-4.54 %

MCG /USDT

0.01006

-4.28 %

SENATE /USDT

0.040440

37.60 %

SFUND /USDT

0.9104

-0.77 %

MYRIA /USDT

0.002196

-6.35 %

AIRTNT /USDT

0.0003360

-8.77 %

UFI /USDT

0.02101

0.19 %

BEYOND /USDT

0.00088

72.54 %

NUX /USDT

0.008144

0.09 %

AXS /USDT

7.186

0.09 %

KLO /USDT

0.004943

-1.82 %

LAT /USDT

0.00966

2.98 %

NOS /USDT

0.01566

-0.57 %

POLC /USDT

0.015002

-2.47 %

DAG /USDT

0.02917

-0.64 %

CPOOL /USDT

0.02797

-1.13 %

CREAM /USDT

25.142

-4.37 %

GOAL /USDT

0.1548

-1.08 %

NKN /USDT

0.125772

-3.84 %

PAW /USDT

0.0000000159272

-5.26 %

CHR /USDT

0.15767

-2.68 %

RUNE /USDT

1.1699

0.42 %

KLAY /USDT

0.1859

0.16 %

CUP /USDT

0.000254

1.60 %

IRIS /USDT

0.02810

-2.15 %

CUDOS /USDT

0.00264

10.92 %

MOVR /USDT

6.4537

2.51 %

ACA /USDT

0.04611

-1.00 %

EFI /USDT

0.04852

-1.62 %

YGG /USDT

0.18625

-0.25 %

ENJ /USDT

0.33404

0.84 %

HIFI /USDT

0.33767

-0.67 %

MLT /USDT

0.12357

-0.49 %

SGB /USDT

0.006439

-0.72 %

RLY /USDT

0.012006

12.46 %

ANKR /USDT

0.02594

0.15 %

ISK /USDT

0.30795

-2.81 %

TT /USDT

0.003569

-0.39 %

ISP /USDT

0.0006880

-1.91 %

RFT /USDT

0.020746

41.07 %

KLV /USDT

0.00420

0.23 %

ERN /USDT

1.90037

-1.49 %

AART /USDT

0.000726

-6.80 %

SYS /USDT

0.12783

-1.50 %

NIM /USDT

0.0015330

-0.09 %

SLK /USDT

0.001736

-2.30 %

NVG /USDT

0.0185

-5.61 %

MOB /USDT

0.6412

-1.52 %

POLS /USDT

0.3462

-0.05 %

PENDLE /USDT

0.43167

4.09 %

ORTB /USDT

0.004153

-14.22 %

XOR /USDT

0.840

-7.07 %

GOV /USDT

0.004241

-0.56 %

ALPINE /USDT

2.3649

-0.88 %

GAL /USDT

1.3266

-0.49 %

LYXE /USDT

10.0240

1.36 %

GGG /USDT

0.04900

12.25 %

OSMO /USDT

0.5817

1.13 %

WOOP /USDT

0.007239

-7.25 %

REALM /USDT

0.00603

-1.47 %

BLZ /USDT

0.066275

-0.42 %

AAVE /USDT

62.51

-2.03 %

FRA /USDT

0.0040147

-2.07 %

SYLO /USDT

0.001728

-1.36 %

CERE /USDT

0.0043011

1.08 %

DIONE /USDT

0.00332007

-8.52 %

CITY /USDT

5.4013

3.67 %

KAVA /USDT

0.9989

-0.10 %

ATOZ /USDT

0.121827

0.03 %

ZAT /USDT

0.00000007070

10.97 %

FIRE /USDT

0.0024759

-7.62 %

MEME /USDT

23.1086

-4.78 %

PNG /USDT

0.032950

-5.84 %

RBC /USDT

0.011294

-1.12 %

REDTOKEN /USDT

0.000028

-9.67 %

SLIM /USDT

0.0393

3.42 %

STOS /USDT

0.60983

-0.86 %

OMI /USDT

0.0006302

-3.20 %

THN /USDT

0.037351

-0.13 %

MNZ /USDT

0.0004398

-0.22 %

ONT /USDT

0.2221

-2.20 %

ASR /USDT

2.5248

-2.79 %

REEF /USDT

0.0021783

-0.75 %

SRT /USDT

0.000076

28.81 %

WSB /USDT

0.00000003628

-2.60 %

CELR /USDT

0.020210

-0.15 %

OOE /USDT

0.015618

-3.76 %

ALAYA /USDT

0.053259

16.54 %

WAVES /USDT

1.710

-0.86 %

BERRY /USDT

0.0006650

3.03 %

EMPIRE /USDT

0.0007963

2.44 %

GMX /USDT

54.490

-1.81 %

POOLX /USDT

2.3994

-7.09 %

REVOLAND /USDT

0.16933

-3.59 %

WIT /USDT

0.007675

1.52 %

XPR /USDT

0.001008

-2.13 %

CTSI /USDT

0.1822

-1.67 %

DINO /USDT

0.030429

6.61 %

BAND /USDT

1.4175

-3.82 %

DREP /USDT

0.3402

-4.70 %

SLP /USDT

0.0021878

