• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

41444.4

4.35 %

ETH/USDT

2217.95

2.57 %

LQTY/USDT

1.5419

1.34 %

ORDI/USDT

40.99

24.96 %

LUNA/USDT

1.0308

20.75 %

LUNC/USDT

0.00024413

28.46 %

STX/USDT

1.0585

28.31 %

FTT/USDT

4.832

-2.30 %

LINK/USDT

15.609

-1.58 %

BLUR/USDT

0.5310

0.16 %

BONK/USDT

0.000005843

19.58 %

KAS/USDT

0.14026

0.87 %

CFX/USDT

0.18745

14.28 %

DOGE/USDT

0.088457

5.17 %

GFT/USDT

0.022411

-5.03 %

VGX/USDT

0.14710

-1.84 %

FLR/USDT

0.014140

-0.19 %

FTN/USDT

1.3088

-0.65 %

BIGTIME/USDT

0.56013

30.41 %

PEPE/USDT

0.0000012951

8.44 %

PYTH/USDT

0.4015

-7.72 %

RATS/USDT

0.00006735

-4.64 %

RIF/USDT

0.13106

16.51 %

SUSHI/USDT

1.3764

7.99 %

RARE/USDT

0.16721

30.92 %

TIA/USDT

8.534

0.18 %

USTC/USDT

0.055891

-7.13 %

ICP/USDT

4.978

5.84 %

AURORA/USDT

0.28230

99.08 %

SATS/USDT

0.0000002230

8.99 %

SUPER/USDT

0.64213

47.09 %

GROK/USDT

0.012675

-15.29 %

NTRN/USDT

0.6708

20.58 %

ARB/USDT

1.0783

-1.48 %

SEI/USDT

0.27253

4.13 %

OP/USDT

1.7906

4.36 %

EGLD/USDT

51.24

3.22 %

ASTRA/USDT

0.005484

-6.67 %

VOXEL/USDT

0.20998

2.25 %

PYR/USDT

7.064

7.32 %

ETC/USDT

19.757

1.11 %

ETHW/USDT

2.9122

-5.20 %

ASTR/USDT

0.07011

1.34 %

CYBER/USDT

6.606

2.02 %

AIOZ/USDT

0.14805

-9.42 %

CSIX/USDT

0.07925

-2.91 %

PEPE2/USDT

0.00000005109

-0.23 %

INJ/USDT

16.600

-5.52 %

MAJO/USDT

0.15294

69.55 %

IMX/USDT

1.4161

-1.39 %

LOOKS/USDT

0.10593

-5.68 %

METIS/USDT

23.311

-3.38 %

MEME/USDT

0.03125

3.95 %

BCH/USDT

248.82

9.21 %

BRISE/USDT

0.00000023924

-14.20 %

AUCTION/USDT

18.108

12.59 %

ARKM/USDT

0.4996

-4.54 %

ZBU/USDT

1.6128

-1.55 %

HIFI/USDT

0.7299

-1.17 %

TAO/USDT

325.9

-0.94 %

ALEX/USDT

0.21201

60.99 %

TOKEN/USDT

0.03475

-1.69 %

ATOM/USDT

9.496

0.79 %

WIN/USDT

0.00007840

9.55 %

NAKA/USDT

2.0585

-2.78 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000013099

-2.60 %

VELO/USDT

0.003295

-0.42 %

ONG/USDT

0.3964

-2.07 %

ALGO/USDT

0.15152

0.37 %

XRD/USDT

0.05223

-6.25 %

OCEAN/USDT

0.5301

5.89 %

CHEEL/USDT

11.918

4.74 %

DIONE/USDT

0.003630

-4.24 %

AST/USDT

0.13044

-14.14 %

WSM/USDT

0.02348

-18.47 %

APE/USDT

1.5867

-0.59 %

GNS/USDT

3.845

0.70 %

CAGA/USDT

0.0010379

-10.76 %

USDD/USDT

0.9845

0.10 %

OAX/USDT

0.17546

-1.53 %

WEMIX/USDT

2.6210

-0.48 %

JAM/USDT

0.0011258

-19.58 %

CLORE/USDT

0.21194

-18.48 %

FITFI/USDT

0.006905

-6.89 %

CSPR/USDT

0.03558

2.03 %

RACA/USDT

0.00017778

-1.53 %

PRQ/USDT

0.13475

59.26 %

SUI/USDT

0.6111

-0.03 %

QRDO/USDT

0.05658

-12.76 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015691

-9.98 %

SUN/USDT

0.006138

1.02 %

DYDX/USDT

3.204

-6.58 %

TRAC/USDT

3.668

-7.13 %

DODO/USDT

0.13156

0.76 %

ATLAS/USDT

0.006734

-4.23 %

MASK/USDT

3.758

8.51 %

UNI/USDT

6.057

0.58 %

FLOKI/USDT

0.00003580

7.28 %

FLIP/USDT

6.313

-6.36 %

BSV/USDT

51.38

4.32 %

NFT/USDT

0.0000003269

-1.59 %

CRV/USDT

0.5906

-0.33 %

VRA/USDT

0.008057

2.33 %

BTT/USDT

0.0000004922

1.98 %

SOL/USDT

60.83

-3.09 %

RNDR/USDT

3.700

-1.17 %

SHIB/USDT

