• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

39630.8

2.27 %

ETH/USDT

2158.33

2.79 %

BLUR/USDT

0.5270

1.61 %

LUNC/USDT

0.00018994

28.07 %

FTT/USDT

4.903

17.60 %

ORDI/USDT

32.57

14.60 %

GFT/USDT

0.024227

5.38 %

SATS/USDT

0.0000002070

-0.09 %

SOL/USDT

62.66

1.83 %

ID/USDT

0.3028

7.45 %

LUNA/USDT

0.8469

4.15 %

MAJO/USDT

0.09100

146.47 %

FLR/USDT

0.014318

-0.72 %

ARB/USDT

1.0926

1.08 %

LINK/USDT

15.859

0.78 %

LQTY/USDT

1.5287

5.59 %

BIGTIME/USDT

0.43837

22.18 %

KAS/USDT

0.13844

2.22 %

DOGE/USDT

0.084103

0.15 %

PYTH/USDT

0.4362

1.32 %

USTC/USDT

0.060258

10.98 %

VGX/USDT

0.14942

2.71 %

BONK/USDT

0.000004869

10.88 %

STX/USDT

0.8174

6.59 %

TIA/USDT

8.524

-0.79 %

JAM/USDT

0.0012986

8.27 %

RATS/USDT

0.00007005

-8.33 %

TOMI/USDT

2.179

-4.68 %

POLYX/USDT

0.2225

8.27 %

FTN/USDT

1.3140

8.31 %

ETHW/USDT

3.0627

14.05 %

GNS/USDT

3.806

1.49 %

BSV/USDT

49.06

2.18 %

SEI/USDT

0.26380

0.82 %

PEPE2/USDT

0.00000005139

15.17 %

GROK/USDT

0.014677

-2.42 %

RNDR/USDT

3.743

7.06 %

FLIP/USDT

6.863

19.39 %

DYDX/USDT

3.398

1.98 %

CFX/USDT

0.16312

-0.50 %

PEPE/USDT

0.0000011913

5.08 %

XCAD/USDT

1.1294

-5.90 %

FLOKI/USDT

0.00003343

0.66 %

NTRN/USDT

0.5561

0.08 %

APE/USDT

1.5953

0.08 %

INJ/USDT

17.575

-2.17 %

RUNE/USDT

6.949

-3.09 %

AGIX/USDT

0.3133

0.83 %

ETC/USDT

19.532

1.73 %

MEME/USDT

0.03005

0.23 %

VRA/USDT

0.007857

-1.03 %

ASTR/USDT

0.06924

-1.00 %

CYBER/USDT

6.470

0.85 %

WEMIX/USDT

2.6207

4.97 %

NAKA/USDT

2.1306

3.28 %

OAX/USDT

0.17905

3.72 %

WLD/USDT

2.471

-0.52 %

USDD/USDT

0.9823

0.69 %

BNB/USDT

226.8

-0.17 %

ASTRA/USDT

0.005860

3.90 %

TRX/USDT

0.10289

0.45 %

WIN/USDT

0.00007145

1.69 %

NFT/USDT

0.0000003324

2.40 %

SUN/USDT

0.006079

0.81 %

BTT/USDT

0.0000004817

1.07 %

BRISE/USDT

0.00000027883

3.80 %

ARKM/USDT

0.5217

0.11 %

XRD/USDT

0.05549

-0.83 %

LTC/USDT

71.68

0.12 %

SUSHI/USDT

1.2848

1.97 %

CHEEL/USDT

11.378

1.10 %

FIL/USDT

4.591

0.52 %

CAGA/USDT

0.0011502

-17.29 %

DOT/USDT

5.478

0.10 %

QRDO/USDT

0.06219

12.09 %

RARE/USDT

0.12900

-3.19 %

ONG/USDT

0.4043

-0.22 %

MATIC/USDT

0.8052

0.75 %

TOKEN/USDT

0.03472

19.76 %

UNI/USDT

6.022

0.08 %

CSIX/USDT

0.08130

-8.17 %

FET/USDT

0.5636

3.98 %

VOXEL/USDT

0.20533

-4.71 %

ICP/USDT

4.705

-1.71 %

TAO/USDT

338.9

22.74 %

ZBU/USDT

1.6393

-1.54 %

SUPER/USDT

0.44017

3.18 %

FDUSD/USDT

0.9966

-0.13 %

WSM/USDT

0.02804

25.01 %

LOOKS/USDT

0.11237

-1.73 %

FITFI/USDT

0.007322

-0.92 %

FLUX/USDT

0.5078

-4.11 %

SHIB/USDT

0.000008472

0.76 %

IOTA/USDT

0.32120

1.94 %

BCH/USDT

226.95

0.67 %

AVAX/USDT

21.76

-0.95 %

FTM/USDT

0.3158

-0.90 %

DODO/USDT

0.13034

-3.18 %

NEAR/USDT

1.967

-0.95 %

CLORE/USDT

0.25721

-5.81 %

ALGO/USDT

0.15065

3.27 %

MYRIA/USDT

0.009682

1.94 %

SSV/USDT

28.041

14.22 %

EOS/USDT

0.6937

0.15 %

OCEAN/USDT

0.4978

3.06 %

JASMY/USDT

0.005284

-0.91 %

FCON/USDT

0.00045710

30.26 %

ADA/USDT

0.3905

0.64 %

AIOZ/USDT

0.16421

-8.28 %

HIFI/USDT

0.7367

-0.79 %

VELO/USDT