-0.31 %

IRON /USDT

1.5308

-0.57 %

WRX /USDT

0.1204

-0.24 %

SIS /USDT

0.2016

2.17 %

VEMP /USDT

0.00973

0.62 %

LIKE /USDT

0.00323

-7.97 %

ROUTE /USDT

2.5780

-4.41 %

ILV /USDT

52.35

-1.72 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000867

-3.45 %

AURORA /USDT

0.1031

-0.09 %

BCD /USDT

0.12170

-4.16 %

SNX /USDT

2.3518

-0.11 %

DEP /USDT

0.002167

1.35 %

CGV /USDT

0.042763

2.45 %

CHAMP /USDT

0.013107

-0.47 %

MKR /USDT

675.27

0.23 %

OST /USDT

0.0004269

-12.26 %

ING /USDT

0.0009729

1.22 %

4TOKEN /USDT

0.00016379

-18.78 %

QWAN /USDT

0.01045

-16.06 %

PERL /USDT

0.019178

-4.54 %

AM /USDT

0.74971

-9.24 %

CRU /USDT

0.85713

-1.52 %

CEUR /USDT

1.05796

0.03 %

AIOZ /USDT

0.016356

1.26 %

BOBA /USDT

0.16983

-1.30 %

SUPER /USDT

0.1450

-4.85 %

NWC /USDT

0.090852

-2.86 %

KUBE /USDT

0.008898

-0.78 %

ARTEM /USDT

0.001158

-9.88 %

DKS /USDT

0.000699

-1.96 %

SPUME /USDT

0.0100293

1.84 %

NULS /USDT

0.2295

-2.54 %

ANT /USDT

3.5394

-2.79 %

RMRK /USDT

1.8733

3.87 %

MEAN /USDT

0.02494

2.33 %

PIT /USDT

0.0000000003609

-5.57 %

ALPHA /USDT

0.11606

-2.06 %

AXL /USDT

0.00001798

-6.06 %

DILI /USDT

0.000016541

-3.04 %

IOTA /USDT

0.2097

0.28 %

TARA /USDT

0.000771

-2.28 %

SUIA /USDT

0.06252

-3.30 %

DBC /USDT

0.0036363

3.50 %

FUN /USDT

0.0050421

-0.23 %

CARE /USDT

0.000016

45.45 %

3KM /USDT

0.031828

-0.01 %

PIZABRC /USDT

0.07980

10.23 %

TEM /USDT

0.00010

-9.09 %

FLY /USDT

0.0009677

5.86 %

O3 /USDT

0.0484

0.83 %

CEL /USDT

0.23029

-0.53 %

RLC /USDT

1.5157

-0.32 %

DAFI /USDT

0.0143968

9.49 %

KCAL /USDT

0.18672

-15.31 %

F2C /USDT

0.000663

-18.65 %

DUSK /USDT

0.1472

-1.14 %

XPRT /USDT

0.1817

7.57 %

DIA /USDT

0.30626

2.34 %

COTI /USDT

0.06742

0.53 %

ELT /USDT

0.028459

9.96 %

ESG /USDT

0.50019

-0.79 %

PLCU /USDT

143.71

-0.03 %

AERGO /USDT

0.11112

-0.67 %

TURBOS /USDT

0.0021208

-4.30 %

TON /USDT

1.7397

0.24 %

REKT /USDT

0.000000001837

-0.91 %

BDP /USDT

0.14889

-0.04 %

CHNG /USDT

0.11369

0.65 %

DF /USDT

0.0478

-1.23 %

SONAR /USDT

0.00597

-8.01 %

IBFK /USDT

1.3061

-0.38 %

ODDZ /USDT

0.01680

-2.09 %

PYM /USDT

0.0014849

-2.97 %

HTR /USDT

0.05710

-1.78 %

WWY /USDT

0.005147

-4.15 %

LOOP /USDT

0.08169

0.60 %

MCRT /USDT

0.003023

0.43 %

MINI /USDT

0.010682

-3.13 %

VEGA /USDT

1.8230

-3.39 %

OM /USDT

0.029331

-0.39 %

FRIN /USDT

0.001761

-18.69 %

ONG /USDT

0.2437

-0.40 %

BZZ /USDT

0.36472

2.71 %

1EARTH /USDT

0.0019382

-4.22 %

LOKA /USDT

0.35398

0.85 %

PRMX /USDT

0.0000264

5.60 %

RIDE /USDT

0.0228

-1.72 %

KSM /USDT

27.662

1.10 %

ARBI /USDT

0.000963947

3.23 %

DEGO /USDT

1.8166

-0.60 %

NALS /USDT

0.0636

-6.88 %

DOME /USDT

0.001177

-1.50 %

BICO /USDT

0.27810

-0.79 %

KINE /USDT

0.09214

3.35 %

BSCPAD /USDT

0.1215

-2.48 %

ADP /USDT

0.003529

-0.81 %

GFI /USDT

0.3951

-1.86 %

SENSO /USDT

0.1083

12.34 %

STRAX /USDT

0.46047

-0.77 %

