• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
Gate บล็อก

ประตูสู่ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคริปโต

Gate.io บล็อก การลอกเลียนพอร์ตลงทุน : โหมดลอกเลียนการลงทุนแบบใดที่เหมาะกับคุณ?

การลอกเลียนพอร์ตลงทุน : โหมดลอกเลียนการลงทุนแบบใดที่เหมาะกับคุณ?

28 November 13:52
นับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวการลอกเลียนพอร์ตลงทุนมาทั้งหมดสองโหมด นักลงทุนจำนวนมากต่างสับสนว่าโหมดการลอกเลียนพอร์ตลงทุนแบบใดเหมาะกับพวกเขา กล่าวคือนักลงทุนจำนวนมากนั้นกังวลในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยลดความสับสน บทความนี้จะมาอธิบายถึงผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการใช้โหมดการลอกเลียนพอร์ตลงทุนทั้งสองแบบนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

1. การการลอกเลียนพอร์ตลงทุนมีสองโหมดสำหรับทำการซื้อขาย: โหมดลอกเลียนอัตโนมัติและโหมดผู้ใช้กำหนดเอง

ขณะนี้มีโหมดลอกเลียนพอร์ตลงทุนสองโหมดด้วยกันสำหรับทำการซื้อขาย: โหมดลอกเลียนอัตโนมัติและ โหมดผู้ใช้กำหนดเอง ในส่วนโหมดกำหนดเองดังตามชื่อที่แนะนำ นักลงทุนสามารถตั้งค่าเลเวอเรจ คัดลอกตัวคูณ และคัดลอกสัญญาได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่โหมดลอกเลียนอัตโนมัติคือการที่นักลงทุนคัดลอกพารามิเตอร์หลักที่กำหนดโดย นักลงทุนมืออาชีพ
เมื่อนักลงทุนเลือกโหมดลอกเลียนอัตโนมัติ นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจเดียวกันกับนักลงทุนมืออาชีพที่สามารถตั้งค่าเลเวอเรจสูงสุดได้ถึง100 ซึ่งทะลุขีดจำกัดเลเวอเรจจากโหมดผู้ใช้กำหนดเองและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด แต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงสุดด้วย
เมื่อนักลงทุนเลือก "โหมดผู้ใช้กำหนดเอง" เขาจะไม่ได้ได้รับผลตอบแทนเท่ากับนักลงทุนมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านเลเวอเรจ แต่เขาก็ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางอย่างและลดความสูญเสียเงินทุนของตัวเองเมื่อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต
หากนักลงทุนเลือก "โหมดลอกเลียนอัตโนมัติ" ความเสี่ยงและผลตอบแทนจะถูกกำหนดโดยนักลงทุนมืออาชีพ หากนักลงทุนเลือก "โหมดผู้ใช้กำหนดเอง" จะสามารถปรับความเสี่ยงและผลตอบแทนตามสถานการณ์จริงได้

2.ผลตอบแทนและความเสี่ยงภายใต้โหมดลอกเลียนอัตโนมัติ

เมื่อนักลงทุนใช้ "โหมดลอกเลียนอัตโนมัติ" พวกเขาอาจเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยไม่มีขีดจำกัดเลเวอเรจต่างจาก โหมดผู้ใช้กำหนดเอง แต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่ไม่น่าจะรับไหวหากลอกเลียนนักลงทุนชั้นนำที่ชอบซื้อขายเชิงรุก ใช้เลเวอเรจสูงที่สุด
ใช้กรณีต่อไปนี้เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของนักลงทุน:
โดยไม่นับค่าธรรมเนียม
สินทรัพย์ของนักลงทุนชั้นนำ: 1,000U เขา/เธอซื้อสัญญาที่มีราคาปัจจุบันคือ 100U หากเขา/เธอต้องการเปิดตำแหน่งมูลค่า 100,000U โดยตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 100 ดังนั้น ระยะขอบตำแหน่งของเขาจะเป็นตามนั้น สมมติว่านักลงทุนได้ลงทุนในมาร์จิ้นเดียวกันก็จะเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่าเท่ากันกับนักลงทุนชั้นนำหลักที่พวกเขาเลือกทำตาม
เมื่อตลาดราคาทะยานขึ้น นักลงทุนจะสามารถได้รับผลตอบแทนสูง: หากราคาของสัญญา A เพิ่มขึ้น 10% ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำหลัก: 100,000*10%=10,000U และนักลงทุนจะได้รับ 10,000U ด้วย เพิ่มผลกำไรสูงสุด
เมื่อตลาดราคาตกลง นักลงทุนจะได้รับความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันกับนักลงทุนชั้นนำ: หากสัญญา A ตกลง 1% จำนวนการสูญเสียสำหรับนักลงทุนชั้นนำ: 100,000*-1%=-1000U นักลงทุนจะสูญเสีย 1,000U เช่นกัน
หากคุณต้องการรักษามาร์จิ้นของตำแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นอัตราส่วน 0.5% มาร์จิ้น นักลงทุนชั้นนำหลักและนักลงทุน จะรักษาไว้: (100,000-1000)*0.5%=495 หากนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุนไม่ดำเนินการต่อเพื่อลงทุนในเงินฝากชั้นนำ มันจะทำให้เกิดการบังคับปิดและการชำระบัญชีจะเกิดขึ้น ทั้งนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุนจะสูญเสียสัญญา A ที่พวกเขาซื้อและเงินมัดจำ 1,000 ของพวกเขาเอง
จะเห็นได้ว่านักลงทุนที่เลือกโหมดลอกเลียนอัตโนมัติอาจทำกำไรได้สูงสุดเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดผันผวน นักลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากเหตุการณ์การชำระบัญชีภายใต้ความผันผวนเล็กน้อยในกรณีที่เงินทุนไม่เพียงพอ

3.ผลตอบแทนและความเสี่ยงของนักลงทุนภายใต้โหมดผู้ใช้กำหนดเอง

หากคุณเลือกโหมดผู้ใช้กำหนดเองและตั้งค่าเลเวอเรจการลอกเลียนพอร์ตลงทุนที่ยอมรับได้ของคุณเอง ผลตอบแทนและความเสี่ยงของคุณจะเป็นอย่างไร ?
กรณีศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของนักลงทุน:ไม่นับค่าธรรมเนียม
ในโหมดผู้ใช้กำหนดเอง ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของนักลงทุนและนักลงทุนชั้นนำ
สมมติว่าเลเวอเรจของนักลงทุน < เลเวอเรจของนักลงทุนชั้นนำทรัพย์ของลีดเทรดเดอร์: 1,000U เขา/เธอซื้อสัญญา A ซึ่งราคาปัจจุบันคือ 100U แต่เขา/เธอต้องการเปิดตำแหน่งมูลค่า 100,000U โดยตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 100 และส่วนต่างตำแหน่ง 100,000/100=1000Uสินทรัพย์ของนักลงทุน: 500U; ตัวคูณการคัดลอก: 0.1; ค่าตำแหน่งการคัดลอก: 100000*0.1=10000U เมื่อตั้งค่าเลเวอเรจการคัดลอกเป็น 20 ระยะขอบตำแหน่งของนักลงทุนจะเป็น: 10,000/20=500Uหากราคาของสัญญา A เพิ่มขึ้น 10%
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 100,000 * 10% = 10,000U; ROI ของนักลงทุนชั้นนำ: 10,000/1,000 = 1,000%
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 10,000*10%=1,000U, ROI ของนักลงทุน: 1,000/500=200%
ส่วนต่างที่ส่งคืนระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุน: 10,000-1,000=9000U
สมมติว่าทั้งนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุนมี Margin เพียงพอและการคัดลอกยังคงดำเนินต่อไป
มูลค่าตำแหน่งลีดเทรดเดอร์: 100000+10000=110000U;
ค่าตำแหน่งของนักลงทุน: 10,000+1,000=11,000U;
หากราคาของสัญญา A ยังคงเพิ่มขึ้น 10%
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 110000*10%=11000U; ROI ของนักลงทุนชั้นนำ: (10,000+11,000)/1000=2100%
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 11,000*10%=1100U, ROI ของนักลงทุน: (1,000+1100)/500=420%
ส่วนต่างของการส่งคืนระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุน: 11,000-1100=9900U; ผลต่างผลตอบแทนสะสม: (10,000-1,000)+(11,000-1100)=18900U
มูลค่าตำแหน่งของนักลงทุนชั้นนำ: 110000+11000=121000U; ค่าตำแหน่งของนักลงทุน: 11000+1100=12100U;