0.003394

9.13 %

AIDOGE/USDT

0.00000000017674

17.32 %

RACA/USDT

0.00018024

0.28 %

JST/USDT

0.03139

-0.34 %

EGLD/USDT

49.30

7.66 %

METIS/USDT

24.171

13.18 %

PAAL/USDT

0.15904

7.71 %

WAXL/USDT

0.6931

-5.53 %

MUBI/USDT

0.036297

8.78 %

ATLAS/USDT

0.007007

-3.65 %

GALA/USDT

0.02653

2.19 %

RIF/USDT

0.11270

1.51 %

PRX/USDT

0.6849

4.40 %

AST/USDT

0.15381

48.20 %

OP/USDT

1.7122

0.58 %

TRAC/USDT

4.010

7.62 %

IGU/USDT

0.03557

1.16 %

IMX/USDT

1.4379

2.82 %

SPA/USDT

0.008286

35.54 %

CSPR/USDT

0.03541

2.01 %

ATOM/USDT

9.422

-0.74 %

AIS/USDT

0.05452

-4.23 %

AUCTION/USDT

16.066

29.76 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000013430

8.75 %

ALEX/USDT

0.12721

37.18 %

XCN/USDT

0.0010074

-0.76 %

CRV/USDT

0.5915

0.50 %

HOOK/USDT

1.0542

-2.08 %

ML/USDT

0.13493

-0.17 %

SYN/USDT

0.4447

4.24 %

CFG/USDT

0.7360

4.57 %

DIONE/USDT

0.003743

7.58 %

XDB/USDT

0.0007570

-11.00 %

GMT/USDT

0.2771

0.91 %

GT/USDT

4.290

0.23 %

SMURFCAT/USDT

0.00013893

49.88 %

SUI/USDT

0.6112

-0.77 %

POKT/USDT

0.11570

4.32 %

PERL/USDT

0.009738

-14.34 %

CVTX/USDT

0.08040

-9.91 %

ORAI/USDT

5.170

2.25 %

RDNT/USDT

0.2587

-1.10 %

HBAR/USDT

0.06182

0.76 %

BDX/USDT

0.04594

0.10 %

NADA/USDT

0.04366

6.98 %

SBR/USDT

0.0110387

-9.65 %

PYR/USDT

6.580

1.87 %

USDC/USDT

0.9995

0.00 %

MINA/USDT

0.7319

-1.90 %

AITECH/USDT

0.021944

1.43 %

XEN/USDT

0.0000005136

-3.92 %

HAI/USDT

0.02864

1.02 %

TRIAS/USDT

4.195

-3.14 %

LITE/USDT

0.05628

35.94 %

SNX/USDT

3.874

7.28 %

TRADE/USDT

0.8756

28.18 %

ALI/USDT

0.023575

6.83 %

PSL/USDT

0.0002808

-4.84 %

CAT/USDT

0.0020715

184.54 %

GOAL/USDT

0.07354

-4.66 %

SIDUS/USDT

0.006315

-8.37 %

TLOS/USDT

0.13258

1.23 %

CGPT/USDT

0.13094

0.51 %

CEEK/USDT

0.04997

0.32 %

GFI/USDT

1.6680

0.36 %

CAKE/USDT

2.349

1.42 %

NOM/USDT

0.1592

2.84 %

YGG/USDT

0.3773

-2.88 %

AZERO/USDT

1.3290

3.66 %

ROSE/USDT

0.08465

1.60 %

ALPH/USDT

0.5905

5.20 %

CTI/USDT

0.022697

-15.94 %

MAV/USDT

0.3135

3.26 %

BTC/USDC

39672.78

2.28 %

LAI/USDT

0.015174

16.16 %

ROOT/USDT

0.041895

-3.25 %

BEAMX/USDT

0.012717

12.26 %

LADYS/USDT

0.00000003436

3.09 %

BISO/USDT

0.007250

35.99 %

STARL/USDT

0.000003437

-2.24 %

MASK/USDT

3.451

-1.03 %

LAVA/USDT

0.07189

23.75 %

XCH/USDT

26.59

2.34 %

BONE/USDT

0.7027

-0.21 %

GMMT/USDT

2.152

-1.01 %

ZEC/USDT

30.94

0.94 %

AOG/USDT

0.012737

-2.88 %

VMPX/USDT

0.04213

1.05 %

LSD7/USDT

21.40

-1.92 %

HFT/USDT

0.3203

-4.50 %

SRM/USDT

0.05051

2.47 %

MANA/USDT

0.4494

0.40 %

STIK/USDT

2.120

-4.84 %

FRONT/USDT

0.3657

9.39 %

BBC/USDT

0.001728

-2.09 %

HNT/USDT

2.846

-0.76 %

QTUM/USDT

3.104

0.84 %

COMBO/USDT

0.7417

-1.68 %

RAFT/USDT

0.002090

0.62 %

PLANET/USDT

0.00009997

-4.79 %

INTR/USDT

0.03596

13.79 %

RPL/USDT

29.41

7.45 %

GGG/USDT

0.27587

18.29 %

APT/USDT

7.272

-0.17 %

MAGIC/USDT

0.8134

-2.01 %

PEOPLE/USDT

0.012610

-0.31 %

WOZX/USDT

0.007705

-20.86 %

UNIBOT/USDT

65.11

8.22 %

KDA/USDT

0.6010

-0.90 %

GRT/USDT

0.14820

-1.23 %

BOBA/USDT

