• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
 • Cài đặt tùy chọn
  Màu sắc tăng giảm
  Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
PENDLE/TRY

PENDLE/TRY

127 $127
Thay đổi 24h 5.86%
24H cao: 128.12
24H Thấp: 118.91
24H Khối lượng giao dịch(PENDLE) $426.1376
24H Mức giao dịch(TRY) $52162.5892
Hướng dẫn cho người mới
Hướng dẫn về hợp đồng giao ngay
PENDLE/TRY5.86%
10s 1m 3m 5m 30m 1h 1d
15m
kline_bars
kline_candles
kline_hollow
kline_heikin
kline_line
kline_area
Chuyên nghiệp Đơn giản Độ sâu
 • MA
 • EMA
 • Volume
 • MACD
 • KDJ
 • BOLL
 • TD Sequential
 • RSI-S-I
 • Stochastic
 • S-RSI
 • SMI
 • TRIX
 • PO
 • PC
 • PVT
 • CC
 • KO
 • NV
 • KST
 • DM
 • Momentum
 • AO
 • HV
 • Rate
 • CCI
 • Balance
 • Williams
 • BBW
 • ADI
 • C-RSI
 • VO
 • ASI
 • VI
 • MI
 • CZ
 • CI
 • A/D
 • RVI
 • TSI
 • ATR
 • EOM
 • A/D
 • UO
 • OBV
 • Elder's
 • CMF
 • CO
 • FT
 • MF
 • CMO
 • Aroon
 • DPO
Sổ lệnh
Giao dịch mới nhất
L
50%
50%
S
Giá(TRY)
Số lượng(PENDLE)
Tất cả(TRY)
127
Giao ngay
AMM
Isolated đòn bẩy
Giao dịch lưới
 • Mua
 • Bán
Giá giới hạn
Giá thị trường
Chốt lời cắt lỗ
Điều kiện thời gian
Khả dụng
0 USDT
Giá
TRY
Số lượng
PENDLE
Tổng
TRY
Phí
Lệnh chờ khớp(0)
Lịch sử ủy thác
Lịch sử giao dịch
Hủy tất cả lệnh
Ngày tháng
Giá giới hạn(0)
Hướng
Thị trường
Giá
Khối lượng lệnh chờ /Đã hoàn thành
Số lượng hiển thị lệnh tảng băng
Tất cả/Đã hoàn thành
Thao tác
Tài sản tài khoản giao ngay
Nạp
Chuyển đổi
Chuyển tiền
Khả dụngPENDLE
0.0000
Khả dụngTRY
0.0000
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.
Nạp
Chọn một cách để nạp tiền:
Các cách khác để nạp thêm tiền:
Rút
Chọn cách rút tiền: