• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

26788.8

4.30 %

ETH /USDT

1868.14

3.11 %

ARB /USDT

1.16477

3.22 %

ID /USDT

0.357936

-4.24 %

CFX /USDT

0.243694

7.06 %

BNB /USDT

274.23

-1.31 %

TOMI /USDT

5.13102

-8.59 %

AGIX /USDT

0.26215

0.01 %

LTC /USDT

90.19

3.14 %

DOGE /USDT

0.068174

2.26 %

SYN /USDT

0.7318

-3.83 %

LUNC /USDT

0.00009776

11.05 %

VOLT /USDT

0.0000005243

0.53 %

RNDR /USDT

2.3318

-1.16 %

BLUR /USDT

0.4485

4.20 %

SQUAD /USDT

0.004976

4.05 %

SHIB /USDT

0.0000080141

0.05 %

STX /USDT

0.64798

16.25 %

FIL /USDT

4.3209

2.72 %

LQTY /USDT

1.0592

1.24 %

FLOKI /USDT

0.0000277675

-0.46 %

OP /USDT

1.4101

0.13 %

SOL /USDT

19.903

0.24 %

ORDI /USDT

7.7163

2.13 %

FTM /USDT

0.30119

3.33 %

IGU /USDT

0.02633

0.00 %

GNS /USDT

4.3419

0.26 %

PEPE /USDT

0.00000113463

12.07 %

MATIC /USDT

0.79570

-3.02 %

TRX /USDT

0.07748

-1.21 %

ADA /USDT

0.33910

-3.73 %

SUI /USDT

0.7897

-0.95 %

DOT /USDT

5.1313

1.40 %

XRD /USDT

0.066937

1.86 %

MAGIC /USDT

0.89977

3.62 %

FLR /USDT

0.020051

-3.41 %

VRA /USDT

0.0047104

2.11 %

AVAX /USDT

14.451

2.78 %

LADYS /USDT

0.00000002345

-5.51 %

DYDX /USDT

2.0287

3.81 %

FTT /USDT

0.9130

6.59 %

LINK /USDT

6.1040

0.13 %

HIGH /USDT

1.6089

-7.64 %

EVER /USDT

0.051446

-0.31 %

JASMY /USDT

0.0043288

0.04 %

LUNA /USDT

0.7771

0.76 %

MTL /USDT

1.84374

23.10 %

CSPR /USDT

0.044334

5.47 %

SIDUS /USDT

0.0012884

16.01 %

ASTRA /USDT

0.04248

-6.30 %

CHO /USDT

0.19537

0.21 %

BDX /USDT

0.045116

2.34 %

POLYX /USDT

0.1280

1.58 %

KEY /USDT

0.0068416

-3.55 %

FLUX /USDT

0.47776

-0.97 %

VGX /USDT

0.12422

-4.24 %

APE /USDT

2.9890

-3.91 %

GALA /USDT

0.026731

0.00 %

RDNT /USDT

0.29019

5.84 %

NOM /USDT

0.19553

-13.27 %

EOS /USDT

0.8803

4.74 %

VAI /USDT

0.081918

32.52 %

STIK /USDT

3.12871

4.04 %

HFT /USDT

0.41920

4.99 %

ETC /USDT

17.232

0.86 %

INJ /USDT

7.2054

1.28 %

XCN /USDT

0.001382

-4.09 %

USDC /USDT

0.9986

0.19 %

SDAO /USDT

0.4437

0.81 %

HAI /USDT

0.01759

-0.39 %

VELO /USDT

0.003368

3.47 %

MONG /USDT

0.00000001589

22.51 %

OAX /USDT

0.195827

0.49 %

HOOK /USDT

1.29126

1.40 %

HBAR /USDT

0.049231

1.44 %

OVR /USDT

0.4167

-8.03 %

EDU /USDT

0.96617

-3.29 %

NEAR /USDT

1.4757

-1.57 %

ATOM /USDT

9.9798

0.08 %

RIF /USDT

0.113356

10.10 %

LOGT /USDT

0.18480

-0.07 %

APT /USDT

8.0087

0.18 %

WEMIX /USDT

0.6813

-7.39 %

OCEAN /USDT

0.35058

-0.39 %

CUSD /USDT

0.99639

0.83 %

SAND /USDT

0.5097

-0.52 %

FIS /USDT

0.33341

5.56 %

FET /USDT

0.23676

-1.11 %

STORE /USDT

0.015711

-3.57 %

ANC /USDT

0.01014

-1.16 %

1INCH /USDT

0.32883

2.21 %

CEEK /USDT

0.06570

-5.12 %

MINA /USDT

0.50366

1.04 %

MANA /USDT

0.44155

-2.20 %

LDO /USDT

2.3796

6.44 %

ALGO /USDT

0.13281

-2.65 %

CAL /USDT

0.037012

-1.46 %

UNI /USDT

4.7140

-0.39 %

BTT /USDT

0.0000005283

-1.04 %

LINA /USDT

0.0130523

-6.87 %

CSIX /USDT

0.014166

-2.51 %

DODO /USDT

0.112706

0.34 %

KAS /USDT

0.015183

6.68 %

PIP /USDT

0.19728

-5.39 %

CQT /USDT