0.000008939

5.45 %

VMPX/USDT

0.06143

46.89 %

FET/USDT

0.5261

-7.18 %

POLYX/USDT

0.2145

-2.50 %

NEAR/USDT

2.124

8.20 %

HBAR/USDT

0.06248

1.13 %

WAXL/USDT

0.6678

-3.46 %

RUNE/USDT

6.592

-5.13 %

IGU/USDT

0.03860

8.36 %

FLUX/USDT

0.5072

-0.64 %

AGIX/USDT

0.3060

-2.73 %

FIL/USDT

4.633

0.80 %

MATIC/USDT

0.7974

-1.21 %

TOMI/USDT

2.200

0.13 %

WLD/USDT

2.413

-2.74 %

ID/USDT

0.2839

-7.19 %

LADYS/USDT

0.00000003943

14.65 %

JASMY/USDT

0.005480

3.33 %

EOS/USDT

0.7152

2.95 %

GALA/USDT

0.02734

3.01 %

LTC/USDT

72.98

1.60 %

DOT/USDT

5.535

0.80 %

AVAX/USDT

21.80

0.00 %

FTM/USDT

0.3084

-2.59 %

BNB/USDT

230.8

1.76 %

FDUSD/USDT

0.9970

0.04 %

TRX/USDT

0.10315

0.33 %

PAAL/USDT

0.13865

-12.82 %

ADA/USDT

0.4014

2.60 %

USDC/USDT

1.0000

0.05 %

NOM/USDT

0.1534

-3.09 %

POKT/USDT

0.13430

16.88 %

MUBI/USDT

0.040746

13.58 %

JST/USDT

0.03149

0.15 %

WOJAK/USDT

0.00021259

30.34 %

GMT/USDT

0.2682

-3.24 %

GT/USDT

4.271

-0.39 %

YGG/USDT

0.3643

-3.52 %

MYRIA/USDT

0.008744

-9.00 %

XCAD/USDT

1.1186

-0.63 %

RDNT/USDT

0.2672

2.96 %

SQUAD/USDT

0.002774

2.02 %

AIS/USDT

0.05713

4.78 %

SSV/USDT

27.695

-1.51 %

SYN/USDT

0.4507

0.67 %

IOTA/USDT

0.32442

0.68 %

XCN/USDT

0.0010832

7.84 %

AUDIO/USDT

0.22218

15.86 %

CEEK/USDT

0.04975

-0.71 %

SNX/USDT

3.706

-4.31 %

PENDLE/USDT

1.2482

14.00 %

CAKE/USDT

2.392

1.48 %

APT/USDT

7.376

1.12 %

IOTX/USDT

0.03301

21.58 %

ML/USDT

0.16765

24.49 %

XEN/USDT

0.0000005159

0.35 %

ROSE/USDT

0.08202

-3.42 %

AITECH/USDT

0.022927

4.58 %

BADGER/USDT

4.704

16.63 %

GRT/USDT

0.14814

-0.32 %

AAVE/USDT

98.85

-3.90 %

ROOT/USDT

0.044465

7.17 %

TRIAS/USDT

4.078

-2.29 %

HAI/USDT

0.03086

8.01 %

AZERO/USDT

1.3541

1.87 %

MANA/USDT

0.4469

-0.57 %

ORAI/USDT

5.087

-0.19 %

FCON/USDT

0.00045499

2.62 %

SIDUS/USDT

0.006262

-0.94 %

STARL/USDT

0.000003204

-6.86 %

GFI/USDT

1.6497

-1.97 %

HOOK/USDT

1.0462

-0.71 %

HFT/USDT

0.3219

0.15 %

MAV/USDT

0.3192

0.98 %

CFG/USDT

0.6782

-7.19 %

XCH/USDT

27.36

3.75 %

MINA/USDT

0.7337

0.02 %

TLOS/USDT

0.12998

-2.24 %

PEOPLE/USDT

0.013235

4.59 %

XLM/USDT

0.12198

0.59 %

LSD7/USDT

21.23

-0.74 %

BEAMX/USDT

0.011903

-7.47 %

CGPT/USDT

0.12827

-1.79 %

BOBA/USDT

0.16242

3.40 %

KDA/USDT

0.6286

4.41 %

KICKS/USDT

0.0010270

2.15 %

ALI/USDT

0.021810

-6.42 %

QTUM/USDT

3.105

-0.03 %

CRU/USDT

0.8493

15.45 %

XDB/USDT

0.0007422

-1.95 %

REN/USDT

0.06533

9.65 %

NALS/USDT

0.17271

20.76 %

NADA/USDT

0.06311

42.13 %

VAI/USDT

0.13020

-5.80 %

1INCH/USDT

0.3667

3.85 %

LAI/USDT

0.014278

-5.08 %

SPA/USDT

0.007528

-12.54 %

BONE/USDT

0.7469

6.59 %

GOAL/USDT

0.07110

-3.65 %

BBC/USDT

0.001646

-4.91 %

COMBO/USDT

0.7476

1.25 %

CHZ/USDT

0.07700

-0.16 %

SBR/USDT

0.0095368

-16.92 %

TRADE/USDT

0.8417

-4.49 %

ATS/USDT

0.031632

620.71 %

CSAS/USDT

0.005133

-2.52 %

RPL/USDT

31.19

6.34 %

SKL/USDT

0.04370

1.60 %

GAL/USDT

1.5750

3.26 %

PSL/USDT

0.0002590

-7.59 %

NEON/USDT

0.4457

-6.83 %

AKT/USDT

1.8170

-2.96 %

PRX/USDT

0.6822