ราคาของสัญญา A ยังคงเพิ่มขึ้น 10% อีกครั้ง
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 121,000*10%=12100U; ROI ของนักลงทุนชั้นนำ: (10,000+11,000+12100)/1000=3310%
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 12100*10%=1210U; ROI ของนักลงทุน: (1,000+1,100+1210)/500=662%
ส่วนต่างของการส่งคืนระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุน: 12100-1210=10890U และส่วนต่างผลตอบแทนสะสม: (10,000-1000)+(11,000-1100)+(12100-1210)=29790U
สมมติว่าเลเวอเรจของนักลงทุน > เลเวอเรจของนักลงทุนชั้นนำ

สินทรัพย์ของนักลงทุนชั้นนำ: 1,000U เขา/เธอซื้อสัญญา A ซึ่งราคาปัจจุบันคือ 100U แต่เขา/เธอต้องการเปิดตำแหน่งมูลค่า 100,000U โดยตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 10 และส่วนต่างตำแหน่ง 1,000/100=100U ทรัพย์สินของนักลงทุน: 500U; ตัวคูณการคัดลอก: 0.1; ค่าตำแหน่งการคัดลอก: 100000*0.1=10000U เมื่อตั้งค่าเลเวอเรจการคัดลอกเป็น 20 ระยะขอบตำแหน่งของนักลงทุนจะเป็น: 100/20=5U

กรณีศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุนภายใต้โหมดผู้ใช้กำหนดเอง:

หากราคาของสัญญา A เพิ่มขึ้น 10%ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 100,000 * 10% = 100U; ROI ของนักลงทุนชั้นนำ: 1,000/100 = 100%
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 100*10%=10U, ROI ของนักลงทุน: 10/5=200%
ส่วนต่างของการคืนสินค้าระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุน: 100-10=90U
สมมติว่าทั้งนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุนมี Margin เพียงพอและการคัดลอกยังคงดำเนินต่อไป
มูลค่าตำแหน่งของนักลงทุนชั้นนำ: 1,000+100=1100U;
ค่าตำแหน่งของนักลงทุน: 100+100=110U;

หากราคาของสัญญา A ยังคงเพิ่มขึ้น 10%
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 1100*10%=110U; ROI ของนักลงทุนชั้นนำ: (100+110)/100=210%
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 110*10%=11U, ROI ของนักลงทุน: (10+11)/5=420%
ส่วนต่างของการส่งคืนระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุน: 110-11=99U; ผลต่างผลตอบแทนสะสม: (100-10)+ (110-11)=189U
มูลค่าตำแหน่งของนักลงทุนชั้นนำ: 1100+110=1210U; ค่าตำแหน่งของนักลงทุน: 110+11=121U;

หากราคาของสัญญา A ยังคงเพิ่มขึ้น 10% อีกครั้ง
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 1210*10%=121U; ROI ของลีดเทรดเดอร์: (100+110+121)/100=331%
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 121*10%=12.1U, ROI ของนักลงทุน: (10+11+12.1)/5=662%
ส่วนต่างที่ส่งคืนระหว่างนักลงทุนชั้นนำ และนักลงทุน: 121-12.1=108.9U; ผลต่างผลตอบแทนสะสม: (100-10)+(110-11)+(121-12.1)=297.9Uจะเห็นได้ว่า เมื่อไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเลเวอเรจระหว่างนักลงทุนชั้นนำและนักลงทุน อัตราการชนะแพ้ของพวกเขาจะมีทิศทางเดียวกันหมายความว่าหากนักลงทุนชั้นนำได้กำไร นักลงทุนก็จะได้กำไรไปด้วยกัน แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวคูณการคัดลอกและเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ผลตอบแทนและ ROI ก็ยังแตกต่างกันอย่างมาก


