• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

37315.7

1.19 %

ETH /USDT

2029.83

0.65 %

USTC /USDT

0.040871

-42.72 %

FTT /USDT

4.318

18.52 %

LUNA /USDT

0.7098

-16.55 %

BLUR /USDT

0.5265

0.59 %

FLUX /USDT

0.5529

14.23 %

VGX /USDT

0.14783

-9.15 %

SOL /USDT

56.09

2.63 %

LUNC /USDT

0.00009579

-17.81 %

KAS /USDT

0.13280

5.41 %

ETHW /USDT

2.8843

0.05 %

ONG /USDT

0.4645

2.65 %

VOXEL /USDT

0.20867

-2.49 %

GROK /USDT

0.027140

20.59 %

PYTH /USDT

0.4376

11.60 %

LINK /USDT

14.302

0.54 %

BONK /USDT

0.000004142

13.66 %

LQTY /USDT

1.4463

6.57 %

AGIX /USDT

0.3122

3.58 %

DOGE /USDT

0.077999

-1.01 %

ARB /USDT

1.0093

0.82 %

TOMI /USDT

2.732

-1.44 %

FLIP /USDT

5.456

14.02 %

ASTRA /USDT

0.007320

23.87 %

SEI /USDT

0.23730

11.88 %

UNI /USDT

6.208

1.77 %

ASTR /USDT

0.06540

1.56 %

SATS /USDT

0.0000001321

7.05 %

FLR /USDT

0.011835

0.87 %

TRX /USDT

0.10206

-2.04 %

APE /USDT

1.5924

-2.01 %

TIA /USDT

6.274

14.99 %

RATS /USDT

0.00005780

5.43 %

RNDR /USDT

3.219

1.86 %

GALA /USDT

0.02578

-4.99 %

WLD /USDT

2.470

-0.88 %

FLOKI /USDT

0.00003173

2.22 %

ZBU /USDT

1.6750

-2.20 %

FTN /USDT

1.2175

0.37 %

SQUAD /USDT

0.002602

16.52 %

EOS /USDT

0.6709

-0.93 %

CFX /USDT

0.15325

-1.75 %

HIFI /USDT

0.7448

4.65 %

ORDI /USDT

20.18

6.15 %

POLYX /USDT

0.1979

4.76 %

OAX /USDT

0.17018

-0.41 %

SUSHI /USDT

1.2396

4.41 %

SHIB /USDT

0.000008166

-0.84 %

DOT /USDT

5.202

1.32 %

FITFI /USDT

0.006962

-9.81 %

ATLAS /USDT

0.006021

35.45 %

DYDX /USDT

3.231

1.00 %

SUPER /USDT

0.40782

20.13 %

CHEEL /USDT

10.920

0.73 %

CSIX /USDT

0.08353

8.50 %

CTI /USDT

0.032903

78.06 %

PEPE2 /USDT

0.00000004507

-0.63 %

CGPT /USDT

0.14834

25.69 %

RARE /USDT

0.10889

5.88 %

FET /USDT

0.5287

1.59 %

ICP /USDT

4.457

0.04 %

INJ /USDT

16.278

-4.13 %

LTC /USDT

68.98

0.46 %

GNS /USDT

3.676

1.04 %

FIL /USDT

4.473

-0.13 %

WEMIX /USDT

2.0096

11.00 %

VRA /USDT

0.007281

-0.60 %

GFT /USDT

0.016863

6.46 %

HBAR /USDT

0.06068

-0.50 %

AVAX /USDT

20.34

-0.68 %

MEME /USDT

0.02781

2.73 %

SIDUS /USDT

0.007774

13.20 %

LOOKS /USDT

0.11725

10.39 %

RUNE /USDT

5.667

5.72 %

XRD /USDT

0.05256

5.30 %

STX /USDT

0.6391

-2.87 %

JASMY /USDT

0.005009

-0.31 %

BSV /USDT

45.67

-0.02 %

BTS /USDT

0.006361

-4.33 %

BIGTIME /USDT

0.19574

-6.13 %

ETC /USDT

18.548

0.25 %

BNB /USDT

229.5

1.32 %

GMT /USDT

0.2757

-5.32 %

NEAR /USDT

1.780

1.30 %

BCH /USDT

222.16

-1.39 %

ATOM /USDT

9.112

-0.87 %

ID /USDT

0.2513

3.33 %

XCN /USDT

0.0009990

6.83 %

EDU /USDT

0.6389

6.87 %

PEPE /USDT

0.0000010832

0.97 %

RACA /USDT

0.00017359

0.29 %

DODO /USDT

0.12166

-0.83 %

POKT /USDT

0.08892

37.73 %

GAS /USDT

8.099

0.32 %

WSM /USDT

0.02207

0.31 %

CFG /USDT

0.6783

15.96 %

NADA /USDT

0.04230

3.14 %

WAXL /USDT

0.6972

-6.57 %

NAKA /USDT

1.8813

9.06 %

CLORE /USDT

0.16537

27.82 %

SYN /USDT

0.4095

-0.26 %

ANC /USDT

0.020447

-34.03 %

SYS /USDT

0.14711

39.74 %

CYBER /USDT

6.047

2.57 %

RON /USDT

1.0564

0.75 %

ADA /USDT

0.3785

0.19 %

SSV /USDT

24.351

1.58 %

SUI /USDT

0.5890

-0.69 %

AITECH /USDT

0.027700

9.35 %

PYR /USDT

6.016

0.23 %

CSPR /USDT

0.03215

-0.31 %

ROSE /USDT

0.08419

7.82 %

MATIC /USDT

0.7404

-0.18 %

F3 /USDT

0.053334

966.68 %

CRV /USDT

0.5573

-0.81 %

UNFI /USDT

12.306

-0.66 %

OCEAN /USDT

0.4319

-1.18 %

USDC /USDT

1.0000

0.00 %

AXS /USDT

6.689

-1.63 %

VRTX /USDT

0.5197

5.20 %

SNX /USDT

3.289

-0.57 %

AIS /USDT

0.06404

0.03 %

MYRIA /USDT

0.009017

7.00 %

FDUSD /USDT

0.9970

-0.15 %

FTM /USDT

0.2976

-0.03 %

TAO /USDT

236.9

-3.26 %

HAI /USDT

0.02638

-3.26 %

ALI /USDT

0.022348

1.06 %

BUSD /USDT

0.9997

0.02 %

SRM /USDT

0.05116

-2.47 %

GAL /USDT

1.5526

14.97 %

PERL /USDT

0.007417

-18.46 %

ARK /USDT

1.0912

-7.65 %

CEEK /USDT

0.04911

0.88 %

SUN /USDT

0.005952

0.43 %

BLOK /USDT

0.0021483

-11.41 %

FLY /USDT

0.0012725

17.86 %

GMEE /USDT

0.06132

23.67 %

PEOPLE /USDT

0.012140

-2.93 %

VELO /USDT

0.002825

3.63 %

QRDO /USDT

0.04234

-11.90 %

MDT /USDT

0.08640

13.47 %

OUSD /USDT

0.9984

0.03 %

WIN /USDT

0.00006842

-0.49 %

XEN /USDT

0.0000005262

1.21 %

BTT /USDT

0.0000004532

-1.73 %

ARKM /USDT

0.4314

-1.07 %

SKL /USDT

0.04320

-3.59 %

BRISE /USDT

0.00000016178

-0.65 %

WSI /USDT

0.04764

-7.02 %

AIDOGE /USDT

0.00000000013985

0.08 %

SIN /USDT

0.013302

11.33 %

COMBO /USDT

0.6928

4.47 %

KDA /USDT

0.6090

2.69 %

ALGO /USDT

0.13367

1.52 %

IGU /USDT

0.03381

2.45 %

CVTX /USDT

0.07725

-2.36 %

PSUB /USDT

0.08053

519.46 %

VINU /USDT

0.000000015404

44.61 %

PHB /USDT

0.8688

1.56 %

PSL /USDT

0.0002391

-6.60 %

ACA /USDT

0.06362

1.82 %

MANA /USDT

0.4342

-1.09 %

ML /USDT

0.14589

-12.75 %

COREUM /USDT

0.08975

0.71 %

LAI /USDT

0.012237

-6.60 %

NFT /USDT

0.0000003160

0.15 %

TON /USDT

2.472

3.08 %

FRA /USDT

0.0018513

3.88 %

CAKE /USDT

2.235

-0.84 %

MAGIC /USDT

0.8004

-3.83 %

NTRN /USDT

0.4649

-0.21 %

GRT /USDT

0.14472

-2.70 %

STARL /USDT

0.000003211

1.19 %

AKT /USDT

1.6885

5.51 %

PRIME /USDT

7.919

-2.48 %

GT /USDT

4.206

0.02 %

ELS /USDT

0.3437

0.02 %

DIONE /USDT

0.003270

3.90 %

AIOZ /USDT

0.08493

2.94 %

USDD /USDT

0.9960

0.37 %

MPL /USDT

22.004

28.04 %

TRAC /USDT

2.937

10.95 %

HFT /USDT

0.3031

0.83 %

SAND /USDT

0.4012

-0.88 %

NOM /USDT

0.1499

-3.53 %

AZERO /USDT

1.4358

-2.73 %

NEON /USDT

0.4500

19.90 %

YGG /USDT

0.3636

0.63 %

BAKE /USDT

0.17144

10.47 %

KICKS /USDT

0.0007636

-11.18 %

TLOS /USDT

0.10118

2.03 %

IMX /USDT

1.3082

-0.84 %

STORE /USDT

0.019164

6.12 %

OP /USDT

1.7297

1.09 %

MASK /USDT

3.344

0.78 %

HNT /USDT

2.661

3.42 %

ILV /USDT

112.66

-2.82 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000011818

-1.60 %

BDX /USDT

0.04735

-3.03 %

PAAL /USDT

0.13382

5.80 %

MOVR /USDT

6.564

6.87 %

BOBA /USDT

0.14921

-2.37 %

METIS /USDT

17.674

0.56 %

SDAO /USDT

0.5979

2.60 %

AGI /USDT

0.02673

3.72 %

STORJ /USDT

0.7256

-1.85 %

GGG /USDT

