• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
ประกาศ
การเคลื่อนไหว
รายงานทุกสองสัปดาห์
Institutional&VIP
Gate Learn
Delisting
ประตูความมั่งคั่ง
รายการใหม่
Gate Charity
การเงิน
การแข่งขันเทรด
Deposit & Withdrawal
ETF
ถ่ายทอดสด
Gate Card
Token Rename
ประกาศจากทางเว็บไซต์ Clarification of Gate.io's assistance to Crypto.com to retrieve 320k ETH mistaken transfer
Clarification of Gate.io's assistance to Crypto.com to retrieve 320k ETH mistaken transfer
2022-11-13 08:54:11 UTC 157981 อ่าน
On October 21, 2022 02:52 UTC, Crypto.com sent 320,000 ETH to the Gate.io account it was using. This large-amount entry triggered the security audit mechanism of the Gate.io platform, which was intercepted by the risk control system. After communicating with Crypto.com and confirming that it was an operation error transfer, we immediately started the asset return process and assisted in returning all the wrongly transferred assets. On-chain transfer address: https://etherscan.io/tx/0xb426efda7525776e856b414c87ec0d7859e9bccafe727c174c7b51ed7ada6bee

Safeguarding clients' assets is our number one goal. In digital asset trading, asset management has always been the most important thing for users. Whether the exchange can truly manage user assets fairly, transparently, and safely is the prior factor for all users to consider before conducting digital asset trading.


On October 19, 2022 00:00 UTC, Armanino, a well-known US auditing company, released Gate.io's asset reserve certificate and asset audit snapshot. Check the documentation at https://proof-of-reserves.trustexplorer.io/clients/gate.io

As the world's first trading platform committed to providing 100% margin, Gate.io closely cooperates with Armanino LLP to provide users with professional and reliable asset validation services in the form of open-source, transparent, blockchain signature and Merkle Tree. Presently, Gate.io has completed the second 100% margin audit. Users can view the results of the Gate.io asset audit on the Armanino official website.


Gate.io has always been committed to finding new ways to protect the security of customers' assets to keep up with the speed of the update and iteration of the crypto market. Gate.io closely cooperates with Copper, a leading provider of digital asset custody and trading infrastructure, to provide exchange users and custody clients with diversified and secured trading experience and custodian guarantees. We are now proud to announce that Gate.io will be joining Copper ClearLoop as a trading venue, which would allow our clients to trade on Gate.io while assets remain in safe custody. Users can view https://www.gate.io/article/28659

Thanks for the choice and trust of every Gate.io user!

Gateway to Crypto
Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter:https://twitter.com/GateioVIP

Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram:https://t.me/gateioapi

Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio

Gate.io Team
November 13, 2022
แชร์โพสต์
บทความที่เกี่ยวข้อง
Gate.io ทำการโยกย้ายโทเค็น Roost (ROOST) เสร็จสม... Gate.io รองรับการสับเปลี่ยนโทเค็น Roost (ROOST)... เฉลิมฉลองวัน Bitcoin Pizza: KOL Meetup ที่ Nappo Pizza กับ Gate.... Gate.io รองรับการโยกย้ายโทเค็น Lisk (LSK)... Gate.io Startup ข้อเสนอเริ่มต้นฟรี: Nyan Heroes (NYAN) และ... Airdrop เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือ GT: Gate.io ข้อเสน...
ภาษาและภูมิภาค
อัตราซื้อขาย
ต้องการไปที่ Gate.TR?
Gate.TR ออนไลน์อยู่ในขณะนี้
คุณสามารถคลิกและไปที่ Gate.TR หรืออยู่ที่ Gate.io