0.15738

2.58 %

KAP/USDT

0.22389

-6.32 %

CSAS/USDT

0.005072

-6.14 %

LINA/USDT

0.010408

-0.92 %

BNT/USDT

0.7809

-0.52 %

XLM/USDT

0.12128

1.15 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000029933

5.35 %

VAI/USDT

0.13971

9.70 %

LOOM/USDT

0.11637

-1.13 %

KIN/USDT

0.000020400

0.18 %

AR/USDT

8.012

-3.89 %

FEAR/USDT

0.20804

9.37 %

ENJ/USDT

0.2924

-1.01 %

ETH/USDC

2165.2

3.09 %

KICKS/USDT

0.0010244

-4.49 %

NALS/USDT

0.15888

33.82 %

XCV/USDT

0.002462

0.28 %

ANC/USDT

0.021485

7.71 %

ALU/USDT

0.07321

3.08 %

AURORA/USDT

0.14211

3.28 %

BUSD/USDT

0.9995

0.00 %

EQ/USDT

0.00011127

-26.72 %

WLKN/USDT

0.007380

2.87 %

BBANK/USDT

0.05243

-3.44 %

UNFI/USDT

11.030

-3.98 %

CHZ/USDT

0.07660

1.38 %

ORN/USDT

0.7514

9.99 %

TRB/USDT

81.35

0.98 %

MPL/USDT

20.049

-1.58 %

NEO/USDT

12.18

7.12 %

SC/USDT

0.005925

5.86 %

UFO/USDT

0.0000016588

4.18 %

EVER/USDT

0.02590

0.07 %

ZBC/USDT

0.009046

-0.07 %

WOOP/USDT

0.008537

-5.32 %

FLM/USDT

0.09066

7.16 %

PRIME/USDT

7.756

-1.82 %

REAP/USDT

0.003106

1.17 %

XPLA/USDT

0.1978

-6.65 %

ABT/USDT

0.13063

29.38 %

BTS/USDT

0.006434

-3.50 %

ZKS/USDT

0.08410

16.29 %

F3/USDT

0.027480

-11.97 %

ELF/USDT

0.5740

8.17 %

DOMI/USDT

0.05358

30.87 %

SKL/USDT

0.04299

-2.25 %

AGI/USDT

0.02808

2.74 %

BLOK/USDT

0.0022401

-3.96 %

KISHU/USDT

0.0000000002745

7.64 %

XDC/USDT

0.05039

3.57 %

TARA/USDT

0.01659

-2.23 %

AAVE/USDT

102.32

0.53 %

PHB/USDT

0.8062

-2.02 %

ZIG/USDT

0.03006

-1.08 %

BERRY/USDT

0.0003314

-8.68 %

CHO/USDT

0.01529

-1.41 %

CRPT/USDT

0.04548

6.61 %

ACH/USDT

0.02068

1.02 %

BADGER/USDT

4.014

-3.02 %

CPOOL/USDT

0.07711

14.55 %

XVS/USDT

8.285

14.79 %

NGL/USDT

0.21230

-13.93 %

KMA/USDT

0.0015734

2.63 %

PEPEBRC/USDT

0.10063

27.29 %

GAS/USDT

8.144

-0.22 %

FRM/USDT

0.07637

-4.85 %

KOK/USDT

0.018101

-7.88 %

FUL/USDT

0.01960

-4.66 %

BLZ/USDT

0.2567

-3.78 %

AKT/USDT

1.8801

4.16 %

VINU/USDT

0.000000014458

3.75 %

DCK/USDT

0.02602

-6.40 %

WILD/USDT

0.5103

10.86 %

EDU/USDT

0.6324

-2.93 %

MAN/USDT

0.021870

7.43 %

EARN/USDT

0.004002

-17.80 %

OVR/USDT

0.3001

4.02 %

NSDX/USDT

0.21847

-6.44 %

ERG/USDT

1.2830

-1.99 %

REALM/USDT

0.004307

0.98 %

TYPE/USDT

0.006812

-9.53 %

MBOX/USDT

0.2769

-0.03 %

HIGH/USDT

1.4639

-2.71 %

RADAR/USDT

0.006972

8.61 %

VTS/USDT

0.14095

25.14 %

SENATE/USDT

0.23510

-11.43 %

EML/USDT

0.2745

1.10 %

ISP/USDT

0.0016318

-0.76 %

HT/USDT

2.808

-0.67 %

AMC/USDT

0.20990

-8.41 %

GAL/USDT

1.5213

-1.23 %

NEER/USDT

0.19687

-1.37 %

DOGA/USDT

0.026722

9.98 %

VEXT/USDT

0.4111

-0.07 %

SYLO/USDT

0.0038298

3.78 %

NEON/USDT

0.4724

-0.56 %

CORE/USDT

0.5115

-1.95 %

CERE/USDT

0.004465

-4.81 %

DC/USDT

0.0008158

2.71 %

GARI/USDT

0.03648

1.44 %

ALCX/USDT

20.669

-6.15 %

VC/USDT

0.02521

-0.86 %

CUDOS/USDT

0.006345

-1.59 %

CARE/USDT

0.000003135

16.49 %

ARK/USDT

1.1130

-1.08 %

RBN/USDT

0.3320

3.94 %

POLYDOGE/USDT

0.000000009213

52.96 %

AIR/USDT

0.027353

-14.85 %

RAY/USDT

0.4533

2.92 %

MMPRO/USDT

0.07590