0.1169

-2.66 %

ACH /USDT

0.024008

0.37 %

USDD /USDT

1.00016

0.11 %

ARKS /USDT

0.016011

-21.89 %

OUSD /USDT

0.99773

-0.01 %

BCH /USDT

112.50

3.29 %

AOG /USDT

0.01156

-13.14 %

RACA /USDT

0.00012613

4.35 %

JST /USDT

0.02300

-0.38 %

CVTX /USDT

0.053543

13.97 %

SRM /USDT

0.06776

1.20 %

MASK /USDT

4.15902

1.71 %

GT /USDT

4.1341

2.98 %

XEN /USDT

0.00000162

15.71 %

TURBO /USDT

0.00012581

-0.75 %

DEBT /USDT

14.215

20.87 %

SUN /USDT

0.0058366

-0.16 %

CRPT /USDT

0.05711

-1.83 %

UNDEAD /USDT

0.11444

-0.82 %

GFT /USDT

0.016010

2.12 %

ASTR /USDT

0.044073

0.61 %

LPT /USDT

5.321

17.40 %

SPA /USDT

0.006922

2.48 %

BISO /USDT

0.009194

-12.65 %

GRT /USDT

0.116040

0.59 %

GRV /USDT

0.27348

-1.61 %

AIDOGE /USDT

0.00000000018766

6.14 %

NVIR /USDT

0.031745

-2.21 %

KDA /USDT

0.64857

-1.09 %

NFT /USDT

0.00000035459

-0.53 %

CORE /USDT

1.0184

0.35 %

FITFI /USDT

0.00419

-2.10 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000016031

1.21 %

DMTR /USDT

0.0448865

7.40 %

TLOS /USDT

0.19293

-4.02 %

OAS /USDT

0.075960

0.54 %

SIN /USDT

0.005557

3.32 %

IMX /USDT

0.72769

0.24 %

ACS /USDT

0.00354354

-0.67 %

BSV /USDT

30.528

0.66 %

DEGO /USDT

1.6113

-0.51 %

REN /USDT

0.08804

11.68 %

GMT /USDT

0.23851

0.52 %

CRV /USDT

0.7825

1.36 %

RPL /USDT

48.377

3.16 %

BRISE /USDT

0.00000025158

2.62 %

ICP /USDT

4.3367

0.24 %

QWAN /USDT

0.05000

522.66 %

RFOX /USDT

0.014494

7.20 %

RFD /USDT

0.000013856

-4.94 %

NPT /USDT

0.6171

-1.29 %

ROSE /USDT

0.052862

-2.05 %

RAD /USDT

1.9199

16.23 %

TRU /USDT

0.043963

6.63 %

YFII /USDT

737.73

-1.46 %

WISTA /USDT

0.06242

-9.87 %

PEOPLE /USDT

0.016192

1.84 %

CULT /USDT

0.000003472

-0.11 %

MPI /USDT

0.0030086

-11.21 %

ETHW /USDT

1.7258

-0.60 %

KAVA /USDT

1.1525

7.13 %

SUSHI /USDT

0.7447

-0.45 %

XLM /USDT

0.088685

1.63 %

WOJAK /USDT

0.00011081

7.99 %

USTC /USDT

0.012985

3.63 %

CRO /USDT

0.059316

1.93 %

FRM /USDT

0.03552

2.71 %

LOOKS /USDT

0.07917

3.57 %

VOXEL /USDT

0.15697

-2.41 %

SSV /USDT

20.9707

3.35 %

CHZ /USDT

0.09156

-2.17 %

MDT /USDT

0.04425

6.47 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000772

2.38 %

HNT /USDT

1.4125

-0.32 %

XDC /USDT

0.033631

2.94 %

VMPX /USDT

0.0461

6.96 %

NIFT /USDT

0.00259

89.05 %

VET /USDT

0.01848

0.10 %

GMM /USDT

0.00095561

-2.05 %

QTUM /USDT

2.450

0.74 %

BONK /USDT

0.0000003981

-1.63 %

VINU /USDT

0.00000001064

5.03 %

WIN /USDT

0.00007086

-0.12 %

METIS /USDT

21.212

0.72 %

METFI /USDT

2.3764

-0.21 %

TOMS /USDT

0.001634

0.24 %

ONSTON /USDT

0.00292

-4.57 %

PBR /USDT

0.04314

-2.50 %

IMPT /USDT

0.0077000

1.16 %

UBXS /USDT

0.091205

-3.37 %

TOMO /USDT

1.3815

6.08 %

MAN /USDT

0.0189610

2.70 %

WILD /USDT

0.4664

5.66 %

OG /USDT

4.1123

-3.12 %

ASTO /USDT

0.031976

-1.16 %

DLC /USDT

0.305000

96.70 %

PYR /USDT

3.3071

0.54 %

POGAI /USDT

0.000012658

2.27 %

XCH /USDT

33.394

2.45 %

GQ /USDT

0.0048831

6.68 %

QRDO /USDT

0.09920

2.75 %

DC /USDT

0.0006851