0.18005

24.88 %

HIGH /USDT

1.4726

5.05 %

LAVA /USDT

0.05215

-2.48 %

QTUM /USDT

3.031

-0.16 %

BNX /USDT

0.2960

-0.20 %

TOKEN /USDT

0.02592

5.10 %

AISC /USDT

0.03981

-1.50 %

ZKS /USDT

0.06352

8.11 %

HOOK /USDT

1.0347

5.76 %

ORAI /USDT

3.756

1.37 %

AST /USDT

0.10006

1.88 %

LINA /USDT

0.010345

-0.58 %

APT /USDT

6.914

-0.76 %

JST /USDT

0.03082

-2.12 %

BBC /USDT

0.002108

-19.84 %

RDNT /USDT

0.2361

0.76 %

LOKA /USDT

0.2682

7.23 %

WAGMIGAMES /USDT

0.000022913

-8.85 %

XTAG /USDT

0.026240

-27.91 %

XDC /USDT

0.04937

-0.34 %

CIRUS /USDT

0.02628

4.07 %

VAI /USDT

0.11631

-1.47 %

BEAMX /USDT

0.008966

-3.14 %

MINA /USDT

0.7044

0.45 %

AURORA /USDT

0.13471

1.68 %

QKC /USDT

0.010873

1.50 %

RIF /USDT

0.10159

-0.11 %

GFI /USDT

1.2522

1.79 %

ENJ /USDT

0.2895

-0.37 %

GOAL /USDT

0.07273

0.35 %

TRADE /USDT

0.4838

13.03 %

SFUND /USDT

2.3938

7.81 %

CHZ /USDT

0.07252

-0.39 %

GARI /USDT

0.03338

4.60 %

XCAD /USDT

0.9189

-4.57 %

SCLP /USDT

0.16893

3.20 %

DOMI /USDT

0.03578

-5.19 %

XLM /USDT

0.11744

1.39 %

MOB /USDT

0.6023

5.04 %

ZBC /USDT

0.009205

-0.28 %

EML /USDT

0.2703

-0.69 %

BONE /USDT

0.6171

1.03 %

ALPH /USDT

0.5199

0.19 %

MUBI /USDT

0.022728

-7.68 %

WAS /USDT

0.012809

-15.65 %

EVER /USDT

0.02530

-10.72 %

AUCTION /USDT

11.058

8.33 %

LADYS /USDT

0.00000003236

4.18 %

REAP /USDT

0.002972

1.78 %

XCH /USDT

25.56

1.22 %

TARA /USDT

0.01666

3.54 %

RAFT /USDT

0.002082

10.74 %

CHO /USDT

0.01608

-1.83 %

PLANET /USDT

0.00008773

-4.64 %

XCV /USDT

0.001815

-0.43 %

LOOM /USDT

0.11372

-0.04 %

WAVES /USDT

2.077

1.41 %

TRB /USDT

77.67

0.00 %

FRM /USDT

0.07089

-3.90 %

NOS /USDT

0.3986

9.23 %

TLM /USDT

0.015027

-0.43 %

SWASH /USDT

0.012607

1.57 %

ZIG /USDT

0.03085

5.29 %

ISP /USDT

0.0016802

1.19 %

SPA /USDT

0.005100

2.02 %

TRU /USDT

0.05866

-2.57 %

VEXT /USDT

0.3921

0.77 %

KING /USDT

0.0011988

-6.25 %

ATM /USDT

2.748

-0.36 %

UFO /USDT

0.0000016250

-4.58 %

REVV /USDT

0.024315

23.23 %

ROOT /USDT

0.035855

17.99 %

ALPINE /USDT

1.8442

3.67 %

RVN /USDT

0.018653

0.29 %

ERG /USDT

1.1506

-2.01 %

AAVE /USDT

93.84

-0.94 %

WHITE /USDT

575.58

-33.28 %

XDB /USDT

0.0004268

3.59 %

JAM /USDT

0.0007878

-2.76 %

GMMT /USDT

2.371

-2.74 %

KEY /USDT

0.005806

4.74 %

CROWN /USDT

1.0547

4.03 %

CRPT /USDT

0.04570

-0.71 %

DOGA /USDT

0.030367

-1.90 %

AOG /USDT

0.007722

-1.19 %

GLMR /USDT

0.2606

-2.32 %

LAND /USDT

1.7475

6.68 %

SLP /USDT

0.002395

-0.91 %

REALM /USDT

0.004501

-8.06 %

EGLD /USDT

43.34

-1.14 %

PROM /USDT

4.418

1.07 %

OVR /USDT

0.2681

0.18 %

TRIAS /USDT

3.524

0.51 %

CLV /USDT

0.04516

11.56 %

QNT /USDT

97.57

-1.35 %

RMRK /USDT

2.8302

-3.69 %

BRN /USDT

0.20028

-4.78 %

CSAS /USDT

0.004194

-1.43 %

TYPE /USDT

0.006910

2.82 %

HTM /USDT

2.257

-16.31 %

ACH /USDT

0.02010

-0.04 %

POGAI /USDT

0.00013134

1.21 %

MAN /USDT

0.021686

11.35 %

REVOLAND /USDT

0.1598

-17.03 %

DUSK /USDT

0.16846