-0.69 %

ENJ/USDT

0.3023

3.17 %

ACH/USDT

0.02104

1.29 %

TARA/USDT

0.01742

4.31 %

GMEE/USDT

0.04703

-8.78 %

BDX/USDT

0.04670

1.74 %

SRM/USDT

0.05040

0.35 %

TRB/USDT

80.59

-0.90 %

INTR/USDT

0.03268

-8.81 %

PERL/USDT

0.008254

-15.14 %

STIK/USDT

2.144

0.28 %

SAND/USDT

0.4227

-0.68 %

WAVES/USDT

2.159

0.32 %

BISO/USDT

0.007406

-1.04 %

ANC/USDT

0.020618

-2.62 %

AOG/USDT

0.011763

-8.04 %

DASH/USDT

31.91

2.01 %

CTI/USDT

0.025837

13.15 %

UNFI/USDT

10.340

-6.11 %

LINA/USDT

0.010351

-0.88 %

HNT/USDT

2.771

-2.97 %

POGAI/USDT

0.00011307

-12.84 %

BUSD/USDT

0.9993

-0.01 %

BAT/USDT

0.2429

3.80 %

MOVR/USDT

7.075

1.66 %

MPL/USDT

17.790

-11.27 %

LAVA/USDT

0.07216

2.54 %

LOOM/USDT

0.11538

-1.04 %

PLANET/USDT

0.00009706

-3.32 %

ISP/USDT

0.0016973

3.97 %

MBOX/USDT

0.2945

6.93 %

KISHU/USDT

0.0000000002748

0.88 %

CETUS/USDT

0.05403

13.89 %

HT/USDT

2.779

-1.10 %

TEER/USDT

1.5083

6.09 %

MAGIC/USDT

0.8043

-1.40 %

XDC/USDT

0.05052

0.59 %

SUIA/USDT

0.19397

135.91 %

BONDLY/USDT

0.005421

46.07 %

BTC/USDC

41425.04

4.22 %

RBN/USDT

0.3876

17.49 %

PHB/USDT

0.8170

1.41 %

LITE/USDT

0.05900

2.82 %

GAS/USDT

7.916

-2.94 %

F3/USDT

0.030380

9.83 %

TON/USDT

2.363

-2.99 %

AR/USDT

8.041

0.34 %

GGG/USDT

0.24190

-11.49 %

BNT/USDT

0.7728

-1.02 %

GMMT/USDT

2.034

-5.70 %

SGB/USDT

0.006984

33.33 %

HIGH/USDT

1.4544

-1.12 %

FEAR/USDT

0.18878

-8.20 %

CORE/USDT

0.5031

-1.81 %

ZBC/USDT

0.009065

0.36 %

AGLD/USDT

0.9719

15.40 %

PRIME/USDT

7.315

-5.67 %

RAFT/USDT

0.002146

2.77 %

SLP/USDT

0.002788

14.12 %

ERG/USDT

1.3735

7.30 %

DC/USDT

0.0008208

1.76 %

KAP/USDT

0.21254

-2.03 %

AGI/USDT

0.02790

-0.25 %

ALPH/USDT

0.6226

6.48 %

PEPEBRC/USDT

0.14166

40.28 %

ZEC/USDT

31.07

0.38 %

BLOK/USDT

0.0022055

-0.23 %

UNIBOT/USDT

60.99

-6.15 %

EDU/USDT

0.6143

-3.07 %

WLKN/USDT

0.008388

13.87 %

ZIG/USDT

0.02662

-10.40 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000028219

-5.28 %

DAO/USDT

0.9551

7.00 %

CAT/USDT

0.0019920

-5.62 %

ZEN/USDT

10.796

3.74 %

TURBO/USDT

0.00013366

-0.10 %

WOO/USDT

0.2319

2.24 %

ENS/USDT

9.029

2.55 %

SMURFCAT/USDT

0.00015259

3.43 %

OVR/USDT

0.2951

-1.43 %

MONG/USDT

0.00000000881

20.35 %

EVER/USDT

0.02659

2.78 %

SFUND/USDT

2.4572

9.24 %

FXS/USDT

8.584

7.81 %

VET/USDT

0.02364

4.50 %

SIS/USDT

0.2497

-5.55 %

OKT/USDT

13.794

-1.89 %

UFO/USDT

0.0000016441

-0.95 %

XCV/USDT

0.002492

1.01 %

CANTO/USDT

0.4077

1.01 %

THETA/USDT

1.0739

0.07 %

PNG/USDT

0.07773

10.02 %

ARK/USDT

1.0847

-2.54 %

SIN/USDT

0.013046

-1.67 %

RAY/USDT

0.4221

-7.33 %

IDEA/USDT

0.0021749

10.95 %

AVT/USDT

1.3171

15.23 %

CHO/USDT

0.01512

-1.17 %

RON/USDT

1.2098

5.77 %

NEO/USDT

11.94

-2.05 %

CRPT/USDT

0.04743

4.56 %

VINU/USDT

0.000000012780

-15.92 %

WAS/USDT

0.016228

19.35 %

XPLA/USDT

0.2085

5.09 %

CRO/USDT

0.09677

4.02 %

CHAPZ/USDT

0.003320

-3.12 %

LIKE/USDT

0.03359

-2.97 %

BERRY/USDT

0.0003463

3.90 %

LMR/USDT

0.04707

2.90 %

ALU/USDT

0.07557

2.28 %

VRTX/USDT

0.4402

0.18 %

LDO/USDT

2.358

-1.79 %

POLYDOGE/USDT

0.000000007638

-24.84 %

WOZX/USDT

0.007005

-7.21 %

CERE/USDT

0.005353

21.05 %

TWT/USDT

1.1962

-0.24 %

VERA/USDT

0.0031893

129.47 %

AXS/USDT

6.714

-0.11 %

CHR/USDT

0.15019

11.43 %

ELON/USDT

0.00000016984

1.67 %

REAP/USDT

0.002970

-3.88 %

SYS/USDT

0.14117

1.16 %

SDAO/USDT

0.5727

-0.46 %

MDT/USDT

0.05971

-4.69 %

EML/USDT

0.2733

0.40 %

CUDOS/USDT

0.006265

-0.52 %

CKB/USDT

0.003347

1.51 %

ONE/USDT

0.013849

1.57 %

AISC/USDT

0.03304

9.40 %

10SET/USDT

0.4825

12.39 %

DCK/USDT

0.02851

9.61 %

MATTER/USDT

0.10497

51.36 %

NPT/USDT

0.5954

24.40 %

SC/USDT

0.006172

3.03 %

BBANK/USDT

0.05051

-3.23 %

GLMR/USDT

0.2796

1.63 %

LBR/USDT

1.3113

0.94 %

FLM/USDT

0.08808

-3.15 %

YFI/USDT

8572.3

-0.09 %

AKITA/USDT

0.00000011632

-0.75 %

TYPE/USDT

0.007490

3.73 %

SNT/USDT

0.04425

3.36 %

GARI/USDT

0.03407

-5.09 %

BTS/USDT

0.006349

-1.16 %

CROWN/USDT

0.9828

-2.53 %

STORJ/USDT

0.7359

-2.17 %

STG/USDT

0.5573

-4.40 %

ZKS/USDT

0.07640

-9.29 %

ACS/USDT

0.002397

1.01 %

FRONT/USDT

0.3497

-4.40 %

XPLL/USDT

0.19551

-2.58 %

BUY/USDT

0.02898

7.45 %

EARN/USDT

0.002990

-24.11 %

TUSD/USDT

0.9971

-0.16 %

OSHI/USDT

0.016146

-46.54 %

HOT/USDT

0.0016761

4.54 %

CELR/USDT

0.015828

3.36 %

REALM/USDT

0.003991

-5.98 %

OAS/USDT

0.05847

-0.05 %

XVS/USDT

8.305

-0.37 %

NOS/USDT

0.5237

-12.74 %

RFOX/USDT

0.013242

7.57 %

COMP/USDT

50.52

-1.42 %

OPUL/USDT

0.09400

-0.23 %

CVTX/USDT

0.07997

-0.60 %

ETH/USDC

2216.2

2.36 %

STRAX/USDT

1.0666

0.00 %

ILV/USDT

108.05

-2.48 %

VTS/USDT

0.12052

-16.56 %

QNT/USDT

100.05

0.00 %

ZIL/USDT

0.02225

0.99 %

STORE/USDT

0.019645

3.62 %

ARKS/USDT

0.014812

46.65 %

MOB/USDT

0.5594

-1.14 %

PIZABRC/USDT

0.14785

17.22 %

SPELL/USDT

0.0005966

2.79 %

RADAR/USDT

0.007164

2.62 %

GST/USDT

0.010409

2.35 %

ADX/USDT

0.16419

-15.40 %

XETA/USDT

0.013871

-2.93 %

ANKR/USDT

0.02686

3.90 %

WBT/USDT

5.443

0.35 %

MATIC/USDC

0.7975

-1.15 %

ALICE/USDT

1.1886

3.35 %

WHITE/USDT

3780.82

3.99 %

RVN/USDT

0.019760

5.75 %

NSDX/USDT

0.19776

-10.21 %

BIOP/USDT

0.2390

3.10 %

DMTR/USDT

0.02975

-8.32 %

CHNG/USDT

0.11043

-0.95 %

ORBS/USDT

0.04512

3.08 %

ORN/USDT

0.6981

-7.74 %

FYN/USDT

0.018924

28.17 %

C98/USDT

0.19102

-1.69 %

FRM/USDT

0.07661

-0.20 %

KAVA/USDT

0.8024

0.43 %

EPIK/USDT

0.02471

-1.63 %

VTHO/USDT

0.0015684

5.52 %

BOND/USDT

3.840

1.85 %

DEXE/USDT

3.885

9.22 %

KEY/USDT

0.006085

2.78 %

BEL/USDT

0.6447

-1.88 %

ARPA/USDT

0.05037

-0.39 %

GOMINING/USDT

0.17778

20.36 %

KNFT/USDT

0.02923

-0.17 %

LAND/USDT

1.7634

11.94 %

FNSA/USDT

28.32

2.86 %

DOGE/USDC

0.08840

4.98 %

VEXT/USDT

0.3834

-7.36 %

SENATE/USDT

0.21884

-6.00 %

UNQ/USDT

0.0002701

-15.56 %

KIN/USDT

0.000019395

-3.98 %

DOGA/USDT

0.027375

2.47 %

DREP/USDT

0.2586

-2.63 %

PHA/USDT

0.10953

-1.24 %

XTAG/USDT

0.029363

-1.19 %

EWT/USDT

2.606

-5.20 %

MMPRO/USDT

0.07366

-2.95 %

COREUM/USDT

0.10718

9.77 %

POOLX/USDT

4.796

-1.74 %

WILD/USDT

0.4865

-5.07 %

RARI/USDT

1.6586

-0.18 %

ALPACA/USDT

0.19193

10.14 %

VLX/USDT

0.012683

-3.35 %

ISK/USDT

0.1723

-15.70 %

ARCH/USDT

0.15123

5.02 %

VC/USDT

0.02486

-1.38 %

XAVA/USDT

0.5888

8.15 %

MAN/USDT

0.022160

1.02 %

REVOLAND/USDT

0.0999

-4.12 %

MLK/USDT

0.3396

2.90 %

ADS/USDT

0.10062

-2.82 %

FNZ/USDT

0.006693

4.93 %

MLT/USDT

0.11764

-6.79 %

MEMEBRC/USDT

41.80

-7.82 %

DOMI/USDT

0.05521

3.54 %

NGL/USDT

0.18928

-8.42 %

POLS/USDT

0.4732

7.52 %

DARK/USDT

0.04280

-3.62 %

SOLO/USDT

0.13336

-2.07 %

DAG/USDT

0.03823

11.39 %

ACM/USDT

1.9331

-1.06 %

FUL/USDT

0.01647

-16.98 %

BZZ/USDT

0.3678

2.10 %

AMC/USDT

0.21080

2.71 %

AERGO/USDT

0.17323

-3.58 %

BLZ/USDT

0.2755

7.24 %

OMG/USDT

0.6608

1.94 %

SDEX/USDT

0.012884

-3.04 %

SOV/USDT

0.4059

23.90 %

IAG/USDT

0.10561

5.95 %

COTI/USDT

0.05753

5.34 %

SYLO/USDT

0.0036239

-4.75 %

HEGIC/USDT

0.029555

12.04 %

ANT/USDT

5.656

3.09 %

SCLP/USDT

0.19562

4.12 %

LPT/USDT

6.553

1.20 %

LSS/USDT

0.17697

0.68 %

FLY/USDT

0.0015416

6.52 %

OKB/USDT

58.57

0.01 %

OOE/USDT

0.015759

7.84 %

ALPINE/USDT

1.8767

2.91 %

YFII/USDT

1116.5

-2.82 %

ALCX/USDT

19.376

-6.43 %

TSUGT/USDT

0.09433

-16.03 %

MXC/USDT

0.006033

-2.44 %

POLIS/USDT

0.5636

-3.24 %

IRON/USDT

1.2514

-6.82 %

RMRK/USDT

2.7467

-4.02 %

WSI/USDT

0.04566

-3.11 %

RPK/USDT

0.03862

-10.47 %

XEC/USDT

0.00003073

-0.22 %

DUSK/USDT

0.16400

-0.17 %

BDP/USDT

0.16393

-3.74 %

CHEQ/USDT

0.07895

4.33 %

SHIB2/USDT

0.000000003320

-0.86 %

ACA/USDT

0.06265

1.14 %

BNB/USDC

230.7

1.76 %

RLC/USDT

1.4915

-5.17 %

STBU/USDT

0.047956

-1.14 %

OGV/USDT

0.009380

4.33 %

KING/USDT

0.0013572

-1.14 %

PROM/USDT

4.590

0.52 %

MTV/USDT

0.0015406

-0.91 %

TRU/USDT

0.05793

0.59 %

DOGE2/USDT

0.000000003847

-5.91 %

RSR/USDT

0.003016

5.52 %

CELL/USDT

0.2134

14.66 %

RLY/USDT

0.005750

-2.17 %

GEL/USDT

0.3717

-8.74 %

VIC/USDT

1.0324

-4.32 %

TAMA/USDT

0.009080

5.79 %

ASR/USDT

2.433

1.24 %

UNDEAD/USDT

0.07114

0.65 %

LRC/USDT

0.2281

2.01 %

LTC/USDC

72.9555

1.60 %

ABT/USDT

0.12077

-7.24 %

CHESS/USDT

0.18312

-4.85 %

REEF/USDT

0.0018253

2.18 %

CPOOL/USDT

0.06962

-8.96 %

BSVBRC/USDT

0.04822

9.29 %

UMA/USDT

1.9784

2.10 %

LEVER/USDT

0.0013756

-0.17 %

RAD/USDT

1.5762

-0.93 %

PBX/USDT

0.0015075

7.29 %

ERN/USDT

1.8755

3.96 %

KLAY/USDT

0.20157

3.08 %

TT/USDT

0.005028

2.40 %

CQT/USDT

0.20256

-0.26 %

FIDA/USDT

0.2212

-3.19 %

TKO/USDT

0.2511

0.84 %

UFT/USDT

0.2955

-3.96 %

MNT/USDT

0.5837

7.39 %

ZCX/USDT

0.09386

-2.04 %

LOKA/USDT

0.2547

2.86 %

XYO/USDT

0.005906

-10.94 %

WIFI/USDT

0.06290

-4.99 %

OSMO/USDT

0.7310

3.16 %

CIRUS/USDT

0.03024

14.15 %

CMP/USDT

0.02975

-9.57 %

FDT/USDT

0.010859

3.36 %

PERP/USDT

0.6870

-1.26 %

CVP/USDT

0.3547

3.11 %

ORCA/USDT

2.856

-12.31 %

ATA/USDT

0.09923

2.06 %

OP/USDC

1.7932

4.53 %

EJS/USDT

0.006693

-0.35 %

T/USDT

0.02561

7.87 %

UOS/USDT

0.2020

5.87 %

DERC/USDT

0.4135

3.81 %

PBR/USDT

0.04664

3.11 %

BAKE/USDT

0.17557

5.49 %

TENET/USDT

0.09548

9.42 %

MBX/USDT

0.6614

4.25 %

GMM/USDT

0.0006396

-1.85 %

JOE/USDT

0.4557

5.51 %

BAL/USDT

4.070

3.61 %

MNW/USDT

1.2034

-0.10 %

DAI/USDT

0.9940

-0.03 %

ELS/USDT

0.3438

-1.15 %

FRA/USDT

0.0017973

-0.45 %

FIL/USDC

4.632

0.82 %

SPO/USDT

0.0017849

66.95 %

HELLO/USDT

0.12594

2.83 %

OM/USDT

0.02394

-0.66 %

STOS/USDT

0.7308

-7.23 %

EQ/USDT

0.00009720

-11.47 %

ARV/USDT

0.00003530

7.32 %

PIT/USDT

0.0000000003125

1.99 %

TOKE/USDT

1.0361

19.40 %

TRX/USDC

0.1029902

0.11 %

NEXT/USDT

0.17352

-8.76 %

NEER/USDT

0.19724

0.18 %

OG/USDT

4.641

0.82 %

DRAC/USDT

0.006427

9.33 %

GF/USDT

0.13323

-2.53 %

CLV/USDT

0.04248

-2.38 %

SXP/USDT

0.3574

1.96 %

CRAFT/USDT

0.013868

99.68 %

RSS3/USDT

0.14488

6.10 %

OPN/USDT

0.020623

-0.15 %

KMA/USDT

0.0013604

-12.37 %

BTG/USDT

17.390

4.07 %

JGN/USDT

0.04824

-16.85 %

ROUTE/USDT

3.820

-1.92 %

NERD/USDT

0.12856

-11.84 %

GAME/USDT

0.07235

-5.79 %

NMR/USDT

15.540

-1.34 %

NOOT/USDT

0.0007192

13.02 %

ELF/USDT

0.5511

-4.76 %

MOOV/USDT

0.005261

3.31 %

PMON/USDT

0.5934

10.70 %

DBC/USDT

0.002575

-8.03 %

PIP/USDT

0.09457

-3.25 %

API3/USDT

1.4812

-3.89 %

RFD/USDT

0.000003820

2.19 %

NUM/USDT

0.03514

3.65 %

FTRB/USDT

0.004273

-0.39 %

HCT/USDT

0.00034034

-17.14 %

TFUEL/USDT

0.04748

-0.75 %

CVX/USDT

3.830

-0.10 %

OX/USDT

0.015082

-1.03 %

METFI/USDT

2.5175

6.48 %

XEND/USDT

0.08442

-12.73 %

HAM/USDT

0.0000000016257

2.59 %

DIO/USDT

0.06151

22.72 %

SHILL/USDT

0.011361

23.06 %

SLIM/USDT

0.14413

-4.87 %

VELODROME/USDT

0.04876

9.84 %

BNX/USDT

0.2939

-0.40 %

HTR/USDT

0.05256

2.25 %

TLM/USDT

0.015155

-1.50 %

KSM/USDT

25.72

0.86 %

TIP/USDT

0.0003950

8.96 %

OPTIMUS/USDT

0.1877

-0.47 %

BRWL/USDT

0.004917

0.88 %

VEGA/USDT

1.2440

-0.76 %

DOME/USDT

0.0007439

-2.41 %

MPLX/USDT

0.14692

23.01 %

CELO/USDT

0.5704

4.41 %

SUIP/USDT

0.04613

21.04 %

PICA/USDT

0.001212

-12.04 %

SAMO/USDT

0.009604

-3.60 %

AIEPK/USDT

0.008554

1.05 %

SWASH/USDT

0.012167

-1.79 %

BANKBRC/USDT

0.008502

7.33 %

CTC/USDT

0.20864

-0.21 %

UTK/USDT

0.07963

-1.44 %

BICO/USDT

0.2820

2.95 %

NKN/USDT

0.11310

4.24 %

TSUKA/USDT

0.02694

-2.74 %

BRICK/USDT

0.2766

-10.60 %

PSUB/USDT

0.04729

2.89 %

ONT/USDT

0.2288

1.14 %

XTZ/USDT

0.8721

2.72 %

RIDE/USDT

0.023903

16.11 %

CATHEON/USDT

0.0008373

13.42 %

HAPI/USDT

11.865

4.62 %

JUV/USDT

2.532

-1.66 %

FALCONS/USDT

0.003994

6.67 %

IRIS/USDT

0.02350

-0.84 %

NYM/USDT

0.15940

-2.93 %

BOSON/USDT

0.27145

3.00 %

CULT/USDT

0.000002501

3.77 %

IOST/USDT

0.009416

0.99 %

GAFI/USDT

6.148

1.05 %

NCT/USDT

0.009348

7.51 %

SOS/USDT

0.00000002519

-0.03 %

SLK/USDT

0.0006503

-2.69 %

DENT/USDT

0.0008835

2.25 %

FUN/USDT

0.004749

1.36 %

ZTX/USDT

0.017310

-6.81 %

MTRG/USDT

2.057

-3.01 %

WIT/USDT

0.013036

-11.85 %

WOM/USDT

0.015102

-1.42 %

OOKI/USDT

0.002170

-2.95 %

SOPH/USDT

0.09014

1.12 %

MBL/USDT

0.005356

-0.50 %

LEASH/USDT

332.7

9.62 %

SSX/USDT

0.02146

-0.55 %

UFI/USDT

0.03874

-4.76 %

LIT/USDT

0.8892

-0.02 %

KOK/USDT

0.016681

-7.90 %

TROY/USDT

0.002353

1.07 %

UMEE/USDT

0.004223

25.08 %

PUMLX/USDT

0.010660

-4.05 %

TED/USDT

0.02671

15.67 %

FUSE/USDT

0.07449

-1.85 %

AMPL/USDT

1.4769

19.96 %

XEM/USDT

0.03709

0.73 %

STND/USDT

0.017149

-9.36 %

ACX/USDT

0.15735

-4.72 %

GMX/USDT

52.28

1.75 %

MTL/USDT

1.6910

3.24 %

REDTOKEN/USDT

0.000006836

0.35 %

CWEB/USDT

0.012545

-2.56 %

LOCG/USDT

0.005652

-4.84 %

POND/USDT

0.011748

-2.97 %

SLC/USDT

0.0037140

23.22 %

WOOP/USDT

0.007645

-9.91 %

GLQ/USDT

0.013756

3.18 %

GRAIL/USDT

1346.1

2.55 %

LABS/USDT

0.0003622

-1.84 %

GOFX/USDT

0.05347

-3.62 %

MELD/USDT

0.0047382

1.76 %

ALPHA/USDT

0.09658

0.80 %

FBX/USDT

0.0006521

6.03 %

KNC/USDT

0.7128

-1.00 %

LITH/USDT

0.0006618

-4.62 %

FREE/USDT

0.0000002600

5.00 %

KARATE/USDT

0.0015981

-8.43 %

SHIBAI/USDT

0.00000000000738

3.21 %

GRND/USDT

0.13080

-3.19 %

BSW/USDT

0.08524

-0.23 %

ALEPH/USDT

0.11029

29.03 %

OMI/USDT

0.0006119

-2.45 %

SOL/USDC

60.80

-3.13 %

WAM/USDT

0.010764

-6.28 %

DPR/USDT

0.005470

5.25 %

FOX/USDT

0.04840

-22.63 %

XYM/USDT

0.02897

4.02 %

RBC/USDT

0.02753

-2.68 %

XVG/USDT

0.003701

5.71 %

RJV/USDT

0.03144

-1.56 %

HOPR/USDT

0.04115

4.44 %

GNO/USDT

203.06

-0.59 %

BRN/USDT

0.14368

-14.36 %

WALV/USDT

0.04071

-4.45 %

METO/USDT

0.0009098

-4.61 %

NFTB/USDT

0.014725

-2.08 %

XPR/USDT

0.0008791

-1.43 %

FEVR/USDT

0.0005164

-2.85 %

1EARTH/USDT

0.002979

-13.70 %

POLC/USDT

0.017176

3.37 %

VOLT/USDT

0.0000002784

2.65 %

FRR/USDT

0.00003962

-6.92 %

LMWR/USDT

0.2533

-2.91 %

PAW/USDT

0.000000009572

2.05 %

GEAR/USDT

0.011687

21.98 %

SOIL/USDT

0.43501

-19.90 %

DEGO/USDT

1.6876

-0.86 %

CTSI/USDT

0.16500

5.18 %

SAITO/USDT

0.008551

6.27 %

WRT/USDT

0.06861

7.15 %

ATM/USDT

2.770

-1.45 %

DORKL/USDT

0.0015083

-19.01 %

QANX/USDT

0.03440

4.36 %

CTK/USDT

0.5532

2.00 %

LOOP/USDT

0.06560

-1.07 %

SPS/USDT

0.030408

15.87 %

BNC/USDT

0.2848

0.10 %

CWAR/USDT

0.03242

-9.21 %

ELA/USDT

1.2782

-0.59 %

NANO/USDT

0.7611

1.92 %

SUI/USDC

0.6107

-0.26 %

SERO/USDT

0.004410

5.98 %

WSG/USDT

0.0000000025509

9.44 %

AVAX/USDC

21.78

-0.13 %

XOR/USDT

0.004907

-5.45 %

DFYN/USDT

0.026278

12.97 %

SUKU/USDT

0.05263

2.71 %

AMP/USDT

0.002588

3.14 %

IOI/USDT

0.05162

-6.02 %

TAKI/USDT

0.007041

-4.92 %

DORA/USDT

0.06914

-2.12 %

HIVE/USDT

0.3583

0.11 %

SHIB/USDC

0.000008948

5.56 %

HERO/USDT

0.002968

2.84 %

LOVELY/USDT

0.00000006618

-1.15 %

LGX/USDT

0.006027

-1.72 %

LIME/USDT

0.006044

-0.57 %

DESO/USDT

11.312

2.79 %

NAVI/USDT

0.03288

-12.66 %

PROS/USDT

0.2907

-3.77 %

SMART/USDT

0.00020386

-11.26 %

REI/USDT

0.02964

2.03 %

FERC/USDT

0.06481

14.93 %

KUBE/USDT

0.011566

1.03 %

SANTOS/USDT

2.967

-0.06 %

FORTH/USDT

3.389

1.74 %

CEL/USDT

0.2378

-3.68 %

DERP/USDT

0.0000001017

4.84 %

BIFIF/USDT

0.004625

15.42 %

BCD/USDT

0.09852

9.07 %

POWR/USDT

0.2870

3.16 %

PZP/USDT

0.3974

-2.35 %

FIRO/USDT

1.9616

-0.33 %

LTO/USDT

0.07303

-1.62 %

UNO/USDT

0.03858

-4.55 %

CWS/USDT

0.3943

0.99 %

WATT/USDT

0.0002120

-0.28 %

AMB/USDT

0.008095

1.67 %

PERC/USDT

0.15432

3.75 %

DINO/USDT

0.03135

5.80 %

NIM/USDT

0.0011527

4.36 %

OLT/USDT

0.004796

1.63 %

TRCL/USDT

0.0016151

5.74 %

ZRX/USDT

0.4076

1.69 %

BSCPAD/USDT

0.19590

1.99 %

GAYPEPE/USDT

0.0000002303

-7.65 %

CGG/USDT

0.08002

-8.75 %

ACE/USDT

0.006208

-1.91 %

MKR/USDT

1464.85

-3.27 %

BTM/USDT

0.010939

1.21 %

ABBC/USDT

0.04193

0.64 %

KAR/USDT

0.11201

5.27 %

MOVEZ/USDT

0.0007904

-1.50 %

MNDE/USDT

0.23041

-1.88 %

OCT/USDT

0.17292

14.82 %

SPELLFIRE/USDT

0.0011661

-14.53 %

AKRO/USDT

0.005749

-1.64 %

PORTO/USDT

1.8042

0.19 %

MILO/USDT

0.000000007312

-5.91 %

MULTI/USDT

1.0585

-1.42 %

ZIX/USDT

0.00018417

3.44 %

MATCH/USDT

0.000018357

-14.59 %

REF/USDT

0.11250

13.87 %

CLH/USDT

0.004523

-8.55 %

DOSE/USDT

0.002998

4.89 %

SNM/USDT

0.003506

23.32 %

WAXP/USDT

0.06289

1.14 %

WNCG/USDT

0.09793

6.36 %

FIS/USDT

0.3384

1.80 %

TURBOS/USDT

0.0015492

4.32 %

UBXS/USDT

0.06499

-0.64 %

GITCOIN/USDT

1.1296

5.56 %

ANGLE/USDT

0.03372

-2.06 %

VEMP/USDT

0.015060

-15.48 %

HTM/USDT

2.720

1.72 %

TIDAL/USDT

0.00029003

1.01 %

VSO/USDT

0.0007368

-11.65 %

HECH/USDT

0.07270

-1.88 %

WBIRD/USDT

1.2695

-1.29 %

XELS/USDT

0.5283

1.03 %

CREAM/USDT

17.688

-2.11 %

AVA/USDT

0.5515

0.82 %

NOIA/USDT

0.036072

-3.31 %

CRBN/USDT

0.044400

261.94 %

PLCU/USDT

110.80

-10.57 %

SPONGE/USDT

0.0003267

3.35 %

FRIN/USDT

0.002902

-18.34 %

ZELIX/USDT

0.0007472

-11.47 %

NUX/USDT

0.003597

-7.93 %

YFDAI/USDT

112.35

0.54 %

DEFILAND/USDT

0.0023560

6.29 %

DMS/USDT

0.00007319

-25.66 %

DUST/USDT

0.6524

6.13 %

FNF/USDT

0.0000000001720

-14.00 %

MDAO/USDT

0.11675

4.77 %

SHFT/USDT

0.008270

-1.50 %

PSP/USDT

0.03327

5.92 %

VELA/USDT

0.8294

2.08 %

NBLU/USDT

0.007674

0.24 %

KP3R/USDT

73.64

0.69 %

AXL/USDT

0.000015597

3.11 %

OGN/USDT

0.12936

0.67 %

HOTCROSS/USDT

0.010122

-9.64 %

PUSH/USDT

0.2288

-1.25 %

MBS/USDT

0.04184

2.12 %

QUICK/USDT

0.04882

-3.49 %

LAMB/USDT

0.0020295

3.59 %

DAR/USDT

0.12671

-1.45 %

RANKER/USDT

0.002672

-9.85 %

DHX/USDT

0.06701

14.37 %

OLE/USDT

0.013198

-5.24 %

OXT/USDT

0.07563

2.36 %

MEAN/USDT

0.02805

24.06 %

DF/USDT

0.03737

-2.65 %

WMT/USDT

0.13875

-1.26 %

PYM/USDT

0.0013378

-2.07 %

THE/USDT

0.0013755

-23.07 %

XPRT/USDT

0.2519

4.09 %

BAND/USDT

1.4777

0.31 %

CRP/USDT

0.006289

-7.47 %

AE/USDT

0.02447

-0.08 %

FEG/USDT

0.00019160

2.00 %

WELL/USDT

0.006362

-3.85 %

MLS/USDT

0.05431

-10.18 %

IMPT/USDT

0.004016

2.44 %

DCR/USDT

14.303

-0.70 %

IZI/USDT

0.016378

3.46 %

FOREX/USDT

0.014007

-3.95 %

KLV/USDT

0.004730

-0.29 %

AIR/USDT

0.024818

-8.33 %

KILT/USDT

0.4025

1.38 %

GXE/USDT

0.03783

-8.60 %

MGKL/USDT

0.00000023253

-22.70 %

GAIA/USDT

0.016058

7.93 %

CITY/USDT

2.894

-1.43 %

CARE/USDT

0.000002946

-5.39 %

LAT/USDT

0.009729

-4.67 %

REVV/USDT

0.018852

-5.97 %

DATA/USDT

0.02897

-2.49 %

CNAME/USDT

0.0002356

-3.95 %

ZLW/USDT

0.009219

4.20 %

MARSH/USDT

0.11585

5.29 %

MTS/USDT

0.008446

-9.04 %

AQDC/USDT

0.0003741

-0.74 %

QSP/USDT

0.005276

12.15 %