หากตลาดผันผวนและตกต่ำ นักลงทุนจะต้องเผชิญความเสี่ยงอะไรบ้าง?
สมมติว่าเลเวอเรจการคัดลอก<เลเวอเรจของนักลงทุนชั้นนำ
สินทรัพย์ของนักลงทุนชั้นนำ: 1,000U เขา/เธอซื้อสัญญา A ซึ่งราคาปัจจุบันคือ 100U และเขา/เธอต้องการเปิดตำแหน่งมูลค่า 100,000U โดยตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 100 และส่วนต่างตำแหน่ง 100,000/100=1000U
ทรัพย์สินของนักลงทุน: 500U; ตัวคูณการคัดลอก: 0.1; ค่าตำแหน่งการคัดลอก: 100000*0.1=10000U
เมื่อตั้งค่าเลเวอเรจการคัดลอกเป็น 20 ระยะขอบตำแหน่งของนักลงทุนจะเป็น: 10,000/20=500U

หากราคาของสัญญา A ลดลง 1%

การสูญเสียของนักลงทุนชั้นนำ: 100,000*-1%=-1000U; ROI ของนักลงทุนชั้นนำ: -1000/1000=-100%
การสูญเสียของนักลงทุน: 10,000*-1%=-100U, ROI ของนักลงทุน: -100/500=-20%

หากคุณต้องการรักษามาร์จิ้นของตำแหน่งที่มีอยู่เป็นอัตราส่วน 0.5%
มาร์จิ้นที่นักลงทุนชั้นนำจะรักษาไว้: (100,000-1,000)*0.5%=495U
หากนักลงทุนชั้นนำไม่ลงทุนในส่วนต่างชั้นนำต่อไป จะทำให้เกิดการบังคับชำระบัญชีและการชำระบัญชีจะเกิดขึ้น จากนั้นนักลงทุนชั้นนำจะสูญเสียสัญญา A ที่ซื้อไป และส่วนต่างของตนเองที่ 1,000U เช่นเดียวกันกับพอร์ตของนักลงทุนที่ทำการติดตามนักลงทุนชั้นนำที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งซื้อขายเป็นปิดสถานะ จากนั้นเขาจะสูญเสียสัญญาที่ซื้อ A และมาร์จิ้น 500U .

เมื่อสัญญา A กลับมาที่ 100U หากนักลงทุนชั้นนำเปิดคำสั่งอีกครั้งด้วยพารามิเตอร์และตำแหน่งเดิมหลังจากการชำระบัญชี พอร์ตของนักลงทุนจะยังคงมีรายได้ตามเขาต่อไป

หลังจากคัดลอก ราคาของสัญญา A เพิ่มขึ้น 10%
จำนวนเงินลงทุนของนักลงทุนชั้นนำ: 1,000U; ค่าตำแหน่ง: 100000U; จำนวนเงินลงทุนของนักลงทุน: 500U; ค่าตำแหน่ง: 10,000U
ผลตอบแทนของนักลงทุน: 100,000*0.5%=500U; ผลตอบแทนสะสม: 500-1,000=-500U; ROI: -500/(1,000+1,000)=-25%;
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 10,000*0.5%=50U; ผลตอบแทนสะสม: -100+50=-50U; ROI: -50/(500+500)=-5%;

ราคาของสัญญา A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.1%
ค่าตำแหน่งของนักลงทุนชั้นนำ: 100,000+500=100500U; ค่าตำแหน่งของนักลงทุน: 10,000+50=10,050U;
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 100500*0.1%=100.5U; ผลตอบแทนสะสม: -1,000+500+100.5=-399.5U; ROI: -399.5/(1,000+1,000)=-19.98%;
การส่งคืนนักลงทุน: 10050*0.1%=10.05U; ผลตอบแทนสะสม: 10050*0.1%=10.05U; ROI: -39.95/(500+500)=-4.00%;

