• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

37703.6

-0.87 %

ETH/USDT

2026.03

-1.56 %

SOL/USDT

58.86

1.18 %

FTT/USDT

4.172

1.50 %

BLUR/USDT

0.5079

-3.87 %

USTC/USDT

0.053051

19.28 %

SEI/USDT

0.25104

-10.03 %

LUNC/USDT

0.00011697

3.99 %

CAGA/USDT

0.0013178

2908.67 %

LUNA/USDT

0.7522

-0.41 %

DOGE/USDT

0.080662

0.13 %

VGX/USDT

0.14154

-3.10 %

STX/USDT

0.7379

3.37 %

ID/USDT

0.2545

1.27 %

ASTRA/USDT

0.005950

-15.71 %

TOMI/USDT

2.569

-5.48 %

LQTY/USDT

1.4635

-0.76 %

LINK/USDT

14.480

-0.60 %

KAS/USDT

0.12726

-3.34 %

GROK/USDT

0.025674

8.13 %

DODO/USDT

0.13471

6.26 %

FLUX/USDT

0.5306

-2.60 %

PYTH/USDT

0.3957

-7.82 %

FLR/USDT

0.011801

-1.08 %

BONK/USDT

0.000004083

-2.34 %

ARB/USDT

1.0026

-1.81 %

SATS/USDT

0.0000001338

-0.29 %

IOTA/USDT

0.25002

44.20 %

AGIX/USDT

0.2975

-4.06 %

FTN/USDT

1.2129

-0.08 %

APE/USDT

1.5645

-3.07 %

ASTR/USDT

0.06596

0.19 %

RATS/USDT

0.00005400

-7.73 %

RARE/USDT

0.11510

-9.96 %

ONG/USDT

0.4097

-9.05 %

GNS/USDT

3.452

-6.34 %

ZBU/USDT

1.6367

-0.55 %

FLIP/USDT

4.557

-13.80 %

WLD/USDT

2.359

-6.83 %

ETHW/USDT

2.7350

-9.86 %

MDT/USDT

0.06443

-36.52 %

ORDI/USDT

19.51

-4.68 %

TIA/USDT

6.170

-2.01 %

AIOZ/USDT

0.16226

88.76 %

OUSD/USDT

0.9982

0.03 %

VOXEL/USDT

0.20963

-5.41 %

AVAX/USDT

20.90

1.25 %

XRD/USDT

0.05544

9.73 %

SYN/USDT

0.4379

2.26 %

RNDR/USDT

3.222

-2.86 %

VRA/USDT

0.007380

-1.12 %

RUNE/USDT

6.322

5.22 %

CLORE/USDT

0.22065

-2.42 %

INJ/USDT

16.725

0.41 %

TRX/USDT

0.10319

-0.14 %

IGU/USDT

0.03771

10.94 %

DOT/USDT

5.167

-1.95 %

ICP/USDT

4.474

-3.05 %

SHIB/USDT

0.000008207

-1.01 %

LOOKS/USDT

0.11812

-0.60 %

AOG/USDT

0.012745

53.40 %

BNB/USDT

227.0

-1.51 %

LTC/USDT

69.77

-0.20 %

FITFI/USDT

0.007503

6.57 %

CFX/USDT

0.14875

-3.95 %

RIF/USDT

0.10885

4.45 %

USDC/USDT

1.0000

0.06 %

CSIX/USDT

0.08828

3.65 %

DYDX/USDT

3.213

-0.03 %

KAP/USDT

0.33332

311.91 %

GFT/USDT

0.016196

-3.11 %

ARKM/USDT

0.4607

-2.39 %

POLYX/USDT

0.1985

-0.45 %

FIL/USDT

4.421

-2.79 %

WEMIX/USDT

2.0540

5.69 %

UNI/USDT

6.016

-2.08 %

GALA/USDT

0.02498

-5.99 %

FLOKI/USDT

0.00003158

-1.40 %

SUI/USDT

0.5883

-5.31 %

CTI/USDT

0.026669

-3.80 %

OAX/USDT

0.16514

-4.98 %

EOS/USDT

0.6797

-0.02 %

MYRIA/USDT

0.010080

0.99 %

RACA/USDT

0.00017452

-0.32 %

NEAR/USDT

1.795

-0.93 %

F3/USDT

0.044104

-3.76 %

HBAR/USDT

0.05989

-2.31 %

CSPR/USDT

0.03374

3.65 %

BSV/USDT

46.07

-0.47 %

CHEEL/USDT

11.100

-0.09 %

SUSHI/USDT

1.1974

-3.59 %

AURORA/USDT

0.14531

-1.42 %

FTM/USDT

0.3012

-5.10 %

HOOK/USDT

1.1189

9.70 %

FDUSD/USDT

0.9990

0.14 %

GAL/USDT

1.6095

-0.03 %

HIFI/USDT

0.7191

-3.85 %

ETC/USDT

18.692

-0.83 %

NOM/USDT

0.1561

-11.15 %

NAKA/USDT

1.8376

-5.16 %

BCH/USDT

222.89

-0.37 %

WAXL/USDT

0.7452

3.54 %

PHB/USDT

0.8131

-9.12 %

PEPE2/USDT

0.00000004327

-7.56 %

JASMY/USDT

0.004895

-2.87 %

CGPT/USDT

0.14135

-3.64 %

ATLAS/USDT

0.005514

-8.52 %

SUPER/USDT

0.36897

-8.95 %

WSM/USDT

0.02097

-4.85 %

FET/USDT

0.5250

-1.85 %

PEPE/USDT

0.0000010507

-4.40 %

MEME/USDT

0.02687

-3.34 %

BIGTIME/USDT

0.19143

-3.97 %

VINU/USDT

0.000000016167

11.58 %

SQUAD/USDT

0.002410

-1.51 %

ATOM/USDT

9.173

-0.99 %

ROSE/USDT

0.08515

-0.35 %

OCEAN/USDT

0.4255

-2.96 %

PYR/USDT

6.067

-1.02 %

CYBER/USDT

6.000

-1.29 %

SIDUS/USDT

0.007229

-11.67 %

GMT/USDT

0.2749

-5.30 %

ADA/USDT

0.3815

-1.11 %

AIS/USDT

0.06493

-3.11 %

AUCTION/USDT

13.975

23.84 %

BTT/USDT

0.0000004590

0.63 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015242

7.74 %

AITECH/USDT

0.024333

-7.01 %

KEY/USDT

0.006497

9.50 %

MATIC/USDT

0.7550

0.35 %

RDNT/USDT

0.2480

4.28 %

AKT/USDT

1.5993

-5.26 %

PAAL/USDT

0.13400

-1.12 %

YGG/USDT

0.3724

0.64 %

TAO/USDT

248.3

-0.79 %

PRIME/USDT

7.915

-8.63 %

HAI/USDT

0.02644

-1.19 %

SNX/USDT

3.337

-1.91 %

VRTX/USDT

0.4326

-8.34 %

HNT/USDT

2.890

4.78 %

CFG/USDT

0.6565

-5.56 %

METIS/USDT

17.969

0.13 %

POKT/USDT

0.07891

-10.22 %

EDU/USDT

0.6631

1.28 %

NTRN/USDT

0.4598

-6.16 %

TOKEN/USDT

0.02568

-6.51 %

AZERO/USDT

1.3380

-7.61 %

KDA/USDT

0.5986

-2.41 %

ROOT/USDT

0.043244

17.11 %

WIN/USDT

0.00006849

-1.77 %

DIONE/USDT

0.003165

-6.58 %

SUN/USDT

0.005856

-2.36 %

CRV/USDT

0.5482

-2.95 %

OP/USDT

1.6782

-2.56 %

BUSD/USDT

0.9995

-0.02 %

GGG/USDT

0.23486

11.42 %

ALEX/USDT

0.07908

13.44 %

UNFI/USDT

11.761

-9.14 %

USDD/USDT

1.0003

0.45 %

SPA/USDT

0.005917

16.75 %

MAGIC/USDT

0.7781

-2.49 %

EVER/USDT

0.02592

6.27 %

STORE/USDT

0.019702

0.87 %

XDB/USDT

0.0004814

5.01 %

VELO/USDT

0.002890

-1.80 %

BRISE/USDT

0.00000017020

5.46 %

XCN/USDT

0.0009944

-0.07 %

ALGO/USDT

0.13262

-0.65 %

TLOS/USDT

0.10525

1.42 %

COREUM/USDT

0.09042

0.64 %

XEN/USDT

0.0000005309

-2.85 %

ORAI/USDT

4.057

5.73 %

LSD7/USDT

22.20

0.22 %

TRIAS/USDT

3.367

-8.13 %

PHA/USDT

0.11378

2.03 %

NFT/USDT

0.0000003223

1.00 %

XETA/USDT

0.016867

35.68 %

UNIBOT/USDT

54.07

13.40 %

PSL/USDT

0.0002805

4.58 %

IMX/USDT

1.2755

-5.38 %

MPL/USDT

19.885

0.93 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000011949

-0.47 %

NADA/USDT

0.03954

-1.64 %

BOBA/USDT

0.14992

-0.01 %

MINA/USDT

0.6971

-4.58 %

GFI/USDT

1.4442

0.33 %

SIN/USDT

0.014676

15.39 %

SAND/USDT

0.4106

-0.70 %

AISC/USDT

0.03842

0.05 %

PEOPLE/USDT

0.012337

-1.65 %

KING/USDT

0.0017595

27.11 %

FEAR/USDT

0.13087

29.62 %

BBC/USDT

0.002070

-3.27 %

QRDO/USDT

0.04229

-5.00 %

BDX/USDT

0.04460

-5.38 %

GT/USDT

4.230

0.28 %

BNX/USDT

0.3003

0.53 %

LAI/USDT

0.011490

-5.58 %

RAFT/USDT

0.001982

-13.18 %

NEON/USDT

0.5019

9.01 %

JST/USDT

0.03096

-1.55 %

CVTX/USDT

0.07818

-0.87 %

ML/USDT

0.14450

-9.10 %

DC/USDT

0.0007558

8.28 %

AR/USDT

7.707

-0.84 %

OX/USDT

0.016515

19.55 %

SYS/USDT

0.12404

-10.27 %

CEEK/USDT

0.04761

-3.62 %

SSV/USDT

25.555

2.96 %

NGL/USDT

0.31868

31.00 %

XYO/USDT

0.004716

21.17 %

ORCA/USDT

3.359

-4.46 %

TRU/USDT

0.06016

4.48 %

BAT/USDT

0.2257

6.81 %

GRT/USDT

0.14253

-3.76 %

GMMT/USDT

2.259

0.04 %

TRAC/USDT

2.857

-8.13 %

SDAO/USDT

0.5856

-4.65 %

ALPH/USDT

0.4333

-17.93 %

AGI/USDT

0.02618

-3.53 %

KICKS/USDT

0.0007746

-6.50 %

GMEE/USDT

0.05338

-15.89 %

ANC/USDT

0.021143

2.49 %

MASK/USDT

3.387

-0.73 %

ENJ/USDT

0.2824

-3.74 %

CAKE/USDT

2.202

-2.00 %

BLOK/USDT

0.0021028

-2.80 %

STARL/USDT

0.000003194

0.25 %

XCAD/USDT

0.9509

5.09 %

REAP/USDT

0.003191

6.72 %

LINA/USDT

0.010338

-1.62 %

IOI/USDT

0.05503

49.01 %

PERL/USDT

0.005807

-17.38 %

COMBO/USDT

0.6582

-8.51 %

TRADE/USDT

0.5366

6.55 %

PSUB/USDT

0.05072

-23.45 %

BTS/USDT

0.005833

-6.64 %

LITE/USDT

0.02878

81.80 %

ISP/USDT

0.0015023

-6.91 %

XDC/USDT

0.04860

-1.07 %

AAVE/USDT

96.48

-1.51 %

HFT/USDT

0.3027

-2.22 %

APT/USDT

7.019

-0.32 %

XLM/USDT

0.11855

0.27 %

SRM/USDT

0.04968

-1.95 %

AXS/USDT

6.469

-4.54 %

EGLD/USDT

43.51

-0.50 %

ACS/USDT

0.002258

-4.20 %

RBN/USDT

0.3043

-2.74 %

ZBC/USDT

0.009279

-1.00 %

HARD/USDT

0.16580

6.71 %

CHO/USDT

0.01611

0.43 %

JAM/USDT

0.0008865

13.18 %

CHESS/USDT

0.19590

10.24 %

PLANET/USDT

0.00009311

2.79 %

LAVA/USDT

0.05185

-6.97 %

XCH/USDT

25.48

-0.35 %

CRPT/USDT

0.04466

-3.08 %

DAI/USDT

0.9967

-0.09 %

XCV/USDT

0.001828

-2.24 %

BADGER/USDT

3.617

1.65 %

ZIG/USDT

0.03081

-1.75 %

CIRUS/USDT

0.02795

4.01 %

SKL/USDT

0.04252

-2.36 %

FLY/USDT

0.0012682

2.10 %

KNFT/USDT

0.02966

1.92 %

MANA/USDT

0.4363

-0.84 %

XTAG/USDT

0.029452

-2.17 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000023844

4.06 %

UFO/USDT

0.0000015780

-4.60 %

CERE/USDT

0.004581

3.99 %

OPUL/USDT

0.10218

5.27 %

WBT/USDT

5.348

-0.65 %

FCON/USDT

0.00018625

2.53 %

MUBI/USDT

0.021647

-5.58 %

MAV/USDT

0.2838

-6.15 %

SCLP/USDT

0.16962

-0.94 %

ZIL/USDT

0.02146

3.12 %

REALM/USDT

0.004131

-10.19 %

PRX/USDT

0.6502

32.82 %

VAI/USDT

0.11659

-3.97 %

CGG/USDT

0.08252

101.12 %

TARA/USDT

0.01656

-11.15 %

FRM/USDT

0.06773

-7.00 %

MOB/USDT

0.5619

-4.47 %

CROWN/USDT

1.0213

-2.54 %

LADYS/USDT

0.00000003087

-3.28 %

DAO/USDT

0.8912

0.11 %

WSI/USDT

0.04649

-6.23 %

ARK/USDT

1.0516

-4.60 %

LIKE/USDT

0.03190

14.54 %

RADAR/USDT

0.006595

-24.32 %

HIGH/USDT

1.3862

-5.17 %

VEXT/USDT

0.4278

8.55 %

ELS/USDT

0.3465

0.81 %

COTI/USDT

0.05837

4.77 %

MBOX/USDT

0.2754

4.55 %

NERD/USDT

0.18542

61.83 %

SWASH/USDT

0.012628

-3.41 %

BAKE/USDT

0.17597

-3.67 %

ACH/USDT

0.01972

-3.00 %

BTC/USDC

37753.50

-0.67 %

CMP/USDT

0.03975

18.37 %

TON/USDT

2.413

-1.67 %

MTRG/USDT

2.313

13.43 %

ERG/USDT

1.2125

0.19 %

WAVES/USDT

2.089

-0.80 %

TYPE/USDT

0.006830

-2.24 %

LOOM/USDT

0.11372

-1.34 %

PNG/USDT

0.07719

0.99 %

ZKS/USDT

0.06117

-7.73 %

RMRK/USDT

2.8839

-7.13 %

SFUND/USDT

2.2940

-5.68 %

NOS/USDT

0.4423

-14.86 %

IRON/USDT

1.5081

5.51 %

CHZ/USDT

0.07325

0.45 %

POGAI/USDT

0.00012999

-0.44 %

TEER/USDT

1.1966

39.26 %

ADS/USDT

0.10384

0.94 %

BONE/USDT

0.6202

0.48 %

RON/USDT

1.0719

-0.73 %

FYN/USDT

0.013653

5.47 %

RARI/USDT

1.6455

21.39 %

ALU/USDT

0.05312

-1.30 %

STIK/USDT

2.816

0.03 %

GAS/USDT

7.980

-2.78 %

REVV/USDT

0.027436

7.90 %

IOTX/USDT

0.02508

2.20 %

ILV/USDT

109.90

-6.75 %

STORJ/USDT