-13.49 %

C98/USDT

0.19446

-1.72 %

ACS/USDT

0.002373

-2.78 %

CRO/USDT

0.09233

1.85 %

AXS/USDT

6.752

2.80 %

WOJAK/USDT

0.00016473

12.71 %

MXC/USDT

0.006194

4.18 %

SYS/USDT

0.13719

8.88 %

LIKE/USDT

0.03452

0.58 %

GF/USDT

0.13888

27.54 %

WBT/USDT

5.423

0.24 %

THETA/USDT

1.0750

-1.05 %

DASH/USDT

31.33

-0.34 %

FYN/USDT

0.014684

-2.63 %

SDAO/USDT

0.5785

0.19 %

NOS/USDT

0.5704

-7.04 %

SIS/USDT

0.2658

5.14 %

ZEN/USDT

10.396

0.88 %

POLIS/USDT

0.5802

-3.09 %

MDT/USDT

0.06267

-1.43 %

FRA/USDT

0.0018236

-2.15 %

GRND/USDT

0.13509

6.92 %

TON/USDT

2.436

-0.36 %

ARCH/USDT

0.14842

-3.84 %

PENDLE/USDT

1.0916

1.97 %

POOLX/USDT

4.876

-4.31 %

VTHO/USDT

0.0014826

-3.36 %

ALICE/USDT

1.1492

2.41 %

VRTX/USDT

0.4390

-3.13 %

XPLL/USDT

0.20730

-3.38 %

MTV/USDT

0.0015553

1.01 %

ISK/USDT

0.2038

12.78 %

ELON/USDT

0.00000016747

2.44 %

ANT/USDT

5.486

3.08 %

SOLO/USDT

0.13545

0.80 %

TURBO/USDT

0.00013414

4.59 %

MOVR/USDT

6.993

3.08 %

OX/USDT

0.015240

-9.98 %

BZZ/USDT

0.3604

-3.45 %

SAND/USDT

0.4256

0.51 %

TWT/USDT

1.2072

0.76 %

ONT/USDT

0.2263

0.35 %

VET/USDT

0.02263

-0.74 %

FXS/USDT

7.885

0.88 %

BUY/USDT

0.02698

-3.08 %

STORJ/USDT

0.7515

-0.93 %

OSHI/USDT

0.023704

47.17 %

CRU/USDT

0.7410

3.20 %

PIZABRC/USDT

0.12515

19.40 %

REVOLAND/USDT

0.1008

-21.06 %

LDO/USDT

2.393

1.57 %

XEC/USDT

0.00003081

2.73 %

GMEE/USDT

0.05146

-7.79 %

HCT/USDT

0.00039800

-11.58 %

DAO/USDT

0.8895

0.02 %

ADS/USDT

0.10389

-1.47 %

GLMR/USDT

0.2737

-0.10 %

NPT/USDT

0.4782

0.84 %

YFII/USDT

1148.9

4.93 %

WAS/USDT

0.014000

28.75 %

MULTI/USDT

1.0713

-6.44 %

RVN/USDT

0.018713

-1.52 %

FIDA/USDT

0.2269

-0.21 %

AISC/USDT

0.03022

-14.58 %

SMART/USDT

0.00023007

-14.22 %

FLY/USDT

0.0014580

-0.10 %

GST/USDT

0.010181

-5.97 %

SQUAD/USDT

0.002746

-11.98 %

TRU/USDT

0.05766

-0.91 %

ORCA/USDT

3.270

-0.45 %

PHA/USDT

0.11100

1.42 %

CMP/USDT

0.03290

-6.53 %

LPT/USDT

6.475

-0.44 %

KEY/USDT

0.005908

-3.51 %

STBU/USDT

0.048603

11.32 %

CKB/USDT

0.003298

2.70 %

UNDEAD/USDT

0.07070

-3.59 %

EPIK/USDT

0.02501

10.81 %

MEMEBRC/USDT

46.97

21.05 %

STG/USDT

0.5807

-1.64 %

1INCH/USDT

0.3522

-0.14 %

OMG/USDT

0.6484

0.69 %

WAVES/USDT

2.152

-0.87 %

DARK/USDT

0.04438

-0.29 %

SSX/USDT

0.02159

-0.18 %

DOME/USDT

0.0007490

0.91 %

RPK/USDT

0.04310

6.78 %

PERP/USDT

0.6963

6.28 %

RLY/USDT

0.005875

0.89 %

RMRK/USDT

2.8952

-1.04 %

MELD/USDT

0.0039491

48.89 %

DREP/USDT

0.2715

3.23 %

LBR/USDT

1.3001

11.96 %

FNSA/USDT

27.50

2.26 %

BAT/USDT

0.2334

-2.70 %

HTM/USDT

2.686

4.88 %

PRQ/USDT

0.09410

19.11 %

KING/USDT

0.0013649

-7.87 %

POGAI/USDT

0.00012982

-0.23 %

UFT/USDT

0.3102

5.58 %

IRON/USDT

1.3373

-3.18 %

ZTX/USDT

0.018602

-0.64 %

OPUL/USDT

0.09377

-0.14 %

MATIC/USDC

0.8064

0.85 %

NEXT/USDT

0.18983

-6.00 %

ENS/USDT

8.787

-1.41 %

PBX/USDT

0.0014050

0.19 %

BSVBRC/USDT

0.04676

48.25 %

PUMLX/USDT

0.011010

6.57 %

LAND/USDT

1.6066

4.97 %

CQT/USDT

0.20262

1.22 %

DAI/USDT

0.9943

-0.16 %