ราคาของสัญญา A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.4%
ค่าตำแหน่งของนักลงทุนชั้นนำ: 100500+100.5=100600.5U; ค่าตำแหน่งของนักลงทุน:10050+10.05=10060.05U;
ผลตอบแทนของนักลงทุนชั้นนำ: 100600.5*0.4%=402.40U; ผลตอบแทนสะสม: -1,000+500+100.5+402.40=2.9U; ROI: 2.9/(1,000+1,000)=0.15%;
การส่งคืนนักลงทุน: 10060.05*0.4%=40.24U; ผลตอบแทนสะสม: -100+50+10.05+40.24=0.29U; ROI: 0.29/(500+500)=0.03%;

จะเห็นได้ว่าหากมีการชำระบัญชีเกิดขึ้นกับนักลงทุนชั้นนำ นักลงทุนจะขาดทุนน้อยกว่า โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเงินทุนเริ่มต้นเพิ่มเติมเพื่อคัดลอก หลังจากที่นักลงทุนคัดลอกนักลงทุนชั้นนำอีกครั้ง ช่องว่างกำไรระหว่างทั้งสองในระยะแรก จะแคบลงเห็นได้ชัดว่า แม้ว่าผลตอบแทนจากการลอดเลียนพอร์ตการลงทุนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงสุด แต่นักลงทุนก็ยังสามารถได้รับผลตอบแทนที่มากพอสมควร และเมื่อตลาดสภาวะราคาต่ำลง นักลงทุนที่อยู่ภายใต้โหมดผู้ใช้กำหนดเองจะสามารถลดการสูญเสียหลังจากการชำระบัญชีได้ในระดับหนึ่ง หากพวกเขาเลือกเลเวอเรจต่ำ และหากนักลงทุนชั้นนำเริ่มต้นคำสั่งใหม่ นักลงทุนยังสามารถลดการขาดทุนได้อย่างรวดเร็วและรับรู้ผลกำไร

4. วิธีตัดสินว่าคุณเหมาะกับโหมดการลอกเลียนพอร์ตลงทุนแบบใด?

การมีความคิดวิเคราะห์ในการลอกเลียนพอร์ตลงทุนคือพื้นฐานของการเลือกโหมดลอกเลียนพอร์ตลงทุนที่ถูกต้อง เมื่อทำการลอกเลียนพอร์ตลงทุน นักลงทุนมักมีความคิดในการคัดลอกที่ผิดๆ ดังต่อไปนี้

1. คาดหวังผลกำไรมากเกินไป

นักลงทุนหลายคนจะลอกเลียนพอร์ตลงทุนนักลงทุนชั้นนำโดยคาดหวังว่าจะได้ผลกำไรแบบเดียวกัน แต่บางครั้งเนื่องจากข้อจำกัดของเลเวอเรจหรือเงินที่ใช้ในการลอกเลียนพอร์ตลงทุน ผลตอบแทนของนักลงทุนจึงน้อยกว่าของนักลงทุนชั้นนำ มาก ดังนั้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูง นักลงทุนจำนวนมากจึงหมดหวังที่จะใช้เลเวอเรจสูงในการลอกเลียน เมื่อตลาดตกต่ำ เลเวอเรจที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้กำไรก่อนหน้านี้หายไป

2. เชื่อในนักลงทุนชั้นำอย่างมืดบอด โดยไม่รับรู้สภาวะตลาดขั้นพื้นฐาน

ตลาดมักจะผันผวน และไม่ว่าทักษะการเทรดของนักลงทุนชั้นนำจะยอดเยี่ยมเพียงใด การขาดทุนก็อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจสภาวะตลาดที่ไม่ถูกต้อง หากนักลงทุนไม่รู้จักสภาวะตลาดโดยพื้นฐานหรือไม่แน่ใจอย่างยิ่งถึงระดับชั้นนำ ในปัจจุบันของนักลงทุนชั้นนำที่เขา/เธอติดตาม ขอแนะนำว่าอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าติดตามพารามิเตอร์ทั้งหมดของนักลงทุน ชั้นนำ เพราะอาจการไม่ทราบนั้นก่อความเสี่ยง.