4.06 %

ALU /USDT

0.04936

-8.87 %

HT /USDT

2.811

0.81 %

ASTO /USDT

0.03657

-11.51 %

SENATE /USDT

0.16933

7.81 %

BZZ /USDT

0.3855

7.68 %

NSDX /USDT

0.16201

-9.87 %

STRAX /USDT

1.0113

4.50 %

GST /USDT

0.010867

1.68 %

DAO /USDT

0.8626

-0.94 %

VIC /USDT

1.0681

2.81 %

DUST /USDT

0.7878

-0.83 %

WBT /USDT

5.369

-0.51 %

FIDA /USDT

0.2133

2.30 %

WLKN /USDT

0.005181

-2.37 %

SHFT /USDT

0.006652

-12.65 %

ADS /USDT

0.10259

-3.23 %

YFII /USDT

1050.6

-2.26 %

STBU /USDT

0.056301

-9.58 %

ERN /USDT

1.8384

3.54 %

UNIBOT /USDT

44.73

8.25 %

FYN /USDT

0.012550

4.56 %

DARK /USDT

0.03583

-17.13 %

VMPX /USDT

0.03552

-0.72 %

STIK /USDT

2.810

0.82 %

DMTR /USDT

0.02953

-6.55 %

UTK /USDT

0.07719

6.07 %

FORTH /USDT

3.377

2.76 %

WOJAK /USDT

0.00014334

-0.69 %

CERE /USDT

0.004393

10.99 %

CHEQ /USDT

0.06775

-4.89 %

CITY /USDT

2.880

2.96 %

ZEN /USDT

9.785

-1.19 %

ZEC /USDT

28.64

-0.38 %

FCON /USDT

0.00017082

-11.28 %

LMR /USDT

0.03453

-8.40 %

POOLX /USDT

4.998

6.72 %

ACM /USDT

1.8927

1.41 %

TSUGT /USDT

0.16735

-24.24 %

NULS /USDT

0.2358

13.63 %

AR /USDT

7.411

0.00 %

THETA /USDT

0.9379

-2.71 %

FEAR /USDT

0.09611

-4.12 %

CETUS /USDT

0.04642

5.83 %

MAV /USDT

0.2899

0.45 %

DCK /USDT

0.02786

-3.59 %

FRR /USDT

0.00004104

-9.72 %

HORD /USDT

0.021651

-12.16 %

XEND /USDT

0.07178

4.13 %

CRO /USDT

0.09176

-0.16 %

NGL /USDT

0.21605

17.77 %

VET /USDT

0.02125

-1.75 %

COTI /USDT

0.05437

-2.70 %

NEER /USDT

0.18875

-1.31 %

NEXT /USDT

0.14432

8.69 %

AE /USDT

0.02322

10.57 %

GOMINING /USDT

0.13151

4.63 %

WAM /USDT

0.013867

45.90 %

TURBO /USDT

0.00012074

0.75 %

NPT /USDT

0.4536

-4.30 %

HOPR /USDT

0.04100

11.99 %

CPOOL /USDT

0.04883

6.91 %

BLZ /USDT

0.2501

3.26 %

OPUL /USDT

0.09307

-2.38 %

LIKE /USDT

0.02495

8.38 %

CQT /USDT

0.18891

-9.63 %

NMR /USDT

15.442

2.34 %

BNT /USDT

0.7355

1.12 %

IRIS /USDT

0.02352

5.00 %

1INCH /USDT

0.3422

0.20 %

POLIS /USDT

0.4850

24.23 %

MLT /USDT

0.13567

-3.35 %

AMC /USDT

0.12397

-5.53 %

OG /USDT

4.596

1.83 %

BDP /USDT

0.11833

12.85 %

XETA /USDT

0.013793

16.84 %

ABBC /USDT

0.03066

1.65 %

LDO /USDT

2.338

-1.27 %

BUY /USDT

0.02695

-6.48 %

DAI /USDT

0.9977

0.20 %

ACS /USDT

0.002219

-0.40 %

POND /USDT

0.011180

-4.81 %

MBOX /USDT

0.2649

0.15 %

BISO /USDT

0.003919

12.19 %

POLS /USDT

0.4039

-2.60 %

ALEX /USDT

0.06266

-1.89 %

UNDEAD /USDT

0.06563

1.01 %

SYLO /USDT

0.0021783

-2.02 %

RAY /USDT

0.3776

6.33 %

PENDLE /USDT

1.0231

1.53 %

ELON /USDT

0.00000016319

0.74 %

HIVE /USDT

0.3574

-0.88 %

HELLO /USDT

0.12686

-4.75 %

KISHU /USDT

0.0000000002452

1.28 %

AGLD /USDT

0.8289

-2.55 %

EPIK /USDT

0.02677

5.72 %

XVS /USDT

7.145

2.21 %

JGN /USDT

0.04404

-4.92 %

ACX /USDT

0.11681

-12.55 %

FTRB /USDT

0.004262

-0.60 %

DIO /USDT

0.05800

-8.80 %

BERRY /USDT

0.0003295

9.32 %

CHNG /USDT

0.11339

-3.32 %

MDAO /USDT

0.10670

-2.60 %

TWT /USDT

1.1048

-2.37 %

GMM /USDT

0.0006519

