• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

38763.4

0.59 %

ETH/USDT

2102.09

0.61 %

FLR/USDT

0.014314

14.89 %

GFT/USDT

0.023903

13.16 %

LUNC/USDT

0.00013964

21.05 %

LUNA/USDT

0.8016

8.41 %

SOL/USDT

62.15

1.96 %

SATS/USDT

0.0000001880

15.97 %

KAS/USDT

0.13701

0.50 %

STX/USDT

0.7683

9.42 %

LINK/USDT

15.642

5.66 %

BLUR/USDT

0.5175

2.01 %

GROK/USDT

0.016464

-17.24 %

PYTH/USDT

0.4368

10.55 %

XCAD/USDT

1.1749

6.45 %

ID/USDT

0.2855

4.27 %

ARB/USDT

1.0770

4.14 %

NAKA/USDT

2.0604

6.95 %

DOGE/USDT

0.083972

0.50 %

USTC/USDT

0.053390

5.12 %

FTT/USDT

4.140

-0.33 %

VRA/USDT

0.008010

5.63 %

TIA/USDT

8.318

18.55 %

BIGTIME/USDT

0.32998

32.59 %

RATS/USDT

0.00006639

11.69 %

AGIX/USDT

0.3134

2.08 %

VGX/USDT

0.14669

-1.36 %

ORDI/USDT

24.22

13.86 %

LQTY/USDT

1.4651

-1.20 %

TOMI/USDT

2.304

2.44 %

BONK/USDT

0.000004456

10.57 %

CAGA/USDT

0.0013586

-6.95 %

BRISE/USDT

0.00000028162

11.55 %

FDUSD/USDT

0.9984

0.04 %

AIOZ/USDT

0.18023

-1.89 %

ASTR/USDT

0.07013

4.46 %

FTN/USDT

1.2140

0.01 %

DYDX/USDT

3.318

5.33 %

USDC/USDT

0.9996

-0.01 %

ASTRA/USDT

0.005754

-4.65 %

RUNE/USDT

7.043

8.94 %

CSIX/USDT

0.08699

-6.05 %

SEI/USDT

0.25234

3.06 %

ZBU/USDT

1.6780

-1.52 %

WIN/USDT

0.00007007

1.08 %

NFT/USDT

0.0000003268

0.58 %

INJ/USDT

18.110

-1.89 %

CHEEL/USDT

11.252

1.46 %

FLUX/USDT

0.5344

-3.13 %

FLIP/USDT

5.590

7.64 %

GOAL/USDT

0.08080

12.09 %

APE/USDT

1.6124

0.32 %

LOOKS/USDT

0.11558

-4.02 %

BTT/USDT

0.0000004745

0.38 %

TRX/USDT

0.10274

-1.24 %

RNDR/USDT

3.552

-0.47 %

POLYX/USDT

0.2063

5.14 %

USDD/USDT

0.9854

-0.79 %

LTC/USDT

71.66

0.88 %

POKT/USDT

0.11020

-5.48 %

DODO/USDT

0.13513

2.38 %

CFX/USDT

0.16066

5.50 %

WEMIX/USDT

2.4830

7.86 %

PEPE/USDT

0.0000011431

3.68 %

FLOKI/USDT

0.00003403

4.06 %

FITFI/USDT

0.007484

1.40 %

OAX/USDT

0.17310

2.13 %

BNB/USDT

227.4

-0.48 %

ONG/USDT

0.4082

4.34 %

XRD/USDT

0.05547

2.24 %

COREUM/USDT

0.09615

-0.01 %

JASMY/USDT

0.005369

7.53 %

GNS/USDT

3.723

2.36 %

ICP/USDT

4.742

-0.29 %

SUN/USDT

0.006029

0.66 %

ATLAS/USDT

0.007291

-3.96 %

MATIC/USDT

0.8103

3.72 %

FET/USDT

0.5557

2.37 %

CLORE/USDT

0.24643

26.27 %

VOXEL/USDT

0.21689

4.10 %

WLD/USDT

2.426

-0.32 %

FIL/USDT

4.546

0.57 %

PERL/USDT

0.010495

-14.75 %

CVTX/USDT

0.08951

-0.92 %

JST/USDT

0.03155

0.41 %

CFG/USDT

0.7039

1.55 %

NEAR/USDT

2.001

6.94 %

IGU/USDT

0.03605

-0.71 %

OCEAN/USDT

0.4778

0.69 %

FTM/USDT

0.3229

2.05 %

SUSHI/USDT

1.2738

1.71 %

OP/USDT

1.6960

-0.18 %

RARE/USDT

0.13104

6.42 %

SBR/USDT

0.0123520

44.42 %

CSPR/USDT

0.03428

0.29 %

ETC/USDT

19.232

1.47 %

GFI/USDT

1.6419

0.44 %

BSV/USDT

47.90

1.82 %

AVAX/USDT

22.01

-1.25 %

MEME/USDT

0.02961

6.93 %

VELO/USDT

0.003180

10.95 %

AIS/USDT

0.05657

8.89 %

RACA/USDT

0.00018258

1.18 %

RIF/USDT

0.11118

2.36 %

SHIB/USDT

0.000008416

1.15 %

ARKM/USDT

0.4949

5.81 %

HIFI/USDT

0.7463

3.10 %

NOM/USDT

0.1519

-8.21 %

ETHW/USDT

2.7103

1.98 %

WSM/USDT

0.02172

0.41 %

NTRN/USDT