0.7240

-4.89 %

WLKN/USDT

0.005522

4.28 %

EML/USDT

0.2732

0.58 %

FIDA/USDT

0.2167

1.26 %

IOST/USDT

0.009162

4.99 %

NMR/USDT

15.474

-1.01 %

SBR/USDT

0.0036567

27.56 %

MAN/USDT

0.021760

-3.55 %

10SET/USDT

0.4547

-6.20 %

GLMR/USDT

0.2586

-2.63 %

OVR/USDT

0.2703

-0.22 %

SCT/USDT

0.12149

-26.42 %

NSDX/USDT

0.15927

-2.42 %

LIFE/USDT

0.00019207

-30.55 %

BZZ/USDT

0.3800

1.41 %

NPT/USDT

0.4723

2.62 %

MDAO/USDT

0.11223

-2.25 %

NEXT/USDT

0.15827

3.62 %

TURBO/USDT

0.00011972

-7.09 %

DARK/USDT

0.04032

5.41 %

BEAMX/USDT

0.008862

-5.31 %

VET/USDT

0.02159

-0.73 %

DUST/USDT

0.7167

-6.39 %

QTUM/USDT

3.032

-1.10 %

CHAPZ/USDT

0.004216

-1.54 %

SENATE/USDT

0.14602

-9.61 %

CSAS/USDT

0.004167

0.79 %

DMTR/USDT

0.03002

-1.47 %

FRA/USDT

0.0017434

-3.90 %

REDTOKEN/USDT

0.000007180

21.16 %

AMC/USDT

0.10964

-11.44 %

TSUGT/USDT

0.16710

4.62 %

VTS/USDT

0.11845

2.09 %

STBU/USDT

0.057603

-5.33 %

ABBC/USDT

0.03292

9.84 %

PROM/USDT

4.516

-0.30 %

LDO/USDT

2.242

-4.06 %

XPLL/USDT

0.15392

9.76 %

MOVR/USDT

6.361

-4.15 %

ALICE/USDT

1.1057

-3.94 %

BERRY/USDT

0.0003654

10.29 %

FTRB/USDT

0.004299

0.74 %

DAG/USDT

0.03723

3.67 %

YFI/USDT

8242.0

-3.15 %

SDEX/USDT

0.013362

-4.50 %

REEF/USDT

0.0017345

-1.53 %

GARI/USDT

0.03057

-2.76 %

CRU/USDT

0.6613

5.06 %

REVOLAND/USDT

0.1489

-1.25 %

STG/USDT

0.5476

-1.35 %

UNDEAD/USDT

0.06540

-1.81 %

KISHU/USDT

0.0000000002549

2.74 %

LOKA/USDT

0.2482

-8.00 %

PENDLE/USDT

1.0387

-3.95 %

API3/USDT

1.4339

-3.18 %

POOLX/USDT

5.291

2.75 %

AERGO/USDT

0.18309

5.04 %

CKB/USDT

0.003138

-4.30 %

EWT/USDT

2.781

8.50 %

WAM/USDT

0.009611

-19.53 %

CORE/USDT

0.5005

-2.18 %

TLM/USDT

0.014754

-3.35 %

XEND/USDT

0.07170

-13.54 %

FRR/USDT

0.00003809

-7.88 %

SUI/USDC

0.5893

-5.30 %

SXP/USDT

0.3459

1.40 %

RAD/USDT

1.5432

-4.98 %

LIT/USDT

0.9130

1.45 %

ELF/USDT

0.5096

12.86 %

YFII/USDT

1115.6

5.62 %

SEILOR/USDT

0.006709

45.40 %

CTC/USDT

0.22403

6.09 %

OSMO/USDT

0.6939

7.05 %

STND/USDT

0.015076

3.53 %

ECOX/USDT

0.1849

-0.64 %

SOLO/USDT

0.11788

5.10 %

RSS3/USDT

0.12540

-5.95 %

BNT/USDT

0.7315

-2.29 %

SOL/USDC

58.88

1.22 %

SLIM/USDT

0.13931

0.29 %

ALI/USDT

0.020629

-7.04 %

1INCH/USDT

0.3411

-0.84 %

REN/USDT

0.05911

1.84 %

C98/USDT

0.19132

3.21 %

OM/USDT

0.02284

-1.72 %

POLIS/USDT

0.4589

-9.16 %

ASTO/USDT

0.04111

9.21 %

GRAIL/USDT

1406.8

-0.38 %

THETA/USDT

0.9553

-0.86 %

DIO/USDT

0.07045

-8.17 %

RAY/USDT

0.3800

-0.54 %

ACA/USDT

0.06135

-3.99 %

KIN/USDT

0.000017801

16.55 %

HT/USDT

2.825

-1.36 %

DOMI/USDT

0.04080

17.88 %

IRIS/USDT

0.02438

4.23 %

HELLO/USDT

0.12541

-5.23 %

GOAL/USDT

0.07188

-1.37 %

VIC/USDT

1.0550

-8.71 %

WOM/USDT

0.015294

-3.73 %

VC/USDT

0.02562

4.35 %

LBR/USDT

1.0791

-9.47 %

ZEN/USDT

9.758

-2.43 %

WAS/USDT

0.010468

-20.76 %

ALCX/USDT

15.418

-1.82 %

PBX/USDT

0.0014548

4.04 %

KSM/USDT

24.15

-1.62 %

TIP/USDT

0.0004157

1.24 %

BUY/USDT

0.02626

-0.34 %

POND/USDT

0.011697

5.45 %

POLC/USDT

0.017114

2.28 %

BISO/USDT

0.003497

-14.45 %

FLM/USDT

0.08263

-1.39 %

MMPRO/USDT

0.05916

-0.32 %

CPOOL/USDT

0.04788

-3.81 %

GMM/USDT

0.0006829

2.73 %

DUSK/USDT

0.15888

-4.63 %

UOS/USDT

0.1904

-2.30 %

EPIK/USDT

0.02339

-8.59 %

ROUTE/USDT

3.817

-6.67 %

BLZ/USDT

0.2450

-2.89 %

SYLO/USDT

0.0021950

-1.56 %

DMS/USDT

0.00007872

4.63 %

GOMINING/USDT

0.13781

0.64 %

CLV/USDT

0.04254

-1.00 %

NALS/USDT

0.08850

-2.43 %

SMURFCAT/USDT

0.00008884

-8.27 %

MNW/USDT

1.2645

2.70 %

CRO/USDT

0.09082

-2.62 %

ONE/USDT

0.013223

-1.29 %

WOJAK/USDT

0.00014011

-4.86 %

ZEC/USDT

28.97

-0.41 %

FORT/USDT

0.14218

5.83 %

SIS/USDT

0.2503

2.58 %

PSY/USDT

0.016427

109.98 %

NKN/USDT

0.10940

2.74 %

ALPACA/USDT

0.17161

-4.42 %

DOGE/USDC

0.08076

0.21 %

FREE/USDT

0.0000002493

-1.54 %

DASH/USDT

29.71

-1.23 %

TAKI/USDT

0.006350

0.49 %

MTV/USDT

0.0013650

6.69 %

WIFI/USDT

0.03974

23.49 %

MATIC/USDC

0.7539

0.27 %

TAMA/USDT

0.008554

3.14 %

CQT/USDT

0.19806

-3.55 %

ELON/USDT

0.00000016289

-1.58 %

CTK/USDT

0.5558

-6.06 %

OKB/USDT

55.47

-2.04 %

LMWR/USDT

0.2469

-8.99 %

ARBI/USDT

0.00018334

-22.86 %

DORA/USDT

0.05680

4.52 %

VLX/USDT

0.014316

-6.12 %

COMP/USDT

50.74

-0.87 %

RLC/USDT

1.5475

4.52 %

TIMECHRONO/USDT

23.574

10.98 %

TT/USDT

0.004683

0.97 %

DOGA/USDT

0.026990

-13.27 %

ZTX/USDT

0.017295

3.32 %

GNO/USDT

189.78

-1.65 %

TWT/USDT

1.1051

-2.04 %

BDP/USDT

0.13000

1.09 %

WBIRD/USDT

1.6920

-3.73 %

CETUS/USDT

0.04635

-0.02 %

METFI/USDT

2.1609

-1.73 %

SOS/USDT

0.00000002111

-1.81 %

UTK/USDT

0.07458

-2.25 %

WHITE/USDT

495.20

-18.66 %

UMA/USDT

1.9371

-1.14 %

SCRT/USDT

0.3688

-5.41 %

WGRT/USDT

0.004017

0.12 %

ICONS/USDT

0.024990

86.02 %

RPL/USDT

27.44

-1.08 %

SLP/USDT

0.002343

-3.58 %

RJV/USDT

0.03273

-8.62 %

QUICK/USDT

0.04926

-2.70 %

SHFT/USDT

0.006698

-4.17 %

OGV/USDT

0.009001

0.17 %

HECH/USDT

0.07841

17.41 %

QNT/USDT

98.15

-1.38 %

RVN/USDT

0.018513

-2.19 %

CANTO/USDT

0.3597

-0.55 %

NUM/USDT

0.03401

3.02 %

STRAX/USDT

0.9922

-5.47 %

MONG/USDT

0.00000000671

-3.31 %

PBR/USDT

0.04281

-3.62 %

TSUKA/USDT

0.02761

3.71 %

TRB/USDT

77.79

0.20 %

QUACK/USDT

0.0000000005494

4.78 %

FNZ/USDT

0.004124

11.00 %

BRN/USDT

0.17602

-8.26 %

DERP/USDT

0.0000001218

-8.14 %

LITH/USDT

0.0006773

-5.45 %

SGB/USDT

0.004409

0.73 %

SHIB2/USDT

0.000000003364

-2.15 %

FALCONS/USDT

0.003403

8.34 %

RFOX/USDT

0.012861

-1.15 %

DCK/USDT

0.02573

-8.56 %

GST/USDT

0.011145

2.81 %

PRQ/USDT

0.07503

-4.66 %

ARPA/USDT

0.04907

-1.38 %

HEART/USDT

0.016352

-11.99 %

FRONT/USDT

0.3210

-4.69 %

FEVR/USDT

0.0004387

-0.67 %

VEGA/USDT

1.2044

-2.94 %

DPR/USDT

0.004450

21.41 %

SNT/USDT

0.04060

-2.40 %

LMR/USDT

0.03669

-9.69 %

PSI/USDT

0.016915

-6.91 %

QKC/USDT

0.010795

-2.73 %

MLT/USDT

0.13975

-0.63 %

DFYN/USDT

0.027698

-12.85 %

CELL/USDT

0.1823

-1.08 %

TRX/USDC

0.1032151

-0.26 %

OMG/USDT

0.6288

-2.08 %

VMPX/USDT

0.03535

1.52 %

CLH/USDT

0.004527

6.89 %

MNDE/USDT

0.25248

2.94 %

ZIX/USDT

0.00017159

-9.42 %

DINO/USDT

0.03348

25.11 %

RFD/USDT