CIRUS /USDT

0.035122

4.35 %

CELL /USDT

0.1813

1.39 %

TAMA /USDT

0.015048

0.83 %

BAT /USDT

0.2186

0.69 %

ZAM /USDT

0.003537

-2.88 %

WZRD /USDT

0.00174

0.57 %

DENT /USDT

0.00085980

-2.24 %

FIS /USDT

0.34515

-0.18 %

PHA /USDT

0.1275

-1.23 %

TVK /USDT

0.033736

-0.07 %

DUCK2 /USDT

0.029244

2.74 %

CLV /USDT

0.04604

2.26 %

BIT /USDT

0.4919

-0.90 %

BTG /USDT

12.4991

-0.18 %

ONE /USDT

0.014346

0.34 %

ALPH /USDT

0.15842

8.88 %

OLE /USDT

0.015023

-2.75 %

MV /USDT

0.11620

8.32 %

SWP /USDT

0.000938

0.75 %

BOND /USDT

3.6856

0.00 %

BTM /USDT

0.020857

-0.60 %

ALU /USDT

0.033933

-3.24 %

BOSON /USDT

0.1766

-0.45 %

BONDLY /USDT

0.005507

-1.23 %

SD /USDT

0.8940

-6.63 %

XAVA /USDT

0.2769

1.39 %

OGN /USDT

0.0955

-2.15 %

MOOV /USDT

0.004287

-7.16 %

ELA /USDT

1.50000

-2.02 %

ZLW /USDT

0.012841

-1.23 %

DERC /USDT

0.15271

-0.75 %

WSIENNA /USDT

0.35330

1.59 %

TORN /USDT

3.9120

0.41 %

DSLA /USDT

0.00180032

0.02 %

CTC /USDT

0.3032

-0.06 %

SENC /USDT

0.00026398

-25.21 %

MULTI /USDT

3.5578

-5.58 %

XYO /USDT

0.003964

-1.09 %

DHX /USDT

1.6887

-5.38 %

ALEX /USDT

0.096164

1.59 %

MC /USDT

0.21618

-0.65 %

PNT /USDT

0.1225

-0.72 %

FXS /USDT

6.658

1.03 %

METO /USDT

0.000956

3.35 %

AQDC /USDT

0.00071

-1.38 %

OMG /USDT

0.7728

0.01 %

SAITAMA /USDT

0.00086473

-0.92 %

BAKE /USDT

0.13649

-2.79 %

GARI /USDT

0.04654

-0.19 %

UMA /USDT

1.9341

-3.12 %

CELO /USDT

0.53416

-4.43 %

AGILITY /USDT

0.01648

-6.57 %

VLX /USDT

0.01459

-2.14 %

PEPEBRC /USDT

0.0514

4.47 %

SOUL /USDT

0.13218

-2.89 %

ALICE /USDT

1.2774

-1.26 %

DYP /USDT

0.06619

-5.48 %

GALFAN /USDT

2.1898

-10.48 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000001186

0.93 %

SUNNY /USDT

0.00003134

4.60 %

MTRG /USDT

2.1910

-0.94 %

HIBS /USDT

0.0001302

1.16 %

METALDR /USDT

0.0006293

-1.48 %

AR /USDT

6.794

-0.78 %

LRC /USDT

0.27633

-0.34 %

NEST /USDT

0.013454

-0.26 %

RJV /USDT

0.034252

-2.28 %

SWEAT /USDT

0.0069235

3.78 %

ELF /USDT

0.30015

0.13 %

XRUNE /USDT

0.00797

-0.25 %

SFTY /USDT

0.03449

2.83 %

SCRT /USDT

0.3856

-3.09 %

FSN /USDT

0.3218

-0.86 %

ICX /USDT

0.2418

-0.08 %

AST /USDT

0.118796

-1.97 %

BADGER /USDT

2.3977

-1.58 %

URUS /USDT

15.384

-0.40 %

STBU /USDT

0.034861

2.62 %

SDN /USDT

0.23187

-1.85 %

SMT /USDT

0.000765

8.35 %

CHESS /USDT

0.1779

-1.00 %

SWFTC /USDT

0.0011342

-1.67 %

VELODROME /USDT

0.09585

4.15 %

TIDAL /USDT

0.00018134

-11.51 %

FRR /USDT

0.00007

0.00 %

UOS /USDT

0.1972

-2.42 %

SKILL /USDT

0.5047

2.41 %

FLURRY /USDT

0.000039274

2.41 %

BITCI /USDT

0.0052975

-4.06 %

CMP /USDT

0.03195

-7.52 %

MNW /USDT

1.4140

-1.29 %

SC /USDT

0.003160

-1.15 %

LIT /USDT

0.90663

-2.94 %

LOCG /USDT

0.01242

3.50 %

KONO /USDT

0.022618

-1.43 %

SPO /USDT

0.00037261

3.17 %

COFIX /USDT

0.023003

46.38 %

RLTM /USDT

0.024717

-1.05 %

XY /USDT

0.05726

-0.31 %

XTZ /USDT