BONDLY/USDT

0.003710

4.56 %

GRAIL/USDT

1309.5

0.01 %

NERD/USDT

0.14474

14.17 %

DMTR/USDT

0.03246

2.30 %

GLQ/USDT

0.013522

14.58 %

RFOX/USDT

0.012292

-1.46 %

BCD/USDT

0.09074

-16.67 %

SAMO/USDT

0.009977

3.27 %

NMR/USDT

15.758

0.99 %

OAS/USDT

0.05786

-2.31 %

CHAPZ/USDT

0.003294

-10.34 %

FNZ/USDT

0.006386

19.47 %

GAME/USDT

0.07685

30.91 %

STRAX/USDT

1.0661

0.77 %

VLX/USDT

0.013075

-5.52 %

XTAG/USDT

0.029543

-0.80 %

DUST/USDT

0.6132

-0.19 %

MATTER/USDT

0.06946

-3.32 %

CHNG/USDT

0.11334

0.13 %

MOB/USDT

0.5666

0.99 %

TAMA/USDT

0.008607

-0.24 %

DEGO/USDT

1.7163

-0.56 %

SPS/USDT

0.026242

6.16 %

ADX/USDT

0.19140

17.37 %

EWT/USDT

2.763

-2.40 %

BDP/USDT

0.17309

19.69 %

KAVA/USDT

0.7983

-1.32 %

FUSE/USDT

0.07590

12.42 %

FEVR/USDT

0.0005303

-7.25 %

CGG/USDT

0.08770

0.18 %

OPN/USDT

0.020659

-7.85 %

OOE/USDT

0.014479

27.42 %

XYO/USDT

0.006610

-0.88 %

LITH/USDT

0.0006937

3.13 %

TEER/USDT

1.4188

15.27 %

CELR/USDT

0.015277

-0.25 %

TSUGT/USDT

0.11067

-11.40 %

ASTO/USDT

0.04452

3.77 %

ELS/USDT

0.3475

0.43 %

WAM/USDT

0.011486

-17.59 %

LMR/USDT

0.04582

3.31 %

HELLO/USDT

0.12189

-1.36 %

POND/USDT

0.012030

4.94 %

DOGE/USDC

0.08416

0.22 %

PBR/USDT

0.04479

-2.69 %

RAD/USDT

1.5874

-1.21 %

TT/USDT

0.004911

2.65 %

DAG/USDT

0.03440

-0.66 %

REN/USDT

0.05953

-2.23 %

IOTX/USDT

0.02701

2.50 %

GMM/USDT

0.0006573

1.46 %

RARI/USDT

1.6644

3.68 %

QNT/USDT

100.06

0.25 %

UOS/USDT

0.1911

-1.18 %

WOO/USDT

0.2267

-2.20 %

ILV/USDT

110.32

-1.27 %

BRICK/USDT

0.3100

55.07 %

AKITA/USDT

0.00000011819

5.98 %

TSUKA/USDT

0.02785

6.41 %

SFUND/USDT

2.2467

0.28 %

ACA/USDT

0.06221

-0.97 %

CVP/USDT

0.3432

2.14 %

CETUS/USDT

0.04734

2.57 %

ELA/USDT

1.2971

-8.96 %

ONE/USDT

0.013568

-0.45 %

FTRB/USDT

0.004291

-0.64 %

LOKA/USDT

0.2483

-2.20 %

OM/USDT

0.02426

0.33 %

SERO/USDT

0.004169

2.25 %

BTG/USDT

16.617

8.84 %

IAG/USDT

0.09945

11.20 %

GCOIN/USDT

0.054338

5.56 %

ARKS/USDT

0.013856

122.19 %

SIN/USDT

0.013157

-14.70 %

DIO/USDT

0.05063

-16.45 %

METFI/USDT

2.3689

5.37 %

SDEX/USDT

0.013362

-0.90 %

BOSON/USDT

0.26333

3.36 %

VIC/USDT

1.0820

-1.89 %

ZCX/USDT

0.09554

4.10 %

BAKE/USDT

0.16658

-3.63 %

NAVI/USDT

0.03721

29.87 %

GOMINING/USDT

0.14763

1.40 %

KARATE/USDT

0.0017649

-13.94 %

AUDIO/USDT

0.19166

-0.26 %

SUKU/USDT

0.05102

-0.81 %

CIRUS/USDT

0.02638

-5.95 %

PROM/USDT

4.555

0.75 %

OKB/USDT

58.39

1.28 %

REDTOKEN/USDT

0.000006812

3.04 %

DORKL/USDT

0.0018648

25.72 %

ANKR/USDT

0.02581

-0.57 %

POLC/USDT

0.016692

0.75 %

API3/USDT

1.5361

-1.70 %

ARV/USDT

0.00003273

2.82 %

ROUTE/USDT

3.915

-0.17 %

ZIL/USDT

0.02202

0.09 %

CLV/USDT

0.04348

1.18 %

HAPI/USDT

11.321

-4.44 %

FOX/USDT

0.06211

70.02 %

RBC/USDT

0.02828

12.22 %

PORTO/USDT

1.8033

0.26 %

CROWN/USDT

1.0084

-1.99 %

PSUB/USDT

0.04590

0.72 %

SLC/USDT

0.0029768

75.11 %

NFTB/USDT

0.015016

6.79 %

DBC/USDT

0.002832

16.54 %

XTZ/USDT

0.8505

-0.64 %

CTC/USDT

0.20940

-2.55 %

RIDE/USDT

0.020570

12.30 %

TIP/USDT