-1.58 %

COS /USDT

0.006626

-1.48 %

ABT /USDT

0.09613

-3.92 %

FLM /USDT

0.08312

3.10 %

ARBI /USDT

0.00018548

109.84 %

ORCA /USDT

2.755

13.98 %

KNFT /USDT

0.02960

-2.40 %

ONE /USDT

0.012992

-0.71 %

KLAY /USDT

0.19957

0.78 %

ALICE /USDT

1.1688

-1.16 %

BOSON /USDT

0.26691

10.19 %

DERP /USDT

0.0000001135

37.24 %

IRON /USDT

1.3902

3.49 %

SMURFCAT /USDT

0.00009223

-7.39 %

CORE /USDT

0.5033

0.03 %

RPL /USDT

26.76

0.41 %

LTO /USDT

0.07001

3.21 %

EWT /USDT

2.499

2.71 %

C98 /USDT

0.17946

-0.76 %

SUI /USDC

0.5890

-0.69 %

MBL /USDT

0.005014

-1.87 %

BBANK /USDT

0.03240

-7.21 %

WILD /USDT

0.3988

-1.82 %

GOLC /USDT

0.17103

-0.01 %

MMPRO /USDT

0.05905

-0.87 %

COMP /USDT

51.39

1.30 %

CHAPZ /USDT

0.004012

-4.56 %

SIS /USDT

0.2369

2.55 %

VC /USDT

0.02328

9.14 %

CTK /USDT

0.5711

8.22 %

TRX /USDC

0.1020576

-1.93 %

CWAR /USDT

0.03628

2.68 %

CRU /USDT

0.6178

-2.81 %

DOGE2 /USDT

0.000000003827

1.05 %

EGAME /USDT

0.00006883

2.63 %

RFOX /USDT

0.012621

-3.49 %

DC /USDT

0.0006708

-0.73 %

REDTOKEN /USDT

0.000005564

-14.53 %

XWG /USDT

0.0015200

-15.27 %

BLANKV2 /USDT

0.08957

143.86 %

LSD7 /USDT

22.20

-1.42 %

FXS /USDT

7.136

-2.19 %

MATIC /USDC

0.7406

-0.37 %

CKB /USDT

0.003211

1.38 %

DASH /USDT

29.93

0.50 %

UOS /USDT

0.1846

-2.73 %

SOL /USDC

56.03

2.45 %

PHA /USDT

0.10850

1.62 %

BONDLY /USDT

0.003314

3.23 %

VTS /USDT

0.11801

5.41 %

TEER /USDT

0.7881

20.06 %

ROUTE /USDT

3.997

-0.34 %

SAMO /USDT

0.007897

11.13 %

LAMB /USDT

0.0018731

36.07 %

SPONGE /USDT

0.0003066

8.03 %

XTZ /USDT

0.8055

-1.10 %

RFD /USDT

0.000003886

-2.67 %

PBX /USDT

0.0013263

-0.98 %

LAZIO /USDT

1.8337

3.01 %

FNZ /USDT

0.003689

-1.28 %

CMP /USDT

0.03183

-14.80 %

DFYN /USDT

0.034224

-4.70 %

BICO /USDT

0.2617

-0.41 %

SDEX /USDT

0.013509

-1.32 %

TSUKA /USDT

0.02366

0.80 %

YFI /USDT

8463.9

1.58 %

OGN /USDT

0.12703

-1.06 %

AKRO /USDT

0.005981

6.42 %

XPLL /USDT

0.13120

-2.89 %

LMWR /USDT

0.2837

3.12 %

TT /USDT

0.004556

-0.78 %

VLX /USDT

0.015221

-3.14 %

NALS /USDT

0.09278

5.47 %

OLE /USDT

0.013695

-7.24 %

ARV /USDT

0.00003687

3.80 %

MTV /USDT

0.0012987

1.77 %

DRAC /USDT

0.005070

41.81 %

FUN /USDT

0.004657

1.21 %

ENS /USDT

8.460

1.90 %

ING /USDT

0.0004655

17.58 %

XAVA /USDT

0.5078

-2.34 %

TIMECHRONO /USDT

21.257

-1.33 %

DAG /USDT

0.03587

4.85 %

ETH /USDC

2029.2

0.46 %

DORA /USDT

0.05654

11.12 %

DSLA /USDT

0.0015267

-7.65 %

MBS /USDT

0.04260

-12.56 %

METFI /USDT

2.1504

1.14 %

BNB /USDC

229.4

1.28 %

POLC /USDT

0.015378

7.05 %

THG /USDT

0.05222

17.42 %

WBIRD /USDT

1.7948

-1.11 %

ETHF /USDT

0.3316

-3.52 %

OKB /USDT

56.03

0.14 %

LEVER /USDT

0.0013107

-0.62 %

IOTX /USDT

0.02424

0.49 %

PRQ /USDT

0.07379

4.25 %

ELA /USDT

1.2450

1.67 %

PNG /USDT

0.06640

1.31 %

SOLO /USDT

0.11163

0.45 %

FALCONS /USDT

0.003239

22.73 %

MONG /USDT

0.00000000691

4.69 %

RBN /USDT

0.2895

14.38 %

PBR /USDT

0.04127

-1.66 %