-0.72 %

FEAR /USDT

0.07316

0.60 %

PENDLE /USDT

0.55992

16.76 %

PLAY /USDT

0.072342

1.67 %

ALI /USDT

0.026364

-5.05 %

NVG /USDT

0.0222

-11.20 %

ATLAS /USDT

0.0016983

-1.93 %

KST /USDT

0.0017000

1.46 %

ZEN /USDT

7.367

2.36 %

SCT /USDT

0.13522

-1.53 %

WOM /USDT

0.017384

2.88 %

MLK /USDT

0.32365

5.21 %

DAO /USDT

0.95428

-5.09 %

EJS /USDT

0.004265

-0.39 %

XCAD /USDT

0.81454

-1.41 %

CTI /USDT

0.023562

3.87 %

VXT /USDT

0.028596

-3.03 %

CKB /USDT

0.0032947

0.17 %

FYN /USDT

0.032322

-1.27 %

LTO /USDT

0.076016

-2.14 %

MXC /USDT

0.013966

-2.85 %

MAT /USDT

0.002195

7.12 %

WAXL /USDT

0.44490

3.90 %

DEP /USDT

0.002275

6.80 %

AZERO /USDT

1.0094

-0.83 %

XPR /USDT

0.001082

7.34 %

TENET /USDT

0.189516

2.93 %

OPUL /USDT

0.089976

1.56 %

BBC /USDT

0.004239

-1.30 %

CAKE /USDT

1.5854

0.44 %

SXP /USDT

0.40354

0.57 %

ERG /USDT

1.2833

0.48 %

ZEC /USDT

29.28

-0.74 %

DNXC /USDT

0.00673

1.50 %

ZBC /USDT

0.011947

2.51 %

ABBC /USDT

0.191602

8.05 %

PHB /USDT

0.754177

2.06 %

DILI /USDT

0.000019016

15.44 %

JOE /USDT

0.43203

4.05 %

CETUS /USDT

0.048727

2.34 %

FTRB /USDT

0.005005

-0.23 %

ARPA /USDT

0.05205

0.30 %

GST /USDT

0.014904

3.63 %

STG /USDT

0.6210

0.37 %

PROM /USDT

4.1916

1.64 %

ALPHA /USDT

0.13249

23.07 %

ATOZ /USDT

0.113653

-0.71 %

ROUTE /USDT

2.5452

3.43 %

WOO /USDT

0.22186

4.13 %

CROWN /USDT

1.2638

1.72 %

REIGN /USDT

0.001062

-11.05 %

SLP /USDT

0.0020094

-0.25 %

HOT /USDT

0.001474

-1.40 %

DASH /USDT

39.39

1.23 %

XDB /USDT

0.0007053

1.61 %

KISHU /USDT

0.0000000002860

-4.02 %

NSDX /USDT

0.14230

5.14 %

DEVT /USDT

0.00266

-5.00 %

SCLP /USDT

0.16481

-2.64 %

HIFI /USDT

0.31693

2.06 %

FEVR /USDT

0.00052722

-5.95 %

BNTY /USDT

0.00041920

-2.33 %

GOMINING /USDT

0.09132

-1.37 %

AICODE /USDT

7.403

-4.91 %

CREAM /USDT

22.880

3.52 %

BOA /USDT

0.015415

-1.75 %

XTAG /USDT

0.01733

1.70 %

PIAS /USDT

0.00007

-22.22 %

CGPT /USDT

0.106459

2.74 %

ORAI /USDT

3.3524

8.56 %

WAM /USDT

0.002175

0.78 %

SGB /USDT

0.006144

8.20 %

WSI /USDT

0.02649

-4.67 %

LMWR /USDT

0.12304

-2.01 %

MDX /USDT

0.06170

-0.11 %

METAL /USDT

0.0796

1.53 %

UFO /USDT

0.000001060

-2.93 %

KING /USDT

0.003650

-1.82 %

FNZ /USDT

0.003006

-1.79 %

GXE /USDT

0.126773

-6.83 %

GRAIL /USDT

1407.06

-0.28 %

STRAX /USDT

0.45208

3.55 %

D2T /USDT

0.009023

-4.82 %

REAP /USDT

0.00426

5.70 %

QUACK /USDT

0.0000000006513

-1.12 %

FIU /USDT

0.002266

-17.05 %

WBT /USDT

4.822

0.85 %

LOCG /USDT

0.01214

-1.77 %

ENJ /USDT

0.31219

-0.76 %

AXS /USDT

6.566

-0.40 %

CVP /USDT

0.34537

-2.26 %

NBLU /USDT

0.017694

-0.31 %

BTS /USDT

0.008369

6.31 %

MMPRO /USDT

0.07985

1.33 %

EURT /USDT

1.06366

-0.04 %

EGLD /USDT

36.089

-0.50 %

DIONE /USDT

0.00324692

3.74 %

WAVES /USDT

1.632

2.96 %

CUP /USDT

0.000240

0.41 %

PRX /USDT

0.3969

-10.40 %

NOOT /USDT

0.0007230

0.27 %

AAVE /USDT

61.23

1.76 %

IRON /USDT

1.4930

5.57 %

SKL /USDT

0.031140

3.38 %

DOGGO /USDT

0.000000002574

0.35 %

QNT /USDT

116.519

2.44 %

DUST /USDT

2.3681

2.11 %

AGLA /USDT

0.05242

-41.56 %

OSMO /USDT

0.5441

1.13 %

PRIMAL /USDT

0.0018842

-3.94 %

WNCG /USDT

0.08983

10.36 %

XET /USDT

0.0004975

-5.41 %

LAI /USDT

0.0113419

0.18 %

AGLD /USDT

0.4454

10.79 %

POLK /USDT

0.03319

-2.32 %

BEL /USDT

0.66992

-0.40 %

LGX /USDT

0.004311

-2.39 %

NKN /USDT

0.113897

1.85 %

SOS /USDT

0.00000005877

-0.18 %

YGG /USDT

0.16947

2.07 %

RAY /USDT

0.20478

-2.82 %

ZIL /USDT

0.021478

0.50 %

SNX /USDT

2.2201

-1.75 %

CPOOL /USDT

0.02833

2.05 %

BBF /USDT

0.435

3.32 %

AKT /USDT

0.64693

2.85 %

NUM /USDT

0.039605

-2.98 %

WOOP /USDT

0.007148

6.94 %

MHUNT /USDT

0.00964

0.52 %

HT /USDT

2.8793

-0.08 %

BLOK /USDT

0.0018718

0.90 %

GLMR /USDT

0.26666

1.86 %

IRIS /USDT

0.02407

-0.57 %

TIDAL /USDT

0.00018254

2.44 %

AGI /USDT

0.110674

-4.51 %

CTC /USDT

0.2839

2.60 %

STRM /USDT

0.01447

-1.83 %

PERC /USDT

0.1545

2.86 %

FDT /USDT

0.04114

-2.21 %

OMG /USDT

0.6838

-0.18 %

FREE /USDT

0.0000001514

-5.43 %

SPELLFIRE /USDT

0.000786

-1.75 %

VP /USDT

2.558

-1.91 %

STND /USDT

0.011094

-0.29 %

PBX /USDT

0.000889

8.54 %

GAL /USDT

1.2037

3.29 %

AR /USDT

6.221

-0.09 %

CARE /USDT

0.000013

-13.33 %

NEO /USDT

9.28

0.10 %

COTI /USDT

0.05877

-3.90 %

OVO /USDT

0.077113

0.53 %

JAM /USDT

0.0009522

-5.31 %

DHB /USDT

0.0014186

0.12 %

SWASH /USDT

0.01230

0.08 %

ELON /USDT

0.00000019538

0.54 %

WRT /USDT

0.12318

-4.54 %

PSL /USDT

0.0002107

-3.74 %

BONE /USDT

0.7722

1.67 %

WLKN /USDT

0.028352

-7.12 %

NEER /USDT

0.13577

4.46 %

SPO /USDT

0.00037712

2.33 %

PAW /USDT

0.0000000150274

5.54 %

UMEE /USDT

0.004950

-3.88 %

NBS /USDT

0.000327

5.82 %

PRQ /USDT

0.1073

-0.27 %

EPX /USDT

0.0002256

-0.79 %

ATD /USDT

0.0838

0.23 %

BS /USDT

0.31011

-0.07 %

GMX /USDT

52.957

1.80 %

GAME /USDT

0.03343

1.82 %

BICO /USDT

0.25500

-0.66 %

CELL /USDT

0.1633

0.43 %

ONG /USDT

0.2292

-0.26 %

RUNE /USDT

1.1155

3.04 %

WATT /USDT

0.001062

-7.24 %

HELLO /USDT

0.037406

-8.60 %

MLT /USDT

0.11277

-4.14 %

SHARBI /USDT

0.0000046809

-2.78 %

KLV /USDT

0.00395

0.25 %

PORTO /USDT

2.0459

-4.97 %

RBC /USDT

0.011440

3.52 %

FOUR /USDT

0.000003283

-1.11 %

DAG /USDT

0.02993

-0.89 %

XOR /USDT

0.706

-3.68 %

KICKS /USDT

0.001983

0.50 %

IDEA /USDT

0.00391

0.77 %

WSB /USDT

0.00000002233

-18.29 %

THETA /USDT

0.7761

-0.72 %

TSUKA /USDT

0.036430

12.31 %

GLQ /USDT

0.0057232

0.90 %

DUSK /USDT

0.1363

0.81 %

UFI /USDT

0.01979

0.40 %

CHR /USDT

0.14520

5.97 %

TWT /USDT

0.9387

-3.05 %

VEGA /USDT

1.4118

-13.33 %

KLO /USDT

0.004515

-6.05 %

SYS /USDT

0.12242

0.81 %

HOD /USDT

0.00244

2.09 %

1EARTH /USDT

0.0020652

4.38 %

VR /USDT

0.01204

-7.24 %

ADP /USDT

0.003074

-4.14 %

AIRTNT /USDT

0.0003139

-7.43 %

POLIS /USDT

0.1669

-2.85 %

PRIME /USDT

1.7209

8.17 %

BZZ /USDT

0.31602

-8.50 %

TT /USDT

0.003371

1.50 %

ING /USDT

0.0009685

0.20 %

WNXM /USDT

26.3633

-0.38 %

ZCX /USDT

0.07669

11.03 %

DBC /USDT

0.0027562

1.29 %

XCV /USDT

0.003587

0.16 %

KON /USDT

0.05774

1.60 %

CARAT /USDT

0.007018

0.14 %

HAM /USDT

0.0000000022374

2.53 %

REALM /USDT

0.00516

-4.26 %

ZZZ /USDT

0.20382

-0.09 %

GOAL /USDT

0.1549

3.82 %

COVAL /USDT

0.008536

-2.77 %

DREP /USDT

0.3281

2.11 %

RARI /USDT

1.0785

-3.12 %

SRT /USDT

0.000065

-5.79 %

VELODROME /USDT

0.09728

14.07 %

ORTB /USDT

0.004782

-5.10 %

NUX /USDT

0.007808

0.10 %

DIO /USDT

0.00716

5.91 %

STARL /USDT

0.000001157

1.75 %

RITE /USDT

0.0016789

1.66 %

NOS /USDT

0.01569

1.35 %

KSM /USDT

27.131

3.99 %

KZEN /USDT

0.001825

-0.49 %

IDEX /USDT

0.06847

2.10 %

EWT /USDT

2.6853

-2.00 %

CFG /USDT

0.2024

0.19 %

CHESS /USDT

0.1554

-0.57 %

KARATE /USDT

0.00081697

-7.69 %

MOVR /USDT

5.9067

-1.23 %

ISP /USDT

0.0006514

1.47 %

ERN /USDT

1.80300

1.26 %

ADS /USDT

0.0828

-1.19 %

THN /USDT

0.040786

5.73 %

POLC /USDT

0.014162

0.54 %

ELA /USDT

1.42556

-1.71 %

AXL /USDT

0.00001771

-12.19 %

MNW /USDT

1.3259

-2.55 %

LOVELY /USDT

0.000000083196

0.53 %

AART /USDT

0.000706

0.00 %

SHFT /USDT

0.004186

39.62 %

NANO /USDT

0.7086

-9.04 %

DINO /USDT

0.027347

3.97 %

KLAY /USDT

0.1773

2.42 %

XEM /USDT

0.029143

-2.96 %

BOBA /USDT

0.15607

-0.12 %

TIMECHRONO /USDT

22.096

-0.12 %

SPONGE /USDT

0.0001803

0.00 %

3KM /USDT

0.030164

-0.78 %

REI /USDT

0.02270

-2.02 %

WIT /USDT

0.007423

-1.01 %

TURBOS /USDT

0.0016938

-5.00 %

HMT /USDT

0.0466

0.64 %

GAFI /USDT

6.069

-0.58 %

ACE /USDT

0.00620

0.64 %

PRMX /USDT

0.0000218

5.31 %

CHEQ /USDT

0.042886

-1.67 %

VEMP /USDT

0.009170

-2.65 %

CVC /USDT

0.08226

3.77 %

MCG /USDT

0.00945

3.61 %

WFAI /USDT

0.000000007666

-4.28 %

MNDE /USDT

0.077635

-14.75 %

TON /USDT

1.6522

-0.62 %

GARI /USDT

0.04285

-1.49 %

PHA /USDT

0.1130

-1.90 %

SAMO /USDT

0.0034918

0.17 %

CITY /USDT

5.1885

-4.33 %

REEF /USDT

0.0019511

-0.39 %

LOKA /USDT

0.30583

1.72 %

WALV /USDT

0.030656

4.40 %

CERE /USDT

0.0041275

-4.03 %

CRU /USDT

0.81593

1.72 %

OPTIMUS /USDT

0.15340

9.78 %

PSTAKE /USDT

0.04691

3.55 %

WOZX /USDT

0.020311

-2.20 %

GOV /USDT

0.003626

-1.92 %

MLN /USDT

17.046

-1.06 %

WZRD /USDT

0.00166

-1.19 %

BAT /USDT

0.2034

1.64 %

PIZABRC /USDT

0.08726

-21.25 %

REVOLAND /USDT

0.15452

3.10 %

LIT /USDT

0.78107

-0.10 %

GMEE /USDT

0.00945

2.94 %

ALEX /USDT

0.095841

16.20 %

MOB /USDT

0.5918

0.74 %

CTSI /USDT

0.1582

-0.62 %

YFDAI /USDT

106.076

1.33 %

TRB /USDT

10.4421

0.57 %

CELR /USDT

0.017905

-2.41 %

MBX /USDT

0.9270

-2.04 %

XTZ /USDT

0.8693

2.71 %

REDTOKEN /USDT

0.000030

15.38 %

MEAN /USDT

0.02385

0.21 %

MULTI /USDT

3.8592

-1.13 %

FORT /USDT

0.13381

-1.50 %

AIOZ /USDT

0.014949

0.39 %

SYLO /USDT

0.001669

-0.05 %

RNDX /USDT

0.000137

-1.43 %

SFP /USDT

0.38168

0.27 %

4TOKEN /USDT

0.00014805

-11.51 %

DCR /USDT

13.598

-1.34 %

PERL /USDT

0.017652

-2.43 %

SANTOS /USDT

3.5777

-3.81 %

AQDC /USDT

0.00067

3.07 %

CGV /USDT

0.051739

23.52 %

SIS /USDT

0.1996

-1.28 %

OBI /USDT

0.0194043

3.95 %

CLV /USDT

0.03942

-3.07 %

ANKR /USDT

0.02374

0.63 %

SLK /USDT

0.002249

8.28 %

C98 /USDT

0.17465

-1.05 %

BOSON /USDT

0.1766

-2.05 %

HAHA /USDT

0.000006345

3.74 %

AZY /USDT

0.008222

-2.74 %

AURORA /USDT

0.0980

-3.25 %

IOTX /USDT

0.022147

-1.91 %

BAND /USDT

1.2766

-1.22 %

EVRY /USDT

0.00457

-1.72 %

ZCN /USDT

0.15204

16.63 %

AKRO /USDT

0.0046073

-3.44 %

PLCU /USDT

143.69

0.01 %

MNZ /USDT

0.0004374

-0.65 %

ALICE /USDT

1.1426

1.04 %

ABT /USDT

0.08733

-1.36 %

FRA /USDT

0.0036187

6.12 %

POOLX /USDT

2.3976

7.63 %

TKO /USDT

0.27003

-0.47 %

FRONT /USDT

0.16103

-0.56 %

GM /USDT

0.0000086810

-4.57 %

STOS /USDT

0.57677

3.59 %

ECOX /USDT

0.37604

1.48 %

APED /USDT

0.6286

2.83 %

SWAP /USDT

0.19688

-5.94 %

MCRT /USDT

0.003007

6.70 %

NALS /USDT

0.0595

-3.72 %

FUN /USDT

0.0045548

-1.40 %

OOE /USDT

0.015723

0.65 %

POOH /USDT

0.000000007192

3.21 %

BLZ /USDT

0.059394

2.16 %

KUBE /USDT

0.008049

-4.61 %

LIKE /USDT

0.00339

7.96 %

MBOX /USDT

0.36057

-1.48 %

ARTEM /USDT

0.001108

-2.20 %

NOIA /USDT

0.038986

-11.56 %

COMP /USDT

32.811

-1.34 %

SWFTC /USDT

0.0010095

-2.33 %

GOB /USDT

0.001268

1.03 %

MTRG /USDT

2.0248

-0.37 %

BUY /USDT

0.022069

0.25 %

POKT /USDT

0.0316

3.94 %

TEM /USDT

0.00009

-10.00 %

SENATE /USDT

0.036712

6.75 %

AVA /USDT

0.4758

1.08 %

PEPEBRC /USDT

0.0397

-4.10 %

DF /USDT

0.0419

-0.23 %

PDEX /USDT

1.2602

1.40 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000786

1.41 %

MPH /USDT

0.020743

3.57 %

ICX /USDT

0.2235

2.52 %

MEME /USDT

21.8511

1.57 %

CWEB /USDT

0.024461

3.22 %

BTL /USDT

0.000678

20.42 %

SERO /USDT

0.01220

-0.81 %

MYRIA /USDT

0.002050

-6.22 %

ONT /USDT

0.2005

-1.13 %

CELO /USDT

0.47771

0.21 %

MAJO /USDT

0.01771

2.66 %

KAR /USDT

0.0799

-0.12 %

SOUL /USDT

0.12032

-4.64 %

HEART /USDT

0.019455

2.67 %

ODDZ /USDT

0.01850

0.81 %

SUDO /USDT

0.5503

-2.89 %

BERRY /USDT

0.0006286

-1.36 %

RJV /USDT

0.030938

-0.01 %

OKB /USDT

45.168

1.77 %

EMPIRE /USDT

0.0007018

-8.14 %

LEVER /USDT

0.0013762

-3.13 %

ACM /USDT

2.0362

-4.04 %

LABS /USDT

0.00072369

1.84 %

OPEN /USDT

0.00029826

-25.74 %

AST /USDT

0.114636

-1.42 %

XYO /USDT

0.003737

-1.29 %

KLIMA /USDT

1.6921

1.91 %

DENT /USDT

0.00079694

2.41 %

POP /USDT

0.000000528

0.38 %

BSW /USDT

0.10737

-1.60 %

VTHO /USDT

0.0011037

-1.90 %

FLY /USDT

0.0008823

-0.94 %

NYM /USDT

0.21437

2.87 %

DERC /USDT

0.15053

-1.81 %

BLOCK /USDT

0.04490

-6.10 %

ZMT /USDT

0.049999

57.58 %

IOTA /USDT

0.1869

-0.53 %

STMX /USDT

0.004110

5.68 %

CLIPS /USDT

0.000001799

-3.53 %

BAKE /USDT

0.11852

2.20 %

FIO /USDT

0.02343

-0.25 %

FEG /USDT

0.0002776

-4.89 %

IHC /USDT

0.00004361

19.31 %

FSN /USDT

0.3195

4.10 %

LOOP /USDT

0.07521

-0.30 %

VRT /USDT

0.00010824

-35.46 %

ENS /USDT

9.310

1.48 %

WAS /USDT

0.012686

-0.92 %

TAKI /USDT

0.006662

-2.92 %

UOS /USDT

0.1879

-2.44 %

PYM /USDT

0.0015101

1.19 %

ESG /USDT

0.51789

0.30 %

SFUND /USDT

0.8499

-1.10 %

MGG /USDT

0.00208

-1.88 %

RVN /USDT

0.01910

0.36 %

PNG /USDT

0.031104

0.41 %

SUPER /USDT

0.1353

1.72 %

SDN /USDT

0.21059

0.10 %

TORN /USDT

3.5286

-2.51 %

CUDOS /USDT

0.00286

11.71 %

MTS /USDT

0.004481

9.02 %

ILV /USDT

51.40

-0.15 %

FIRE /USDT

0.0021949

-2.75 %

DSLA /USDT

0.00169677

1.93 %

SCRT /USDT

0.3538

-1.25 %

WWY /USDT

0.005106

0.31 %

DARK /USDT

0.019804

0.25 %

HTR /USDT

0.05047

-2.88 %

AMP /USDT

0.002370

0.25 %

POND /USDT

0.0080406

1.73 %

REVV /USDT

0.009061

0.35 %

ORN /USDT

0.7986

1.16 %

ELF /USDT

0.29452

1.85 %

MONS /USDT

0.011660

-0.06 %

ALPINE /USDT

2.1104

-2.29 %

PNT /USDT

0.1145

0.79 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000012201

-5.88 %

KP3R /USDT

59.87

0.68 %

DOME /USDT

0.001081

-1.72 %

BTG /USDT

12.0537

-0.08 %

SUIA /USDT

0.05851

4.14 %

XNL /USDT

0.01088

-0.72 %

RMRK /USDT

1.8651

1.72 %

ZAM /USDT

0.003255

1.02 %

WAXP /USDT

0.049186

1.50 %

XEC /USDT

0.00002318

1.39 %

BSCPAD /USDT

0.1115

-2.87 %

API3 /USDT

1.17694

2.69 %

PLSPAD /USDT

0.0048434

-4.69 %

KIN /USDT

0.00000680

-3.68 %

DKS /USDT

0.000628

-1.25 %

ZKS /USDT

0.046231

0.74 %

OGN /USDT

0.0858

1.06 %

FIDA /USDT

0.29351

-1.13 %

ZEE /USDT

0.018383

6.66 %

POLS /USDT

0.3182

0.41 %

SPUME /USDT

0.0092359

-3.72 %

BVT /USDT

0.005077

-2.32 %

URUS /USDT

14.579

0.33 %

METO /USDT

0.000872

4.93 %

OLE /USDT

0.014526

3.55 %

HERO /USDT

0.003394

-0.61 %

TRAC /USDT

0.05661

9.24 %

MKR /USDT

630.82

-1.34 %

LRC /USDT

0.25632

-0.57 %

ANT /USDT

3.4527

2.05 %

PET /USDT

0.158472

2.67 %

SLIM /USDT

0.0377

2.44 %

BTM /USDT

0.020764

-0.73 %

HECH /USDT

0.04286

-2.48 %

ALU /USDT

0.033048

-0.72 %

RLC /USDT

1.3782

1.74 %

NEXO /USDT

0.6498

2.05 %

UTK /USDT

0.08063

-1.10 %

BDP /USDT

0.12848

3.36 %

BITCI /USDT

0.0045758

-8.74 %

LYXE /USDT

9.8905

3.35 %

SPELL /USDT

0.0005174

-2.43 %

CEL /USDT

0.19283

2.04 %

AE /USDT

0.0548

6.61 %

ZLW /USDT

0.012871

-2.26 %

DG /USDT

0.022043

-1.15 %

FLM /USDT

0.072977

-0.59 %

CIRUS /USDT

0.032098

-2.09 %

LAZIO /USDT

2.1315

-2.77 %

TAMA /USDT

0.014539

4.86 %

SUIP /USDT

0.160007

-8.42 %

XPLA /USDT

0.35132

-1.03 %

HID /USDT

0.01302

-3.62 %

AUDIO /USDT

0.21184

-1.52 %

RBN /USDT

0.1684

3.18 %

REF /USDT

0.09890

0.24 %

YFI /USDT

6125.77

1.72 %

REKT /USDT

0.000000001776

3.55 %

RSS3 /USDT

0.10141

-0.24 %

ATA /USDT

0.10980

1.13 %

BNC /USDT

0.18809

4.43 %

NGL /USDT

0.1474

-0.20 %

HPB /USDT

0.00667

2.61 %

ACA /USDT

0.03957

-0.37 %

HIBS /USDT

0.0001267

1.68 %

PLA /USDT

0.1632

1.80 %

XAVA /USDT

0.2623

1.70 %

MBL /USDT

0.002583

0.97 %

WSIENNA /USDT

0.34584

-0.95 %

XPRT /USDT

0.1724

2.92 %

RIDE /USDT

0.0211

-1.40 %

CANTO /USDT

0.15696

2.90 %

ATM /USDT

2.4660

-0.57 %

TROY /USDT

0.002348

0.59 %

BNX /USDT

0.4251

0.09 %

ALPH /USDT

0.14999

4.54 %

EFI /USDT

0.04616

1.00 %

ZAT /USDT

0.00000006504

-0.16 %

DHX /USDT

1.4590

-8.81 %

BCUG /USDT

0.07123

3.27 %

MBS /USDT

0.044396

-9.71 %

DAFI /USDT

0.0151056

7.49 %

VELA /USDT

2.4322

1.29 %

SD /USDT

0.9885

8.98 %

CVX /USDT

3.9217

1.06 %

CWS /USDT

0.26834

1.48 %

DXCT /USDT

0.04212

2.15 %

AGILITY /USDT

0.01389

15.84 %

BEPRO /USDT

0.0008560

3.25 %

ISK /USDT

0.30937

-2.11 %

RSR /USDT

0.0024182

0.47 %

AUCTION /USDT

4.4600

2.85 %

INFRA /USDT

0.63542

-7.97 %

LAMB /USDT

0.0020892

3.14 %

NULS /USDT

0.2230

-0.44 %

SUKU /USDT

0.05782

-1.17 %

TDROP /USDT

0.001611

-3.12 %

CHAMP /USDT

0.013580

1.17 %

MATH /USDT

0.08909

0.17 %

STBU /USDT

0.033550

5.39 %

MLS /USDT

0.31970

-5.44 %

REELT /USDT

0.009175

-14.30 %

LEASH /USDT

291.39

3.69 %

ONE /USDT

0.013151

1.09 %

ARV /USDT

0.00004003

6.86 %

TVK /USDT

0.030432

-1.38 %

BONDLY /USDT

0.005181

-2.31 %

STEEM /USDT

0.1781

2.41 %

XPRESS /USDT

0.0407

-3.32 %

CAPS /USDT

0.016344

-0.79 %

DOCK /USDT

0.01630

0.99 %

RLY /USDT

0.009427

-2.65 %

SAITAMA /USDT

0.00082954

2.56 %

XCUR /USDT

0.01759

-0.17 %

WBTC /USDT

26846.16

4.21 %

EQ /USDT

0.0003068

5.10 %

KONO /USDT

0.022617

1.09 %

DAR /USDT

0.11853

0.05 %

ETHF /USDT

0.1050

-4.97 %

DAL /USDT

0.0437

-2.67 %

SENSO /USDT

0.0925

2.54 %

MATTER /USDT

0.04223

6.56 %

ASR /USDT

2.3157

-2.31 %

CHNG /USDT

0.11457

1.63 %

CTK /USDT

0.68238

-1.44 %

EPIK /USDT

0.005295

3.78 %

TFUEL /USDT

0.03901

0.51 %

AUTO /USDT

18.03

-1.58 %

KNIGHT /USDT

0.007962

4.74 %

YESP /USDT

0.001260

-12.74 %

LIFE /USDT

0.00019959

-3.28 %

JUV /USDT

2.1685

-3.20 %

SHR /USDT

0.0018879

7.91 %

FIRO /USDT

1.5449

-1.27 %

EGAME /USDT

0.000064743

1.40 %

OOKI /USDT

0.0028188

-0.25 %

OMI /USDT

0.0006302

-0.04 %

XVG /USDT

0.0017930

-0.17 %

MONI /USDT

0.01505

3.57 %

PERP /USDT

0.53525

0.99 %

DFYN /USDT

0.032756

2.58 %

TPT /USDT

0.0102397

2.07 %

SWRV /USDT

0.031600

1.25 %

AERGO /USDT

0.10414

1.04 %

LIME /USDT

0.006853

2.14 %

MV /USDT

0.10825

2.94 %

PKF /USDT

0.1539

2.80 %

WRX /USDT

0.1037

-3.71 %

FOR /USDT

0.01927

-2.08 %

BBANK /USDT

0.002501

5.30 %

DRAC /USDT

0.003042

21.53 %

SOLO /USDT

0.11916

2.31 %

HARD /USDT

0.1283

-0.54 %

CLO /USDT

0.0013681

3.60 %

DOMI /USDT

0.00402

-0.98 %

TXT /USDT

0.001882

0.37 %

QSP /USDT

0.01215

1.67 %

DVI /USDT

0.01261

7.31 %

UMA /USDT

1.7557

-0.15 %

MPL /USDT

6.089

-1.80 %

LITH /USDT

0.0004007

-0.86 %

EPK /USDT

0.008965

-7.37 %

MC /USDT

0.19878

-0.84 %

GF /USDT

0.0652

2.03 %

SC /USDT

0.003011

1.38 %

PRARE /USDT

0.0032224

-21.59 %

UFT /USDT

0.2801

-1.02 %

IOST /USDT

0.008738

0.87 %

DIA /USDT

0.26800

-0.84 %

FCON /USDT

0.0000670

-4.55 %

OKT /USDT

16.111

-0.04 %

WHALE /USDT

0.5763

1.55 %

POT /USDT

0.005784

11.66 %

GFI /USDT

0.3924

2.80 %

NWC /USDT

0.081042

-2.61 %

PIZA /USDT

0.00000536

1.13 %

SFM /USDT

0.0002127

-1.11 %

DEXE /USDT

2.2804

-2.73 %

SKM /USDT

0.00027479

-16.80 %

HNS /USDT

0.019035

3.71 %

EMON /USDT

0.00325

5.86 %

WIKEN /USDT

0.0063080

-0.66 %

TARI /USDT

1.451

-16.60 %

MITH /USDT

0.00202

-1.46 %

AFC /USDT

1.2279

-5.09 %

GGG /USDT

0.04047

-4.66 %

AAG /USDT

0.00459