0.0003624

-4.90 %

KSM/USDT

25.47

-0.27 %

WSG/USDT

0.0000000023276

-17.62 %

DESO/USDT

11.000

-2.90 %

PLA/USDT

0.2088

-0.28 %

HTR/USDT

0.05139

-3.99 %

STOS/USDT

0.7886

-1.35 %

NOOT/USDT

0.0006324

21.26 %

HAM/USDT

0.0000000015832

-0.42 %

MPLX/USDT

0.11871

9.91 %

LABS/USDT

0.0003679

-1.60 %

DRAC/USDT

0.005905

9.21 %

RON/USDT

1.1504

1.85 %

COREUM/USDT

0.09757

0.25 %

RLC/USDT

1.5843

-1.22 %

ERN/USDT

1.8021

-0.95 %

LIT/USDT

0.8914

-1.50 %

REEF/USDT

0.0017837

-1.07 %

BNB/USDC

227.1

0.00 %

VERA/USDT

0.0013810

80.99 %

FRR/USDT

0.00004240

-1.64 %

MNW/USDT

1.2036

-3.98 %

SLK/USDT

0.0006829

18.86 %

SHIB2/USDT

0.000000003311

0.79 %

OGV/USDT

0.008985

0.17 %

LSS/USDT

0.17549

-4.22 %

SHFT/USDT

0.008397

-5.27 %

TIDAL/USDT

0.00028734

-1.62 %

DPR/USDT

0.005183

-11.97 %

POLS/USDT

0.4430

0.04 %

FBX/USDT

0.0005983

1.56 %

TLM/USDT

0.015378

-3.36 %

UFI/USDT

0.04076

3.16 %

NUM/USDT

0.03396

3.59 %

MINI/USDT

0.014081

33.63 %

IOI/USDT

0.05321

5.72 %

BRN/USDT

0.16566

-17.50 %

CHR/USDT

0.13482

-1.14 %

PNG/USDT

0.07061

-0.58 %

VOLT/USDT

0.0000002733

0.92 %

PAW/USDT

0.000000009452

5.02 %

FREE/USDT

0.0000002476

-0.14 %

WRT/USDT

0.06475

0.30 %

FALCONS/USDT

0.003723

4.08 %

UTK/USDT

0.08115

0.06 %

AGLD/USDT

0.8409

-1.90 %

FIL/USDC

4.587

0.37 %

YFI/USDT

8604.9

0.53 %

TFUEL/USDT

0.04802

-2.61 %

SOULS/USDT

0.0022952

-7.45 %

METO/USDT

0.0009547

0.84 %

IMPT/USDT

0.003932

2.10 %

FDT/USDT

0.010480

3.23 %

BIOP/USDT

0.2325

1.43 %

LOCG/USDT

0.005964

2.45 %

PUSH/USDT

0.2305

4.53 %

HOTCROSS/USDT

0.011145

6.72 %

MLT/USDT

0.12550

-6.03 %

PZP/USDT

0.4070

-7.22 %

KLIMA/USDT

1.3385

-1.96 %

ALPINE/USDT

1.8329

0.24 %

MTS/USDT

0.009260

-7.84 %

STEEM/USDT

0.2593

0.03 %

WOM/USDT

0.015378

1.27 %

COMP/USDT

51.25

-1.08 %

PIP/USDT

0.09875

-0.03 %

SLIM/USDT

0.15189

0.50 %

NKN/USDT

0.10854

-2.61 %

ARPA/USDT

0.05053

-0.45 %

ORBS/USDT

0.04366

-1.71 %

WIT/USDT

0.014852

-6.93 %

CHESS/USDT

0.19246

-0.56 %

UNO/USDT

0.04000

-8.92 %

XOR/USDT

0.005260

-10.31 %

CWEB/USDT

0.012875

-2.36 %

ACM/USDT

1.9540

1.42 %

HEGIC/USDT

0.026048

21.58 %

MILO/USDT

0.000000007422

13.52 %

LOOP/USDT

0.06644

8.45 %

ZRX/USDT

0.4022

-1.08 %

TED/USDT

0.02309

5.28 %

GEL/USDT

0.4077

8.17 %

UMA/USDT

1.9370

0.26 %

IDEA/USDT

0.0019608

-3.71 %

CHEQ/USDT

0.07560

4.43 %

TAKI/USDT

0.007359

6.96 %

PICA/USDT

0.001315

4.28 %

SOUL/USDT

0.23117

-2.08 %

OLE/USDT

0.013996

4.48 %

MNT/USDT

0.5439

0.46 %

DINO/USDT

0.02981

-2.19 %

XEND/USDT

0.09689

13.08 %

KLAY/USDT

0.19521

2.81 %

VSO/USDT

0.0008913

56.47 %

LAT/USDT

0.010159

7.04 %

RSS3/USDT

0.13573

2.45 %

JGN/USDT

0.05814

14.35 %

UBXS/USDT

0.06519

6.15 %

CATHEON/USDT

0.0007215

62.71 %

VEGA/USDT

1.2551

2.67 %

DKS/USDT

0.00036194

-7.69 %

TUSD/USDT

0.9986

0.01 %

SOS/USDT

0.00000002521

-2.17 %

BTRST/USDT

0.6030

2.46 %

PERC/USDT

0.14888

2.86 %

LRC/USDT

0.2236

0.17 %

FEG/USDT

0.00019014

4.80 %

WSI/USDT

0.04713

-2.62 %

SLND/USDT

1.4405

-15.58 %

OP/USDC

1.7130

0.72 %

WALV/USDT

0.04256

0.85 %

CELO/USDT

0.5453

-1.99 %

PNT/USDT

0.24530

-3.91 %

RFD/USDT

0.000003735

-2.70 %

LTC/USDC

71.7513

0.21 %

ACE/USDT

0.006347

-7.92 %

AVT/USDT

1.1528

8.39 %

AICODE/USDT

1.4647

13.06 %

BSCPAD/USDT

0.18951

2.68 %

WATT/USDT

0.0002139

-1.24 %

TRCL/USDT

0.0015378

10.72 %

ZLW/USDT

0.008844

-0.39 %

AKRO/USDT

0.005841

-0.11 %

FIRO/USDT

1.9365

2.57 %

XAVA/USDT

0.5440

0.72 %

DERP/USDT

0.0000000969

-5.18 %

MONG/USDT

0.00000000723

-1.89 %

OSMO/USDT

0.7093

0.98 %

GAFI/USDT

6.086

5.56 %

MGKL/USDT

0.00000030572

98.94 %

QUICK/USDT

0.05056

-0.13 %

DFI/USDT

0.2489

1.22 %

CRP/USDT

0.006569

-2.68 %

TRX/USDC

0.1029997

0.52 %

BANKBRC/USDT

0.007772

9.00 %

LAMB/USDT

0.0020117

14.73 %

BOA/USDT

0.010175

6.38 %

SHILL/USDT

0.009154

14.25 %

VR/USDT

0.011737

1.16 %

CWAR/USDT

0.03558

-3.81 %

SPELL/USDT

0.0005790

0.19 %

KLO/USDT

0.003879

48.67 %

DEXE/USDT

3.568

2.20 %

SXP/USDT

0.3505

-1.65 %

XELS/USDT

0.5259

10.48 %

PPT/USDT

0.15497

8.33 %

FOR/USDT

0.020673

1.16 %

XPR/USDT

0.0008899

0.13 %

CLH/USDT

0.004961

7.59 %

LTO/USDT

0.07425

1.94 %

PLAY/USDT

0.005955

-6.19 %

HOT/USDT

0.0015981

0.54 %

KNC/USDT

0.7200

-0.27 %

UNQ/USDT

0.0003201

-29.21 %

MPI/USDT

0.00018000

50.21 %

TKO/USDT

0.2500

-1.49 %

NFTD/USDT

0.012296

6.55 %

SLP/USDT

0.002443

0.08 %

DATA/USDT

0.03027

0.00 %

ATEAM/USDT

2.408

18.97 %

SOV/USDT

0.3285

9.42 %

HARD/USDT

0.16345

2.42 %

NYM/USDT

0.16455

1.35 %

LGX/USDT

0.006137

-5.74 %

AERGO/USDT

0.17833

-5.74 %

SPELLFIRE/USDT

0.0012825

10.31 %

IRIS/USDT

0.02370

-1.00 %

MKR/USDT

1515.85

-0.60 %

FSN/USDT

0.2240

-0.35 %

OLT/USDT

0.004663

-6.32 %

BNC/USDT

0.2855

0.10 %

PSTAKE/USDT

0.04018

8.01 %

PLCU/USDT

123.93

10.56 %

RJV/USDT

0.03119

-1.88 %

CELL/USDT

0.1856

2.31 %

PMON/USDT

0.5186

6.77 %

VEMP/USDT

0.017776

-4.38 %

WBIRD/USDT

1.2848

-2.65 %

DAR/USDT

0.12818

2.81 %

XWG/USDT

0.0017794

0.58 %

DOGE2/USDT

0.000000004254

0.07 %

MBS/USDT

0.04160

-1.39 %

CANTO/USDT

0.4022

3.87 %

WELL/USDT

0.006550

10.36 %

BOND/USDT

3.774

-1.25 %

XETA/USDT

0.014200

-0.81 %

PROS/USDT

0.3008

2.73 %

HECH/USDT

0.07386

4.21 %

KUBE/USDT

0.011442

-8.88 %

AE/USDT

0.02449

14.70 %

DFYN/USDT

0.023528

-12.31 %

AMB/USDT

0.007982

-0.37 %

GXE/USDT

0.04126

-6.94 %

TENET/USDT

0.08725

-1.65 %

DERC/USDT

0.3977

-1.26 %

FERC/USDT

0.05717

-2.47 %

ATS/USDT

0.004389

54.92 %

NUX/USDT

0.003904

4.91 %

SWFTC/USDT

0.0013996

7.80 %

LUNR/USDT

0.06235

13.69 %

XEM/USDT

0.03682

0.49 %

WNCG/USDT

0.09170

-5.60 %

STND/USDT

0.019044

-13.25 %

BLOCK/USDT

0.04579

12.83 %

WIFI/USDT

0.06634

13.81 %

LOWB/USDT

0.000009605

-1.87 %

TURBOS/USDT

0.0014827

-0.57 %

WHITE/USDT

3620.04

-0.01 %

SGB/USDT

0.005217

8.82 %

ABBC/USDT

0.04113

-3.35 %

SHIBAI/USDT

0.00000000000714

5.30 %

OCT/USDT

0.15010

-3.67 %

PYM/USDT

0.0013636

-1.33 %

PERA/USDT

0.0004144

4.48 %

CULT/USDT

0.000002420

-0.04 %

DG/USDT

0.02293

1.10 %

SNM/USDT

0.002891

-7.69 %

AVAX/USDC

21.78