DREP /USDT

0.2591

2.04 %

STND /USDT

0.014991

-2.12 %

BTC /USDC

37302.38

1.35 %

ARPA /USDT

0.04896

-2.58 %

CREAM /USDT

18.025

-2.09 %

ONT /USDT

0.2176

0.23 %

ALPACA /USDT

0.17821

9.67 %

RAD /USDT

1.5955

-0.98 %

DERC /USDT

0.3808

4.18 %

LITH /USDT

0.0006577

-2.12 %

RSS3 /USDT

0.13445

-6.22 %

XPR /USDT

0.0009006

-2.72 %

BCD /USDT

0.07369

13.22 %

NERD /USDT

0.08237

0.79 %

RBC /USDT

0.02551

5.50 %

ORN /USDT

0.6612

3.52 %

LABS /USDT

0.0003014

-18.25 %

KAVA /USDT

0.7494

-0.85 %

10SET /USDT

0.4831

-11.64 %

MNW /USDT

1.2193

3.56 %

PSG /USDT

3.159

3.26 %

ETHA /USDT

0.007191

-9.21 %

HAM /USDT

0.0000000015473

-4.56 %

TIP /USDT

0.0004036

-5.72 %

STG /USDT

0.5375

0.90 %

VEMP /USDT

0.010485

-5.88 %

ZTX /USDT

0.016568

1.47 %

CUDOS /USDT

0.004320

-4.17 %

QANX /USDT

0.02942

4.06 %

GAME /USDT

0.04634

-0.25 %

RJV /USDT

0.02987

8.34 %

PEPEBRC /USDT

0.05858

-8.36 %

CHESS /USDT

0.17459

-4.05 %

SNT /USDT

0.04049

0.77 %

OBI /USDT

0.015051

-4.04 %

CWS /USDT

0.5584

11.97 %

SAITAMA /USDT

0.0009899

12.75 %

WRT /USDT

0.05784

-0.43 %

OGV /USDT

0.008759

-2.40 %

SLIM /USDT

0.13378

4.15 %

QUICK /USDT

0.04776

1.12 %

TAKI /USDT

0.006464

3.42 %

HECH /USDT

0.06456

0.41 %

IAG /USDT

0.08042

1.25 %

FRONT /USDT

0.3393

2.91 %

DCR /USDT

13.705

-0.31 %

LPT /USDT

6.206

0.09 %

FIL /USDC

4.472

-0.08 %

HAPI /USDT

11.098

-1.18 %

WIT /USDT

0.016500

8.36 %

DEP /USDT

0.0015030

-8.34 %

SOS /USDT

0.00000002199

9.84 %

SPELLFIRE /USDT

0.0011125

-0.08 %

FBX /USDT

0.0005033

-0.92 %

AIEPK /USDT

0.009076

11.53 %

KSM /USDT

24.32

0.99 %

LGX /USDT

0.008399

-16.44 %

CHR /USDT

0.12887

1.82 %

VTHO /USDT

0.0013599

1.15 %

PUMLX /USDT

0.008271

2.23 %

LOVELY /USDT

0.00000006406

5.51 %

UBXS /USDT

0.07168

4.44 %

OAS /USDT

0.05823

2.22 %

XVG /USDT

0.003382

-2.81 %

DOGE /USDC

0.07797

-1.02 %

PAW /USDT

0.000000009088

-4.48 %

FEVR /USDT

0.0004391

2.16 %

CELL /USDT

0.1860

-1.95 %

AG /USDT

0.0016880

4.79 %

REP /USDT

0.6387

4.55 %

GLQ /USDT

0.009451

-6.93 %

ZLW /USDT

0.009068

5.62 %

GNO /USDT

192.34

1.16 %

PIP /USDT

0.08996

-0.01 %

IOTA /USDT

0.16977

-0.45 %

OPTIMUS /USDT

0.1790

-6.08 %

LTC /USDC

68.9855

0.37 %

SOPH /USDT

0.09140

5.09 %

PZP /USDT

0.4777

-2.86 %

NKN /USDT

0.10356

-1.97 %

METO /USDT

0.0008152

5.47 %

ZIX /USDT

0.00019328

13.62 %

OX /USDT

0.013497

10.35 %

KP3R /USDT

70.92

1.19 %

TAMA /USDT

0.008205

1.18 %

SOIL /USDT

0.37885

-22.56 %

AVA /USDT

0.5270

4.06 %

KAP /USDT

0.08204

2.81 %

KARATE /USDT

0.0011947

17.23 %

GRAIL /USDT

1388.9

-1.63 %

LBR /USDT

1.1459

0.28 %

REEF /USDT

0.0016485

-2.92 %

ZZZ /USDT

0.23305

2.35 %

ASR /USDT

2.350

0.59 %

WATT /USDT

0.0002170

3.18 %

VEGA /USDT

1.2011

-3.05 %

WOZX /USDT

0.011585

-10.93 %

RPK /USDT

0.03795

1.93 %

IDEX /USDT

0.05641

-1.43 %

RARI /USDT

1.3646

-5.02 %

SHIB2 /USDT

0.000000003252

0.00 %

SOUL /USDT

0.23424

31.62 %

REN /USDT

0.05687

1.71 %

OPN /USDT

0.010440

-17.91 %

SXP /USDT

0.3325

0.27 %

AVAX /USDC

20.34

-0.78 %

NUX /USDT

0.003697

-0.35 %

OSMO /USDT

0.6323

-1.80 %

OMG /USDT

0.6247

-0.46 %

CATE /USDT

0.0000002948

-0.20 %

TED /USDT

0.02590

2.25 %

MNT /USDT

0.5251

4.14 %

DMS /USDT

0.00007136

-15.89 %

OOE /USDT

0.011459

-2.89 %

MXC /USDT

0.005904

2.05 %

SPURS /USDT

3.485

3.99 %

PNT /USDT

0.24519

6.00 %

TRCL /USDT

0.0015195

1.71 %

JUV /USDT

2.455

1.74 %

AERGO /USDT

0.16439

0.21 %

CEUR /USDT

1.0954

-0.18 %

DOME /USDT

0.0005906

5.23 %

TKO /USDT

0.2414

0.00 %

AMB /USDT

0.007704

-1.58 %

LIFE /USDT

0.00038564

42.48 %

UFI /USDT

0.03106

-1.83 %

XELS /USDT

0.5062

2.44 %

AKITA /USDT

0.00000010341

0.16 %

RLC /USDT

1.4568

-1.78 %

MONI /USDT

0.018335

1.68 %

KIN /USDT

0.000013752

5.03 %

RANKER /USDT

0.002295

-7.83 %

OLT /USDT

0.004769

-11.14 %

TOKE /USDT

0.8133

3.39 %

GAFI /USDT

5.844

-4.10 %

FURUCOMBO /USDT

0.01428

-12.28 %

CELR /USDT

0.014825

1.89 %

XOR /USDT

0.005113

2.11 %

OSHI /USDT

0.016095

-0.42 %

AQDC /USDT

0.0003830

-6.92 %

BSCS /USDT

0.011498

-6.91 %

GITCOIN /USDT

1.0234

1.12 %

SLK /USDT

0.0006822

-2.59 %

BSW /USDT

0.08702

4.50 %

GQ /USDT

0.002090

0.23 %

FROG /USDT

0.04168

21.55 %

NBLU /USDT

0.007648

-2.96 %

PLCU /USDT

97.14

-7.87 %

NRFB /USDT

0.0010600

10.63 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000648

-1.66 %

LOOP /USDT

0.06548

-6.01 %

VR /USDT

0.009997

-4.07 %

HARD /USDT

0.15631

4.78 %

OM /USDT

0.02312

0.96 %

REQ /USDT

0.08478

6.08 %

ACE /USDT

0.004667

-0.55 %

KINE /USDT

0.17754

18.06 %

XED /USDT

0.09653

9.61 %

SHILL /USDT

0.007227

8.87 %

CVP /USDT

0.3233

1.34 %

POOL /USDT

2.3506

52.83 %

OP /USDC

1.7283

0.81 %

YFDAI /USDT

105.44

-6.85 %

MNDE /USDT

0.20621

0.91 %

SANTOS /USDT

2.910

1.04 %

MATH /USDT

0.10573

-5.21 %

CTC /USDT

0.20454

-8.83 %

PIZABRC /USDT

0.09487

20.43 %

STRP /USDT

0.9569

63.15 %

SUKU /USDT

0.04797

-2.04 %

HTR /USDT

0.04973

-1.89 %

WOO /USDT

0.2145

-0.23 %

IOST /USDT

0.008554

-1.66 %

ISK /USDT

0.1880

3.35 %

NEO /USDT

10.65

0.85 %

MLK /USDT

0.3607

-1.17 %

INTR /USDT

0.02630

-0.82 %

ANKR /USDT

0.02397

0.16 %

SMART /USDT

0.00011241

-5.69 %

IOI /USDT

0.03535

-7.84 %

PLSPAD /USDT

0.003825

-5.97 %

NORD /USDT

0.18168

2.18 %

ZCX /USDT

0.08607

-8.03 %

DAR /USDT

0.12028

-1.40 %

LIT /USDT

0.8611

0.31 %

PSTAKE /USDT

0.03893

-3.30 %

UFT /USDT

0.2745

4.01 %

SCRT /USDT

0.3914

2.46 %

SWFTC /USDT

0.0012687

0.00 %

SWEAT /USDT

0.010883

6.90 %

PROS /USDT

0.2769

-1.94 %

JOE /USDT

0.3715

0.78 %

SBR /USDT

0.0025461

7.17 %

PICA /USDT

0.001440

3.07 %

TUSD /USDT

0.9966

-0.02 %

HOTCROSS /USDT

0.005865

-15.62 %

CLH /USDT

0.004450

11.47 %

SWAP /USDT

0.12082

1.57 %

ALCX /USDT

15.436

-0.41 %

FREE /USDT

0.0000002488

-3.60 %

TRVL /USDT

0.02457

0.77 %

POLYDOGE /USDT

0.000000005780

0.46 %

PUSH /USDT

0.2131

-5.12 %

IZI /USDT

0.014525

-0.74 %

DBC /USDT

0.002019

6.93 %

STOS /USDT

0.6573