0.5330

9.26 %

HBAR/USDT

0.06174

1.69 %

TAO/USDT

288.9

-0.41 %

SUI/USDT

0.6180

0.98 %

IMX/USDT

1.4033

3.94 %

EOS/USDT

0.6944

1.81 %

WAXL/USDT

0.7281

-2.75 %

MYRIA/USDT

0.009570

-2.67 %

ORAI/USDT

5.053

12.26 %

QRDO/USDT

0.05407

2.89 %

PEPE2/USDT

0.00000004430

-1.04 %

CGPT/USDT

0.13114

0.09 %

DIONE/USDT

0.003581

3.02 %

UNI/USDT

6.149

1.72 %

GALA/USDT

0.02617

1.28 %

PYR/USDT

6.567

4.73 %

CYBER/USDT

6.369

3.14 %

HAI/USDT

0.02812

-1.95 %

DOT/USDT

5.525

1.73 %

KICKS/USDT

0.0011160

7.86 %

ALCX/USDT

22.170

39.08 %

AOG/USDT

0.014117

20.21 %

ALGO/USDT

0.14379

6.71 %

COMBO/USDT

0.7405

11.72 %

ATOM/USDT

9.553

1.60 %

METIS/USDT

21.544

1.67 %

FUL/USDT

0.02039

-38.71 %

IOTA/USDT

0.27175

19.66 %

AITECH/USDT

0.021057

-9.66 %

BONE/USDT

0.7319

17.12 %

NADA/USDT

0.04006

-2.19 %

XDB/USDT

0.0007751

13.91 %

GMT/USDT

0.2701

3.80 %

FEAR/USDT

0.20900

36.61 %

ADA/USDT

0.3894

1.93 %

STARL/USDT

0.000003625

12.61 %

HCT/USDT

0.00049758

203.51 %

TLOS/USDT

0.13084

7.61 %

ROSE/USDT

0.08418

-1.56 %

BCH/USDT

227.23

1.20 %

XEN/USDT

0.0000005261

-2.23 %

JAM/USDT

0.0009618

25.77 %

EARN/USDT

0.005184

-23.40 %

YGG/USDT

0.3885

3.79 %

BBC/USDT

0.001768

-7.14 %

FCON/USDT

0.00031857

14.55 %

XCN/USDT

0.0010107

1.46 %

LSD7/USDT

21.90

-1.03 %

TRAC/USDT

3.222

7.86 %

PLANET/USDT

0.00011144

19.44 %

PSL/USDT

0.0003062

-4.46 %

STIK/USDT

2.106

-24.43 %

BEAMX/USDT

0.011592

20.04 %

SYN/USDT

0.4337

-0.66 %

TRIAS/USDT

4.194

1.74 %

ML/USDT

0.13854

13.39 %

AMC/USDT

0.21246

81.07 %

MUBI/USDT

0.031094

35.02 %

BTS/USDT

0.006681

-6.15 %

HOOK/USDT

1.0778

-1.36 %

TOKEN/USDT

0.02929

2.66 %

CTI/USDT

0.027692

-1.15 %

RDNT/USDT

0.2580

0.62 %

UNIBOT/USDT

72.07

-8.65 %

ALEX/USDT

0.09000

18.29 %

HNT/USDT

3.032

-2.41 %

PAAL/USDT

0.14209

-6.56 %

SMART/USDT

0.00029245

69.28 %

CRV/USDT

0.5806

2.09 %

AZERO/USDT

1.2808

-3.67 %

MAJO/USDT

0.02884

3.77 %

OPN/USDT

0.024849

11.83 %

KOK/USDT

0.021903

123.86 %

APT/USDT

7.202

2.41 %

FNSA/USDT

27.37

2.97 %

SIDUS/USDT

0.007385

-3.73 %

RON/USDT

1.1569

6.62 %

XCV/USDT

0.002459

-0.52 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015629

-1.32 %

ALPH/USDT

0.5007

11.48 %

MINA/USDT

0.7510

-0.30 %

GRT/USDT

0.15081

1.96 %

BDX/USDT

0.04598

-0.38 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000012451

0.66 %

BOBA/USDT

0.15228

2.59 %

SYLO/USDT

0.0033610

7.17 %

NEON/USDT

0.4695

-5.17 %

WLKN/USDT

0.007204

-15.32 %

PRIME/USDT

8.125

-3.37 %

LAI/USDT

0.012678

0.25 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000028563

17.33 %

CEEK/USDT

0.04937

1.29 %

BUSD/USDT

0.9996

-0.03 %

LIKE/USDT

0.03710

19.25 %

AISC/USDT

0.03745

-1.47 %

ALI/USDT

0.020446

-6.88 %

SC/USDT

0.005681

1.37 %

AKT/USDT

1.7209

3.69 %

KAP/USDT

0.23394

-2.28 %

SRM/USDT

0.04902

3.74 %

SSV/USDT

24.635

-1.66 %

KDA/USDT

0.6053

-0.23 %

RAY/USDT

0.4425

6.16 %

GT/USDT

4.292

0.18 %

RAFT/USDT

0.002171

7.47 %

ISP/USDT

0.0016365

-0.52 %

ROOT/USDT

0.044323

-10.95 %

SENATE/USDT

0.23500

16.65 %

GGG/USDT

0.23079

-2.45 %

NEXT/USDT

0.20914

23.78 %

VAI/USDT

0.12932

5.67 %

ZBC/USDT

0.009097

-0.13 %

BLOK/USDT

0.0023224

-0.66 %

MAGIC/USDT

0.8399

4.88 %

AURORA/USDT

0.13530

-4.38 %

STORE/USDT

0.019284

-2.42 %

BBANK/USDT

0.05605

5.25 %

CAKE/USDT

2.311

-0.21 %

VINU/USDT

0.000000014091

-12.18 %

ORCA/USDT

3.287

1.70 %

MASK/USDT

3.523

2.53 %

STRAX/USDT

1.0795

5.55 %

XDC/USDT

0.04821

-0.24 %

VRTX/USDT

0.4462

9.60 %

SNX/USDT

3.566

5.44 %

OUSD/USDT

0.9985

-0.01 %

AGI/USDT

0.02920

6.14 %

TRADE/USDT

0.7174

1.61 %

UNFI/USDT

11.520

-0.14 %

CRPT/USDT

0.04261

-2.69 %

XLM/USDT

0.11998

0.46 %

CPOOL/USDT

0.06080

-0.76 %

FRM/USDT

0.07853

11.39 %

CHO/USDT

0.01518

-2.25 %

ANC/USDT

0.019833

9.53 %

NOS/USDT

0.6358

15.39 %

PHB/USDT

0.8240

2.76 %

PRX/USDT

0.6299

-2.35 %

XPLL/USDT

0.23626

10.90 %

NSDX/USDT

0.23599

16.83 %

GMEE/USDT

0.05705

-1.60 %

BADGER/USDT

4.017

9.30 %

AXS/USDT

6.590

1.93 %

UFO/USDT

0.0000016070

2.40 %

SOLO/USDT

0.13440

1.83 %

DOMI/USDT

0.03821

-5.44 %

VEXT/USDT

0.4338

-6.16 %

CSAS/USDT

0.004999

2.06 %

F3/USDT

0.031514

4.36 %

SDAO/USDT

0.5741

-2.04 %

GST/USDT

0.010621

-0.86 %

TARA/USDT

0.01739

-0.74 %

WSG/USDT

0.0000000027560

12.31 %

FIDA/USDT

0.2285

0.61 %

EVER/USDT

0.02593

0.07 %

RAD/USDT

1.6135

2.24 %

ACS/USDT

0.002434

-2.91 %

HFT/USDT

0.3338

0.63 %

CMP/USDT

0.03381

-8.14 %

SAMO/USDT

0.010621

9.34 %

GAS/USDT

8.109

2.00 %

EGLD/USDT

45.84

2.50 %

VTHO/USDT

0.0014877

6.88 %

ENJ/USDT

0.2994

4.90 %

CRO/USDT

0.09123

-1.29 %

ZEC/USDT

30.63

3.97 %

ALU/USDT

0.06860

18.97 %

AAVE/USDT

102.69

2.92 %

REALM/USDT

0.004218

-5.25 %

FRR/USDT

0.00004363

1.27 %

POLIS/USDT

0.6113

1.14 %

1INCH/USDT

0.3545

3.05 %

EQ/USDT

0.00011924

133.89 %

QKC/USDT

0.011362

2.49 %

TYPE/USDT

0.007240

-0.27 %

LINA/USDT

0.010527

-0.57 %

DCK/USDT

0.02798

0.14 %

REAP/USDT

0.002980

-5.12 %

ZIG/USDT

0.02931

-8.17 %

INTR/USDT

0.03129

16.57 %

BERRY/USDT

0.0003598

3.92 %

POLS/USDT

0.4421

-1.00 %

AR/USDT

8.344

-0.59 %

DAO/USDT

0.8849

1.98 %

ERG/USDT

1.3019

-0.76 %

MPL/USDT

20.380

-5.28 %

WOZX/USDT

0.010317

-10.84 %

VTS/USDT

0.11242

-4.66 %

SPA/USDT

0.006169

-2.45 %

AUCTION/USDT

12.316

-1.59 %

DASH/USDT

31.25

2.79 %

MDT/USDT

0.06367

1.54 %

TSUGT/USDT

0.12007

-22.18 %

ARK/USDT

1.1129

4.36 %

MATTER/USDT

0.06356

63.39 %

BNT/USDT

0.7762

2.86 %

LITE/USDT

0.03719

3.24 %

KNFT/USDT

0.02982

0.67 %

DARK/USDT

0.04140

-4.63 %

ELF/USDT

0.5268

0.61 %

CHZ/USDT

0.07554

2.83 %

CQT/USDT

0.19960

1.13 %

MOB/USDT

0.5550

0.68 %

FXS/USDT

7.840

0.01 %

MAV/USDT

0.2988

3.21 %

DC/USDT

0.0007988

-5.02 %

XCH/USDT

26.29

0.96 %

RMRK/USDT

2.9315

0.20 %

FYN/USDT

0.015040

-10.73 %

EML/USDT

0.2709

-0.36 %

LOOM/USDT

0.11798

1.40 %

WBT/USDT

5.435

-0.22 %

GMMT/USDT

2.253

0.13 %

XYO/USDT

0.006762

-5.17 %

ASTO/USDT

0.04811

0.81 %

WHITE/USDT

3536.45

0.00 %

HT/USDT

2.830

-0.03 %

CRU/USDT

0.6943

-3.01 %

SMURFCAT/USDT

0.00008417

-10.00 %

OAS/USDT

0.05901

0.47 %

LDO/USDT

2.390

0.50 %

SUKU/USDT

0.05686

24.25 %

THETA/USDT

1.0736

8.80 %

MOVR/USDT

6.892

4.56 %

DMTR/USDT

0.03124

2.05 %

GLMR/USDT

0.2770

1.02 %

GARI/USDT

0.03586

9.93 %

DIO/USDT

0.05382

-7.01 %

TURBO/USDT

0.00012756

0.29 %

BZZ/USDT

0.3683

-1.07 %

NPT/USDT

0.4730

3.93 %

HIGH/USDT

1.4445

4.49 %

DOGA/USDT

0.024325

-3.87 %

TRVL/USDT

0.03075

21.83 %

DUST/USDT

0.6073

-7.70 %

CHAPZ/USDT

0.003769

-5.06 %

LADYS/USDT

0.00000003304

2.67 %

REVOLAND/USDT

0.1282

-5.10 %

NGL/USDT

0.23390

-19.13 %

POOLX/USDT

5.045

-0.86 %

KEY/USDT

0.006079

1.65 %

TEER/USDT

1.1536

-7.04 %

MMPRO/USDT

0.07355

20.75 %

ARCH/USDT

0.15213

-8.22 %

STBU/USDT

0.047360

1.15 %

SUPER/USDT

0.37442

2.35 %

CERE/USDT

0.004856

-0.16 %

ADS/USDT

0.10604

-0.16 %

SKL/USDT

0.04361

1.53 %

BUY/USDT

0.02778

-4.14 %

TWT/USDT

1.2019

7.69 %

DOGE2/USDT

0.000000004138

8.29 %

NEER/USDT

0.19975

4.08 %

OX/USDT

0.016710

-4.50 %

PROM/USDT

4.529

0.08 %

OVR/USDT

0.2822

2.28 %

KING/USDT

0.0015309

5.18 %

KSM/USDT

25.59

2.03 %

VET/USDT

0.02257

3.10 %

VIC/USDT

1.1256

0.00 %

TON/USDT

2.435

0.45 %

DERC/USDT

0.4138

1.32 %

NERD/USDT

0.13634

-18.14 %

LAVA/USDT

0.06039

10.48 %

YFII/USDT

1106.4

-3.83 %

CANTO/USDT

0.3873

-7.69 %

ELS/USDT

0.3462

-1.56 %

OPUL/USDT

0.09386

-5.90 %

UNDEAD/USDT

0.07285

1.77 %

TAMA/USDT

0.008672

2.42 %

GAL/USDT

1.5389

-1.02 %

ACH/USDT

0.02048

0.93 %

WAM/USDT

0.012734

32.32 %

MANA/USDT

0.4443

1.43 %

KISHU/USDT

0.0000000002538

-1.89 %

PEOPLE/USDT

0.012701

2.59 %

ZIL/USDT

0.02197

0.04 %

ELON/USDT

0.00000016536

1.48 %

GAME/USDT

0.05737

7.49 %

OSMO/USDT

0.7014

1.46 %

SFUND/USDT

2.2806

-1.93 %

TLM/USDT

0.015642

4.57 %

XWG/USDT

0.0020061

26.31 %

LABS/USDT

0.0003760

10.10 %

ARV/USDT

0.00003176

-6.78 %

GOLC/USDT

0.14329

5.54 %

ZKS/USDT

0.07312

3.45 %

EDU/USDT

0.6400

-0.07 %

MBOX/USDT

0.2786

1.60 %

RLY/USDT

0.005821

-1.32 %

CHNG/USDT

0.11395

-3.62 %

FRA/USDT

0.0018073

5.86 %

VMPX/USDT

0.03648

-0.24 %

KIN/USDT

0.000018765

21.46 %

TFUEL/USDT

0.04910

1.95 %

XEC/USDT

0.00003001

3.19 %

IDEA/USDT

0.0020101

-9.04 %

MPLX/USDT

0.10802

10.96 %

MLT/USDT

0.13850

3.12 %

CIRUS/USDT

0.02957

0.27 %

VLX/USDT

0.013309

0.07 %

IRON/USDT

1.4164

-2.31 %

OOKI/USDT

0.002212

1.23 %

CUDOS/USDT

0.006053

5.56 %

PBX/USDT

0.0014055

1.22 %

SDEX/USDT

0.013462

-1.49 %

SYS/USDT

0.12308

1.60 %

GMM/USDT

0.0006584

-1.77 %

SOS/USDT

0.00000002625

9.10 %

QNT/USDT

100.55

0.15 %

LMR/USDT

0.04376

15.58 %

FDT/USDT

0.010199

2.13 %

EPIK/USDT

0.02375

5.50 %

CETUS/USDT

0.04614

1.60 %

BTC/USDC

38761.05

0.57 %

MAN/USDT

0.021579

-4.88 %

UNO/USDT

0.04499

13.46 %

RARI/USDT

1.5694

7.75 %

QTUM/USDT

3.081

1.18 %

SHFT/USDT

0.008686

18.72 %

CREAM/USDT

18.226

1.30 %

MONG/USDT

0.00000000740

6.01 %

CHAIN/USDT

0.054550

-0.45 %

C98/USDT

0.20003

3.70 %

XTAG/USDT

0.028572

4.09 %

WOO/USDT

0.2311

4.47 %

TT/USDT

0.004781

0.75 %

MXC/USDT

0.005907

1.56 %

DAG/USDT

0.03517

1.50 %

FNZ/USDT

0.005390

2.78 %

NALS/USDT

0.10289

-0.11 %

QANX/USDT

0.03246

-4.64 %

WIFI/USDT

0.05791

4.37 %

ZEN/USDT

10.297

2.73 %

ANKR/USDT

0.02602

1.36 %

WIT/USDT

0.015732

3.39 %

FLY/USDT

0.0014367

-6.44 %

EWT/USDT

2.829

-1.53 %

MATIC/USDC

0.8110

3.64 %

GOMINING/USDT

0.14576

1.46 %

PORT/USDT

0.06853

41.44 %

TRB/USDT

79.72

1.94 %

WOJAK/USDT

0.00014654

2.02 %

HOTCROSS/USDT

0.011121

6.53 %

DOME/USDT

0.0007737

1.44 %

SXP/USDT

0.3583

3.22 %

GLQ/USDT

0.012325

-6.69 %

MONI/USDT

0.016285

-2.58 %

BONDLY/USDT

0.003560

4.46 %

HELLO/USDT

0.12684

-5.79 %

WAVES/USDT

2.144

1.08 %

VOLT/USDT

0.0000002701

-0.03 %

RSS3/USDT

0.13409

-1.53 %

DPR/USDT

0.006115

-12.40 %

UTK/USDT

0.08145

-0.80 %

STG/USDT

0.5900

2.18 %

BISO/USDT

0.004215

2.80 %

TSUKA/USDT

0.02532

-4.48 %

SSX/USDT

0.02229

3.19 %

XEND/USDT

0.08772

16.57 %

ISK/USDT

0.1791

-0.99 %

MTV/USDT

0.0014720

4.23 %

PSUB/USDT

0.04631

-3.29 %

CELO/USDT

0.5603

3.64 %

RFOX/USDT

0.012455

-3.30 %

VEMP/USDT

0.018400

-5.50 %

PEPEBRC/USDT

0.07540

-0.91 %

WALV/USDT

0.04167

-3.47 %

METFI/USDT

2.2556

0.36 %

CKB/USDT

0.003204

1.90 %

CROWN/USDT

1.0168

0.86 %

CGG/USDT

0.08233

-0.14 %

PHA/USDT

0.11101

0.30 %

HAPI/USDT

11.671

7.60 %

BAKE/USDT

0.17448

-1.98 %

LAND/USDT

1.4860

-3.45 %

RPL/USDT

27.43

0.91 %

PIZABRC/USDT

0.09323

-5.66 %

POLC/USDT

0.016630

-7.61 %

CHESS/USDT

0.19550

-1.26 %

PRQ/USDT

0.07901

0.26 %

WAS/USDT

0.010226

-7.54 %

WOM/USDT

0.015235

-0.21 %

ABBC/USDT

0.04307

-2.66 %

DREP/USDT

0.2637

1.65 %

REVU/USDT

0.02333

-9.74 %

GRAIL/USDT

1274.0

-10.67 %

CWAR/USDT

0.03593

14.53 %

WSI/USDT

0.04498

-3.90 %

10SET/USDT

0.4680

5.16 %

WOOP/USDT

0.007621

15.29 %

SIS/USDT

0.2554

-0.23 %

SLK/USDT

0.0005862

9.63 %

ENS/USDT

8.899

3.41 %

BNC/USDT

0.2878

-3.45 %

TAKI/USDT

0.007032

5.72 %

KP3R/USDT

74.00

2.54 %

REVV/USDT

0.020609

-7.98 %

UOS/USDT

0.1971

1.18 %

ACM/USDT

1.9428

1.64 %

DDIM/USDT

0.199

-90.02 %

STOS/USDT

0.7830

4.21 %

DUSK/USDT

0.16681

0.73 %

ETH/USDC

2099.2

0.44 %

BRN/USDT

0.19022

0.35 %

FREE/USDT

0.0000002533

-0.54 %

ONE/USDT

0.013787

0.90 %

OOE/USDT

0.011445

3.80 %

YFI/USDT

8712.9

4.55 %

DEXE/USDT

3.506

2.66 %

MBS/USDT

0.04017

-6.05 %

PENDLE/USDT

1.0701

0.59 %

ZCX/USDT

0.08823

-1.99 %

METO/USDT

0.0009226

7.57 %

ILV/USDT

110.24

1.50 %

LOKA/USDT

0.2519

1.53 %

WRT/USDT

0.06472

1.48 %

LBR/USDT

1.2001

2.19 %

REN/USDT

0.06095

1.19 %

STETH/USDT

2099.9

0.64 %

XPLA/USDT

0.2143

-4.67 %

ACE/USDT

0.007054

15.96 %

AKITA/USDT

0.00000010899

1.70 %

STND/USDT

0.022129

4.94 %

PBR/USDT

0.04689

1.80 %

PUMLX/USDT

0.009489

8.75 %

KARATE/USDT

0.0021480

13.44 %

MNW/USDT

1.2540

-0.32 %

SLIM/USDT

0.15273

7.75 %

TRCL/USDT

0.0014259

0.57 %

CAL/USDT

0.0004880

-9.96 %

RPK/USDT

0.03942

3.24 %

FALCONS/USDT

0.003568

16.52 %

CORE/USDT

0.5049

1.58 %

HECH/USDT

0.07263

-0.58 %

MNT/USDT

0.5460

-0.16 %

SAND/USDT

0.4208

1.05 %

TIDAL/USDT

0.00029600

2.05 %

XPR/USDT

0.0008952

1.50 %

FORT/USDT

0.14084

-1.42 %

PIP/USDT

0.09853

-3.80 %

TIP/USDT

0.0003816

-1.57 %

TRX/USDC

0.1028947

-1.36 %

ROUTE/USDT

3.900

1.58 %

UFI/USDT

0.03847

11.47 %

FLM/USDT

0.08529

1.09 %

UBXS/USDT

0.06260

-11.81 %

ORN/USDT

0.6804

2.77 %

SQUAD/USDT

0.002947

12.30 %

TRU/USDT

0.05743

-2.44 %

ZIX/USDT

0.00017051

-1.56 %

POGAI/USDT

0.00013039

-0.09 %

LGX/USDT

0.006482

-15.25 %

GAFI/USDT

5.724

4.83 %

PNG/USDT

0.07198

-2.72 %

MEMEBRC/USDT

36.86

3.07 %

SHIB2/USDT

0.000000003292

-1.99 %

LOCG/USDT

0.005760

-0.84 %

ALICE/USDT

1.1234

1.70 %

OGV/USDT

0.008978

-0.12 %

HLN/USDT

0.22852

14.22 %

BDP/USDT

0.14174

1.83 %

DMS/USDT

0.00006639

-8.41 %

TOKE/USDT

0.8677

-2.49 %

WMT/USDT

0.14233

5.00 %

IAG/USDT

0.09421

13.47 %

RANKER/USDT

0.002983

4.85 %

BICO/USDT

0.2777

2.09 %

XETA/USDT

0.014303

0.88 %

GMPD/USDT

0.018521

69.77 %

FEVR/USDT

0.0005411

18.89 %

P00LS/USDT

0.10866

-14.56 %

ETHA/USDT

0.007887

4.14 %

PSTAKE/USDT

0.03835

4.18 %

BLZ/USDT

0.2528

1.07 %

JOE/USDT

0.4328

1.83 %

GMX/USDT

51.36

0.80 %

SNT/USDT

0.04322

2.53 %

WILD/USDT

0.4550

7.81 %

BTG/USDT

15.520

1.24 %

FOR/USDT

0.021150

4.96 %

AIR/USDT

0.023500

199.89 %

SNY/USDT

0.006320

53.65 %

DCR/USDT

14.384

-0.43 %

IOI/USDT

0.04987

-3.07 %

PZP/USDT

0.4369

-0.88 %

NKN/USDT

0.11174

0.34 %

SOULS/USDT

0.0021578

35.18 %

ALEPH/USDT

0.09141

8.95 %

SERO/USDT

0.003693

1.70 %

PERC/USDT

0.14484

2.38 %

ELA/USDT

1.3191

9.22 %

HTR/USDT

0.05301

0.17 %

LIT/USDT

0.9138

0.80 %

STORJ/USDT

0.7517

1.55 %

REEF/USDT

0.0018174

1.53 %

CTC/USDT

0.21600

2.17 %

ODDZ/USDT

0.014289

-8.88 %

IZI/USDT

0.016150

10.59 %

ALPHR/USDT

0.009249

2.32 %

PICKLE/USDT

0.5782

16.01 %

MLN/USDT

16.177

7.68 %

CELL/USDT

0.1830

1.32 %

PLAY/USDT

0.006154

3.72 %

WBIRD/USDT

1.3183

-6.24 %

PAW/USDT

0.000000008902

-1.49 %

DIA/USDT

0.3063

3.61 %

SGB/USDT

0.004759

4.73 %

FBX/USDT

0.0005965

9.14 %

AST/USDT

0.10150

2.12 %

DIGG/USDT

977.5

6.10 %

RJV/USDT

0.03188

0.00 %

WXT/USDT

0.005192

-1.40 %

HERO/USDT

0.002876

0.59 %

COMP/USDT

51.89

1.34 %

FRIN/USDT

0.003813

1.81 %

LTC/USDC

71.5781

0.71 %

MATCH/USDT

0.000010300

31.32 %

DBC/USDT

0.002425

8.50 %

ERN/USDT

1.8053

1.57 %

OSHI/USDT

0.016064

0.17 %

NMR/USDT

15.736

1.63 %

REDTOKEN/USDT

0.000006766

2.93 %

CLH/USDT

0.004848

-7.28 %

OLT/USDT

0.004929

-1.08 %

HOD/USDT

0.0015972

-5.49 %

LITH/USDT

0.0006363

-0.59 %

BOSON/USDT

0.25495

-1.65 %

FTRB/USDT

0.004385

1.95 %

EUL/USDT

3.381

0.59 %

RADAR/USDT

0.006278

-0.39 %

ATM/USDT

2.845

0.85 %

CRP/USDT

0.006021

32.32 %

RIDE/USDT

0.018418

14.38 %

XTZ/USDT

0.8543

2.04 %

KAVA/USDT

0.7958

2.36 %

DORKL/USDT

0.0014352

-6.25 %

OP/USDC

1.6975

-0.08 %

XOR/USDT

0.005993

8.29 %

DFYN/USDT

0.026281

-10.86 %

BLOCK/USDT

0.04068

-0.92 %

NUX/USDT

0.003700

6.81 %

KONO/USDT

0.03040

0.86 %

ESG/USDT

0.4514

-4.40 %

OPTIMUS/USDT

0.2014

-0.93 %

PICA/USDT

0.001300

3.33 %

DERP/USDT

0.0000001034

-5.74 %

SUI/USDC

0.6185

0.88 %

MTS/USDT

0.009823

2.55 %

BOND/USDT

3.814

2.74 %

DOGE/USDC

0.08394

0.35 %

HOPR/USDT

0.04058

4.83 %

YFDAI/USDT

107.49

-2.43 %

XELS/USDT

0.4880

-4.01 %

TIMECHRONO/USDT

22.874

-0.05 %

API3/USDT

1.5757

6.78 %

ACX/USDT

0.17520

1.73 %

KLAY/USDT

0.19036

0.78 %

HC/USDT

0.10644

-1.06 %

QUICK/USDT

0.05042

2.96 %

AERGO/USDT

0.19217

5.35 %

CVP/USDT

0.3420

1.66 %

SOPH/USDT

0.09222

-4.08 %

MTL/USDT

1.6739

3.58 %

ZLW/USDT

0.008895

1.40 %

GQ/USDT

0.002398

-2.55 %

CTK/USDT

0.5663

1.30 %

SCRT/USDT

0.3647

0.66 %

MBX/USDT

0.6268

-0.85 %

BNB/USDC

227.3

-0.56 %

DATA/USDT

0.03014

4.14 %

DINO/USDT

0.03012

-1.66 %

PPT/USDT

0.15705

16.16 %

DOSE/USDT

0.002900

-6.23 %

SOMM/USDT

0.14509

-4.11 %

BCD/USDT

0.09362

11.12 %

AVAX/USDC

22.00

-1.34 %

CWS/USDT

0.4352

-9.10 %

PLA/USDT

0.2093

0.14 %

NSBT/USDT

0.5962

7.55 %

SUNNY/USDT

0.00009373

18.79 %

VR/USDT

0.011858

1.92 %

MPI/USDT

0.00011990

-1.03 %

LEASH/USDT

302.8

4.63 %

UMA/USDT

1.9532

0.24 %

KLV/USDT

0.004780

-1.07 %

KUBE/USDT

0.010231

3.11 %

CLV/USDT

0.04326

2.53 %

RVN/USDT

0.018742

-0.06 %

HAM/USDT

0.0000000015961

1.07 %

AUDIO/USDT

0.19195

1.12 %

SHILL/USDT

0.007543

8.57 %

NOIA/USDT

0.039725

2.53 %

TROY/USDT

0.002352

0.21 %

ACA/USDT

0.06341

-0.09 %

DOCK/USDT

0.018967

1.05 %

NVG/USDT

0.015123

-8.05 %

NIFT/USDT

0.0020426

62.95 %

CELR/USDT

0.015258

3.02 %

KMA/USDT

0.0010414

7.06 %

QUACK/USDT

0.0000000006146

3.19 %

SAITAMA/USDT

0.0009679

3.48 %

IRIS/USDT

0.02398

0.58 %

OKB/USDT

58.16

0.53 %

MNDE/USDT

0.25347

-4.97 %

LRC/USDT

0.2232

0.35 %

PNT/USDT

0.25171

1.09 %

AQDC/USDT

0.0003789

2.65 %

LIFE/USDT

0.00018274

5.30 %

KILT/USDT

0.3867

2.35 %

PSY/USDT

0.009228

-20.34 %

GEL/USDT

0.3675

3.28 %

DSLA/USDT

0.0015832

-5.67 %

AMB/USDT

0.008037

1.24 %

LARIX/USDT

0.00020816

30.00 %

GITCOIN/USDT

1.1059

0.44 %

NFTB/USDT

0.013834

-1.96 %

PUNDIX/USDT

0.5090

1.55 %

TENET/USDT

0.08644

-4.66 %

GNO/USDT

203.37

3.07 %

DHX/USDT

0.05749

-15.54 %

SDN/USDT

0.2414

-0.61 %

ATEM/USDT

0.1493

-6.74 %

WATT/USDT

0.0002220

-3.43 %

ZTX/USDT

0.018109

-2.20 %

MOON/USDT

0.20173

13.53 %

RBC/USDT

0.02487

6.87 %

CWEB/USDT

0.013296

1.37 %

FIL/USDC

4.549

0.50 %

IMPT/USDT

0.003865

0.94 %

ONT/USDT

0.2262

1.98 %

FERC/USDT

0.05628

-7.90 %

PYM/USDT

0.0013983

2.25 %

LSS/USDT

0.18414

1.40 %

CARE/USDT

0.000002928

8.44 %

ETHF/USDT

0.3295

7.29 %

WAG/USDT

0.0012212

21.31 %

XAVA/USDT

0.5406

-1.44 %

ALPINE/USDT

1.8280

1.27 %

DFA/USDT

0.02156

-2.75 %

INV/USDT

39.42

-0.55 %

THG/USDT

0.05118

3.28 %

MSWAP/USDT

0.00004717

116.97 %

SIN/USDT

0.015312

-4.81 %

SPAY/USDT

0.04590

23.48 %

RFD/USDT

0.000003799

0.52 %

BRKL/USDT

0.007300

-6.19 %

PERP/USDT

0.6544

2.84 %

BAT/USDT

0.2268

3.04 %

NOOT/USDT

0.0004386

-7.29 %

BSCPAD/USDT

0.18194

-0.37 %

DEFILAND/USDT

0.0022118

-9.30 %

LOOP/USDT

0.06081

-0.42 %

SWRV/USDT

0.017776

3.60 %

LON/USDT

0.5985

-0.34 %

GTH/USDT

0.002601

3.95 %

AGLD/USDT

0.8505

0.59 %

REI/USDT

0.02960

0.03 %

CTSI/USDT