-0.90 %

GQ/USDT

0.002571

1.94 %

QANX/USDT

0.03296

1.54 %

JUV/USDT

2.570

0.94 %

SOLR/USDT

0.03500

-18.45 %

MSWAP/USDT

0.00003498

-29.49 %

GNO/USDT

204.11

1.01 %

RANKER/USDT

0.002936

0.99 %

WXT/USDT

0.005114

-1.40 %

CREAM/USDT

18.098

0.17 %

MARSH/USDT

0.11009

-3.75 %

SOPH/USDT

0.08927

-2.56 %

PUNDIX/USDT

0.5070

-0.91 %

TIMECHRONO/USDT

23.013

1.12 %

WING/USDT

6.827

1.72 %

MATH/USDT

0.11074

2.39 %

HOPR/USDT

0.03942

-2.69 %

REP/USDT

0.6901

1.69 %

DUSK/USDT

0.16413

-0.58 %

KNFT/USDT

0.02927

-0.84 %

XNL/USDT

0.018995

-8.13 %

IZI/USDT

0.015735

-2.26 %

O3/USDT

0.03895

3.86 %

ZELIX/USDT

0.0008635

17.99 %

PIT/USDT

0.0000000003054

1.32 %

LOVELY/USDT

0.00000006732

-0.76 %

BORING/USDT

0.0021909

-4.20 %

GAIA/USDT

0.014792

33.27 %

LEASH/USDT

301.2

-0.42 %

SONAR/USDT

0.011069

69.82 %

FIS/USDT

0.3333

0.21 %

D2T/USDT

0.004666

3.29 %

MATCH/USDT

0.000018399

90.94 %

BFT/USDT

0.0018284

18.82 %

BLANKV2/USDT

0.05004

-6.34 %

MNDE/USDT

0.23403

-4.50 %

REIGN/USDT

0.0010667

5.74 %

SNK/USDT

0.010759

7.40 %

DORA/USDT

0.07061

10.77 %

SAITAMA/USDT

0.0009979

0.92 %

SPAY/USDT

0.04949

5.38 %

CTK/USDT

0.5414

-3.32 %

WRX/USDT

0.12457

1.29 %

AXL/USDT

0.000015056

3.63 %

AMP/USDT

0.002510

0.52 %

OMI/USDT

0.0006235

0.30 %

PORT/USDT

0.05632

1.34 %

ING/USDT

0.0003637

-4.69 %

RNDX/USDT

0.00005817

8.97 %

BTM/USDT

0.010816

-0.03 %

OG/USDT

4.607

0.06 %

MLK/USDT

0.3261

-0.70 %

KONO/USDT

0.03097

2.27 %

ALPACA/USDT

0.17425

-0.71 %

TROY/USDT

0.002330

-0.38 %

MCRT/USDT

0.0015575

-5.76 %

FIO/USDT

0.02378

-0.16 %

LPOOL/USDT

0.2331

-6.72 %

EURT/USDT

1.0790

-0.22 %

MTRG/USDT

2.131

-5.91 %

MEAN/USDT

0.02261

2.26 %

FNCY/USDT

0.017769

-10.47 %

REVV/USDT

0.020020

-1.13 %

OKT/USDT

14.053

0.89 %

YFDAI/USDT

111.80

4.01 %

BICO/USDT

0.2739

-0.90 %

ETHF/USDT

0.3219

0.34 %

CHAIN/USDT

0.050114

-2.32 %

ODDZ/USDT

0.014101

-1.77 %

NRFB/USDT

0.0011014

-10.90 %

ZZZ/USDT

0.23494

-0.63 %

GOFX/USDT

0.05561

-10.78 %

SAITO/USDT

0.008046

7.66 %

DFA/USDT

0.02027

-5.58 %

VELA/USDT

0.8124

-2.95 %

DPET/USDT

0.04587

-2.21 %

ZIX/USDT

0.00017670

5.46 %

SPURS/USDT

3.542

2.34 %

TRACE/USDT

0.009580

-3.80 %

ACX/USDT

0.16515

-5.16 %

SDN/USDT

0.2417

0.04 %

ARTEM/USDT

0.0019982

-2.33 %

DAL/USDT

0.01785

-2.40 %

LBK/USDT

0.013413

9.07 %

WMT/USDT

0.14093

-1.44 %

DCR/USDT

14.437

0.42 %

GZONE/USDT

0.02934

-0.30 %

WZRD/USDT

0.003636

-13.11 %

FUN/USDT

0.004689

-0.84 %

WBTC/USDT

39624.0

2.22 %

10SET/USDT

0.4369

-6.74 %

STC/USDT

0.015644

-14.95 %

SEILOR/USDT

0.005286

2.40 %

NORD/USDT

0.16670

-3.28 %

4TOKEN/USDT

0.00007324

-8.26 %

DF/USDT

0.03800

2.42 %

PWAR/USDT

0.003489

-13.31 %

LEO/USDT

3.700

-6.94 %

SNT/USDT

0.04289

-0.76 %

REVU/USDT

0.02267

-5.54 %

HMTT/USDT

0.001992

4.62 %

ECOX/USDT

0.1802

-3.68 %

VELODROME/USDT

0.04476

-0.88 %

SANTOS/USDT

2.961

-0.23 %

BSCS/USDT

0.011972

5.28 %

MAHA/USDT

0.3910

9.24 %

CTT/USDT

0.2914

16.65 %

GMPD/USDT

0.020474

-17.25 %

DSLA/USDT

0.0015015

-1.19 %