-4.14 %

CWEB /USDT

0.013538

-0.46 %

WBTC /USDT

37224.7

1.09 %

DPR /USDT

0.003622

4.62 %

AMP /USDT

0.002523

6.18 %

DOSE /USDT

0.002774

2.96 %

GHST /USDT

0.8478

-5.10 %

NFTB /USDT

0.011743

4.33 %

BAT /USDT

0.2092

-0.04 %

KUBE /USDT

0.009285

1.35 %

ORBS /USDT

0.04237

0.56 %

KNC /USDT

0.6932

-2.18 %

NCT /USDT

0.008140

-6.92 %

1EARTH /USDT

0.003341

11.29 %

TENET /USDT

0.08871

8.22 %

RIDE /USDT

0.015266

-3.55 %

CULT /USDT

0.000002217

-3.60 %

PRIMAL /USDT

0.0006207

-8.51 %

GTH /USDT

0.003022

9.89 %

XYM /USDT

0.02692

-1.06 %

MTS /USDT

0.008304

3.50 %

LEASH /USDT

294.3

0.10 %

BEL /USDT

0.6465

2.22 %

MTRG /USDT

1.999

-1.13 %

NUM /USDT

0.03264

0.12 %

XEM /USDT

0.03479

0.31 %

UNO /USDT

0.04054

9.71 %

DHB /USDT

0.0012876

1.15 %

BTL /USDT

0.0004461

-15.41 %

GOFX /USDT

0.07525

-14.04 %

FSN /USDT

0.2350

-2.32 %

MOVEZ /USDT

0.0007869

0.12 %

CAPS /USDT

0.02230

-1.45 %

OPIUM /USDT

0.07430

9.84 %

DEGO /USDT

1.7657

5.18 %

EQ /USDT

0.00004687

-6.24 %

RLY /USDT

0.005829

-2.97 %

HMTT /USDT

0.002250

-8.64 %

GF /USDT

0.10614

-1.46 %

MATTER /USDT

0.04085

-4.35 %

MEMEBRC /USDT

33.00

-4.54 %

BLOCK /USDT

0.04030

-2.84 %

CELO /USDT

0.5191

0.73 %

SQUID /USDT

0.010631

-4.58 %

MEAN /USDT

0.01918

-0.67 %

DYP /USDT

0.02083

2.00 %

UMA /USDT

1.7969

-0.33 %

MLS /USDT

0.05523

-17.10 %

MILO /USDT

0.000000006141

-0.63 %

REVU /USDT

0.02189

-2.92 %

APX /USDT

0.06008

-1.45 %

PIT /USDT

0.0000000002989

2.29 %

ADX /USDT

0.15778

2.86 %

WXT /USDT

0.005119

0.68 %

NANO /USDT

0.7262

0.02 %

DORKL /USDT

0.0014755

-6.62 %

MARSH /USDT

0.10569

0.00 %

AZY /USDT

0.006087

6.62 %

PMON /USDT

0.3785

-6.33 %

SPS /USDT

0.018469

-4.58 %

MKR /USDT

1471.83

-1.03 %

PERC /USDT

0.13030

1.98 %

PWAR /USDT

0.003305

3.41 %

DINO /USDT

0.02631

5.07 %

CNAME /USDT

0.0002172

2.54 %

MIST /USDT

0.003764

0.80 %

ALPHA /USDT

0.09364

-6.52 %

DEFILAND /USDT

0.0015323

-10.41 %

LSS /USDT

0.15357

-2.48 %

IMPT /USDT

0.003810

0.79 %

NOOT /USDT

0.0004483

5.33 %

GMX /USDT

48.95

-0.42 %

BTM /USDT

0.010861

-0.54 %

TURBOS /USDT

0.0014895

-6.65 %

PORTX /USDT

0.004561

-19.57 %

SRK /USDT

0.0002682

-5.82 %

NAOS /USDT

0.02461

-4.42 %

BGT /USDT

0.3031

-0.55 %

ASM /USDT

0.04257

-3.05 %

NVIR /USDT

0.012977

-3.39 %

WALV /USDT

0.03189

4.14 %

CARE /USDT

0.000002956

-3.14 %

TRACE /USDT

0.008917

11.21 %

FNCY /USDT

0.018459

-4.14 %

DHX /USDT

0.07689

-13.62 %

JULD /USDT

0.002116

-11.61 %

LSK /USDT

1.2519

7.95 %

API3 /USDT

1.3949

-1.71 %

DKS /USDT

0.00026692

36.88 %

WSG /USDT

0.0000000012179

4.90 %

BSCPAD /USDT

0.18958

0.15 %

DFA /USDT

0.02697

-1.64 %

HNS /USDT

0.01966

0.56 %

SUDO /USDT

0.3751

-1.70 %

SPELL /USDT

0.0005904

-2.39 %

OMI /USDT

0.0006061

-0.04 %

SGB /USDT

0.004395

0.15 %

DESO /USDT

10.915

0.63 %

SHIB /USDC

0.000008157

-0.87 %

BNC /USDT

0.2778

-3.10 %

DIA /USDT

0.2937

0.54 %

FERC /USDT

0.05983

-5.01 %

PAF /USDT

0.0001880

-11.61 %