3. ประเมินความสามารถของตนเองในการรับมือกับความเสี่ยงผิดพลาด

บางทีคุณอาจเป็นผู้แสวงหาความเสี่ยง แต่การที่คุณชอบความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงจริงๆได้ นักลงทุนแบบลอกเลียนพอร์ตลงทุนจำนวนมากเปรียบเสมือนกับนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง แต่พวกเขาก็ไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง หากพวกเขาเลือกและติดตามนักลงทุนชั้นนำที่ต้องการความเสี่ยงซึ่งตั้งค่าเลเวอเรจสูงเกินไป นักลงทุนอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต เพราะพวกเขารับความเสี่ยงเหมือนกับนักลงทุนชั้นนำที่ตนเองติดตาม
ดังนั้น เมื่อเลือกที่จะลอกเลียนพอร์ตลงทุนของนักลงทุนชั้นนำ คุณต้องทำใจบการยอมรับความต้านทานความเสี่ยง ในตอนแรก แล้วจึงค่อยกำหนดความคาดหวังผลกำไรของคุณเอง สุดท้าย ตัดสินใจว่าจะใช้โหมดลอกเลียนอัตโนมัติหรือโหมดผู้ใช้กำหนดเองหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดและนักลงทุนชั้นนำ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่นักลงทุนจำนวนมากมักจะละเลยหรือไม่ทราบวิธีการประเมิน
นักลงทุนจำเป็นต้องประเมินความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงของตนเองจากประเด็นต่อไปนี้: อายุ; การจ้างงานในครอบครัวและรายได้; ระยะเวลาการลงทุนของคุณและดูว่าจะใช้เงินลงทุนเมื่อใด; ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือไม่; เวลาที่คุณสามารถยอมรับได้ เกี่ยวกับความผันผวนในเชิงลบในการลงทุน และช่วงอัตราส่วนของสินทรัพย์การลงทุนของคุณต่อสินทรัพย์ในครัวเรือน (ไม่รวมสินทรัพย์ถาวร)
การลอกเลียนพอร์ตลงทุนไม่ใช่แค่การคลิกเพียงครั้งเดียว คุณควรใช้อินดิเคเตอร์ทุกตัวด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง
หลังจากทำการประเมินตนเองแล้ว นักลงทุนมีความมั่นใจอย่างมากในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เขาสามารถเพิ่มความคาดหวังของผลตอบแทนได้โดยลอกเลียนพอร์ตการลงทุนภายใต้โหมดลอกเลียนอัตโนมัติที่มีเลเวอเรจสูง จากนั้นความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นด้วย
หากคุณคิดว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ตามปกติ ขอแนะนำให้คุณลอกเลียนพอร์ตการลงทุนภายใต้โหมดผู้ใช้กำหนดเองที่มีเลเวอเรจต่ำ ซึ่งจะช่วยให้คุณแสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคงและระยะยาวโดยมีความเสี่ยงต่ำ
สรุปแล้ว ไม่ว่านักลงทุนจะเลือกโหมดลอกเลียนพอร์ตลงทุนแบบใด พวกเขาต้องลอกเลียนอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ได้ผลกำไรที่มีประสิทธิผลในระยะยาว บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับระดับการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และความคาดหวังในผลกำไรของตนเอง
แกะกล่องลุ้นโชคของคุณและรับรางวัล $6666
ลงทะเบียนตอนนี้
รับ 20 พ้อยท์ตอนนี้
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่: ทำ 2 ขั้นตอนเพื่อรับพ้อยท์ทันที!

🔑 ลงทะเบียนบัญชีกับ Gate.io

👨‍💼 ดำเนินการ KYC ให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง

🎁 รับรางวัลพ้อยท์สะสม

รับสิทธิ์เลย
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io