0.000003774

-1.33 %

DERC/USDT

0.3828

-6.62 %

BTG/USDT

15.235

2.06 %

QANX/USDT

0.03052

3.21 %

HAPI/USDT

10.926

0.05 %

PNT/USDT

0.24490

0.79 %

OG/USDT

4.570

-0.13 %

BOSON/USDT

0.25337

-5.46 %

LAND/USDT

1.8573

15.18 %

CHR/USDT

0.13648

4.98 %

SOV/USDT

0.2862

2.98 %

OAS/USDT

0.05825

-0.37 %

MLS/USDT

0.07030

-19.97 %

DEXE/USDT

3.634

6.88 %

CUDOS/USDT

0.004847

7.09 %

ERN/USDT

1.7629

-2.63 %

ZLW/USDT

0.008903

0.65 %

CHNG/USDT

0.11934

-2.83 %

ZRX/USDT

0.3991

1.68 %

GQ/USDT

0.002061

-0.81 %

WMT/USDT

0.12531

-2.10 %

BBANK/USDT

0.03179

-0.78 %

WRT/USDT

0.05993

-0.34 %

FBX/USDT

0.0005041

-1.29 %

RPK/USDT

0.03851

3.68 %

WIT/USDT

0.018010

11.35 %

UFI/USDT

0.03049

-6.50 %

AKRO/USDT

0.005720

-3.06 %

XAVA/USDT

0.5292

-5.39 %

LTC/USDC

69.7222

-0.28 %

DEFILAND/USDT

0.0024160

26.89 %

XPLA/USDT

0.2140

-0.23 %

LSS/USDT

0.16690

5.91 %

ARV/USDT

0.00003678

-2.28 %

DOGE2/USDT

0.000000003893

0.28 %

AGLD/USDT

0.8227

-0.90 %

HOPR/USDT

0.03925

-6.25 %

MKR/USDT

1531.68

3.50 %

OP/USDC

1.6766

-2.71 %

PIP/USDT

0.09054

-5.84 %

ZELIX/USDT

0.0006117

-6.63 %

DENT/USDT

0.0008507

1.74 %

ING/USDT

0.0003750

-20.85 %

ACE/USDT

0.005242

9.04 %

ALPINE/USDT

1.7996

-2.92 %

WZRD/USDT

0.004047

28.51 %

XPR/USDT

0.0008709

-2.85 %

MBS/USDT

0.05079

18.66 %

PZP/USDT

0.4734

-6.42 %

DATA/USDT

0.02802

-0.77 %

LOCG/USDT

0.006549

32.81 %

RSR/USDT

0.002671

1.94 %

T/USDT

0.02332

0.34 %

RANKER/USDT

0.002937

25.56 %

ENS/USDT

8.493

-0.85 %

TOKE/USDT

0.8618

-1.23 %

ZCX/USDT

0.08944

-4.83 %

METO/USDT

0.0008015

2.01 %

KUBE/USDT

0.011272

18.66 %

MNT/USDT

0.5200

-3.05 %

HC/USDT

0.11144

21.05 %

OPN/USDT

0.008964

0.56 %

SC/USDT

0.004722

4.70 %

PAW/USDT

0.000000008640

-5.68 %

SOIL/USDT

0.46085

-5.46 %

NUX/USDT

0.003625

-3.89 %

WALV/USDT

0.03343

8.22 %

ISK/USDT

0.1903

1.11 %

DORKL/USDT

0.0013816

-6.05 %

HTM/USDT

2.669

-0.44 %

NULS/USDT

0.2284

1.91 %

ETH/USDC

2025.8

-1.47 %

DG/USDT

0.02280

10.51 %

LAZIO/USDT

1.8099

-1.11 %

ETHF/USDT

0.3247

-5.58 %

VTHO/USDT

0.0013667

-1.95 %

CELR/USDT

0.014546

-2.38 %

CWAR/USDT

0.03740

-6.70 %

THN/USDT

0.03252

0.24 %

RLY/USDT

0.005968

1.08 %

LYM/USDT

0.0018035

33.90 %

DYP/USDT

0.02641

22.43 %

OGN/USDT

0.12653

-1.81 %

SOPH/USDT

0.09460

7.39 %

PSP/USDT

0.02881

-7.09 %

XEM/USDT

0.03623

1.74 %

GAFI/USDT

5.269

-8.91 %

OLT/USDT

0.004766

-0.37 %

MTS/USDT

0.007928

-5.86 %

VEMP/USDT

0.010508

-8.83 %

MPLX/USDT

0.08325

10.54 %

DEP/USDT

0.0013696

-3.74 %

HORD/USDT

0.020822

-10.71 %

COS/USDT

0.006822

-2.68 %

BLANKV2/USDT

0.06483

-17.11 %

LABS/USDT

0.0003006

-4.29 %

VR/USDT

0.010644

7.59 %

VELODROME/USDT

0.04410

-5.97 %

LTO/USDT

0.07076

0.55 %

GITCOIN/USDT

1.0671

2.34 %

SAMO/USDT

0.007624

-5.42 %

ACM/USDT

1.8565

-1.73 %

CTSI/USDT

0.14932

-0.94 %

SLK/USDT

0.0006257

-10.74 %

CHEQ/USDT

0.06788

-9.04 %

CULT/USDT

0.000002282

-3.09 %

NBS/USDT

0.00020705

33.21 %

MATH/USDT

0.10455

-1.75 %

PEPEBRC/USDT

0.05983

1.54 %

LOVELY/USDT

0.00000006454

1.73 %

KAVA/USDT

0.7622

-0.71 %

PICA/USDT

0.001404

-2.97 %

THG/USDT

0.04823

-7.39 %

HOTCROSS/USDT

0.008117

45.57 %

WBTC/USDT

37608.4

-1.06 %

TRCL/USDT

0.0015932

-1.19 %

WING/USDT

6.589

0.10 %

XVS/USDT

6.638

-0.89 %

OSHI/USDT

0.016322

1.61 %

XELS/USDT

0.5094

-1.54 %

BNB/USDC

227.0

-1.60 %

PUNDIX/USDT

0.5251

1.42 %

WOO/USDT

0.2121

-4.50 %

PERC/USDT

0.13706

1.32 %

FORTH/USDT

3.284

-2.92 %

IAG/USDT

0.08061

-1.59 %

ABT/USDT

0.09480

-0.52 %

FUN/USDT

0.004648

-0.21 %

FIL/USDC

4.421

-2.89 %

LOOP/USDT

0.06109

-7.29 %

OBI/USDT

0.014546

0.28 %

TENET/USDT

0.08886

3.99 %

WOOP/USDT

0.005140

17.67 %

HTR/USDT

0.05115

-5.47 %

BCD/USDT

0.07562

0.23 %

BONDLY/USDT

0.003256

0.00 %

BNC/USDT

0.2772

-1.63 %

SUKU/USDT

0.04536

-6.87 %

LSK/USDT

1.1927

-4.27 %

PUMLX/USDT

0.008510

2.65 %

UBXS/USDT

0.06631

-5.95 %

SHIBAI/USDT

0.00000000000697

2.95 %

CVP/USDT

0.3266

-0.81 %

OPTIMUS/USDT

0.1842

-9.43 %

XYM/USDT

0.02691

-1.10 %

TKO/USDT

0.2406

-1.63 %

MEMEBRC/USDT

30.05

-10.29 %

GAME/USDT

0.05359

8.37 %

RBC/USDT

0.02421

-8.60 %

THE/USDT

0.0020399

23.09 %

IZI/USDT

0.015085

1.32 %

KLAY/USDT

0.19410

-3.54 %

WATT/USDT

0.0002072

-1.23 %

AVAX/USDC

20.89

1.11 %

JOE/USDT

0.3720

-2.15 %

LGX/USDT

0.008453

12.84 %

EGAME/USDT

0.00006831

3.10 %

NAVI/USDT

0.03094

1.54 %

HOT/USDT

0.0015501

-1.63 %

CWS/USDT

0.4641

-12.58 %

MENGO/USDT

0.5495

-18.74 %

DCR/USDT

14.252

1.35 %

AE/USDT

0.02222

5.05 %

1EARTH/USDT

0.003316

-9.67 %

HAM/USDT

0.0000000015779

-2.58 %

KASTA/USDT

0.016408

18.39 %

WILD/USDT

0.4068

-2.46 %

AMB/USDT

0.007663

-2.92 %

HMTT/USDT

0.002178

-5.91 %

ETHA/USDT

0.006655

-14.46 %

INV/USDT

42.23

13.58 %

TIDAL/USDT

0.00021115

-4.66 %

SHILL/USDT

0.006763

-3.38 %

PLCU/USDT

100.71

2.74 %

SAVG/USDT

0.002819

1.51 %

XTZ/USDT

0.8206

0.39 %

UMEE/USDT

0.003238

-4.59 %

DOSE/USDT

0.002869

3.46 %

ATA/USDT

0.09503

-3.43 %

XDEFI/USDT

0.14002

-9.80 %

DOGGY/USDT

0.0012797

-1.39 %

FXS/USDT

7.103

0.14 %

ARCH/USDT

0.12392

2.18 %

SWFTC/USDT

0.0012272

-1.90 %

TFUEL/USDT

0.04484

3.67 %

VOLT/USDT

0.0000002757

-3.26 %

BEL/USDT

0.6595

-0.97 %

DOCK/USDT

0.018553

-2.98 %

CWEB/USDT

0.013398

-1.88 %

TED/USDT

0.02484

-3.98 %

LRC/USDT

0.2194

1.62 %

JGN/USDT

0.05052

7.99 %

POLS/USDT

0.3902

-5.01 %

STOS/USDT

0.7386

8.20 %

FURUCOMBO/USDT

0.01529

8.67 %

PYM/USDT

0.0013820

1.60 %

PLSPAD/USDT

0.003974

2.39 %

AST/USDT

0.09708

-2.21 %

BGT/USDT

0.3089

4.18 %

DOME/USDT

0.0006319

4.89 %

LEVER/USDT

0.0013143

-1.80 %

CREAM/USDT

17.099

-5.21 %

NEO/USDT

10.78

-1.28 %

NFTB/USDT

0.012407

2.83 %

LAT/USDT

0.008662

3.73 %

POOL/USDT

1.7120

-24.36 %

POWR/USDT

0.2773

-1.52 %

MAHA/USDT

0.3250

15.16 %

ANML/USDT

0.00019708

15.98 %

BTL/USDT

0.0006819

8.44 %

UNO/USDT

0.03753

-2.84 %

RIDE/USDT

0.015666

2.39 %

BTM/USDT

0.011058

-2.84 %

UFT/USDT

0.2783

-0.53 %

NYM/USDT

0.15987

2.63 %

ASR/USDT

2.331

-0.63 %

PIZABRC/USDT

0.09007

5.54 %

ORN/USDT

0.6612

0.33 %

ZZZ/USDT

0.23218

-7.89 %

DAR/USDT

0.11677

-3.33 %

AQDC/USDT

0.0003830

1.53 %

MATTER/USDT

0.03903

-4.52 %

SHIB/USDC

0.000008210

-1.08 %

TROY/USDT

0.002369

-1.00 %

SPELLFIRE/USDT

0.0011144

2.59 %

QTC/USDT

0.2815

-4.34 %

AART/USDT

0.0018503

3.44 %

NEXO/USDT

0.7488

-1.03 %

AKITA/USDT

0.00000010300

-2.03 %

ACX/USDT

0.15698

17.79 %

PLAY/USDT

0.005057

-4.25 %

MLK/USDT

0.3405

-4.80 %

IMPT/USDT

0.003674

-2.64 %

ATEM/USDT

0.1213

-9.61 %

SMART/USDT

0.00012106

-2.72 %

BCUG/USDT

0.03511

-18.00 %

FEG/USDT

0.00017237

7.96 %

XWG/USDT

0.0014604

0.73 %

MEAN/USDT

0.01971

3.57 %

JPG/USDT

0.02103

8.23 %

DHB/USDT

0.0013603

2.89 %

ANKR/USDT

0.02442

0.16 %

NOIA/USDT

0.035723

5.76 %

SSX/USDT

0.02154

-3.75 %

OOE/USDT

0.011108

-4.27 %

DZOO/USDT

0.011631

13.12 %

ODDZ/USDT

0.011931

8.38 %

LAMB/USDT

0.0015596

-3.32 %

DSLA/USDT

0.0014752

4.15 %

DESO/USDT

11.187

3.58 %

SPS/USDT

0.019800

1.83 %

AIEPK/USDT

0.008374

-7.15 %

NBLU/USDT

0.007615

-0.50 %

SAFEREUM/USDT

0.000002765

-30.15 %

XOR/USDT

0.005341

2.49 %

INTR/USDT

0.02649

-2.35 %

AVA/USDT

0.5430

0.55 %

OMI/USDT

0.0006223

2.84 %

BSW/USDT

0.08428

-1.89 %

REVU/USDT

0.02199

-1.52 %

GRV/USDT

0.11584

-1.41 %

ELA/USDT

1.2152

-3.41 %

POOH/USDT

0.000000004583

28.41 %

AZY/USDT

0.006179

3.15 %

CATE/USDT

0.0000003054

2.14 %

OCT/USDT

0.13152

2.06 %

D2T/USDT

0.004371

0.43 %

RAI/USDT

2.717

-1.59 %

MARSH/USDT

0.11889

5.31 %

SDN/USDT

0.2394

0.12 %

OLE/USDT

0.014366

4.75 %

LEASH/USDT

288.6

-2.99 %

SWAP/USDT

0.12144

-1.09 %

YFDAI/USDT

102.00

-7.02 %

STRP/USDT

1.1351

16.52 %

VXT/USDT

0.03048

0.62 %

XCUR/USDT

0.029467

16.69 %

ZEE/USDT

0.01909

6.17 %

SQUID/USDT

0.010676

-7.26 %

MIST/USDT

0.003505

-5.27 %

TRACE/USDT

0.008602

2.85 %

MOVEZ/USDT

0.0007737

-0.06 %

PIT/USDT

0.0000000002926

-3.11 %

DPET/USDT

0.04302

4.31 %

PSTAKE/USDT

0.03759

-5.71 %

SOUL/USDT

0.21859

-2.46 %

ONT/USDT

0.2221

0.67 %

ATM/USDT

2.698

-1.60 %

FERC/USDT

0.06092

-2.05 %

PINE/USDT

0.015963

36.36 %

MXC/USDT

0.005838

0.10 %

GOLC/USDT

0.14499

-15.25 %

BSVBRC/USDT

0.02895

-10.20 %

KARATE/USDT

0.0013713

10.60 %

PMON/USDT

0.3871

-2.09 %

XED/USDT

0.09306

-5.98 %

KONO/USDT

0.02853

1.71 %

NVIR/USDT

0.012702

-5.87 %

SOLR/USDT

0.02377

1.88 %

PORT/USDT

0.03416

-4.63 %

HIVE/USDT

0.3638

-0.65 %

SAITAMA/USDT

0.0009723

-3.60 %

SHI/USDT

0.0014498

-2.37 %

BSCPAD/USDT

0.18653

-3.24 %

REIGN/USDT

0.0010124

-1.36 %

MBL/USDT

0.005066

-2.31 %

WEAR/USDT

0.0006212

-4.19 %

DKS/USDT

0.00034396

16.96 %

MCRT/USDT

0.0014728

-5.34 %

SUDO/USDT

0.3633

-0.54 %

REI/USDT

0.02922

-1.51 %

DBC/USDT

0.002082

3.27 %

STZ/USDT

0.008668

-49.21 %

PVU/USDT

0.0012494

16.34 %

BSCS/USDT

0.011298

-2.88 %

MELD/USDT

0.0022161

-11.52 %

PSG/USDT

3.079

-1.69 %

SNM/USDT

0.003132

-2.06 %

UMB/USDT

0.013136

-2.32 %

KLO/USDT

0.002535

10.79 %

KAR/USDT

0.09737

1.06 %

SWEAT/USDT

0.011197

4.01 %

MOOV/USDT

0.004369

-3.72 %

EUL/USDT

3.039

5.92 %

AG/USDT

0.0021298

39.10 %

GTH/USDT

0.003030

0.83 %

GAIA/USDT

0.007072

-5.75 %

REP/USDT

0.6603

-2.30 %