0.15665

1.25 %

CULT/USDT

0.000002406

2.38 %

ABT/USDT

0.10129

2.27 %

AART/USDT

0.0015078

-12.86 %

PINE/USDT

0.015681

-1.48 %

MBL/USDT

0.005409

-1.67 %

RING/USDT

0.003786

28.03 %

LUNR/USDT

0.05048

0.03 %

CEL/USDT

0.2493

1.05 %

DKS/USDT

0.00043925

-2.56 %

RATIO/USDT

0.007143

21.41 %

OBI/USDT

0.013387

1.30 %

MOOV/USDT

0.004853

5.66 %

AG/USDT

0.0016850

5.53 %

ING/USDT

0.0003680

-1.07 %

UMEE/USDT

0.003136

-5.93 %

BTRST/USDT

0.5495

5.67 %

IOST/USDT

0.009438

3.70 %

RLC/USDT

1.5535

5.02 %

LAT/USDT

0.009147

-2.52 %

CONV/USDT

0.0007190

15.96 %

MCRT/USDT

0.0016086

7.69 %

PSG/USDT

3.232

1.41 %

BEPRO/USDT

0.0010115

10.46 %

ARPA/USDT

0.05104

1.85 %

KNC/USDT

0.7238

0.55 %

BSVBRC/USDT

0.02817

-1.33 %

XED/USDT

0.11473

8.10 %

ANT/USDT

5.340

0.50 %

HMTT/USDT

0.001969

1.12 %

SOV/USDT

0.2988

2.18 %

CAPS/USDT

0.02245

-5.19 %

SANTOS/USDT

2.979

1.53 %

VELODROME/USDT

0.04504

1.21 %

SLC/USDT

0.0017248

35.48 %

XEM/USDT

0.03674

0.96 %

SWASH/USDT

0.012241

0.01 %

CHR/USDT

0.13705

-0.03 %

SAVG/USDT

0.002782

2.43 %

BTM/USDT

0.010907

0.82 %

FSN/USDT

0.2283

1.42 %

TURBOS/USDT

0.0015080

-0.39 %

SPELL/USDT

0.0005784

0.03 %

DOGGY/USDT

0.0012636

-5.21 %

PMON/USDT

0.4259

-2.67 %

PLSPAD/USDT

0.003813

-4.14 %

GRV/USDT

0.11046

-0.49 %

CITY/USDT

2.935

0.37 %

MDX/USDT

0.04335

-0.13 %

NUM/USDT

0.03281

-0.24 %

OMI/USDT

0.0006214

-1.23 %

WZRD/USDT

0.003701

0.57 %

HIVE/USDT

0.3613

1.37 %

JUV/USDT

2.553

1.59 %

MARSH/USDT

0.11558

-10.10 %

ALPACA/USDT

0.17686

3.00 %

SOUL/USDT

0.22791

8.93 %

TDROP/USDT

0.0013880

-12.94 %

MTRG/USDT

2.263

-3.20 %

OCT/USDT

0.14979

7.23 %

PIT/USDT

0.0000000002999

-0.33 %

XVS/USDT

7.216

0.13 %

POL/USDT

0.8060

3.43 %

SUDO/USDT

0.3253

0.68 %

YAM/USDT

0.07969

3.45 %

SCLP/USDT

0.18192

2.49 %

APYS/USDT

0.006036

-6.33 %

QTC/USDT

0.2750

0.36 %

STMX/USDT

0.008086

1.57 %

FARM/USDT

34.56

3.19 %

LOVELY/USDT

0.00000006611

3.39 %

GF/USDT

0.10924

0.74 %

SWFTC/USDT

0.0013437

7.79 %

SHI/USDT

0.0015190

2.36 %

JGN/USDT

0.05009

0.15 %

VXT/USDT

0.03007

-2.02 %

BAND/USDT

1.4666

3.92 %

NVIR/USDT

0.013360

-2.66 %

ARTEM/USDT

0.0020458

-0.03 %

IOTX/USDT

0.02564

2.11 %

BRWL/USDT

0.004566

-2.37 %

PRIMAL/USDT

0.0006010

5.80 %

POND/USDT

0.011534

-0.20 %

NXD/USDT

0.00006100

2.26 %

REIGN/USDT

0.0010176

-1.04 %

OM/USDT

0.02380

2.98 %

AE/USDT

0.02117

-0.18 %

MLS/USDT

0.06675

-8.17 %

D2T/USDT

0.004588

1.52 %

MAHA/USDT

0.3582

-5.91 %

SRK/USDT

0.0002671

1.90 %

REP/USDT

0.6681

2.70 %

AGS/USDT

0.0016686

-3.59 %

MULTI/USDT

1.1714

-2.56 %

OLE/USDT

0.013532

-5.85 %

WHALE/USDT

0.5601

-0.33 %

ZELIX/USDT

0.0007923

30.91 %

RBN/USDT

0.3226

0.31 %

HNS/USDT

0.02018

2.80 %

PAF/USDT

0.0002211

10.99 %

WZM/USDT

0.0002548

4.34 %

DFI/USDT

0.2456

-2.11 %

NAVI/USDT

0.02774

-2.11 %

1EARTH/USDT

0.003730

3.87 %

GHST/USDT

0.8837

2.20 %

DORA/USDT

0.06085

-2.71 %

HERA/USDT

0.002912

9.63 %

XDEFI/USDT

0.13186

-3.44 %

AIBB/USDT

0.0000000002404

-9.14 %

THN/USDT